Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyef k a p ! a r BİR GÜNLÜK DOST Üstün Akmen V ~ Cumhurtye< ^ ^ kıtap kulûbü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 {34334)Cağaloglu Istanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriyef • M ^ B B Cumhunyet ^•^•^K l l ı p i ı ı ı Üt IARANLIĞA KARŞI - ^ f YAZILAR O | ÜmitZileli • b ( r aT Cumhuriyet j f 1 ^ . kıtap kulübü ÇağVazarlama A Ş Turkocağ Cad No 39/41 fc«<(34334)Cağaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 7 T . YIL SAYI 27441 / 350.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NAOİR NADİ (1945-1991} 23KASIM 2000 PERŞEMBE U M H U R I N K U Ü R H î M I CEMAL ŞENER ÇERKES ETHEM OLAYI -I- Çerkes Ethem yakın tanhımızın, uzerınde çok tartışılan ve yargılara varılan, takat aynı olçude bılınmeyen ve tanınmayan bır kışılığıdır Hele yakın tarıhımızın kımı karanlıkta kalmış onemlı noktaları duşunulduğu zaman, Ethem Bey'le ılgılı olarak ılerı surulen hususların yapılan değerlenmelerın olumlu ya da olumsuz peşın hukumlerden kaynaklandığı ortaya çıkar Ethem Bey'ın Yunan tarafına sığınmasının hoşgorulmesı rmmkun değıldfr Kaldı kı bundan daha da once Mustafa Kemal'ı TBMM kapısında asacağını soylemesı,Ytherh'Bey'ın nasıl bır başdonmesı, nasıl bır dava ıçınde olduğunu çok daha açık bıçımde gosterır Ancak bu tur davranışları nedenıyle, onceden yaptığı tum hızmetlerı unutacak mıyız? Elbette unutmayacağız Ve bıleceğız kı Ethem Bey olmasaydı Ulusal Kurtuluş Savaşımız daha başlangıcında "ıç ısyanlar" nedenıyle boğulabılırdı Ancak, bır noktada Ankara'yı kurtaran' Ethem Bey ın daha sonra gıdıp asıl duşmana sığınması, gerçekten elem verıcıdır, anlaşılması çok guç bır olgudur Cemal Şener ın çalışması 'bu guç olguyu" anlama çabasına yonelık,' lyı nıyetlı" bır çalışmadır Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Söylentiler üzerine bankalar işlem yapmadı, borsa düştü, faiz yükseldi panik aşıldı Sümerbank sorusturması Tirari' 40 sanığa yakalama emri # Sümerbank soruşturması kapsamında tutuklanan bankanın eskı sahıbı Ganpoğlu'nun ıfadesınde adı geçen ve aralannda ışadamlan Cavıt Çağlar, Yavuz Zeytınoğlu ve Orhan Aslıturk'ün de bulunduğu 40 kışı ıçın "yakalama emn" çıkartıldı • 7. Sayfada Bankalarda yol ayrımı 'BDDK'ye baskı arttınldı' iddiası # Hukumette, zor durumdakı 4 bankanın malı durumlannın ıyıleştınlmesı göruşu ağırhk kazandı Bankalar operasyonunun daha ılen göturulmemesı eğılımının ortaya çıktığı, BDDK Başkanı Teraızel'uı buna karşı dırendığı savlandı • 12. Sayfada Dedlkodulara Itlbar edllmesln' Bankalarla ılgılı yaşanan spekulasyonlar pıyasalan sallarken hukumet ve ekonomı burokratlannın yoğun trafığı dun de surdu BDDK, Hazıne ve MB, spekulasyonlan yaratanlann en buyuk zaran gormelenyle dalgalanmanın son bulduğuna dıkkat çektı Art arda açıklamalarda bulunan Başbakan Ecevıt. "bazı çevrelenn kışısel amaçlı dedıkodulanna ıtıbaredılmemesı"nı ıstedı Sıimer Oral: Operasyon yok IMKB dûn hızlı duşuşunu ıkıncı seansta frenlemeyı başardı Panık etkısı gorulen para pıyasalannda gecelık faızler gun ıçınde yuzde 250'lere kadar yukseldı Malıye ' Bakanı Oral, yenı bır bankalar operasyonu olmayacağını soyledı Ecevıt, "ıyı nıyetlı gınşımcılef'den kaygıya ve tereddute kapılmamalannı ıstedı • 19. Sayfada Başbakan Bulent Lcevıt banka soylentileri ve AB surecı ıle Ugili hareketii gunier geçiriyor. DSP geri adım attı. MHP ile pazarlıklar yeniden başladı. Liderlerin bugün bir araya gelmesi bekleniyor Banka babrana afyok'Bir hafta içinde sonuçlanabillr" Banka batıranların af kapsamına ahnmasına DSP ıçınden de muhalefet yukselınce, bu duzenlemeden vazgeçılmesı kararlaştınldı Başbakan Bulent Ecevıt. af konusunda "Bu hafta ıçınde bır sonuca vanlma ıhtımah var" dedı DSP kanadının Eşber \ağmurderelı"nın de af kapsamına gırmesı ıçın formul aradığı bıldınldı • 5. Sayfada MHP: çıkmasa daha iyl olur Adalet Bakanlığı'nın taslağına kar^ı çıkan MHP'nın Gnıp Başkanvekıh lsmaıl Köse, "Bızım afla ılgılı ne bır ozentımız ne de üzüntümuz var Aslında af çıkmasa daha ıyı olur Hükümetın onunde ekonomı gıbı daha onemlı konular var" dedı Bakanlık taslağım beğenmeyen MHP, ıkı ayn çalışma grubu oluşturarak kendı onenlennı hazırlıyor • 5. Sayfada ANAP: içlmlze slnmiyor Af konusunda gerı planda kalma karan alan ANAP'ın hden Mesut Yılmaz, baştan ben affi ıçlenne sındıremedıklerını, ancak hukumet ortaklannın konuyu "gereklüık" olarak ortaya koymalan uzenne affa destek verdıklennı soyledı Yılmaz, çete, ruşvet, ırtıkap suçlulan ve banka soyanlann ıse kesınlıkle af kapsamı dışında kalmasını ıstedıklennı bıldırdı • 5. Sayfada İ S R A I L Türk gazeteciler korkuttu # lsmaıl Cem ın zıyaretını ızleyen muhabırlerde başbakanlık gınşınde kullanılmış gaz bombası ve mermı kovanlan bulundu # Başbakanlık bınasinda olay nedenıvle bu\uk panık yaşanırken TRT ve Humyet muhabırlennın, "tsraıl'ın Fıhstınlılere karşı kullandığı sılahlan göstermek amacıvla " kullanılmış bomba ve kovanlan yanlannda taşıdıklan açıklandı • //. Sayfada ORTADOĞITDA KISIR DONGU • //. Sayfada Ozelleştirmeye karşıprotesto Tekel'de yemekhanelerin ozelleştirilmesini 14 gün- dür yemek boykoru>la protesto eden işçiler, ey lem- lerini kitlesel gosterive donuştûrdıüer. işçiler eylem sırasında "Şartel inecek bu iş bitecek" sloganlan attı, yurudu, genel müduru istifaya çağırdılar. Türk-tş'e bağh Tek Gıda-tş ujesi 2 bini aşkın işçi, dûn saat 12.00'de Tekel'in Kartal Cevizli'deki si- gara fabrikasında toplandı. "Bugün yemekhane yann fabrika", "Tekel halkındır satılamaz", "ÖzeUeştinneye, taşeronlaştırmaya hayır" yazıh dövizler taşrvan işçüer, "Şartel inecek bu iş bite- cek", "İş, ekmek \oksa banş da yok", "Genel mü- dur istifa " sloganlan atarak > önerim binasına ka- dar \Tiruduler. (Fotograf HATİCE TUNCER) Başbakan Bülent Ecevıt: Tepkimiz sözde kalmayacak Türkjyeyi aldattı'1 Uluslararası ılışkılerde guvenıhrhk olçutunun Kopenhag olçutunden çok daha değerlı olduğunu \ urgulayan Ecevıt. "Yenıden toplanacak olan kurulun Kıbns ve Ege konulannda Turkıve'nın bekJentılenne uygun bır sonuca varacağını umanm Boyle bır sonuca vanlmazsa, Turkıye'nın tepkısı herhalde sözde kalmayacaktır Ancak Turkıye kendılığınden uye adaylığını askıya alacak veya uyelüc amacından vazgeçecek değıldır Bunu temennı edenler \arsa boşuna hayal kurmasınlar'" dedı ANKARA (Cumhunyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit "Avrupa Biıüği Ko- misyonu'nun açıkladığı Ka- tıüm Ortaklığı Belgesi'nin (KOB) derin bir hayal kınk- lıgnarattjgıni. verücn sozle- rin çiğnendiğini ve Türki- ye'nin aldaüldjğnu" soyle- dı Ecevıt, partısının grup toplantısında yaptıgı ko- nuşmada AB Komısyo- nu'nun açıkladığı KOB ve sonrasındakı gelışmeler ko- nusunda değerlendırmeler yaptı AB'nın Turkıye'yı "aldattıgını" kaydeden Ecevıt, "ARHelsinkidonı- ğunda Türki\e">i uye aday- hğuıa kabul ederken Kıbns ve Ege konulannda bize verdığı sözu çiğnemiştir. Her iki konu yaşamsal önem taşunaktadir. Her iki konuda asla veremeyeceği- miz ödunler vardır. Bu iki konudaki duyarhhğunızbü- tün AB uye» ülkelerce bi- linmektedir" dedı Turkı- ye nın duyarlılıklannın ge- reğınce değerlendınleme- mesı durumunda AB ıle ıhşkılenn yenıden gozden geçınlmesının kaçınılmaz olacağını vurgulayan Ece- \ArkasiSa. I9,Sü.3'te KÖŞK'TE KIBRIS VE AB DORUĞU • 4. Sayfada AGSK'YE KOŞULLU KATILIM • 4. Sayfada 1 ÎNÖNÜ VE BULUT'A ÜSTDÜZEYKORUMA Hizbuüah 'ın suikastlistesi1 Teror orgutu Hızbullah'm, Erdal Inonu, yazar Faık Bulut, Istanbul Emnıyet Muduru Kazım Abanoz ve 7 ısadamına suikast hazırlığında olduğu ortaya çıkanldı Bu^ ay once Mehmet Sudan'uı yakalanmasıyla ele geçınlen Hızbullah'm suikast lıstesınde adı yer alan yazar Faık Bulut, 28 Şubat surecınden bu yana şenatçı gazetelenn kendısmı hedef gösterdığını beluterek olumden korkmadığını soyledı Haber Merkezi - Şenatçı teror örgutu Hızbullah'm hücre evınde ele geçınlen ölüm lıstesınde yer alan CHP Onursal Başkanı Prof Dr Erdal tnönu ıle gazete- cı-yazar Faik Bulut üst dü- zeyde korunduklannı açık- ladılar Bulut, eylemlenn amacının basıt bır ıntıkam olamayacağını, tamamen "ideoloiik" olduğunu belır- terek 28 Şubat surecınden bu yana koktendıncı gaze- telenn kendısmı deşıfre ederek hedef gösterdığını soyledı atv'de dun akşam yayun- lanan haberde, aralannda Füzbullah m şûra uyesı • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ECZAC1BAŞI NA ULUSAL KALİTE B^ŞARl ODULU • 19. Sayfada OĞRENCİLER 'DARBECİ DEMlRKOL'U KOVDU • 6. Sayfada Dünden Bugüne Belleklerde yaşayan bugunkulere benzer kımı olay- lann "Hayalı cıhan değermı" acaba? Yoksa "Hayalı beş para etmez" rr\O Omeğın af yasalan Turkıye'de çoğu af yasası bu- yuk tartışmalardan geçtı 1970'lerde çıkanlan af yasasını eşıtlığe yer verme- dığı gerekçesıyle Anayasa Mahkemesı, "genışlettı" • Arkası Sa. 19,SıLl 'de Gerçek bir yazın ustası Btnk GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ikı yıl once 19 Ocak 1998'de sessızce aramızdan ayrılan, eleştırmen, denemecı ve çevırmen Adnan Benk'ın eserlerınden derlenen eleştırı yazılan serısının ılk ıkı kıtabı Doğan Kıtapçılık'tan yayımlandı Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Şampiyon-Piyon-İyon Ermenılenn son gınşımlenyle ılgılı bır haberde Mos- kova'dan geldı Nezavısımaya gazetesıne bır ılan ve- ren Rusya'dakı Ermenıler ıstemlerını bır tumcede ozetledıler "Osmanlı Imparatoriuğu'nun hukukı vânsı olan Tür- kıye'den tazmınat ve toprak ıstemek1 " Sıcak gelışmeyı vurguladıktan sonra son ıkı ay ıçın- • Arkofao. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog