Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28OCAK2000CUMA 8 HABERLER Gagavuz Başbakanı Kendigelen'den Türk işadamlanna çağn 6 Şişe fabrikalarımızı îşletin' tstanbulHaber Servisi-Gagavuz Özerk Cumhun- yetı Başbakanı Mihail Kendige- len. ulkesınde uzum ve şarap fabnkalan olma- sına karşın şışe fabnkalannın bu- lunmadığını, mevcut fabnkalann ış- letılebılmesı ıçın Turk ışadamlannı ülkelenne bekJedıklennı soyledı Ekonomık konularda ış çevreleny- le goruşmek uzere oncekı gun tstan- bul'a gelen Kendıgelen, özerk cum- hunyetın Başbakan Yardımcısı Feter Zlatov'un da hazır bulunduğu basın toplanüsı duzenledı Toplantıda Turk- çe konuşan Kendıgelen, Turkıye'ye ıkıncı gelışı olduğunu kaydederek, Tuıkıye ıle ekonomık, tıcan ve kultû- rel alandakı ıhşkılen gelıştıraıek ıste- dıklennı soyledı Kendıgelen, "Bizsi- n baSs kardeş görüyoruz" dedı Gagavuzya'nın, Moldova'nın gü- neyınde ozeric bır cumhunyet olduğu- nu anlatan Kendıgelen, cumhunyetın nufusunun 200 bın, yuzölçumunün ıkı bın kılometrekare olduğunu ve hal- kının Ortodoks Hınsüyan Turiderden oluştuğunu kaydettı Gagavuz Özerk Cumhunyetı'nın Türk ışadamlanna her tûrlü kolaybğı sağlayacağını büdıren Kendıgelen şoy- le devam ettı "Türk işadamlan gd- sin,iş_vapsın,bfc«yardınıetsm.Biz,Gı»- gavuzya'yı Türkdünyasınayaklaşör- makistiyönız. Ekonomık,küMrel, ti- cari,sosyaIflişldIerigdi^faıııekistiyD- ruz» Çünkü başka kardeşimiz yok." Turkıye'de yaklaşık 200 Gagavuz oğrencının yuİcsekogrenım gorduğu- nu de haürlatan Kendıgelen, Gaga- vuzya Devlet Ünıversıtesı'nm çok ucuz olduğunu soyledı ve Türk öğren- cılen de kendı ulkelennde eğıtun yap- maya çağırdı 'Her işinizitinaüeyapûar' "Doctor Home"un kunıcnlan "önce insarT diyor. Istanbul Haber Servisi - Toplumlarda gehşmışhğın olçütlennden bın olan hız- met sektorunde, yenı aravışlarla ulkemız- de de karşılaşmaya başladık Gunlük ha- yat ıçınde yapılması gereken, ancak aıle bıreylennrn çalışnıa koşullan nedenıyle yapamadıklan ya da yapmak ıstemedık- len ışler şımdı profesyonellere yaptınb- > or "Hizmetinizdeyiz" sloganıyla kurulan "DoctorHome" ışte bu yapılamayan ve ya- pılmak ıstenmeyen tüm ışlen tamamla- maya hazır şırketlerden bın, ışletmecı Es- ra Utasoy, eşı tunzmcı ve borsacı Şaüak Şaft ve makıne muhendısı Ceyhun Can ta- rafından kunılmuş Uç arkadaş daha once özel şırketlerde yaklaşık lOyılçalışmış Başkalannın ya- nmdaçahşmaktansıkılmışlarve "kendiişi- miâ yapsak" dıye duşunmeye başlanuş- lar Genç gınşımcıler, daha önce çalıştık- lan yerlerdekı "Once kâr, önce dro" an- layışından farklı bır noktadan hareket edı- yorlar Once kâr yenne "once ınsan" dı- yorlar \ e "Işimiriiyiyaparsak kâr nasıl ot- sa geHr'" dı_ye duşunuyorlar llk olarak Pressman Utu Evfnı hızmete açmışlar Çalışan. her gün temız ve ütulu gıysılerle ışe gıtmek zorunda olanlar, zamansızlık- tan yakınanlarbırtelefonla Doctor Home'a ulaşı>orlar Utulenecekgıysılerevdenah- nıp yıne eve tesum edılıyor Köpeklennı gezdıremeyenler de bır telefonla sorunla- nnı çozüyorlar Doctor Home ev le ılgıh bü- tun ışlen vapmaya talıp ama başka ışler de yapıyor Davetlere yıyecek ıçecek sağla- mak, çıçek gondermek, doğalgaz projesı çızmek gıbı Genç gınşımcılenn oluştur- duğu Doctor Home, pıjot bolge olarak Ulus'usecmış Doctor Home'untelefonu şoyle (0 212)280 39 25, , ._„ „ KULTUR • 5ANAT • M U H O C A N Z ISABELLE RENAULD KAÖKÖY/BAHARfYE (414 35 05) 11JO-14.00-18JO-1MO-2130 § AKADEMİ İSTANBUL SİNEMASİ SI NHIR TC Kultur Bakanlığı TRABZON DEVLET TIYATROSU Zühtü Erkan Oyun günleri: 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 Ocak Aziz Nesin Oyun günleri: 6, 7,8, 13, 14, 15, 16 Ocak Oyun saatleri: Perşembe. 20.00, Cuma: 20.00 Cumartesı: 15.00-20.00 Pazar: 15.00 Atapark Haluk Ongan Sahnesi Gişe Tel: (0-462) 230 21 95 Seansları: 12.00/14.15/16.30 18.45 21.15. iarar" S< 3 BewajTel:(0.2i2)251 7484151İ E F E S | ) i l s t m mkulturve S i n a t â : ' a t h I i n " ! a r a k ? u r 5 c e k KUCUK SAHNE INADINA , IN5AN Muz* üuıtntT* Kenai Cj"-artes' 1 5.30 Pazar -830 ANKARA SANAF TİYATROSU tonir Cid. MımurSofc. 7/A Kcıdy Gif* (0-312)4177876 01 Esber Yağmurdereli cne:e- Me; - 5e.: SSuoa: "8 30 ^ r BEYOtiLU/ALKAZAR (2*3 24 66) 12 15-14 30-li 45-11 45-21 151 t ı •TİYATRO Tİ "BEKLEME ODASr'Metın Tasarım Ümit Kıvanç Rejı Andrzej Sadovvski Müzık Alper Maral 29 OCAK 2000 CUMARTESI SAAT: 21.00 HER PAZAR 18.30 MUAMMER KARACA TİYATROSU (Odakuie k» Tel: (0212) 252 44 56 SADRİ ALISIK TİYATROSU 28 Ocak'tan itibaren D a r i o F o - JİL. ödulu EGl Yoneten NEFREVTOKYA 1 ÇOLPAN İLHAN Gökçe Yiğitel, Yigit Sertdemir, Özgürol Öztürk Cuma 20 30 Cumartesı 15 30-20 30 Pazar 15 30 Attas Sineması Pasajı No. 209 Beyoğlu Tel (0-212)292 3919-20 Bıletlennızı Gışe Taksım Akmerkez Şuadıye Vakkorama lardan alabdırsınız Ögretmen ve ogrencı ındınmltdır Kredı kartı geçerlıdır E F E S Pilsen in kultur ve sar.ata katkılan artırık surecek. ] -| TC Kültür Bakanlığı J İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÛRK KÜLTÛR MERKEZİ NDE P.i. Çaykoyşki KUĞU GÖLÜ bale 4 perde Kofeografıve SahnayeKo»» Derek OEANE / Orkestra Şefı Elşjd BAGIROV ^ 29 Ocafc Cumites) 15 30 /16 ?u&at Çarşamba 20 00 ^ N.SImon / C.Coleman TATLI CHARITY muzıkal 2 perde KonngnfımSahneyeKoyai tmySTEVEIIS/OteslTaŞeft ı 1 Şubal Salı 20 00 / 26 Şubat Cumartesı 15 30 CARMINA BURANA bale 1 perde 2 Şubtt Çaififflba 20 00 / 8 Şutat Salı 20 00 _ 12Şu6atCumattesi1530/17ŞubatPerîemb«2000 G.Rossini İTALYA'DA BİR TÜRK bale 2 perde Orfceslra Şefı Vabrıao VENTURA / Sahneye Koyan BepfM U TOMASI 3 Şubat Pcrşembt 20 00 /15-22 Şubal Salı 20 00 J.Offenbach HOFFMANNIN MASALLARI fantastık opera 3 perde OrtestraŞe*! lwn ANGUELOV / Sahneye Koyan YektaKARA ^ 6 Şubat Cumarttsı 15 30 /10-24 Şubat Perçembe 20 00 VV.A.Mozart SARAYDAN KIZ KAÇIRMA opera 3 perde OtteöraŞefr S«riar YALÇIN / Sahneye Koyan Mıchul HEIMICKE 9 Şubat Çarşamba 20 00 /19 Şubat Cumartesı 15 30 23 Şubat Çarşamba 20 00 EFES PilSl'n 'in kultur ve sanata katkılin aıtarak süıecek. BıletlerAtaturk Kultur Merkezi gişelerinde satılmaktadır. A.K.Mgise tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 İSTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY _ KONSER SALONU 28.1.2000 Cuma Saat: 19.30 " İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ORKESTRASI Şef Kamıl Coşkun Bilet Fiyatlan: 1.500.000-1.000.000 TL İndmmsiz. •29.1.2000 Cumartesi Saat 20.00 TRACY SILVERMAN TRIO Tracy Sılverman (Keman), Gyan Rıley (Gıtar), Danıel PDoll (Perkusyon) Bilet Fiyatlan: 5.000.000-4.000.000 TL 30.1.2000 Pazar Saat: 19.30 KARA KARAYEV AZERBEYCAN DEVLET 0DA ORKESTRASI Şef Teymur Göyçeyeva Karayev,Hacıbeyov,Emırov,Faracov,Mustafazade Bilet Fiyatlan: 3.000.000-2.000.000 TL AKSANAT PRODUKSİYON TİYATROSU "G6RMEYE: DAİR" Zeynep Avcı 28 Ocak Curn.i. 19.00 1999 Affltjate En (yi Erfcck Oyuncu ödulu KSfculEngOr Bilet ftyatlan Tam 200O00OTL Ö IJOOOJOOOTL AKSANAT Tot(02l2)252J5 00-OI wwwjkbântc om.trftanat I51I Kasapo^hı Çevre DOzen Duygu Sagıroğfu Aiudc joel Simon Oyuncutar Koksal Engör TılbeSaran Cuneyt TOrd AKBAIMK AMBIANCE Cuma-Cumartesı ÖZDEMIR ERDOGAM YenıKasetveCD'sıyle... Çtftehavuzlar Rez:(0.216)358 49 30 Aslı Erdoğan 29 Ocak 2000-Cumartesı Saat 16 00-18 00 arası ARKADAŞ KÜLTÜR MERKEZI'nde kıtaplannı ımzalayacaktır Şubat Ayı Etkinlikleri 5 Şubat 2000 Cumartesı All POYRAZOâLU 6 Şubat 2000 Pazar Erica RSCHER 12Ştiat2OOO Cumartesı Nadbn GURSEL i9ŞLfcat2000 Cumartea C«v«t ÇAPAN ARKADAS KULTUR MERKE2I IstiMal Cd No 79^1 Btyoğiu/IST - Tel 292 95 18 SES-1885 ORTAOYUNCULAR ISTİKLM.CAO NCM40 TÎL (• 212) 25118 «6-68 «X. (t 212) 244 43 27 un ÇOK TUHAf SORÜŞTURMA Çarşamba / 20 00 Ferfıan Şensoy'un PARASIZ YAŞAMAK PAHAU Perşembe - Cuma / 20.00 Derya Baykal ŞU AN MÜTFAKTAYIM YazanYöneten Fertıan Şensoy Mûzik FHnt Kotlok Cutnartesl 1500/Salı20.00T Ferhan Şensoy KLEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartejı / 20 00 ~= uyarlc^arf. yörteîen veoynayan: | GENGO;£RKAL | Sahne donatımı: Su Yücel ^ETESN, " Muammer Karaca Tiyatrosu'nda j IMsrn ı Cüma: 20.30 Cumartesı 1800 Pa2ar 15.00 \ « - : Tel: .0-212) 252 59 35 - ^• fc " EFES Pitspn in kultur ve sanata katkılaıı artatak surecek. dostlar tivatrosu Ferfıan Şensoy FERHANGI ŞEYLER Pazar 15 00ra18 00 Can Yücel 'den ^~ — • Uyarla/an Yöneten ve OynayanGENCO ERKAL 2-3 ŞUBAT 2OOO Saaf'2O OO Bilel Satış Yerlerı: Ortaoyuncular Gişesi: 251 18 65 I K A R T A I . H. «LC V Ü C E L KÜLTÜR M E R K E Z I VAKKORAMALAR-Taksim. Suadıye. Akmerkez • TEL:fO.2i6j 353 37 78 FILARMONI KONSERLERİ RUŞEN GÜNEŞ Viyola Resitali Piyano: PDİTHULUĞ Programda: Schumann, Prokofief, Mendelssohn 3 Şubat 2000 Perşembe Saat: 19.00 ATATURK KULTUR MERKEZİ TİYATRO vc Kültür Sanat llanlarınız ıçın 293 89 78 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ j ProfDrNurhanKARADAĞ TEMBEL MEMİSYöneten Muetafa ARSLAN Dekor Ko»tûm Tasarımı *yşen AKTENOİZ Özgün MOzlK/Uygulama Husegln TUNCEL Koreografl Eftal GULBUDAK mmm tm mm • Mdft*DEMIREL • KulayKW$ErÜUOGUJ Harrtca OZOVALİ Nestthan ÖZTÛKK Nur SACBUfSR figen YALÇINKAYA • ILIT I*TI»IA»I OVUN TARIHLERI 23 30 OCAK 5-6-12 13-19-20-28-27 ŞUBAT OVUH GÜN VI SAATIERI CUMARTESl-PAZAJt Beyoğlu Karaca Tıyatrosu (0.212) 2-45 24 90 29 Ocak C.tesı 15.30 3 Şubat Perşembe 20.30 5 Şubat C.tesl 15.30 Biziııı Tiyatro rış Brecht'ın İzdüşüırlerinde bır *frika söylencesindsn esinlenerek oyunlaştıran ve yöneten Zdfer Diper t Müzik Alper Haral »7/A- Y.amamn Izinde ISTANBUL Ibrahım Eren Rthberhgınde 30 Ocak Pazar Tophane'den Galata'ya Tophane-ı Amıre Kılıç Alı Paşa Kullıyesı, Turk-Ortodox Patrıkhanesı Ermenı ve Rus KjlıseJen, Fransız Pasa/ı feraJtı Camıı Tunel, Mevlevıhane, Galata Kulesı Cenevız Surlan, Pier ve Paul Kılısesı BanMar Caddesı Anp Camıı ve Sokollu Camıı Katümak ve aynntüı bılgı '$'n_0212_2Ş2 6578 (3 hat) NOT Bu jes SfiT BIBSEf TURIZM orgjnızasyo™rtevspılnalrtadr İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Şehir Tiyatroları HAKIITE HUHSIN ERTUĞIUL SAHNESİ 0.212 240 77 20 YKenan ISIK ASK HASTASI Yo^e-v Y.KCT.«.I5IK •26-27-2S-29-3O OCAK FATIH RE5AT NUDI SAHNESİ 0 . 2 1 2 5 2 6 53 1 0 KADIN lt£ M£MUR Fu^cv MukılhnntMU Yaoetan Madum KPB) 2ı>-27 28 29-30 OCAK Ş.r»t B0NOC&U HOŞU'NUNUTANa(CO) Yonetei ZuM BlGeh 22-23-29-30 OCAK U5KUDAK MUSAHIKADE CEUL SAHNESİ 0 . 2 U 333 03 «7 LUKUS HAYAT V . ~ Holdun DOKMEN 26-27-21 29-30 OCAK OYUNCAKTAKI SIR |Ç.O| Yooc.c.1 Şcviel AVŞAR 22 23 29-30 OCAK KADIKOT HAIOUN TANER SAHNESİ 0.211 349 04 <3 SOKAĞAÇIKMAYASAĞ) Yoneten Arif AKKAYA 26-27-28-29-30 OCAK ATATURK VEÇOCUKIÇ.O) Derieyıp Yozan Yoneten Ç 22-23-29-30 OCAK GAZİOSMANMSA SAHNESİ 0.212 S7I tO İ 7 Şü MZIM EVUYA ÇELEBI - tr.l KESKİN 26-27 2$ 29 30 OCAK TEMMLMEMİŞİÇ.O) ^•'- Mııst.l. ARSLAN 29-30 OCAK HAMIYE CEP TİYATROSU 0.212 240 77 20 Sonmez ATASOY KENDt GOK KUBBEM1Z Yoneten Eng.n ULUDAĞ 25 27 28 OCAK P TTTAnoSU OYUN OUNlfJU. SAU 15 OO 2O 3O/PCR$CJMftC CUMA 1S İOTUM «ONUtİ: ÇAtJAMtA. 15 00-M 30 / PBŞEMK. 20.30/ CUMA. 20.30/1 CTBl 11 0O(Ç.Ot I50O-20M/PMM: 11 «HÇ.OI 150O-19.00İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog