Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

1A •E iAKitmaP / / # SMT OYHJK KJIBULÛ A • * tMT tfW tiPMte OLMAâ *m f MAT Ducstnı Ktrtp MTIŞI Oıiedığmız iatabın adım kıedı kartuıızın numarası \e son kuUamna tanhl ile bıriılae büdınn, kıtap e%ıni2de olsun. Adınızı, so>adınızı ve telefon numaranızı da bıldıraıeyı unutmayın Oye degılsenız. dılerseıuz ûyc <fe olun ya da ındığtmzı yenılcyın. H E R İŞLEM BİRTELEFONL\:0212 514 01 96 Cumhuriye Bütün Dünya CAH1T ARFTAN, BAR1Ş MANÇCYA LAROUSSE'DAN, ANTHONY OJJINN1 iHALİT KJVANÇTAN, SHACKLETON'A... 76. YIL SAYI: 27116 / 250.000 TL (KDVıçindej KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 OCAK 2000 PAZARTESİ Yüzyılın öyküsü! 1999'un 2000'e döndüğü gün bir başka gündü. Yeni bir yıl, aynı zamanda yeni yüzyılı, yeni binyılı işaret ediyor. İnsanlık tarihindeki iki binyıl içinde en önemli gelişmeler son yüzyılda oldu. İnsanın insanlaşması, haklar, dayanışma bir yanda; savaşlar, acılar, büyük felaketler bir yanda... Bilimin yükselişi, tıp ve teknoloji konusundaki inanılmaz gelişmeler dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Zengin ve fakir ayrımı, sömürünün acımasız yüzünü geçen yüzyılda gösterdi. Çevre, kapitalizmin bitmeyen hırsı ve geri kalmış teknolojinin kurbanı oldu. İdeolojiler, starlar, reklamcılık, televizyon geleceğe de damgasını vurdu. Sporcuların yükselttiği çıta, ardı ardına kırılan rekorlar... Sorunlarla boğuşan, artık kentlerde yaşayan yüzyıl insanını nasıl bir gelecek bekliyor. Stres, tutkular, kayıtsız kalmak, anı yaşamak, zaman ayırmak, bir şeye konsantre olmak ve bunlarla yaşamın dengesini kurmak... . ; ' Hepsi Cumhuriyet 2000 Özel Eki'nde... Bugün Cumhuriyef 'le birlikte... Türkiye bu yıl, AB üyeliği için gereken adımlan atarken bir dizi siyasi sorunla da karşılaşacak 2000. değişim yılıCumhurbaşkanlığı sorunu Süieyman Demirel'in görev süresinin dolması nedeniyle mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi uzun süre gündemi meşgul edecek. Türk Ceza Yasası'nda yapılması planlanan değişiklik kapsarrunda ölüm cezasının kaldınlması da gündeme gelecek. Abdullah Öcalan nedeniyle ölüm cezası konusunda kamuoyunda ve TBMM'de yoğun tartışmalann yaşanması bekleniyor. KÜrtçe TV taitişmasi Türkiye'nin AB'ye adaylığının kabul edilmesinin ardından Kürtçe TV kurulup kurulmaması tartışması da başladı. Dışişleri Bakanı Cem, bireylerin kendilerini l televizyonlarda anadilleriyle ifade edebilmeleri görüşünü savunuyor. Hükümetin 2000'deki önemli gündem maddelerinden birini de Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanan OHAL'in ve koruculuk sisteminin kaldınlması oluşturuyor. Tüm YargıSen GenelBaşkanı Teldn Yüdız, Türkiye'deki infaz sistemini eleştirdi Cezaevlerimafya cenneti Cezaevine kadın blle sokuyorlar ı Olkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın ardından uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in de Türkiye'ye gelmek istemesi infaz sistemini tartışmaya açtı. Tüm Yargı-Sen Genel Başkanı Tekin Yıldız "Neden gelmek istemesinler, ceza müdürlen emirlerinde, infaz koruma memurlannı hizmetçi gibi kullanıyorlar, ayaklanna kadın bile götürûlüyor. Her türlü teknolojik olanaktan yararlaruyorlar. Bunlar sivil hayatta bile mümkün olmayan şeyler" dedi. 5 yıl ceza alan 2 yıl yatıyor Medeni yasa tasariSI Başbakan Bülent Ecevit hükümetinin gündeminde, Rahşan Ecevit'in af önerisi, Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasası'nda düşünce özgürlüğü ve insan haklan bağlamında yapılacak değişiklikler de bulunuyor. Kadın-erkek eşitliği konusunda köklü değişiklikler getiren medeni yasa tasansı, yerel yönetimlerde reforaı öngören tasan ile IMF damgalı ekonomi 2000 yılının gündemini meşgul edecek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosıı) - Türkıye, 2000 yılında, cumhurbaşkanlığı seçimlerin- den ölüm cezasının kaldınlma- sına, OHAL'in sona erdirilme- sinden Kürtçe TV'ye, aftan dü- şünce özgürlüğü önündekı ya- saklann kaldınlmasına dek bir dizi zor değişimi tartışacak. Av- rupa Birliği'ne tam üyelik için de çeşitli adımlar atılması plan- lanîrken, bu konulardan bazıla- rınm hükümet ortaklan arasın- da sıkıntılara yol açması bekle- niyor Türkiye'yi 2000 yılında, ekonomide koyduğu "IMF damgah" hedeflenn gerçekleş- tırilmesi konusunda da sıkıntılı günler bekliyor. Türkiye'nin 2000 yıünda gündemıne gelecek önemli ko- 1 Yıldız, "Ama Avrupa'da çifte stardart yok. Her mahkûm eşit koşullarda cezasını çekiyor ve kimseye imtiyaz tanınmıyor. Sosyal etkinlik mekânları ortak, ancak dinlenme mekânlan ayn" diye konuştu. lstanbul Barosu İnsan Haklan Merkezi'nden avukat Mehmet Uçum, Türkiye'nin, iade hukuku ve infaz sistemı açısından da mafya üyeleri için avantajlı bir ülke olduğıınu söyledi. Uçum, Türkiye'de 5 yıl ceza alan bir kişinin iki yıl yartığını anımsattı. M 5. Sayfada İBD-RUSYA dinton^dan Putin'e destek • ABD Başkanı Bill Clinton, Boris Yeltsin'in sürpriz istifasınm ardından devlet başkanlığı vekilliğini üstlenen Vladimir Putin'i telefonla aradı. Görüşmede iki liderin birlikte iyi çalışmak konusunda sözleştiği bildirildi. # ABD yönetimine yakın kaynaklar ise Rusya'daki iktidar değişikliğini 'hem kaygı, hem umut verici' olarak değerlendirdi. Kaynaklar, Putin'in açıklamalannın 'şovinist ve emperyalist' unsurlar taşıdığına dikkat çekti. • 8. Sayfada OLU Depremzedeye kar sürprizi # Bolu'da 4 gündür fırtınayla mücadele eden depremzedeler dün sabahı karla karşıladılar. Kocaeli'de, en fazla prefabrike konutun bulunduğu Gözlementepe'de 1.478 prefabrike konut için bugüne kadar 886 başvuru yapıldı. Bu başvuru sonunda 500 depremzede aile, konutlanna yerleşti. B 6. Sayfada MArkasıSa.l7f Sü.l'de RuslarScud, Çeçenler kimyasalsilah kullamyor Rusya, Grozni'deki hava saldınsını yoğunlaştırdı. Rusya'nın Çeçenlere karşı Scud tıizesi loıllandığı belirtiliyor. Moskova yönetimi ise Çeçen gruplannı zehirli klor ve amonyak içeren bombalar kullanmakla suçladı. • 8. Sayfada Ismail Cem: Çeçenistan hepimmn sorunu ı însan haklan ve demokrasi konulannın artık kimsenin iç meselesi olmadığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Ismail Cem, "Çeçenistan'daki öldürülen çocuklar, katledilen kadınlar, bombardmıan altında tutulan sivil yerleşim merkezleri; bunlar elbette Rusya'nın iç meselesi değildir. Bunlar hepimizin meselesidir" diye konuştu. • Dışişleri Bakanı Cem, güç dengelerinin önemli olduğunu vurgulayarak "Batı'dan çok keskin açıklamalar var. Ancak söz konusu güçlü bir ülke ise herkes biraz hizalanıyor" dedi. Çeçenistan sorununun iç politikaya malzeme yapılmamasını isteyen Cem, Başbakan Ecevit'in çizgisinin son derece sağlıklı olduğunu söyledi. • 17. Sayfada C U M H U R 1 Y E T K~Ü L T 0 R H 1 Z M E T 1 1 N ZOLA | APAJTTMAN 1 * i L EMILE ZOLA APARTMAN-I Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Emile Zola... Yazında doğalcılık akımının öncüsü olan ünlü Fransız romancısı. "Nana", "Germinal" gibi romanlarıyla ülkemizde de tanınıp sevilen Zola, zamanının cumhurbaşkanına yazdığı, Alfred Dreyfus'ü savunan "Suçluyorum!" başlıklı açık mektubuyla da ünlüdür. Balzac'tan sonra, çağının büyük sorunlarıyla ilgilenen tek yazar oian Zola,onun "insanlık Komedisi"nden esinlenerek, ikinci İmparatorluk Dönemi Fransası'nı anlatan bir roman dizisi yazmayı tasarladı. 20 oylumlu romandan oluşan ve 24 yılda (1871-1894) tamamladığı dizi "Rougon-Maccruartlar: İkinci İmparatoriuk Döneminde Bir Ailenin Doğal ve Toplumsal Tarihi" adını taşıyor. İki ailenin 20 ytllık tarihi çevresinde gelişen "Rougon-Macquart" dizisi, bir bakıma Fransa'nın, Louis-Napoleon darbesi (2 Aralık 1851) ile Sedan yenilgisi (1 Eylül 1870) arasındaki dönemi kapsayan belgesel bir öyküsüdür. Zola'nın, o dönemin Fransız orta tabakasını anlattığı "Apartman'' dizinin en önemli romanlarından biri... Türkçede ilk kez! Yann Cumhuriyet 'le birlikte... Öcalan-Bayık mücadelesi PKKden kopma beklentisi # Abdullah öcalan'm yakalanmasından sonra kararlaştınlan olağanüstü 7. kongre öncesinde şiddet yanlısı Cemil Bayık ile öcalan taraftarlan arasındaki mücadele iyice belırginleşmeye başladı. Kongrede Ocalan'ın silahsızlanma politikasının kabul edilmesi bekleniyor. Buna karşın kongre sonrasında PKK'den büyük kopmalann yaşanabilecegi de dile getınlıyor. • 4. Sayfada EMRE KONGAR'IN 'AYDINLANMA' YAZISI M 6. Sayfada BORSANIN 134YILLIK GEÇMİŞİ M 10. Sayfada PAPANDREU KffiRIS İÇİN İYİMSER M 9. Sayfada Dijital kıyamet kopmadı, kazalar olduHaber Merkezi - Bütün dünyayı etki- sı aluna alması beklenen dijital kıyamet Y2K korkulan boşa çıktrysa da dünya- nrn bazı yerierinde aksaklıklar meyda- na geldi. 2000 yılına girildikten hemen sonra ABD Savunma Bakanlığı'nın (Penta- gon) kullandığı casus uydu ıstüıbarat sisteminde meydana gelen iki saatlik anza Washington'da endişeye yol açtı. ABD Savunma Bakan Yardımcısı John Hamre, gazetecilere, "Ne yazık Idhiçis- temediğimiz halde önemli bir sorunla karşılaşük. l ydu\~a bağlı istihbarat sis- temlerimizden biri yeni yıla girişte an- zalandıveuydudan gelenbflgOeri bir sü- re işiemden geçiremedik" dedi. Hamre, daha sonraki saatlerde anza- nın gıderildığını, ancak uydu sisteminin hâlâ normalin altında bir yoğunlukla ça- lışnğını söyledi. Anzanın, dünyada referans zaman ka- bul edilen Ingiltere'deki Greenwich za- maruyla yeni yıla girilmesinden hemen sonra meydana geldiği, gelişmenin ABD'deki kutlamalara hazırlanan Baş- kan Bill CBnton'a bildinldiğı ve yöne- timden gelen emırle, anza giderilene ka- dar bu dunımun bastndan saklandığı be- hrtüdi. Amerika'daki 7 nükleer santral- da ise verilerin izlenmesi, fıziki kontrol ve bazı meteorolojık hesaplamalarda so- runlar ortaya çıktı. Clinton'uı 2000 yıh bilgisayar kay- nakJı sorunlarla ilgili özel koordinatörü John Koskinen. "Bu nükleer santnüUr- da çıkan sorunlardan hiçbiri güveniiği mArkasıSa.l7,Sü.8'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Apo'yu Asalım, Ama Öldürmeyelim! Medis tatilde, ama siyasetin tat'le girmesi olanak- sız. 2000'e devreden sorunlar ve olanaklarTürkiye'yi zoriu bir dönemece soktu... Gündem, demokratikleşme adımlan... Biryaşam biçimi düşünün... Heran tetiktesiniz. Ya- UArkasıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog