Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı l a p l a r ı NASILMÜSLÜMAN OLDUK? Erdoğan Aydın «' * Cumhurtyet ». ^ kıtap kulubü ÇağPazarlamaAŞ Turtocağı Cad No 39/41 3^334*Cağaloglu IstanbulTel (2121514 01 96 Cu mhuriyTl. YIL SAYI: 27425 / 350.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) H R H I K î Cumhuriyetı k ı t a p I a r ı ATKIZ Türkan Saylan r mT CufnhuriYe* ^ kitap kulübü Çağ Pazariama A Ş Turtoca§ı Cad No 39/41 (34334)Cağalo$iu-lstanbul Tel (212)514 01 96 7 KASIM 2000 SALI OSCAR VVILDE LADY YVINDERMEREIN YELPAZESİ İngilizceden çeviren: Hadiye Sayron Olümünun 100. yılında... OscarVVilde'ın, 19. yuzyıl İngiliz tiyatrosuna yeni bır soluk getiren oyunlarının en guzellerinden biri... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... , LADY *INDERMER£1N YE1.MZES] fbf. Dr. TURK DEVM TARİHİ Türk Devrimini ulusal ve evrensel boyutlaıleleyen; Devrimi tarihsel, siyasal, ekonomik ve toplumbilim ;dan değerlendiren kitabın II. bölu Cuma günü Cumhurile birlikte... AB katılım ortaklığı belgesinin ilk ipuçlan ortaya çıkmaya başladı Siyasallıaldar önkoşıdSlyasl beklentller Kıbns ve Ege konulannda Helsinki zirve kararlan ötesinde ifadelerin yer almayacağı AB katılım ortaklığı belgesinde, "anadilin serbestçe kullanılması ve kültürel hakların geliştirilmesi" isteniyor. Tam üyelik görüşmeleri için siyasi beklentilerin yanıtlanması istenilen belgede ekonomik eksikliklerin sonraya bırakılabileceği kaydediliyor. • 7. Sayfada 'Savaş çıkar' uyarısı KKTC Curnhurbaşkanı Denktaş, AB'nin Kıbns'ı üye olarak kabul etmesinin savaşa neden olacağı uyansında bulundu. Denktaş, "Eğer AB korkunç hatayı yaparsa biz de yaşayabilmek için gerekli olan her şeyi yapacağız" dedı. Alman Dışişleri Baİcanı Joschka Fischer, Kıbns sorununun, AB açısından büyük bir patlama gücü içerdiğine işaret etti. • 7. Sayfada ABDden destek Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini "kuvvetle desteklediklerini" söyleyen, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson, Ankara'daki ilk konuşmasında ilk gafını da yaptı. ABD Büyükelçisi Pearson, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 'tanzimat reformlannın' mirası olduğunu söylemek isterken yanlışlıkla 'tazminat reformlan' dedi. • 7. Sayfada ANKARA'DA SESSlZ BEKLEYİŞ • 7. Sayfada 'AB SÜRECÎ KOLAY DEĞlL' • 7. Sayfada BULGARİSTAN'LA DAYANIŞMA • 7. Sayfada CEZAEVLERİ Tantan Türk çabşması # Uşak Cezaevi'nde kanlı olaylar * T^of ~*-V gerçekleştiren Karagümrük çetesiyle ilgili olarak birbirlerini suçlayan Içişleri ve Adalet bakanlıklan Î arasında gerilim tırmanıyor. # Adalet Bakanı Hikmet Samı Türk, cezaevlennde savcı ve ınfaz koruma memurlanrun yanı sıra jandarmanın da sorumluluğu bulunduğunu belirterek, ad vermeden Içışlen Bakanı Saadettin Tantan'a, "Bubırimler birbırine destek olmak zorunda. Zaman zaman yasalara aykın davranılmaktadır" sözleriyle yüklendi. • 5. Sayfada i Ergîn kardeşlere özel önlem # Isyan sonrasında önce Bilecık'e, ardından da Bergama ve Ödemiş cezaevlerine yerleştınlen Nuri ve Vedat Ergin ıçın bu ilçelere Izmir'den destek polıs ekıplen gönderildı. # Nuri ve Vedat Ergin'ın yattıklan Ödemiş ve Bergama cezaevlerine gönderilen 2O'şer kişilik ikı polis ekibinin sevkıyle ılgılı talımatı, Izmır Emnıyet Müdûrü Hasan Yücesan'ın verdıği bildirildi. • 5. Sayfada Yüzlerce öğrenci gözaltına alındı YÖK'ün 19. kuruhış yıldönümü düzenJenen eylem- lerie protesto edildL Ankara'da düzentenen mitin- ge kaülmak için yurdun çeşitli ilkrinden gelen öğ- rendler şehre sokulmazken Türkhe genelindeki gösterilerde bitimsel eğHim isteyen ve paralı ûniver- sitekre karşı çıkan yüzlerce öğrenci gözaltına aün- dL Oğrenciler,"YÖK'e hayır", "Dünva yerinden oy- nar, YÖKten adam çıksa"","YÖK kaİkacak, polis gi- decek, üniversiteler bizimle özgürleşecek", "Ferman devletinse, ünhersiteler bizimdir", "İnadına isyan. inadına özgürlük", "Kahrolsun İsrail, FiUstin'e 6z- gürlük" sloganlan atnlar. • 6. Sayfada Egebank'ın içini boşaltmakla suçlanan Keçili, 'oyuna' getirildiğini savundu 'DemirePden davacıyım''DOİandlNİdim' "Kasırga" operasyonu çerçevesinde Ankara DGM tarafoıdan tutuklanan Nail Keçili, kendisini kurtarmak için savcılık ifadesinde hem Yahya Murat Demirel'i hem de kendi şirket yöneticilerini suçladı. Demirel'le reklam ajansı sahibi olması nedeniyle ilişkisinin olduğunu savunan Keçili, savcılık ifadesinde kendisini dolandırdığı gerekçesiyle Demirel hakkında dava açacağını söyledi. • 4. Sayfada Yine tutuklama kararı Murat Demirel'in de aralannda bulunduğu 8 sanığın, Harmak şirketi adına çıkanlan 8 milyon dolar krediyi zimmetlerine geçirdikleri iddıasıyla îstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalanna başlandı. Mahkeme heyeti, Demirel hakkında gıyabı tutuklama karan verdi. Oturuma katılan tutuksuz sanık Mevlüt Meriç Pulluoğlu ve bankanın 3 yöneticisi için de tutuklama karan alındı. • 4. Sayfada Soykırımamasına karşı Ankara'dlemplanı hazırlığı Erıeni burıhmı Frasa'dd ı Tûrkiye ile .Aasında gerginliğe neden olan sözde Ermennmı ıddiaları bu kez de Fransız Senaun gündeminde. Dışişleri Bakanlığı ar/la Fransız hükümetini uyaran AnkalD'ye yönelik hazırlanan eylem planı H bir çalışma yürütüyor. TBMM heyearis'te temaslarda bulunuyor. ANKARA (Cıvet Bürosu) - TürkiKİe Ermenı soykınmnn yasa tasansını güı^e- tiren Fransa'ya ksen aylarda ABD'yeik hazırianan eylem [n- zen bır çalışma >or Fransa hükümetııke arasındakı ihşkıke- ri, siyasi, ekonam yönlerinı ve bu &- vunma sanayıi ılnı de kapsayan bır k.u- nan Türkıye, "tkiş- kflerinin büyûköa- rar göreceği" uda bulundu Dışışlerüı- ğı'nda yapılan scr- lendirmeler tasau- gün yapılacak da geçebıleceğı, ance- tımin tasanyı Meel- meden önleme olm- lunduğu yönünde tkihaftaönceTde ABD arasmda foır gerginliğe neden z- de Ermeni soykıdı- alan bu kez de Ele ilişkilerin gerilme- den oldu. Geçrta Cumhurbaşkanı ıet NecdrtSezer,TBlş- kanı Ömer tzgi, kn Bûlent Ecevit, Dışa- kanı tsmail Cemllı Savunma Bakanı ıt- tin Çakmakoğlu u- hataplanna yazdılk- tubun ardından biM heyeti dePans'ege- maslarda bulunusa tasansının onaylaıu- rumunda ıki ülke n- nm zedeleneceğı nı her firsatta yınelar- kiye, ikı ülke ilisin olumsuz etkılenğı her tûrlü alanı içaış kapsamh bir katalo- sız hükümetının tıe sundu. Katalogdik mıktardakı savuna- yii ıhaleleri de ye Üst düzey bir:n yetkilisi, yasa ın onaylanması duda katalogda yer alaığı alanlannın etkılee- ğını belırterek "e- Fransa ilişküeri scn- de gayet i\i gküyoaz yÖDetimi de biz dcd- lerin bozulmasını istemiyo- ruz. Ancak tasannın onay- lanması durumunda buna Türk hükümeti sessiz kala- maz" dıye konuştu. Aynı yetkılı Fransa yonetıminın yasa tasansının Senato'da • Arhası Sa. 19,Sü.3 'te Seçim bugiin Son söz ABD halkında # Bugün yapılacak ABDbaşkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'a kimın taşınacağı hâlâ belirsizlığini koruyor Son kamuoyu yoklamalanna göre Bush, rakıbı Gore'dan birkaç puan önde gıdiyor Bush ile Gore, kampanyalannın son gûnûnde de oylan kapmak için kıyasıya bir mücadele yûrüttüler. i //. Sayfada Ortadoğu Şiddet durmak bilmiyor # Gazze Şeridi'nde öldürûlen Filistinli genç toprağa verilirken gostencilerle İsrail askerieri arasında çatışma çıktı. Batı Şeria ve Gazze'de çıkan çatışmalarda 2 Filistinli öldürûldü, 39 Filistinli yaralandı. • 10. Sayfada SUSURLUK'TA YÎNE KARAR ÇIKMADI • 5. Sayfada ÎLHAN ERDOST ANILIYOR • 19. Sayfada SÎGARA DEVLERTNE KAÇAKÇILDC SUÇLAMASI • 8. Sayfada GALATASARAY ZORLU DÖNEMEÇTE MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Değişmeden Gelişmek! Parti önde gidenlerine sorup soruşturarak medya- nın günlerdir ırdelediği konu, MHP'deki "değişimi" saptamaktı. Çoğunluk, olağan büyük kongresinde Genel Baş- kan Bahçeli'nin MHP'deki "köklü değişimin ana hat- lannı" açıklayacağına inandı. Haberler, yorumlar bu yönde biçimlendi ya da bi- mArkasıSo.l9,Sü.rde MHP usulü 'demokrasi' Adaylığının baskı ve tehditle engellendiğı- ni ileri süren Şerafeddın Toperi, Çankaya llçe Seçim Kurulu'na başvurarak Devlet Bahçeli'nin üçüncü kez genel başkanlığa seçildiği MHP kongresinin iptalinı ıstedi. Toperi, kongre öncesi tehditlerle karşılaş- tığını, bu nedenle 3 kez bürosunu değış- tirdiğini söyledi. • 19. Sayfada 'Ihlamur Ağacı' nasıl oynanmalıydı? Vüs'at O. Bener, rüm yapıtlannın başarısı- nı, yazarken acı çekmesine, acı çekmeyı kendısine 'reva görme'sıne borçlu. Gönül isterdi ki, 'Ihlamur Ağacı' sahneye getiri- lirken de aynı düzeyde acı çekilmiş olsun. • 14. Sayfada * BÖRSl V) Dun 14.369 Öncekı 14.803 I V);\ Dun | 1 678.500 i B Öncekı i J 679.000 i 1 fvDün 300.300 Öncekı 299.700 Dun 5.795.000 Öncekı 5.790.000 GUTVDI MUSTAFA Çevre bilinci gelişmedi Çevreciler, Izmir'de başlayan 4. Çevre Şû- rası'nda atık yakma tesısine ödül veren, Çevre Bakanı Aytekın'ı protesto amacıyla pankart açtı. Bakanlığın çevreyle ilgili ba- şanlı olamadığı konular bulunduğunusöy- leyen Aytekin, bunları "hukuki sorunlar, kendilerini anlatma ve kaynaşma sorunla- n" diye sıraladı. MArka Sayfada KOB-ay lenti! Avrupa Bırliği'r, affedersiniz tam üyelik ko- nusunda belırleyioe sahtp Katılım Ortaklığı Bel- gesi (KOB) yann syor. Belge üzerinde son dü- zeltmeler yapıldı.ralanna yerieştınlen, her an- lama gelecek ıncekler bulundu. Ankara'yı küs- türmeyecek, Atıncütmeyecek dengeter kurul- du. Metin, 20 Kada 5 Aralık'taki konsey top- MArkasıSa. I9,'e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog