Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

' f / § SMTMRE8EKtDIPTE8tM / / f SMTÜYHJKIMBULÜ A •#'SAAT KÎraP 8İ^rtŞ OUNAÖ A * f 8AAT nJtÖTlf KîrtP MT1Ş) EMedığmız kıtabm adım kredı kartmızm numarass ve son kullanma tanhı üle bıriıkte bıîdınn, kıtap e\ınızde olsun Admızı, scyadınızı ve telefon numaranızı da bıldınneyı unutmaym Ü>e değılsenız, dılersenız üye de olun ya da üvelığımzı yeruleyırı HER İŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhu - Cumhurlyt j A|»nd»»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü gi Salonlarında ve Temsilciliklerinde (LEDtBERG SpA -lolya Tesısknnde üreülmısar) Türtoeö Caddes No: 3*4104334) Cağalogiu #12)514 01 96 F*K(212)514 01 95 76. Y1L SAYI: 27121 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 OCAK 2000 CUMARTESİ U M H U R I Y EMILE ZOLA î N K Ü Ü R î APARTMAN-II Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Emile Zola'nın gerek Rougon-Macquart dizisinde, gerekse bu dizinin önemli romanlarından olan Apartman'da, Türkiye'nin son 20 yılını yaşayanlar, tanıdık kişilikler ve oluşumlarla karşılaşacaklardır. Bunu, Zola'nın dizinin ilk kitabına yazdığı önsözden alıntıladığımız şu satırlardan da kestirmek olası: "Toplum ve aile olarak incelemeyi tasarladığım Rougon-Macquartların nıteliği her turlu zevk ve sefaya saldıran çağımızın taşkın açgözlülüğüdür. Tarih bakımından halktan doğmuşlar, bütün çağdaş toplumun içine yayılmtşlar, bütün konumlara yükselmişlerdir... Böylece kendi bireysel dramlarının yardımıyla İkinci İmparatorluk donemini anlatmaktadırlar." . - . ' . . Yazında doğalcılık akımınm öncüsü olan ünlü Fransız romancısı Zola, aynı dizinin 7., 9. ve 13. kitapları olan "Meyhane", "Nana", "Germinal" gibi romanlarıyla ülkemizde de tanınıp sevilir. Zamanın Fransa cumhurbaşkanına yazdığı, Alfred Dreyfus'ü savunan "Suçluyorum!" başlıklı açık mektubuyla da ünlüdür. -' ' Dizinin 10. kitabı olan "Apartman" Türkçede ilk kez yayımlanıyor... Salı günü Cumhuriyet le birlikte... 12 Ocak zirvesi öncesinde koalisyonda gerginlik... Başbakan'dan Bahçeli'ye sert yanıt Hükümette Apo tartışmasıJVİHP SÜRENİN UZATILMASINIİSTEMİYOR Ecevit'in Süleyman Demirel pazarlığı # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile devam karan alan Başbakan Bülent Ecevit'in bu konuda öncelikle kendi grubunu ve ortaklannı ikna etmesi gerekiyor. Ecevit, "Temennim, görev döneminin bir süre daha uzatılmasıdır. Bu, 7 yıl mı olur, 5 yıl mı olur görüşülecektir" dedi. Ecevit, yalnız ortaklannm değil, diğer siyasi parti liderlerinin de nabzını tutacağını belirtti. Ancak hükümet ortaklanndan MHP, Demirel'e karşı ve Kemal Gürüz'ü de YÖK Başkanlığrna atadığı için tepki içinde. • 6. Sayfada E$1 VE BABASISORGULANDI Aslıtürk 28 Ocak'ta yargüanacak # Londra'da geçen ay tutuklanarak ilk kez yargıç karşısına çıkanlan, ancak daha sonra 90 bin sterlinlik kefalete karşılık teminat göstererek Türkiye'nin iade talebiyle rutuksuz yargılanmasına başlanan eski Şişli Beledlye Başkanı Gülay Aslıtürk'ün yapılan ikinci duruşmasında, davanın görülmesine 28 Ocak'ta devam edilmesi kararlaştırıldı. # Bow Street Magistrate Mahkemesi Yargıcı Nicholas Evan, kefalet koşullanyla ilgili garantiler konusunda Aslıtürk'ün eşi Orhan Aslıtürk ve babası Uyas Çokay'ıtektek sorguladı. • 8. Sayfada Ecevit: ÖIÜSÜ Zarar Verlr Başbakan Bülent Ecevit ile Devlet Bahçeli'nin Öcalan konusunda yaptığı açıklamalar ortamı gerginleştirdi. "Hiç kimse beni Öcalan'a acımakla eleştiremez" diyen Ecevit, Devlet Bahçeli'ye sert yanıt verdi. "Sorumlu siyasetçilenn bağlayıcı sözler söylemesi zorluk yaratabilir" diyen Ecevit, "Öcalan'ın aruk dirisi bize zarar vermez, ancak ölüsü bazı zararlar verebilir. Öcalan siyasal anlamda ölmüştür, ama idam, onu siyasal anlamda yenıden diriltebılir kaygısını taşıyorum" şeklinde konuştu. • 5. Sayfada Bahçeli: ceza infaz edllmeli "Suçiann cezasız kalmasma taraftar olunamaz"' diyen Bahçeli, Öcalan'ın ölüm cezasının mutlaka uygulanması gerektiğini savunarak hükümet ortaklanna sert çıkh. Bahçeli "Unutulmamalıdır ki insan haklan insan içındır. Canileri, katillen savunan, bir ülkeyi yıllardır kan gölüne çeviren, ekonomik kaynaklarının heba olmasına sebep olan insanlık suçlusu bir teröristin bağımsız yaru tarafından hükmedılmış olan cezasının infazını engelleyen bir banşçı anlayifc olamaz" dedi •! 5. Sayfada Okurlarımızın Şeker Bayramı'n kutlarız Cumhuriyet HP'LÎBÖLÜK Sporsalonuna Göktepe adının verümesiistendi # Gözaltında işkence ile öldürülen gazeteci Metin Göktepe, ölümünün 4. yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı. CHP Istanbul 11 Başkanı Mehmet Bölük, spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'ye seslenerek Eyüp Kapalı Spor Salonu'nun adının "Metin Göktepe Spor Salonu" olarak değiştirümesini istedi. • 4. Sayfada CumhurbjışkanıDemirel,ŞekerBayramı'ndagünlükhaya- ö t m grtirdi^ her türlü dargînhğın unutulmasmı, küskünlük- lerin terk edOmesini istedL Gendkurmay Başkanı Orgeneral Hûseyin Krvnkoğhı, akla, bilime ve manüğa da> anan ts- lam dininin en anlamh günlerinden biri olan Şeker Bayramı'nm güven ve huzur içinde kutianmasını istedL Alım gücü fl yurttaşlar, bayram nedeniyk işportacılann tezgâhlanndan ihtiyaçlannı karşılamaya çahşü. • 6. Sayfada Metris Cezaevi'nde olaylann hemen ardından geniş güvenlik önlemkri ahndı. Bandırma 'da bir mahkûm öldü Cememde İBDA-Cisyam# Bandırma ve Metris cezaevlerinde şeriatçı İBDA-C üyeleri isyan başlattı. Bayrampaşa'da 20 kişiyi rehine alan şeriatçılar, anlaşma sağlanınca rehineleri serbest bıraktılar. BANDIRMA / tSTANBUL (Cumhuri- yet) - Istanbul Bayrampaşa Cezaevı'nden gönderilen yasadışı şeriatçı terör örgütü tB- DA-C teröristlerinin Bandırma Ceza- evi'nde üç gün önce çıkardığı olaylar dün akşam saatlermde sona erdı. Olaylarda Ay- han Sönmez adlı bır mahkûmun öldüğü, 3- 4 askerin yaralandığı bildınldı. Istanbul Metris Cezaevi'nde bulunan şeriatçı terör örgütü İBDA-C üyeleri de Bandırma Ceza- evı'ndeki olaylan bahane ederek isyan baş- latu. Şeriatçı teröristler, avukat Ender Me- riç ile cezaevı 2. müdürü ve 18 infaz koru- ma memurunu rehine aldılar, ancak akşam saatlennde görüşmelerde anlaşma sağlan- ması üzerine rehineleri serbest bırakarak eylemlerine son verdiler. Bandırma Cezaevi'nde bulunan şeriatçı İBDA-C üyesi AKAcar, Ba>ram ve tbrahim Taştan, tsmail Uysal'ın Metns Cezaevı'ne gönderimıesüu isteyen örgüt üyesi mah- kûmlann, taleplerinm kabul edilmemesi üzerine üç gün önce başlattıklan isyan dün sona erdi. İsyan sırasmda güvenlik önlem- len çerçevesinde çevre il ve ilçelerden tak- viye jandarma ekipleri cezaevine getinldi. Yaklaşık 50 örgüt mensubunun açlık gre- viyle başlattıklan eylemde yatak ve yorgan- lan ateşe verdikleri, koğuş duvarlannı par- çaladıklan öne sürüldü. Bandırma Cezaevi'nde dün sabah saatle- rinde yeniden dumanlar yükseldi. Bunun üzerine getirilen ambulans ve itfaiye ekip- leri, olaylar sona erene kadar cezaevinin bahçesınde bekletildi. Bu arada yetkihler olaylarla ilgili hiçbir açıklama yapmazken güvenlik güçlerinin dün sabah cezaevinde bir operasyon başlattığını belirttiler. Olaylar sırasmda Hasan Meriç adlı bir mahkûmun öldüğü belirtildi. Ancak geç sa- atlerde, ölen mahkûmun İBDA-C davasın- dan 18 yüa hükümlü Ayhan Sönmez oldu- ğu açıklandı. Yaralanan 4 asker ise Bandır- ma Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edil- dikten sonra taburcu edildi. Olaylar sırasmda Bahkesir Jandarma Alay Komutam Albay Halfl Baysal, Ban- dırma Kaymakamı Mustafa AK Örnek ve Başsavcı Ünal Yahncak cezaevine geldi. UArkasıSa.6,Sü.3'te oNLEMARAYIŞI Ecevü'ten 'denetim yok y itirafi # Bandırma Cezaevi'nde 1 kişinin öldüğünü açıklayan Başbakan Bülent Ecevit, "Maalesef cezaevlerinde yeterli denetim saglanamadı" dedi. Ecevit, cezaevlennde huzurun ve güvenliğin sağlanması için yararlı olacak önemli kararlar aldıklannı ve bir protokol imzalandığım sözlerine ekledi. • 6. Sayfada İBDÂ-Chep jandarmaya saldırıyor Istanbul Haber Servisi- Şeriatçı terör örgütü ÎBDA-C üyeleri daha önce de birçok kez isyan eyleminde bulunmuş, infaz koruma memurlannıjehine almış, jandarmaya saldırmıştı. Orgütün daha öncekd eylemleri şöyle: 10 Eylûl 1999: Şeriatçı terör örgütü İBDA-C davasında yargılanan ve arala- nnda SaMhMkzabeyoğla' nun da bulun- duğu 60 kadar tutuklu Metris Ceza- evi'nde isyan ginşımınde bulundu. Tu- tuklular cam ve bügisayarlan kırdılar. 5Arahk 1999: Metris Cezaevi'nde bu- lunan şeriatçı terörörgütüİBDA-C üye- si tutuklu ve hükümlüler arama yapmak isteyen jandarmalara saldırdı. 54 asker yaralandı, 150 asker rehine ahndı. BORSAİ OOLAR OOn 1&8J7 Oncrtı 1L200 ÛDun 539.500 Ûncokı 536.000 MARK ûDOn 284500 Ûnceto 28M00 ALTIN ûDûn 4.910.000 Ûnce» 4.860.000 Beşiktaş zor kazandı # ikinci yannın açıhş maçında Beşiktaş, Göztepe'yi Tayfur ve Ertuğrul'un golleriyle 2-1 yendi. • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uyarıdan Sonraki Aşama? Cumhurbaşkant Demirel'in ünlü sözüne inantyor- sak, çıkmaz sokağa sapan iki önemli konunun 12 0- cak'a kadar değişik bir içerik kazanması olası. Demirel biliyorsunuz, herhangi biraçmazla karşılaş- tığı zaman "politikada bir gün çok uzun zamandır" di- yor. Demirel bu söylemiyie; bugün oldu-bittiye bağlanan kimi gelişmelerin 48 saat içinde yeni bir yön alabile- • Arkosı So. 6, SiLVde Genetık ayıldama ile mükemmet imm i* Depreme dayanıklı yapının bedeli yüksek. C MAM sanayi ve teknolojiye destek. i , Erkeklerde doğum kontrolü paniği. C Kullandığımız mutfak eşyaları sağlık açısından güvenli mi? C Patlamayı bekleyen göl. L Güçlenen rüzgâr gelecek on yılın enerjisi olacak. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Büyük Turguftan Toruna... Değerli torunum Turgut, Sen benim için o kadar degerlisin ki, Istanbul Men- kul Kıymetter Borsası'nın hiçbir kâğıdı bu değere eri- şemez. Öncelikle şunu hassasiyetle belirteyim, bu mektup senin eline kolay kolay geçmeyebilir. Kendim kadar çok sevdiğim bir işadamı, sana ulaşması gereken mektubun orijinaltni sjidamak istedi. Postalıyormuş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog