Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10KASIM2000CUMA 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FtLMLERİ Beklenen- 11.40 GAP TV Tarihsel v^\ Muhaırem Gürses'in yönettiği filmde, Kur- Vv 1 tuluş Savaşı yıllannda mılli kuvvetlerin pa- <Iişah ve işgal kuvvetlerine karşı verdikleri sa- vaşım ve fedakârhklar anlatılıyor. Başrollerde Ne- runan Köksal, Eşref Kolçak, Ahmet Tank var. KöftecL. 13.20 Interstar Güldürü SZ7\ Hulki Saner'in yönettiği filmde, kendileri- ^ O ' ni kız arkadaşlanna fabrikatör olarak tanı- tan iki seyyar köftecinin öyküsü anlatılıyor. Oyn: llyas Salman, Bülent Kayabaş, Pembe Mutlu. Babacan 14.00 TGRT Macera v^\ Yanlışlıkla vurduğu balerin Ebru'yu iyıleş- N V tirmek için elinden geleni yapmaya çahşan iyiliksever bir polisin öyküsünde Cüneyt Arkın ile Filiz Akın başrollerde. Yön: Natuk Baytan. CüzeDik 16.10 TRT 3 Duygusal vTTN (Beauty) - Güzel ve başanlı bir ressam olan >^v Alix, portresini yapmak için yanına gittigi Lee'nin kendine gûveninin yerine gelmesi için elinden geleni yapmaya başlar ve sonunda ona âşık olur... Yönetmen: Jerry London. Oyuncu- lar: Janine Tumer, Jamey Sheridan. Açkın Zaferi 17.30 Show TV Duygusal /7İ\ Kurtuluş Savaşı sırasında, hastabakıcılık ^İV yaparak kurtuluş mücadelesine destek ve- ren fedakâr bir genç kadının savaşın acımasız ko- şullan altında tanıdığı bir gençle yaşadığı aşk ko- nu ediliyor. Yönetmen: Orhan Elmas. Oyuncu- lar: Hûlya Koçyiğit, Ayfaç Arman (1973). KırmızL- 18.05 Süper K. Biyografik /Ov (Moulin Rouge) - Çocukluğunda geçirdiği v î ' bir kazadan ötürü bedensel gelişimini ta- mamlayamamış ressam Henri de Toulouse-La- utrec'in yaşamöyküsü. En iyi sanat yönetimi ve kostüm tasanmı dallannda Oscar alan fılmin başrollennde Jose Ferrer, Zsa Zsa Gabor, Suzan- ne Flon, Eric Pohlmann, Christopher Lee yer alıyor. Yön: John Huston (1952 ABD, 123 dk). Sahalara Dönûş 20.30 BRT Macera /TN (The Man from the Left Field) - Çocuk- vf/ lardan kurulu bir beyzbol takımı, koçun ay- nlması nedenıyle ortada kalır. Çocuklar, lig şam- piyonasına kaülamayacaklannı düşünürken Joe çıkagelir. Joe ve çocuklarx birbirlerinden çok şey öğrenecektir. Burt Reynolds'ın yönetip oynadı- ğı filmde, Reba McEntıre de var. Korku 20.40Kanal 6 Gerilim ©(Fear) - Genç bir medyum olan Cayse, se- ri cınayetler işleyen katillerin bulunmasına yardımcı olur. Bu konuda kitaplar da yazan Cay- se, yine seri cinayetler işleyen bir katılın bulun- masına yardımcı olmaya karar verir. Ancak bu kez karşısında kendisi gibi bir medyum katil var- dır... Yönetmen: Rockne S. O'Bannon. Oyn: Ally Sheedy, Lauren Hutton (1990 ABD, 90 dk). 21.00 / CNBC-e / The Hit Aynntı yanda Kurtuluş 21.00 TRT 1 Tarihsel tkinci Inönü Savaşı'ndan Mudanya Müta- rekesi sonuna kadar geçen olaylar ele alını- yor. Kütahya, Eskişehir, Sakarya savaşlan ve Büyük Taarruz ile tüm cephelerin çekimleri, ger- çek mekânlarda filme aiındı. Yön: Ziya Öztan. Oyn: Rutkay Aziz, Savaş Dinçel. Film, aynı sa- atte TRT INT'te de yayımlanacak (1994). 22.20 / Kanal 6 / Hollywood... A. Yanda Sonsuza Kadar 22.40 TRT 2 Duygusal «Oı (Forever and Ever) - Maria, doğduğundan ^zJ beri konıyucu ebeveyni Susanne ve Tobias Eggers'larla birlikte yaşamaktadır. Günün birin- de öz annesi Melanie, aniden ortaya çıkar ve onu almak ister. Böylelikle hayatında gerüimli ve sı- kıntılı günler başlar... Yön: Mark Bohm. Oyn: Johanna Ter Steege, Heinz Mönig, Jeanette Amdt Ölüm Torpidolan 23.15 atv Macera /^\ (Down Town Torpedoes) - Kendi alanla- Ky nnda birer uzman olan Jackal, Cash, Titan ve Sam'e Hong Kong Gizti Servisi'nin başkanı Stanley tarafindan şantaj yapılmaktadır. Stan- ley'in amacı bu dört adama Ingiliz sterlini bas- mak için kullanılan plakalan çaldırmaktır. Yö- netmen: Teddy Chen. Oyuncular: Kaneshiro Ta- keshı, Jordan Oıan, Charlie Young. Çölde Çay 24.00 CNBC-e Dram /f>v (The Sheltering Sky) - Uygar yaşamlann- v£/ dan bıkan sanatçı bir kan-koca, yeni değer- ler bulmak için Afnka'ya gider. Ancak, burada onlan ölçüsüz bir şehvetin içinde yok oluş ve ölüm. beklemektedir... Yönetmen: Bemardo Bertoluc- ci. Oyuncular: Debra Winger, John Malkovich, Campbell Scott (1990 lngiltere, 137 dk). Kargalaru. 01.15 TRT 1 Macera /f>l (A Murder ofCrows) - Başanlı bir ceza avu- NİV katı olan Lawson Russell, çocukluk arkada- şı aleyhine açüan bir cinayet davasında, arkada- şının suçlu olduğunu anlayınca davadan çekılir. Ancak dengesı bozulduğu için barodan ihraç edi- lir ve Florida'ya yerleşip roman yazmaya karar verir... Yön: Romdy Herrington. Oyn: Cuba Go- oding, Tom Berenger, Marianne Jean-Babtiste. Içfandeki Düşman 01.30 atv Macera iC\ (Back Flre) - Donny McAndrew, Viet- \£J nam'dan döndûkten sonra orada yaşadığı günlerin etkisinden kurtulamamıştır. Her gece si- lah sesleri ve patlamalarla dolu kâbuslar görüp uyanmaktadır. Aynı zamanda kansı Mara, onu terk etmiş, sehrin zenginlerinden biriyle evlen- miştir. Yön: Gübert Cates. Oyn: Karen Allen, Ke- ith Carradine (1987 ABD-Kanada, 92 dk). Yangın 01.30 Kanal 6 Macera /f>. (BurmingRage)-Amerika'daTenesse'de- V3/ ki bir kasabada kömür madenininyaymış ol- dugu yangın tehlikesıne karşı hükümet kasaba- lılan farklı biryere taşımak ister. Bunun için Ka- te Bisho'yu görevlendirir. Fakat Kate'in önce- likle kasabalmm güvenini kazanması gereklidir. Yön: Gilbert Cates. Oyn: Tom Wupat, Barbar- na Mandrell, Bert Remsen, John Plestette. 02.00 Show TV Korku (The Dentist) - Çok az şey Beverly Hills'de O 1 diş hekımliği yapan Dr. Allan Feinstone'a gitmek kadar korku vericidir. Dr. Feinstone zen- gin, mesleginde başanlı ve aşın derecede tertip- li bir insandır Yönetmen: Bnan Yuzna. Oyun- cular: Coıbin Bemsen, Linda Hofftnan. Utoyin Orta D^mez Ç^) Yabancı O Yerli Ünlüyönetmen Stephen Frears'dan,temposu sürekli üst düzeyde olan sıkı bir polisiye-yolfılmi; 'The Hit' înfaz saatini bekleyen ispiyoncu CNBC-e 21.00 The Hit - Yönetmen: Step- hen Frears / Senaryo: Pe- ter Prince / Görüntü: Mi- ke Molloy / Müzik: Eric Clapton, Roger Waters / Oyn: John Hurt, Tim Roth, Laura Del Sol, Te- rence Stamp, Fernando Rey, Bill Hunter / 1984 lngiltere yapımı, 100 dk. CUMHUR CANBAZOĞLU "Benim Güzel Çamaşırha- nem", "Accidental Hero", "Tehlikeli İlişkiler", "The Snapper" gibi birçok başanlı filme imza atan Stephen Fre- ars'ın yönettiği "The Hit", 1973 yılında Londra'da başla- yan sıkı bir avantür. Suç ortaklannı polise ispi- yonlayan Willie Parker (Teren- ce Stamp) başına gelecekleri iyi bildiğinden kısa sürede ül- keyi terk ediyor ve tspanya'ya yerleşiyor. Küçük bir köyde yaşamaya başlayan Parker'ı düşmanlan- nrn buhnası on yıl sürüyor ve bu süre boyunca infaz edileceği ^ünü bekleyen Parker sürekli olayı yaşıyor. Nihayet bir gün Willie Par- ker'ın yaşadığı yer keşfedili- yor; iki tetikçi Braddock (John Hurt) ile Myron (Tim Roth) Parker'ın izini bulmayı başan- yor ve onu otomobille Paris'e götürme görevi ahyor. Suç ortaklannı ele verdikten sonra ülkeyi terk edip tspanya'ya kaçan bir adamm 10 yıl sonra düşmanlân tarafindan bulunarak Paris'e götûrülme serüvenini anlatan filmde, John Hurt'u tetikçi rolûnde izleyeceğiz. Temposu sürekli üst düzey- de olan bir polisiye-yol fılmi karışımı diye özetleyebiliriz "The Hif'i; arada mola verdi- ği bölümlerde bile kurbanla cel- latlanrun karakterlerini çizerek tansiyonu yine belli bir çizgide tutmayı başanyor yönetmen. Ancak filmde tek aksayan nokta ctraftakı doğal guzellik- lere çok eğilmesi ve kadın kah- ramanı fazla karikatürize et- mekten kurtulamaması. On yılı aşan bir süre televiz- yonda çahşan Frears'ın yeni- den sinemaya dönüşünü belge- leyen bu filmde yönetmenin en büyük kozu Terence Stamp. Altmışlarda önemli bir çıkış yaptıktan sonra iyi roller bula- mamaya başlayan son dönem- de "PriscUla, ÇöUer Kraüçe- si", "Denizci" gibi fılmlerle şöhret tazeleyen Terence Stamp'ın oyununa dikkat. Aynca John Hurt ve genç Tim Roth fılmin diğer oyunculan arasında. Kaçırmayın! tv8 21.00 Doğan Canku 'Yorumsuz'da TV Servisi - "Grup Gün- doğarken"den Burhan Şe- şen'in hazırlayıp sunduğu söy- leşi ve müzik programı "Yo- rumsuz"un konuğu, ünlü mü- zisyen Doğan Canku. Yapımda, müzikleri ve il- ginç yorumlanyla bir döneme damgasını vuran Modern Folk Üçlüsü adlı grupta yer alan Canku, sevilen şarkılann- dan ömekler seslendiriyor. NTV 21.05 Kitaplar tartışılıyor TV Servisi - "Şehir Işık- lan"nm "Tartışma" köşe- sinde, "Kitap yaşıyor mu" sorusuna yazar Ayier Tunç yanıt veriyor.Yapımın "Port- re" bölümünde, çok yönlü bir kişilik olan sanat tarihçi- si Prof. Metin Ant'ın ilginç yaşamı, "Tema"da, Wim VVenders'in "The Million Dolar Hotel" füminden gö- rüntüler ve Bono Vox U2 ile yapılan söyleşi yer ahyor. ÇocuMann Hollywooddüşü TURHAN GÜRKAN Bir grup haylaz mahalle ço- cuğunun Hollywood'a kaçarak fihnci olma düşleri kuran ele- başısı ile futbol delisi kankar- deşinin öyküsü. Isveç'te yaşayan Muammer Özer'in kendi öz yaşamöykü- sünden esinlenerek 1996'da çektiği "Hollywood Kaçak- ları", Türkiye'de sinema tut- kusu üzerine yapılmış ender filmlerden biri. "Kardeş Kanı - Parçalan- ma", "Bir Avuç Cennet", "Kara Sevdalı Bulut" gibi fılmleri olan yönetmen, ilk gençlik yıllannda daha 15 ya- şındayken başlayıp, Amerika yerine ancak Almanya, Finlan- diya ve Isveç'te son bulan kaç- ma girişimlerinin bir dökümü olan yapımda, sinema sevdası uğruna kaçmak isteyen tüm ço- cuklann sorunlanm anlatmayı deniyor. Çocuk ruhuna duyar- lılıkla eğilen, çocukluk günle- rine duyulan özlemi yansıtan, gerçekçi ve ustahkla anlatümış bir nostaljik arular demetı. Yapım, 1997 yılmda 11. Ada- na Alnn Koza Festivali'nde Çu- kurova Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü'nü kazanırken, ge- çen yıl ölen karakter oyuncusu Suzan Akay da 8. Orhon M. Anburnu Ödüllerinden Aliye Rona Jüri Özel ödülünü aldı. Kanal 6 22.20 Hollywood Kaçaklan / Yö- netmen-Senaryo: Muam- mer Özer / Oyn: Halil Er- gün, Bülent Kayabaş, Füsun Demirel, Serra Yılmaz, Rahim Çakmak, Mehmet Balkız, Halil Ib- rahim Kuzucu, Suzan Akay, Neşe Aygün / 1996,KibeleFilm-Devki- no Film yapımı. Kanal D 13.10 'Bir milletin uyanışı' TV Servisi - Kanal D'de, bir insan, bir asker ve bir li- der olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kişüiğini, bir mil- letin uyanışıyla birlikte ele alan belgesel program ekrana geliyor. Tolga Örnek'in ya- pım ve yöneıimini üstlendiği '|Atatûrk BebjeseH"nde, Ulu Önder, ölümünün 62. yüdö- nümünde anıhyor. iki yılı aşkın bir sürede ha- zırlanan belgesel, Şikago Uluslararası Film Festiva- li'nde bin 600 eser arasında üçüncülük ödülü aldı. TKT2 21.00 Tiyatro dünyasından' TV Servisi - Sahne sanatı- na ilişkin etkinliklerin aktanl- dığı "Tiyatro Sahnesi"nde bu hafta dört ayn oyıın tam- tılıyor. Göden Atıcı'nın sun- duğu yapımda, Ankara Dev- let Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Tahta Çanaklar" ve "Deva" adlı oyunlar, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Kadıncıklar" ile Van Devlet Tiyatrosu'nun "Toros Canavan" oyunla- nndan görüntüler yer ahyor. tv8 22.00 Öyküsüyle Pompei kenti TV Servisi - "Kayıp Ha- zineler" belgeselinin altıncı bölümünde, Pompei'in öykü- sü anlatılıyor. Üç boyutlu ani- masyonlarla bilgisayar orta- mında yeniden inşa edilen ya- pıların öykülerini geçmişe yolculuk yaparak aktaran bel- geselde bu hafta, Napoli Kör- fezi'nde Romahlardönemin- de kurulmuş tarihi bir kent olan Pompei konu ediliyor. Romalılar dönemini yansı- tan iki önemli merkezden bi- ri olan Pompei, Vezüv Ya- nardağı'mn eteklerinde ku- rtıhı, trajik kahntılânyla dik- kat çeken bir kent. CNNTûris 22.05 Atatürk ve devrim tarihi TV Servisi - "Eğrisi Doğ- rusu" programına katılan Prof. Dr. Tokıamış Ateş'le, 62. ölümyıldönümünde Ata- tûrk ve devrim tarihi tartışı- lıyor. Sunuculuğunu gazete- ci-yazar Taha Akyol'un üst- lendiği yapımda, Atatürk'le Kâzım Karabekirın arasın- daki ihtılafın ne olduğu, Ata- türk ilkelerinin altı ok olup olmadığı, Atatürk döneminde- ki parti kapatmalarının nasıl degerledirilmesi gerektiği gi- bi konular ele alınıyor. Tv PROGRAMLARI 1 D T 1 10-°0 Haberler 10.10 Nane ümon KabuğuI l r l I 11.35 Bizim Evin Halleri 12.10 Ben Mustafa U Kemal 13.00 Haber 13.25 San Zeybek Defi- lesı 15.05 Ejdertıa Hıkâyetefi 15.30 Çocuk Haber 1&3S 10 Kasım Çocuk özel 16.20 Ay Savaşçısı 17.00 Ata- türk'ün Hayatı 18.00 Haber 18.30 10 Kasım Mesajla- n 1&50 Mevlid: Berat Kandili 20.00 Ana Haber Bül- teni 21.00 Yerli Film: KurtuJuç 22.00 Eyvah Yayın- dayız 23.10 TSM 10 Kasım özel Programı 00.15 Po- Irtika Kulvarı 01.00 Gece Haberlen 01.15 Yabancı Film: Kargalan öldünnek (0 312 428 22 30). 19.00 Akşam Bülteni 19.25 Işitme Engellite- re Haber 19.30 Inanç ve Bilim 20.00 Akşama Doğru 20.35 Tarih Konuşmalan 21.00 Tryat- ro Sahnesi 21.30 Selanik'ten Ankara'ya Bir Uzun Yü- rOyüş 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Haberler 22.30 Kürtür Sanat Rehberi 22.40 Yabancı Rlm: Sonsuza Kadar 00.05 Atatürk Şiırleri 00.20 Atatürk'ü Anma Konseri 01.15 Gezegenler (0 212 259 72 75). 10.00 Arsene Lupin 10.30 Heyecan Tutkun- lan 11.00 Spor Arşivinden 12.00 Bitmeyen Yaz 12.50 At Yanşlan (Canlı) 16.10 Yaban- cı Rhn: Gûzellik 17.45 Atatürk'e Sesleniş 19.10 Genç Kalpler 19.35 Genç Haber 19.45 Belgesel: Dalgıçla- nn Dünyası 20.00 Dızı: Tatlı Cadı 20.25 Atatürk'ü An- lamak 21.25 Spor Haberlen 21.40 Tutku Heyecanı 22.30 Ben Mustafa Kemal 23^0 Spor Arşivinden. 10.00TürküYolu11.15GönülBahçemiz12J0 Izmir Radyosu TSM Sanatçılan Konseri 13.45 Türk Müziğinde Rembetiko 14.15 Bir Dilden Bir Telden 15.30 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 16.45 AllıTurnam 18.00 Açıköğretim Lisesi Ders Prg. 20.00 Açık llköğretim Okulu velletişım Rehberiik Okulu Ders Prg. 21.00 Türküler Bizi Söyler 21.30 Bir Bestecı 22.45 Müzik Kervanı 23.35 Bir Dilden Bir Telden 00.50 Iz- mir Radyosu TSM Sanatçılan Konseri. 10.10 Nane Limon Kabuğu 11.35 Bizim Evin Halleri 12.10 Uzaktaki Yakınlanmız 13.00 Ha- ber 13.25 San Zeybek Defılesi 14.55 Atatürk Şiirleri 15.10 Yalancı 16.20 Ben Mustafa Kemal 17.10 Sizin İçin 18.00 Haber 18.3010 Kasım Mesajları 18.50 Mevlid: Berat Kandili 20.00 Haber 20.55 Ingilizce ve Almanca Haber 21.00 Yerli Film: Kurtuiuf 23.20 TSM 10 Kasım özel Prg. 00.20 Kaçış Planı 01.00 Gece Ha- berlen 01.10 Ingilizce Haberler 01.20 Spor. 10.00 Kül Yutmaz 10.30 Bir Nefes Anado- )lu 11.20 Yolun Yarısı 11.40 Yerli Rlm: Beklenen Bomba 13.00Şafak Operasyp- nu 13.30 Bu Toprağın Sesı 14.30 Haber 14.45 OOI- medi 15.15 GAP FM 16.15 Avrupa Birliği 16.45 Türkü Şölenı 18.00 Gıde Gtde GAP 18^8 TRT 2'ye Geçiş. 09.00 Atamızı Anma 09.10 Tiny Toons 09.30 Tazmania Canavan 09.50 Şirinter 10.00 Yerii Rlm: Küs- kün Çiçek 10.10 Atatürk Bel- geselı 11.20 Singer Hobi 11.30 NeŞeker Şey 13.00 Haber 13.10 Atatürk Belgeselı 15.00 Haber 15.10 Dizi: Çılgın Bedış 16.05 Çizgi Film Kuşağı 17.30 Yerli Rlm: Yalnızım 19.00 Ana Ha- ber Bültenı 19.55 Günün Yoaı- mu 20.00 Spor Gündemı 20.10 Yanşma: Çarkrfelek 21.45 Ola- cak O Kadar 23.00 Zaga 00.30 Haber Saati 01.00 NBA Speci- al 02.00 NBA: VVashıngton - In- diana (Canlı) 04.30 Türk Sanat Müzığı 05.00 Sıgaranın Zarar- lan (0 212 215 51 11). _ k • _ _ 09.30 Atatürk Bel- 3 I V geseli 09.40 Tele- • • • w tubbies 10.00 Bar- ney 10.25 Pofuduk Ayı 10.50 Sabah Keyfi 11.50 Sana Mutfa- ğı 12.45 Singer'le Patchwork 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.10 Dizi: Sıcak Saatler 17M Dizi: Rosalinda 18J0 Po- kemon 19.00 Ana Haber Bülte- ni 20.00 Para Hartı 20.05 Spor 20.10 Hava Durumu 20.15 Dizi: Baba Evı 21.50 Yanşma: Aslan Payı 23.15 Yabancı Rlm: Ölüm Torpidolan 01.00 Dönence 01.30 Yabancı Rlm: Içimdeki Düşman 03.20 Ayşe özgün (Tekrar)(D 272 291 10 00). 07.30 Güne Merna- ba09.00Dizi:Fırtına- lı Günler 10.00 İki K E Kardeş 10.30 Klip 2000 13.00 Çizgi Film Kuşağı 14.30 Dizi: Sı- rılsıklam 15.30 Dizi: Cesur ve Güzel 16.30 Dizi: Yalan Rüzgâ- n 17.30 Yerli Rlm: Aşkın Zafe- ri 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Spor Sayfası 20.45 Dizi: Hayat Bağlan 22.00 Dızı: Deli Yürek 23.15 Yanşma' Şans Kapıyı Ça- lınca 01.15 Spor 01.30 Haber Hattı 02.00 Yabancı Film: Diş- ç4 03.45 Yabancı Rlm: Ölümün Nefesi (0 212 355 0101). % f 09.30 Haber öze- ''# ti 10.45SağhkRa- poru 11.15 Eko- nomi 11.35 Yakın Plan 12.40 Dünya Haberleri 13.00 Haber özetleri 13.35 Pıyasalar 14.25 Teknoloji 14.35 Yakın Ptan 14^0 Lrfestyle 15.25 Kültür 15.35 E- Net 16.15 Piyasalar 17.35 Ya- kın Plan 18.05 Gece Gündüz 18.35 Dünyaya Bakış 19.00 Ha- ber 19.05 Gündemdekiler 19.35 Sporda Bugün 20.00 Haber 20.35 Yakın Plan 21.05 Şehir Işıkları 21.30 Autoshow özel 22.05 Genç Türkiye 23.40 Spor Gecesı 24.00 Haber 00.05 Gün- demdekiler (0 212 286 36 36). _i 07.00 Çizgi Film: Süper Sonıc 07.30 Şehrazat 08.00 Günaydın Türkiye 09.50 Yerii Rlm: Bir Pınar ki 11.40 Kahve Bahane 13.00 Gün Ortası 13.20 Yerii Rlm: Köfte- ci Holding 15.10 Aydın Havası 17.10 Yerli Film: Yüzleşme 19.00 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30Aynalt Tahir 21.50 Ibo Show (Tekrar) 23.40 Telegol 23.50 Gece Hattı 00.10 Spor Gecesi 00.20 Atatürk Belgese- li 02.30 Haber 03.20 Yerii Rlm: Plaj Horozu 04.50 Aydın Ha- vası (0 212 448 80 00). ?C 06.30 Sabah Haberi I0KT 09.00 Huzura Doğru 09.30 Yemek Zevkı 10.30 Gülbence 12.00 öğle Ha- beri 12.30 Klip Shop 14.00 Yer- li Film: Babacan 15.30 Kez- ban'ın Günlüğü 17.00 Haber 17.30 Mahalleler Yanşryor 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Maga- zin Gunlüğü 20.30 Dızı: Zor He- def 22.00 Belgesel: Ikincı Hayat 23.30 Dizi: GizH Dosyalar 00.30 Gece Haberi 01.00 Ercü Show (0 272 652 25 60). 09.00 Haber 11.15 Stil 12.15 Sinema Si- nema 13.00 Ajans 13.35 Iş Yemeği 15.15 Net 16.05 Parametre 16.15 Stil 17.00 Man- şet 19.00 5N1K 20.1 OEkonomi 20.30 Spor Haber 21.15 Kriter 22.05 Egrısı Doğrusu 23.00 Edrtör 00.30 Gökkubbemiz (0 212 478 50 00). 10.00 Haber Bülteni 10.35 Ankara Günde- mi 11.40 Şirket Haberleri 13.40 Güncel 14.25 Bir Zamanlar 14.40 Trend 16.40 Şirket Haberlen 17.40 Bir Zamanlar 18.10 Hayata Da- ır Aynntılar 19.00 Haber Bülteni 19.10 Altematif Ha- ber 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yorumsuz 22.00 Kayıp Hazineler 23.00 Haber Masası 23.35 Gençler- le Soru Yorum 02.10 Yorumsuz (0 212 288 57 52). 10.00 Çizgi Film: Bulmaca Evi 10.30 Çiz- gi Film: Denver 11.00 Haber 11.10 Ayşe öz- gün 12.30 Dizi: Sihirli Dadı ve Bezgin Kö- pek 13.00 Haber 13.30 Dizi: Denizin Öyküsü 14.00 Di- zi: Haber Peşınde 15.00 Haber 15.10 Armoni 16.10 Sağlıkla Randevu 16.20 Sihirii Ayna 17.00 Dizi: Dr. Slump 17.40 Denver 18.20 Dizi: Ikimize Bir Dünya 19.00 Ana Haber Bülteni 20.10 Spor Günlüğü 20.30 Yabancı Rlm: Sahalara Dönüş 23.30 Berat Kandili öze) Programı 00.30 Son Nokta 01.10 Temiz Aile Te- miz Gelecek 02.30 Ayşe Özgün 03.40 Belgesel: Med- ya Dünyası 04.10 Dağ Insanlan (ü 272 373 50 00). 10.05 20. Yüzyıhn Devleri 11.00 Yaban- cı Film: Taştan Çocuk (Artyazılı) 12.30 Yabancı Film: Kaçaklar 14.05 Yabancı Film: Kandan Knmeı 15.45 Yabancı Film: Sosyetık 17.15 Yabancı Film: Köprüdeki Lulu 18.55 CINE Sinema (Şifresiz) 19.10 Zap: Kısa Film Şenliği 19.30 Başka Yer- de Yok (Şifresiz) 20.45 Haber (Şifresiz) 21.00 Yaban- cı Film: Trampetler Susarken 22.35 Yabancı Film: Morry 2: Diriliş 00.05 Yabancı Film: Siyah Gözyaş- ları 01^5 Haber 01.30 Playboy (0 212 336 75 75;. 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Türkü Kerva- nı11.30KlipArmoni13.00GünOrtasıHa- ber 13.15 Klip Armoni 15.00 Günıçi Haber 15.15 önce Sağlık 17.00 Güniçi Haber 17.15 Kurde- le 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Bir Şarkıdır Yaşa- mak 22.00 Devre Arası 23.00 23. Saat 24.00 Yaban- cı Rlm: Parçalanan Aile (0 212 256 82 82). 09.30 Sabah Neşesı 11.00 Dizi: llişkıler 12.00 öğle Haberi 12.30 Yerii Film: Büyük Soy- gun 14.25 Hayatın Içinden 16.30 Dizi: Ana 17.30 Dizi: Hastane 18.30 Ana Haber Bülteni 20.00 özel Hat 20.40 Yabancı Rlm: Korku 22.20 Yerii Rlm: Hollywood Kaçaklan 00.15 Hızar 22.40 Yabancı Film: Tuzak 00.25 Gece Habercisi 01.00 Marketing 01.30 Yabancı Film: Yangın (0 212 275 37 42). 10.00 Timsah Avcısı 11.00 Ushuaia 12.00 Vahşi Dün- ya 13.00 Köpekbalığı Dos- yalan 14.00 Yalnız Gezeoen 15.00 Gez- ginler 16.00 2000'in ötesınde 16.30 Eski Çağlar 17.00 Timsah Avcısı 18.00 Vahşi Dünya 19.00 Afrika Güncesi 2O00 Sıradışı Makıneler 21.00 Büyülü Dün- yalar 22.00 Discovery Profilı 23.00 Tıb- bi Dedektifler 23.30 2000'in ötesinde (0 212 288 75 75). 10.10 Tahvil Bono Piyasa- SI 10.40 Ankara Stüdyosu1 1 - 1 5 Portföy Yönetimi 12.45 Yatırım Hukuku 13.15Takas Piyasası 14.05 İMKB 14^0 Haberler 15.15 Dış Pıyasalar 16.20 New York Borsası Açılışı 16.30 Platform 17.00 Ankara Stüdyosu 17.10 Yatınm Fonları 17.25 Dış Borsalar 18.00 Pas- sion 19.00 Ikincı Şans 20.00 Dizi: Ha- di Vur Beni 20.30 Dizi: Evli ve Çocuk- lu 21.00 Yabancı Film: The Hit 23.00 Altematif Müzik: Hevia 24.00 Film: Çölde Çay (0 212 328 07 01). 10.00 Sabah Programı 12.50 Ajanda 13.05 Klip Box 14.10VJ Neslihan Er- giner 17.05 Ajanda 17.15 Klip Box 18.00 Top 20 18.10 Ve Hu- zurlannızda Cem Özer 19.30 Kiss Si- nema 20.00 Top 20 22.10 Unplugged 23.30 Klip 02.00 Yabancı Film: Kili- manjaro'nun Karlan 04.00 Rlm: La- netli Nehir (0 212 502 98 02). 10.00 Bir Numara Seç 11.00 Haber 12.00 35 mm 12.15 Müzik 13.30 Mine 14.30 Interaktıve Seda 16.00 Ha- ber 16.15 35 mm 17.30 Mega 5'li 18.00 Bir Numara Seç 21.15 Burçin 23.00 Pı- nar 24.00 Alt Cut (0 212 288 75 75). 10.30 Basında Bugün 11.00 • Gaf Ebesi 1Z06 Yanşan Ya- rışana 13.00 Süper On 14.00 Pembe Sayfalar 14.15 Hanımlar Sizin İçin 15^0 { rini Seç 16.30 Hit 5 17.00 T 18.05 Yabancı Rlm: Kırmaı I men 20.05 Okuma Zamanı 20^01 nül Pınan 21.00 Armoni 22X0A n : Na- mus Borcu (0 216 425 12 50).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog