Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ŞUBAT 2000 CUMARTESİ 12 JliJVt_fiıt_/l?J_l. / ekonomi@cumhuriyet.com.tr Cumhuriyet Attını (bm TL> 38 200 38 000 37 * » 11Şub 14Şub 15Şub 16Şub 17Şub 18Şub D o l a r (serbest pıyasa satış) 565.750 565.500 565 "50 ° 563.800 11Şub 14Şub 15Şub 16Şub 17Şub 18Şub M a r k (serbest pıyasa satış) 283 500 283.500 283.300 284.250 285 000 11Şub 14Şub 15Şub 16Şub 17Şub 18Şub Gecelik faizler <%> 33 11Şub 14Şub 15Şub 16Şub 17Şub 18Şub Borsa Btleftk endeks ı ı Işlem hacmı 15859 15237 15342 8 i n 11 Şub 14Şub 15Şub 16Şub 17Şub 18Şub SERBEST DÖVİZ CİNSİ Arnenkan Dolan Alman Markı Isviçre Frankı Pransız hfankı HöllandaHorinı IngfcSterin Avusturya S l e lOOItalüreb SAabftyalı JaponYenı AUŞ 5&1500 284000 345000 84350 251000 900000 40150 28500 1S1UUÜ 5050 SATIŞ 565500 254800 347000 85000 252760 906000 40450 28800 153000 5130 BORSA (1. SEANS) MsseSiMfi 1 -zr<SBtA X3 ^9*derciı ] ksqf£ C"3 tea j u «J3u ETBI Blttltif^ 2 %te jîjTffici t C 026 tattıSncrâ 22! lîal'dia 023 »Vpft QX »Ji5njif YJÜPI I BUnHtf C32Mr 2 3 ArHtokjEUZU BSSJTS t37*fflntRVatOl Û3Sfe8ftt*3lt CS 4ijgsc MfafB 34» ggdan T ekSI 34j BoKttffl'Sfi. 346 SokıÇrvC 04ı EOEK'C Sr 048 Srs 5<9 5 o ı t a ü 3 Blmiîın£1 ecrw &3erjsr Jrr BHHk ^y Sî jmrtt jSBuaÇiığit 5575 J ? 3SS ûSĞT 0GB Ç S & S M S O T I 06* oTBtŞ 06E Ctm&rca JnSıj iTOOarvtant İP DffEİLJfl' ^ J«»«drç X I Dftürt T* ÜteDöâar fi JtTf İ OH CH9 -OCaş tfeacgfeç 065 EscDlı KEfe&r n Ss ft&Endustn P &ser&ırı BSMft 093 EajffT* (39İ djSYJÜ 385 6*wSuörta îimSai CEnreVtm 105EmrWnnCK 106 ttFrars ffîımUımın 108 *nreFftfsdl ^ •rarSHm 2 *nxPakâGatod 4 7ijiaV&ll35 1 Ga**Wt 3eOs i! btta*nu-C HIKfttfL JGotesJret OMhLtt. -ı X rtrtç 25 Garefatnisn 2 6 t m w « 32 tijs % NasNijng 41 îeSaSg 42 Jş&*»B 4T fcDdit 9 Kartonsar .2 "tetjttte jj KJPİ x <QP4 "Yen x Keleodı tfccira M fanai ttKcrtete D4 faoaîrE xjtt| ÜW Krâatoa 167 itttfMtasfei 163ÜkİEa* n MaW%Tvr 1 Uadnatnrı v mj 72 tfaSl 5 niıJCS 1S1 HvnnhM3E 133 Ksnfl 34 lfe&WGTws8 1İ5 İBBite 186 aaKtatıftogYa 167 Ifaîa jatatlı 191 N3fWpg •^0» «a •*Oits hctta t se 11H X500 l«0 10250 m2S5E 2JH1 l 1 » 12T0 İDO 315» nmnsı ûoo •5 m KSC M a u» nsn1 JOO uo120 12JB0 UDO İ S JMC «C aaSaüOO <ıxo -:« 330 satiEC (anJ5ÛJDC 730 4HU 3EÜ» 2363 4UB 5i m 2HO0 w»unoo 31000 ta «03.430 ra 325ÜC HflX 26J0 <jmo 2.100 4.TC 1IS 4900 353B 125C L2QC 15,"S S) 5JB0 I1SB UOO ac1120 3SJB3 sjn sm m SM ı s ss 27İBB aao1725 ua7180 3JH 46JD0 4_B30 421 rjn :H 27M ım ;aasjnı 11» TI 2 ,f•<it 3UDC 891 2.4Î 2 "S snİ H UK rscıSt 11 IK 37E İS ftflDÛaYı DSUI sa; !• DuDlSD İ3J30 ÎI5t İJB OCJD JB 21 2J31 ZM '11 t 3ia 4 ^ 2131 y J ^a-.1 UB MS 4iâ3 1JC 7J0 aiT ım 45£D • SB9 jS 230 JO TStCzFta5-a±nc a S ~ntİr W taSı 3 » 5 J rC rttaill • îÇsS' 2^ ^or^tb^ 2£ SneCkS HS r n ı r > l »^>SP >y: ^"ııı.ı 33 <C ac c ca ucU[ 31 JC ' I «L ^ il X mg 1 s s19 31 li h tUOÜ na26JJB 1300 142.331 KJK 1'ffl IIJOÜ 11JD0 5.400 2B50C 89JC 167İ00 aac 79in 120 4,850 1 ao 11 11a 791 3ÜÜC tffl nm46.0X İSIL9DG 110) uo »a.900 6400 imooo 4M 34S0C 2İ50 ua £90C OB 219)0 ıa 4X01K 5HX 1000 1ISJO H.ffi 11501 ZK ısx1JB 4ÜC « 4JK 34000 118 :4X ijjUO 1T0 UOO dİ£İU (310 02» 11700 ı><m ttTO 1600 aa 1O500 2JJJ 9ZC 7!X aıa sS2JO0 « i t 340 '00 55.001) ı4)Û 4jQ0 25Ü0 S 3j(J0 32J0 11JDB iS ım 35J0D 16.750 215 21JB0 cOOO 1X0 JOC <K 17JB3 !• ı«s 3SJ0 i ü 1J0S oa 1400 vw120 ar 5ao 12,300 1750 11750 5-3CC 31JB) 86JM rnao 4 so 35300 BIJOGOt4 alîfflt 495D 1 750 aa»175ü nooo 1100 14S 3CL0CC M aaaooo em ım 1250 «1.700 64-ODC maoJffi ?m 11000 6S00 JK000 730 430 35JOS 100c ca66.0CC «İİ 1 İOO 31450 ftlt )0flD ıS î« 16JC 325000 < M 2t000 '(JOC 1100 4T0 33Ü0 114J00 35000 320 ( X fi'50 UOO 11750 '35D 9400 1D1 11.000 33JO0 UK Î1JBI 1120 1550 2,125 9S30 İ20C 150JC 1TS 18J0C 26JD0 2120 ^ UOO 4451 »JOC 420 awaffl 27JO0 '900 160" 2TJ0O tljOO \ . rw 'ija 37500 luoc 2.C0 2-HO İM 1100 13.T» 4JX 17750 İOO UB 1B0O .1 •-40JC 1TBJB3 l â O " l l 1O50C 32JJİ £.100 TS& sa 22JS 0 125J0 (300 1 Q1 5C sa 2.H 2S5t 1.Ü0 Sİ&0 RBC US T3JB 1 Ü5 «5İ* 1C.5D0 S14ÜI0 34S.3J1 100 «ıjj JSC « 1 » 44110 ıtsc uıJH 4J0 S5J0O •4 TX 780 433 JSC 2JÜ0 2.60 04JH 1350 fi.4Q 2200C 3 .2X SJ9 itJDDO 7500 1 1 S 52H0 6X0 <4X 23Ü0 un tlSJO Hî» 5J0 •M 1 ISÜ <İOC ıa 425u 3S 7300 331 0 3Sit f « !SJM 1700 ü£ UDO jm 521 rııyr itt 102JSOC Îİ2S 73B 2320 0 İM 3100C 445C 212C &aJOIC 2J5C 2a 2J5C 1İÛ0C mHT0 •JOC 1321 J50 172 rooo 31 tısoe vml3X 82ü 2.KD 11JB İ İ ın420 0 SWD 2421 m 435D ^r 1 2£JH JOC SEJOO UDO SJO 2HDX rm9500 09 t£25D ÎJDC MJJO 54O30 SBJE 3,GQG İS:K 4S3 2İ5CC 2B2İ 21500 ^31 iSt j İK 4653 111 27JK 3,0 w3S 1 4UCC 1 2121 IM 2UX sa14U0C 1250 1000 HJOO 11TO 30 1230 sa3OS00 •PM * a o İJH 34-500 jClOOO «5.000 ıa1!2C (9CC 1730 IM :'JCC 11751 7JM 1350 29İXO 100 aaj4JX 46300 UOO )X 320 an sa£ 1 2M0O (400 J5CuXX 7'00 4JT0 34İ00 1950 42a S4000 3OJ0C MS İ9O0 1450 5U00 J20 •İTB 320411 255)0 •4J0C 2JES İB4,150 35JC 320 tffl 1İ500 UOO 11JCC tffl 1J20 9ÎC «X «oac nmo âi3.300 1OS0 2J25 7İO 141300 1120 25» 23JBO0 ua 7JX0 m41500 1950 41S 57000 5,400 4» 25JH3 K ıaoyHıTr 1120 sa 27jn <H37JTO iijOO 2J25 21JB0 6.1Ü0 3JXC 4"50 'tOCC ıa 9 i'TBJXO m ıDO 1900 JOC 13D0 3JİJ00 1300 oojrt •ua Ü0O 21000 0 ^500 12~JjQD 44C 22 ÎJI J0G i3B Î. T 5C JOO IK0 4İO0 -JOO 1233 J75 1)0 4SJXO L500 3 1 135U00 m1000 2JO0 1U50 44JB0 mjoo m m 0 (JOO JCC U50 2J0C znİM ÜSC ua11"51 Z15O0 na«JOO 900 SM) J 8JX JOO rıa '20 »İ00 rtJOC "J50 tTO 2L20 JO3 1425 0 ÜCO 1T0 rüoo 135C m ffiDCC 0 ooc ifMffl ı«JCC ı^sa3g2in 1ı31SJ0 15400 2.184JCC 4725» 30923&052 34219.39i »J9S2C 4JJ29JJ00 «J45JM IMKt nuDO 1456JCC 1T4JB l5a 3 2)731 4JVJK1 54O9JI0 (5a2iO) S3C3J100 1672JB0 r025j06 »S.Ö40CC EB f"951J0C i1 2fiü00 aa 375J3DDC.546JCC 153OO00 374000 3.429000 iıa,a284JCC 345ıoo: 459ÜE 6ID) 3499JK Î45CJK 28- m 3B2jlX 4T3JJJCC ma334 t a 3UCG 14OJI iîllOOO 547jxo 314OJX0 20JE1J)0B 157190 1£OX 248,144 7L7Q3j|]X 4U7&0» 3 5 ^ S41D4JXX 64230 4&000 9 12.000 29L046.440 KL292JK 654J00 74393.009 •22JK 236.110.000 jfSffl 94UO0 1714J3D 1U71JE 5438.40! 11JJ79JÎ1! 123.161 1S2.M) 43GJS) EJE3.424 saooo 47CJD) «U25JI00 180.8E5JK SB» MfiUÖB 3573t IJOZjOOO 2JS9JB) liCTJH 182J300 2.1S2JI0C UBJD] 24J52JDJ nm«9KAD 33QJX0 r^Sa 5.1M000 Şai6j42j)Û0 11623JD0 S.787JD3 ttoe11S9JÛDİ K3H28J 4İDI 947J0C 651000 SJBB 12Ü3JJ0C 20J82.D0C H4&00C 'SS »JCC CIJ21S1S 196.730500 S48C.CCC 9E9tO!E5 2Jj38,4 7 4 em51750 213Oİ00 1872J300 S.753JH 1777J1D 1380J300 0 1047J3DD •4690te 793JDJ 13^000 &4iBja CJB6üOOO 71B5JJ10 532JS6JD0 25BJB0 2433J300 233JU) 97JD0 17I53OJ300 E.6B8.-5C 5TUIC İ'MJCC I,Oİ43JU) 1599J0O 1026J50 SUtZjODD 75,176» 9BUB Z53-0D •127DJDD KSUİ 685J30C t241QX c SUSSiOO itS74jn) 1485X0) 2JO2JB) 2.732JD) 21JBSJ)00 1S14J00 128X00 130JDDG WM 5bjl55.*68 S63J300 ijsja 142K :i64xc ısjjr 0 585000 US3J300 211D00 11* a 217,030 axıx378İ70J51 856J00 «36,407 •HS3JCC M3J300 11J575J300 0 »000 362JM 22JB3 &O0C 594J0 115HJD1 1Ü72J30O 3EJJ3C t IJ.464İS2 8UB. tm 7J£ UB 2U0S 3357 143Ü0 11238 17« 11T! 1SB 1Z4S0 X52S XX ııiıs 1ÎJ492 4JJ51 34 001 "1S53 I4 İ» B40E Iffi 1,131 112! 11476 T JBO -a29J53 31C aa34J48 46J52C UM S3S JM 1213 9J9 ssaJ1.B •JB 25İ14 12J4 £446 326.125 4755 34,572 2İ5 4174 62.996 asıtt394 30.536 »E 1405 ri» 1293 4.T9 tm Ü264 1İT5 320363 1T8 ^446 1» 201 5» 11 4J354,123 34JD1 i S İSS 15J4B U I V427 4JÜ 11230 21874 9JC1 5JJE 10.TI 32.133 «19 5U59 10.9(1 'St 1IU42 18U 9455 JH 145C7S ıta 125C2İ732 23JB4 UM (M JJ4S 43JZ 1257 4144 55,815 5.4K 4» 36.186 7713 m«JI0 239 ao »1 UM 16.153 M.'» «a3İ731 ra2334 21* U47 m0263 4T 17334 16,341 ım 36K9 1511 8T 475O0 24.42* JiSr İ8" 1» 11İ16 3JH 7 32J77 İ233 aojE i,1 ım21153 0 5,47? 21232 4.419 21253 sa£28 2.7İ4 2.4GE 2.742 ı ^ 1139 14JK 5JBI 321 1JK m4CJ» 1Û52! 7912 3541B itfi m 114» 44J47 1OÎS6 İM 2132 4123 0 «75 2-127 »ac'754 4İ1I 2J*1 24470 1212 RO9 1445 m•9755 iM 22S1 9358 12JB 1«J25 13ST 52Ü5 0 64.246 128- 92J0 2750 798 4497 24.46! 13,139 19.752 2CK» 5.176 Z424 0 ust »ffi 3$* 27SD 15375 1351 'S1IM t BORSA (2. *saSwe« 002 Mam.ÇinıenBlS atMaMıN a MÎIÎMI BUMtf SSs. 1&BL S£S2r CiMbnıMTO nSSL 026 taaüutorû W mjSi'it w ı t H atİTlM 6) Ml 030 jSpoafYttfn 031 *H»ıT«Bli IBMa BStiiH 037 MaAsYaLOrt BtaapU.lt 339 AMK » a M4 SSailptf 045 BcB^FttnSs. 046 BakMÛmnto K? İBPft hl M ta Ml HIIMHI •j ipjpjjffjEfji RİHBiTtta 053 BSHPTCAO •yfekpMü 0 CttS Hl ÇHknSfl tnceta 7121 12000 12142JO0 KJ9 «a11a 11s İİ w â aj tei 1U5I 4900 11 a1i'"50 1M maa7100 2QJîOQ sufi«300 7100 6uDÛ 325C 5.10D SC.CCC 7.00 3tSB 2,H 42JR ajü 30JJOO na3O500 İS1460 »a ıa |sro^*i4*ra|ao K SkİMfani m£2n 0G8 Catraoi ÜıSo. M MBBI M İİBaM 171 NatfCll atmSmm IH taW P5 S I M H IT6 Ûew^*.Ol r7 1!1 1 } tanasDİun ktoaiBaV aSt aM 3. •5SSa pbtt 099 EOB Endusfr mŞmn W tttoaaaV W O M I l H bvkSpi K7 EmÜfcM BtaMI 10 bipMfÇbt î«l«İoa»» KS EVM YBİHB öıi tt FttFİM 107 Fniknmun 106 FftttıFtBTBİIC IH tariaat 110 fJ^JSnilotcr Ptet. 111 R İ B T B W 112 fSratÛBİİal 111 M PaWıf tUT.SMİIata 1i5GedkY<.CH ÎT7 Gntaı İS GteFaMan 13 SBMI 127 JjSrHatrt 121 ıSS&rt 12) EtB 30 HûmjaGflBte* 131 JtorarTjgö 133 IHS&I Wkr 134HısRnans jga 1C TİÎtMBBfC) ' 4 3 p w m » V O 14 taaaailkaBBİ 141 •avtjl 151 IMIBBVB^I 151 IKİBB^I 52 (S<1JC6 153teG^âdiSan. sua Ü14JJO0 LB sja 'İS 330 SJİ IH 13112 Hlt» lisijnı 29JD0 ua IJBS 9400 8â2İ50D ZİJHİ «aı 7JD00 LB 43İ00 1950 4.19 57DX s.a 1550 onooo 11,3 /s 37fl)0 na Î1.BI İ1M 3JN ıao i^ja 1UO0 İM m iü Sa mim sOJTOO na ttJB 9750 KJ30D 2UB ISSbİEMHİR i i i 15o Kfens^ «na Sanavı127Î>X 158 fariaÇflBnto 15Sto& 10 hnaBlBftM IH tloBİUı fffcnTtt SfflarL|Wf 66 IktioBTAm m atalaaiffe) 73 Uedıa HodfB M3 M M k 1 ( U 1S4IUuMu 196 MagarZorti Hcttn slnsrIHHTasa ! K 117 ST""HfeaaT T-Û •aTMattkT L tfttatihtânı 198Pnar 98PBB* 200FngunGıla 2ff M ı 202Prns Zfitali 20» PttoBrtTunzm 2H5 P ı a E SÎK8T IE£t 2İI SBIBVMBI 217 ^ 5 ? B H B B 1 220 SdoAGıdsı 221 S n M M 222 Sftö 29 lÜMSİBfial aâsı226 SffBcPwıÜj 37 «•BVFBBBBI 228 Tx Yittr Ort. ZSTlİBBBaTO rnmSt ZSÎOai 2U rtt lıtfit 4450 19,750 flQa 152,79 fiJH Itt wao Ui aza ıTN €000 T JO0 ı« İ200 ıa 1U9 44İX0 nM 7JX0 !B 4^00 1700 1ta S.B fija TaİSOC •9.7» 5,400 13J9 13751 5UB 540 BB SM 1L29 aa 5j200 L4S 680 m»ae ııa27JJO0 1421 11M M Î1S »JOC 7M 36,000 SEANS) 21J l 750 SM Ta na ua iS xja aa 18 **: •a1(21 »41 'iâ 11 a1 500 139 a! 2CCS 5tja 46JO0 6 00 uaSJOO itf B 54JXC 32ja 141 94O000 iDO 4.T5I 2JSI 41M 12.500 l a 3350 aa «S ııa 3a,a 1500 SJI ÎM 4.B SM «79 <ia «ıaS4B 3 50 iısı ua 'SJB tta na ıaUB ıa 5CJMB 11 a 17a ta H79 :a'400 J00 145JB tU9 lua 25İ00 sja 0 425D 6,900 İM 41J00 3«C 36C0C H5aa ;a Ym DJCC LB ız40OD 36İO0 233 Î1B Î B 3J0C 'SO 17J9 lOOÛ t,10D il 4Ü00 0 tijia 191 1 0 3 s^a31M uaia,M 9Ü0C û73C naiM rooc 4400 '1000 2Ü50 aa tm15.91 ua & 45^00 10İOC BOC ,|J5100 ia41000 H29 IM 4 £ 0 BJB ?i a 41a ' 1 İİ219 HB l ü 15T0 «00 2051 9000 029 1530 7JO0 İS a yntta1 1 2.19 UOO İM 13JB 11]9 aj9 5JXC 2(25 0 ua46OC 3 1 25J0C ua33OC 11a İİ4QAX 35İ00 £1 7179 12J10C 27B ıa» a o 11a 11)9 12 a «ra 17a tıa 5.B SB •a lîI9B na1179 csc«29 ıa11a 11 % 15İ B 9.B 4 300 6400 X uoctia 66JÖ0 33JOO İ2O0 25.000 11a ıa350000 4H 3ia İB 44B aa *19 31İÇ 1ajıa ua629 IMja '«ac aaımZI75 4B ua1179 4J9 sa125C SJOO 8.19 ıa m 13.19 2175 19 Îİ52J0C na 2SJ0C nia LB 19.B 1179 ııa£500 2379 0 1*300 X İ B 43,500 ».050 AOOO 3.B SM I B 1=00 2C6.0O0 ııa500 K.79 (*X 3 DX 2a îi ?a ıaİM 3JÛ0 4700 1719 6İS 1400 159 2420 4250 0 5.5» 3.700 ıaî 4B naİM SM ıa ıea0-000 CL900 SM S.1B '32İO0 4.4S0 2flJJX 22 T0 aa!H 2B İ B 11 a ıa ıa a*1325 119 «İCC 10.50 8100 35» 5j3X |jjjj 2İ5Û 1119 45JD0 1119 JXO ımİM 4I M 4a L425 aa ıa aa m8.1 2H2S 14O0 aa°40C 1119 000 8.100 HS MJH ım âisja 2179 tffi 0 ua vs1419 3-<X .Î ıaÎ.49 4 500 36500 1 nM liOOO !7.a ıa42İ00 11 a 1119 1119 na11 fi a SM SM BJJ ma 4.1a 15 '15 ua»30C 11 J l 750 İ B aa6300 ajoo SİB OİCO '.X t « 64JXX 31500 O.00 1IX K.5H ım44 Hl Î522JO0 iua 3350 fLRI 141 ¥k\m 1240OC !B 3İS İS 15,751 um 1 ! " |Sıa mıB ı5IJOO 1279 119 "000 149 na2B 94CC 9X 19B na tıa 3,79 14» SÜOO M 4HB0 3.950 4a5JXX 5.B na ıa3500 2XİXX I i a la İM %* 4250 »3X İtM U75 2119 129 İ B 1000 <T)0 1779 5İ00 W ;<JJO 1(20 0 11BB s.a 0 11a sM ıa «a £JOC 21a 5.B 2 jOC 4400 9DX 222S 111119 ıa 5.7M 1JT5 f 39 46J00 JOO 6.700 BM İ200 İ1H 2.3CC %3â 11751 SJOO l& 4JX 0 !S25,19 2JS I M ıa8600 ıs a 5J00 aa«ao1119 C.000 J00 û0 li ım 3ÛC 2USI t35at iâ3IX 249 a ua 26JÜ0 14» JOO 11a ÎJS2 İ T3H 36JIS 1BJ 7SJ 50C 1WI HUKH 34421 4B31 mrs 1 İ^BI 115,7141 21JU 17KI v l F* H477J 15351 1J1U 114JUI °3BJİ ;KJ 4oTSJJC İBJ İİ71Î 74JUJ "5J330JI 3ma iınuı4İ41X 1tOC 15 n u 1 36JH B3 JX 54ü 1122OC( 305240(1 leajH 33482.0 74J9İH ıjaa »'9O00 nsLa 21BJ iau ııu5.B11 51321 2C200 ilSflJ» 262001 «IN ijs.r J15Ü0 1 4 3 1 1 r'SÎ 1.(41J 1İ4UB 15li Soo 1.0)1 143)311 <1Rİ EMU 5.O4J 1666.00 aTfijjı uj^a °^ai5jn a tltSMI V I n«249211» 12147JI 58200 •UZ37I mx 14 «UI !£!_İS57XJ0 42Î92.77 2OMC! 25. 06.00 İMM ıfeoo Ticıa 135J0 !*•ucafttia iSTna ]XC 3CSM «a2S2i»J0C 1321111 (22 00 M17115 15113 J iaa 21ı y 66 3 00 515,00 1.175i 22-0^00 ninis 3&Û0C 8.T2JJÛ M 5 W * 34635EH3 4317II S 541M H3t3T njüa »oM 117MM 711 a J»XC 1209J0 452.00 1141 İ195J ?araı mm*12111 1H5I 3CJI 54CJ 1471 2352-C S 14İA7S TÛ0 29 ^~X 11X ıkoo IKİ U.452J2:şiMa Hflil aTJOl 2osa 1441JI i48ia mı J.2BJ12U 11 İM IE3J anse ca sxsa 1JZH ««•364,32 1411» 358i 1100a % al»5.3X1 6«.i; 4517R5I 1J2U 1.7SJ )Eia 97J socJ15J 334,0c tiSJ 2JU 9562a »İ51I 33500 İF2IM 18 asi3411 %2« 1130 1F4 1214J 1 5B 1149 nja ^5,^4 t«1 BJİM7İT UT UJB 43T 17J44 uc113(1 621 361 anso"5 1 21292 y M *930 İH 6J90 1235 1lff S487B 32,797 6.^9 îîJMI MH S45J00 IT4 4,79i 3ua2JO OJS m OMA K.511 4,!7) 1432 ıaMJN ua aa ,« LB IK) uje uaJ4JH 2(£ 5902 ua 15 21Ü1I ıriii» 31242 İB 3C96S ra 1145 x ' I i a 1O T J14 tflJB tua ua 26.102 ta*0 4 2 * Olt 2JJB 42.693 3 «7» im56! 9 İ4H 4jn 2Ua ıja 3300 ^CDD4 11112 un »305 36 5T) ruı r» 2BI TTİK İOJJ23 îli 31722 1 » W UJ328 0 ı«a25111 J52 0 57a 3J72 11S 32:45 III 11i 333 DİT 23JS ül) 4414 1382 2ZJ9B 2UE 15 is.;« U47 »4SE SJK 11» 91 1717 « I 36" S43 ojBB ı91î üü5 32 ua naMl 7 t a Ma » "6 nai ı» !§ 25.717 2711 «a? İJH 18389 5*85 22157 '203 na15332 â0 I48 2JE1 24J71 13J57 a* aja - i l * 2.452 ] ] 119 i r*5525 ua:İ6E IU42 5S«954 7J32 3516 SPK, kurumun hisselerinin yüzde 15'inin sermaye piyasasında satışını onayladı TÜPRAŞ halka arz edilecekANKARA (AA) - Şennaye Pı- yası Kurulu (SPK), TÜPRAŞ hıs- selerının yuzde 15 'ının, behrlenen prosedûre gore halka arz edılmesı- nıuygungördu TÜPRAŞ hıssele- n, Garantı Yatınm Menİcul Kıy- metler AŞ aracılığıyla halka arz edilecek SPK'nın Haftahk Bultenı'nde yeralanbügıleıe gore, halka aız kap- samında, Turkıye Petrol Rafınen- len AŞ'ıun (TÜPRAŞ) 74 tnlyon 752 mılyar lıralık ödenmış serma- yesııun yuzde 15'ıne tekabül eden, Ozelleştırme Idaresı Başkanlığı'na (OİB) aıt 11 tnlyon 212 mılyar 800 mılyon lıra nomınal değerh A gru- bu hamılıne yazıh hısse senedı sa- tılacak TUPRAŞ'ın ıkıncıl halka arzında, yurtıçındekı tasarnıf sa- hıplen "TÜPRAŞ mensuplan, kfi- 4^ik tasamıf sahıplen, alını gûcu yuksek bureysel yaûnmcularve yer- Cottarelli geldi, kredi pazarlığı başhyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Ankara'da teknık çaiışmalan sürduren Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetıne dun akşam gelen Turkıye Masası Şefı Cario Cottareffi de katıldı Tûrkıye'nın ıkıncı dılun 305 mılyon dolarlık kredının kullanıma açılması ıçın stand-by'ın yururlukte olduğu yaklaşık 2 ayhk dönemın sonuçlan 21 Şubat pazartesı gûnûnden ıtıbaren yapılacak IMF heyeü, pazartesı gûnûnden ıöbaren ûst duzey gonışmelere başlayacak Hazıne Musteşan Selçuk Demiralp bu goruşmelenn 5 ya da 7 gun s>ureceğını bıldırdı IMF'yle yapılacak göruşmelerde Dunya Bankası'nın enerjı, tarım, sosyal güvenlık, malı sektor ve ulaştuma konulannda öngörduğü koşullar da gündeme gelecek IMF'nuı, ocak ayında yuksek çıkan enflasyon rakamına dıkkat çekerek, kesın rakamlara bel bağlanmaması ıstemınm de dıle getınlebıleceğı behrtıhyor li kurumsal yabruncılar" olmak uzere dört gruba aynldı Buna go- re, TÜPRAŞ mensuplan ve kuçük tasarnıf sahıplen 200 lot (200 bın hısse) ve altında, alım gucu yuksek bıreysel yatınmcılar ve yerlı ku- rumsal yannmcılar ıse 201 lot (201 bın hısse) \e uzennde talepte bu- lunabılecek Bultende TÜPRAŞ mensuplan, mevcut TÜPRAŞ ça- lışanlan, emekhlen ıle TUPRAŞ'ta taşeron fınna vasıtasıyla çalışanlar olarak tanımlanıyor Iskontolu peşın odeme, kredi kar- tı ıle ıskontolu odeme, vade fark- sız taksıtlı odeme seçeneklennın ön talep koşullanndan yararlanabıl- mek ıçın, tasarnıf sahıplennın 'ke- an talep' toplama süresınde, en az 'ön talep" toplama süresınde belırt- tıklen kadar talepte bulunmalan gerekıyor Kuçuk tasarnıf sahıple- n ıle TÜPRAŞ mensuplan, kredi kartı ıle odeme yapabılecek aynca taksıtlı odeme seçeneğmden yarar- lanabılecek. Taksıtlennden herhan- gı bınnı zamanında ve tam yatırma- yan tasarnıf sahıplen, haklannı k^bedecek ve paralan, herhangı bır faız ışletmeksızm ıade edilecek İnternet ve telefonla satış Kesın talep toplama donemınden once hısse senetiennın sanş fıyat olarak tMKB Toptan Satışlar Paza- n'ndakı esaslar dahılınde belu-le- nerek dan edilecek Hısse senetie- nnın satış fiyatı konsorsıyum lıde- nnın onensı ıle ÖlB tarafından bu fiyat aralığı ıçensınde behrlenecek. TÜPRAŞ uı ıkmcil arzmda, yur- tıçındekı kuçuk tasarnıf sahıplen, konsorsıyum uyelen aracüığı ıle ön talep ve kesın talepte bulunabıl- mekle beraber, Internet ve telefon bankacılığı vasıtasıyla on ve kesın talepte bulunabüecekler BORSA (1. SEANS) »ntSmt iacık 23ETMnn9ng 36X00 237 T n x 1NL00O m:dxbuıai;t. soc 231 T(A;CtıTcK 32JD0 2<TcaiFiıA 4J00 24 T 5 i a r t 1KE 256 «*o 257 «M 245TOT ?46 TÜ»DBT DDiun S/X 2TTJBS İ B 0 248 Tta; 51JJK 2€ m 13S0JB) 21 IMTanrLiirtn 6JO0 - • • - • s a o * 27J00 2.T0 »3CC J4JD) Z55C mm 0 m 2X0 1500 1,950 11JJB0 14JD0 36JCC 1SJ0 0 6 3 1 »ra UK 17'S m 4JS0 259 *sa 285 tJB) 287 «aackOknah »^KdBMs 35.000 3EÜ)0 3EJ0C 102İ00 UXfl 105JOC ' I I I 31J00 325)0 32JB3 (M 1700 4700 1350 İM JJJX 3JO0 3J0C JOO IJB ı a • - 1.950 2100 ı m 4050 BOC !3X Î.0K 4X 3.TJ0 SOC CII 5U00 48J0C 12031 1351000 350İDC "25C 155K ı'5)C 6AX &800 û "X L900 9400 91X 25JO0 27İOC 27JB1 H15D0 11JD3 1 ÛSI 2Ü0 2.1BJ 2JS0 4,750 4JO0 4J00 42JO0 44J0C 43J0 2450 2 3 0 2SO I52İX 160,000 157500 73X a» 7İJ3 IK İ9X 2JB 145C 1450 145ü t 5 0 1Ü250 11X0 '130 1320 14000 3'50 SMO 57.000 55JIC 15750 16250 <W 6J0 6J0O SJDO 4.450 « İ S »450 1050 105C 1050 17250 1875D 1 T 5O3 34J0 22-24 ' X 381481492 621X0 EH «5JUP 1(1107133 3311400 i25tOX 134CLÛO0 3SİS93S0 31C10 1294JM ijajcc 574JD) Iİ35.4OE 1USUC 4141300 İ5J46 S7M0O 21'5JB vmn m 3 '2İSOO0 3M.005 1168X0 xo 83 000 35.J9 3-H3 4191 | U4C uz ..1 »S22! 1J99 tST 9,110 2U55 1C771 2J25 4798 415S 2494 56.051 5.TC jffi 2J47 l ö 1054 11S9C SJ5 16JJ37 -.X »46i 3J3S0 '»5» BÖLGESELPAZAR(I.SEAMS) BMiU 0O5Hil>Sgar<3 OCT'urcasPîMl BhpMFaBll ua 28H0O0 265.000 27OİD0 270000 2BJ300 2 6 6 * 1 2150 21000 21 M) 21000 4JD1 2"JCC 11250 12330 1250 11930 26741)1 1$8 Ma Ma BJB 1419 İBB 14E5 9İH1 9JO0 =600 9İ0C 2?000 Î4S Ü70 0 0 0 0 0 '"000 l&SHI fOOO °6J00 2 ^ 2 0 3 26245 11jı «a 12a 5a 11ja GÖZALT1 PAZARI BORSA (2.SEANS) 11 şmn tm rao dom; 1800 244TSI 4.H ^ r j n D m D d t r 8X00 »% < 25 UMOnrt) 252 UgîSaani S4W 2SMM 4JB 29 M O» 257Vı»Vl'Cr. U00 29 «BM 157» 25S/aO!»rr x"00 SIMtnMTÛ 7» 261Vfaığlt4t 2J50 262VhraKait>n 1450 2S3Yx£a? 350 il» 1750 i: 2» 2? 4.79 4B 44 M U » 22450 * M İS» K7» « M li -. ^ 2« 2330 2*3 0 0 0 0 0 0 t» na na İİİ O53O0 5,322.00 Z~< !M W%_M 7511 w "115 ,aiDX 21HOOİ 100* J800 285JI0O 3 T 6 t» I552JB »175 IJOC » e m iDT 5,1a 11 m a 5 j ı 4ua 4i m i a 4U7i aa CJBIJIB; 323u ,54 DOO 5.3 ia 32.4J7B I G 3 « 00 2996256 j048 "OCC 6K0O0 2(660 na U E B ıi7! ."» neıa 21 <H 1B4M 4Ü 44a 4422M 4»? a İi: 3X50NtmnsO 3X50 21 Y J S 500 t» na İİİİIE İ1 j00 15» 175» 17SK BÖLGESELPAZAR ( ^ SEANS) 0 0 2 Ç002A«nuuÇepe 21X0 ase 271» 271B 27LB 27LB c a a 27ia 0 BUSpü «JB n ta IB iun.» ura ua M19 ısM 15M ma UB İM ! M )7B I B »C2M !*» 1OT 0 3 0 0 aja aa na MB ıaua aa na 1119 i2ja ııa na 12a İMKB REPO PİYASASI Emsy«i 2166kaMyonTL Intefbank. 2628 3 gtrtuk repo 27 67 4gurtukrepo 34 44 53un** repo 36 70 7gurtükrepo3903 ALTIN 24Ayarattn Reşat Hamt 22to*2* 37000000 37300000 370X000 5.01000 5605 OOC 38J00 000 4U500.0ÛD 38J30aOOO UAyaratJi 2954750 378525 r Cari açık 507müyon dolarANKARA (CumhuriyetBurosu)-Merkez Bankası'nm 1999 yılınin 11 aylık dönemı- ne ılışkın odemeler dengesı gelışmelenn- de, ışçı, tunzm geluiennın, bavul tıcaretı- nın azaldığı, boylece Ocak-Kasım 1998'de 1 mılyar 770 mılyon dolar fazla veren can ışlemler dengesının, 1999 yılında 507 mıl- yon dolar açık verdığı bıldînldı Buna karşın dış tıcaret açığı 12 mıh/ar 913 mılyon dolardan 9 mılyar 7 mılyon do- laragenledı Ehşsaümgeurlennınyuzde42, bavul tıcaretınde yuzde 42 5, dışalım harca- malannın ıse yuzde 14 7 oranında azalma- sı sonucunda, 1998 yılına gore geçen yıl Ocak-Kasım dönemınde dış tıcaret açıgı yuzde 30 2 daraldı Tunzm gelırlen 1998 yı- lına gore 1999'da yuzde 28 3 oranında aza- larak 4 mılyar 977 mılyon dolardakaldı Fa- ız gelırlen 2 mılyar 119 mılyon dolarla 1998 yılına göre aynı duzeyde gerçekleştı MERKEZ BANKASIKURLARI CİNSİ 1 ABD DoJan 1 Avustralya Dolan 1 Danımarka Kronu 11ngılız Steriını 1 isvıçre Frangı 11sveç Kronu 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 1 rMorveç Kronu 1 Sud Arb Rıyalı 1Euro 1 Alman Markı 1 Belçıka Frangı oövlz AUŞ 564 555 354 667 74 536 903,432 345435 64,704 5,068 389,842 828 372 68 065 150 982 554,956 283 744 13 757 1 LuksOTburg Franqı 13 757 1 ispanyol Pezetasf 1 Fransz Frangı 11rianda ürası 100 Italyan üretı 1 Hollanda Flonnı 1 Avusturya Sılını 1 Portekız Eskudost 1 Fın Markkası 1 Bulgar Levası 11ran Rıyalı 1 Rumen Leyı 1 Şunye ürası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Yunan Dranmısı 3335 84 603 704 649 28 661 251 828 40 330 2 768 93 337 SATIŞ 567277 356 987 74 903 908,154 347 660 65,377 5,102 391,604 1852 454 68 524 151254 557,633 285113 13 823 13 823 3351 85 011 708 048 28 799 253 043 40 525 2 781 93 787 19 ŞUBAT 2000 EFEKTİF ALIŞ 564160 353 036 74,484 902,800 344,917 64 659 5 049 388,400 1800 946 68 017 149850 283 545 13 736 13654 3 328 84 476 700 421 28 575 251 450 40 270 2 747 93 272 128 952 100 18 4 829 697 077 114340 1537 SATIŞ 568128 359129 75,075 909,516 348181 65 527 5121 393,092 1 880 241 68 682 152 388 285 455 13844 13 927 3 359 85139 712 296 28 908 253 423 40 586 2802 94 003 193 452 150 27 7 243 786 066 120204 1676 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan 15891 75735 16317 86770 11148 Avustrarya Dolan Danımarka Kronu bnçre Fraırçı ImfKroM JaponYmı 14486 KiMda Dolan 82785 3 7 5 » 11»? s IKmytD 1SDR 1SDR 1Em NomçKrm SAraı«ıw«fi»-ri 1 6009 MO Dolan 3 2655 A M Dolan 13408 « 0 Dolan 760 605 TI 09830 ABD Dolan Euro donusum oranları 195583 403399 403399 166386 655957 0 787564 193627 220371 137603 200482 5 94573 Alman Markı Belçıka Frangı Lyksembur) Frangı bsanytl Peataa f f m ı z Frangı IrlanıJa ürası ttatyan Lıretı Hollanda Flonnı Avusturya Şılım Portekız tskudosu Fın Markkası YATIRIM FONLARI 18$UBAT2000 A ^ FONUU' tSBA*V«WFO« RTmÛKAnRKGEKEK HTOSMK A TH MMW KîcBYAI AMRWF WFJ!''A ; HESFOI KTGATATriDEGISISIF GAKMnAHPIKAflHFON GAfiAffllATIRDQ]ISKI4F WrAHPIHBSER»l VKTATPIIlMLJKURiMLF YKYAITIMEIAlSaF noiAIFIGIM-ICECaS-f »«»AIPDtGSBIFOfl HAUOGOeTAOZnFOK «MHESCFOI VAWA510AS£XÎ0RF!KtJ «A»AWUSaiORFOKU VMF AMETN. SDfTDR HMU OGMKATFIMfaKFOII CISUtKATlPIDeGISBİF TASA*8A)KAIP[>taSHII FMNSATnDEGISKIIFO OJSIG0BİAA7HDEGI30; ZKMlATnDEGISIDIFO PAMÛÎİBIVK A TPt DEGISO SUOKAffllAFON EGEF(MATIPID£SSI0F DENIRSANIAOESSKDIFOII OEMRVATAHI'ICBGKE KHRVATAIUnMF DOİIRrATU-lOOEIICO OEtMlTATnHISSEFai ETIB«4K A DEeSKEM FOM AKBMKATnHISSEFON TaCTlAfiHBSEFOI ATAATlPIIIAjaMFai ATAATHHBSESHEDIF KOCSANdm-30EKIEISFD KDCSMKHISSEFOII KÛC H0WJL AISÎRW KOC AüJVIZ S£ OZEL FON aûe/mTPiDEGMaR) KOBFFJATFlDEGSIiaH) TEBAT0CSEKEIIF1M TEBAHPIUnHFIM TEBYATDEGI9IBIA TFJAGSSDECOMF f^ERHATlF A K & S O l HMATPIDCeiSISIFONtJ ScffiSATPDEGISe DIAfATIP KaSHDI EJACIBASIATFDKSI {<SPR£S»İP1DEGISMNF 3TP A TP1 DCaBKJI FO« ^EimAmMRIMFOII SEOKAIHHGSESEKDI EKKURADEOStFJI <AF1TAI.ArnDEGIS(EIIF TOPRA«AmOEGI*TJ TOPSM * Tlfi MRMA FOd IBrFJIFOH 1 NufHIL A DEGISKEM FOM SKAÎFHKSfFOft AlFAATHrj£G:3(ENFWJ ALFAATPIHBStfai «G*F0H »A1KIIIF AO£GBK£NF« TACKUERATPIHMniMFON •«CİRliRAOtSSOF STA1TJIA0ESSHDIF BATIOIIî A m DEGSKDI BATICRAnpKARmF BAYIDIRAnPIHISSEF İS YAT O£5ISXEN FOM OSMAMJ A HAAHA FOR EGS A HPIKWW FON EGS'AI ATIPIWMAF(» EGSSHWTAADffilS(Hiro EGS»A1 Vtm EGS«TMDAFINA«SbR m AWO KAJM» F ^ 3 YAT A OCG^sKE^ * l «S8CA PDEGISKEN 041 KSBCAHP'HBSEH» DO4IZBANKADEGI9t£ltF DEMZBMtAMRMAF DOnZBMK A HP! HISSE FO MVAATPÜKGISIIOI RIV*«, TİPI HARMA FOH BtNDFJATK'IDEjlSieiFO sır£SA«(Arp5Eas«a McKSAA TİPI OEGSSKEN FON 9&89H 3111E1 İJ3736 113037 10S230 576S7 741125 680204 094314 901024 74936 50070 21582 67533 40178 40685 28675 45160 110972 949(55 49107 61546 57324 855323 711606 135019 647091 916220 294646 43874 115286 506430 466512 24344 803853 S2224 34902 21803 23972 879289 23061 187227 442428 10586i 111S28 636418 657221 113258 37316 47992 818675 42518 172318 238100 76325 47817 313747 384610 421208 99960 2o4802 519502 287957 29003 127178 25774 2515' 86111 149665 25475 63051 121386 48758 »6915 23440 96250 90(55 117996 99607 170122 48843 21235 24085 84626 72562 47104 29303 25439 20061 20075 69048 42570 13986 18935 114868 37548 3570i 24547 32296 24409 33747 17218 4İ1İ4 181 154 221 133 219 2 57 158 -088 132 259 161 -0 95 1S3 321 259 2.t>8 -0 87 166 İJB 233 258 216 236 -048 -0 5i 107 167 -065 139 -0 77 328 121 •068 •0 71 176 192 18215 170 -062 161 İS5 114 251 -0 72 294 1.32 262 151 109 -0 60 :oı 1-26 -0 87 2 01 145 192 110 167 -0 63 -040 136 -046 164 130 223 -411 -0 71 l ü •045 -0 64 108 132 166 164 144 173 108 3 02 187 109 260 122 490 117 -096 146 167 124 125 102 •084 17J 269 17! -0 75 114 •0J4 -031 259 103 30' UBUIUSALTAT A DCG6K0I ACASATIPI CGSKFJIFOK BTVIKMAR tSBMKUKITFO* SBNKDCGISKKFON SBNK.VA8MCIIIK.Fai GBAMTAİffl.KBOIIOFO KTER8AIK8 DEÖSKDI FON «TERBMK.8JOTRM KTKAT 6 TAMVI.-80M0 KTKAlBDEGaOF GMUMTIB TAHVIL4ONC GARAHTIBT1PIIJKTFC» GAMKI1 « X 0(9993) FON E5BMKBTF1CCGEKDI ESBAMBTPILNTFC* rffiBTFIUMTFOtl iffiBB TİPI 0 £ 3 S a FOK yKBBTttfflLSaHFCM. TXVBTFILNTFOM VmFTWn.VEBCHCFOI«U VKUFDEGSlFJira VAVrtBMCIKMJLFOMJ VNOFLMTFC* VNVBTFIKAMHFaH KS8A»BTF1[)ES!9(FJ|F »ASASEA«BTP9EGIS«BI »ASAOBAmuKTFC» FNWS 5 TP1 TMfVR.-fiONO FmiCBTnDEaSKKFO FNVC8 TFf UKETFONU ZKAATBIHOtGSOFD 7JI»ATBTnillJTFffll ZKMTBmTAiniBOM) ZKAAlrAlJOF-GSBIF HUBTPITAHViaOB HAUBTPIOEGSiaFOK PAMKBTFIUnTFOII PAMHBTHDEGBKFJFOI EHAWIKTAim-B(MOFOII EMA«BAmrjfGKnaF,a(i EHAKBNKUNTFON SumDEeEKEHFOIİ SUMER LMIFON İMSTAHVIBOIIOFOMJ EGEBTnDEaSSllFC* RAUOMUBTriDEiaSKa DOfüSAHKSDEGISe SEimrAT BDEGISK1 *ARK FOd-l JKTT TARtSFOH-2 DEGtSKEH TVtKBANK B T H DEGG)©! ETBMKBDEGISKEM EneAdHBlKITF» TSffi B TFI TAHYH.-60N0 F TSHBBTF1DEGISKENFOII WBA»BOfGK«tNF TFJETILBTIPIUKITFOK TEKSTILBDEGISmaR» ATA S TMML BCMO F tSVKÎRE SKâ IAJÂ1.-6CMO ATABTFILKITFOtC KOCBA»BDEGEIOF «DCBA«IAHVIIBÛ«OFO(( KOCHFJHJIBIHTFOII GLOBAlBmDESSKHF KORFEZSDEGISKEHFOK TEBBDEdSmFOK TEBYATIRİIBTBJOT «FJTBAIKSDEGiaFJIFOK ALrERKAnFBOEGIStt» «.TEKIUTIF r«B Jl K. FOMJ SHERB TİPI OEGEK» FO» OYJMBMH B DEGtSMEN FON tCZAÜBASI 8 DEGISKEN FON EKSraSBDfGEKnF SYBOEGGBDIHM GCOKBTFDEGKKIIRM EKHCIl£RDEGİSffillF(M KAPITALBTrtDESeKEHF KrATRMBDEGtSKEII TOPIWBD£QS«a EKLAR B TİPI KM»U F Al/A B TİPI DCSISKEN FDMJ YATKİIF BDErJSBIFOM BAYimRBTIPIIICeiSOI İS YATfiTİPI KG6MEM F OaUdJlAHVK-BMOFOMU OSIMUBTnLNTFai OSMAHUSTriDESISKENF ESSBTIPtDESISKDIFOM EGSTAT BDCGIStENFOM «BDAMiODCOSKEIIFtlR IA«™BOEUS«FJIF KSSCBNKBDEGISKfJIH) HS8CBA»BTAHV18O>IOF YUllTBAIKBKGEHaF» DEM2BAMI8DEG&KENFOII DölfflSTAHVll-eOIOF» DE*ZBA»BI UNTFCW SmjAIKBTlPirjtGElBIF S3981 48654 323106 548383 U9?**631 N6600S1 230388 270195 322196 U26M 798432 093449 416347 411427 216807 195219 244860 751854 40419e 434162 S2827 66272 368923 876383 7813S6 263401 55268 742952 075596 '49704 4S2181 518155 35C320 465199 158306 67O3O6 22923 437493 •>49 0 006682 988772 71902a 962379 112529 59170 71629 165995 258024 637459 5811 412443 550953 142626 MH» 22039 6S4632 150950 397'92 716534 804321 4D142 103573 44958 19309 029046 187278 25724 14909 481745 240382 10249 69489 206923 91102 68414 68822 430230 106377 313279 108131 178461 205585 52044 129933 43758 89153 34622 79989 15373 57883 31077 25350 56695 24344 19375 42987 46430 12077 42520 34204 31363 28301 28372 171 139 009 012 -013 015 010 013 062 014 008 012 0 14 012 122 016 011 -069 -0 78 132 012 219 -006 007 •0 69 007 -048 009 001 013 0i2 010 004 -0 43 013 009 0.01 -021 -009 C12 00" -007 014 -42' 013 014 015 -009 -0 60 010 015 016 -023 015 010 013 oıo 010 055 01 0 44 -01? -000 012 010 005 017 -001 -005 000 009 0 05 -002 024 011 012 017 -05 022 02 105 •0 44 034 0 12 231 -023 013 010 -0 55 005 011 013 -023 022 -004 -017 013 008 012 017 060 031 225 SPK ve Türk Ticaret Kanunu gereği yayımlanması zorunlu ilanlarınız için Cumhuriyet size özel bir fiyat sunuyor: Türkiye Baskısı Brütst/cm 20$ Bilgi içln: Faks: (0212) 513 84 60-61 513 95 80 514 07 53 (0212) 513 84 63 Cumhuriyet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog