Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

24 SMT KESftttr SMT NMESE KtDIP 1EHM SMT ÜYHJK MBUÜ) SAAT KhHP d>Hg OUUUâ SMTHIKSfnf KtâP OıJclığınız iatabın adını. kredı kartuuzm numarası ve soo kullanma tanhı ılcfeıriîkte bildtnn, kıtap evuuzde olsun. Aduuzı, soyadınızı ve telefon iMoınoEa da bıldırmevı unutmayın. Oye değılseruz, dılersenız üye de olun >a da üyeiığınızı yenılcyın [1R İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 0i 96 Cumhuriye7 C Y I L SAYI: 27157 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumtıar l ı « l Cumhuriyet Kitap Kulübü alonlannda ve Temsilciliklerinde DIBFRG SpA -Itıtya Tesıslennde üre&Imışnr) Tütac^CaddesNo: »4104334) Caeetojlu btanM Tetpi25514 0196 Fatepi2)514 0195 13 ŞUBAT 2000 PAZAR u M H U R î I N K Ü U R I CHATEAUBRIAND SON İBNİ SİRAC'IN SERÜVENLERİ < •>•» Çeviren: Nermin Sankur François Rene de Chateaubriand 1768'de soylu bir ailenin çocuğu olarak doğdu, 1848'de ünlü bir yazar ve politikacı olarak öldü. Fransa tarihinin, 1789 Devrimi'ni de kapsayan, en fırtınalı döneminde yaşadı. Başyapıtı sayılan "Mezar Ötesinden Anılar"da bu dönemi ve dönemin renkli kişisi Napoleon'u anlatır. ı n, Çok genç yaşında gittiği Amerika'da karşılaştığı doğa zenginlikleri ve Kızılderililerin üzerindeki etkisi derın olmuştur. Bu etkı, özellikle şiirsel dilleri ve olağanüstü güzel doğa betimlemeleriyle dikkat çeken kısa romanlarında belirgindir. Coşumculuğun ilk temsilcilerinden olan Chateaubriand'ın en önemli özelliğiyse Fransız dilinde sanatsal deyişin ilk örneklerini vermiş olmasıdır. Yapıtlarını bir kuyumcu sabrıyla işlemiş, anılarını bile bir mimari yapı gibi tasarlamıştır. Tümceleri canlı, parlak ve uyumlu sozcüklerle örülüdür. Fransız coşumcu yazınının en güzel orneklerinden.. şiir gibi bir aşk romanı... Sevgililer Günü dolayısıyla tüm sevgililere armağan! Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... BULENT TANOR 'Türkiye ruştunu ispatladı' • TÜSİAD bundan üç yıl kadar önce anayasa hukuku uzmanı Prof. Dr. Bûlent Tanör'e 'Türkiye'de Demokratikleşme Pcrspektifleri' konulu bir rapor hazırlattı. O dönem rapor, TÜSlAD'ın daha eski kuşak yöneticileri tarafından pek sert olmasa da tepkjyle karşılandı. Hiç kuşkusuz, bu kadar demokrasiyi Türkiye için yeterli görüyorlardı. • Derken TÜSÎAD, 1999Aralıkayında demokratikleşme konulu ürinci raporu yine Prof. Tanör'e hazırlattı. Bunun üzerine Prof. Bülent Tanör'le aradan geçen iki yıl içinde nelerin değişip nelerin değişmediğini, evrensel bir demokrasi için ne gibi önlemler alınması gerektiğini, demokratikleşmenin anlamını konuştuk. 12. SayfgJa Usulsüz silah ithalatmda yeni halka; belgeler kaçakçılığı ortaya koyuyor Silahlar' kaçak EtCEVlT, SÎMİTİS'LE GÖRÜŞTÜ AtinaEge'yi NATO'ya havaleetti# Başbakan Ecevit, Yunanistan Başbakanı Simitis ile görüştü. Yunanistan'ın istemi üzerine gerçekleştirilen görüşmede iki taraf, üişkilerin ulaştığı noktadan memnuniyetlerini dile getirdiler. Papandreu ise Cem'le yaptığı görüşmede, Ege sorımlannın NATO bünyesinde ele alınması önerisini getirdi. Türkiye, Ege sorunlannın ortak bir komite aracılığıyla çözülmesini önermişti. «(AN DÖİRTJtŞ'll mm m ll. Sayfada İ T M A t E B t L E C E K M A I I V /' ITH4L EDILKCEK M»tISi ttts.ı f Rus silahları ABD'den alınmış gibi gösterildl Batmanda usulsüz yapıidığı belirlenen silah ithalatı, kaçakçılık kuşkulannı da içerecek bir boyut kazandı. Rusya'da üretilen Kalaşnikof silahlarının Batman Valiliği'ne ABD'den gönderildiğine ilişkin gümrük giriş beyannamesi de soruşturma kapsamına alındı. Derince gümrüğünde 18 Ocak 1995'te düzenlenen beyannamede, ABD'den yüklendiği belirtilen 500 adet 'cilalanmış Kalaşnikof tüfek'in Türkiye'ye sokulduğu kaydedildi. Dönemin Batman Valisi Salih Şarman, belgelerin tersine iddialan doğrular biçimde "ABD'den bir çöp dahi getirmedik. Bu silahın üreticisi ABD değil ki" dedi. MPBt BAUJ / UUN nşçrntabari• 6. Sayfada 'Hizbullah'ın eline geçmedi' # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Batman'daki kayıp silahlann jandarmanın elinde olduğunu savunurken Vali Salıh Şarman'ın özel birliğin kuruluşunda tek başına hareket etmiş olamayacağını ima etti. Demirel, "özel birlik, valinin inisiyatıfiyle olmaz. Ona 'kur' derler kurar. 'Kur' diyen mercinin kur deme yetkisi olması lazımdu-. Yine bunlar da soruşturmaya tabı" dedı. • 6. Sayfada Çiller belge topluyor ı DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, kendisini yalnız bırakan dönemin bakanlan ve bürokratlannı, "belgeyle sıkıştırmaya" hazırlanıyor. Batman Valiliği'ne silah ithalatı, özel tım oluşturması konusunda Destekleme Fonu'ndan para aktanhnasına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararlannı bulduran Çiller'in, çok sıkışüğı noktada bu belgeleri açıklama planı yaptığı öğrenildi. KIŞEtmrmaH MLSayfada 12 Eylül 'ün savurduğu insanlar Hüzünlü geçmişe naifbir bakış # Yönetmen Atıf Yılmaz, Habib Bektaş'ın 'Gölge Kokusu' romamndan sinemaya uyarladığı 'Eylül Fırtınası'nda, • kûçük bır adada bile, 12 Eylül'ün bir aileyi nasıl darmaduman edebıldığini bir çocugun gözüyle, 'hüzünlü geçmişe naifbir bakış'la sunuyor. Hüseyin Efe'yi . oynayan Tank Akan, 'Eylül Fırhnası'nı 12 Eylül filmlerinin en doğrusu olarak nitelendirdi. Yazar Habib Bektaş ise fümin, romanın özünü yansıthğını belirterek Türk insanı ve yakın tarihimizin tartışüması için bir kazanım olduğunu düşünüyor. • 15. Sayfada Hizbullah itirafçısı Elaltunterin, Arapça bilmeden camilerde konuştuğunu söyledi Sarlıos Şaban vaaz verdi '2000'HYıDanUİnsanHaldanYûrâyöşü'nemüdahıdeeden ^ ^ jnsan Haldan Denıeği (İHD) lstanbul Şubesi Başkanı Eren Keskm'in de aralarmda bolunduğu300'eyakın kişiyigözaltına akn. Gdzattmaahnmava direnenlertekme,tokat, yum- ruk ve telsizlerfc dövüldü. Partiye girmek üzere bekkyen ODP'Kleri bir anda çevreleyen poüs tartaklayarak gözalüna aldL Çok sayıda demokratik kunıluş, polisin tavnnı kmayarak gözaltma ahnanlarm serbest bırakılmasını istedL • 6. Sayfada • 1998 yılında lstanbul'da ele geçirilen ve ardından itirafçı olan Şaban Elaltunterin, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'na kendi el yazısıyla hazırladığı 3 sayfalık bir dilekçe vererek Pişmanlık Yasası'ndan yararlandınlmasını istedi. ı Elaltunterin önceki ifadelerinde, cami sorumlusu olduğu dönemde Arapça ve Ruran'ı bilmeden halka dini dersler verdiğini söylemişti. Elaltunterin, bu süre içinde aşın derecede alkol kullandığını ve bir süre sonra camideki insanlann kendisinin samimi olmadığına inandığını, daha sonra da görevinden ahndığını belirtmişti. • 4. Sayfada PEN Başkanı Alpay Kabacalı 'Demirel, Topîaftan İKİirdilemelV # Hasan Ali Toptaş'ın, "Bin Hüzünlü Haz" romanıyla değer görüldüğü Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne ihşkin atv'de yapılan bir haberde, Toptaş'ın nasıl yaşadığı ve neler yazdığıyla ilgili küçük bir bölüm gösterilrnişti. # Haberin ardından Toptaş'ın bürosuna gelen bir poüs, "Bir şeyler yazıyonnuşsun" diyerek onu karakola çağırdı. Toptaş, karakolda kitaplann kendilerine niçin gönderilmediği, yazdıklanrun neler olduğuna ilişkin sorularla karşılaştı. • 7. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 4-7-17-2M1-46 FENERBAHÇE ALTAY'I SON ANDA YENDl: 3-2 MSpor'da ÖYMEN: TORKİYE ' SKAM)ALLAR ÜLKESl v M 5. Sayfada •YARINI SEVGIYE ADAYIN MArka Sayfada GÜNCEL Neden ille de Hasankevf? CUNEYT ARCAYUREK Kıyak Gerekçesi Terse İşleseydL. Kıyak emeklilik konusunda dünden bugüne dokuz kez seslerini yüksettenler, Cumhurbaşkanı Demirel yasayı onaylayınca, sustular. Cumhurbaşkanı ya 5+5'in gerçekleşmesi için mil- letvekillerine kıyak yapacaktı ya da oluşan tepkileri mArkosıSo.6,Sü.rde GUNDEM llısu Barajı'nın yapılacağı alan, devasa bir tarihi sular altında bırakacak. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma konusunun önemsenmediği yıllarda alınmış bu karar neden değiştirilmiyor? Barajın yeri niçin kaydırılmıyor? MUSTAFA BALBAY Sanâtçılıgın İlk Koşulu: Medyadan Temîz Kağıdı! Çocukluğumun geçtiği kasabanın başlıca merke- zi, Halkevi kahvesiydi. Kahveduvanndaki raflar, birza- manlar kitaplarla doluymuş. O günleri göremedim, a- ma Halkevi kahvesi kasabanın birçeşit kültür merke- zi olma özelliğini uzun süre devam ettirdi. MArkosıSa.6,Sü.8'de "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog