Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

T OCAK 2000 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Louis Vuitton ilkbahar/yaz koleksiyonu • tstanbul Haber Servisi - Louis Vuitton ilkbahar/yaz koleksiyonu bir defileyle tanıtıldı. Marc Jacobs imzasını taşıyan koleksiyonda, LV harfleri ve bir kuş pençesini andıran çiçek motifleri dikkat çekiyor. Seyahat etmeyi seven aktif kadınlann tercihi olarak sunulan Louis Vuitton koleksiyonunda kalitenin rahatlıkla bütünleştiği belirtiliyor. THYr Mardin'e sefer başlaüyor • tstanbul Haber Servisi - Türk Hava Yollan (THY), 12 OcakÇarşamba gününden ıtıbaren Mardin seferlerine başlıyor. Yapılan açıklamaya göre THY, 35. iç hat uçuş noktası olan Mardin'e Ankara'dan çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez sefer dûzenleyecek. İDCdan ek seferler • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şeker Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanabilecek hatlarda ek seferler düzenledi. tDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen ek seferlerin programı şöyle: Bugün: 09.40 ve 15.30 Yenikapı'dan Bandırma'ya feribot, 13.30 Yenikapı'dan Bandırma'ya deniz otobüsü, 12.30 ve 18.30 Bandırma'dan Yenikapı'ya feribot, 16.00 Bandırma'dan Bostancı'ya deniz otobüsü, Pazartesi: 09.40 ve 15.30 Yenikapı'dan Bandırma'ya feribot, 13.00 ve 18.30 Bandırma'dan Yenikapı'ya feribot. Irafik kazalan 12olu • Haber Merkezi- Yurdun çeşitle yerlerinde meydana gelen trafik kazalannda 12 kişi yaşamını yitirdi. Şanburfa'nın Siverek ilçesinde Müzeyyen Tüysüz, Şeymanur Tüysüz ve Gülistan Tüysüz; Bingöl'de Kasım İbpluk, Erzurum'da Abdurrahim Özaslan, Manisa'da Hasan Ocak, Ankara'da Ayşe Usluoğlu, Bursa'da Bahriye ve Mehmet tnceoğlu, Aksaray'da Ydmaz Kahraman, Fevzi Apaydın, Denizli'de Özden Elmas, Izmir'de Şükrü Urhan meydana gelen trafik kazalannda öldü. abul Haber Servisi - Lambda Eşcinseller Grubu yaptıklan yazüı açıklamada, toplumun ve demokratlann çağdaşlaşmak için daha fazla çaba harcamasını isteyerek kişilerin cinsiyetleri ve cinsel kimiflderi nedeniyle aynlamayacağını belirtti. Açıklamada, "Tümbaskı alnndakilere, tüm aynmcdığa tabi tûtulanlara ve eşcinsellere de özgürce, eşitçe ve ınsanca yaşam hakkı" denildi. Şeker Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor rSoğuk lıava dalgasıYurt Haberleri Servisi - Türkiye yeni bir so- ğuk ve yağıslı havanın etkisine giriyor. Şeker Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor. Hakkâri merkezinde kar kalınlığı bir metreye ulaşırken 640 köyün yolu kapandı. Samsun'un Bafra ve Ağn'nın Doğu- beyazıt ilçesinde iki kişi aşın soğuk nedeniyle donarak öldü. Samsun'un Asarcık, Havza ve Ladik, Ordu'nun Akkuş, Gürgentepe ve Kaba- düz ılçelerinde okullar 11 Ocak'a kadar tadl edildi. Karabük'te de 131 ilköğretim okulunda grip salgını nedeniyle eğitim ve öğretime ara ve- rildi. Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlü- ğü'nden yapılan açıklamada, hafta başından et- kisini sürdüren soğuk ve yağışlı havanın, doğu bölgelerine hareket ederken, Türkiye'nin Bal- kanlar'dan gelen yeni bir soğuk ve yağışh hava- nın etkisi altına gireceği bildirildi. Kuzey, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde genellikle kar şek- linde olacak yağışlann, bayram süresince yur- dun büyük bölümünde etkilı olacağı tahmin edı- liyor. Açıklamada Marmara'nın batısı ve kıyı Ege dışında kalan yerlerin bugûn yağışh geçeceği ve bayramın 1. ve 2. günü Marmara'nın batısı, kı- yı Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu, diğer bölgelerin yağışh olacağı bildirildi. Bayramın son günü ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Ana- dolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışh olacağını belirten yetkililer, kar yağışı ve olumsuz hava şartlan nedeniyle UgUilerin ted- birli olmalannı istediler. Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet Ma- hallesi'ndeki bir barakada yaşayan Ah Erken (50) aşın soğuklar nedeniyle donarak öldü. Ağ- n'nın Doğubeyazıt ilçesi Buyuretti köyünde ak- li dengesi bozuk Ahmet Demir de Hasanbey Kışlası çevresinde donmuş olarak bulundu. Samsun'un Asarcık, Havza ve Ladik, Or- du'nun Akkuş, Gürgentepe ve Kabadüz ilçele- rinde okullar 11 Ocak'a kadar tatil edildi. Ka- rabük Valisi Nafiz Kayah, yapüğı açıklamada, Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice ve Ovacuma ilçelerindeki 131 ilköğretim oku- lunda, bölgede yasanan grip salgım nedeniyle eğitim ve öğretime dün ve bugün ara verildiği- ni söyledi. Deviet Meteoroloji Genel Müdüriüğü yetkilikri, kar yağışı ve ohımsuz hava şartlan nedeniyle ilgililerin tedbfaü ohnalannı istediler. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı birçok ilde köylerle ulaşımı engellerken, yol açma çalışma- lan devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van. Bitlis ve Hakkâri illerinde devam eden kar yağışı, yaşamı felce uğrattı. Hakkâri kent mer- kezinde kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, böl- gede 640 köy yolu ulaşıma kapandı. Kayseri 'de zaman zaman devam eden kar ya- ğışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kayse- ri'nin Sanz, Pınarbaşı, Yahyalı, Deveh, Tomar- za ve Akkışla ilçelerinde halen 142 köy ile ula- şım sağlanamıyor. Orta Karadeniz'de 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yüzünden ka- panan toplam 463 köy yolundan 310'u ulaşıma açıldı. Sıvas ve Tokat'ta günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez ve Uçelerde kapa- nan köylerden 430'unda ulaşım sağlandı. Türk Hava Yollan yetkilileri Van'daki aşın yagış ve sis nedeniyle Istanbul-Van ve Ankara- Van uçak seferlerinin iptal edildiğini, yağışlann durması ve sisin dagılması haltnde seferlerin yenıden başlayacağını, talep olması halinde ek sefer yapabileceklerini behrttiler. Karayollan Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Istanbul-Ankara yolunun Adapaza- n-Hendek kesiminde sürdürülen köprü yapımı ve asfalt onanm çalışmalannm sürdüğü ve Eruh-Şımak yolununun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. 3 milyon kişiye 130 milyon KEY ; hesapları enflasyona yenildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu. tasfıyesi karar- laştınlan Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabında bugüne kadar 387 trilyon lira top- landığını, bunun 3 milyon civanndaki hak sa- hibine bölünmesiyle, kişi başına 130 milyon lira düşeceğini belirterek "Bununla da ancak bir avhk kira ödenebüir" dedı. Somuncuoğ- lu, KEY hesabının tasfiye edilerek, paralann Gayrimenkul Yatınm Ortaklığı'nda (GMYO) değerlendirileceğini belirtirken, paralann bü- yümesi sonucunda belki kanunun da amacı- na ulaşmış olacağım söyledi. Somuncuoğlu. dün Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral'i zıyaret ettikten sonra gaze- tecilerin sorulannı yanıtladı. KEY hesaplan konusunda uzmanlann çahşmalar yaptıkla- nnı ve bu kaynakla, Emlak Bankası gayri- menkullerinin devreye sokulmasının karar- laştınldığını anlatan Somuncuoğlu, kurula- cak bir GMYO ile buradan hak sahiplerine hisse senedi verileceğini anımsattı. Somuncu- oğlu, "Böylece 130 mihon hrahk hisseler çok daha büyüyeceği için belki kanunun amacına nygunbirsonucaulaşılacakür''ded] Somun- cuoğlu, bu konuda Türk-tş'in de görüşlerini aldıklanru bildirdi. Meral de 1985 yılında konut edindirme ve tasarrufu teşvik hesabı gibi kesintüer oluştu- ğu sırada, Türk-tş olarak bunlann uzun vade- de yarar sağlamayacağım beürterek karşı çık- tıklanm kaydetti. Ancak, kendilerine rağmen dönemin hükümetinin kesintılere karar verdi- ğini belirten Meral, "Birim kesintiler bordro- dan kesfldL Devlet bizden yapılan kesinthi çok hi takip etti. ama işveren kesiminin kesintUe- rini nasü takip etti. bu konularda kuşkulan- mız var" dıye konuştu. Biriken paralann enflasyon karşısmda güç kaybettiğini anlatan Meral, bu paralann yer- h yerinde kullamlması halinde belki bir yata- yı sarabileceğini vurguladı. . ı? îsa'nın doğumunun 2000'inciyılı kutlandı Hıristryan inancına göre Hz. İsa'nm doğusu ve vafhz ediuşinin 2000'ind yıh, Burgazada ve Çengelköy'de kutlandL Ayios toanis Rum Ortodoks KiHsesi'nde yapılan, Rum ve Ermeni vurttaşlann katrfdığı Burgazada'daki etkinlikte mumİar yakıldı, dua edildl Ayine kaülanlar. Laodikya Metroponti Despot Iakovos tarafından kutsandt Daha sonra Despot Iakovos, etindeki bir haçı denize atmasuun ardından teknenin içindeki 4 genç haçı buhnak için denize atiadı, denhden haçı çıkaran Sava Panaydtidis adh genç. haçı yine Iakvos'a tesiinı etti. 4 gence, birer haç ve madarya takıldL Çengelköy'deki ayin ise Rum Ortodoks Aya Yorgi Küise'sinde yapddı. Kadıköy Rum Ortadoks MetropoBti Ioakim Nerancuüs tarafindan yönetikn ayme kanJan Ortodoks \urttaslara Metropout Ioakim tarafindan vaftiz suyuyla kutsandıktan sonra okunmuş ekmek fle şarap ikram edüdL Çengelköy'deki ayine Yunanistan'ın tstanbul Başkonsolosu Fotis \ydas ve Belçika'nın tstanbul Başkonsolosu Marc Van den Reeck kaohrken Burgazada'daki ayine Büyükada Manastın'ndaki rahipler ve tstanbul'un çeşitti küiselerinden gelen papazlar katıkü. (Fotograf: AA) Örgüt uyesi olarak tanıtılan 8 genç beraat etti Polisin yanlışı yargıdan döndü ERDOĞANERİŞEN ORDU - Kuğu-Kent'te sprey boyalarla bir duvara yazılan yazılar sonrası polis operasyonuyla gözaltına alınan ve Emniyet Müdürü Cemil Demir tarafindan yasadışı örgüt üyesi olarak basın toplanüsıyla açıklanan 3'ü lise ögrencisi 8 genç, Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmalannda beraat ettiler. Türkiye gündemine neredeyse ıkıncı bir "Manisah gençter davası" olarak geçecek olaylar 20 Ekim 1999 tarihinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki Kuğu Kent Sitesi'nde duvarlara "Faşolara ölûm'1 , "ÖDP", "Ya devTİm, ya ölûm", «TtKKO-DHKP/C ve "Yaşasın Devrim TÎKKO-DHKP/C içerikli yazılann yazılmasıyla başladı. Operasyon başlatan polis, Anadolu Öğretmen Lisesi ikinci smıf öğrencileri 16 yaşındaki A. G.Y. ile 17 yaşındaki TJC başta olmak üzere Afi Ha> dar Yesilyurt (20), Mustafe Can Okutân(22),F.Y.(17), ILH.G.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyet Müdürü Cemil Demir, 25 Ekim tarihinde bir basın toplantısı yaparak gençleri yasadışı örgüt üyesi olarak tanıttı ve yaşlan küçük olmasına rağmen isimlerini de açıkladı. Olayın tartışmalı boyutu tutuklama karannm verildiği duruşmada ortaya çıktı. Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi olan K.G.Y. ve T.K. diğer tutuklu gençlerle birbirlerini tanımıyorlardı. Ancak hazırlanan soruşturma tutanaklannda tüm gençler örgüt için birlikte çalışıyor gösterildi. Gençlerin avukatı Haluk Tûrmen, duruşma günü gelmeden itirazda bulununca Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi 12 Aralık'ta toplanarak tutuklu gençlerden Yeşiryurt, Okutan, F.A., H.H.G. ile gıyabi tutuklu Ozdemir ve Ersezen'in tahliyesine karar verdi. Tutuklu kalan iki öğrenci K.G.Y. ile T.K. ilk duruşma günü olan 14 Aralık'ta tahliye edildi. Gençlerin ikinci duruşması ise 28 Aralık'ta yapıldı. Mahkeme heyeti silahlı çete niteliğindeki örgüt elemanı olmakla suçlanan 8 genci suçsuz bularak beraatlanna karar verdi. Şirketlere özel müthiş fırsat! NOKIA 911O Communicator -*"* / ".' Neden Nokia 9110 Communicator? "•••:-•, i : ••/•' • , t . ; • - < ; - ; > . : / •:•'- ' .' . . - ' - î V r ^ " ' - • . " „ • .-f- .- = Şimdi çalışanlar, iş hayatının yoğun temposuna daha kolay ayak uydurabilmek için Nokia 9110 Communicator't tercih ediyorlar. Nokia 9110 Communicator ile istediğiniz kişilere telefon ve faksla anında ulaşabilir ve Intemet'e kolayca bağlanıp e-mail gönderebilirsiniz. Çünkü Nokia 9110 Communicator hem e-mail sistemi hem de Windows işletim sistemiyle uyumlu. Nokia 9110 Communicator'ın sadece tek bir tuşuna basarak PC'nizdeki bütün dosyaları anında güncelleştirebilirsiniz. Nokia 9110 Communicator işlerinizi yorulmadan, stres yaşamadan ve kolayca halletmenizi sağlayarak, iş hayatında veriminizi a r t ı r ı y o r . y i .-' . . . , : . ;_ ' ••. f / '•.••;" : - ^ ' ' : ••-: ''• \ '•.•'• • - T ' • . • • • . - , - ' . Şimdi şirketlere özel avantajlarla! '^A '•'.:V,. V '•'•'•.,. '! ; : Nokia 9110 Communicator'a şimdi çok uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Üstelik hat ve karta para ödemeden! Ayrica hafiza kartınız (MMC), 3 aylık Superonline Internet aboneliğiniz ve faks-data hattınız da bedava! Sadece şirketlere özel bu müthiş fırsatı kaçırmayın. Size sunulan bu ayrıcalıktan mutlaka yararlanınl İTURKCELL ^ Turkcell Kampanya Danışma H a t t ı ; ••" : ' "' *•' '. •; (0212) 313 21 43 - (0212) 313 21 4 4 (0532) 331 11 4 0 Kampanya 31 Ocak'a kadar geçerli olup stoklarla sınırlıdır. K.V.K. NOKİA CONNECTING PEOPLE , . : v .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog