Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet AYNANIN GERÇEĞİ "Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma" Gülseren Südor Cumhurtyrt _ Kitap kulübû Çağ Pazarlama A Ş Turiıocağı Cad No 39/41 (34334/Cağato$!u-lstanbulTe(- (212)514 01 96 Cumhuriy77. YIL SAYI: 27431 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ 0945-1991) Cumhuriyet k ı l a p f a r ı KEMALİZM Anıl Çeçen T Cumhurtyet Kiftp külubu Çağ Pazartama A Ş Türtocajı Cad. No 3&4i (34334ıCağaloğlu-lstanbulTeJ (212)514 01 96 13 KASIM 2000 PAZARTESİ U M H U R 1 i N K Ü Ü R M I GERARD DE NERVAL SYLVIE»PİZELER Fransızcadan çeviren: Erdoğan Alkan Romantizm çıkışlı şair, öykücü ve tiyatro yazarı Nerval, bu kitapta yer alan "El Desdichado" şiiriyle simgeciliğin, ünlü "Ejderha Kızlar" (les Chimeres) soneleriyle gerçeküstücülüğün öncülerinden sayılıyor. "Sylvie" adlı öyküsüyse romantik düzyazmın başyapıtı ve baştacıdır. 47 yıllık yaşamının son 15 yılı sürekli delilik bunalımlarıyla geçen ve yaşamına kendini sokakta bir fener direğine asarak son veren Nerval, en önemli ürünlerini bu bunalımlar sırasında yazmıştır. Başyapıtları olan "Sylvie", "Ejderha Kızlar", "Rüya ve Yaşam" hep bu çılgın zamanların iirünleridir. Yitirilmiş bir giizellik, saflık ve gençlik cenneti düşiinü şiirsel bir anlatımla dile getiren "Sylvie" kurgusal bir öykü değildir; yazarın çocukluk ve yeniyetmelik anılarından, ilk aşklarından kaynaklanır. "Ejderha Kızlar" şiirlerini ise doğaüstü bir düş durumunda yazdığını kendi söylüyor ve şunları ekliyor: "Açıklanmaları olanaksız, ama böyle bir şey olabilse ve açıklanmaya kalkılsa tüm güzelliklerini yitirirlerdi." Yarın Cumhuriyet le birlikte... Katar'da ele geçen 4 köktendinci teröristin Laden 77/ adamları olduğu belirtildi Suikast timi yakalandı Cumhurbaşkanı Sezer • Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Dışişleri Bakanı îsmail Cem tarafından temsil edildiği lslam Konferansı Örgütü'nün (ÎKÖ) 9. devlet ve hükûmet başkanlan zirvesinin yapıldığı Katar'da 4 kişilik "suikast timi" yakalandı. Dinci terörist Usame Bin Laden'in adamlan olduğu bildirilen terörist grubun liderliğini yapan kişinin üzerinden Suudi Arabistan pasaportu çıktı. tsmaj] Cem • Zirve öncesi ücretsiz dağıtılan bir yayında ise "Türkiye'deki etnik gruplar arasında yüzde 20'ye yakın Kürt etniği vardır" ifadesinin kullanılması, Dışişleri Bakanı Cem tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Katar'h yetkililer tarafından hazırlanan ve 50 bin adet bastınlan yayında, "Ülkenin anadili Türkçedir, ancak Türkiye'de Arapça ve Kürtçe de konuşulmaktadır" denildi. • //. Sayfada Kaynaşlı depreminin birinci yıldönümünde depremzedeler Ankara'ya seslendi 'Bankalara var bize' Depremzede derneklerinın Bolu ve Düzcede düzenlediği 'Ankara Duy Sesimizi' mitinginde yurttaşlar, "Sorumlular hesap versin, geçmişi sorgulamadan geleceği kuramayız", "Depremi unutmadık, unutturmayacağız", "Beş katrilyon deprem yardımı nasıl kullanıldı? Banka kurtarmaya, tanka, topa" dövizleri taşıyarak "Düzceli uyan, öfkeni haykır", "Düzce'yi unutma, unutturma" sloganlan attılar. yerek hesap sorulmasını iste- diler. Düzceliler, açöklan "Yö- neticflerbizearukbalıkvenne- yin, ottayı 3 yılhğma ödûnç ve- rm,biznıtanz" pankartıylaya- tınm ve söz sahibi olmak iste- diklerini anlatmaya çalıştılar. GÜLŞAHDURAK ÖZKANGÜVEN DÜZCE/BOLU/KAYNAŞ- U - 12 Kasım 1999, saat 18.58'de 7.2 büyüklügündeki Kaynaşlı merkezli depremde Türkiye, deprem dehşetini ikinci kez yaşadı. Düzceliler depremin birinci yıldönümün- de, "YetkflOer, 17Ağustos dep- reminden sonra hasarb evieri- mize tekrar girmemiz tçin zor- ]adriar.Bu,bDebileladestir''di- Düzce'de 12 Kasım depre- mininbiıinci yıldönümü nede- niyle resmiler ve siviller olmak üzere iki ayn anma töreni dü- zenlendi. Valilik anma töreni- UArkasıSa.8,S0.3te Belediyenin yayımladığı kitapta şeriata duyulan özlem anlatılıyor MHPusulü kültür lıizmeti # MHP'li Kastamonu Belediyesi'nin yayımladığı 'Mehmet Feyzi Efendi' adlı kitapta afetlerin durup dururken olmadığı belirtiliyor. Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu'nun önsöz yazdığı kitapta, Atatürk döneminde çıkanlan yasalann uygulanması ile ilgili olarak, "Nice zorlamalara ve nice baskılara başvuruldu" deniliyor. CANEROZTURK MHP'li Kastamonu Bele- diyesi'nin yayımladığı "Mehmet Feyzi Efendi" adlı kitapta afetlerin durup durur- ken olmadığı, 1943 yılında binlerce kişinin ölûmüyle so- nuçlanan ve Kastamonu'da da etkisini hissettiren Çorum merkezli depremin "Bediüz- zaman Said-i Nursi gibi din adamlannayapılan baskılar" sonucu meydana geldiği be- lirtiliyor. Kastamonu Beledi- ye Başkanı Turhan Topçuoğ- lu'nun önsöz yazdığı kitapta, Atatürk döneminde çıkanlan yasalann uygulanması ile il- gili olarak, "Niee zorlamala- ra ve nke baskılara başvurul- du'' deniliyor. Atatürk'ün 1925'te Şapka Devrimi'ni başlattığı Kasta- MArkasıSa.8,Sü.3'te Martnara depreminin ardından DüzceKleri ikinci kez yıkan 12 Kasım depreminin üzerinden bir yd geçti. Depremzedeler, Bolu ve Düzce'dedün meydanlardatoplandılar.Depremdeyaşamını yitirenterin fotoğraflannın tasındığı mitinglerde>urttaşlar,aalarmı düe getirerek sioganlanvla 17Ağustos'u ve 12 Kasım'ı unutmayacaklanm,unuturmayacaklannı haykırdılar. (KAAN SAGANAK) Kıbns 'ta TürMerin azınlıkyapılmak istendiğini söyleyen Bakan Gürel 'Annan haddhn aşyor# Kıbns'ta Türklerin azınlık yapılmak istendiğini söyleyen Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Şükrü Sina Gürel, "BM Genel Sekreteri'nin misyonu bir arabuluculuk misyonu değildir. Böyle bir niyet değişikliği, yeni bir çerçeve oluşrurarak Türİc tarafma adeta 'Ben sizin düşüncelerinizi kale almam' demek Genel Sekreter'in haddi değildir" diye konuşru. # Katıhm ortaklığı belgesinde yer alan Kıbns ile ilgili paragrafı değerlendiren Gürel. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini bir süredir Yunanistan'ın isteklerine bağlar gözüktüğüne dikkat çekti. AB'nin niyet ve siyasi irade değişikliğine girmesi gerektiğini vurgulayan Gürel, "Başkalannı ileri doğru götüren AB, Türkiye'ye tam tersini, üye olmakla ilgisi olmayan başİca koşullar getirmeye kalkarsa biz de gerekeni yapanz. Tam üyelik müzakerelerine geçilmesi, bizden çok AB'ye bağlıdır" dedi. • 5. Sayfada Başbakan Yardımcısı Yılmaz 'Sorunlar ödünlerie aşılamaz'# Katılım ortaklığı belgesinin Kabns'la ilgili maddenin varlığına karşın kabul edilebilir olduğunu belirten Mesut Yılmaz, "Bizim Ş. Sina Gürel açmuzdan AB'ye üyelik konusunda tereddüt devri sona ermiştir. Artık iş yapma zamanıdır" dedi. # Yunanistan'ın Türkiye'yle olan Kıbns, Ege gibi anlaşmazlıklannı çözmek için AB'yi kalkan gibi kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirten Yılmaz, sorunlann Türkiye'nin tek taraflı vereceği ödünlerle aşılamayacağını vurguladı. • 5. Sayfada Papandreu 'Türkiye'yi çok iyi tanımıyoruz' •Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Atina'da yayımlanan Elefterotipia gazetesine verdiği demecinde Türkiye'nin farkh anlayış ve yaklaşımlann bulunduğu bir ülke olduğunu ifade etti. • 5. Sayfada BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR^U 3-2 YENDt Ligin yeni lideri Beşiktaş oldu # Beşiktaş, çekinerek gittiği Samsun deplasmanmı 3-2 kazanarak, Gaziantepspor'dan liderligı devraldı. Siyah - Beyazhlan zirveye taşıyan golleri Ahmet, Ercan (kk) ve Nouma attı. Trabzonspor ise Avni Aker Stadı'nda 3-0 yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor ile gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan 3-3 berabere kalarak puanlan paylaştılar. MSpor'da FUTBOLDA SKANDAL MHKBaşkanı'na federasyondan maaş # Merkez Hakem Komitesi Başkanı Bülent Yavuz'un, Futbol Federasyonu'ndan aylık 5 milyar lira maaş aldığı ıddia edildi. Özerk Futbol Federasyonu Yasası'na göre MHK'nin başkanı, 2 başkan yardımcısı ve 1 üyesinin fahri olarak çalışmak zorunda olmasma karşın, Yavuz'un maaşlı memur durumunda bulunması, federasyonu kanşordı. MSpor'da SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ 'Bu ilaçlan 30 ay daha kullanabilirim' # Sağhk Bakanı Osman Durmuş, beyin kanamasına yol açtığı öne sürülen ilaçlan bizzat araştıracaklannı belirterek "Yeni, pahalı ve eczanelere daha fazla kâr getiren bir ürünü piyasaya sürmek için bu tür şeyler yapılabiüyor. Bu ilaçlan ben 30 yüdır kullanıyorum, 30 ay daha kullanırsam mahzuru yok" dedi. • 3. Sayfada GIMDEM MUSTAFA BALBAY Kıbns Uzerine Teder! Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye postaladığı katılım or- taklığı belgesine (KOB) son dakikada Kıbns'ın eklen- mesi, iklimi büyük ölçüde değiştirdi. Nasıl ki, hava sı- caklığının beklenenin üstüne çıkması ya da inmesi du- rumunda, bundan her şey etkilenirse, KOB'ye Kıb- rıs'ın eklenmesi de doğal olarak tüm gidişi etkiledi. Türkiye, 8 Kasım'dan beri bu durumu anlatmak için sekiz oldu dönüyor, ama Kıbns gelişmelerini alt alta M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog