Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2000CUMA 18 O A \J f \ spor@cumhuriyet.com.tr Teftiş Kurulu'nun 110 sayfa tutan raporunu Başbakan inceledi ve 'olur'un altına imzasını attı Federasyonu Ece\it de uyarcbABDÜLKADÎR YÜCELMAN Futbol Federasyonu için geniş çaplı bir araştırma yapan Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporunun aylardan beri açıklanmamasına karşın yine de bazı du- yumlar bize ulaştı. 110 sayfa tutan Teftiş Kurulu raporu- nu, kurulun başkanı Osman Nuri Odun- cu imzalayıp Başbakanlığa ulaştırdı ve bu rapor Başbakan Bülent Ecevit'in de önüne konuldu. Başbakan Bülent Ecevit raporu ince- ledi ve "ohır"un altına imzasını attı. "Bülent Ecevit, Başbakan." Demek ki Futbol Federasyonu için hazırlanan 110 sayfalık rapordân Başbakanımızın da ha- beri yardı. Hem belgeler içeren hem de federas- yonu kimi konularda uyaran raporun bir kopyası Devlet Bakanı Fikret Ünlü'ye, • Rapor, BaşbakanlıkTeftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Oduncu tarafindan imzalandı ve Başbakanlığa verildi. Başbakan Bülent Ecevit, belgeleri içeren uyancı yazıyı 8 Mayıs 2000 tarihinde imzaladı. Teftiş raporunun bir kopyası Devlet Bakanı Fikret Unlü'ye, bir kopyası da Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'a verildi. • Teftiş raporunda Futbol Federasyonu'nda görev verilmemesi istenen Orhan Saka ve Ali îpek geneî kuruldan sonra yeniden federasyon yönetim kuruluna alındı. Şu anda 2 sakıncalı kişiden Orhan Saka Futbol Federasyonu'nda tesislerden sorumlu başkan yardımcısı, Aîi îpek de yönetim kurulu üyesi. bir kopyası da Futbol Federasyonu Baş- kanı Hahık Ulusoy'a verildi. Verildi deneohhı? 110 sayfalık raporda çeşitli belgeler, çeşitli ihale yolsuzluklan ve birtakım işlemlere de "fesathk" kanştığı şeklin- deki raporun bir sayfası ise Futbol Fe- derasyonu'nun bugünkü yönetim kuru- lunda bulunan Orhan Saka ve Ali Îpek ile ilgili. Teftiş kurulunun raporunda ay- nen şu görüş bıldınldı: "Orhan Saka veAli İpek,yönetim ku- rulu üyetikkri (eski yönetim kurulu) fle bağdaşmayan davramşlan tespit edildi- ğinden Türkrve Futbol Federasyonu Ge- nel Kurulu'nun bu tesbiti önemle değer- lendümesinin uygun olacağı görüşün- deyiz." Bu rapor üzerine genel kurul için bu i- ki ismi de listesine koymayan Haluk Ulu- soy, genel kurulda Orhan Saka ve Ali Ipek'in olmadığı bir liste ile seçimi ka- zandı ve koltugunu korudu. Ancak fede- rasyon 3 Nisan 2000 tarihinde Devlet Bakanı Fikret Ünhl ve Federasyon Baş- kanı Haluk Ulusoy'a verildi, Başbakan Bülent Ecevit de 8 Mayıs 2000'de rapo- ru onayladı ve imzaladı. Hükümetin en büyük yetkilisi tarafin- dan imzalanan bu rapora karşın Futbol Federasyonu seçimden sonra Orhan Sa- ka ile Ali Ipek'i yönetim kuruluna aldı, Orhan Saka'yı da başkan yardımcılığı- na getirdi. Belgeli sakmcahlar Tesislerden sorumlu başkan yardım- cısı Orhan Saka için raporda 5 Ağustos 1999 tarihinde Levent'te yapılan fede- rasyona ait otopark ihalesine fesat kanş- tınldığı, Beylerbeyi Tesisleri'ndeki baş- kanlık odasının tefrişi için de Allaturka firmasına iş verildiğı, ancak bu firmanın işi aldıktan sonra teklifini gönderdiği, bunun da yönetim kurulunun keyfi ka- ran ile sağlandığı belirtildi. Tüm uyanlara karşın bu iki "sakmca- h"kişinin Başbakan Bülent Ecevit'in bi- le imzası olan bir uyan raporunu neden elinin tersi ile ittiği ise henüz bilinmiyor. Fenerbahce Denizli 'beyin' yıktyor HÜJVÜ TÜRKAY K» Fenerbahce'de teknık dırektör Mus- ~ tafa Denizli beyin yıkıyor. Pazar gû- nü Trabzonspor'la zor bir 90 daki- ka oynayacak olan san-lacivertliler- de Denizli, dün sabah yapılan ıdman sonrası dış dûnyaya kapılan kapattı. Gaziantepspor yenılgı- si camıada moral bozukluğu yaratmasına karşın şimdi herkes Trabzonspor ardından da Ali Saini Yen de oynanacak olan G.Saray maçlannı bek- liyor. F.Bahçe bu maçlarda ne yapar kestirmek güç, ama hedef iki maçın kayıpsız kapanması. San-Lacıvertlılerde eksik ve cezalı bulunmuyor. Denizli. sürekli futbolculanna uyanlarda bulu- nurken özellikle de savunma oyunculanndan ha- ta yapmamalannı istedı. Bu arada yönetıcılerden Şadan Kalkaron ve Setim Soydan'ın bugün Sa- mandra tesıslerıne gelerek maç öncesınde ftıt- bolculara moral vereceklen, ardından da Deniz- li ile bir yemek yıyeceklen öğrenildi. Sakatlığı ciddi Hakan bir ayyok Spor Servisi - 4-0'lık Fransa maçının sonla- nnda sakatlanan Galatasaray'm Ulusal Takım oyuncusu Hakan ÜnsaL en ıyı olasılıkla bir ay yeşıl sahalardan uzak kalacak. Maçın 81. daki- kasında Makalele'yle çarpışıp sedyeyle ala- nı terk eden 27 yaşındakı ftıtbolcunun dün çeki- len diz tomografisınde iç yan bağlannda aştn derecede zedelenme ve ufak çaplı bir yırtık be- lirlendı. Geçen yıl aralık ayında amelıyat oldu- ğu dızınden bir kez daha sakatlanan deneyimli oyuncu takımını Adanaspor, AC Mılan, Fener- bahce. PSG ve Ankaragücü maçlannda yalnızbı- rakacak Tedavı sürecı olumlu geçerse Hakan Ünsal. Trabzonspor maçında forma giyebilecek. Ulusal Takım Teknik Direktörü Güneş, 4-0'lık Fransa yenilgisini değerlendirdi w Sonuç da yakışmadı oyun da' • Fransa maçında artılannı ve eksilerini gördüklerine dikkat çeken Güneş, "Elbette herkes kadar biz de kazanmak isterdik. Moral açısından kötü oldu. Ama bildiğimiz yolda yürüyeceğiz" dedi. DENİZ DERİNSU Futbolun dev markası Fransa'yı ls- tanbul'da agırlayan Türkiye'nin aldığı sonuç ve sergilediği futbol kimseyi memnun etmedi. Millilerin isteksiz ve başansız futbolu kadar teknik dırektör Şenol Güneş de bir kesim tarafindan eleştiriliyor. Şenol Güneş de takımın- dan memnun olmadığını kaydederek, "Ne oyun, ne de skor bize yakışmadı" dedi. Fransa maçında artılannı ve eksileri- ni gördüklerine dikkat çeken Güneş, "Elbette herkes kadar biz de kazanmak isterdik. Moral açtsmdan kötü oldu. A- ma bOdiğimizyolda yürüyeceğiz. Eleşti- ri ohnaa normaL ancak bırakjp gitmek bize yakışmaz. Kendhnizi en iyi büyük takunlara karşı oynayarak görebiliriz. Istifa korkusuyla kabuğumuza çeküir- Ahmet Dursun'un çabalan da yetmedL (KEREM KAÇARLAR) sek hiçbir yere gjdemeyiz" diye konuş- tu. Fransa maçı sonrası Şenol Güneş'le ilgili eleştirilerin de arttığı görülüyor. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Li- gi'nde Milan'la oynayacak G.Saray'ın futbolculanna Fransa maçında çok yük- lendiği iddia edilen Güneş'ın eleştiril- diği bir nokta da oyuncu değişiklikleri- ni yanlış yaptığı yolunda. Fransa maçın- da Mustafa tzzet'in oyundan alınması en yakın öraek olarak gösteriliyor Gü- neş, konuyla ilgili, "Mustafa'nın kahte- sini herkes kadar biliyorum.Ama ovun- da koptuğumuz anlarda Mustafa ve Su- at'm olduğu bölge kötüydü. Değişikbği bu nedenle düşündüm" açıklamasını yapü. Ancak bu eleştirilere karşın teknik adama sahip çıkanlar da var. Güneş'in son dönemde yakalanan kulüp havası- nı başanyla koruduğuna dikkat çekılir- ken, "Büyük takunlara karşı korkma- dan oynuyor. Yeni isimleri hazırnyor. Oyunculanyla da iyi Uetişimi var. Fran- sa gibi dev bir taknna yenUgi öJçü ola- maz w görüşü savunuluyor. Ulusgy'dan da destek Fransa yenılgisi sonrası bir destek de federasyon başkanı Haluk Uhısoy'dan geldi. Maç sonrası soyunma odasına gi- derek futbolculanna, "Biz çok zortuk- lan aşbk Bu maç sizi etkilememelT de- diğı öğrenılen Ulusoy, tnbündeki pro- testolarla ilgili olarak da "Maça gelen az sayıdaki taraftar, bir dönem bu tak»- mın başanlanyla sokaklara dökühnüş- rü. Bu iküemi kabul etmrvorum.Takunı herkes sonuna kadar desteklemeli" di- ye konuştu. Hakan bümecesi Milh maçta forma giymeyen Hakan Şûkür'ün durumu soru işareti yarattı. Teknik heyetftıtbolcununsol üst adale- sindeki problem nedeniyle oynamadığı- nı belirtirken, golcü ftıtbolcunun Itafya ligindeki maçlannı düşünerek kendini zorlamak istemediği ve bu nedenle oy- namaktan kaçındığı görüşü de ortaya atıldı. BASKET YORUM / AHMET KURT Ne Işiniz Var Orada? Olmadı Aydın örs! Olmadı Doğan Hakyemez! Siz- ler basketbol federasyonunda görevli profesyonel basketbol adamlansınız. Federasyon başkanlığı se- çimlerinde taraf olmamalrydınız... Kalkıp gitmişsiniz Turgay Demirel'in seçim top- lantısına. Geziler düzenlemişsiniz çeşitli şehirtere. Te- lefonlar etmişsiniz sağa sola. Etkilemeye çalışmışsı- nız oy verecek delegeleri... Eğer bu yaptıklannız "Tur- gay yoksa biz de yokuz" anlamındaysa diyeceğimiz pek bir şey olamaz; ama eğer sizler basketbol Milli takımımızı 2001 Avrupa şampiyonasına hazırlama gö- revinizi (seçimi kim kazanırsa kazansın) sürdürmeyi düşünen iki basketbol adamıysanız, bu yaptıklannız yanlıştır kabul edin... Kızmayın bana! Adaylardan birinin davetine katıla- madığı için diğerine de gitmeyen bir basketbol yaza- nnın gösterdiği duyariılığı sizlerden de beklemek hak- kımız değil mi bizim? Geçen hafta Erman Kunter' in CNN Türk'ten aynlış nedenini yazmıştık. Yalnızca Nur Danişment'ten yana taraf olduğu için görevine son verılmesıni eleştirmiş, "televizyonu buyönde kullan- madığı sürece kimden yana olduğunun önemiyok- ftvr"demeye getirmiştik. Sizin bu yaptığınız, Erman'ın canlı yayında birden bire gömleğini çıkartıp, üzerinde "Nur'a oy verin" yazılı atletle kalması gibi birşeydir. Hoş şeyler değil bunlar... Biliyorsunuz. Görev başındaki federasyon başkan- ları seçimlerden bir ay önce istifa ederler. Bunun ne- deni eski başkanlann federasyon olanaklannı seçim malzemesi olarak kullanmalannı engellemektir; Eşit koşullarda seçime gidilmesini sağlamaktır. Turgay De- mirel federasyonun diğer olanaklannı da kullanmış olabilir ama beni en çok ilgilendiren siz ikinizsiniz. Bi- riniz Milli takım antrenörü, diğeriniz de Milli takımlar menacen'siniz. Maâşlarınız basketbolun parasıyla ödendiğine göre, sizler bizim (basketbol ailesinin) hiz- metindesiniz. Başkanların değil... Adının "başkan"olduğuna bakmayın, biz bu seçim- lerde kendimize bir "hama/"seçeceğiz. Basketbola beleş hizmet vermek üzere ortaya atılan iki adaydan birini seçip göreve getireceğiz. Ondan basketbolun yaranna çalışmasını isteyip, gerekirse hesap soraca- ğız... Kolay iş değildir kamu hizmetinde çatışmak. Emek vereceksiniz, hesap vereceksiniz. Kendi işinize gös- terdiğinizden daha büyük bir titizlikle basketbolun iş- lerine sarılıp, her şeyin (özel yaşamınızın bile) hesabı- nı basketbol ailesine vermek zorunda kalacaksınız. Adaylar şunu bilmeliler: Biz kendimize "şef değil, temsilci seçiyoruz. Vitrinimize koyabilecek "iyi bir- şey/er"isteriz biz. Aradığımızı bulursak över, alkışla- nz; Beğenmezsek de yerden yere vurup, eleştiririz... Buna hakkımız var çünkü biz kimseyi zoria aday yapmadık. Kimseye "buyurgiyateşten gömleği" de- medik. Adaylardan biri sekiz yıldır o koltukta oturur- ken yeni bir dört yıl daha ateşten gömleği sırtında ta- şımak istediğini açıklıyor; diğen de hevesle göreve ta- lip. Ne diyelim? Kolay gelsin... Suprolig 5. maçında Efes Pilsen, Pau Orthez'i; Ülker de CSKA'yı yendi Basketbolda çifte zafer Efes Pilsen: 88 Pau Orthez: 76 SALON: Ayhan Şahenk HAKEMLER: Romualdas Brazauskas (6) (Litvan- ya), Kamen Toshev (6) (Bulgaristan) EJ*ftsen: Mulaomemvic (7)23, Ömer (5) 7, Scepano- vıc (7)14, Mirsad (4),Alper (5)3, Hüseyin (6)10, Meh- met (7)16, Drobnj (7)17 ?AVOKTHEZ:Fauthoux(6)ll, Carr(6)13, Pietrus (5)8, Dubos (6)8, Drozdov (4)3, Esteller (7)16, Flo- ren Pietrus (4)4, Diaw (4), Masingue (5)8, Lmvson (5)5 İLKYARI: 47-30(Efes) 1. PERİY0T: 28-11 (Efes). 2. PERİYOT: 19-19 3.PERİYOT:23-23 4.PERİYOT: 18-23 (E.Pau Ort- hez). 2 SAY1:18/35 (KPüsen), 28/62 (E.Pau Orthez) 3 SAY1:12/20 (E.Püsen), 5/15 (E.Pau Orthez) SERBEST ATIŞ: 16/21 (E.Pilsen), 5/8 (E.Pau Ort- hez) RtBAUND: (3 'u hücum 22) (E.P0sen), (15 ı hü- cum 21) (E.Pau Orthez). ASİST: 14 (E.Pilsen), 16 (EPau Orthez). TOP ÇALMA: 5 (Efes), 7 (E.Pau Orthez). TOP KAYBI: 8 (Efes), 11 (E.Pau Ort- hez).BU)K: 7 (Efes), 2 (E.Pau Orthez) ALİESER Basketbolda, Suprolig 1. turunda B Grubu'nda yer alan temsilcimiz Efes Pilsen, 5. maçında, Fransa'nın Pau Orthez takımını 88-76 yendi. Maça iyi savunma yaparak başlayan E.Pilsen, 3.dakikada 10-0'lıküstdnlükyakaladı. Scepano- viç ile etkili olan ve bu oyun- cuyla 3 adet 3 sayılık basketi sayıya çeviren ev sahibi ekip, 1. periyodu 28-11 önde geçti. İyi oyununu 2. periyotta da sürdü- ren, Lacivert-Beyazhlar Scepa- noviç, Mehmet ve Mulaöme- roviç'in sayılan ile 14. dakıka- da 36-15'lik skoria farkı 21 sa- yıya kadar çıkardı ve devreyi de 47-30 önde kapadı. îkinci yanda uzun boylu oyunculanyla pota altını iyi ka- patan E.Pilsen, 3. periyodu da Mulaömeroviç'in sayılanyla 70-53 önde bitirdi. Son peri- yotta ise savunmada ve hücum- da iyi organize olan Lacivert- Beyazhlar, Drobnjak'ın bas- ketleriyle 55. dakikada farkı 27 sayıya kadar çıkardı: 82-55 Son dakıkalarda Pau Orthez, Esteüer ve Dubos'un sayılany- la farkı kapatmaya çalışsada E.Pilsen karşılaşmadan 88-76 galip aynldı. Efes Pilsen, Pau Orthez'i rahat yendL (Fotoğraf: ALl ESER) ÇSKA Moskova: 83 Ülker: 88 HAKEMLER: Carl Jungebrand (6) (Fiıu), GrzegorzZıemlich (6) (Polonya) CSKAMÖSKOVAıLarue (4)3, Kerimov (3), Kudelin (6)16, Alenovic (4)4, Eini- kis (7)23, Fetissov (6)14, Krilenko (6)16, Domanı (5) 7 ÜLKERSPOR: Lollis (6)12, Serkan (7)24, Handlogten (5)8, Gotjovic (5)8, Harun (8)23, Orhan (4), Kerem (4), Per- ca\aut(6)ll, Ufiık(S)2 ÎLKYARI:47-35 (CSKA). l.PERİYOT: 23-24 (Ülker) 2.PERİYOT: 24-11 (CS- KA). 3. PERhöT: 22-25 (Ülker) 4.PERİYOT: 14-28 (Ülker) 2 SAYI: 18/45(CSKA), 16/35(Ülker) 3 SAYI: 8/18(CSKA), 15/26(DIker) SERBESTAİ1Ş:3/8(CSKA), ll/25(Ül- ker). RİBAUND: (27) (CSKA), (52) (Ül- ker). ASİST: 7(CSKA), 16(Ülker) TOP ÇALMA: 8(CSKA), 9(Ülker) TOP KAYBI: 8(CSKA), 13(Ülker) MOSKOVA (CnnmhHriyet) - Basket- bolda, SuprohgA Grubu'nda yeralan Ül- kerspor, deplasmanda, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 88-83 yendi. Ük ya- nyı 47-35 önde kapayan Ülkerbu galibi- yetle grupta averajla liderlige yükseldi. T E K N t K / L E V E N T Y Ü C E L M A N Bakmayın siz maçın 12 sayıyla bit- tiğine...Çok daha büyük birfarkla so- nuçlanabihrdı karşılaşma. Her ne ka- dar iki takımın galibiyet ve yenilgı sa- yılan eşit olsa dahı aralanndaki kapasite farkı 12 sayıdan daha fazlaydı. Rakip, es- ki gücünden çok şey kaybetmış ve sa- dece adı kalmış Pau-Orthez. Yani bildi- ğimiz, tanıdığımız Pau yok. Pau'nun bu görüntüsüne karşılık sezon başındaki yanlışlanndan gün geçtikçe sıynlmaya çalışan bir Efes Pilsen gördük. Oyuncu- lann bile başını döndürecek nitelikte de- ğişiklikler ve arayış yerini aynı oyuncular üzerinde ısrarcılığa bırakmış. Dolaytsıyla hata yapma korkusu ve yanlış yapınca kenara alınma endişesı de azalmış. Dün ilk periyotta maçın gıdişatı zaten beürgindi. Herşey de Efes'ın istediği gibi gelişti. Önceiikle karşılannda yumuşak bir savunma bulunca içeriden dışandan bunu iyi kullandılar. Hüseyin'den verim almalan, rakip takımda buna karşı koya- Başından Belliydi! cak fizjkte bir oyuncu olmadığı için akıl- lıcaydı. İlk periyotta Pau'nun 3 dakikalık alan savunması denemesi de fiyaskoyla sonuçlanınca galibiyet ibresinin Efes'e ne kadar yakın olduğu ortaya çıkt. Efes Pılsen'in gün geçtikçe daha iyi savunma yapmaya başladığını görüyo- ruz. Savunmada oluşturulan direnç saye- sinde Pau-Orthez maçın can alıcı bölüm- lerinde çembere bde bakmadı. Özellikle Scepanovic'in sezonu şimdi açtğını da sövteyebilınz. İlk yanda Efes'in tek aksadığı nokta ra- kibe hücum ribauntlan vermesıydi. Son- rasında uzunlann perdetemeleri sayesın- de Mulaomerovic ve dığer dış oyuncula- nn etkinliğini artınp skor problemı yaşa- madılar. Mulaomerovic, Carr'a karşı ça- bukluk, Fauthoux'ye karşı ise boy avan- tajını iyi değerlendirdi. Aynca pota altında Efes'e direnecek potansiyeli olmayan Pau'ya karşı içe- ride bu kez Mehmet Okurve Drobn- jak'ı kullanmalan da işlerini kcdaylaş- tırdı. Hücumdaki bu etkinlik, savunma gücüyle birieşince galibiyet de çok kolay oldu. Sonuç olarak 4 maçta ortalama 77 sayı yiyen Pau'ya 88 sayı attılar. Son pe- riyotta gevşemeseler maç başına 80 sa- yı atan ve â.periyotu 53 sayı ile tamam- layan Pau 70'leri bile bulamazdı. Maçın gidişatından sıkılan bir kaç se- yirdnin, Pau'lu Esteller'edurupdururken bu kadar sempati duymasını, top her eli- ne değdiğinde ayağa kalkıp alkışlaması- nı ise ganpsemedik dersek yalan olur. Alışık oimadığımız bu hoş görüntü de ta- kımının en skorer ismi Esteiler'i oyundan düşürdü. Demek ki sadece aleyhte ba- ğınp çağırmak değil, alkış ve tezahürat- la destek olmak da, sinirleri bozup psi- kolojik olarak bir oyuncuyu bitirebiliyor- muş... Federasyon Başkanlığı Seçimlere sadece 1 gün kaldı ARİFKIZILYALIN Federasyon başkanlannuı belirleneceği seçimlere sadece 1 gün kala,rekabetinya- şandığı branşlarda, oy verecek kışıler üze- rine yapıldığı öne sürülen 'sivnsi' baskı adaylar arasında huzursuzluk yarattı. Yü- rürlükteki seçim sistemının, 'kapah' olarak açıklanan oylamayı. 'sonucu betti seçim' haline getirdiği iddıa edıldi. 80 ilde görev- li Gençlık Spor ll Müdürleri ile ıl müdürü- nün atayacağı 1 yetkilinın oy kullanacak ol- ması, sıyası baskı olayını ön plana çıkanr- ken, özellikle devlet ıçındeki MHP'lı kad- rolaşmanın, seçim sonuçlanna etkıde bu- lunacağı belirtildi. İBer korkuyor ~ Tüm branşlarda oy kullanacak Gençlık Spor ll Müdürleri'nm vereceklen oylann renginın seçım sonrası ortaya çıkacak ol- ması, ilerleyen dönemlerde. bazı görev de- ğişıkliklerine ve 'lazağa ahnmabra' yola- çacağı ıddialannın yanı sıra, güreş ve boks başta olmak üzere birçok branşta ise, yö- netim kurulu üyeliği karşılığı oy sözü alın- dığı savlandı. Işte adaylar ~ Aucdüc Güneş Yunus, Metın Sertoğlu. Atktizm: Ali Ergenç, Mehmet Yurdadön, Mehmet Terzı, Ali Ekberzade, Metin De-. ğırmencı Basketboi: Nur Danışment, Tur- gay Demırel. BiokJBk: Sencer Güneşsoy. Briç: Ata Yörükaydın Bisiklet: Taner Şa- hin, Irfan Çelık. Boks: Caner Doğaneh, Köksal Özoğluöz. Buz sporlan: Ali Ayte- miz, Abdülkadir Dökmecı. Cimnastik: Atilla Örsel Dağcıhk: Alaartm Karaca. Eskrim: Erol Bülbül, Bülent Erdem. Gete- neksd Sporbr. Alper Yazoglu. Nihat Geç- der. Güreş: Ahmet Ayık. Osman Şansal (llahiyatçı) Golf:AhmetAğao|lu.Halter. Kenan Nuhut, Salih Çakır, Savaş Ağaog- hı. HentbokGünal Ensan. Serhat Bilgı, Se- dat Muratlı. Judo: tbrahım Öztek, Natık Canca,ŞerafetnnAlp Karate:SualpÖme- rürkmez, Halıl Durna Kayak:ErdoganÜs- tünsoylu. ÖzerAyık, Gazı Kadogen,Yavuz Tanyelı, Şahın Sertkaya, ŞabanAnşın. Kû- rek: Çetın Öztürk. Nıhat Usta. Masatenisi: Oktay Çimen, Suzan Özbek. Okçuluk: Uğur Erdener. Otomobfl: Mümtaz Tahın- cioğlu, Mustafa Akpınar Satranç: lvahra- man Olgaç, Cem Pekün, Cesun Külümoğ- lu, Nihat Yazıcı Suata: Harun Sevınç, ln- kilap Obruk. TekerlekB sandalye: Demır- han Şereöıan. İsjtme EngeDDer: Oktay Ak- taş, Halil Kılıçoğlu Tekvandot Cengiz Yağız, Metin Şahin), Mithat Kor, Hidayet Şahin. Tenis:Azmi Kumova. Üniversiteier Kemal Tamer Ydken: Nilüfer Nazlı Imre. Yûzme: HalukToygarlı \bteybol:Akınlra, Mehmet Çakmak. Hüsnü Can Vûort Geiş- ürme:Eryetış Kurtaral. Mehmet Küçükler Ligde tek maç var Beşiktaş Kocaelispor Spor Servisi - Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin 13. haftası bugün Beşiktaş - K.o- caelispormaçıylabaşlayacak. Hakem AM Ayduı'ın yöneteceğı ve BJK Inönü Sta- dı'nda oynanacak maç 20.00'de başlaya- cak. Siyah-Beyazlı takımda dünkü antren- manda sakatlanan Ayhan ile Karhan, Ha- fibgic ve Nihat'ın iyıleşmedıği. Ahmet Dursun ise cezalı olduğu için Kocaelıs- por'a karşı forma giyemeyecek. Cunün icinden • Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, atletızm çekıç atmada gençler dünya şampiyonu olan Eşref Apak'ı 150 Cumhu- riyet alnnı ile ödüllendirdı. • Alman Bfld gazetesL uyuşturucu kullan- makla suçlanan Christoph Daum'un AB- D'de yaptırdığı ikınci bir kokain testinin te- miz çıktığını yazdı • Dfinya SualtıAktKitekri Konfederasyo- nu'nun (CMAS) İtahan Başkanı Achılle Fenero, Yasemın Dalkılıç'ın, 1999 ydında kırdığı, 68 metrelık sabıt ağırlıkla dalış re- korunu onaylayabıleceklennı belırtti. • Tflrkiye 18Yaşalü Genç Milli Futbol Ta- kımı, Bulganstan ile yaptığı 2. özel maçta 2-2 berabere kaldı • Dün koşuian at yanşlan'nda 6,7,5,4,6, 2 kombınesını bilenler 9 miryar 232 milyon 439 bin lira ikramiye kazandılar TVde spor Tele On 20.00 Beşiktaş - Kocaelispor FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Akbey (3), P: Ağakarabulut (9), PP: Baydanoğlîı (4), S: Ibişhan (5). 2.KOŞU: F: Abıdinbey (5), P: Kösemen (2). PP: Çoppa (3), S: Karaçayır (7) 3. KOŞU: F: Küçük Esin (9). P: Şamşeytanı (3), PP: Akdonat (1), S: Bay Balcı (5). 4. KOŞU: F: Cold Deck (5), P: Young Wolf (7), PP: Vardar (2), S: Sharp Habıt (4). 5. KOŞU: F: Sharpiro (6), P: Matilda (8), PP: Gözükara (2), S: King Arthur (3). 6.KOŞU: F: Buıkay (14), P: Zeybek (5), PP: Tunçum (4), S: Wbite Sea (12), SS: Inter- natıonal (2). 7. KOŞU: F: Sınemım (2), P: Aluç (1), PP: Babaşımşek (11), S: Günşık (8). Günün tkilisi: 5. Koşu: 6/8 Çifte Bahis: 3/4. Koşu: 9 5 Tabela Bahis: 14 5 4 12 2 5 2 3 ALTILI 8 1 1 i 7 GANYAN 8 8 14 2 5 4 n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog