Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMTKESfcnttZHİZMETr l M SMTMMESEKtnPTEHjM / / # SAÜTÜYHJKMBULO A 4 * SAJIT Ktnp sfemis ouuuâ A» f sAxriM(stn£Ktnpsjm$ı ığınız kıtabm admı kredı kartmızın numarası ve son kullanma tanhı ı l e btrîıkte bıldınn, kıtap evmızde olsun \dmra soyadmızı ve telefon sBumaranızı da büdınneyı unutmayın Gye degıtsemz, dtkrsenız ûye de olun ya da üyeiı&nızı yenûeyın B E R tŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet 00Cmnh«ırlr«t AJ«nd«»ı uriyet Kitap Kulübü annda ve Temsilciliklerinde .G Sp^ -ttalya Tcsıslennde üreülmış&r) TürtoaûCaddesNo 3*41 (34334) Cgatoğlu ltartKg1Z>514 01 96Frts.g12)51401 95 7 6 . Y1L SAYI: 27142 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZMI: NADİR NADİ (1945-1991) OCAK 2000 CUMARTESİ u M H U R I I N K Ü U R H 1 Z M I HERMAN MELVILLE BARTLEBY İngilizceden çeviren: Lale Eren Yaşamında pek az ilgi gördü, sessizce öldü ve öldükten sonra hemen unutuldu. Gerçek değeri ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra anlaşıldı. O, Herman Melville'di. Amerika'nın büyük romancısı. Gençliğini güney denizlerinde geçirdi Melville, ticaret ve balina gemilerinde çalıştı. Bir adada yerlilerin elinde tutsak kaldı, bir süre Tahiti'de yaşadı. En ünlü ve önemli romanı "Moby Dick" (Beyaz Balina, 1851) başta olmak üzere, yapıtlarımn çoğu, gemilerde ve bu adalarda yaşadığı deneyimlerin ürünüdür. Dilimizde ilk kez yayımlanan "Bartleby" (1853) ise 19. yüzyıl ortalarında New York'ta, iş dünyasının yüreğinin attığı Manhattan'da geçer. Bir hukuk bürosunda yazıcı olarak işe alınan gizemli bir adamla kuralcı, geleneklere aşırı bağlı, ama sevecen bir yürek taşıyan patronunu anlatırken, çoğu yapıtında olduğu gibi, "göze görünen"in altındaki asıl büyük gerçeği araştırmaktadır Melville, kendine özgü süslü anlatımıyla. Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Hizbullah'ın bir vahşeti daha ortaya çıktı. Bir villada yapılan aramada 7 ceset bulundu KartaPdadamezarevBATMAN'DA BÜYÜK OPERASYON Hizbullah'ın cephaneliği # Hizbullah örgütünün üst düzey sorumlulanndan Mahmut Demir, Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel gözetiminde Batman'daki 9 hücre evini polise gösterdi. Demir'in Bağlar Mahallesi'nde gösterdiği bir hücre evinde yüzlerce Takarov marka tabanca ile binlerce mermi ve çok sayıda el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Mahmut Demir'in polise verdiği ifadesinde Batman'da gömülü ceset olmadığını söyleyerek "Burada cezalandırdığımız kişileri sokakta infaz ediyorduk" dediği belirtildi. • 4. Sayfada İZZettİII Ylldinm teşhİS edildl Gözaltındaki Hizbullahçılann ifadesi üzerine Kartal'da bir villada arama yapan polis 7 kişinin cesedini buldu. Cesetlerden birinin Hizbullah tarafindan kaçınlan Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı îzzettin Yıldırım olduğu anlaşıldı. Diğer cesetlerin ise işadamlan Şehit Avcı, Mehmet Kanlıbıçak, Malki cinayetinin kilit ismi Mehmet Sünbül ile yeğeni Erdoğan Karaçor'a ait olduğu sanılıyor. Cesetlerden birinin Malki cinaye- ti sanığı Mebmet Sûnbûl'e ait ola- bOeceği belirtüdi. arabalan da bUİUndU Pendik Güzelyaiı Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise şûra üyesi Mehmet Sudan, Edip Gümüş ve Hacı Bayıncık'ın eşleri gözaltına almdı. Aynı binanın garajmda bulunan Mehmet Sünbül'e ait Öpel Corsa marka otomobil ile plakası belirlenemeyen son model Mercedes ve BMW marka otomobillere el konuldu. • 4. Sayfada Cinayetler aydınlanıyor # Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyonlar tüm yurtta genişletilerek devam ederken, polis gözaltmdaki 800 kişinin ifadeleri doğrultusunda Batman, Silvan ve Diyarbakır'da çok sayıda hücre evi tespit etti. Dünkü operasyonlarda 56 kişi daha gözaltına alınırken Diyarbakır ve çevresindeki çok sayıda faili meçhul cinayet de aydınlatıldı. îzmir'de yakalanan ve Diyarbakır'a getirilen "Cihan" kod adlı Kemal Gülşen, Silvan ve Batman'da 11 cinayet işlediğini itiraf etti. • 4. Sayfada Dünya Ekofîömik ForümiTnün Dâvos'taki toplantılannda yâni dünya düzeni eleştiriliyor Küresefleşıne soı^ıılanclı 1 ÜMGENERAL ZAFER ÖZKAN 'Ordu laiklerle beraberdir' % Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Zafer Özkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın Cumhunyetin temel kanunlanna sadık olanlarla, laiklerle beraber olduğunu vurguladı. Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin temellerinın tartışılmaz ve değiştinlemez olduğunu anımsattı. • 4. Sayfada # FP Genel Başkanı Recai Kutan, parti içindeki ılımlı kanat ve radikallerin de tepkisine hedef oluyor. Kutan üzerindeki ıstifa baskılan yoğunlaşırken Nazlı Ihcak 'Anayasa'yı ıhlal eden TSK'yi uyarmalan için' Demirel ve Ecevit'i göreve çağırdı. • 5. Sayfada Doğalgazve elektrikte sıkıntı # Nükleer santral ihalesi için tanınan sürenin dolmasına birkaç gün kala yurttaşlar doğalgazdan elektrik ve suya kadar yine sıkıntılı gûnler yaşıyor. TEDAŞ, TEAŞ ve BOTAŞ genel müdürlüklerinden yapılan açıklamada, sabah ve akşam 1.5 saat olmak üzere günde 3 saat programlı kesinti yapılacağı bildirilirken hava koşullan düzelinceye kadar bu durumun sûreceği kaydedıldi. • 19. Sayfada FATOŞ GÜNEY'DEN 3 GAZETECÎYE DAVA • 3. Sayfada CDU PARÇALANMANIN EŞIĞİNDE • 11. Sayfada FENERYENDÎ TRABZONSPOR MAĞLUP • Spor'da BOWSA POLAH MABK 11172 Ocefci ûûOûncekı W2QtQ ûDun $.145-000 Oncakl 5.120-000 D e p r e m z e d e ç o c u k l a n n k a r n e s e v i n d ^ Ş S ^ km öğrenci ilk vt orta dereceü okul öğrencisi dün karne alarak 14 Şubat'a kadar sürecek 16 günlûk vanyıl ta- tfline başladL Bu öğretim yıhnda okula başlayan Tfirkiye geDefinde 1 ttuiyon dolaymda minik dğrendye de ilk kez karne veritıti. IVprpnı hötgesi Korapti ve Bohı'dflki ngranciler de ögırîtinı yıhnm ıTk yarwmı tamamlayarak karne akh. Sakarya'da ise eğitime devam edflh'or. Sakarya'da görevH 5 bin öğretmen, 130 bm öğrenci için yo- ğunlaşurünuş program uygnlayarak ders açığıru kapatacak, tsümbul MflH Eğitim Müdûrû Ömer Bahbey, ve- Iflerden, karnesinde zayıf notu obn çocaklarmm başarısızlık]anm$özlevadaimayDhı>layüzlerinevurmama- lannı istedL 1999-2000 öğretim yıbnm fldnd yansı 14 Şubat Pazartesi gûnü başlayacak. (Fotoğraf: AA) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dön Baba Dönelim Geçende bir ekonomi yazanmız gerçekçi sapta- malar içeren yazısına; "Uluslararası ilişkilerdeki bek- lentileri gereksizyere şişirip hayal kmktığına uğruyo- ruz" diye başlıyordu. Bu yargıyı pekiştirecek örnekleri veriyor "Anlaşma yaparsak IMF'den Hazine'ye 10 milyar dolargelir, dedik. Anlaşmayaptık, on milyardeğil, ite- leyerek ancak 4 milyar dolar alabildik. MArkasıSa.l9,SiLl'de ı Son on yıldır ağırlıklı olarak küreselleşmenin tek alternatif olarak sunulduğu Davos toplanölannda bu yıl bu konuya daha eleştirel yaklaşddığı gözleniyor. ı Gün boyunca çok sayıda ikili temasta bulunan Başbakan Bülent Ecevit, Ingıltere Başbakanı Tony Blair'le görüşmesinde Çeçenistan'daki durumdan Türidye'nin duyduğu rahatsızlığj dile getirdi. > Soruna askeri yöntemlerle çözüm aranmasının doğru olmadığını belirten Ecevit, Blair'e Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin Kafkas paktı önerisini de iletti. • 7. Sayfada Cündeml ABD bellrllyor Dünya Ekonomik Forumu'nun uluslararası önemı artaıken, toplannlannda ABD lıderliğının giderek daha çok sergılendiği bir platform haline gelmeye bşladığı görülüyor. hYuzoiurHh 7. Sayfada DAVOS'TA YOKSULLARA YERYOKB 7. Sayfada TÜRKİYE ÎÇÎN ÖZEL KOMÎSYON • 7. Sayfada Büyük kızları bir yaşındayken, Doğu Anadolu'nun elektriği bile olmayan bir köyünden gelmişler yıllar önce. On bir yıl sonra kocası, işsiz kaldığında daha fazla içmeye başlamış. Evlendiklerinden beri dövermiş. Köylerinde dayak atmayan adama kılıbık derlermiş. Herhalde adam bu kavramla anılmak istemediği için o gün bugün kadını dövüp gururunu koruyordu. Vücudunda kandan çok alkol dolaşan bu adamla o dayakların arasında beş de çocuğu olmuş Fatma Hanım'ın. Yıldız on beş, kocası on yedi yaşındayken sözlenmişler. Henüz askere bile gitmemiş bir delikanlı iken, yaz tatilinde izne gelince evlenmişler. Bir ay sonra da Almanya'ya gelmişti. Kaynana ve kayınpederinin evlerinde verilen bir odaya yerleşen genç çiftin arka arkaya üç çocuğu olmuş ve sonunda vatan borcu gelip kapıya dayanmıştı. Çevresinde inançlı sayılan kayınpeder, oğlu askerdeyken gelin ve torunlarına iyi bakacağına söz vermişti. Kendinden yirmi yaş büyük bir adamla evlenip Almanya'ya geldiğinde henüz on dokuz yaşındaymış. Bir göz odada, kocasının kazancına yardımcı olmak için temizlik yaparak dört katlı sekiz daireli bir ev yaptırıncaya kadar yaşamışlar. Çocuklarının olmaması önceleri somn yaratmamış. Evin inşaatı bitip daire döşenince adam mirasçı kaygısına düşmüş. Kocasının kuma getirtip çocuk sahibi olma fikrini kabul etmeyince evdeki şiddet artmış. Yaşam ve ölüm arasındaki çizgi.. Almanya'daki kadmlann öyküsü... ZERRİN KÖKDEMİR'in tartışma yaratacak dizi röportajı... Cumhuriyet te C Sürekli uyuma arzusu: Narkolepsi C# Cinsel fonksiyon bozukluğunda gen tedavisi C Marmara Denizi'nin tsunami potansiyeli €* Eğitim üretiminde verimlilik ve eşitlik üzerine... C Yeni ürünler C* Prof. Dr. Yavuz Aksu'nun ardından... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. GUNDEM MÜSTAFA BALBAY CHP (K)AUınılan Geleneksel olarak CHP'de "girme" sözcüğü kulla- nılınca bu, "binbirine girme" anlamına gelir, ancak son dönemde toplumun değişik kesimlerinden in- sanlar CHP'ye "giriyor"\ Biz de konuya buradan girelim... Geçen cumartesi günü CHP'ye giren eğitimcilerin kendi aralannda aldıklan ortak bir karar var: "Ahodaşlar, hepimiz ayn kesimlerden gelen, ileri mArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog