Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÎAK2000PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA ll»Jv.\_fJ^lU I V J L I / ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 orsadaki hızlı çıkış kaygı verirken uzmanlarrisMerekarşıyattnmcüarı uyanyorlar Tüâdyçpamya kilitlendi2000 yılının ilk günlerinde Tûrkiye, para ve sermaye 'asalarvndaki gelişmelere kilitlendi. Borsadaki soluksuz aş geçen haftalarda hisse senetlerini adres gösteren :vlet Bakatıı Recep Önal'ı dahi rahatsız etti. Dünya rsalardaki gelişmelerin ardından İMKB de inişe geçti. inü 16 bin 932 puandan kapatan borsada hisse netlerinin değerkaybı yüzde 3.3l'e ulaştı. Düşüşte ıbancılann satışının etkili olduğu ifade edilirken. borsa >8.5 trilyonluk işlem hacmi ile bir başka rekora imza atn. • 1994 yıhnda yaşanan ekonomik krizle birlikte üç haneli faiz rakamlanna ahşan Türkiye'de tarihi günler yaşamyor. Dünya Bankası'nın Türkiye için 10 milyar dolar daha aradığı yolundaki haberler piyasada doping etkisi yaptı. îki gün yüzde 20-30 bandında seyreden repo faizleri bir ara dün minimum yüzde 5'leri görürken ortalama yüzde 18.88'den kapandı. Bazı bankalar yıllık mevduat faizlerini yüzde 3O'lara çekti. Bankacılann bono faizleriyle ilgili olarak yüzde 40'lann altı için hesap yaptığı ifade ediliyor. Gayrimenkul özendiriliyor,» Para ve sermaye piyasala- rmdayaşanan geuşmeler birçok yatınm aracım arka plana iter- ken gayrimenkul yeniden göz- de olmaya başladı. Ellerinde- ki fonlan bir yere aktarmaara- yışı içinde olan bankalar konut kredilerine yönelerek 10-20 yıl vade ile yatınmcuun karşısın- lalar. Uzmanlar, uzun vadeli konut kredisi olayı- un bir moda gibi birçok bankayı saracağını be- irtiyorlar. Marmara Bölgesı'ni sarsan deprem felaketi ne- leniyle gayrimenkulün henüz tam anlamı ile bir 'atınm aracıkimliğinde ohnadığuu ifade eden uz- nanlar, buna rağmen önümüzdeki dönemde bir 'oğunlaşmanın olacağmın altım çizıyorlar. Mastercard ve Maestro ödeme sistetnlerinin 'önetecisi Europay lnternational şırketinin 1200 aşi arasmda yaptığı araştırmanm kasım ayı so- ıuçlan, "eline fazladan 7 milyar lira geçen' tüke- icilerin yüzde 31' inin bu parayı ev alma yönün- le kullanacağmı gösteriyor. Deprem felaketinin tersi yönde bir beklenti ya- atmasınakarşm tasarruf sahiplerinin ev alma ta- ebinin arttığını ortaya koyan araştırma, bu tale- >inmayıs ayında tasamıT yanıtuun gerisınde ilrin- ;i sırada yer alırken kasım ayında yapılan anke- in sonuçlannda birinci sıraya yükseldi. Seansın seyri Ql Recep Önal:"Borsa küçük yatınmcı için riskli, yatınm fonlanna yönelsirfaçıklamasını yaptı. 0 Uluslararası borsalardaki düşüş satış için bahane edildi. Borsada*fadadeğerlendi'endişesi Ekonomi Scrvisi - Küçûk yatınmcının borsaya akuı eönesiyle birlikte rekorlannı 2000 yılına da ta- şıyan borsadaki yükseliş uzmanlan bile endişelen- diriyor. Borsacılar, birçok hisse senedi fıyatının faz- la yükseldiğini, yabancı yatıruncılann satışa geçti- ğinı ileri sürüyorlar. Önceki gün yüzde 15.15'le tarihi bir yükseliş ya- şanan borsada bileşik endeks dün yüzde 3.31 gerile- yerek günü 16bin 932 puandan tamamladı. İlk seans- ta 559.1 trilyon liralık işlem hacminin, gün sonunda 958.5 trilyon liraya ulaşması borsanın günü rekorla kapamasını sağladı. Uzmanlar, inişli çıkışlı seyrinbir süre daha devam edebüeceğini belirtirken hızh yük- selişten tedirgin olduklannı dile getiriyorlar. Güne alımlarla başlayan piyasada, Devlet Baka- nı Recep Önal'ın çıkışla ilgili rahatsızlık duyduğu- nu belirtmesinin de tedirginliği arttırdığını kayde- den uzmanlar, Devlet Bakanı Önal'ın küçük yaü- nmcılan yatınm fonlannı adres olarak göstermesi- ninve uluslararası borsalarda yaşanan düşüşlerin 'ba- hane' edildiğini ifade ediyorlar. Yabancı yatınmcı- nın satışta olduğunu belirten uzmanlar bu fiyatlar- danyabancılann almasıru beklemeninyanlış olaca- ğını iddia ediyorlar. • Soluksuz koşan borsa, hızla dûşen faizler, yatınm aracı olmaktan çıktığı dile getirilen döviz ve altındaki gerileme küçük yatınmcının kafasını kanştırdı. Mali piyasada "sıcak günlerin yaşandığını" belirten uzmanlar, birçok kâğıdm fıyatının çok yükseldiğini, yabancı yatıruncılann bu fıyattan alım yapmayacağını öne sürüyorlar. Bu arada Devlet Bakanı Onal'ın küçük yatınmcıya "A tipi fonlan adres göstermesi" bir çok banka ve aracı kurumun yatınm fonlannın tükenmesine neden oldu. Atipifonlann yıldızıparladı Borsanın soluksuz koşusunda riskin ön plana çıkması ile birlikte, daha az riskli olan yatınm fonlannın yıldızı parladı. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal'ın da adres göstermesi ile A tipi fonlara adeta bir yığılma oldu. Yatınmcılar bir çok banka ve aracı kurumun A tipi fonlanna ulaşmakta zorlandılar. A tipi fonlann hisse senedi ağırlıklı olmakla birlikte içinde repo, döviz gibi diğer yatınm araçlannı da banndırdığını anımsatan uzmanlar, "Böytece risk dağümış ohıyor" değerlendirmesini yapıyorlar. Döviz te\r diat hesaplannın da cazibesi kalmadığuıı vurgulayan bankacı, biraz risk alınmak isteniyorsa, A ve B tipi fonlar önererek şöyle konuştu: "Borsanın bundan sonra yavaş da olsa yükseleceğini tahmin ediyoruz. Şartlar onu gerektiriyor. Paranın gideceği yer yok. Bu nedenle A tipi fonlar cazip, riski dağrtmış oluyorsunuz." A tipi fonlardaki bu yoğunluğa karşı repo, Hazine bonosu ve döviz ağırhklı olan B tipi fonlann arka planda kaldığı gözleniyor. UZMANLAR UYARDI 'Riski dağıtın' # Fiyatıyüksek hisselerden uzak durutu # Tüyo olarak mmlendirilen önerilerin doğruluğunu ciddi bir şekilde araştınn. # Riskinizi dağıtın. Aynı kâğtttan almak yerine bilançosu düzgün 5-6 kâğıttan oluşan bir sepetyapın. Bu sepetefaiz, dövizgibi diğer yatınm araçlanndan da paylar koyun. # Düşüş ve çıkışlarda paniğe kapılmayın. Yatırımlarımzda uzun vadeli düşünün. # Yatınm yaparken uzman kuruluşlardan bilgi veyardım alın. # Ne istediğinizi bilin; risk mi, yoksa sabit ancak düşükgetiri mi? evduat faizinde son durum Banka OSMANLI B Z»RAATB. PAMUKBANK BANK EKSPRES ESBANK İKTİSAT B. GARANTİ B. EMLAK B. VAKIFBANK TÜBKBANK KENTBANK EGS BANK BAYINDIB B. MNG BANK DENİZBANK TOPBAK B. 1ay 42 42 42 50 4 5 54 42 42 40 4 8 4 5 4 7 4 0 4 5 4 4 42 3ay •1 41 . 41 47 40 49 41 41 39 4 6 40 4 5 4 5 4 5 4 1 40 6ay 40 40 40 4 5 4 0 44 40 40 38 45 35 4 0 4 3 4 5 4 0 39 40 4OfT«*e+2 40 43 40 41 40 40 40Hefe+2 4 0 3 0 4 0 4 2 4 5 43 3fi Faiz ne kadar düşecek? IMFye venlen söz dogrultusunda yeni para programını uyguiamaya koyan hükümete piyasalann da destek vermesi ile birlikte, 2000 yılının ilk günlerinde adeta bir fâîz indirimi yanşı başladı. Yüzde 20-33 arahğında seyreden repo faizleri dün yüzde 16'lara kadar geriledi. Bu arada bankalann mevduat faizini aşağıya çekme yanşı ise dün de sürdü. Emlak, Ziraat, Vakıf gibi kamu bankalan dün de faizlerini yeniden belirlerken özel sektör bankalan da bu yanş içinde ciddi bir yer alıyor. Dün faizlerini art arda iki kez yenileyen Kentbank, yüzde 30 yılhk faizle en düşük faiz veren banka olarak ön plana çıktı. Uzmanlar, bu yanşın önümüzdeki günlerde de devam edece.ğini kaydederken, aeVlet'kâğttfâhnda da faizlerin aşağıya geldiği gözlendi. Piyasada en çok işlem gören 23.8.2000 vadeli kâğıdm faizinin yüzde 41.25'lere kadar gerilediği gözlendi. Bankalann, yüzde 40'lann altının ne kadar karh olduğu şeklinde değerlendirmeleT yaptığmı ifade eden uzmanlar, bono faızlerinin bugün bulunduğu rakamlar itibari ile halen kârlı olduğunun da altını çiziyorlar. Altrn mazi oldu Geleneksel yatınm araçlan arasmda yer alan altm, bu yıl da eski günlerini arayacak gibi görünüyor. Avrupa merkez bankalannın rezervlerindeki altını satmaya devam etmeleri uluslararası piyasalarda fiyatuun son aylarda 18 yılm en düşük seviyesine çekilmesine neden olurken piyasanın içinde bulunduğu olumsuz koşullan da gözler önüne seriyor. Dünyada üretilen 100 bin ton altuım yaklaşık yüzde 35'inin ülkelerin merkez bankalan ve uluslararası mali kuruluşlann rezervlerinde olması ve bu kuruluşlann satış eğiliminin sürmesi altınm fiyatının daha da düşebileceğine ilişkin sinyaller veriyor. 1998 yılında getirisi enflasyon altında kalan, 1999 yılında da yüzde 3 gibi reel getiri sağlayan altının 2000 yılında da çok parlak bir seyir izlemeyecegi yorumlan yapılıyor. Bu olumsuz durumun Kapahçarşı esnafinı da tedirgin ettiği dile getiriliyor. ŞÜKBAN SONEB Kelle İsterük Televizyoncu, MHP'li Bakan'a, olumlu biryanrt ala- bilmek üzere neredeyseyalvaran, alttan alan bir üs- tupta soru yöneltiyor "MHP'nin içinden, 'Ruhunu teslim etmiş canlısı ülke çıkarlan için daha yararlı- diF' diye düşünebilen çıkarmı?" MHP'li Bakan'ın olumluyommlanabtlecek bir sö- zü ağzından kaçırmaya hiç mi hiç niyeti yok: "öy- le düşünenler olabilir tabii. Ama partimiz, örgütü- müz içinde düşünülenleri biz iyi biliriz. Hükümet or- taklanmızın, örgütümüzün, halkımızın duygutannı iyi anlamalan gerekiyof-" Sonra, daha önce fc»rçok MHP'linın ağzından duyduğumuz parlak(!) önerilerini yineliyor. "Yargı ka- rannı vermiştir. Hükür^etin yapması gereken iş, hukukun son sözünü söylediği konuda karan Mec- lis'e getirmektir. Bekletmek gerekiyorsa Cumhur- başkanı bekletsin. En doğrvsu Apo'nun idamt ile AB arasmda doğrvdan ilişki kurmamak. önce Apo asılır, sonra idam cezası kaldırılır." MHP'nin "kelle isterük' üslubuyeniden neden gün- demde? Mantık, liderler zi™esi yaklaşırken, üslu- bun yumuşamasını, BaŞkan Bahçeli'nin ülkenın çıkarlan uğruna bir kez daha parti adına özveride bulunmasına ortam yaratmasını gerektiriyor. Yoksa tam tersi daha mı geçerii? MHP kadrola- rı gerilimi iyice arttıracak, AB ilişkilerini riske ede- meyecek kadrolar, başta hükümet ortaklan, serma- ye örgütleri, medya, kamuoyu iyice bastıracak, yal- var yakar olacaklar. MHP, Bahçeli, göstere göste- re, AB ile iyi ilişkiler, koalisyonun devamı uğruna ne kadar büyük bir özveride(!) bulunduklannın şovu- nuyapacaklar. Bir kez daha MHP'ye, Bahçeli'ye bü- yük özverileri, gösterdikleri sağduyu için minnet duyulacak. Doğrusu MHP'lilerin "Apo'nun kellesünü iste- rük" ayak diretmesinde işin suyu çıktı. Şehit yakın- lannın duygulannı sömürmenin, ırkçılık adına söz söyleyebilmenin de bir ciddiyeti olması gerekiyor. MHP'liler iktidann nimetlerinden sonuna kadar ya- rarlanıp, çetelerini aklayıp paklarken, her yerde ku- rumlaşıyorlat Kimsenin Apo'nun idamı uğruna bu nimetlerden vazgeçmeye niyeti yok. Ama Apo için de iyi bir şov yapmak gerekiyor. MHP, Bahçeli, çok başarılı çıkmayı hesapladık- lan, ama altında da kalabilecekleri çok tehlikeli bir oyunu oynamaktalar. Koalisyon ortaklan bu oyun- da bugüne kadar gösterdikleri hoşgörü ile suç or- taklığına katılmaktalar. Bir ara, yeni yıl konuşmasın- da çok demokratik bir öneri gibi, "Apo'nun idamı- nın halkoylamasına sunulmasını öneren" Cumhur- başkanı da aynı tehlikeli oyunun içinde suç ortağı konumunda. Apo'nun idamı konusunun kamuoyunda tartışıl- ması, hele de Cumhurbaşkanı'nın önerdiği gibi bir halkoylaması konusu yapılmasının sonuçlannı hiç düşündünüzmü? "Idamdanyanaolanlar, olmayan- lar?.." türünden sorgulama ve tartışmalar.. hani he- pimizin büyük bir özlem olarak ağzımızdan düşür- mediğimiz toplumsal barışa nasıl bir katkıda bulu- nacakttr, derşiniz. Evet, Türkiye kamuoyu yeniden, nerede ise du- rup dururken neden "Apo idam edilsin mi edilm&- sin mi"?" diye bir sorgulama, gündemte karşı kar-,* şıya katmış bulunuyor? lç hukuk yolunun kapan- masının ardından, basiretli bir hükümet bunu ken- di içinde çoktan çözümlemiş, AİHM kararını bekli- yor konumda olmalı değil miydi? Ermenistan'da, Iran'da, Kuzey Irak'taPKK'yihort- latmak üzere hazır güçler bekletilirken, Türkiye'de bir ilkel, kısır tartışma kimlerin ekmeğine yağ sürü- yor olabilir? Dışardakiler belli. Sakın içerdekilerara- sında PKK'nin sırtından vurgun vuran çeteler, silah - beyaz kaçakçılığında paylan olanlar yeniden pa- lazlanmak üzere ortam yaratıyor olmasınlar? sukransoner(« yahoo.com Dünya Bankası Başkanı. Recep Önal'a mektup gönderdi 'Türkiye'ye para anyoruz' Döviz cazibesiniyiüriyor Altın gibi dövizler de artık yıllar- dır saklandığı yastıkaltından çıkıyor. Merkez Bankası dövizin yıl sonuna kadar yüzde 20 oranında arttınlaca- ğını açıklaması ûzerine yatınmcılar dövizden TürkLirası'nadönmeyisür- dürüyor. Merkez Bankası'nın kur- lar konusvmdaki açıklamasına gü- venenpiyasada iki gündür ciddimik- Dünya 'faİTje'saUandı tarda satış.yapıhyor. Merkez Banka- sı artan Türk Lirası talebini piyasa- dan 500 milyon dolarlık döviz alarak frenlemeye çahşıyor. Bu arada riski olmayan döviz pi- yasasında yüzde 20 olarak açıklanan rakamın 1 dolar-0.77 euro'dan oluşan döviz sepetinin aröş oranı olduğunu dikkate almak gerekiyor. • • AÎSKARA(CumhuriyetBürosu)-Dünya Ban- kası Başkanı James Wolfl»enson, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal'a gönderdi- gi mektupta, "Mestektaşlanmtz,ABw Japony'a'da- ki karşıtian ile görüşerek sirin mektubunuzda talep ettiğjniz toplam 10 mityar dolarük fınans- man rakamınıgaranti edebilmek için ek kaynak aramakta ve bubnaya uğraşmaktadır" dedi. Wolfhenson, stand-by uygulanırken Türki- ye'ninkontrolüdışındaki nedenlerden ötürüolu- şacak gerekli kaynaklan bulmaya çahşacaklan garantisini de verdi. Wolfhenson'un 27 Aralık 1999 tarihinde Re- cep Önal'a gönderdiği mektup, Türkiye'nin 10 müyardolariıkkaynakiçinDünyaBankası'namek- tup yazdığını ortaya koydu. Wolfhenson, "Sfcd ve ekonomik takımınızı Türkiye için reform pake- tinizdenötürütebrik etmekiçinyaayonım. Yük- kndiğîniz cesur reformlar Türkiye'ııin anahtar kunındanmyeoidenşekilkndiripmoderniMede- cek ve ülkenin mamlmH? ekonomik potansiyeli- ninkfliüeruüçözecektir" diye başladığı mektu- bunda, Dünya Bankası'nın 3 yıl içinde ödeme- ler dengesi^ütçe desteği olarak 3 milyar dolar yardım sağlama niyetınde olduğunu, bu yardımın ilk kısmının 750 milyon dolar tutarında ekono- mik reform yardımı ve 750 milyon dolar tutann- da fınansal sektör uygulama yardımı olması ko- nulanndatartışmalannsürdüğünükaydetti. Wolf- henson şöyle dedi "Siâ temin ederim ki prog- ram uygulandığında. Türkiye'nin kontrolü d»- şındaki nedenlerden ötürü ek fınansman ihtiya- a otursa,gerekli ka>naklan bulmava çanşacağız. Türkiye ik ilgilibanka ekibi yeni bir ülke yardım stratejisi otuşturmaya çalışıyoriarr "Başbakan Ecevit'k geçen eylülde yaptığunız toplantıda. refomı konulannı görüştük ve özel- likfc fınans sektöriindeki aşamayı betiriemekten muüulukdu>'uyonıın'' dıyen Wolfnenson, Dün- ya Bankası ve AB 'nin, birliğe girişihızlandınnak içinbirükte çalıştıklannı ve bu desteği Türkiye'ye sağlamaktan da metnnun olacaklanm kaydetti. EkoaomiServiâ- ABD'ninfaiz oranlannı yük- >elteceği endişesi dünya borsalannı salladı. Wall Street'te önceki gün yaşanan sert düşüş. iaşta Asya borsalan olmak üzere tüm ulusla- arası borsalan olumsuz etkiledi. Asya borsa- annda, bölgede yaşanan mali krizden bu yana :nbüyük düşüşleT gerçekleşti. Wall Street Bor- sasıbaşta olmak üzere "şJşnMş" durumdaki tek- IOIOJI hisselennde önemli düşüşler yaşanarak iâı satışlan geldi. Kimi uzmanlar, Asyaborsa- l armdayaşanan sallantının ye- ıi bir finansal krize neden ol- nayacağını söylerken kimile- i de gelişmelerden endişeli ol- iuklannı ifade ettiler. Hong Kong Borsası yüzde 7.8 oranınında sert bir düşüşle iarsıhrken Tokyo Borsası yüz- de 2.4, Singapur Borsası yüz- ie 5.5, Güney Kore Borsası yüzde 6.9 oranla- nndagenledi. HongKongFinans Bakanı Donak) Tsang, iki yıldır bölgede yaşanan finansal kri- zin yatınmcıyı hâlâ endişelendirdiğini belirte- rek "Kayıplar çokfazla. Ancak bir çöküş. sözko- nusu değjL Piyasalan düzenle>ici kurumlar te- fikte* diyerek soğukkanh olunmasun tavsiye et- ti. Lzmanlar, bu yıl içbde ABD'nin faiz oran- lannı 1 puan yükseltmesinin beklendığini söy- lericenbu durumda, ABD borsalanndaki düşüş- lerindevam etmesi halindeyabancı fonlann As- • Asya borsalannda büyük krizden bu yana en büyük düşüşler gerçekleşti. ya piyasalanna kayabüeceği behrtildi. Standart and Poor's'un Singapur analizcisi Ahson Seng. ABD'nin faiz oranlannı yükseltme- sininbölgedeki ekonomik iyileşmenin önünütı- kayabileceğini söyleyerek şu göriişleri dile ge- tirdi: "Asya borsaianndaki düşüş, bölgeden ya- banafonlannkaçışınıgöstermez.Ancak ABD'nin faiz oranlannı yükseltmesi halinde bölgedeki merkez bankalannın da faiz oranlannı yükselt- mesi baskısıyla karşdaşüacak. Bölgedeki mer- kezbankalannınABD'ninfaizoran- lannıyükseltmesiyle rekabet edeme- yeceği ve bu durumun düşük faiz oranlarıyla desteklenen bölgedeki ekonomikiyileşmenin önünü tıkaya- cağıaçıktırr ABD'deki gelişmelerin paralelın- de dün Avrupa borsalannda da sert düşüşler yaşandı. Öte yandan önce- ki günkü sert düşüşün ardından dün ABD borsalannda inişli çıkışlı bir seyir izlendi. Avrupafaizleri degiştirmedi Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu, yeni yılda yaptığı ilk olağan toplantı- smda faiz hadlerinde değişikliğe gitmedi. Ma- li çevrelerde, yılın ilktoplantısmdabir değişik- lik yapıbnamasuıa karşın AMB'nin yakın bir tarihte faiz hadleriniyukan çekeceği beklentisi agırhğını koruyor. Önal'danyatunmcıya uyarı Borsanın günlük kazançlannyeri olmadığını söyleyen Recep Önal, yatınmfonlanna önem verilmesini istedi Hong Kong Borsası yüzde 7.8 değer kaybına uğradı. ANKARA(CumhuriyetBürosu)-De\let Bakanı Re- cep Önal, küçük yatınmcılann kurumsal yatınmcılara gitmelenni, şirketleri analiz ederek, uzun vadeli yaü- nm aracı olarakborsayı görmelerini istedi. Önal, "Gün- lûk kazançlann yeri olarak görülürse buradan trenin son vagonuna taküanlar mutlaka zarar görecektir. Ya- Unm fonlan veyaönm ortakhklan- na gStmelidir" dedi. Bakan Önal, devlete borç verip yüksek faiz alan kesimlerin, "tath kâr" olarakbilinenbu sistemebir sü- re daha devam edeceklerini anlattı. Önal, Hazine bonosu faizlerinin yüzde 37'lere düştüğünü, ancak fa- izyüzde 10-12'leredüştüğündeyüz- de 37'yle borç verenlerin yine yük- sek reel getiri sağlamış olacaklanna dikkat çekerken, önceki günyapılan borçlanmada da 350-400trilyon lı- ra borçlanma planlanna karşın piyasada oluşan baskı nedeniyle 420 Oilyon lira borçlanmak zorunda kalın- dığını kaydetti. Önal, "Borç politikasu arHk ekonomi yönetme politikası halinegehnektedir" dedi. Önal, elektrikte zam oramnın yüzde 5'ten yüzde 2.1'e çekilmesinin psikolojik etkinedeniyle yapıldığı- • Devlet Bakanı Önal, "Frene basmayarak geçmişteki alışkanlıklannı sürdürme yanhşına düşenler, çok ciddi pazar kaybına uğrayacaklar" diye konuştu. nı, yoksa kamu mal üretıminde programın gerçekleş- mesi içinbeklenenbellıhasılatlar bulunduğunu, kamu kunımlankendifıyatlançerçevesindezamyaparsaso-' run olmayacağını söyledi. Kamuda belli mallann otomatik fiyatlanmaya bağ- h olduğunu, maliyetler ve otomatikfıyatlandırma için- debukamuürünlerinin fiyatlannın artacaguu kaydeden Devlet Bakanı Önal, hükümetin özel kesim fıyat- lanna, yapılan kontratlara müda- haleamacı ohnadığını vurgulama- sına karşın şu uyanyı yaptı: "Ekonomidekifıyatlann önem- li bir bölümünün belülendiği ka- mu kesiminde, anti-blokaj sLstemli bir fren uygulamasının yürütük- ceğıvemuhtemelenözelkesiminönenüibir bölümünün de enflasjondaki bu azahşa gönüllü olarak a\^k u>du- racağı bir dönemde, benzer şekilde frene basmayarak, geçmişteki ahşkanhklannı sürdürme yanlışma düşe- ceklerin,çokdddi bir pazar payı kaybına uğrayacakla- rnu ve sanki enflasyon düşme\ecekmiş gibi imzalaya- caklansözteşmelerin, akından kalkamayaeaklaruu şin>- diden açıkça söviemekıstiyorum."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog