Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 ŞUBAT 2000 PAZAR 16 TELEVIZYON 'UNUN FîLMLERİ GizemliYaraüklar 11.40 BRT Fantastik O \ (Mystery Monsters) - Bir televizyon şovun- viv da kukla gıbi oynamaya zorlanan üç küçûk ya- ratığın bu durumdan kurtulmak için verdikleri sa- vaşımı anlatan yapımın yönetmeni Robert Talbot. Oyn: Tım Redwine, Ashley Lyn Cafagna, Caro- line Ambrose. Yûzen Ev 14.25 Kanal 6 Duygusal /^s (Houseboat) - Sinemalarda 'Dadının Şansı' ö adıyla gösterilen filmde; eşinin ani ölümüy- le sarsılan bir adamın, üç küçûk çocuğuna bakma- sı içın bir mürebbiye tutmasıyla gelişen olaylaran- latılıyor. Yön: Melville Shavelson. Oyn: Cary Grant, Sophia Loren, Martha Hyer (1958 ABD, HOdk). Arkadaşlık... 14.45 Shovv TV Macera /£7\ Zekı. kurnaz ve dalavereci biriyle, yine onun 0 gibi safgörünümlü biri rastiantı sonucu kar- şılaşırlar. Önceleri, birbirlerini aldatmaya çalışan ikili, bunda başanlı olamazlar. Ve beraber birçöp- çatan şirketi kurmaya karar verirler. Yön: Safa Önal. Oyn: Kartal Tibet, Sadri Alışık (1970). Kır Çiçeği 16.20 atv Gençlik /^7\ Kendıni kanıtlama ve hayata aülma sancısı için- NÖ' deki gençlerin serüven ve aşk öykülerini an- latan yapımda, Tank Tarcan ve Nazan Ayaz rol alıyor. Yönetmen: Artun Yeres. Yüdız 17.00 Kanal E Duygusal /fN (Daniclle Steel's Star) - Babasımn ölümün- viy den sorumlu tutulan Crystal Wyatt, yaşadığı çıftliğı terk ederek San Fransisko'ya yerieşmek zo- runda kalır. Orada çocukluk aşkıyla karşılaşan Crystal. adamın evli olduğunu öğrenir ve aynlır. Derken, genç kız, yeteneği sayesinde kısa sürede ünlü bir şarkıcı olur ancak, şöhret bile onu mutlu edemeyecektir. Yön: Michael Miller. Oyn: Jennie Garth. Craig Berko (1993 ABD, 95 dk). Güllü Geliyor._ 17.45 Shovv TV Güldürü Kan davasının öcünü almak için lstanbul'age- len köylü kızıyla, kan davalı Taka Nuri'nin aşk öyküsü. Atıf Yılmaz'ın yönetiminde, Türkân Şoray, Ediz Hun, Nenman Köksal var(1971). Hayat Sevince_ 17.50 l.star Duygusal ©K.az çobanlığı yaptığı köyünden kasabadaki zengın teyzesinin yanına giden kimsesiz, sa- kat bir kızın iyimserlik öyküsü. Amerikalı yazar EleanorPorter'ın 'Pollyanna' romanına dayanan, müzıkal 'Cherbourg Şemsiyeleri'yle 'Batı Yaka- sının Hikâyesi' adlı iki ünlü fılmden pasajlar içe- ren filmin yönetmeni Temel Gürsu. Oyn: Zeynep Değırmencıoğlu, Semra Sar, Metin Serezli, Mü- nir Özkul, Fatma Belgen (1971). Çügın Şehir 20.30 CINE 5 Dram •O\ (Mad City) - Kariyerini yükseltmek isteyen \Z/ bir televizyoncu, ortada hiçbir şey yokken, bü- yük bir olay yaratır. Işinden kovulan saf bir bek- çinin dramı, hırslı bir TV muhabırine malzeme olun- ca ortalık kanşır... Costa-Gavras'ın yönetiminde John Travolta, Dustin Hoffinan, Alan Alda, Mia Kirschner oynuyor (1997 ABD, 114 dk). 21.00 / Kanal E / İki Metelik Aynntı yanda ÖiümeKarşı 21.30 BRT Macera /77s (Taken Away) - Fidye karşılığı kaçınlan kalp ö hastası Jan Hale'in bir an önce kurtanlması zorunludur. Çünkü, Jan'm yanında sadece iki adet ilacı kalmıştır. Yön: Jerry Jameson. Oyn: Micha- el Tucker, Jill Eikenberry, Robert Widsen. 23.00 /I.Star / ölümün... Aynntı yanda Dehşet Gecesi 6 23.45 Shovv TV Korku (Hawling 6) - Sessız ve sakin bir kasabaya gelen lan'ın kurt adam olduğundan kimsenin haben yoktur. Kasaba sakinlerinin yardım ettiği lan'ın gerçek kimliğı ortaya çıkınca, korkunç ci- nayetler ışlenmeye başlar. Yön: Hope Perello. Oyn: Brendan Hudges, Michele Matheson. Bıçak Sırö 24.00 Kanal E Dram (The Slingblade)- Billy BobThorton'unya- zıp yönettıği ve başrolünü oynadığı yapım, ze- kâ özürlü Karl Childers'ın öyküsünü anlatıyor. Thomton'a, Dwight Yoakam, J.T. NValsh, John Rit- ter, LucasBlackeşlikediyor( 1996 ABD, 140 dk). Gilda 24.00 Kiss Duygusal ©(Gilda) - Buenos Aires'teki bir gece kulübü- nün sahibi olan tehlikeli şahıs Ballin Mund- son, kulüpte profesyonel kabadayılık etmesi için Johnny Farrell ile anlaşır. Farrell ile eski sevgili- si, o sırada da Ballin'in kansı olan Gilda arasın- dakı aşk-nefret ilişkisi böylece yeniden başlar. Yön: Charles Vidor. Oyn: Rita Hayworth, Glenn Ford, George Macready (1946 ABD, 110 dk). Savaş Devi 24.00 Flash TV Macera (Double Target) - Güney Dogu Asya'da te- rörün yeniden başlaması üzerine, tüm polis kuvvetleri harekete geçer. Bob Rose, orada bulu- nan oğlunu bulup Amerika'ya getirmekle görev- lendırilir. Yön: Vincent Dawn. Oyn: Miles O'Ke- efee, Donald Pleasense. Adaletin Sonu 00.40 TRT1 Macera /^N (Final Justice) - Bir cinayet davasında sanık vV suçsuz bulunur ve bu durum savcıyı bile şa- şırtır. Sanığın avukatı Merle Hammond müvekki- linın karakteri konusundajüriyi yanıltmayı başar- mıştır. Ancak kurbanın kızkardeşi Gwen, gerçe- ğı bılmektedir. Ve adalet aramaktan vazgeçmek niyetınde değildir. Yön: Tommy Lee Wallace. Oyn: Annette O'Toole, Michael McKean. Kutsal Seçim 01.10 BRT Duygusal /fN ('4 Million Reasons) - Piyangodan 14 mil- \zs yon dolar kazanan genç ve güzel Lucy, bu bü- yük servetle yaşamının değişeceğini bilir. Ama pa- ranın getireceklerinden çok, daha anlamlı değişik- lıkleryapmayı düşünür. Yön: Eric Till. Oyn: Nancy Anne Sakovich, Dylan Neal. Julian Pö'nun>.01.10 Interstar Duygusal /^s (Tears of Julian Po) - ICüçük bir kasabaya vf/ gelen esrarengiz yabancının aşk yaşamını ko- nu alan filmde, Christian Slater, Robin Tanney rol alıyor. Yön: Alan VVade. MazkfekL. 01.10 TRT INT Duygusal /ÇS Geçmişte birlikte oldugu kadını aynldıktan VV sonra da unutamayan bir adamın, yıllar son- ra kadınla yeniden karşılaşmasıyla gelişen olay- lan konu alan filmin yönetmenliğini Aram Gül- yüz üstleniyor. Boşrollerini Ekrem Bora ve Sel- ma Güneri paylaşıyor. Yabancı İzleyin Orta Değmez O Filmi iki bölüme ayıran John Schlesinger, yakınımızdaki görünmeyen tehlike sendromunu kullanıyor Zemin kattaki psikopat kiracı înterstar 23.00 Ölümün Eşiğinde - Pacific Heights / Yönetmen: John Schlesinger/ Senaryo: Da- niel Pyne / Görüntü: Den- nis E. Jones/ Müzik: Hans Zimmer / Oyuncular: Me- lanie Griffith, Matthevv Modine, Michael Keaton, Mako, Nobu McCarthy, Laurie Metcarf, Luca Ber- covici, Tippi hedren, Oan Hedaya/ 1990 ABD yapı- mı, 102dakika. CUMHUR CANBAZOĞLÜ" Evinizi açtığınız sessız sakin kiracı birden tehlikeli bir çılgına dönüşürse ne yaparsınız? Kanuni yollara mı başvurursunuz yoksa aynı silahlarla mücadele edip onu kendi başınıza etkisiz hale getir- meyi mi denersiniz?... San Fransısko'nun mutena semt- lerinden Pasifik Tepeleri'nde ye- ni aldıklan eski evin restorasyo- nu için paraya gereksinimi olan çift (Modine ve GrifHth), zemin katı kiraya vermeyi kararlaştınr- lar. Kendini iyi, rafıne biri olarak tanıtan Carter Hayes'a (Keaton) kiralarlar evin zemin katını. Ancak zamanla Hayes yaşamı onlara zindan etmeye başlar. Ki- rayı ödemez, gece yanlanna ka- dar yüksek sesle müzik dinler, evi hamamböceklerinin basmasını sağ- Psikolojik gerilim filmindc. (soldan) Matthe» Modine, Melanie Griffith ve Michael Keatoa oynuyor. lar. Aslında o kanunlan çok aynn- tılı bilen, tehlikeli bir psikopattır ve insanlarla uğraşmaktan zevk almaktadır...Yakınımızdaki gö- rülmeyen tehlike sendromunu kul- lanmayı deı _, utmen John Schlesinger ıkı net bölüme ayırrruş filmi. Birinci bölümde se- yirciyi gerdikçe geriyor ve izleye- ni konunun içine sokmayı biliyor. İkıncı bölumde ıse senanst Da- niel Pyne'ın bir Harold Pinter olmadığı ortaya çıkıyor, rafine bir psikolojık oyun yerine taraflar kartlannı açıp karşılıklı kıyasıya çarpışıyor. Modine % e Griffith se- naryonun el \erdığı ölçüde başa- rılı bıroyun sergılıyor. Gnffıth'in annesı Tippi Hedren de kısa bir rolde gözüküyor. İnterstar 12.00 Kırmızı Koltuk TV Servisi - "Kırmızı Kol- tuk" programına, 1993-97 yıl- lan arasında Batman Valiliği yapan Salih Şarman konuk oluyor. Emin Varol ve Tülay Ünal'ın sunduğu yapımda, te- rörie mücadele için yasalara ay- kın bıçimde Karma Özel Hare- kât Birliği oluşturmak ve bu birliği yine yasalara aykın si- lah ithal etmekle suçlanan Şar- man'ın açıklamalan yer alıyor. BRT 14.00 Hizbullah ve din adamlan TV Servisi - "Nazmi BH- gin ile Zirve" programında Di- yanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "Hizbullah'ın vahşet kasetleri yayımlanma- lı mı", "İslam terörle bağda- şır mı", "Hizbullah terör ör- gütfi camileri kullandı mı", "Hizbullah'a destek veren din adamı var m ı " gibı soru- lanna açıklık getiriyor. tv8 21.00 'Eski Dostlar' TV Servisi - Türk sanat mü- ziği tutkunlanna seslenen "Es- ki Dostlar"a, sunucu Mustafa Yolaşan ve genç yeteneklerden Melda Kuyucıı katıhyor. Ya- pımı, Galip Sokullu sunuyor. Her şey bir sinema bileti için ^ss^~ 5 ~~MTJM^^EEKF^\ rrG) Ka n a iE 21^00 iki Metelik - Two Bits / Yönetmen: James Foley / Senaryo: Joseph Stefano / Oyuncular: Mary Eli- zabeth Mastrantonio, Al Pacino, Jerry Barone, Patrick Borriello, Andy Romano, Donna Mitc- hell, Mary Lou Rosato, Joe Grrfasi, Joanna Mer- lin, Alec Baldvvin / 1995 ABD yapımı. 93 dakıka. ABD'deki ekonomik kriz dönemini anlatan filmde Al Pacino dede rolünde. TV Servisi - Tarih 1933. günlerden 26 Ağustos; South Phıladelphıa'da dul annesı \e hep bir ayagının çukurda olduğunu ıddıa eden dedesi\ - le yaşayan İtalyan asıllı İ2 yaşındakı Gennaro'nun ce- binde beş centı var; mahal- lede yeni açılan sinemaya gıdebilmesi için 25 cent da- ha bulması gerekıyor.. Bu yüzyılın ılk çeyreğın- de Amenka Bırleşik De\ let- len'ni sarsan ekonomik krı- zın tüm değerleri yerle bir ettigı dönemde küçük Gen- naro'nun gözünden yaşanan- lan. toplumdakı sıkıntıyı, ai- le ıçı ılişkılerı yansıtmayı deniyor yönetmen James Fole>. "İki Metelik"in yapım- cılığını da yüklenmış Joseph Stefano"nun senaryosu çok ıçe dönuk. nann. kırılgan bir vapıda ılerlıyor. A;,ın duygu- sal dıyaloglar. çocuk masu- nııyeti. yaşlılık, yaşanama- mış duygular. ekonomik sı- kıntı gibı her zaman kabul görmüş "romantik öğelcr" Ü7erınc oturtulmu> anlatım, Al Pacino ve Mastranto- nio'nun ınandıncı oyunlan- na karşın çok ağır tempoyla tîlmtn büyük bölümünde ız- leyenı yoruyoi. Sinema gışesınde hıç ılgi görmeyen film. Avrupah eleştırmenlertarafından be- genılmı:, ve televizyon şirket- lerinin programlanna dahil edılmişti. "İki Metelik"ın ilgınç bir yapım öyküsü de var: çekimlen 1993'de bıt- mesıne karşın 1995'ekadar beklerilıp ABD"degöstenme gırenfılm. dunyaya 1997'de dağıtılmıştı.. Kanal 6 11.30 Her yönüyle 'sevgi' işleniyor TV Servisi - "Derinlikler"de sosyal ve psikolojik yönleriyle "sevgi" işleniyor. Doç. Dr Mansur Beyazyü- rek, Dr. Özkan Pektaş ve Dr. Ayhan Kalvoncu'nun sundu- ğu yapımda, "Sevgiyi oluşturan öğeler nelerdir", "Sevgi içten mi gelir yoksa sonradan öğ- renilen bir davranış mıdır" gibı konularele alınıyor. Yapı- ma. Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Doç. Dr. Medar Atıcı ve Dr. Murat Huten katıhyor. CNN Türk 21.00 Eylül Fırtınası üzerine söyleşi TV Servisi - Rana Pirinç- cioğlu'nun sunduğu "CNN Türk Vlasası"na bu akşam, sinema oyuncusu Tank Akan ile yönetmen Atıf Yılmaz ko- nuk oluyor Yapımda, "Eylül Fırtınası" filminin oyuncusu ve yönetmeni ile, geçmişten bugüne Türk sineması üzenne konuşulurken, Türkiye'nin sos- yal ve siyasal gerçeklerinin si- nemaya etkileri ele alınıyor. TRT1 21.00 Türkiye'deki sağlık sektörü TV Ser\isi - Sağlık Bakanı Osman Durmuş "Politikanın Naba"nda gazeteci- yazar Kur- tul Altuğ'un sorulannı yanıtlı- yor. Durmuş'la Türkiye'deki sağlık sorunlan, sağlık sektö- ründe yapılanma çalışmalan ve hastanelerin durumu üzerine söyleşinin yer aldığı program, canlı olarak yayımlanıyor. TRT 2 21.251 Tortreler' TV Servisi - Dizi belgesel "Portreler"de yazar-restora- tör Çelik Gülersoy'un yaşa- möyküsü yer alıyor. Istanbul üzenne yazdığı kitaplarla ve eskj mekînlara yaptığı restoras- yonlarla dıkkat çeken Güler- soy'un çalışmalan sayesinde Istanbul Kıtaplığı da kuruldu. NTV 22.05 'Kritik' T\ Servisi - "İkinci Ba- h a r " adlı dizinın oyunculan Şener Şen ile Türkân Şoray "Kritik"e konuk oluyor. Ni- lüfer Kuyaş'ın sunduğu ya- pımda, Ali Hakan ve Marma- ra Ünıversiteşi lletişim Fakül- tesi Dekanı İJnsal Oskay'ın görüşlerine yet veriliyor. 'CumhuriyetKitap' TV Servisi - Turgay Kantürkün sunduğu "Okudukça"da, Cumhuriyet Kitap eki tanıtılıyor. Cumhuriyet Kitap Eki Yönetmeni Turhan Günay'la yapılan bir söyleşinin yer aldığı yapımda aynca, yazar Vecdi Çıraoğlu >la "Kara Büvülü Öykü" adlı kitabı üzerine bir röportaj ekrana gelıyor. • TRT2,15.05 Tv PROGRAMLARI \rjr~\ 07.00 Yannlar Bizim 09.00 Haberter 09.05 Pa-t w \ I zar Panorama 11.00 Işitme Engellilere Haber U 11.10 Halıt Kıvanç ve Konuklan 12.00 Ç. Rı- zespor-K. Konya S. 2. Ugı Yükselme Maçları (Canlı) 14.05AmatörSes Yanşması 15.10Çızgı Fılm. Bay Şaş- kınin Maceraları 15.30 Avrupa Artıstık Patınaj Şampı- yonası Gala Prg. (Canlı) 18.00 Haber 18 18.25 Bir Ne- fesAnadolu 19.20TSKSaatı 19.55 Hava Durumu20.00 Haberter21.00 Politıkanın Nabzı 22.35 Spor Studyosu 23.35 Dizı: Robocob 00.25 Haberler00.40 Yabancı Fılm: Adaletin Sonu 03.00 Haberter(0312 428 22 30). 08^0 Vahşı Yaşamda Tek Başına 09.00 Pa- zar Sabahı 10.35 Bir Kelime Bir Işlem 11.05 Di- zi: Ruzgârın Önündei 1.55 Meraklısı İçın 12.45 Aydın Bolak'la Pazar Sohbetı 13.00 Köpeklenn Dünya- sı 13^5 Başarı Basamaklan 14.10 Ve Sinema 14.40 Oı- A DansAkademısi 15.05 Okudukça 15.35 Belgesel' Oka- vango Operasyonu 16.25 Dızi: Vahşi Bölge 17.10 Bel- gesei: Resim Sevinci 17.35 K.B. Ankara Devlet Klasik Türk Müziğı Korosu 18.15 Sahne Işıklan 18.45 Halil Inalçıkla Sözlü Tanh 19.00 Akşam Bultenı 19.20 Işitme Engellilere Haber Bültenı 19.25 Kultur Degışmelen 21.00 Sanattan Kesitler21.25 Portreler22.00 Gece Bülteni ve Ingılizce Haberier 22.30 Fasl-ı Muhabbet 00.20 Belge- sel: Geleceğın Dünyası (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşjvinden 09.55 Çizgi Film: Ka- re 1 TV 10.25 Çızgı Fılm: Kedı Bılly 10.50 Çız- gi Film- Futbol Öykulerı 11.20 Belgesel: Dün- yanın Yedıncı Harıkası 12.15 Integral 12.50 At Yanşla- n (Canlı) 16.50 Magazın Bultenı 17.20 Dızı: Jake ve Ço- cuk 18.00 Türkıye Greko - Romen Güreş Birinciliği (Bant) 20.00 G.Saray-Göztepe Bayanlar Voleybol Kar- şılaşması 21.30 Brooklyn Sokaklan22.20Dünya Düşü- nürlen Atatürk'ü ve Cumhuriyetı Anlatıyor 23.20 Spor Arşıvınden (Tekrar) 01.15 Kapanış. 07.00 Açıköğretim üsesi Ders Programı12.00 BirSoiısti2.20TürküTürküTürkıyem 13.35GO- nül Bahçemız 14.55 Bir Dilden Bir Telden 16.10 Faşıl16.40 Bir Soiıst17.00 Muzık Kervanı 18.00 Anado- lu Ünıversiteşi Açıköğretim Fakültesı Ders Prog. 22.00 Bir Besteci 23.15 Müzik Kervanı 00.15 Kapanış. 06.00 Yannlar Bizım 09.05 Pazar Panorama 11.10 Halit Kıvanç veKonukları 12.00Ç. Rızes- por-K. Konya S Türkiye 2 Ligı Yükselme Gru- buMaçlan (Canlı) AAJ06THMAmatorSes Yanşması 15.05 Diyalog 15.35 Yerli Film: Vur Hançeri Kadınım 17.10 Dizi: Samyelı 1^50 Vatanımız 19.25 2000'e Doğru Os- manlı Mescrt 19.55 Hava Duaımu20.00 Habeıier21.00 Politıkanın Nabzı 22.35 Spor Studyosu 23.35 Belgesel: Sen Ey Yeşılin Nazlı Kızı 00.25 Haberier 00.40 Ingılizce Haberter 00.50 Spor Haberlerı 01.10 Yerli Film: Mazi- deki Kadm 02.30 Belgesel: Köpruçay Seruvenı. 07.00 Geçmışe Yolculuk 07.30 Ikız Ejder 08.00 Ku- çuk Golcu 08.30 Afacan Dennıs 09.00 Çocuk Kulubu 10.00 An Maya 10.30 BırVarmış Bir Yokmuş 11.00 Şırınler 11.30 Pazar Magazın 13.00 Zırvedekı 10 14.10 Kokpıt 15.00 Dızı: Pa- ram Yok Memed16.00 Dizı: Zey- na 17.00Afrıka Futbol Şampıyo- nası Fınal Maçı (Canlı) 19.00 Ana Haber Bultenı19.50 Spor Gun- demı 20.05 Şahane Pazar (Can- lı) 22.30 Televole 23.55 Bir Sev- da Masalı 01.00 NBA All Star Ga- me04.00Turk Sanat Muzıgı 05.00 Sıgaranın Zararları 06.00 Duygu- luTurküler(O272 275 57 11) 06.30DıllerdekıŞar- kılar07.00Tabaluga 07.30 Super Fare 08.20 Teletubbıes 08.50 Süper Dısney'le Hafta Sonu 09.50 Po- fudukAyı 10.20Dızı. Lassıe11.00 Harika Pazar13.00 Gün Ortası 13.25 BaşTacı14.15 Dızı: Wish- bone 14.40 Orhan Hakalmaz'la Türkulerımız 15.30 Yıldızlar Po- lıs 16.20 Yerli Film: Kır Çiçeği 18.10 Bir Bılmecem Var 19.00 Ana Haber 19.55 Hava Durumu 20.00 Dızı: Tatlı Kaçıklar21.15 Özel Hat 23.00 Bızım Stadyum 00.50 Gece Haberlerı 01.00 Ya- bancı Film: Hayal Gemisi 03.20 Ayşe Ozgun (0 212 655 00 00) 07.30 Shovv Başlıyor 10.00 Belgesel- Vah- şı Yaşam 10.30 Yer- li Film: Sokak Kavgacısı 12.15 Ilk On13£0LezzetTuru 14.00 Bız Bıze 14.45 Yerli Film: Arkadaş- lık Öldü mii 16.45 Pazar Sürprı- zi 17.45 Yerli Film: Güllü Geli- yor Güllü 19.30 Shovv Haber 20.30 Spor 20.45 Dızı: Bızımkı- ler 21.45 Pazar Keyfi 22.45 Ma- raton 23.45 Yabancı Film: Deh- şet Gecesi 6 01.45 Son Haber 02.00 Kapıta 1 03.00 Shovv TV Ha- ber 04.00 Yabancı Film: Uçah Ayakkabılar (0 212 286 35 35J 07.35 Sinema Kol- tuğu 08.30 Gün- demdekıler 09.20 Basın Özetı 09.30 Sut Uyuyun- ca 10.05 Ateş Çemben 10.30 im- leç 11.15 Işte Anadolu 12.05 Eko- diyalog 13.10 Italya Lıgı'nden Özetler 14.10 Basketbol Panora- ma 15.10 Motor Spor 16.10 Vo- leybol Panorama 17.10 Futbol Mundıal 18.05 Avrupa'dan Fut- bol 19.05 Dunyada Bugun19.30 Sporda 20.00 Haber 20 21.05 Belgesel: Hatırlıyorum 22.05 Krı- tık 23.30 Spor Suare 00.05 Si- nema Koituğu (02122863636) 07.00 Dızr Evdekıler07.45 Dızı Ana 08.30 Star Top 20 09.30 Çızgı Fılm Kuşa- ğı 10.30 Yerli Film: Bücür Cadı 212.00 Kırmızı Koltuk 13.10 Yer- li Film: Evde Kalmış Kızlar 15.00 Çat Kapı 15.50 Pazar Ekspres 16.50 Dizı: Bızim Sokak - Cıgulı 17.50 Yerli Film: Hayat Sevin- ce Guzel 19.30 Star Haber20.40 Telegol 22.30Telemaç 23.00 Ya- bancı Film: Ölümün Eşiğinde 00.40 Gece Hattı 01.00 Spor 01.10 Yabancı Film: Julian Po'nun Gözyaşları 03.10 Star Haber (Tekrar) (0212 448 80 00) * * T 06.30 Belgesel 07.00 #•** Azerbaycan 08.00 Sa- bah Haberlerı 09.00 Huzura Doğru 09.30 Müzik Mar- ket 10.30 Çızgı Film11.00 Baş Başai2.00 Haberier 12.30 Sürp- nz13.30 Sınevızyon14-30 Hey Gı- dı Gunler 15.30 Oto Magazın 16.00 Yenı Vatan 17.00 Haber 17.05 Pazar Show 19.00Ana Ha- ber Bultenı 20.30 Izzetı Ik- ram22.00 Telekrıtık 23.30 Yıldız Geçıdı 00.30 Haberier 01.00 Meh- taph Geceler (0 212 652 25 60) I 09.00 HaberO9.12 Eğıhmler 10.12 VVorld I Sports 11.12Teknotojık 11.50Ekonomı13.42 I Gezgın 14.12 5 Dakıka Ara15.50 Ekono- mı16.12 Parametre 18.125 Dakıka Ara 18.50 Ekonomı20.32 Spor 21.00 CNN Turk Masası21.50 Spor22.12 Atlas Belgeselı 23.00 Gunun Sonu23.42 NET (0 212 67710 00) 07.00 Belgesel- Yenı Zelanda Macera Adaları 08.00 Yabancı Film: Kahraman Kaptan 10.00 Yerli Film: Insan Avcılan 11.30 Derınlıkler13.00 Haberleri 3.25 Sanat Saatı 14.25 Yabancı Film: Yüzen Ev 17.45 Pazar Keyfı 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yerli Film: Gecelerin Hakimi 22.00 Objektıf 00.30 Ge- ce Haben 01.00 Yabancı Film: Kahraman KaptaofTek- rar) 02.50 Ana Haber (Tekrar) (0 212 284 31 50) 07.00 Klasik Muzık 10.15 Bir Gunlük Tatıl 11.05 Spor Manşet12.10 Bızden Bırı 13.35 Hobı 14.10AhmetOktay'ın Deften 15.35Es- tet 16.05 Belgesel 17.35 Sekızıncı Etap18.05 Melıh Kı- bar ile Muzık 19.05 Ustalar ve Vırtuozler 20.00 Ana Ha- ber 21.00 Eski Dostlar 22.00 Spor Analız 23.00 Soru - YorumO0.15 Wow Oda Sineması (0 212 288 51 52) M-rm^m 07.30 Patraşe 08.00 BıtmeyenOyku 08.30 1*1 M m Tommy ve Oskar 09.20 Yabancı Film: Fa- ™"™™ reli Köyün Kavalcısı 10.20 Pışıre Taşıra 11.10 Dızı Ayna Ayna 11.40Yabancı Film: Gizemli Ya- ratıklar 13.30 Remıks 14.00 Zırve 16.00 Adrenalın 17.10 Kanzma 18.00 Otolojı 18.30 Dızı. Hastane19.3O Ana Haber 20.30 Dızı. Denız Polısı 21.30 Yabancı Film: Ölüme Karşı 23.10 Spor00.10 Gece Net 01.10 Yaban- cı Film: Kutsal Sesim (0 212 313 50 00) 06.45 Çızgı Fılm: Mınıkler 07.10 Çızgı Fılnr Samuray Kedıler07.35 Yabancı Fılm. Afa- can Dennıs 2 09.15 Yabancı Fılnr Scoobıe Doo Zombıler Adasında 10.35 Dısney On lce Guzel ve Çırkın 11.40 Belgesel. Kopekbalığı Avı 12.40 Yabancı Fılm. Bufalo 6614.25 Cıne Sinema. (Şıfresız) 14.50 Ya- bancı Fılm. Aşk Mahkûmu 16.30 Tofaş - Beşıktaş Bas- ketbol Karşılaşması (Canlı) 18.00 Yabancı Fılm Gece Trenı 19.30 Belgesel Kayıp Imparatorluklann Sım 20.30 Yabancı Film: Çılgın Şehir 22.35 Yabancı Fılnr Ateş Ustunde (Altyazılı) 00.25 Playboy TV(0212 336 15 15). 08.00 Klıpler 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Muzık Yelpazesıi 1.00 Sıne - Top12.00 Flash Takıp13.30 Sevılen Melodıler14.30 Pohtıka Günlüğü 16.00 Rumelı Ruzgârı 18.00 Yabancı Film: Po- lis Arşivieri 19.30 Flash Haber20.30 Yabancı Film: Kanlı Hesaplaşma 22.00 Flash Gundem24.00 Yaban- cı Film: Savaş Devi 02.00 Sır.e-Top ^0 272 256 82 82) 07.00 Fırtına Alarmı 08.00 Yenı Dedektıfler- Felaket Tohumlan 09.00 Tımsah Av- cısı 10.00 KeşrfGüncesı Köpekler 11.00 Ushuaıa 12.00 Dıscovery Profili: Buz ve Ateş 18.00 Gızlı Kamera: En Büyük Dağ. Everest 19.00 Vahşı Doğa: Vahşı Avust- ratya 20.00 Sonsuz Bılım Ekranoplan, Hazar Denızı Canavarı 21.00 Dıscovery Vitnnı. Motosıkletler, Ası Doğanlar 22.00 Dıscovery Profili Bınalar, KoprülerveTu- neller 23.00 Kanatlar: Gokyuzunde Ha- yatta Kalmak (0 212 288 75 75). Cher'in konseri saat 13.00'te Kanal E'de ekrana geli\or. e09.00 Klasik Muzık 10.00 Ya- bancı Film: The Shepherd of Hills 12.00 Dızı. Davvson's Cre- ek 13.00 Konser Cher 14.00 Yabancı Film: Mr. Write 16.00 Neydı O Gunler 17.00 Yabancı Fılm: Daniel- le Steel'den Yıldız 19.00 Dızı: Avukat Shannon 20.00 Belgesel Yuzyıl 21.00 Yabancı Film: İki Metelik 23.00 Dızı; Iz Sürenler 24.00 Yabancı Film: Bıçak Sırtı 02.00 Dızı Hafıye 03.00 Klıp (0 212 328 01 01) jS 07.00 Kıss TV Muzık Yayı- K l S S nı 24.00 Yabancı Fılm: Gil- ' A da 01.45 Yabancı Film: Genel Müfettiş 03.30 Yabancı Film: Bir Kadın Yaratmak 05.15 Yabancı Film: Zor Gunler 07.00 Yabancı Film: Da- niel Boone (0 212 502 98 02). 07.00 Uyanma Zama- nı09.00 Klıp 11.00 Top 2012.00 Çelık 13.00 Mp Step By Step 17.00Top 1017.30 35 MM 19.00 Bıotherm Trend Ozge Ozyalçın 20.00 Choock Moda Yunus 22.00 Pınar 23.00 Geyık Parkı 00.30 Dance Zone (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog