Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı I a p I a r ı Masaldan Bunalıma YENİ DÜNYA DÜZENİ Işık Kansur ^ Cumhuriyet _ kıtap kulubü , jg ^azartama A Ş T^rtocagı Cad No 39/41 1 34334ıC3ğa!oğlu-lstanbul Tei (212)514 01 96 Cumhu .CumhuHyef k ı ı a p I a r ı ATATURKVE AVRASYA Anıl Çeçen y p kulübû Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-Istanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27428 / 350.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 KASIM 2000 CUMA SENÎÇOK SEVÎYORUZ ATATURK'UN VASİYETİNE IHANET Atatürk'ün vasiyetnamesinin temelini oluşturan ilk cümlesi şöyledir: Malik olduğum bütüh nukut (paralar) ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi (mallar) Cumhuriyet Halk Partisi'ne, âtideki (gelecekteki) şartiarla terk ve vasiyet ediyorum." Necdet Onur'un yazı dizisi ET KAÇAKÇILIĞI: 23 GÖZALTI • 13. Sayfada FLORlDA'DAN KÖTÜ KOKULAR GELİYOR • //. Sayfada BANKALARA VİZE • 12. Sayfada Mustafa KemaL, Cevat Abbas, Kılıç Ali ve komutanlarla Trakya manevrasında. Atatürk, 10 Kasım'da, ilke ve devrimlerinin öneminin vurgulandığı etkinliklerle hatırlanacak Büyük önder aıııhyorKurtuluş Savaşı Destanı 9 ndan Ve yıldızlar öyle ışıltıh, öyleferahtılar ki şayak kalpakh adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere ınanıyordu ve gülen bıyıklarıyla dunıyordu kı mavzerinın yanında, birdenbire beş adım sağında onu gördü Pafalar onun arkasındaydılar O, saatı sordu. Pafalar: ' 'Üç,'' dediler. Sarifin bir kurda benzıyordu Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğıldı, durdu. Bıraksalar ınce, uzun bacaklan üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bır yıldız gıbı kayarak Kocatepe 'den Afyon Ovası 'na atlıyacaktı. NÂZIMHtKMET C U M H U R İ Y E T I N K Ü L T Ü R H l Z M E T l Turk Devrim Tarihi II Prof.Dr. SUNA KİLİ TÜRK DEVRİM TARİHİ-II Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. tÖrenlOT Bugün tüm resmi, özel kunım ve kuruluşlarda bayraklar yanya indiıilecek. Devlet protokolü, saat 08.45'te Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile birlikte Aslanlı Yol'da yürüyecek olan kortej, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra 2 dakikahk saygı duruşımda bulunarak Istıklal Marşı'nı okuyacak. Cumhurbaşkanı Sezer, daha sonra Milli Misak Kulesı'nde Anıtkabır Özel Defteri'ni imzalayacak. Etklnllkler Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Atatürk Haftası (10-18 Kasım) kapsamında etkinlikler düzenledi. Dernek, bugün Ankara Üniversitesi ile birlikte Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde ortaklaşa bir anma programı gerçekleştirecek. Programda, Rektör Prof. Dr. Nusret Aras, ADD Genel Başkanı Halil tbrahim Şahin birer konuşma yapacak. • 7. Sayfada 'LAİK DEVLETİYAŞATALIM' • 19. Sayfada t)OQn Orcakı iajtı Dûn Orato MAflK Dün 29B9O0 Ûmkı 2HJ00 VJ —s , • Dun ! *îMn.nnn Ûncekı 5^10.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne Ekersen Onu Biçersin... Katılım Ortaklığı Belgesi'nde Kıbns sorununun kısa vadeli öncelikler arasına alınması Ankaramızın çok ağınna gitti. Ankaramız, böylesine bir sürprizi beklemiyordu. Koşuşturmalar, yüksek düzeyli toplantılar, Dışişle- ri'nden uzun açıklamalar... Bu devinımlerde devletin başı diye tanımlanan Çankaya yok! Oysa, bugunkü hükümet bir zamanlar Çankaya'sız mArkasıSa.l9,Sü.l'de AB belgesi Yılmaz savundu • AB katılım ortaklığı belgesi hükümette tartışmalara neden oldu. Yılmaz, belge üzerinde çalışılabileceğini söyledi. Bahçeli, tehlikeli buldu. Güreli, reddedilmesini istedi. • 9. Sayfada Ismail Cem için hükümsüz' # Katılım ortaklığı belgesinin Kıbns bölümünün hukuken tartışmalı olduğunu belirten Cem, "Bu, AB üyesi bir ülkenin gönlünü almak için son dakikada eklenmiş" dedi. • 9. Sayfada Kıbns sorunu Ortak devlet önerisi • BM Genel Sekreteri Annan'ın taraflara sunduğu bağlayıcılığı olmayan belgede Kıbns'ta federasyon veya konfederasyondan söz edilmeden yeni bir "Ortak Devlet" kurulacağı belirtilıyor. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Rahat Uyu(yorıız) Atam! Söze nereden başlasak? En sıcak konudan girelim; sizden sonra büyük de- ğişiklikler gösteren Avrupa'dan başlayalım... 1930'ların ikınci yarısında demiştiniz ki, "Birinci Dünya Savaşı tamamlanmadı, yakında ikincisi çıka- cak". Aynen öyle oldu, ölümünüzden hemen sonra başladı. Büyük yıkımlara yol açan savaşın ardından Avrupa'nın merkez ülkeleri, durumlanna baktılar, or- mArkosıSo. 19,SİL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog