Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet t a p 1 a r 11 KİMLİĞİM İNSAN Ataol Behramoğlu ^ Cumhurtyet > krtap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No:39/41 (343ai)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriye7 7 . YIL SAYI: 27447 / 350.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) |Cumhurty«< k ı t ı p I a r ı YAŞAMIN İKİ UCU Ümit Otan Cumhurtyrt . kitap Kulu55 Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tei. (212)514 01 96 29 KASIM 2000 ÇARŞAMBA u M H U R Y I N K 0 u R M İ CEMAL ŞENER ÇERKES ETHEM OLAYI - II Çerkes Ethem, yakın tarıhımızın, uzerınde çok tartışılan ve yargılara varılan; fakat aynı ölçude bilinmeyen ve tanınmayan bır kışılığıdır. Hele yakın tarıhımızın kımı karanlıkta kalmış onemlı noktaları duşunulduğu zaman; Ethem Bey'le ılgılı olarak ılerı surulen hususların, yapılan değerlenmelerın; olumlu ya da olumsuz peşin hukumlerden kaynaklandığı ortaya çıkar Ethem Bey'in Yunan tarafına sığınmasının hoşgörülmesi mümkün değildir. Kaldı ki bundan daha da önce "Mustata Kemal'ı TBMM kapısında asacağını" soylemesı, Ethem Bey'in nasıl bır baş dönmesi, nasıl bir dava ıçinde olduğunu, çok daha açık bıçımde gösterır. Ancak bu tur davranışları nedenıyle, onceden yaptığı tum hızmetleri unutacak mıyız? Elbette unutmayacağız Ve bileceğiz ki; Ethem Bey olmasaydı Ulusal Kurtuluş Savaşımız daha başlangıcında "iç ısyanlar" nedenıyle boğulabılırdı. Ancak, bir noktada "Ankara'yı kurtaran" Ethem Bey'in, daha sonra gıdıp asıl duşmana sığınması, gerçekten elem vericidir, anlaşılması çok guç bır olgudur. Cemal Şener'in çalışması, "bu güç olguyu" anlama çabasına yönelik, "lyı niyetli" bir çafışmadır... - • Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... î Emekçflerin isyanı YLEMCİLERE YASAL İŞLEM SK'ÎN PROTESTOSU OKTORLARIN UYARJSI Yaşam duracak Maaş eylemi ,Toplunöbet • Işçi ve memurlar, Emek Platformu'nun karan doğrultusunda cuma günü iş bırakacak. Eylem nedeniyle trenler, vergi daireleri çalışmayacak, köprüler ve otoyollarda trafik kılıtlenecek, okullarda eğitim büyük oranda yapılmayacak. • 4. Sayfada > KESK üyesı emekçiler, 2001 yılının ilk 6 ayı için memur maaşlannda öngörülen yüzde 10 oranındakı artışı protesto ettiler. Diyarbakır'da Eğitim-Sen üyelerinin yapmak istediği oturma eylemi güvenlik güçlerince engellendı. • 4. Sayfada > Doktorlar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülecek Sağlık Bakanlığı bütçesi öncesınde Türkiye çapında toplu nöbet tuttu. Kasım ayını 'hükümete uyan'yla geçiren hekimler, aralıkta daha köklü eyletnlere hazırlanıyor. • 4. Sayfada İ S K E N C E A L T I N D A İ F A D E V E R E N 1 6 C E N C D A V A Y I K A Z A N D I Gençler 5yılsonraaklandı) Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10 polis hakkında verdiği 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalanyla ilgili karannı açıklaması ve polisleri mahkûm etmesi üzerine DGM'de dün yapılan oturumda, yaklaşık 5 yıl süren ve kamuoyunun dikkatle izlediği dava, gençlerin beraatıyla sonuçlandı. İZMİR (Cumhuriyet Ege Büro- su)- tzmır DGM'de yaklaşık 5 yıl- dır süren "Manisabgençter" dava- sında 16 genç beraat etti. Karann açıklanmasından sonra gençlerin avukatlan, "Beşyıl süren bir hukuk mücadelesi oldu. Sonuçta hukuk kazandı. Müvekkillerimiz işkence alünda ifade vernuşlerdi, bunun dı- şında başka bir delil yoktu. Beraat etmeleri gerekhordu ve ettiler. 5 yıl onların havahndan birçok şeyi gö- türdü. Bunlann teiafi edilmesi la- nm" dedıler Izmir DGM'nin karannın Yargı- tay'ca bozulmasının ardından dün 17 oturuma tutuksuz sanıklar Ali Göktaş, Emrah Sait Erda. Faruk Deniz, Aşkın Veğin. Levent Kılrç. Jale Kurt. Özgür Ze> bek. Sema Ta- şar, Münire Apaydın, Fuh/a Apay- dın, Erdogan Kılıç. Hüseyin Kor- kut. Boran Şenol, Abdullah Yücd Karakaş, M.G., Ayşe Mine Balkan- b katılmadı Mahkeme Başkanı Cengiz Galip Dinçer, Manisa Ağır Ceza Mahke- mesı'nden gençlere ışkence yapan pohslerle ılgilı karann geldığıni ve dosyadaki tüm belgelenn tamam- landığını açıklayarak Savcı Ahmet Birsen den esas hakkmdakı görüşü- nü okumasını istedı. Esas hakkın- dakı görüşünde Sa\cı Birsen, "Her ne kadar sanıklar hakkında örgüt • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Atasagun: Kişisel görüşlerim MÎTgeri adımattı # MÎT Müsteşan kimliğiyle 4 gazetecinin sorulannı yanıtlayan Atasagun, Genelkurmay'ın uyansı üzenne sözlerinin 'kışısel görüşleri' olduğunu ve yalnızca kendilerini bağladığını \ urguladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MİT Müsteşan Şenkal Atasagun, teşkılat karargâ- hına davet ettığı 4 gazetecıye Kürtçe televiz- yon. Abdullah Öcalan'ın ıdamı, ırtıca ve Fet- hullah Gülen konulannda dıkkat çekıcı açık- lamalar yaptı Yardımcısı Mikdat Alpay ile birlikte 4 basın organına konuşan Atasagun, I Arkası Sa. 8,6ü. 1 'de Atasaguny a Ecevitdesteği # MİT Müsteşan Şenkal Atasagun'un açıklamalan hükümetın DSP ve ANAP kanadında olumlu bulunurken MHP kanadında tepkıyle karşılandı Başbakan Bülent Ecevit, Atasagun'un gazetecılerle konuşmadan önce kendisine bilgı verdığini \ urgulayarak " Yadırgamadan yararlanmak lazım" dedi. M 8. Sayfada Ruhi coşkulu Su'ya anma Tiyatro sanatçılan Beril Ötenel ve Rûştü ,\syairnın sunduğu gecede ^Ezgili Yürek" adh Ruhi Su belgeseli, Gen- co Erkal'ın anlatımı ile sunuldu. Kültür Bakanlıgı'nın katkılan> la Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ge- cede konuşan Halk kültürleri Araştırma veGeliştirmeGenel Müdürü Se> han I i\aneli.türkülerin Ruhi Su'nun dilinde evrenselleştiğini belirterek "Ruhi Su. gelenekseli evrensel kültüre taşınuş çağdaş bir halk sanatçısıydı" dedi. Ruhi Su'nun eşi Sıdıka Su, "Ruhi Su hapislik ve sürgün vıllanndan 11 yıl sonra ilk defa halkın karşısuıa çıkmış, türkülerini söylemişti. Gecenin ismi'V ıldızlı Türküler Imecesi'ydi. Müthiş bir geceydi. Bir olaydı. Tür- küleri üısanlar sanki "nefes almadan dinliyorlardı" dedi. (Fotoğraf: HÂTİCE TUNCER) • 7. Sayfada Merfcez Bankası Başkanı Gazi Erçd, piyasalarda yaşanan Hnlgnlanmafaırm geçki olduğunu betirterek •Hep«ni çözecek güçteyiz" dedL îstanbul'da ekonomi doruğu Bankalara program güvencesi # Ekonominin zirvesindeki isimler Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, Hazine Müsteşan Selçuk Demiralp ile BDDK Başkanı Zekeriya Temizel, 19 bankanm üst düzey yöneticisiyle tstanbul'da bir araya geldi. Bankacılarla görüş ahşverişinde bulunduklannı belirten Erçel, sisteme güvenin tam olması gerektiğini vurguladı. Hükümet ortaklan da dün akşam yine ekonomiyi görüştü. # İş Bankası Genel Müdürü özince, Merkez Bankası başta olmak üzere Hazine ve BDDK'ye güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Akbank Murahhas Üyesi Özen Göksel de toplantıda programın iyi olduğunu hep beraber gördüklerini ve programa bankacılar olarak güvendiklerini açıkladı. • 8. Sayfada PtYASADA PANİK HAVASI • 12. Sayfada Hayali ihracatla suçlanıyor Süren yurtdışına çıktı# Kulüp Başkanı Faruk Süren'in hayali ihracata kanştığına yönelik iddialar, Galatasaray'ın Amerikan şirketi AIG ile yaptığı stratejik ortaklığı ve devredilen hisseleri tehlikeye attı. İstanbul Haber Servisi - Türkiye'nin en bü- yük nay lon fatura organizatörü olarak tanınan t'iran Orhan Ashtürk'ün, adlanna hayali ih- racat yaptığı ışadamlan arasında olduğu öne sürülen Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren'in dün anıden Isviçre'ye gitmesi dik- kat çekti. Kulüp Başkanı Faruk Süren'in ha- yali ihracata kanştığına yönelik iddialar, Ga- latasaray'ın Amerikan şirketi AIG ile yaptı- ğı stratejik ortakhğı ve devredilen hisseleri tehlikeye soktu. Maliye Bakanlığı Hesap Uz- \ Arkası Sa. 8, Sü. 3 te HİKMET BlLA'NIN "GENİŞ AÇI" YAZISI • 77. Sayfada AKİT YAZARLARINA RET • 7. Sayfada ÖLÜM ORUÇLARI SÜRÜYOR • 4. Sayfada SATTIĞIİŞLETMENİN BAŞINA GEÇTt • 7. Savfada GUNCEL CL NEYT ARCAYUREK Dayan Dayanabilirsen? Huzursuzluk toplumda giderek genışlryor. Hukumete göre, huzursuzluk yok. "Ufaktefeksıkın- tılar" yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Tünelin ucundakı ışık göründü. Ekonomi programını üç yıl daha aynı şıddette surdü- rebılırsek her şey ve herkes düzluğe çıkacak! Hükümet dışı kesimlere göre huzursuzluk "had saf- hada". • Arkası Sa. 8, Sü. l'de tsmail Cem'e AP salonunda protesto # Dışişleri Bakanı îsmail Cem, Avrupa Parlamentosu'nun Dışişleri Komisyonu'nda konuşma yaparken iki DHKP-C üyesi salonda gösten yaptı. "Türkıye'de adalet yok. Ulucanlar"da işkence yapılıyor" diye slogan atan göstericilerin üzerinde zıyaretçi kimliği bulunduğu belirtildi. Cem, kendisine yaklaşan DHKP-C militanlannın, "Senin hesabını göreceğiz" gibi ifadelerle tehdit ettiklerini söyledi. • 7. Sayfada BOR Dün 9.641 Oncekı 1O.596 Dün 687.25O Oncekı 69O.5OO Dun 3OO.8OO Oncekı 298.2OO Hollanda'da ülkücü mafyaya baskın # Hollanda polisi ile Türk Kaçakçıhk ye Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nce oluşturulan özel ekip tarafindan başlatılan uyuşturucu • operasyonunda 30 kişi gözaltına alınırken çok • *" sayıda silah ve el bombası ele geçirildi. Ülkücü uyuşturucu kaçakçılanyla özel ekip arasında silahlı :atışma yaşandı. "Şimşek" adı verilen operasyonun spanya, Belçika, Danimarka, Isveç ve Almanya'ya " anabileceği belirtildi. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog