Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet fmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhaa Erinç 9 Genel Yayın Koordınatörii Hikmet Çetinkaya 0 Yazuşleri Müdurü Ibrahim Yıkhz • SonımJu Müdür Fikret tlkiz # Haber Merkezı Mudürü Hakan Kara • Görsel Yönetmen Fikret Eser tstıhbarat Cengiz Yıldırun 0 Ekonomı Ozkm Yfizak • Kultur Handan Şenköken • Spor Abdnlkadir Yücelman • Makaleler Sami Karaören • Duzeltme Abdnllah YazKi • Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edib«Bıığra#YurtHaberlen Mehmet Faraç Yayın Kunılu. tlhan SelçHk (Başkan), Orhan Eriaç, Hikmet Çetinkaya. Şükrao Soner, tbrahim Y ıkhz, Orfcan Bursalı, Mostafa Baibay, Hakan Kara. Ankara Temsücısı. Mustafa Baibay Atatüık Bulvan No 125,Kat:4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020(7hat), Faks 4195027 • tzmır Temsılcısı. Serdar Kızık, H. Zıya Blv 1352S.2/3Tel 4411220, Faks 4419117•AdanaTanaldsı. Çetin Yiğenoğlu, tnönü Cd 119 S. No: 1 Kat: 1, Tel: 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü: Üstön Akmen • Koordınatör Ahmet Komlsan • Muhasebe Bülent Yeaer Otdare HüseyİD Gûrer • Satış FazUet Kuza MEDYA C: • Yönetım Kunılu Başkanı - Genel Müdür Gilbta Erdaru • Koordınıtör Refca Işıtman • Genel MüdürYardımcıs; Sevda Çoban Tel 514 07 J3 - 51395 80-5I384«WI,Faks:513»463 Yayıala>aa \e Bmsın: Yenr Gün Haber Ajaruı, Basm ve Yaytocılık A Ş Tibkocagı Cad 39'4I Cagaioglu 34334 tstanbu! PK 246 - Sırkecı 34435 Istanbul Td (»212)512 05 05 (20 hat) Faks (0,212) 513 85 95 www.curnhunyet.com.tr 13ŞUBAT2000 lmsak:5.28 Güneş: 6.56 Öğle: 1225 Ikindi: 15.14 Akşam: 17.41 Yatsı: 19.04 Endeavoır yöpüngede • OflCAGO(AA)- Dünya'nın bugüne kadar kullanılan en aynntılı hantasından 30 kat daha aynnnhsını elde etmek için uzaya fırlatılan Endeavour uzay mekiğı, Dünya'nın yörûngesınde antenini açarak çahşmalara başladı 6 kişilik mürettebatı bulunan ve 60 metrehk özel anteıuyle Dünya'nın üç boyutlu hantasını çıkaracak olan mekığın, nrlaüldıktan 2 saat lOdakıka sonra yörüngesıne oturduğu büdinldL.- Zekâ hâlâ ustün • BANGKOK(AA)- Tayland'da bır bilgısayar ile satranç oyuncusunun karşılaşmasında, ınsan beyni makıneye üstûn geldi. 36 yaşındaki Prayoon Ekaworawong, rakibi Deep Blue Junıor'u 13 dakikada 58. hamlede yenerek kristal bır saat kazandı. Ekaworawong, bilgisayann tam kapasıte çalışmadığını düşündügunu ve aynı stratejıye dayalı oyunda daha iyı hamleler yapabileceğını söyledı. Kırlarda topladığınız , yasemenleri sevgilinizin kucağınabırakın... 'Seni seviyorum' diye bağınn. YarinıAYKUTKÜÇÜKKAYA Yarın, "Sevmekle başlayacak her şey_." tki dudağın arasına sıkışıp kalan "Sevryorum seni"nin tılsımı dolaşacak dıllerde. On bır harflık iki kelime, kim bilir nelere "kadir" olacak şu yasanası yirmi dört saarte. Üstat Attilâ Dhan, "Sevmek kimi zaman rezflce korkuhıdur" diye yazmış. Söyler mısiniz... Hiç, "14 Şubafta sevmekten korkulur mu? Evet... Bu gece saatler 24.00'ü gösterdığinde "Sevmekle başlayacak ber şey~" Değıştırecek kalpler arış ritmini. Sevgiyi anlatmakta zorlanacak diller, "işte o daJdka" gözler konuşacak. Sevgi ve banş ~ Gecenin bir vakti keskin bir gül kokusu yayılacak, dünya bir "düşe" dalacak. Soluk alan her ınsana "sihirii bir el" dokunacak. Herkes ama herkes aynı düşü görecek. tnsanoğlu, düşünde terazınin bir kefesine "sevgiyi'', diğer bir kefesıne "banşı" koyacak. Yüzyıllar boyunca sevgıyle banşı bir tûrlü tartamayan biz insanoğluna inat, terazi ne sevgiden yana olacak ne de banştan. Bir damla "gözyaşı''yla uyanacağız. Attilâ tlhan'ın sevdığıne seslendıği gibi, "Ne vakit bir yaşamak düşünsem" diye şıire başlayacağız: "Sus deyip adınla başlryorum/ içim sıra kımıldıyor gizli deniderin/ hayır başka ttirlü olmayacak/ ben sana mecburum bilemezsin." Kim bılir? Yenı bır bınyıla kısa bir süre önce "merhaba" diyen şu kocaman dünya, yüzyıllar boyunca ne aşklara tanıklık etti... Ne sevdalılara. "Ben hiç böylesini görmemiştim/ vurdun kamma girdin/ kabulümsün" diye söyletti. Kim bilir? Kaç sevdalı Şirin'ın aşkına Ferhat gibi dağları deldi!.. "Seviyorum senL." Sahi... O kadar zor mu dıyebilmek seni? Ne tuhaf şeydir şöyle doyasıya dosta düşmana haykırarak söylemek seni. Yann ne mı yapın... "Sevgiye adaym" yarinı. Kırlara çıkın... "Bflmem kaç demet yascmen" toplayın... "Yasemen"leri sevgilinizin kucağına bırakın. Avazınız çıktığı kadar "Seviyorum seni" diye bağınn... Varsın, gökte uçan kuş, yeni binyılın ılk "Sevgililer Günü"nde sızi "deii" bilsm. ' Valentine sevenleriî ayırmadı îî4 * Uzun uzun konuş. Küçük kücûk ödeHa^Ba^BalaW^M^^^^^^^^^^^^^^^^I^|,^^t f f f l l ^t -^^^^B M | Sevdikleriniz Için Özel Paket: bedava ;ontör Alo 2000 taksit secenekleri | H U | 445 70 44 (0-212) M7 17 17den 0 ı (0-212) 313 00 00 dan 11 > t/«Mrt f Kanpanya M »ufort 2000 t U d U M U k l M ACOKHAZıR UOOOKART Sevgüiler Günü için özel hediyeler •FHİLİPSELEKTRONfii,Se^ gililer Günü için kurduğu özel ta- nınm standlannda ünlüleri ağır- bvvr. 22 Ocak'tan bu yana büyük ahşvçriş merkezlerinde açık olan standlara uğrav'anlar, isteîcüğj bir şarkıyı seçerek kaydedeceği me- sajia birh'kte sevgflkine hediye et- mek üzere ücretsiz bir CD'ye sa- hipobbilecekler. • İSTİKBAL, ünlü stılistler ta- rafindan özel olarak hazırlanmış yatak takımlannı '14 Şubat' he- diyesi olarak sevgililerin beğenı- sıne sundu. • SIEMENS,nmantikmûzilden rock'a ve klasiğe dek uzanan bir yelpazede sevgüive öze) mdodiie- rin seçüeb«eceği"C25 modeB için yeni bir seçenek daha sundu. sinden>enimekxiflerdeyükleae- büecek. • MOTTA Pastaneleri, 14 Şu- bat'ı taüandınrak ıçin kalp biçi- mınde pastalar ve el yapımı özel çikolatalar hazırladı. • VESTELNEFin önceki gün hizmete açdan bttpJ/sevfpbm.ve- ezy.com adresli sitesinde 14 Şn- bat'ta gjdflebilecek vvrlerden, be- diye seçenekkrine kadar Sevgfli- ler Günü için çeşitfi bflgfler buhı- nuyor. • J&B tarafuıdan özel olarak ha- zırlanmış olan kalpler 11 mılyon- dan saüşa sunuldu. • MVEAFORMAN,14Şubmt için haaritthğı hediye paketiyk baymnknn hediye arayquaaker- natif bir ûrün sundn. • ON STORE, SevgiUlcr Gü- nü'nde hanımlara teksül ûrünle- rinden seçenekler hazırladı SöyJenceyegöreMS3.yüzvıida Roma tmpatortugu savayn içmdedir.ImparatorCbındİDe > Gothiciıs'un tek derdi, askerieriv^ cepheden kaçıp eşterinin yanlanaş' gitmeierivecepheyegeri dönmemekrtvdi Gotfakus, çaneyt^ sevenkri ayuinakta bulur ve ^ evfcnmeyi yasaklar. TarihJer eakf' ' zamanlan gpsterse de "gönfil fermandmkmez".Trovebflim "'"' adanu olan Valentine, birbirini seven gençleri kflisenin mum ışıkian amnda evîendirmeye devam eder. Tk ld imparatorun "yasanm çiğnendiği''ni öğrendig ana kadar. Valentme'in aşka olan inana onu idam sehpasma götürecektir. ,. - Valentme'taöldügügûıutarih ' .' sayfabrma düşer: "14 Şubat 273.^ Bfa- söylenceye göre ise her 15 Şubat'ta Romah lozlar adlanm yazıp bir küpün içioe atariarmif. Kurada kinün kısmetme dû^erkne o yıh onunla geçiruiermiş. Uzon yıîlar sonra Vadkan, Valentine'i . *azfc" mertebeaine vükseldr. O tarihten sonra her yıl 15 Şubatta kndanan "SevgOOer Günü" Vakntine'in adma 14 Şubatta kntlanmaya başlanır. Valentine'taı öhlm günü, gün geür sevgflflerin şenüğine dönnşür. tşte o günden bu yana ber 14 Şubat, sevgryi ve sevgiyi yaşatanlan hanrlanr. Kr de seventeri ayn-anlan- - \ - Bilim adamlan 10 yıl içinde omurilik sorununun tümden çözüleceğini belirtiyor Süpermen sanal düııyada yürüyorÇevHServM-5yılönce geçırdığı bir kaza sonucu boynundan aşağısı felç olan ünlü sınema oyuncusu Chris- topber Reeve, rol aldığı bir televizyon reklam fihninde özel görüntüleme teknikleri sayesinde tekerlekh sandal- yesınden kalkıp yürüyormuş gibi göstenbyoc Ne var ki ün- lü oyuncu bu filmı ıle felçli hastalara yanlış umut ver- mekle suçlanıyor. "Nuveen Investment" isimli yatınm şirketinın ta- nıtımının yapıldığı reklam fihninde, Reeve ayağa kal- kıyorve omurüik araştırma- lannda bü> ük ödülü alan kı- şıye ödülünüvenyor. Bu ara- da görüntüye şu sözler eşlık ediyor"Getecekte,dönyada hiçnnmhnadıkotoyiaryaşa- nacak." Reklam gösterime girer girmez, binlerce felçh hasta omurilik araştırma merkez- lennı arayarak, bihm adam- lannın mucızevi bir şekılde Reeve'ı ayağa kaldıracak te- daviyi bulup bulmadığını sordular. Amenkan Omuri- lik Hastalıklan Birliği'nden Tbomas Coontee Jr, bu so- rulan yamtlarken çok zor- landığını, Reeve'ınhalenyü- rüyemediğini ve respiratöre bağiı yaşamak zorunda kal- dığını açıkladı. Oysa Reeve, 25 Eylül 2002'de, 50. yaşgününde kal- kıp yürüyeceğııu, kendısıne bu mutluluğu tattıran bılim adamlanyla birlikte kadeh duşûnflyordu. Öuyömeyi blo- ke eden proteinler nedeniy- le omurüik kesığının ıyileş- mediğinı belirten bilim adamlan, felçli hastalara yü- rüyebıleceklen yolunda umut vermekten kaçınıyorlardı. Ancak son yülarda araştırma- cılarbuengellerin aşılabüe- ceğı konusunda umut vericı gelişmeler kaydettıler. Re- • Bir reklam filminde özel görüntüleme teknikleriyle yörütölen Christopher Reeve, felçli hastalara yanlış umut vermekle suçlandı. 25 Eylûl 2002'de, 50. yaşgününde kalkrp yûrûyeceğini söyleyen Reeve'e, bilim adamlannın cauşmalan da umut veriyor. kaldıracağını umut ediyor. Şimdiden respiratöre bağlı lfalmq(iar| 90 Halrika yardim- sız soluk alabıldiğmı açık- layan Reeve, her sabah yap- ügıjımnastıklerle bacak kas- lannı güçlendırdığmı beür- tiyor. Pekçokbılimadamıda Reeve'ın bu görüşlerine ka- ülıyor. Yüzyıllardır, doktor- lar omurüik zedelenmeleri- nin tedavi edüemeyeceğini eve ve benzerleri 2002 yı- lmda ayağa kaDapyürüyeme- se bıle gelecek 10 yılda ne- lenn olabüceğıni bugünden kesnrmek oldukça zor. Umutveren en önemli ge- lişme, omurihğin kendi ken- disini niçin iyileştirmedıği- nin alonda yatan nedenlenn daha iyi anlaşüması. 1988 yılında Zurich Ünrversite- si'nden sınirbüimci Martin Scfaînib, merkezi sinirsote- minde ana islevi büyûmeyi engellemek olan maddeyi aynştmnayı başardı. Saght- lı bir omurilıkte kımyasal maddeler hücre büyümesi- ru düzenleyen sınırlan beiir- ler. Kazadan sonra bu kim- yasal maddeler yarar sağia- madıklan gibi bir de zarar vermeye başlarlar. Son yıl- larda Schwab, büyûmeyi en- gelleyıcı maddelere karşı bir antıkorgelıştırdı; dolayısıy- la bu şekılde rejenerasyon mümkün olabılecekti. Diğer bılim merkezlerin- dearaşnrmacuarbuannker lann olanak tamdığı iyıleş- me sürecını hızlandırroanın yollannı anyorlar. Schwann hücreleri denilen rejenerttif yapılar sayesinde, omurüi- ğın dışında, yan sımrler her zaman kendı kendilerini iyi- leştirebilıyor. Karamsar bir bakış açısma göre omurilik- te kesığin üzerinden by-pass saglama işlptnm yjllaralaralf Yine de bılim adamlan ge- lecek 10 yıl içinde omurüik sorununun tümüyle çözüm- leneceğı kanısındalar. GOZÜMSEYREYLE /IŞIL ÖZGENTÜRK ısoz50@hotnu f-. T U H K C E L L H I Z M E T I E K I K I Yann "SevgiKlerGûnü''. Ya- nn sokağa özelükle çıkmaya- cağım. Her yerde ateş pahası- na satılan kırmızı güllerden ve cümle dükkân vitrinlerini ku- şatan kalplerden iyice sıtkım sıynldı. Radyolardaki anlamını iyi- ce yitıren sevgi sözcüklerinden de. Bunca gösteri artık sadece sıkmtı veriyor. Bunlan söylü- yorum ya, doğrusu yann ka- pım çalınıp, elime tek bir kır- mızı gül uzatılsa çok hoşuma gidecek. Aramızda kalsın. Devam edelim, bir şey daha var, bu "Sevgüiler Günü M nü daha çok kadınlann önemse- diğinı, günler öncesinden özen- le armağanlar seçtiklerini ki- şisel gözlemlerim sonucu apa- çık gördüm. Neden acaba? Kadınlar sev- giye daha mı aç? Ya da kadın- larjest yapmayı daha mı çok se- viyorlar? Ne olursa olsun pek de haksız sayıhnazlar, şu ülke- ler arası atasözlerine bir göz . atın: Türk atasözleri: "Saçı uzun akh lasa", "Ka- dın adamı vezir de eder, rezil de", "Ateşjeoynamaetini,avrat- la oynamaevini yakar", u Avrat- tan vefa zehirden şifa", "Ak ak- çe üe ak baldıra gûven olmaz", "Bal andan, ka\ ga kandan çı- kar", "En koçarsa koç, kan ko- Kaduıları Sevin! çarsa hiç olur". ttalyan atasözleri: "Her şey ADah'tan geür, ka- dınlar hariç", "Kadmlan evde uzun süre tutmamak selamet olur", "Az kadının çok kazuı olsun", "Şirret kadmdan ken- dini koru, iyi kadına asla gü- venme", "Kadınlar kestane gi- bidir,dışlangüzeliçleriçûrükw , "Kadınlara, eşeklere ve ceviz- lere insafsız bir el gerekir". Akaan atasözleri: " Kadının hüküm sürdüğü evdeşeytankatfafck eder", «Ka- dmlann şekfi melek, kaObiydan, kafası da eşek gfljkür", "Sadık bir köpek ve sadık bir at kadı- na bedekfir", "Bulutsoz gök- yûzüne ve güler kadına güven ohnaz". Yunan atasözleri: "Üç büyük kötnlûk varthr: Deniz, yangın ve kadm n , "Ev- lflik erkekierin satm akbJdan tek şeytandır''. Rus atasözleri: "Köpek kadmdan iykür, hiç değflse efendisine haviamaz", "Sana iyi davranan kadmdan sakın, mutiaka bir art niyeti vanhr", "Kadmlann arzolan hiçbir zaman dolmayan dflen- d torbasına benzer". ? ^ Çin atasözleri: • '- ; . --* "Kadma,sanalOerkekevbt verse de güvenme", "Kadnüa- rm üç önemli görevi: Babaya itaat, kocaya itaat, oğola ttaat". Japon atasözleri: "Evnüğinin yürümesiıü btf- yorsan, e>lendigin gece karmı döv", "Genç bir kadın evmd* gölge ve yanJaohnahdn-", "Ka- dm ve kflim yeniyken iyidir''. Ispanyol atasözü: "Sessizkadınm dürai bağta." Yemen atasözü: "Aflah'm merhameti kadma geçmez." Evet, küçük bir dünya turu yaptık ve dünyanın her yerin- de kadınm atalardan bu yana ne denli ağır sözcüklerle aşağılan- dığına tanık olduk. Şimdı kadınlar şu "Sevgfliler Gönû"nü önemsemeyıp de ne yapsmlar? Hiç olmazsa bir gün atasözleri gecerliliğini yitirsin istiyorlar. t Hiç olmazsa bir gün. Evet, yeryüzünün efendisi erkekler, kadınlar size sesleni- yor "Kadınlan sevin! B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog