Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 OCAK 2000 PAZARTESİ 16 SPOR spor(a cumhuriyet.com.tr Ciray Bulak başlıyor Trabzon 'da yeni umutlar ÖMERGÜNER TRABZON -Trabzonspor ye- m y] 'a ye l " ^ r te J™k direktör ve yeni umutlarla girdi. Yeni teknik direktör Giray Bulak, bugün ilk çahşmasını yaptıracak. Trabzonspor'u tercih edip Konyaspor'dan aynlan Bulak, Trabzons- por'un 30 kişilik kadrosunu 23'e indıre- ceğini açıkladı. Bulak, disiplinsızliğe de asla tavız vermeyeceğıni de söyledi. " Trabzonspor da bundan sonra forması- nın hakkını verenler oynavabilecek" şek- linde de daha göreve başlamadan bir uya- nda bulunan Gıray Bulak, "Trabzonspor çagınnca herşeyi bıraktım. Kon\alı fut- bobeverierden özürdiliyonım. Trabzons- por 'dan başka bir kulüpten teklif alsay- dım Konyaspor'u asla bırakmazdım"de- di. Trabzonspor, yeni teknik direktör Gi- ray Bulak'la, yeni yıla umutlarla girer- ken, takım kaptanı Hami de "tidnciyan- da alacağımızgüzel sonuçlarla körü biten flkyanyı taraftarianmıza unutturacağız*' dedı frabzonspor'un ıkı zencı futbol- cusu Oüviera ıle Tetteh'in satılacağı da öğrenildi. . • . Fenerbahce Yılmaz'dan birlik çağnsı Spor Servisi - Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı AzizYıImaz, son dönemde Fenerbahce Kulübü'nde yaşanan başkan- hkkrizi ile ılgili olarak, "Bizimleberaber olmalaruun mümkûn olmadığuu defalar- ca beyan erriğimiz ilkesiz >e hedefsiz kişi- ler, meydanı boş buldu" dedı. Aziz Yılmaz, yönetıme de talip olduk- lannı dile getırerek, "Gelin birlik bera- bertik içinde Fenerbahçemize layık bir yö- netim yapalım. Bu düşünce>le Ukelerimiz dogrultusunda Fenerbahçe'ye beraber hizmet edebüeceğimize inadığımız her Fe- nerbahçeli Uegörüşeaeğûn''diye konuştu. Moshoeu dönmedi Fenerbahce iki eksikleçalıştı Spor Servisi - Fenerbahçe, 15 haftada Gençlerbırliği ile oynayacağı maçın hazır- lıklanna dün yaptığı tek idmanla başladı. Teknik direktör ZdenekZemantarafından izin venlen ve bugün Istanbul'da gelecek olan Moshoeu ve halen Belçika'da bulu- nan Oulare antrenmana katılmadı. Antren- man sırasında sol dızınde ağnlan olduğu- nu söyleyen Abdullah. çalışmasına salon- da devam ederken, yıldız oyuncunun du- runıunun bugün bellı olacağı öğrenıldi.Id- manda futbolculanna yan sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynatan Zeman, for- vet oyunculanyla da özel olarak ılgilendi. Forvet oyunculanndan gol bölgesi dışında pas almamalannı ısteyen ltalyan çalıştın- cı, topla buluştuklan anda ıse sadece gol atmayı düşunüp, pas vermelen konusunda uyanlarda bulundu. Fenerbahçe, Gençler- birliği maçının hazırlıklannı bugün yapa- cağı ıki antrenmanla sürdürecek. Aynca Fenerbahçeli futbolcular bugünden itiba- ren 2 grup halınde Özel Acıbadem Hasta- nesi'nde sağlık kontrolünden geçecek. Teknik direktör Mustafa Denizü ve öğrencfleri Avrupa'nın en iyi 16 takunı arasına girerken başanh performanslanyla alkıslandılar. 99'DAYENİLMEDİKSpor Servisi-(A) Mılh Futbol Takınumız, 1999'u yerulgisız kaparken, Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına ginp başanh bir grafik çızdı. 2000 Avrupa Futbol Elemeleri'nde Almanya, K. trlanda, Finlandıya ve Moldova'nın bulunduğu 3. gnıbu 2. sırada bitırip, final hakkını Irlanda Cumhunyetı ıle oynananan baraj maçlannda elde eden Ay-Yıldızlı ekibimiz, özel maç oynamadığı 1999 yılında 7 karşılaşmarun hiç binni kaybetmedı. 3 galibıyet, 4 de beraberlik alan milli takım, aröğı 11 gole karşın sadece 4 gol yedı. Moldova beraberlıği dışında hemen her maçta oldukça başanh bir performans çizen milli takım, özellikle Münıh Olimpıyat Stadı'nda Aimanya ile oynadığı maçla da yabancı futbol otoritelen tarafından, "Heyecan veren bir takım" olarak değerlendinldi. Bu dönemde Alpay Ozalan. Rüşrü Reçber. Hakan Şükür, AB Eren Beşerler. Tayftır Ha\utçu. Mustafa Denizü'nın vazgeçemedığı ısımler olarak dikkat çektı. Hakan Şükür, Arif ve penaltılanyla Tayfur, mılli takımın golcüleri oldu. Millilerin karnesi Tûrkiye - Moldova: 2-0 (Hakan Şükür, Sergen), Fınlandiya - Türkiye: 2-4 (Tayfur 2, Hakan Şükür 2), K. Irlanda - Türkiye: 0- 3 (Arif 3), Moldova -Türkiye: 1- 1 (Tayfur), Almanya - Türkiye: 0-0, K. trlanda - Türkiye: 1-1 (Tayfur), Türkiye-K.Irlanda: 04. GALATASARAY Şirketleşmede yeni arayış ARtF KIZILYALIN Bankalara olan ve her geçen gün kat- lanan 30 mılyon dolara yakın borcu nedeniyleparakn- zı yaşayan Galatasaray'da, şır- ket hısselerinın devn konusu yeni bir boyut kazandı. San-Kırmızılı kulübün ge- çen ay yapılan olağanüstü ge- nel kurulunda, hısse senetlen- nın yabancı şırketlere devn önensini ıncelemeye alan 'Da- nışma Komisyonu'nun bugün açıklaması beklenen 'nihai' karar. başkan Fanık Süren'in, süre ıstemesı üzenne hafta so- nuna ertelendı. Yılbaşı tatili sı- rasında G.Saray Sportif Işler A.Ş.'ye aıt hısse senetlenne teklif veren 2 yeni şirketle te- masa geçen ve Amerikan şir- ketı AIG'den de altematif bir önen alan Süren'in, yeni bir olağanüstü kongreyi hedefle- dığı öğrenildi. Oneri de bekliyor Başkan Faruk Süren'uı, ku- lübün gelirlennı arttırmak ıçin, özellikle Danışma Ko- mısyonu'nundan yeni önenler bekledığı sızan bilgıler arasın- da. Ünlü ışadamı ve Galatasa- ray Eğıtım Vakfı Başkanı tnan Kıraç'ın da ıçınde bulunduğu 7 kişilik komısyonun ıse, his- se devn konusunun blok satı- şına karşı çıktığı ve bireysel satış ıçın bir önen paketi ha- zırladığı kaydedıldi. Ancak bu bireysel satış ışlemı için 6 ay- lık biraraştırma süresi gerekı- yor. Ufiıkta kongre var Süren yönetiminin, mart ayındakı Olağan Genel Kurul öncesı yetki amaçlı bir erken kongreye gıtmesı beklenıyor. KJÜİUtUSUYUV Ud Galatasarav bir hafta süren tanlden s01 ""5115 - hâftada Kocaelispor fle oyna- yacağı maçın hazıruklanna dün başla- *• S a b a h > a P ü a n antrenmana, uçak- lan rötar yapan teknik direktör Fatih Terim ve yabancı oyuncular katılmadı. Ljgin 14 hafta ile sınırlandınlan ilk bölümünü en yakın raldbi Gaziantepspor 'un 8, Beşiktas/ın 10, Fenerbahçe'nin de 11 puan önünde lider bitirdikten sonra 6 günluk bir tatil\apan Galatasarayh futbokulann oldukça yorgun olduklan göz- lendi florya MerJn Oktay Teşisleri'nde yaklaşık 45 dakika süren ve antrenör- ler Müfıt Erkasap ile Bülent Ünder \ öneüminde > apılan antrenmanda futbol- cular, düz koşuyla yerindi. Hafıf sakatnklan bulunan Tugay ve Suat ise antren- mana kaölmajıp tesislerde tedavi oldular. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) NEYMİŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN BİLENYUM Atatürk'ün hiç unutulmayan bir tümcesi var. "Benim manevi mirasım ilim ve akıkJır." An- cak bu tümcenin anlamını kaç kişi yakalayabiliyor. Bir de hemen hemen her gün rahmetli Uğur Mum- cu'nun anımsadığım bir tümcesi var: "Bilgi sahibi ol- madan fikir sahibi olunmaz." Gerçı demokrası her- kesın açık açık ne düşündüğünü söylemesine izin ver- se de abuk sabuk konuşmalar, sapık düşünceler ve incir çekirdeğini doldurmayacak kadar kalitesiz görüş- lerle toplumumuz öylesine bir kulvara girdi ki. Televizyonlann giderek çoğalması, önüne gelenin açık oturumlarda dilediği gibi konuşması, hatta bu di- lediğı gibi konuşmalara bilim adamlanmızın da katıl- ması, doğrusı>akıl almayacak bir ortam doguruyor. Bilgi sahibi olmadan fikır sahibi olmak, temeli olma- yan bir yere kat kat bina inşa etmek demektir. Ama toplumumuzun yüzde kaçı bunun farkında. "At ça- muru iz kalsın" diyenlerie, akıl ve mantık dışı olanlar el ele vermışler, medyayı da ele geçirmişler ve toplum her geçen gün erozyona uğruyor, kimse farkında de- ğil. 2000'li yıllar, bilgi çağıdır, teknoloji çağıdır. Global- leşen küremizde artık her şey evimize, hatta Internet aracılığı ile parmağımızın ucuna geldi. Ama parmağı- mızın ucuna gelen bu teknolojiyi bile gerektiği gibi kullanabilecek miyiz? Fikir sahibi olma gereğini duy- madan yüzeysel bilgilerle kamuoyunu etkileyen, üs- telik gazeteciliğin gerektirdıği araştırmacı ve denetle- yicilikten uzak düşüncelerin bir hayli fazla olduğunu düşünerek milenyumdan pek de umutlu olduğumu- zu söyleyemıyoruz. Bu korkumuz siyaset için de, eko- nomı ıçin de ve spor için de geçerlidir. Bize göre milenyuma çağa ayak uyduran ve tekno- lojiyi anlamış beyinlerie ulaşabileceğimizin farkında olmak gerekıyor. Kısacası, milenyuma giden yol 'BİLENYUM' dan geçiyor. e-posta:ayucelman6yahoo.com Faks:(0212)513 85 95 Ünlü: Sorunlar giderilecek. Bakati Ünlü açıkladı Yeniyasa gelecek hafta Bakanlar Kurulu 'nda KAYSERİ (Cumhuriyet) - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı FikretÜnlü, Fut- bol Federasyonu'nun 3813 sayılı kanu- nunda yaşanan aksaklıklan gidermek için yapılacak değişıkliklerin, gelecek hafta Bakanlar Kuruiu'nda görüşüleceğini söy- ledi. Fikret Ünlü, futbolda bugün yaşanan ve ıleride yaşanacak kaosu önlemek için ya- sada yapılacak değışıkliklen, spor teşki- latım yeniden yapılandırma ve sponsor- luk yasasından daha ön plana aldıklannı belırtti. Ünlü, "Gelecek hafta, Bakanlar KuruJu'nda bu maddeyi görüşeceğiz. Fe- derasjon Başkanı Haluk Ulusoy bfle bu yasaya oy verir. Çünkü biz, sorunlan gi- dermek için bu değişiklikkri yapıyoruz" diye konuştu. Devlet Ba- kanı Ünlü, Futbol Fede- rasyonu yöne- ticilerirun fut- bolcularınala- cakları, trans- fer veya prim ücretlerinde vergi oranlan- nın düşürül- mesi içm Ma- liye Bakanı SflmerOralıle görüştükleruıı bıldirdi. Ünlü, "Ancak, ben bu de\ lefin spor ba- kanıyım. Benden habersiz futboUa veya spoıia ilgili hiçbir şey olamaz" dedı Ata sporu dağcıhk Dağcıhğın Türklerin ata sporu olduğu- nu ifade eden Ünlü, "Herkes ata sporu olarak güreşi bilir, ama dağcıhk daha es- kidir"dıye konuştu. Dağcıhkta çok gen kalındığını vurgu- layan Bakan Ünlü, "Nüfusu 20 milyon bi- le olmayan Bulgaristan'da 7 mihon dağcı varken, ülkemizde bu rakam on binlerie bile telaffuz edilemiyor. Doğa sporlarmı geUştireceğiz. 2000 >ıh, dağcıhkta aülım yıh olacak" diye konuştu. Caziantepspor Ramazan: HedefAvrupa GAZtANTEP(Cumhuriyet)-Ligin kı- saltılmış ilk yansını Galatasaray'm ardm- dan 27 puanla ikinci sırada bitıren Gazi- antepspor, bu sezon hedefinı Avrupa ku- palarına katümak olarak belirledı. Gaziantepspor ıkincı kaptanı Rama- zan, takım olarak başanh bir sezon geçir- diklenni, başanrun birlik ve beraberlikten kaynaklandığmı söyledi. Bu sezon takımda bazı oyunculann ön plana çıktığını, ancak kendileri ıçin Ga- ziantepspor'un başansımn daha önemlı olduğunu belırten Ramazan, "Sürekliyü- dız tablosuna girmem. admun ön plana çıkması beni rahatsız ediyor. Çünkü, biz koUektif bir o\ un anlayışmı benimsedik. Benim kadar diğer arkadaşlar da bu ta- kımın başansında söz sahibidirT> dedi. Av- rupa'da oynamak ıstediğmi vurgulayan Ramazan, "Avrupa'da top oynayanlann benden fazlası yok. Bir gün (Â) Milli takı- mın vazgeçihnez oyuncusu olmayı, daha sonra da Avrupa'yı hedefnyorum" dedi. Kış aylarında tesis eksikliği çekilen atletizmde sporculann çaresi yurtdışı Destek gören çahşabiliyor Metin Durmuşoğlu. DENİZ DERİNSU Yı] 2000. Türkıye'nirı her konuda olduğu gıbı sporda da büyük beklentilen var. Ama özellikle amatör branşlardaki bazı çarpıklıkJar yeni yılda da sporculann yakasını bıraktnıyor. Atletizm bu branş- lardan bın. Son yıllarda göze çarpan gehşmeler kaydeden atletizmde tesıs eksıklığı bir türlü gıde- rilemiyor. Özelhkle kış aylannda sporcular çalışa- cak salonbulmakta zorlanıyorlar. Kjmı dallarde ise salonda çalışmak koşullar nedenıyle mümkün de- ğıl. Bu sporcular idmanlannı yurt dışında yapıyor- lar. Ancak burada da ekonomık koşullar ortaya çı- kıyor. Eğer sporcu kendıne sponsor bulabılırse kamp ve idman için gidebiliyor. Bulamazsa işler zorlaşıyor. Metin Dnrnuşoğhı buna bir örnek. 6 yıl önce • Kış aylannda sporcular çalışacak salon bulmakta zorlanırken, sporcu kendine sponsor bulabilirse kamp ve antrenman için yurtdışına çıkıyor. Kıbns'tan Türkıye'ye gelen, yaklaşık 1 yü önce de vatandaşlığa geçen Dunnuşoğlu, 2.26 de Türkiye YüksetAtlama rekomnun sahibi. Uzun atlamadakı- şın çalışabileceği salon Türkiye'de yok. Şükrü Sa- raçoğlu Stadı'run altındaki salon, küçük yaştakı sporculariçin ayariannuş. Izmir'deki salonun zemi- ni ise sentetikten betona dönüşmüş durumda. Sa- kathk korkusu sporculan bu salonda yarışmaktan uzaklaşnnyor Fenerbahçe'nin sporcusu olan Metin Durmuşoğ- lu, son 3 ayının 2 ayını Budapeşte ve Bulganstan'da- kı kamplarda geçınnış. Önümüzdekı hafta tekrar Budapeşte'ye, 3 haftalıkkampagıdecek. Burayaka- dar herşe>- güzel. Ancak antrenörü. aynı zamanda F Bahçe Atletizm Şube Başkanı Adnan Karakaş'la bu^likte çalışan Durmuşoğlu'nun arkasındakı ısım F.Bahçe yönetıcısı Hulusi BelgD. 0nun sponsurlu- ğunda masraflannı karşılayabihyor. Ancak elbette her sporcu Metin Durmuşoğlu gibi kendine spon- sur bulma şansına sahip değil. Karakaş konuyla ilgili. "Metin 1251e B baran- nı geçerek olimpiyat hakkını kazandı.22Ty\ geçer- se.A barajınıdageçecek\eS\dne\ masraflannınlA- AF karşüaşa>acak.Ancak bu ekonomik koşullarda kulüplerin de bütcesi bir yere kadar.Tesis noksanb- ğmda sporcuiara \ardım eü uzabunazsa başanzor- laşıyor'' dedı. Hakemlere FIFA kokartlan îakıldı Gelecek sezon için FTFA kokartı takmaya hak kazanan hakem- lere, kokartlan düzenlenen törenle verildi. Güneş Otel'de gerçekleştirilen törende hakem- lerden Oğuz Sarvan, Metin Tokat, Erol Ersoy; Muhittin Boşat, Mustafa ÇuJcu, Orhan Erdemir, Lale Orta, Tuba Tosun yeniden FİFA kokartı takarken, Bülent Uzun ve Şebnem Çaküran ise ilk kez kokart aldılar. (Fotoğraf: GÖKMEN ALAKUŞ) Beşiktaş zoHandı Beşiktaş: 26- Çankaya: 25 SALON: BJK HAKEMLER: Hakan Küçükyılmaz (6), Hakan Altan (6) BEŞİKTAŞ: Faruk (4), Adem (7)6, Melih (5)4, Cem (5)2, Suat (5)4, Veselinoviç (5)1, Ömer (5)1, Cemal (5)2, tsmail (7)6, Veis (5), Kerem (5), Uğur (5) ÇANKAYA BLD.: Hüseyin (5)1, Emre (4), Bo- tenko (6)6, Murat (5)6, Tolga (5)3, Colesmk (4), Nihat (5)3, Önder (5)5. Nevzat (4). Mert (5)1 İLKYARI: 10-11 (Çankaya Bld. lehine) Hentbol 1. Lıgi'nde oynanan maçta Beşiktaş. Çankaya Beledıyesf nı 26-25 yenerken zorlandı. Diğer soouclar: Bld. Ankara-Halk Bankası: 23- 32, K. Toprak-Kurumahmutoğlu: 28-21, K. Me- Ükgazı -ASKİ: 1M1, A.Gücü-Ç. Seramık: 30- 42, lzmir Bld.-Trabzon Bld.:35-36. Ribbeckin adayı Matthaus • BERLCV -^ (Cumhuriyet) - Matthaus'a milli takım antrenörlüğü yolu gözüktü. Almanya Milli Futbol Takımı'nm teknik direktörü Erich Ribbeck, 38 yaşmdakı ünlü Alman yıldız Lothar Matthaus'un kendinden sonra milli takımın başma geçmesi gerektiğını açıkladı. Günluk brr gazetede yayımlanan röportajda Matthaus'un ftıtbolun kimyasını çok iyi bildiğıni belirten Ribbeck, "Kendisi çok tecrübeli. Aynca medyayı elinde tutma gücüne de sahip" diye konuştu. Almanya Futbol Ferasyonu Başkam Egidius Braun ise geçen günlerde yaptığı bir açıklamada "Matthaus bence olabilecek en iyi mılh takım antrenörlerinden biri" dıyerek tecrübeli oyuncuyu mıllı takım için düşündüğünü belırtmişti. Benfica'da - transfer atağı • LİZBON (Cumhuriyet) - Portekız futbol liginin en ıddialı takımlanndan biri olan Benfica'da sezon ortasında başlayan transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Benfica, son olarak Şilıli yıldız Chnstıan Uribe'yi kadrosuna dahil etti. 30. şampiyonluğunu 1994 yılında kazanan ancak daha sonra şampıyonluk yüzü göremeyen Benfica, sezon ortasında Mısu-lı mılli oyuncu Abdelsatar Basn ve Yunanlı defans oyuncusu Triantafyllos Mahairidis'i transfer etmişti. Benfica, UEFA Kupası'nda îspanyol ekibi CeltaVigo'ya7-l ve 10' lık sonuçlarla yenilerek elenmıştı Roma'da Kiprono birinci •ROMA (Cumhurh/et)- Kenyalı Josephat Kiprono Roma'da düzenlenen Milenyum Maratonu'nu kazandı. Yanşm en büyük favorisi olarak gösterilen 26 yaşındaki Kiprono, 2 saat 8 dakika 27 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşırken fazla zorlanmadı. Bayanlar kategonsınde ise bir başka Kenyalı atlet Tegla Loroupe, 2 saat 32 dakika 4 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. Martinez tur atiadı • Spor Servisi - Tenıste yılın ilk turnuvalan başladı. Bu tumuvalann en önemlılennden biri ıse Avusturalya'nın Gold Coast şehrinde düzenleniyor. Tumuvanın ilk turunda 3 numarali sen başı Îspanyol Conchita Martinez, Avusturyalı Sylvıa Plıschke'yı 2-0 yenerek tur atlarken diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Barbara Rittner- Maugı Serna- 2-1. Silvija Talaja-Nicole Arendt: 2-0, Rita Grande-Annabel Elhvood: 2-1, Sabüıe Appehnans-Erika Delone: 2-0, Kveta Hrdh'ckova- Laurence Courtois: 2-1. Cünün icinden • Erzuromspor antrenma- nını izleyen basınmensuplan- na küfreden fiıtt)olcu Coşkun krize yol açtı.Antrenman sıra- sında basuı mensuplanna kü- fürler yağdıran Coşkun, krize neden olurken, yaşanabılecek olaylar menajer Süleyman Hurma'nın araya girmesıyle önlendi. • Kocaelispor, 3 günluk yıl- başı tatılını tamamlayarak, Galatasaray maçuıın hazırhk- lanna başladı. Teknik direktör Güvenç Kurtar, "Galatasa- ray'ı yenerek geleceğe umut- la bakmak ıstıyoruz" dedi • Kırkpmar Yağh Güreşle- n Başpehirvanı Ahmet Taşçı, 2000 yılında yapılacak Kırk- pınar güreşlerinde iddialı ol- duğunu behrterek, "Son yüz- yılîn başpehlivanhğın) yeni bir yüzyılda da sürdürmek ıstiyo- rum" dedı. • 3. lig de dün oynanan ikı ereteleme maçında Doğuba- yazıt. Of'u 3-2yenerken Çaycuma. Çorum ile 0-0 bera- bere kaldı • Dün koşulan lzmir at ya- nşlannda 1-5-3'7-3-9-7 kom- bınesinı bilenler, 17 mılyon 588 bın 250'şer lira ikramıye kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog