Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

/% JS/UT KESftVTtStZ NİZMET ' f v f MAT URBE KtUIP TBÜM / / | SMT O Y H K KJIBULO A mm «Mf ıdnp * » * ouuuâ M l SMriNatafKtnPMnşı Dıledıgjnız kjtabm adıni, kredı kartmızm numarası ve soo kuflanına tanhı :1e bıdıkte bıldınn, kıtap evınızde olsun Admızı soyadmızı ve tetefocı numaraflizı da bıldırmeyı unutmaym Cye degılsemz. dılersenrz üye de ohm ya da üyriıgmızı venıleyın. HER ÎSLEM BİR TEL£FQNLA:0212 514 01 96 umhuriyet g | f l f IflCumhyflyt j[|Jv||AJ "< "" Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDİBERG SpA -llalya Tesıslermde ûrnılmışof) î Tûtocaûı Caddes Na 3*41 (34334) Cağ*>0u i btartü Tet(212)514 01 96 F*SP12)514 01 95 76. YIL SAYI: 27159 / 250.000 TL (KDVi\ KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15ŞUBAT2000SALI H R 1 î CHATEAUBRIAND SON IBNI SIRAC'IN SERÜVENLERİ Çeviren: Nermin Sankur Fransız coşumculuğunun önde gelen adı Chateaubriand'dan.. şiir gibi bir aşk romanı... Sevgililer Günü'nde tüm sevgililere armağan! Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... SON IBNl StRAC IN SERCVENLERI Dr. BERNARD CAPORAL KEMALIZM SONRASINDA TÜRK KADINI-I Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Dr. Bernard Caporal'ın bu önemli bilimsel çalışmasını, özellikle Atatürkçü, devrimci ve ilerici kadın okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklannı umarız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Fethullah Gülen, Pendik Camii'nde 1992 yılında Hizbullah hakkında vaaz verdi Şeriatçı canflere övgü Yurtdısındaki okullar Hükümetin Gülen çelişkisi # Başbakan Bülent Ecevit, Gûlen'i övüyor; Mılli Eğitım Bakanlığı Fethullah Gülen'in kitaplannın onayını kaldınyor, yurtdışındaki resmi okullann kütüphaneleri, onayı kaldınlan kitaplarla dolduruluyor. ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) - Baf- bakan Böknt Ecevit, Romanya'da Fedıul- iah Gölen tarafindan açılan okullan Tfirk (Hvekûltûrünü>"aj - dığı''içinöverkenMü- li Eğinm Bakaniığı, Gülen'ın "Abdütfettah MArkasıSa.l9,SiLl'de 21. Yüzyıl Koieji Öğrencilerden protesto # Okullanmn Gülen cemaatine aıt Neıgis Turizm'e satılmasının ardından okul yöneacilerinin şeriatçı uygulamalar içıne girdiğini öne süren öğrencıler eylem yapolar. öğrencıler, eski müdürleri Batu'nun gen dönmesou istediler. tst»abnlHrij«-S«Tfai-Kartal'dak]Özcl 21. Yüzyıl Koleji'nin öğrenci ve velileri, okulun F^bafiah Gûtefl cemaatine aıt Ner- gis Tunzm adlı şırket tarafindan sann alın- masından sonra atanan yenı yöneücılerin MArkasıSa.l9,Sû.3'te > Fethullah Gülen'in, her gün yeni mezarevleri çıkan ve vahşi öldürme yöntemleri belgelenen HizbuIIah'ı, Pendik Camii'nde 1992 yılında yaptığı konuşmada; "ruhlan aynı kışlada bir araya gelmiş askerler"e benzeterek "Allah cemaati, tabiri caizse, Allah partisi, siyasi boğuşmalar, siyasi partiler karşısında Allah partisi" dıye övdüğü belirlendi. Cihat da isteyen Fethullah Gülen'in, "Cihat için gün olur, mal-mülk feda edilir, gün olur can alınır-can verilir" dediği ortaya çıktı. EBRUTOKTAR FethuJlah Gülen'in HizbuI- Iah'ı öven kaseti ortaya çıkn. ANKARA - Başbakan Bölent Ece- vit'ın Türk dıh ve kültürünü yaydığı ıçın övdüğü Gölen'ın Hizbullah'ı öven kaseti ortaya çıktı. Araştırmacı-yazar Ergfin Pöyraz tarafindan bulunan ka- sette, Gülen'in "Auah'm askeriolduk- tan sonra, kutsiler ordusu olduktan sonra, AUah'ın kulu olduktan sonra, Hz Vluhammed'in erieri olduktanson- ra ranrnı ve mekân onlan ayıramaz" dedığı saptandı. Gülen, Pendik Camii'nde yaptığı konuşmada, cemaatine şöyle seslenı- yor: "SürekHittikaya (ADahtan korkma) kendini salmış, kapürmış, arayışına girmiş. yakalamış, takvanm (Allah kor- kusu) dahasını arayan derinüklerden daha derin kutsiler, Hz Muhammed Mustafa'nın askerleri. Hizbullah-Al- lah ordusu- Hizbullah-Allah cemaati- tabiricaizse Allah partisi,siyasi boğuş- malar, siyasi partiler karşısutda Altah MArkasıSa.l9,Sü.31e Hizbullah'la çatışma: 5şehit ÜCRE EVLERDE ARAMA ı Van'da Hizbullah'ın üç hücre evine dün düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleri üe şeriatçı teröristler arasında çıkan çatışmada S polis memuru şehit oldu, 6'sı da yaralandı. Operasyonda öldürülen 5 teröristten birinin bölge sorumlusu, bınnın de asken kanat sorumlusu olduğu açıklandı. Öldürülen 5 terönstin cesedı, Van Devlet Hastanesi morguna kaldınldı. Güvenlik güçleri, çatışmalardan sonra hücre evlerini çembere alarak arama başlattı. • 4. Sayfada '7İNKARA'DA ŞAŞKINLIK 1 Kanlı terör örgütü Hizbullah'ın Van'da güvenük güçlenyle girdiği ve 5 polisin şehit olduğu çatışma, Ankara'da şaşkınlık yarattı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yıknaz, HizbulJah'ın devlet içinde bu kadar kök saldığı konusunda bilgisı olmadığını beürterek "Olaylann boyutu ve gelışmesi bizim için de şaşırtıcı olmuştur" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de devletın yasalan hâkım kılmakta hiçbır koşul tanımayacagını söyledı. • 4. Sayfada r AZİANTEP 'TE 4 AYRISIĞINAK ı Gaziantep'te Hizbullah'ın cephanelıgının çıkanldığı hücre evinde 4 gün süren kazı sonrasında, 4 ayn sığınağın yanı su^ sıgınaklan birbınne bağlayan dehlizler ve bir hücre evi daha ortaya çıkanldı. Operasyonda yakalanan Gaziantep askeri kanat sorumlusu "Şeyh" kod adlı Abdullah Arasan tutuklandı. Antalya'nın Kumluca üçesinde, güvenlik güçlerinın operasyonu sonucu, terör örgütü Hizbullah üyesi olduklan bıldırilen 19 kışı gözaltına alındı. • 4. Sayfada RAUF DENKTAŞ, SÜLEYMAN DEMİREL'LE GÖRÜŞTÜ w Kıbrıs için Belçika modeli uygulansın9 Bolu Artçı panik # Bolu ve Mengen arasında dün sabah meydana gelen ıkı artçı sarsmtı paniğe yol açtı. Bolu'nun bazı Ûçelerinde okullar bir gün süreyle tatil oldu. # Sarsmtı nedeniyle Zonguldak'ın Ereğlı ve Alaplı ılçelennde de telefon görüşmeleri kesildi. • 8. Sayfada Tatil bitti okul başladı # Ököğretım ve ortaöğretim okullanndakı 12 milyon 155 bin 414 ve yaygın eğitim kurumlanndaki 2 milyon 978 bin 799 öğrenci üe 526 bin öğretmendün dersbaşı yaptı. # Sınavlara hazırlanan öğrenciler, anlayışh davranıhnasmı istiyor. • 5. Sayfada # Cenevre'de yürütülen dolaylı görüşmelerin ardından Ankara'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş dün Cumhurbaşkanı Demirel'le bir araya geldikten sonra Kara Harp Okulu öğrencilerine Kıbns konulu bir konferans verdı. Denktaş konferansta Türkıye'nm Kıbns'tan vazgeçemeyeceğııu vurguladı. # Görüşmelerde Belçika modelini önerdiklerini belirten Denktaş, "Biz görüşmelerimızde bu modele karşı şunlan dıyoruz: Belçıka'ya bakın. Ikı ayn dıli konuşan ıki toplum var. Bir sabah bunlardan bir tanesi sılahla diğer tarafi hükümetten atsa ve ben sizin hükümetinizim, Fransa'ya bağlanıyorum dese, bir Belçika kalır mı ortada?" dıye konuştu. • 10. Sayfada Demirel 'e 'rutin' tepkisi # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın Batman'daki kayıp sılahlar için yaptığı 'Devlet rutınin dışına çıkabüir' açıklamasına TBB Başkanı Eralp Özgen tepki gösterdi. özgen, Demıreri hukuk tanımazlıkla suçlayarak "Devletinyasalann dışında davranma lüksü yoktur" dedı. • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Devlette Istfkrarlı Uyumsuzhık Demirel-Ecevit-Yılmaz-Bahçeii'den kurulu "Dört- 10 lttifak"\r\ ülkemize bugüne değın eşi görülmemiş Istikrar" sağladığını savunanlar, son bır-iki gündür iz- lenen olaylara bakarak hâlâ aynı görüşte direniyorlar mıacaba? Kaynağı hükümet olan son iki olay gösterdi kj; "dev- lette ıstikmn ve kurumlararasında uyumu" savunmak nafile! MArkosı Sa. 19, Sü. l'de Davutpaşa Kışlası Anıları... O n yedi Ağustos depremi nedeniyle yayımlaya- madığımız ünlü romancı Samim Kocagöz"'ün yaz- dığı 'Davutpaşa Kışlası Anılan' ya- kın tarihimize ışık tutuyor. Samim Kocagöz anılannı 21 yıl önce yazdı. O gün doğanlar bugün 27 yaşında. Samim Kocagöz de yaşamıyor artık. Üstelik arularda adı geçenlerin ço- ğu da bugün hayatta değil. D avutpaşa Kışlası'nda kim- ler yoktu kı. Muammer Aksoy, Yaşar Kemal, Ta- nk Zafer Tunaya, Ismet Sungurbey, Kemal Türkler, Doğan Avcıoğlu, Muzaffer Erdost. Bütün dostlar bir aradaydık. Ne var ki bi- zi neden burada tuttuklannı bilmi- yorduk. • • U st makamlara 'Suçumuz nedir?' diye dilekçe yaz- dığımızda 'Çeşitli suçlar- dan sorgulanacaksınız' yanınnı alıyorduk. Biz içinde bulun- duğumuz durumu önceleri fazla ciddiye almıyorduk, ama olaylar ge- liştikçe ne kadar yanıldığımız orta- ya çıkacaktı. D evrimci lşçi Sendikalan yöneticilerinin -hemen hepsi Davutpaşa'daydı- haklanndaki davalar ezel- den vardı ve de devam etmekte. Di- yeceglm, çeşitli suçlanmız varmış. Ne ki bu suçlann suç olabileceği -kitap çevirme, işçilerin haklanru koruma, giderek yazı, kitap yazmak gjbi- aklunıza gelmiyordu. Gelme- diğinden de böyle kaleye, kışlaya kapatümamızın nedenini anlayamı- yorduk. Bu yüzden, durumumuzu kavrayamadığunızdan, îsmet Bey gibi birbirimize, vatan borcumuzun ne vakit biteceğini soruyorduk... SAMİM KOCAGÖZ yazdl Karadeniz'desiyanürtehlikesi Romanya'da altm madeninden sızansiyanüriüsularTünaNeh- ri'ne ulaşb. Siyantir sızmdsınm Tuna Nehri'nden Karadeniz'e ulaşması durumunda felaketin boyudannm daha da büyüyebfleceği beür- tiüyor. Macaristan ve Romanya çevre bakanlan dün Bûkreş'te bir araya gelerek felaketin sonaçlanyla ahnacak önlemleri göriiştüler. Romanya'daki siyanür sızmüsma neden olan Aunü-Remin şirketinin Bergama'da ahm çıkannak isteyen Eurogold fle akrababğı olduğu iddia edOdi • 9. Sayfada Perşembe Cumhuriyet'te Hikmet Bila Cumhuriyet 'te Gazeteci, yazar Hikmet Bila da Cumhuriyet aile- sine katudı. Bi- la'nın 'Geniş Açı' başhklı yazılannı çarşamba ve cu- ma günleri okuya- caksınız... Hikmet Bila'nın vaşamövküsü: 1954 te doğdu. 1975 ydında Anka- ra Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa- kültesi'nden mezun oldu. Gazeteci- liğe Ankara'da Yeni Halkçı'da baş- ladı. Yeni Ulus, Banş, Yeni Ortam gazetelerinde yazıiar yazdı. Yankı dergisi, Türk Haberler Ajansı, An- ka Ajansı ve Hürriyet'te çalıştı. 1986'da Milliyet gazetesine girdi ve Istanbul merkezinde 1999'a kadar Yazüşleri Müdürü, Yayın Koordi- natörü ve fıkra yazan olarak görev yaptı. Halen NTV televizyonunda Bulten Koordinatörü olarak çalışı- yor. Hikmet Bila'nın yayımlanmış çok sayıda rikra, makale ve araştır- masıyla 'CHP 1919-1999' adlı kita- bı bulunuyor. Yarın Cumhuriyet'te.. Borçta tarihi ödeme Türkiye, bu yıl tarihinin en yüksek dış borç anapara ve faiz ödemesini yapacak. Yapılan projeksiyona göre, devlet 9.9 mil- yar dolar, özel sektör de 12.3 milyar dolar dış borç ödeyecek. • 12. Sayfada 3. köprüye 'yer' yok 3. köprüyü engellemenin yolu, Istanbul'a demiryolu tüp geçişi bir an önce kazandır- maktan geçiyor. Çünkü tüp geçiş hizmete girerse, 3. köprünün gereksizliği 'yaşana- rak' görülecek.B 6. Sayfada 'Cezaevi değil zindan' Insan Haklan Komisyonu'nun Ulucanlar Cezaevi'ndeki olaylar hakkında hazırladığı raporda bazı ölümlerin şüpheli olduğuna dikkat çekildi. • 6. Sayfada BORSA ODün 15.237 Önceki 15.598 DOLAR Dün 563J00 Önceki 563.500 MARK ODün 283.500 önceki 283.500 ALTIN ODun 5.640.000 Önceki 5.675.000 Kutan, FP Başkanlığı'na aday Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, 14 Mayıs'ta yapılacak büyük kongrede a- day olduğunu açıkladı. Recai Kutan, düzenlediği basın toplantısında Genelkur- may'ın partisine yönelik son bildırisıni ve cumhurbaşkanının yetkilerinin çokluğunu eleştirdi. • 7. Sayfada GUTVDEM MUSTAFA BALBAY Hayret... CHP Kurultay Tarihini İleri Alıyor! CHP'de alışık olduğumuz tablo şudur Kurultay tarihinin öne alınması... Sosyal demokratlann 1980'ler, 9O'lardaki görünü- mü bu oldu. Parti içinde kendisini güçlü hisseden ya da tam rakibini yenecek kıvamda olduğunu düşünen mArkasıSa.l9,SiL7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog