Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

7 OCAK2000CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cumhuriyet Mahallesi'ne bir Cumhuriyet Mahallesi daha ekleniyor: CUMHURİYET KlNALI MAHALLESİ (2. BÖLÜM!) 'umhuriyet mahallesi I. Bölüm'deki 565 parsel sahiplerini buldu ve proje çalışmaları hızla ilcrliyor. Ancalc, mahallemize henüz katılamayan okurlarımızın, dostlarımızm istekleri de sürüyor. Şu anda bu istekleri de karşılayabildiğimiz için mutluyuz. I. Bölümün yaklaşık 1 km güney doğusunda, denize yaklaşık 800 metre uzaklıktaki yeni bir arazi üzerinde Cumhuriyet Kınalı Mahallesi'ni kurmak için çalışmalara başladık. 122.450 m 2 büyüklüğünde olan bu arazideki 140 parseli okurlarımıza jeolojik zemin raporları hazıılanarak düzenlenmiş depreme dayanıkh projeleriyle birlikte sunuyoruz. Aynca, ağaçlandırmaya olabildiğince geniş alan ayrılabilmesi için de parsel sayısı 140'la sınırlanmış ve parsel buyüldüğü en az 500 m 2 olarak belirlenmiştir. Parsellerde inşaat izni oranı, tabanda %20 olup projeler tek ve ikiz villa olarak tasarlanmıştır. Denize daha yakın olan ve I. Bölüm'de oturan dostlarımızın da yararlanacağı sosyal tesislerin de yer alacağj Cumhuriyet Kınalı Mahallesi'nde parsellerin metre kare fiyatı 14 milyon TL'dir. Peşinat 1,5 milyar TL olup kalanı 6 eşit ve sabit taksitle ödenecektir. Okurlarımızla, dostlanmızla birlikte yaşayacağuıuz Cumhuriyet Mahallesi adım adım gerçekleşiyot Mahallemizle ilgili her yeni gelişmeyi size bıldireceğiz. Cumhuriyelmahallesi "Doğayla uygarhk buluşuyor" YINE DENIZ CORUNUMLU İMAIUI IFRAZLI BAĞIMSIZTAPULU M A R M A R A D E N I Z I Cumhuriyet Mahallesi nerede kuruluyor? •Cumhuriyet Mahallesi istanbul'un batısında, Tekırdağ-Çorlu yolu Kınalı kavşağı üçgenınde, Çanta Köyü bdediye snırlan ıçınde kuaıluyor. Istanbul'a uzaklığı TEM yolundan 45 dakika, E5 yolundan 55 dakikadır »1. Bölümün hemen güneyınde yer alan Kınalı Bölumü arazısinin de stabılıze yotlan vardır. •Bu arazlnın de yalnızca % 14'ü evlere aynldı Kalan % 86'nın küçuk bır bolumu yol ve otopark, çok büyük bir bölumü ıse bahçe ve park olacak. Başvuru: ÇAĞ PAZARLAMA Basın Sarayı Kat:4 (Gazetecıler Cemıyetı Üstü) Cağaloğlu - İSTANBUL Tel: (0212) 520 21 91 - 92, Faks: (0212) 520 50 23 Sabş yapılan Cumhuriyet Kitap Kulübü bürolan-, Ankara: Atatürk Bulvan No: 125 Kat:4 Bakanlıklar - ANKARA Tel: 419 50 20 pbx, Faks: 417 19 57 iznür. Halit ziya Bulvan 1352. Sok. No^2/3 Alsancak - İZMİR Tel: 441 12 20 pbx, Faks: 441 91 17 Şeker Bayramı tatilinde umulan doluluk oranına ulaşılamadı Turlar beldeneni vermedi İstanbul Haber Servisi-ŞekerBay- ramı'nda turizmin beklenen canlılığı yakalayamadığı, farklı gelir gruplan- na, farklı zevk sahiplerine, değişiklik arayanlara yönelik turlarda umulan doluluğun yakalanamadığı belirtildi. Kişi başına 50 ile 105 milyon lira ara- sında değişen ekonomik turlann bile ekonomik kriz, deprem felaketi ve yılbaşı üe bayramın arka arkaya gel- mesi nedeniyle beklenen ilgiyi gör- mediği kaydedildi. Bayram için tatil programlannı açıklayan tur şirketlerinin duyurula- nnda, bir yanda yüksek fiyatlan, beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri, diğer yanda ise fiyatlan daha ucuz olan, al- ternatif doğa gezileri ve ekonomik turlar yer alırken turizmin beklenen canlılığa ulaşamadığı ifade edildi. Farklı gelir ve zevk gruplanna göre farklı seçenekler sunan turizm şirket- lerinin yöneticileri genelde yarım pansiyon olan, ulaşım ve rehberliğin dahil olduğu, 3-4 günlük turlara bile umulan ilginin olmadığını belirterek bazı gezileri iptal ettiklerini açıkladı- lar. Tatillerini yurtdışında geçirmek is- teyenlerin, 11 günlük Kualalumpur- Bangkok-Pattaya-Singapur gezisi 855 dolar, 10 günlük Prag-Viyana- Budapeşte turu 600 dolar, 4 günlük Paris gezisi 300 dolar, 8 günlük Ro- manya gezisi 500 dolar, 8 günlük îtal- ya gezisi 700 dolan gözden çıkarma- sı gerekiyor. Türkiye'nin gözde mekânlan Ülkemizin gözde turizm merkezle- rindeki 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri- nin gecelik oda fiyatlan yaklaşık ola- rak 20 milyon lira ile 40 milyon lira arasuıda değişiyor. Bazı tur şirketleri peşin ödemeler- de küçük indirimler yapıp taksit uy- gularken turun fiyatı da ulaşım aracı- na göre değişiyor. Ulaşımın uçakla sağlandığı turlarda fiyat da ona göre artıyor. Ucuz seçenekler Genellikle yanm pansiyon konakla- ma, ulaşım ve rehberliğin dahil olduğu 3- 4 günlük turlarla, Kelebekler Vadisi, Kartalkaya, Pamukkale, Kapadokya ve Safranbolu'da tatil yapmak mümkün oluyor. Bu alanda hizmet veren Fotoğ- rafevi, Ogzala Turizm, Göçerler Tu- rizm, Gezievi Turizm gibi firmalar se- çeneklerini daha çok bu tercihler doğ- rultusunda hazırlıyor ve aynca alterna- tif turlar, doğa gezileri düzenliyorlar. Bu çerçevede üç günlük Kelebekler Va- disi gezisi, üç günlük Bergama gezisi, fiyatı 55 milyon lira olan üç günlük Saf- ranbolu gezisi, Kartalkaya gezisi, Üça- ğız, Kaleköy, Kaş, Ulupınar, Yanartaş, Çırah ve Kemer'i kapsayan, ağaç evler- de konaklanan ve fiyatı 67 milyon 500 bın lira olan gezi, 95 milyon liralık bir Güneydoğu gezisi dikkat çekiyor. Bayram ahşverişi işportadan Her bayram olduğu gibi dargelirii yurttaşlar bu yıl da Şeker Bayramı abşverişlerinde işportayı tercih ettiler. Emninönü, Sirkeci, Mahmutpaşa ve Sultanhamam'daki işporta tezgâhlanndan ahşveriş eden yurttaşlar, orta ve büyük çaptaki mağazalardan ihtiyaçlannı karşdamamn olanaksız oktuğumı belirterek "Frvat farkı bizleri işportadan akşveriş etmeye yönettiyor. Mağazalardaİd ürünler daha kaliteli ama fiyatlan çok yüksek. Mağazalarda yaklaşık 10-12 milyon liraya aküğmuz gömleği, tezgâhlarda 3-4 milyon tiraya; kravarj, okul çantasım, takım elbiseyi, kabanı mağazalardaki fiyatlann üçte bir fiyaüna çok ranat ahyoruz" diye konuşuyorlar. Bayram uyarısı 'Ağır gıdalardan uzak durun' İstanbul Haber Servi- si-Uzun ramazan ayının ardından gelen Şeker Bayramrnda beslenme- nin önemıne dikkat çe- kildi. Türk Kalp Vakfi Diy_et Uzmanı Dr. Suro- ru Ozbay. "Ramazan sü- resince özelbir besknme- ye alışan mide ve bağır- saklar bol ikranun oldu- ğu ba\ ramlanla çok ça- buketkUenip mide kana- masL kalp krizi şeker ko- masL ishal \e kusma gibi hastahklar görülebilir" uyansında bulundu. Bayramda seçilen yi- yeceklerin hazmı kolay olmasma dikkat edilme- sini isteyen Dr. Özbay, "Aç karnına içilençavhür, kahvekr ve \enikn tatb- lar mide. bağırsak hasta- lıklanmn oranını artûn- yor" dedi. 30 günlük ra- mazan ayımn ardından gelen günlerde vücudun vitamin, mineral denge- sinin göz ardı edilmeme- sini isteyen Dr. Özbay, azar azar, ama sık sık ye- mek yenmesini istedi. Ikramlara dikkat ÎÜ Cerrahpaşa Tıp Fa- kültesi Diyet Hızmetleri Müdürlüğü uzmanlann- dan diyetisyen Fatma Torank, özellikle koles- terol, kalp damar tıka- nıklığı ve şeker hastahğı olan kişilerin, bayram süresince şeker tüketi- minden kaçınmalan ge- rektiğini vurguladı. Dengeli beslenme için öğle yemeğinin tavsiye edildiğini kaydeden uz- man diyetisyen Turanh, oruç nedeniyle atlatılan bu öğün kaybının, kan şekennin düşmesine ne- den olduğunu kaydetti. Ramazanda sebze ve meyve tüketiminde azal- ma olduğunu da vurgula- yan Turanlı. vitaminin meyvelerden alınmasını ve geç saatte yemek ye- nilmesinden kaçınılrna- sını tavsiye etti Çatlı'nın arkadaşı Saral, TBMM'de göreve başladı TBMM'de ülkücü kadrolaşma sürüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AbduUah Çath'nın arkadaşı olduğu öne sürülen ve ölümünden sonra üzerinden kendi adına düzenlenmiş bir kimlik çıkan Mehmet Saral, TBMM Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü'ne atandı. TBMM Genel Sekreteri Vahh Erdem, atamayı "kan tazeleme" olarak nitelendirdi. Saral'ın Susurluk Komisyonu'nda çahştığı dönemde bu görevden uzaklaştınlmasını sağlayan CHP Parti Meclisi üyesi Fıkri Sağlar ise "Faşizmin ayak sesleri etrafimızda dolaşmaya başladı. Bu parlamentoda faşist anlayışın adam öldüren, çeşitli davalardan sabıkah, saıuk olan temsücüeri var. Eskiden gizii yürütülen kadrolaşma şimdi pervasızca sürdûrûlüyor" dedi. Hükümettekı ülkücü kadrolaşma TBMM'de de sürüyor. Dr. Necdet Güçlü'nün katili Ibrahim Doğan TBMM'de görevinı sürdürürken Çath'nın arkadaşı olarak büinen Mehmet Saral da Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirildi. Çath'nın ölümünden sonra üzerinden çıkan kımlıklerden biri de Mehmet Saral adına düzenlenmişti. Saral, o günlerde kimliğini kaybettiğini söylemişti. TBMM'de geçen dönem kurulan Susurluk' Komisyonu'nda uzman olarak çahşan Saral, komısyon üyelerinden Fikri Sağlar'ın itirazı üzenne buradan uzaklaşmak zorunda kauTiıştı. Saral, TBMM'nin yeni yasama , • döneminde de MHP Istanbul Milletvekili Mehmet Gûl'ün danışmanı olarak çahşmaya başladı. TBMM Genel Sekreteri Vahit Erdem, Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Arseven Çehikçioğlu'nun yorulduğunu belirterek "Burası, son derece yorucu bir görev. Kan tazeleme ihtiyacı doğdu" dedi. CHP'li Sağlar ise "Bu parlamentoda faşist anlayışın adam öldüren, çeşitli olaylardan sabıkalı, sanık temsilcUeri var. Milhyetçi kadrolaşma eskiden gizti gjzli yürütülürdü. şimdi pervasızca yürütülüyor. Arük önlerinde bir engel de yok. Bu nedenle pervasızca kadrolaşjyortar" dedi. Kızıltoprak'tan Bolu'ya memur olarak gönderildi PTT Müdürii Yavuz'un sürülmesine tepki Istanbul Haber Servisi - KESK'e bağlı Haber-Sen Genel Sekreteri ve Kızıltoprak PTT Müdürü Hıdır Yavuz'un, unvanı alınarak Bolu'ya PTT memuru olarak sürgün edildiği belirtildi. Haber-Sen Genel Merkezi'nden yapılan yazıh açıklamada, MHP kaynaklı sürgünlerin en küçük kadrolan kapsayacak şekilde devam ettiği öne sürüldü. Devlet destekli sendikalann önünün genel müdür, daire başkanlan ve diğer üst kademe yöneticileri eliyle açıldığı sa\Tinulan açıklamada, "Üerici demokrat sendikalann yöneticUerine yoğun bir şekilde baskı ve sürgün uygulanmaktadır" denıldi. Gözaltuıa kuıama Türk-lş'e bağlı Türkiye Deri-lş Sendikası Genel Yönetım Kurulu adına yapılan açıklamada, TÜMTİS yöneticilerinin ve üyelerinin gözaltuıa alınması kınandı. Hak mücadelesi veren TUMTİS yönetici ve üyelerinin güvenlik güçlerince gözalnna aJınmasının "işveren yanhsı bir tutum" olarak değerlendirildiği açıklamada, " GüvenBk gûçleri bu davranışlan ile sendikal hak ve özgüriüklerin kullanılma.smı engellemiş ve suç işlemiştir. GüvenUk güçlerinin, işverenlerle işçikr arasuıda çıkan sorunlar karşısuıda tarafsız ve adil ounası gereldr, Güvenlik güçlerinin görevi, >-asalara karşı saygılı, demokratik hak ve özgüriüklerin kullanümasuıa yardımcı olmakûr" denıldi. KESK'e bağh Eğitim-Sen tstanbul 5 No'lu Şube Yönetim Kurulu tarafmdan yapılan açıklamada ise Diyarbakır'da parti, sendika ve dernek binalan üe basm yayuı kunıluşlanna yönelik keyfi baskı ve sindirme politikalanmn uygulandığı öne sürülerek baskılar kınandı. DUZYAZI ORHAN BtRGtT RecaiKutanveSağduyu Ana muhalefet partisi lideri Recai Kutan, dün öğ- te saatlerinde Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden aynlırken, Demirel e Fazilet Partisi'nin terör öngütü başının ölüm cezasının yerine getirilip getirilmeme- siyte ilgili görüşlerini anlattığını söylüyor. 0 görüşJerin neler olduğunu aynca açıklamıyor a- ma, Kutan'ın basın mensuplarına söylediklerinden an- laşılıyor ki, FP Genel Başkanı, idam cezası ile ilgili ka- rann TBMM'ye indirilmesinden önce, sorunun Mec- lis'te temsil edilen partilerin liderleri arasında yapıla- cak bir toplantıda ele alınmasından yanadır. Öcalan konusunda her kafadan ayrı bir sesin çık- tığı günlerdeyiz. Dün bir gazetede yayımlanan deme- ci ile Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis Öksüz, sorunu ulaşabileceği en uç noktasında kördüğüm haline so- kacak biçimde sözler söyleyerek, Apo'nun idamına "Hayır" dediği takdirde Başbakan'ın sokağa çıkama- yacağını, bir kehanetten daha çok; bir tehdit şeklinde söytüyordu. Sorunu duygusal açıdan sömürü aracı yapma ya- nşında olan politikacılan yalntz bırakmak istemeyen ki- mi medya araçlan, şehit ailelerini, evlatlan adına aldık- lan madalyalan devlete geri vermeye yöneltmek, ola- sı bir erteleme karan için mahkemelerde dava açmak gibi, üstelik kimi hem akıl yönünden hem de hukuk- sal açıdan incir çekirdeği doldurmayacak önerilere sahip çıkıyorlar. MHP'nin sorumluluk taşıyan kimi üyelenne egemen olan urganlı infaz yönteminin DYP'lilerce de payiaşıl- dığı biliniyor ama, hiç kimse bir DSP'li pariamento üyesinin, Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, partisi- nin ölüm cezası karşıtlığına yıllardan beri programın- da yer verdiğini bile bile, dün seçim bölgesinde yap- tığı açıklamada "İdam için Meclis'te iki elimi birden kaldıracağım" biçiminde sözler söyleyebıleceğini ak- lına getıremezdi. Görülüyorki, "asılsın, as//mas/n"tartışmalan akılla- n adamakıllı kanştıracak bir yönde yürümektedir. Bu yürüyüşün nedeni de, salt duygu sömürücüleri karşı- sındakimi politikacılann "oy", kimi medyacılanndati- raj yada reyting endişelerine uzanmaktadır. Oysa dün Başbakan Ecevrt'in NTV muhabirine söylediği gibi, sorunu duygusal ortamdan çıkartmak gerekmektedir. "Yoksa", diyor Ecevit, "Sağladığımız bunca başanyı zara/a uğratınz". Öcalan'la ilgili Adalet Bakanlığı tezkeresinin Başba- kanlık'taki bekleme süreci ve ondan sonraki gelişme- leri belirtemek amacıyla koalisyonu oluşturan üç par- ti genel başkanının bayram sonrasında 12 Mart Çar- şamba günü yapacaklan toplantı için, düne kadar ya- pılan öneriler arasında bazı kimseler dosyanın Başba- kanlık'ta bekletilmesini, bazılan da parlamentoda mil- letvekillerinin verecekleri karara saygı duyulmasını sağlayacak bir mutabakat öneriyordu. Sorunun ken- di ellerini yakmamasını düşünen bazı aklıevveller de, TBMM karannın Cumhurtâşkanrnca Çankaya arşi- vinde tutulması gibi panttılı fıkirterle öne çıkmışlardı. Bir gün önce, soruna yine akılcı bır bakış açısı ge- tiren Recai Kutan, bilinen bir gerçeği bir kez daha öne çıkartarak, Adalet Komisyonu'nda bekleyen ölüm ce- zalan ile ilgili dosyalar genel kurulda görüşülecekse, içlerinden birisinin değil tümünün gündeme alınması gerektiğini söyledi. FP Başkanı'nın bu görüşünü da- ha önce de ortaya atan hukuk otortteteri, partamen- tonun özellikle aynı yasa maddesiyie hüküm giymiş kişiler arasında ayncalık yapma hakkına sahip olma- dığını anımsatmışlardı. Tartışmayı, öncelikle bu açıdan da genişleterek, kendilerinin dünkü tarih ıtibanyla komisyonda bulunan 57 kişiyle ilgili 39 dosya arasından sadece birisini ka- rara bağlayarak, ötekileri "düyuna bırakma yetkisini" nasıl kullanacaklannı hukuksal esaslara bağlamalan zorunlu görünüyor. Bu açıdan Kutan'ı 12 Ocak doruğundan sonra, so- runu 5 parti liderinin yuvarlak masa toplantısında ele alma önerisinde özellikle koalisyon pairtilerinin yalnız bırakmaması doğru olacaktır. öyle bir toplantıda Öcalan ile ilgili ölüm cezasının parlamentoda hemen ele alınmasının öncülüğünü ya- panlar, işi sadece siyasal boyutlan ile değerlendir- mekle yetinmeden, hukuksal yönünü de ele alma ola- nağını buluriar. • • • Başbakan dün NTV muhabiri Nermin Yurteri'yie söyleşisinde bu konudaki açıklamalannın en yalın ve en somutunu yapıyor ve "Hükümet olarak aydınhk bir yola çıktık. Bu aydınlıkyola Apo'nun gölgesi düşme- melidir" diyor. Türkiye, politik istikrar açısından en sağlam günterini yaşarken, Recai Kutan'ın dün belirt- tigi gibi, Meclis'te bekleyen 20 dosyayı infaz aşama- sına getirme kışkırtıcılığı yapanlan uyanyor. Ne dersiniz? Huzurdan yana olanlar ile sehpalar ve urganlar sergilemek isteyenlerin sağduyuda buluş- malan için bayram günleri değerlendiritebilecek "fır- satgûnleri"ne dönüşecek mı? Başbakan'ın dün Cum- hurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra hükümet is- tikrannın devamı için koşul ileri sürmesi hertıalde ofır- sat günlerinde de ele alınmalıdır. Ulusumuza ve tüm okurtanma aydınhk içinde, hu- zuriu bir bayram dileğiyle. Faks: 0212 677 07 62 E-Mail:orhan.birgit(a do.net.tr. Yargı ile ailesi arasına sıkışan kadınm dramı tstanbul Haber Servisi- Bayburt'un Örenbel Kö- yü'nde çıkan bir kavgayla birlikte tüm yaşamı değiş- ri 22 yaşındaki Hüal Kes- km"in. Hilal Keskin, ta- nık olarak çıkanldığı mahkemede kayınpederi- nin aleyhine ifade verdi ve eşi tarafından evden ko- vuldu. Yakınlan tarafm- dan gördüğü baskılar üze- rine ifadesini değiştiren genç kadırun karşısma bu kez Türk adalet sistemi çıktı... Şimdi Hilal Kes- kin, 9 aylık bebeğiyle bir- likte "sadece gerçeğin" söyknmesi gerektiği mah- kemede "gerçeğe ajlan olarak" ifade verdıği ve yargıyı yarulttığı için 2 yıl 4 ay cezaevinde yatacak. Baba evine sığınan Keskin, orada da eşinin ve çevresinin baskılarından kurtulamadı, önceki ifa- desini kayınpederi lehine değiştirdi. Ancak Keskin, gerçeğe aykın ifade vere- rek mahkemeyi yarulttığı için 2 yıl 4 ay hapis ceza- sına mahkûm edildi. Genç kadın, köyünden alınarak 9 ayhk bebeğiyle birlikte cezaevıne konul- du. Karara itiraz ve temyiz sürelennı. yasal haklannı bilmediği için kullanama- yan \e tüm yasal yollan tı- kanan Keskin. gelenek ve töre egemenliğinin mağ- durlan olan kadınlar ker- vanına katıldı. Kelkıt Kay- makamı Mustafa Çiçek, kadına yönelik baskılar göz önüne alınmadan ka- nunlann genç kadına uy- gulanmasmın olağan ol- madığını belirterek, bu durumun hukuka uygun, ancak \icdanen rahatsız edici olduğunu belirtiyor. l.Ü. Kadın Sorunlan Araştırma ve Uygulama Enstitüsü çahşanı Av. Na- zan Moroğlu. Istanbul Ba- rosu'nun "yasal okur-ya- zarhk" eğıtımınin, kadın- lann yasal haklannı bil- mesı açısından önemli ol- duğunu kaydediyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog