Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyef h [3 p I ar ı AYSALLANIYOR P.E.N.'inDepremKitabı r 0~ Cumhuriyrt L * . krtap kulübû Çağ Pazarlama A-Ş. Türtıoca§ı Cad. No:39/41 |(34334)Cağalogiu4stanbul Tel: (212)514 01 96 CumhuriyetT7. YIL SAYI: 27430 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) U M H U R I î N Ü U R H İ İCumhurtyrt j k i ı a p I a r ı KULE Nevra Bucak « Cumhurtyrt .. ^ kitap kulübü Çaj Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 ,(34334)Cağaloğlu-lstaıbul Td: (212)514 01 96 12KASIM2000PAZAR I GERARD DE NERVAL SYLVIE»DIZELER Fransızcadan çeviren: Erdoğan Alkan Romantizm çıkışlı şair, öykücü ve tiyatro yazarı Nerval, bu kitapta yer alan "El Desdichado" şiiriyle simgeciliğin, ünlü "Ejderha Kızlar" (les Chimeres) soneleriyle gerçeküstücülüğün öncülerinden sayılıyor. "Sylvie" adlı öyküsüyse romantik düzyazmm başyapıtı ve baştacıdır. SYIVTE DtZELER L— 47 yıllık yaşamınm son 15 yılı sürekli delilik bunalımlarıyla geçeri\e yaşamına kendini sokakta bir fener direğine asarak son veren Nerval, en önemli ürünlerini bu bunalımlar sırasında yazmıştır. Başyapıtları olan "Sylvie", "Ejderha Kızlar", "Rüya ve Yaşam" hep bu çılgın zamanların ürünleridir. Yitirilmiş bir güzellik, saflık ve gençlik cenneti düşünü şiirsel bir anlatımla dile getiren "Sylvie" kurgusal bir öykü değildir; yazarın çocukluk ve yeniyetmelik anılarından, ilk aşklarından kaynaklanır. "Ejderha Kızlar" şiirlerini ise doğaüstü bir düş durumunda yazdığını kendi söylüyor ve şunları ekliyor: "Açıklanmaları olanaksız, ama böyle bir şey olabilse ve açıklanmaya kalkılsa tüm güzelliklerini yitirirlerdi." . . - Salı günü Cumhuriyef'le bîrlikte... Ecevit, katılım ortaklığı belgesine eklenen Kıbns ile ilgili paragrafın onaylanamayacağını söyledi •Ciclılivo alınamaz 9 A FBUHAFTA NETLEŞECEK Ortaklarda 'bayrama yetişmez' korkusu # Hükümet ortaklannın affın Şeker Bayramı'na kadar Mecüs'ten çıkanlması konusunda uzlaşmaya varmalannın ardmdan, affin şartlı salıverilme ve ceza indirimi yoluyla gerçekleştirilmesi eğilimi öne çıkıyor. MHP ve ANAP, Adalet Bakanı Türk'ün bu uzlaşma çerçevesinde hazırlayacağı metni bekliyor. MHP'li Mehmet Şandır, affın yanndan ıtibaren ne zaman getirileceğinin netleşeceğini söylerken ANAP'ta ise bayrama kadar yetişmeyebileceği kaygısı dile getirildi. • 5. Sayfada ' Başbakan Bülent Ecevit, Cenevre'de yapılan aracılı görüşmeler sırasında Kıbns'ta çözüm için bir "kâğıt" sunan BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a tepki gösterdi. Ecevit, "Bu kâğıtta 'konfederasyon' şöyle dursun, 'federasyon'un bile gerisine gidilmektedir" dedi. Ecevit, Kıbns sorunu ile AB adaylığı arasmda bir bağlantının kabul edilemeyeceğini kaydederek Kıbns sorununun KKTC ile Rum yönetimi arasında bir konu olduğunu söyledi. Ecevit, Türkiye'nin bu konudaki kararlıhğı bilinerek AB üye adaylığına kabul edildiğini anımsattı. • 8. Sayfada İ K L I M D E C İ S İ K L I C İ C E R C E V E S O Z L E S M E S I Türldye petrol-kömür bağımhhğında diretiyor CHP'de Baykalcı yapılanma • CHP Istanbul îl Başkanı Mehmet Bölük, îl Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla, görevde kaldığı 22 ay boyunca yaptıklannı anlattı. Bölük, istifasını hafta içinde Baykal'a elden sunacağını ifade etti. • 4. Sayfada # Izmir ll Örgütü'nde Baykal yanlısı ûyelerin istifalan sonrası il meclisi ve il başkanlığı için yeni isimler ortaya atılıyor. Kulislerde il başkanlığı için Ali Rıza Bodur, K.emal Karakaş ve Sefa Taşkın'ın ıdlan geçiyor. • 4. Sayfada # Birleşmiş Milletler, dünyanın sonunu hazırlayan fosil enerji türlerinden kurtulmak üzere çareler ararken 13 Kastm'da La Haye'de yapılacak îklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 6. taraflar toplantısında sözleşmeyi imzalamamakta direnen petrol- kömür bağımlısı Türkiye'yi büyük zorluklar bekliyor. # 'Kalkınmasını' Muğla gibi turistik beldelerini termık santrallarla cehenneme çevirme pahasına sürdürmek isteyen Tûrkiye'nin sözleşmeye taraf olmaya niyetli olduğu, ancak özel durum nedeniyle farklılaştınlmış hüİcümler oluşturulmasını talep edeceği belirtiliyor. • 6. Sayfada , . Faturayı yoksul ülkeler ödeyecek # BM'nin açıkladığı araştırmada, ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın gelişmiş -'••>' ekonomileriyle mevsim değişikliklerine neden olanlann başında geldiği vurgulanırken küresel ısınmaya en az yol açan Airika ve Orta Asya ülkelerinin bu durumdan en çok zarar görecekler olduğuna işaret edildi. • 6. Sayfada Kızılay Meydanı'nı dolduran emekçiler, uyan mitingiyle hükümetin IMF güdümlü politikalannı protesto etti. Hükümete 'üretimi durdururuz 9 uyarısı# KESK tarafindan düzenlenen mitinge katılmak amacıyla yurdun dört bir yanından başkente gelen yaklaşık 30 bin kamu emekçisi sabah saatlerinden iti- baren Hipodrom'da toplanmaya başladı. Kızılay Meydanı'na doğnı yürüyüşe geçen memurlar, yol boyunca "Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye", "IMF defol bu memleket bizim", "Kurt, kuş, an, kahrol- sun IMF iktidan" şeklinde slogan attılar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yurdun dört bir köşesinden gelerek Ankara'dakilerle birlikte Kızılay Meydanı'nı doiduran 50 bin dolayındaki emekçi, dü- zenledikleri uyan mitingiyle hükümetin IMF güdümlü politikalannı protesto etti. KESK Genel Başkanı Siya- mi Erdem, hükümetin memurlann istemlerini dikkate WArkasıSa.8,Sü.3'te Avusturya Tünelde yangın çıktı: 172ölü # Tek vagonlu tren, Viyana'nın 350 kilometre batısuıda bulunan 3203 metre yükseklikteki Kitzsteinhorn buzuluna çıkmak üzere ilerlerken 2400 metre yükseklikte bulunan tünelde meydana gelen teknik bir anza sonucu yanmaya başladı. # Yetkililer, havanın kayak yapmak için çok uygun olması nedeniyle 180 kişilik trenin dolu olduğunu, 8 kişinin kaçarak kurtulduğunu bildirdiler. • 11. Sayfada llaç skandalı Eczane satmypr, bakan bekliyor # ABD llaç ve Gıda ldaresi'nın bazı soğuk algmlığı ve diyet ilaçlannda bulunan PPA'nın özellikle kadınlarda beyin kanaması ve kalp krizine neden olduğunu açıklamasıyla başlayan tartışma sürüyor. # Türkjye'de ise Türk Tabipleri Birliği'nin "ilaçlar toplatılsın", Türk Eczacüar Birliği'nin "kullanmayın" uyanlanna karşın Sağlık Bakanı Osman Durmuş, tlaç Danışma Kurulu'nun araştırma sonuçlannı bekliyor. M 3. Sayfada Buffalo opemsyonu Gemiler dolusu peynir # Ishak Romano'nun sahibi olduğu Inter Gıda Ltd. Şirketi'nin Avustralya'dan getirdigi peynir, süttozu ve tereyağuıa Hollanda ve Danimarka'dan getirilmiş gibi sahte belge düzenlendiği beliriendi. # Böylece ucuz ve kalitesiz hayvansal ürünlerin, değerinin çok üzerinde "iüıal ürün" adı altında satıldıgı ortaya çıktı. • 4. Sayfada SAYBAL LOTO'YU 1 KlŞt TUTTURDU 3-24-25-31-32-35 a^ARAY RIZESPOR'U 2-0YENDİ MSpor'da 3BEZ AMERİKA • 7. Savfada - EjlTtM TİCARETE DÖNÜŞTÜ • 11 Savfada GUNCEL •mmm CUNEYT ARCAYUREK YokBiPbirimizden Farkımız... Celal Bayar'lardan Demirellere, Özal'lara kadar gelip geçen, harta bugün işbaşında olan siyasetçiler, bir düşü yaşama geçirmeye çalışıyoriar. Düşün adı: Türkiye'yi "kûçükbirAmerika'ya dönüş- türmek! Amerika yıllardır bu düşü gerçekleştirmemizi bek- liyor. Ama nafile! Türtü çeşit baskılar, Türkiye'yi istenilen mArkosıSa.8,Sü.l'de . • - . * v- _ Şair Arif Damar, 1951'detutuklanan 184 TKP'liden biriydi. İtirafçılık yasasından yararlananları, işkencede konuşup sonra yaşama küsenleri görmüştü. Hep sanık durumundaydı ama sanatçıların illegal bir partide yer almasını eleştkdi. Bunun ne sanatçıya ne de partiye yararı vardı... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Kaçak Yaşıyoruz! Kaçak et operasyonu "kaçak yaşamın" midemize kadargirip oturduğunu gösteriyor. Pek çok alanda ka- çağa Slışmıştık, bizi etkilemiyordu, ama iş gıdaya ge- lince durum biraz değişmiş görünüyor. Her şeyin içine "et"me hakkını kendinde görenler, bu kez tüm Türkiye'de tüketilen etin yanya yakınını «haçaM getirmekten çekinmemişler. Görünüşe bakılır- sa, etin kaçağı normal, denetimlisi anormal hale gel- • A'rkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog