Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2000CUMA 16 TELEVIZYON cumtvfa cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FÎLMLERI Firar 10.00 Kanal D Dram , Evlat özlemiyle cinsellik arayışlan arasın- da bunalmış bir kadın hükümlünün, cezaevin- den 'firar' olayının çarpıcı öyküsü konu alınıyor. Yönetmenlığini Şerif Gören'in üstlendiği ya- pımda, katı cezaevi gerçeklerine dayalı inandı- ncı bir yaşam kesiti sergileniyor. Oyn: Hülya Koç- yiğit, Talat Bulut, Metin Çekmez (1984). Avare Mustafa 12.30 Kanal 6 Dram s?2\ tşsiz bir genç hayatmın fırsatım yakalar ve vf/ zengın bir kızla evlenir. Tek amacı ailesine yardım etmek ve yıllardır hayalini kurduğu köf- teci dükkânını açabilmektir. Ancak her şey bu ka- dar kolay olmayacaktır. Yönetmeninin belirtil- mediği fılmde Ayhan Işık ve Fatma Girik var. Kurban 13.20 TRT INT Macera , Biri sigara kaçakçısı, diğeri de ekipler ami- ri olan iki kardeşin büyük kentteki serüven- leri konu alınıyor. Yönetmenliğini Melih Gül- gen'in üstlendiği yaptmın başrollerinde Kadir Inanır, Ahu Tuğba ve Yalçın Gülhan oynuyor. Suçlu 17.00 CINE 5 Gerilim ©(The Guilty) - Callum Crane, başanlı bir ağır ceza avukatıdır. Son davasından yine ken- disine ün sağlayacak yeni bir zaferle çıkmıştır. Duruşma sonrasında bürosuna döner. Bu sırada büroda, işe başladığı ilk gününde geç vakte ka- dar çalışmış olan Sophie Lennon ile karşılaşır. Crane, onu iş çıkışı biraz içki içmek üzere bara davet eder. Bardan çıkışlannda ise evine götür- mek üzere Sophie'yi arabasına alır. îkisi de sar- hoştur, fakat Sophie birden bire kendisine gelir ve patronuyla seks yapmanın ne kadar yanlış olabileceğini düşünür. Yönetmen: Anthony Wal- ler. Oyn: Bill Pullman, Gabrielle Arwar, Devon Sawa (1999 ABD-tngiltere-Kanada, 108 dk). Çöpçüler Krah 17.10 Inierstar Güldürü , Abdi, belediyede çöpçülük yapmaktadır. Her sabah ilk iş olarak amiri Şakır'in sokağını te- mizler. Amirinin evine temızliğe gelen Hacer'den hoşlanan Abdi, onunla evlenmek ıstemektedir. An- cak, Hacer'de amirinin de gözü vardır. Kemal Su- nal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'run oynadığı fil- min yönetmeni Zeki Ökten (1976). Ala Geyik 17.30 Show TV Dram /^\ Ava meraklı olan genç bir adam, bu sevda- vf' sı yüzünden sözlüsünü ihmal eder. Bu ara- da kızın babası para yüzünden kızını bir başka- sma daha sözler. Genç adamm annesi bu işe kar- şı çıkmasına karşın, kızın düğun hazırlıklanna baş- lanır. Süreyya Duru'nun yönettığı fılmde, Cüneyt Arkın ve Mine Mutlu oynuyor (1969). Bombanbman-. 18.05 Süper K. Macera (Di\e Bomber) - Havacılıkta en çok korku- lan hastahk olan gece körlüğüne karşı ilaç geliştirmeye çalışan bir doktor ile etrafindaki pi- lotlann yaşadıklan konu alınıyor. Yönetmen: Michael Curtiz. Oyuncular: Errol Flynn, Fred MacMurray,RalphBeUamy(1941 ABD, 133dk). Beş Karun- 20.30 BRT Güldürü ©(My Five Wives) - Peterson arazi alım sa- tımıyla uğraşan, kadınlan etkileyici nitelik- lere sahip varhkh bir işadamıdır. Günün birinde bir kasaba civannda uygun bir araziyi satm alır. Ne var ki kasabalılann çok tuhaf bir gelenekle- ri vardır. Yönetmen: Sidney J. Fruie. Oyuncu- lar. Rooney Dangerfıeld, Andrew Dice Clay. 21.00 / TRT 1 / Büyük... Aynntı yanda 21.00 / CNBC-e / Julia.. Aynntı yanda Zürafa 22.40 TRT2 Dram (The Giraffe) - David'in annesi, 1941 yı- lında Yahudılere yönelik temizlik operasyon- lan sırasında. komşulan tarafından kurtanlmış vegizlice Amerika'ya gönderilrniştir. Ancak bir gün New York'taki bir otel odasmda ölü bulu- nur ve yıllarca gizlı kalan korkunç gerçek orta- ya çıkar. Dani Levy'nin yönetip oynadığı fılm- de sanatçıya Maria Schrader eşlik ediyor. Sınırda Soygun 23.15 atv Macera . (On the Border) - Jake, sınır kasabasında bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalı- şan, uzun boylu, yakışıklı bir gençtir. Günün bi- rinde patronu Ed, Jake'ten çok kıskandığı ve şüphelendiği seksi kansını izlemesini ister. Yö- netmen: Bob Misiorowski. Oyunculan Casper Van Dien, Bryan Brovvn, Daniel Baldwin. Ağustosta™ 24.00 CNBC-e Dram (Rhapsody in August) - Amerikalı yeğe- ninin Japonya'ya gelişiyle, Nagasaki'ye atılan atom bombası sırasında kaybettiği koca- smı anımsayan yaşlı bir kadın ve ona yaz tatili için gelen tomnlannın öyküsü konu alınıyor. Yö- netmen: Akira Kurosawa. Oyuncular. Richard Ge- re, Sachiko Murase, Hisashi Igawa, Narumi Ka- yashima (1990 Japonya, 97 dk). Fırtına Smith 01.00 Kanal D Macera (Hurricane Smith) - Teksaslı Billy Smith, annesinin ölümünden sonra uzun yıllardır ayn kaldığı kızkardeşine bu üzücü haberi vermek için Avustralya"ya gider. Kardeşini de alarak Amerika'ya dönmek isteyen Billy, oraya vardı- ğında kardeşinin kayıp olduğunu öğrenir. Yönet- men: Colin Budds. Oyuncular: Carl Weathers, Jurgen Prochnovv, Cassandra Delaney. Unutulmaz Bir Yaz 01.30 atv Dram ete a la Goulette) - 1967 yazı... Tunus kentinin banliyösünde bir sayfıye kasabası olan La Goulette, aktns Claudia Cardinale'nin bir süre sonra buraya yerleşeceği ve çok geçme- den Orta Doğu'da kaçınılmaz bir savaşın çıka- cağı gibi birçok gariprivayetinşimşek hızıyla ya- yıldığı küçük bir yerdir. Müslüman tren kondük- törü Yusuf, küçük bir kahvenin sahibi Tunus Yahudisi Jojo ve Sicilyalı Katolik teknisyen Gi- useppe, tıpkı hepsi 16 yaşında olan kızlan Mer- yem, Gigi ve Tina gibi birbirinden aynlmaz ar- kadaşlardır. Yön: Ferid Boughedir. Oyuncular: Gamil Ratib. Mustapha Adouani, Ava Cohen-Jo- nathan (1995 Fransa-Tunus-Belçika, 100 dk). Paris'i Son™ 02.00 Kiss Duygusal jO| (The Last Time I Saw Paris) - Gazetecilik v i ' göreviyle Paris'e gönderilen Charles, bura- da tanıştığı Helen'den çok etkilenmiştir. tki genç kısa bir süre içinde evlenir ve bir de kızlan olur. Ancak zamanla araya sorunlar girer... Yönet- men: Richard Brooks. Oyn: Van Johnson, Eliza- beth Taylor, Donna Reed (1954 ABD, 116 dk). Yabancı İzleyin Orta Değmez tv8 17.35 Avrupa yolunda TV Servisi -"Avrupa Birliği Yolunda" adlı programda, AB organlan ve üye ülkelerin üst düzey yetkilileriyle yapılan röportajlar, onlann Türkiye'nin birliğe üyeliği konusundaki görüşleri aktanlacak. Sunuculuğunu Seda AkgüJ'ün üstlendiği ve hafta içi her gün ekrana gelecek yapımın ilk bölümüne, DYP Genel Başkaru Tansu Çiller konuk oluyor. Çiller, hükümetin AB konusundaki çalışmalan ve partisi iktidardayken bu konuda yapılan düzenlemeler üzerine sorulan yanıtlıyor. NTV 21.05 'Sinemada eşcinsellik' TV Servisi - Eleştirmen Tuna Erdem ile Rekin Teksoy, "Şehir Işıklan" programında "Sinemada eşcinsellik" konusunu değerlendiriyor. Köksal Engür'ün sunduğu yapımda aynca Erol Akyavaş'ın "Retrospektif Sergisi" üzerine sanat eleştirmeni Levent Çalıkoğlu ile ressam Balkan Naci İslimyeli görüşlerini açıklarken, galeri yönetıcısı Haldun Dostoğlu ile sergı yapımcısı ve eleştirmen Beral Madra. Hülya Avşar - Adnan Çoker tartışmasından yola çıkarak sanat ve sanatçı kavramlan, kitleler ve beğeni üzerine bilgi veriyor. TRT1 23.50 Tolitika kulvan' TV Servisi - "Poiitika Kulvan" programımn bu haftaki konuklan DYP Kocaeli Milletvekili Meral Akşener, ANAP Antakya Milletvekili Cengiz Aydoğan ile FP Giresun Miletvekili Turhan Alçelik. Ezgj Deniz'in sunduğu yaptmın "Bunlan Biîiyor musunuz" bölümünde af konusu ile ilgili habere yer verilirken, "Yıldızın Parladığı An" köşesinde ise Dışişleri Bakanı tsmail Cem'in yaşamöyküsünü anlatan bir mini belgesel yer alıyor. atnleen Turntr'in aşrolde oynadığı konusunda çok teknik özeUikleriyle gündeme'gfclrnişti. aşlodyaşama transferCUMHUR CANBAZOĞLU CNBC-e daha önce bizim televizyonlarda gösterilip beğeni toplamış nitelikli filmlerle yoluna devam edi- yor ve böylelikle hem yeni kuşak sinema tut- kununa hem de ar- şivcilere hoş sürp- rizler yapıyor. Italyan sineması- nın en sıradışı im- zalanndan olan Pe- ter Del Monte'nin uluslararası arena- ya adını ilk duyur- duğu "Julia and Julia" da bu tür seçimler- den biri. Kocasmın (Byrne) nikâh günü bir trafık kazası sonu- cu ölümünden yedi yıl son- ra Julia'ya (Turner) garip birşeyler olmaya başlamış- tır ve genç kadında kişilik bölünmesi ortaya çıkmıştır. Yıllarca tekdüze yaşadıktan sonra bir akşam eve döner ve anahtan kapıyı açmaz. Üstüne üstlük evinde hiç görmediği yaşlı bir kadınla karşılaşır. Ölen kocası da minik oğluyla evdedir. On- lara kavuşmanın mutlulu- ğuyla gördüklerini hiç sor- CNBC-e21.00 Julia and Julia - Yönetmen: Peter Del Monte / Görüntü: Giuseppe Roturno / Oyuncular: Kathleen Turner, Gabriel Byrne, Sting (Gordon Matthew Sumner), Gabriele Ferzetti, Angela Goodvvin, Lidia Broccolina / 1987 ttalya yapımı, 97 dakika. gulamadan bu garip öyküyü yaşamaya başlar. Bu arada Daniel Owen (Sting) adlı bir fotoğrafçıyla da ilişkisi olduğunu fark eder. "Julia and Julia" konu- sundan çok teknik özellik- leri nedeniyle sürekli gün- demde kalan birfilm;HDTV denilen yüksek tammlı TV teknolojisiyle çekilen ilk fılm olduğuna inanıldı uzun süre ve birçok kitapta bu şe- kilde yer aldı. Ancak daha sonra yapılan bir araştırma- da bu konudaki ilk filmin Antonioni'nin "II Miste- ro di Oberwald"ı anlaşıl- dı. Teknik açıdan çok üstün özellikler içe- ren filmin beyazper- dede görüntüsü nor- mal filmden pek fark- h değil; TV'de de 1250 tarama çizgili ekran ve özel yayım gerektirdiğinden bu yüksek teknolojinin sonucu seyirciye yansıyamıyor. Yapıtın atmosferi ise Hollyvvood'un "fantazi" anlayışından hayli farklı bir yerde; tek aksayan yan her- kesin primadonna Kathle- en Turner'ın başansına oy- narken bütünlüğün yıpran- ması ve öykünün kopuk ko- puk gitmesi. ( Kayıp Hazineler' TV Servisi - "Kayıp Hazineler" belgeselinin yedinci bölümünde, Ingiltere'nin tarihi yörelerinden biri olan Stonehenge ekrana geliyor. Belgeselde, modem Ingiltere'nin güneyinde 5 bin yıl öncesinin izlerini taşıyan taş yapılanyla dikkat çeken estetiğiyle göz kamaştıran Stonehenge'in öyküsü anlatıhyor. • tv8, 22.00 'Denizaltılar belgeseli Sualtmda bir gün TV Servisi - "Gizli Kamera" belgeseli "Denizaltılar" başlığıyla ekrana geliyor. Denızaltılarda yaşamın ne kadar zor olduğunun anlatıldığı belgeselin ilkbölümü "Boomer'da Hayat" aduu taşıyor. Boomer adlı denizaltıda yaşayan askerlerin bir günü nasıl geçirdikleri görüntüleniyor. MDiscovery, 22.00 Stomp 'un konseri TV Servisi - Değişik objelerden çıkardıklan sesleri başanlı bir kombinasyonla sunan ünlü Stomp topluluğunun konseri ekrana geliyor. Yağ kutulannı, tavalan, varillen bunun gibi pek çok eşyayı kullanarak sokak şarkılan yapan Stomp grubunun kuruluş öyküsü ve elemanlanyla yaptlan söyleşilere de yer veriliyor. • CNBC-e, 23.00 Kadın-erkek ilişkileri üzerine TRT 121.00 Büyük Yanş - Something to Talk About / Yönetmen: Lasse Hallström / Oyun- cular: Julia Roberts, Den- nis Quaid, Robert Duvall, Gena Rovvlands, Kyra Sedgvvick, Brett Cullen / 1995 ABD yapımı, 105 dk. TV Servisi - Binicilik antre- nörü Wyly King'in (Duvall) kı- zı Grace'in (Roberts) bir eli yağ- da, bir eli balda, para sıkıntısı çekmeden kocası (Quaid) ve kı- zıyla mutlu bir yaşam sürmek- tedir. Ancak bir gün, kocasının bir kadını öptüğünü ve onunla ga- yet samimi olduğunu görünce dünyası karanr. Ancak Grace, sesini kısıp olayı sineye çekmek yerine "konuşmaya", bu yara- mazlığı bütün kasabaya yayma- ya karar verir. Bu arada babası- mn yaramazlıklanna ses çıkar- mayan annesinin de (Rowlands) gözünü açmayı ihmal etmiyor. Oscar aldığı "Thelma ve Lo- uise"den sonra Callie Kbo- uri'nin yazdığı ilk postfeminist senaryo, küçük Amerikan kasa- basında kan-koca arasında yasa- nanlan yumuşak tonlarla götü- rerek, kadınlann eline silah ver- meden, erkekleri de öcü gibi kul- lanmadan işi mutlu sona bağla- yarak fılmi izlettirmeyi deniyor. Tabii her zaman olduğu gibi er- keği bu yola iten nedeni göster- meden, yalmz sonuçla ilgilen- meyi yeğliyor. Yapımcılan arasında Goldie Hawn'ın da bulunduğu fılmi, böyle tipik bir Amerikan öykü- sünü Isveçli bir yönetmene çek- tirmenin pek isabetli bir karar olduğunu söyleyemeyeceğiz. Lasse Hallström ün artıları fazla yakın olmadığı kadm dün- yasmı oyunculan serbest bıra- karak yansıtmasuıdan öteye gi- demiyor. Sven Nykvist gibi bir ustanın da durmadan atlı sahne- ler çekerken diğer sahnelere ge- reken önemi vermediğı anlaşılı- yor. Anne rolündeki Gena Row- lands'ın oyunu iyi... CINE 5'te " Aşk ve Yalanlar" diye de gösterilen film, Is\eçli yönetmen Hallström'ün, Holly- wood'a iyice alıştığını gösteren sevimli bir duygusal komedi. NTV 18.05 MFO'yle söyleşi TV Servisi - "Gece Gündüz". Mazhar-Fuat- Özkan'la yapılan söyleşiyle başlıyor. Akbank Çocuk Tıyatrosu'nun "Bak Bir Yokmuş Hiç Varmış, Hiç Her Zaman Hiç midir" ovoinundan izlenimler ve "The CeU" fılminden görüntüler de ekrana geliyor. TRT2 20.45 'Tarih Konuşmalan' TV Servisi - "Tarih Konuşmalan"nın bu bölümünde. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı anlatıhyor. Yağmur Tunalı ve Yılmaz Öztuna'nın karşılıklı söyleşilerinden oluşan programın yapım ve yönetimini Mehmet Onbaşıoğlu üstleniyor. 23.35 Radyo yaymcılığı TV Servisi - "Radyo yayıncıuğı" konusunun ele alınacağı "Gençlerle Soru Yorum"u Cihat Şener sunuyor. Yapımda, radyolarda görev yapan ünlü konuklarla gençler Türkiye'deki radyo yayıncılığını tartışıyor. Tv PROGRAMLARI •0 10.00 Haber 10.10 Nane Limon Kabuğu Bizim Evin Halleri 12.10 Aşkın İçin 13.00 Ha- ber 13.20 Evdeyim 14^0 Yerii Fılm: Bir Genç Kızın Romanı 15.30 Çcx:uk Haber 16.00 Haberler ve Borsa 16^0 Ay Savaşçıst 17.15 Dızi: Şaşıfelek Çık- mazı 18.00 Haber 18.50 Aynlsak da Beraberiz 19.30 Yörelertmiz Türkülerimiz 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Büyük Yanş 22.45 Eyvah Ya- yındayız 23.50 Poiitika Kulvan 00.35 Gece Haberteri 01.15Yabancı Rm: Soğukkanlılar (0 312 428 22 30). •T\ 19.00 Akşam Bülteni 19.25 Işrtme Engellile- •BrZ re Haber 19.30 InançveBilim 20.05 Akşama *—* Doğru 20.45 Tarıh Konuşmaları 21.15 Tiyat- ro Sahnesi 21.45 Mını Konser 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Haberler 22.30 Kültür Sanat Rehberi 2Z40 Yabancı Film: Zürafa 00.20 Semiha Berksoy'un 72. Sanat Yılı Tören ve Konsen (0 272 259 72 75). 10.00 Bay Magoo 10.30 Müzik Pınarı 11.00 Spor Arşivinden 12.00 Dizi: Bitmeyen Yaz 12.50 At Yarışları (Canlı) 16.10 Yabancı Film: Gemma'nın Savaşı 17.50 Klıp Saati 19.10 Di- zi: Genç Kaipler 19.35 Genç Haber 19.45 Belgesel: Dalgıçlann Dünyası 20.00 Dizi: Tatlı Cadı 20.25 Devi- nim 2125 Şpor Haberleri 21.40 Tutku Heyecanı 22.30 Dizi: Sevgi Olduğu Sürece 23.20 Spor Arşivinden. 10.00TürküYolu11.15GönülBahçemiz1Z30 'ZI ™RadyosuTSMSanatçtlarıKonseri 13.10 Müzik Kervanı 13.45 Türk Müziğinde Tasav- vuf 14.15 Bir Dilden Bir Telden 15.30 Ah Bu Şarkılar 16.45 Allı Turnam 18.00 Açıkööretim Lisesi Ders Prg. 20.00 Açık llköğretim Okulu velletişim Rehberiik Oku- lu Ders Prg. 21.00 Türküler Bızı Söyler 21.30 Bir Bes- tecı 22.45 Müzik Kervanı 23.35 Bir Dilden Bir Telden 00.50 Izmir Radyosu TSM Sanatçıları Konseri. 10.00 Haberler 10.10 Nane ümon Kabuğu 11.35 Dizi: Bizim Evin Halleri 12.10 Uzaktaki Yakınlanmc 1100 Haber 13J0 Yerf Fim: Kur- ban 14.50 Klipler 15.10 Dizi: Kanun Savaşçıları 16.20 Belgesel: Çamurdaki Sır 17.10 Sizin İçin 18.00 Haber- ler 18.50 Keçenin Teri 19.15 Dızi: Bizim Mahalle 20.00 Haber 21.00 Dızi: Aynlsak da Berabenz 21.40 Dızi: Ni- san Yağmuru 22.45 Eyvah Yayındayız 23.45 Kaçış Planı 00.15 Türkü Yolu 01.15 Gece Haberleri 01.25 Ingilizce Haberler 01.35 Spor Haberteri. 10.00 Kül Yutmaz 10.30 Bir Nefes Ana- I dolu 11.20 Yolun Yarısı 11.40 Yerii Fılm: Kara Pençe 13.00 Şafak Operasyonu 13^0 Bu Toprağın Sesi 14.30 Haber 14.45 Sihirii Oto- büs 15.15 GAP FM 16.15 Avrupa Birliği 16.45 Türkü Şöleni 18.00 Gkje Gide GAP 18.58 TRT 2'ye Geçiş. 10.00 Yerii Film: Firar 11.20 SingerHobi 11.30 NeŞekerŞey13.00Ha- ber 13.10 Yoksa Siz Hâlâ 15.00 Haber 15.10 Çılgın Bediş 16.05 Bizim Aile 16.50 NBA'de Dün 17.05 Çiftlik Kızı Anne 17.30 Çız- gi Fılm: Şirinler 17.50 NBA'de Dün 18.10 Yasemince'den Seç- meler 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gündemi 20.10 Yarışma: Çarkıfelek 21.45 Olacak O Ka- dar 23.00 Zaga 00.30 Haber Sa- ati 01.00 Yabanct Film: Fırtana Smith 03.00 Mınnesota - San Antonıo Basketbol Karşılaşma- sı (Canlı) (0 212 215 51 11). • 09.10 Teletubbies 3 I V 09.35 Bamey 10.00 * • * w Pofuduk Ayı 10.30 Sabah Keyfi 11.50 Sana Mutfa- ğı 12.45 Sınger'le Patchvvork 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.10 Dızi: Sıcak Saatler 17.30 Dizi: Rosalinda 18,30 Çiz- gi Rlm: Pokemon 19.00Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Para Hattı 20.05 Spor Haber 20.10 Hava Durumu 20.15 Dizi: Baba Evi 21.50 Yanşma: Aslan Payı 23.15 Yabancı Film: Sınırda Soygun 01.00 Donence 01.30 Yabancı Film: Unutulmaz Bir Yaz 03.20 Ayşe Özgün (Tekrar) 04.20 Gö- nülNağmeleri (02122911000). 09.00 Fırtınalı Günler 10.00 Çizgi Film: İki KızKardeş11.00Klip 2000 13.30 Çizgı Fılm Kuşagt 14.30 Dizi: Sırılsıklam 15.30 Di- zi: Cesur ve Güzel 16.30 Dizi: Ya- lan Rüzgârı 17.30 Yerii Film: Ala Geyik 19.30Ana Haber Bül- teni 20.30 Spor Sayfası 20.45 Di- zi: Hayat Bağları 22.00 Dizi: De- li Yürek 23.15 Yarışma: Şans Kapıyı Çalınca 01.15 Spor 01.30 Haber Hattı 02.00 Yabancı Fıhn: Cadı Avcısı 3 03.45 Yabancı Rlm: Katilin Peşinde 05.30 Ka- panış (0 212 355 0) 01). ^ = t - 09.30 Haber Öze- = . r ti 10.45 SağlıkRa- poru 11.15 Eko- nomi 11.35 Yakın Plan 12.40 Dünya Haberleri özetleri 13.35 Piyasalar 14.35 Yakın Plan 14.50 Lifestyle 15.25 Kültür 15.35 E- Net 16.15 Piyasalar 18.05 Ger ce Gündüz 18.35 Dünyaya Ba- kış 19.05 Gündemdekıler 19.35 Sporda Bugün 20.00 Haber 20.35 Yakın Plan 21.05 Şehir Işıklan 21.30 Futbol Mundial 22.05 Buradan Bakınca 23.40 Spor Gecesı 00.05 Gündemde- kiler (0 212 286 36 36). 07.30 Çizgi Film: Şehra- zat 08.00 GünaydınTür- kiye 09.50 Yerii Film: Sen Ağlama 11.40 Kahve Ba- hane 13.00 Gün Ortası 13.20 Yerii Film: Bedrana 15.10 Ay- dın Havası 17.10 Yerii Film: Çöpçüler Kralı 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Dizi: Aynalı Tahir21.50 Ibo Show (Tekrar) 23.40 Telegol 23.50 Ge- ce Hattı 00.10 Spor Gecesı 00.20 Maço Show 01.40 Dizi: Acapul- co Ateşi 02.30 Haber (Tekrar) 03.20Yerii Fılm: Kader Bağla- yınca (0 212 448 80 00). 06.30 Sabah Haberi 09.00 Huzura Doğru 09.30 Yemek Zevki 10.30 Evita Gülbence 12.00 öğ- le Haberleri 12.30 Klip Shop 14.00 Yerii Film: Oy Bebek 15.30 Kezban'ın Günlüğü 17.00 Haberler 17.30 Mahalleler Yarı- şıyor 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Magazın Günluğu 20.30 Dizi: Zor Hedef 22.00 Ikinci Ha- yat 23.30 Dizi: Gızli Dosyalar 00.30 Gece Haberi 01.00 Ercü Show(D 272 652 25 60/ 09.00 Haber 11.15 Stil 12.15 Sinema Sine- ma 13.00 Ajans 13.35 İş Yemeği 15.15 Net f l T T O 16.05 Parametre 16.15 Stil 17.00 Manşet ••-•**" 19.00 5N 1K 20.10 Ekonomi 20.30 Spor Haber 21.15 Kriter 22.05 Eğrisı Doğrusu 23.00 Editör 00.30 Gökkubbemız 01.00 Haber (0 212 478 50 00). 10.00 Haber Bülteni 10.35 Ankara Günde- ^ mi 11.40 ŞirketHaberleni3.40 Guncel 14.25 Bir Zamanlar 14.40 Trend 16.40 Şırket Ha- berleri 17.40 Avrupa Birliği Yolunda 18.10 Hayata Da- ir Aynntılar 19.00 Haber Sülteni 19.10 Alternatıf Haber 20.00 Ana Haber 21.00 Yorumsuz 22.00 Belgesel: Ka- yıp Hazineler 23.00 Haber Masası 23.35 Gençlerle So- ru Yorum 02.10 Yorumsuz (0 212 288 51 52). F J V V * 10.00 Bulmaca Evi 10.30 Denver 11.00 1*.JM.Û Haber 11.10 Ayşe özgün 12.30 Dizi: Sihir- ^ ^ ^ ^ Bezgin Köpek 13.00 Haber 13.30 Dizi: Denizin Öyküsü 14.00 Dizi: Haber Peşinde 15.00 Haber 15.10 Armoni 16.10 Sağlıkla Randevu 16.20Sİ- hirli Ayna 17.00 Dizi: Dr. Slump 17.40Çızgi Film: Den- ver 18.20 Dizi: Ikimıze Bir Dünya 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.10 Spor Günlüğü 20.30 Yabancı Film: Beş Ka- nm ve Ben 22.20 Damlalar 23.30 Ankara Kulısı 00.30 Son Nokta 01.10 Temiz Aıle Temiz Gelecek 02.30 Ay- şe özgün 03.40 Medya Dünyası (0 212 313 50 00). 5 07.20 Yabancı Film: Tatlı Yalanlar 10.35 Yabancı Film: Kaybedecek Bir Şey Yok 12.15 Yabancı Film: Göldeki Gemi 14.00 Yabancı Film: Esrarengız Bakıcı 15.25 Yabancı Film: Kaçak Geceler 17.00 Yabancı Film: Suçlu 18.50 CI- NE Sinema 19.10 Kısa Film Şenliğı: Esrar-ı Hakikat 19.30 Başka Yerde Yok (Şifresiz) 20.45 Haber (Şifresiz) 21.00 Yabancı Film: Annem Annem 22.45 Dızi: Bekârları da Vururlar 23.20 Yabancı Film: Ev Sahibi 01.00 Haber (Şifresiz) 01.05 Playboy (0 212 336 15 15). 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Türkü Kerva- nı 11.30 Klip Armoni 13.00 Gün Ortası Ha- ber 13.15 Klip Armoni 15.00 Güniçi Haber 15.15 Önce Sağlık 17.00 Güniçi Haber 17.15 Kurde- le 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Bir Şarkıdır Yaşa- mak 22.00 Devre Arası 23.00 23. Saat 24.00 Yaban- cı Fılm: Büyük Şenlik 02.00 Önce Sağlık 03.00 23. Saat (Tekrar) 04.00 Klip Armoni (0 212 256 82 82). 09.30 Sabah Neşesi 11.00 Bumumu Keser misiniz 12.00 Öğle Haberi 12.30 Yerii Film: Avare Mustafa 14.30 Hayatın Içınden 16.30 Dizi: Ana 17.30 Hastane 18.30 Ana Haber 20.00 Özel Hat 20.40 Yerli Film: Acı Hatıralar 22.30 Sokak Ara- sı 01.10 Gece Habercisi 01.40 Marketing 02.10 Ya- bancı Film: Çok Şey Bilen Adam (0 212 275 3742). 10.00 Timsah Avcısı 11.00 Ushuaıa 12.00 VahşiDün- ya 13.00 KopekbalığıDos- yaları 14.00 Yalnız Gezeaen 15.00 Gez- gınler 16.00 2000'in ötesinde 17.00 Timsah Avcısı 18.00 Vahşi Dunya 19.00 Afrika Güncesı 20.00 Sıradışı Makine- ler 21.00 Büyülü Dünyalar 22.00 De- nizaltılar: Boomer'da Hayat 23.00 Tıb- bi Dedektifler 23.30 2000'in Ötesinde (0 212 288 75 75). 10.10 Tahvil Bono Pıyasa- sı 10.40 Ankara Stüdyosu 11.15PortföyYönetimi13. 15 Jakas Piyasası 14.05 İMKB 15.15 Dış Piyasalar 16.20 New York Borsası Açılışt 16.30 Platform 17. 00 Ankara Stüdyosu 17.10 Yatınm Fon- ları 17.25 Dış Borsalar 18.00 Passions 19.00 Ikıncı Şans 20.00 Hadı Vur Beni 20.30 Evli ve Çocuklu 21.00 Yabancı Film: Julia and Julia 23.00 Alternatif Müzik: Stomp 24.00 Yabancı Film: Ağustosta Rapsodi (02123280101). 10.00 Sabah Programı 12.50 Ajanda 13.05 Klip Box 14.00 Top 20 17.05 Ajanda 18.00 Top 2018.10 Ve Huzur- lannızda Cem Özer 19.30 Sinema 20.00 Yabancı Top 20 22.10 Unplugged 23.30 Klıp 02.00 Yabancı Film: Paris'i Son Gördüğümde 04.00 Yabancı Film: Casus Avı 05.30 Yabancı Film: Ikinci Koro (0 212 502 98 02). 10.00 Bir Numara Seç 11.00 Haber 12.00 35 mm 12.15 Müzik 13.30 Mine 14.30 Interaktive Seda 16.00 Ha- ber 16.15 35 mm 17.30 Mega 5'lı 18.00 Bir Numara Seç 21.15 Burçin 23.00 Pı- nar 24.00 Alt Cut (0 212 288 75 75). 09.30 Yerii Film: Işte Hen- dek Işte Deve 10.45 Gaf Ebesı 12.05 Yarışan Yarı- şana 13.00 Süper On 13.30 Hanımlar Sizin İçin 15.15 PembeSay- falar 15.30 Süperini Seç 16.30 Hit 5 17.00 Beş Çayı 18.05 Yabancı Film: Bombardıman Uçağı 20.05 Okuma Zamanı 20.30 Gönül Pınarı 21.00 Ar- moni 22.00 Yerii Film: Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar (0 216 425 12 50).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog