Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 OCAK 2000 PAZARTESİ 14 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERt Kabadaymm Sonu 10.25 TRT3 Dram Bır kabadayırun ayakta kalmak ıçın verdı- ğı sav aşımı konu alan filmın yonetmenlığı- nı Nejat Okçugıl üstlenıyor Başrollennde Kar- tal Tıbet ve Hale Soygazı yer alıyor Sflalu. 11.00 TRT INT Macera Ç2\ Kıbrıs mucahıtlennden uç eskı sılah arka- yzJ daşının yıllar sonra buluştuklan Istanbul'da yaşadıklan seruvenlenn oykusu konu edıhyor Yönetmenlığmı Osman F Seden'ın üstlendığı ya- pınun başroUennde Kadır Inanır, Penhan Savaş, Beyk tmamverdı ve Eşref Kolçak oynuyor (1977) Öksüzler 12.05 GAP TV Dram ^ Yaşamlan sersenler, berduşlar, düencılerara- v v sında geçen kımsesız sokak çocuklannın öy- kusu Ertem Goreç'ın yonetımınde Sezer Inanoğ- lu, Hale Soygazı, Zeynep Değırmencıoğlu, Ekrem Bora ve Mahmut Hekımoğlu rol altyor (1973) Kazabianka 14.10/00.30 Kanal 6 Macera (Casablanca) - Ikıncı Dunya Savaşı tum şıddetıyle surerken, ınsanlar Avrupa'dan sa- vaşın olmadığı yerlere kaçmanın yollannı ara- maktadır Bunun ıçın en geçerlı yol, savaşa gır- meyen Portekız'e ulasmak, dolayısıyla da Kasab- lanka'yauğramaktır Yon Mıchael Curtız Oyn Humphrey Bogart, Ingnd Bergman, Paul Hen- reıd, Claude Raıns (1942 ABD, 102 dk) 20.30 / Kanai 6 / Pehlivan Aynntı yanda Son Kurşun 20.30 atv Macera /T>ı (P>per Bullets) - En yakın arkadaşınm ol- ' O ' durulmesı nedenıyle yenıden pohslığe dö- nen John Rourke ve ortağı, katılı bulmak ıçın ha- rekete geçerler Yön Serge Rodnunsky Oyn Ja- mes Russo, Wıllıam McNamara, Jeff VVıncott Dartanyan'ın- 21.00 Kanal E Macera /fT\ (Füle de D'Artagnan) - Dartanyan'ın kızı Elo- ö ıse, başrahıbe oldunılunce, babasına gıdıp yardım ıster Bu arada manastırdan aldığı ıhtıyaç lıstesını gızlı bır belge zannetmektedır Yön Bert- randTavemıer Oyn SophıeMarceau,PhılıppeNo- ıret, Saraı Frey. Claude Rıch (1994 Fransa, 105 dk) Tehlikeye Karşı 21.20 BRT Gerilim (Close to Danger) - Guzel bır üp oğrencı- sı, boş zamanlannda bır yazara sekreterlık yapar Bır gun, yazann bır ınsaru oldurmek ıste- dığını fark eder ve polıse haber venr Yön Ne- ema Barnette Oyn Lısa Rınna, Rob Estes Onu Tanıymca 21.30 ctv Duygusal (Indecent Seduction) - Öğretmen Pete, öğ- rencılennden Ammy'ye özel dgı duyar Bır gece Am> 'y 1 kendı kızı Cassıe üe kalması ıçın evlçnne davet eder ve o gece genç kızia bırlık- te olur Okulda çıkan dedıkodulara daha fazla da- yanamayan genç kız başına gelenlen annesıne an- İatır Yön Alan Metzger Oyn Gary Cole, Nıc- holle Tom, Mary Kay Place 21.45 / TGRT / Rocky Aynntı yanda OteldeJd Sır 22.15 atv Gerilim ©(Stir) - Önemlı bır buluş ûzennde çalışan ba- bası bır otel odasuıda oldurülen altı yaşın- dakı Matt, annesıyle otelın aynı odasuıda kaldı- ğı bır gece rüyasında babasını gorur Gunler geç- tıkçe Matt, babası gıbı konuşup ganp davranış- larsergıler Yon Rodıon Nahapetov Oyn Tra- cı Lords, Andrew Heckler, Danıel Roebuck. 22.30/TRT2/Kuru... Aynnt yanda Modern™ 24.00 Kanal E Macera (RambHn* Man) - Dedektıflık burosu kuımak ıçın Nashvılle'e gelen ıkı Montanaluıın, ıkı şankcıy la tanıştıktan sonrabaşlanndan geçen olay- lann anlatıldığı yapımm yönetmenı, Burt Ken- nedy Oyn Jerry Reed, Tom Selleck, Morgan Fa- ırchıld, Claude Akıns (1979 ABD, 100 dk) Müfreze 00.35 TRT 1 Savaş /fN (Platoon) - Vıetnam'a ındığı andan ıtıbaren \zs savaşın sıcakhğını hısseden Chns Taylor, pı- yade bırhğuıe atanır Taylor ve bırhğı, bu kor- kunç savaş atmosfennde başlanndakı ıkı çavuş- tan bınıun tarafını seçmek zorundadır Yonet- men Ohver Stone Ovuncular Tom Berenger, Wıllem Dafoe, Charhe Sheen (1986 ABD, 120 dakıka) Vadide tki Gün 00.50 l.star Macera (Two Days in the Valley) - Cınayet, entn- ka ve aşk esrarengız bır şekılde Los Ange- les'nı banlıyosunde bır grup ınsanın yaşamını bır- leştırır Kıralık katıller, Roy adındakı bır kışıyı oldurmek ıçm emır alırlar Yon John Herzfeld Oyn Danny Aıello, James Spader, Erıc Stoltz (1996 ABD, 107 dk) Adalet Peşinde 01.15 Show TV Macera /77\ (Code of Ethics) - Amenka hukumetınde V3' yaşanan buyuk bır dolandıncılık olayını or- taya çıkarmak ısteyen bır adam ve onun peşın- de olan katıl arasında yaşanan olaylan konu edı- nen yapımda Mebssa Leo, Davıd Beercroft rol alıyor Yönetmen Davvn Radıcan Yabancı İzleyin Orta Değmez O Yerlı UYDULAR RTl 07 30Guten Morgen De- utschland 08 30 Reıch und Schon 08 55 Unter Uns 09 25 Gute Zeıten Schlechte Zeıten 10 00 Meın Morgen 11 30Sab- rına 12 30 Famihen Du- ell13 00Punkt1214 00 Dıe Oltver Geıssen Show 15 00BırteKaralus16 00 Barbel Schafer 17 00 Hans Meıser 18 00 Dıe Nanny 18 30 Unter Uns 19 00 Guten Abend 19 30Exclusıv1945RTL Aktuell 20 10 Explosıv 20 40 Gute Zetıne, Schlecrste Zeıten 21 15 Dr Stefan Frank 22 15 Htnter Grttern 2315 Ext- ra 00 30 Money Trend 10 00 Jake und McCabe 11 00WotfsRevıer12 00 Jorg Pılawa 14.00 Son- a15 00Rıcky1600Star Trek 17 00 Bayvvatch 18 00 Jeder Gegen Je- den 18 30 Regıonal Re- port 19 00 Rıcterın Bar- bara Salesch 19 30 Nachnıchten 20 00 Blrtz 20 40 Echt Wahr 21 15 HelıCops 22 15 Brıskos Jahrtiundert Show EUROSPORT 09 30 Fun/Extremsport 11 30Tnatlon13 00Ruz- gâr Sörfu 14 00 Guç Sporiarı 15 00 Snowbo- ard 15 30 Futbol 16 30 Sportscentre Spezıal 18 00Kayak21 45Boks TV5 17 15 TV 5 ûuestıons 18 05 Pyramıde 18 30 Ouestıons pour un Cham- pıon 19 00 Joumal Tele- vıse TV 5 19 15 Specıal Fetes21 00 Journal Te- levıse Suısse de 22 05 Fousd'humour23 00 Jo- umal Televıse TV 5 23 15 Cınema Katıa Stallone bu s filmle ünlendi On dalda aday olduğu Oscar ödüllerinden üçünü alan 'Rocky' filmi, 50 milyon dolarlık gelirle büyük bir sansasyon yaratnuştı. TV Servisi - Çekıldığı dönem- de, tanınmamış bır oyuncunun baş- rolünü oynadığı ucuz bır film ol- masına karşın "Rocky", "Başka- nın Bütün Adamları" ve "Net- work" gıbı yılm favon yapımla- nnı gende bırakarak en ıyı film Os- can aldı 960 bın dolara mal olan film aynca, 50 milyon dolarlık gelırle buyük sansasyon yarattı '' Bir zamanlar bir boksör var- dı. Bir gün karşısına yaşamının en büyük şansının çıkacağım umut ediyordu" sozlenyle baş- layan bu çağdaş masal, dunya ağır sıİdet boks şampıyonunun 30 ya- şında sıradan bırboksor olan Rocky Balboa'ya şans tanıyarak, onunla yapacağı maçta unvanını ortaya koyacağını açıklamasından sonra gelışen olaylan anlatıyor Sylvester Stallone, otobıyog- rafik oğeler ıçeren senaryosunu yapımcı Winkler ve ChartofTa önerdığınde, yapımcılar başrolu Burt Reynolds veya James Ca- an'a vermeyı duşunduler Stallo- ne, başrolu kendısının oynaması koşuluyla senaryonun filme çe- kılmesme ızın vereceğını beluttı TGRT 21 45 Rocky - Yon- John G. Avild- sen / Senaryo" Sylvester Stallone / Goruntu James Crabe / Muzık- Bill Conti / Oyn Sylvester Stallone, Ta- lia Shire, Burt Young, Carl VVeathers, Burgess Mere- dith, Thayer Davıd / 1976 ABDyapımı, 119 dakıka. Ve o zamana dek tanınmamış bır yönetmen olan John G. Avildsen tarafından 28 gunde çekıldı Rocky'nın ıssız Phüadelphıa so- kaklannda antreman yaptığı sah- neler ve boks maçının gostenidı- ğı son bölum. muzığuı de katkısıy- la son derece etkılı On dalda Os- car'a aday gostenlen yapım, uç ödul aldı (en ıyı film, yönetmen v e kurgu) Stallone'nın 1978'de senaryo- sunu yazıp yonettığı "Rocky 2", bınncuun tekran olmaktan ote> e gıdemezken 1982'de çekılen "Rockj 3 " ve 1985'tekı "Rocky 4 " ıse buyük tıcan başan elde eden yapımlar oldu CNNTURK 21.00 Yeni yıldan beklentiler TV Servisi - "Yeni yılda Türkiye'yi neler bekliyor" so- rusuna yanıt aranacak "CNN Türk Masasf'nın bu bolümu- nu Sedat Ergin. Fikret Bila ve lsmet Berkan bırlıkte sunuyor Canlı olarak ekrana gelecek programda uç gazetecı, geçen yıl Turkıye'de yaşanan gelış- melen yorumlayarak 2000'de- kı olası gelışmelen tartışıyor tv8 21.00 'Eski Dostlar' vesanatmüziği TV Servisi - Yıllannı Turk muzığıne adamış ancak perde arkasında kalmış unlü müzıs- yenlerle genç yeteneklenn tanı- tıldığı "Eski Dostlar" progra- mını Galip Sokulln sunuyor Yapımın bu bolumune bestecı Semabat Özdenses ve Cengiz- han Sönmez konuk oluyor TKT3 22.20 Askeri amaçlı yunus balıklan TV Servisi - Belgesel ya- pım "Denizin AskerlerT'nde, ABD ve Sovyetler Bırlığı'mn 196O'lı vıllarda, soğuk sava- şın dengesını sağlayabılmek ıçuı başvurduklan metotlar an- latılıyor "1leri Biyolojik Sa- vunma Sistemleri" uzerıne bılgıler venlen yapımda, ozel- lıkle yunus balıkJanndan as- ken amaçlarla yararlanma prog- ramının çalışmalan anlatıhyor Mavi Resifler TV Servisi - Güney Afhka'mn mavı sulan ve denızaltı guzellıklenyle zıtlık oluşturan tehlıkelen anlatan "Mavi Resifler" belgeselı ılk bolumuyle ekrana gelıyor Ocak a> ı boyunca her pazartesı yayunlanacak belgeselın bolum başhğı "Okyanuslardaki Tehlike" adını taşıyor Bu akşamkı ılk programda, Komoros Adalan'ndakı resıflenn durumu, kuresel ısınmanın mercan resıflennı tehdıt etmeye başlaması konu edılerek, Hmt Okyanusu"ndakı yanardağ adalannda bır zamanlar denız canlılanna yaşama ortamı sağlayan rengârenk ekosıstemlenn sıcaklıkla nasıl ölduğune dıkkat çekılıyor • Discovery, 19.30 Gönüllerdeyeşeren sevda TRT 2 22.30 Kuru Gürültü - Much Ado Abo- ut Nothıng / Yönetmen - Se- naryo- Kenneth Branagh (Shakespeare'ın esennden)/ Oyuncular Kenneth Branagh, Michael Keaton, Emma Thompson, Denzel VVashing- ton, Robert Sean Leonard, Keanu Reeves, Richard Bri- ers / 1993 Ingıltere - ABD or- tak yapımı, 111 dakıka. TV Servisi - Rekin Teksoy'un ha- zırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebi- yat" kuşağında, Kenneth Branagh'ın Shakespeare'den sınemaya uyarladı- ğı "Kuru Gürültö" adlı yapun gös- tenlıyor Fılmden once Rekın Teksoy Prof Dr OyaBaşak'la yapım uzenne bır tanıtım söyleşısı yapacak Shakespeare'ın güldurulen arasında ozel bu-yen olan "Kuru Gürflltü'"de, yazar bırçok oyununda olduğu gıbı bır başka kaynaktan (Bandello'nun bır öy- kusuyle, Aristo'nun "Öfkeli Oriando" Umudun yıkıldığı an I Kanal 6 20.30 Tarık Akan filmde. baba mesleğini yaşatmava çalışan pehlivan Bilal rolünde. Pehlivan - Yönetmen Zeki Ök- ten/Senaryo Fehmi Yaşar/ Goruntu. Hüseyin Özşahin / Oyn Tarık Akan, Meral Or- honsay, Yavuzer Çetinkaya, Erol Günaydın, Yaman Okay, Orhan Çağman, Tulû Çizgen /1984 Şeref film yapımı. TURHAN GÜRKAN TV Servisi - Zeki Ökten'ın "Peh- livan" filmı, kırsal kesım torelennı, ulusal kultur ve folklorumuzu, eskı- meye yüz tutan Kırkpınar gerçeğıy- le donatarak, belgesel bu- anlaümla gözler onüne senyor Artık yıtıp gı- den geleneksei yağlı gureşın önle- nemez çöküşunu, bu ata sporuna son bır umutla sanlan bır gencın yıkılış öyktısu ıçmde, çarpıcı bıçımde yan- sıtan film, yabancı şenlıklerde odul- ler kazanmış etkılı bır sinema urunü. Lıbya'ya ışçı olarak gıtmeyı bek- leyen Bılal, kansı Senem ıle uç ço- cuğu ve yaşlı babasını geçuıdırebıl- mek ıçm ata meslığı pehlıvanlıkta şansını denemek ıster Başpehlıvan- lık ıçın koylusu Mestan Bılal'ı gü- reşe hazırlar adlı destanından) esınlemr Italya'nın Messma kentınde geçen olaylar ıkı ay- n doğrultuda gelışır Bır yandan Beat- nce ıle Benedıck arasuıdakı gonul ılış- kısı ızlenır Aşka ınanmayan evlıhğe karşı çıkan bu ıkı genç. arkadaşlannın oyununa gelerek âşık olurlar Bu go- nül ılışkısıne paralel olarak da, bırbır- lennı seven Claudıo ıle Hero'nun, aşk- lanru engellemeye kalkışan kötu yurek- ü kışılerden çektıklerı gosterılır Ikı sevda öykusü de aynı zamanda mutlu sona ulaşır Ingılız tıyatrosunun son \illarda ye- tıştırdığı en onemlı sanatçı sayılan, tı- yatro ve sinema oyunculuğunun yanı- sıra yonetmenhk, senaryo ve oyun ya- zarlığı yapan ve eleştırmenlerce La- urence Olivier ve Orson W elles ıle kar- şılaştırılan Kenneth Branagh, " 5 . Henry"yı smemaya uyarladıktan son- ra kısa bır sure ıçın gıttığı Hollywo- od*tan dönüşûnde bil ke/ 4t Kuru Gü- rültü"yu sınemaya uyarladı Filmde yıne hem yonetmenlığı hem başrolu ustlendı Yapımda, otanhteev- lı olduğu Emma Thompson'dan baş- ka, aralannda Denzel V\ ashington ve Michael Keaton'ın da bulunduğu guç- lü bır oyuncu kadrosu gorev aldı Shakespeare'ın şölenlere, danslara, pıknıklere, yanlış anlamalara dayalı, zaman zaman farsa. zaman zaman da melodrama kaçan bu guldurusunü, Ken- neth Branagh buyuk bır ustalıkla sıne- maya aktanyor Fdmm ağırlık noktası, bu- yandan bu-- bırlennı ığnelerken, bır yandan gonul- lennde yeşeren sevda tohurnlaraıı ge- hştıren Beatnce ıle Benedıck arasında- kı soz duellosunu canlandıran Thomp- son ıle Branagh'ın oyunculuk yetenek- len oluyor Ve ortaya tıyatro etlalennden annmış, Shakespeare'e taze brr soluk getu-en bu- film çıkıyor Tv PROGRAMLARI m J - | 07.00 Haber 09.00 Masal Çıftlığı 09.30 Kann- I I caAnthony10.05Arayış(Canlı)12.05Sıyahln- • J cı 13.40 Butun Çocuklanm 14.35 Bızım Yarı- şımız 15.05 Ay Savaşçısı 15.35 Dunya Mutfaklanndan fftar Sofrasına 16.20 fftar Programı 16.45 Zaman Za- man Içınde 17.10 Penhan Abla 19.00 Ayrılsak da Be- rabenz 19.45 Spor 20.00 Haberter 21.00 Kadır Gecesı 22.30 Tasavvuf Muzığı Konserı 23 35 Beyoğlu Zaman içınde00.05 Gece Haberterı 00.35 Yabancı Film: Muf- reze 02.30 Turk Halk Turk Sanat Muzığınden Seçme- ler 03.10 Yerlı Film: Şehır Eşkıyası (0 312 428 22 30) *?\ 17.58 GAP TV den Geçış 18.05 Dorduncu Du I G r Z var 18.35 Bamey Google 18.45 Kultur Sanat * J Rehben 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Işıtme En gellılere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.10 Pop Saatı 20.50 Bırebır 21.20 Belgesel Osmanlı Devletı 21.50 Mını Konser 22.00 Gece Bultenı ve Ingılızce Haberter 22.30 Yabancı Rlm: Kuru Gürültü 00.30 Kultur Sanat Rehben 00.45 Teachers Jazz Nıght 01.35 Belgesel Okavango Operasyonu (Tekrar) (0 212 259 72 75) i ı y y 08.00 Spor Arşıvınden 09.30 Sıhırlı Kurdele •Sj>5 10.00 Kanada Ulusal Parkları 10.25 Yerlı V—• Film: Kabadayının Sonu 11.50 RadıkalSpor- lar 12.20 2 Dunya Savaşı nın Sırlan 13.05 Dedektıf Po ırot 13.55 Fılmlenyle Yonetmenler 14.45 Yabancı Film 16.10 Dızı Avukat 17.00 Izduşum 19.15 Okudukça (Tekrar) 19.50 Genç Haber 21.30 99 Yılının Klıplen 22.20 Denızın Askerlerı 23.10 Spor Arşıvınden •wft 06.00 Açıkoğretım Usesı Ders Prog 09.00 Açık I_*"J llkoğretım Okulu ve lletışım Rehberlık Okulu ** Ders Prg 10.00 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğ- retım Fakultesı Ders Prg 14.00 Turku Turku Turkıyem 15.25 TSM 16.45 Yurdun Dort Kosesınden 18.00 Açı- koğretım Lısesı Ders Prg 21.00 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fakultesı Ders Prg 24.00 Kapanış 07.00 Haber 09.00 Masal Çıftlığı 09.30 Susam Sokağı 10.00 Ferhunde Hanım ve Kızları 10.25 Uzaktakı Yakınlarımız 11.00 Yerlı Film: Sılah Arkadaşlan 12.15 Turızm Spotu 12.30 Turk El Sanat- lan 13.40 Bır Dılden Bır Telden 15.00 Dızı Uğuriugıller 15.35 Dunya Mutfaklarından Iftar Sofrasına 15.55 An- kara dan 16.42 Iftar 17.10 Sızın Içın 18.00 Haberler 19.00 Ayrılsak da Berabenz 20.00 Haberler 21.00 Ka dır Gecesı 22.30Tasavvuf Muzığı Konsen 23.30 Osman- lı Kullıyelen 00.05 Gece Haberlen . 08.00 Bu Sabah 09.00 Dört Mevsım Kadın 111.30 Çızgı Film Kıvırcığın Denız Fenen 12.05 Yerlı Film: Öksüzler 13.30 Perde Arkası 14.30 Haberler 14.45 Anadolu Gunluğu 15.30 ll Spor Merkezlen (Dıyarbakır) 16.00 GAP FM 17.00 Gı- de Gıde GAP 17.58 TRT 2'ye Geçış 07.00 Bu Sabah 09.00 Ka- sırgalar 09.30 An Maya 10.00 Polıs Akademısı 10.30 Super Dave 11.00 Maske 11.30 Sabah Şekerlen 13.00 Ha- ber 13.10 Sen Her Şeyı Duşu- nursun 14.10Sevımiı Kahraman- lar 14.40 Unutabılsem 16.50 If tar Saatı 17.10 Sevımlı Kahra- manlar 17.30 Şınnler 18.00 Ha ber 18.10Çılgın Bedış 19 00 Ana Haber 19.55 Gunun Yorumu 20.00 Spor Gundemı 20.15 Çar- kıfelek 21.45 Yabancı Film: Cağ- rı 00.40 Bu Gece 01.00 Conan 02.30 Yabancı Film: Bır Yıldız Ooğuyor 04.30 Duygulu Turku- ler (0 212 215 51 11) _ A _ _ 07.00 Kahvaltı Ha- 3 I V ^'^ o9 -10 Tele - • " • " tubbıes 09.40 Ay- şe özgun 11.00 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 A dan 2 ye 16.40 Iftar Saatı 17.05 Dı- zı Sabnna 17.50 Dızı ÇıçekTak- sı 19.00 atv Ana Haber 20.10 Para Hattı 20.15 Spor Haberle- n 20.20 Otomobılcı 20.25 Hava Durumu 20.30 Yabancı Film: Son Kurşun 22.15 Yabancı Film: Oteldekı Sır 24.00 Gece Haberlerı 00.10 Yabancı Film: Ihanet 02.00 Ayşe Özgun 03.00 Gonulden Nagmeler 04.20 Ge- cenın Içınden 05.40 Sahur Da- vulu (0 212 655 00 00) 07.00 Gune Merha- ba 08.45 HayaletAv- cılan 09.15 Dızı Yal nızca Mana 10.15 Klıp 99 13.00 Çızgı Film Kuşağı 15,00 Dızı Ce- sur ve Guzel 15.45 Dızı Yalan Ruzgân 16.45 Yerlı Film: Oğlum Osman 18.45 Dızı Ayşecık 19.30 Show TV Haber 20.30 Spor Say- fası 20.45 Yasemınce 22.00 Te- levole 23.45 Pencere 00.45 Ha- ber Hattı 01.15 Yabancı Film: Adalet Peşınde 03 00 Show TV Haber 04.00 Sahur 04.30 Yerlı Film: Taşralı Amca 06.00 Dızı Sevımlı Bucur (0212 286 35 35) ^- 07.00 Gune Baş- ^ - 'arken 09.35 Eko- nomıiO^Oüfesty- le 10.35 Gundemdekıler 11.35 Yakın Plan 12.35 Dunyaya Bakış 13.35 Ekonomı 14.00 Haberler 14.20 Lıfestyle 14.35 Yakın Plan 15.10 Lıfestyle 15.35 Yakın Pian 15.45 Lıfestyle 17.35 Ekonomı- de Bugun 18.05 Gece Gunduz 18.35 Dunyaya Bakış 19.05 Gun- demdekıler 20.00 Haber 20 20.50 Spor Ekonomı 21.05 90 Dakıka 22.30 Karalama Deften 23.00 24 Saat 23.50 Ingılızce Haberler 24.00 Haberler (0 212 286 36 36J 07.00 Gunaydın Turkıye 09.00 Dızı Kaygısızlar 10.00 Dızı Guzel Mana 11.00 Dızı Ferhunde Hanımlar 11.40 Çızgı Fılmler 13.00 Gun Ortası 13.10 Yerlı Film: Babıa 15.00 Yıldız Savaşları 16.30 Çız- gı Fılmler 17.40 Dızı Bucur Ca- dı 18.40 Dızı Bızımkıler (Tekrar) 19.30 Star Haber 20.15 Spor Ekstra 20.25 Dızı Uvey Baba 21.50 Yasemınce 23.10 Televo- le 00.10 Gece Hattı 00.40 Spor Gecesı 00.50 Yabancı Film: Va- dıde Ikı Gun 02.50 Star Haber (Tekrar) (0 212 448 80 00) 06.30 Sabah Haberı 10.30 Gulbence (Can- lı) 12.00 Haberler 12.30 Yanşma 4x4 13.30 YemekZev kı 14.30 Kezban ın Gunluğu (Can- li) 16.15 Iftar 17.00 Haber 17.30 Dızı Paşa Baba Konağı 18.00 Yetış Bacım 19.00 Ana Haber Buitenı 20.30 Dızı Evımız Ola- cak mı 21.45 Yabancı Film: Rocky 23 45 Kadır Gecesı Özel Programı 00.30 Gece Haberı 01.00 Dızı EvımeOlacakmı 02.00 Yemek Zevkı (0 212 652 25 60) 09.00 Haberler 09.12 Kıtapça 10.12 Gezgın 10.50 Ekonomı 11.12 Stıl 12.12 Eğılımler 12.20 Ekonomı 12.45 5 Dakıka Ara 13.20 Ekonomı 14.12 CNN Turk Muzık 15.20 Eko- nomı 16.12 Stıl 16.27 Ekonomı 17.00 Haber 17.57 Spor 18.12 Eğılımler 19.00 5N 1K 20.12 CNN Turk Muzık 20.50 Ekonomı 21.00 CNN Turk Masası 22.12 NET 23.00 Gu nun Sonu 23.42 Kıtapça 24.00 Haber (02126771000) L> 07.00 Çızgı Sinema Notre Dame'ın Kamburu /l. \ 08.00 Gun Başlıyor 10.00 Yerlı Fılm: Aşk Ya- " ^ » rası 11.30 Klıp Cumbuşu 14.00 Haberter 14.10 Yabancı Fılm: Kazabianka 16.00 Haberler 16.20 Yer- lı Fılm: Aşk Yarası (Tekrar) 18.05 Dızı Kaygısızlar 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yerlı Rlm: Pehlrvan 22.30 Iş- te Hayat 23.30 Ekonomı Vıtnnı 00.30 Yabancı Fılm: Ka- zabianka (Tekrar) 02.40 Ana Haber (Tekrar) 04.00 Sa- hur 05.00 Klıp Cumbuşu (Tekrar) (0 212 284 31 50) . 07.30 Gazete Haberlen 08.05 Gundem 11.35 Kahve Molası 12.35 Spor Dunyası 14.20 Bır Zamanlar 14.35 AteşGucu 15.40 Istanbul u Dinlıyorum 17.05 Ikı Nehır Arası 18.10 Bızden Bın 19.15 Kuçuk BırÖyku 20.00 Ana Haber21.00 Eskı Dostiar 22i» Haber Masası 22.40 Istanbul u Dtnlıyorum 23.05 Sport- men 00.35 Kahve Molası (Tekrar) (0 212 288 51 52) • • , - 07.00 Bu Sabah 09.10 Çıçek Kız 10.00 Se- fjtJMm vımlı Ayıcık 10.30 HayatGuzeldır 12.30De- • " " * * " nızın Oykusu 13.00 Damak Tadı 13.30 Hay- vanlar Dunyası 14.10 Sağlıkla Randevu 16.30 Iftar 17.00 Çay ve Sempatı 18.00 Dızı Muthış Ikızler 18.30 Sıhırlı Ayna 19.00 Ana Haber 20.00 Spor 20.20 Scrabble 21.20 Yabancı Fılm: Tehlikeye Karşı 23.00 Kadır Gecesı 24.00 Gece Haberı 00.30 20 Yuzyılın Kılometre Taşla- n 01.30 Yabancı Rlm: Son Kurşun (0212313 50 00) 07.35 Çızgı Fılm GozukaraClıff 08.10 Ya- bancı Fılm Nuh 09.40 Çızgı Fılm Kanu- nunKuvvetı 311.25 Yabancı Fılm Çımen Turkusu 13.10 Yabancı Fılm Talıh Uzumlen 14.45 Ya- bancı Rlm Hayatını Satan Adam 16.50 Yabancı Fılm Vahşı Oyunlar 18.20 Yabancı Fılm Karakter 20.30 Dı- zı Seınfeld 21.00 Yabancı Fılm- Koyu Kırmızı 23.00 Yabancı Fılm Ilk Suç (Altyazıh) 00.50 Yabancı Fılm Ağustos 02.20 Playboy TV (0 212 336 15 15) 07.00 Cumbuş 07.30 Gune Başlarken 11.00 « * « Yabancı Film: Mobydıck 13.15 Yabancı Fılm- Johny Ford 15.15 Önce Sağlık 16.15 Iftar Vaktı 17.15 Dın veToplum 18.15 Kurdele 19.30 Flash Ana Haber 20.30 Duzlem Ayna 21.30 Kadır Gecesı 23.00 23 Saat 24.00 Yabancı Fılm: Geleceğın Gucu 02.00 Önce Sağlık 04.00 Sahur (0 212 256 82 82) 1 1 0 ° G ı z l 1 Kamera 12.00 Vahşı Doğa 13.00 Doğanın Şahıtlen 13.30 Eskı Çağlar 14.00 Yalnız Gezegen 15.00 Gezgınler 16.00 2000'ın ötesınde 17.00 Dıscover Magazıne 18.00 Vahşı Doğa 19.00 ES- PU 19.30 Mavı Resrfler 20.00 Tıbbı De- dektıfler 21 00 Efsane Topraklar 21 30 Uzaklardakı Afnka 22.00 Discovery Pro filı 23.00 Travma (0 212 288 75 75) f M r*4"WT 0 9 0 ° C l z 9 ' « u ş ğ l f ^ I V 10^0Dızı SokakÇo- cukları 10.30 Dızı Flıpper 11.30 Belgesel Unutulmayan- lar 13.20 Yabancı Fılm. Raffl 14.50 Yaşamak Içın 15.20 Çızg. Fılm Kuşağı 16.10 Iftar 17.00 Pop Muzık 18.00 Dızı Robenson Aılesı 18.30 Klasık Fılm Kol- leksryonu 19.00 Belgesel BırNumara- lı Kapılar 19.30 Ana Haber Bultenı 20.10 Hollywood Yıldızlan 21.00 Dızı Chariıe Chaplın 21.30 Yabancı Fılm: Onu Ta- nıyınca 23.00 Rock Statıon 24.00 Ge- ce Haberlen (0 212 282 36 00) e07.00 Dunya Lıstelerı 09 00 Fılm: Mame Teyze 11.00 Toby McTeague 14.00 Fılm: Parıs'te Bahar 16.00 Fılm: Yaşamın Içınden 18.00 Dızı Hollyo- aks 19.00 Dızı Evtı ve Çocuklu 19.30 Dı- zı Ah Yavrum 20.00 Dızı Davvson'sCre- ek 21.00 Yabancı Fılm: O'Artanyan'ın Kızı 23.00 Back Street Boys 24.00 Rlm: Modern Kovboylar (0 212 328 01 01) • 08.30 Vahşı Doğa 09.40 P R I M 9 Yaşamak Içın Oldur 10.30 Decameron Gecelerı 12.50 Evrenın Dın 13.30 Doğanın Duş- manlan 15.10Sılahlara Veda 17.00 Kı- zıl Gezegene Yolculuk 18.00 Yaşanmış öykuler 19.50 Savaş Yılları 21 00 Iha- net 22.50 Sanatçıyla Randevu 23.30 Rlm: Şans Kulübü (0 212 502 98 02) 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 10.45 35 mm 11.00 Klıp 14.45 Kı- sa 15.00 Çelık 16.00 Akşam 17.00 Kı- sa 17.30 Mega 5 lı 18.00 Bır Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Merth 21.15 Men- e-Men 22.35 35 mm 23 00 Dance Zo- ne 01.30 THM (0 212 288 75 75)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog