Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

CumJuıriyet k ı t a p I a r ı HALKEVLERİ Anıl Çeçen kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No.39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Td (212)514 01 96 Cumhuri Cumhurtyrt k ı 1 a p l a r ı BtR CUMHURİYET BÜŞMANININ PORTRESİ M. Emin Deger y Cumhurlytj A . kitap kulobO Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel. ,ı Cad. No-39/41 (212)514 01 96 77.YIL SAYI: 27432 / 350.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 KASIM 2000 SALI H R H GERARD DE NERVAL I SYLVIE*DIZELER Fransızcadan çeviren: Erdoğan Alkan Çağdaş Fransız şiirınin ve gerçekustüculuğun oncusu Nerval'den... Romantık duzyazının başyapıtı "Sylvıe" ile en guzel şıırlerinden bir seçme. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... SYLVÎE DİZEI_EK Türlk Devnm Taribi III Prof. Dr. SUNA KİLİ TURK DEVRIM TARİHİ - III Türk Devrimini ulusal ve evrensel boyutlarıyla irdeleyen; Devrimi tarihsei, siyasal, ekonomik ve toplumbilim açılarından değerlendiren kitabın III. bölümü... Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Egebank operasyonu genişliyor. Bankanın eski sahibi, Ankara Emniyeti'nde sorguya alındı Bayraktargözaknda Hüseyin Bayraktar Ankara'da. TÜStAD'A: BENİKORUYUN Demirel'i suçlamıştı • TÜSÎAD'ın Bodrum'dakı eylül ayı toplantısmda konuşan Bayraktar, Demırel'le ılgili yaptığı değerlendırmede yabancı ortaklan bulundugunu anımsatarak TÜSIAD'dan kendısıru korumasını ıstemıştı Bayraktar, Demırel'ın gözaltına alındığı günlerde "Çok doğru yapıldı, namussuzlar cezasını çeksin" demiştı • 19. Soyfuda Küresel ısınmaya karşı Lahey'de çevre J. maratonu1 Toplantının açılışında video kaydından yaptığı konuşmayla katılımcılara seslenen BM Genel Sekreten, uluslararası topluluktan "Kyoto Protokolü'nü 2002'ye kadar hayata geçirmek ıçın eünden gelen her şeyi yapmasını" ıstedi. Yeryüzünün larlenmesıne en fazla neden olan ABD, küresel ısmmayı durduracak önlemler ahnaktan kaçınıyor. ) Işadamı Hüseyin Bayraktar, Egebank'ın sahi- bi olduğu dönemdeki usulsüzlük ve yolsuzluk- lar nedeniyle gözaltına alındı. Bayraktar, oğlu Mehmet Bayraktar, thlas Sigorta Genel Müdü- rû Ayhan Apak ve bankanın eski yöneticileri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanıyor. ) Egebank'ın Bayraktar Holding'den Demirel'e geçmeden önce 150 milyon dolar açık verdiği ve bankanın içinin boşaltılmasının DemireFden ön- cesine dayandığı yönünde iddialar ortaya atıl- mıştı. Nail Keçili'nin avukatı da müvekkili hak- kında verilen tutuklama kararına itiraz etti. ÎSTANBUL/ANKARA (Cumhuriyet) - Kamuoyunda "Kasırga operasyonu" ola- rak bılınen Egebank soruşturması kapsa- mında bankanın eski sahıbı Hüseyin Bay- raktar, oğlu Mehmet Bayraktar, Ihlas Sı- gorta'nın Genel Müdürü Ayhan .Apak, bankanın eski yönetun kunılu üyelen Ay- dm Dündar, Tuğrul Aladağ ve An Ertunç gözaltına alındı Istanbul'da gözaltına alı- nan Hüseyin Bayraktar, Mehmet Bayrak- tar, Ayhan Apak ıle bankanın eski yöne- tim kurulu üyelen Ankara'ya götürüldü. Gözaltına alınan kışıler Keçiören Adlı Tıp Kurumu'nda sağlık taramasından geçıril- dıkten sonra Ankara Emniyet Müdürlü- ğü'nde sorguya alındı. 9. Cumhurbaşkanı SüleymanDemireTın yeğeni Yahya Murat DemireTden önce Egebank'ın sahıbı olan ışadamı Hüseyin Bayraktar ıle oğlu Mehmet Bayraktar ve thlas Sıgorta'nın Genel Müdürü Ayhan A- pak, Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talımatıyla gözaltına alındı. Edınılen bılgıye göre Hüseyin Bay- raktar. Egebank'ın sahıbı olduğu dönem- dekı usulsüzlük ve yolsuzluklan nedeniy- le, Ihlas Sigorta Genel Müdürü Atak ıse Egebank Yönetun Kurulu üyelığını yap- tığı dönemdeki usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı. Egebank'ın Bayraktar Holding'den De- mirel'e geçmeden önce 150 milyon dolar açık verdiği ve bankanın ıçının boşaltılma- sının Demırel'den öncesıne dayandığı yö- MArkosıSo. 19,SH3'te HALUKBAKIR LAHEY -Bırleşmış Mıl- letler tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Dünya İknm KonferansT, Hollan- da'nın Lahey kentmde baş- Sezer Arafatla görüştü U11. Sayfada Ankara yanıt hazırlıyor M10. Sayfada ABD seçimleri mahkemelik U11. Sayfada 'Avrupa - Türk Forumu' önerisi M10. Sayfada Karadağ'da Alman Markı dönemi M10. Sayfada Dış açık. hedefi 3kat aştı • 12. Sayfada ladı. Hollanda'nın ev sahip- liğınde, 160 ülkeden 10 bin dolayında kışının katıldığı ve 10 gün sürecek konfe- ransta, yeryüzünün küresel ısınmadan kurtanlması ıçın kurallar ve araçlar belirle- necek. Birleşmış Milletler, top- lantmm ılk gününde, küre- sel ısınmayı durdurmak için bütün dünya ülkelerıni uz- laşmaya çağırdı. Toplantı- nın açıhşında vıdeo kaydın- dan yaptığı konuşmayla ka- tılımcılara seslenen BM Genel Sekreten Kofi An- nan, uluslararası topluluk- tan "Kyoto Protokolü'nü 2002'ye kadar hayata geçir- mek için eünden gelen her şeyi yapmasınr ıstedi. An- nan, "Önümüzdeki görev çok büyük. Küresel ısn- mayla başa çıkabilmek için ekonomilerimizin işleyişin- mArkasıSa.l9,Sü.3te 'TÜRKİYE KARBONA BOĞULUYOR' • 6. Sayfada YATAĞAN'DA GÖZALTI • 6. Sayfada Bergamalı 'yaşam hakkı* içinyürüyor Siyanürhl > öntemkaftm madeni jşletihse- sinekarşı onvıkİD'direnen Bergamsüıköy- liiler, Çanakkale'ye doğru 300 küometre- tik «Kın«yı Milliye Yürûyüşü" başlattüar. BergamaJj 40 idşjfik grup, bir hafta sûre- cekyokuhıkboyııncaÇanakkalegüzergâ- hı üzerinddd kent merkederinde gecefe- yerek mûcadeiekrine destek arayacak. Çok sıkı güvenMk önlemi alan jandanna yürüyüşe müdahak etmezken köylülere sjk ak 2911 sayıh Toplanb ve Gösteri Yü- rüyüşleri Kanunu'na muhakfet etükteri ayarâada bulundu. • 6. Sayfada (Fbtograf: OZAN YAYMAN) Hükümet ortaklan, 5+5 ve bazı yasalar için Fazilet Partisi ile anlaştı Af tasarısı neüeşiyorEcevlt: Bir Ikl gün Içlnde açıklanacak Hûkümet y partiler, FP ile sıkı pazarlık yürütürken af tasansına da kendi aralannda son şeklini vermeye çalışıyor. Başbakan Ecevit, konunun bir ıki gün içinde netleşeceğini söyledı. Başbakan Yardımcısı Yılmaz, hükümet ortaklan olarak çete suçlan kapsam dışında kalmak üzere af yasası ve '5 artı 5' değişıklıği konusunda uzlaşmaya vardıklannı söyledı. • 4. Sayfada Erbakan pazarlığı FP'yi karıştırdı Fazilet Partisinin, Erbakan ıçın af ve parti kapatmayı zorlaştıracak anayasa değişıklığuıin gerçekleştinlmesı koşuluyla hükümetin 5+5 operasyonuna destek sözü vermesi partiyi kanştırdı. Yenilikçiler, hükümetin Sezer'le kavgası nedeniyle 5 artı 5 formülünü yeniden gündeme getirdiğini savunarak FP'nin bu öneriye destek vermesine karşı çıktı. • 4. Sayfada w "Pabuççu Muştası" Dir Avrupa devleti olmak, Batıcı aydınlarımızın ruyasıdır. Ne var ki Türkiye'nin Avrupa ailesinde layık bulunduğu yeri alabilmesi, insan haklarını uygulamasıyla olanaklıdır. Avrupa devletleri bu konuyla yakından ilgilidirler. Cıörülüyor ki, insanı meta sayan en acımasız ekonomik reçeteleri empoze eden devletler, Avrupalı olmaya karar verdiğimiz günden beri insan hakları savunucuları olarak karşımıza çıkarlar. Hele bir Avrupa Konseyı'ne girilsin, işler iyiye gidecek, saadet zinciri bize gülecekti. Türkiye, Avrupa ailesine kabul edilmek için her fiyatı ödemeye gönüllüdür. Du amaçla İngiltere hesabına Rusya ile savaşmak önerisi bir bayram sevinciyle karşılanır. Kırım Savaşı yaratılır. Avrupa Konseyi'ne arka kapıdan girişle sonuçlanan Kırım Savaşı, tam bir ingiliz savaşıdır... Doğan Avcıoğlu'nun yazısı Yakında Cumhuriyet 'te. Adım Adım,AB'nin Kıbrıs Politikası A B D ve AB arasında "hakça" bir paylaşım yapılmışü! Doğu Akdeniz'de stratejik bir konumda olan Kıbrıs Adası, artık, AB tarafından daha farklı algılanıyordu. Adada iki devlet vardı. Rum devleti Yunanistan'ın, Türk devleti de Türkiye'nin bölgedeki bir uzantısı konumundaydılar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ne işi vardı? Adayı AB'ye katarak bir taşla iki kuş vurulabilirdi. Erol Manisalı'nın yazısı Yann Cumhuriyet 'te.. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gerçekdışı Başarı Başbakan Ecevit, partisinin 15. kuruluş yıldönümünde- ki kutlama mesajında, DSP'nin "her türlü engeli aşarak" kısa sürede başardığı ışlen sıraladı. Dedı ki: "Kısa sürede bölücü terörü, çeteleri ve mafya- lan dıze getırdık; ınanç sömürüsünün, yolsuzluğun ve soy- gunculuğun ustüne yöneldik. Enflasyona karşı savaş açarak yaşam pahalılığının kay- • Arkosı Sa. 19,Sû.l 'de Irtica tasansı geçti Hükümetin irticayla mücadele tasarısı, plan-bütçe komisyo- nundan koalısyon liderierinin doğrudan devreye gırmesi sonucu geçebıldı. Hükü- met son dakika önergesiyle tasarıdaki yaptınmın kapsamına vali, kaymakam, yargıç ve savcılan da aldırdı. • 5. Sayfada 400 üniversiteliye AB bursu 5 yıllık burs programına ünıversite mezunu, genç dev- let memurları ve özel sektör çalışanlan başvurabiliyor. • 3. Sayfada Fon, şubelere el attı Fona devredılen bankaların kırası yüksek venmi düşük şu- belerı ıle tahsılat ofısi adı altında 'ızinsız' kurulan binmlerinin kapatılmaya başlandı- ğı belirtiliyor. • 13. Sayfada 'BÖRŞA Dun 13.269 Öncekı 13.801 »DOLAR i ft),Dun 683.000 Öncekı 679.000 r MÂRK.ı ü > ^ ^ I Dun ] 300.200 Öncekı 300.000 jjgaLı Dun : 5.815.000 Öncekı 5.795.000 Usulsüz ödeme Haluk Ulusoy yönetimi haziran ayındakı malı genel kurulda bÇt? çesinı sunarken kulüplere yardım yapıl- masına ilışkin açıklamada bulunmamesı- na karşın, geçen ay içinde A. Gücü, Be- şiktaş, Antalya, Güngören! Düzce ve Bay- burt'a para gönderildi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dağınıklık Dengesi! Başkent haftaya üç sıcak konuyla başladı: 1 - Âffın kapsamı ne olacak? 2- Kamu çalışanlannın görevden alınmasını kolay- laştıran tasan nasıl geçecek? 3- Katılım Ortaklığı Belgesi'nde (KOB) yeralan mad- deler yaşama nasıl geçirilecek? Üç konuya ilişkin tartışmalann ortak paydası da şu oldu: MArkasıSa.l9,Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog