Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 OCAK 2000 CUIV 18 u ı U l i spor@cumhuriyetcom.tr 2002 Dünya Kupası Fikstür kurayla belirlendi HtLMÎTOZAN FRANKFUKT- Japonya ile Güney Kore'nin ortaklaşa düzenleyeceği 2002 DünyaKupası Fi- nalleri'nin gmp eleme fıkstürii dün Alman- ya'nın Frankfurt kentinde gercekleşen tartışma- h toplantı sonrası belli oldu.foplantıya katılan A Milli Tafanunıızın teknik direktörü Musoua DenizM ile grupta yeralan diğer ülkelerin teknik direktörleri ortak bir fikstûrde anlaşamayınca kura çeküni yoluna gidildi. Denizlinediyor? A Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa De- nizli, grup fıkstüriinü değerlendirirken. "Birim Içm kolay ve zor rakîp yok. Bu gnıpCan Ikkr ote- rak 2002V gitmek istiyoruz,Ancak milli taknn obrak Ok hedefımiz Avrupa Şampoonas Fînal- feri'nderyi bir derece elde efanek" dedi. fak maç MoMova ile Kura sonucu millilerimiz ilk maçlannj 2 Ey- lûl'de Moldova ileTürkiye'de oynayacaklar. Mil- li takımımızın ılk etaptaki 5 karşılaşmasırun 3 'ü ise deplasmanda. 2002 DünyaKupası Gnıp Ele- meleri'nin fikstür şöyle:2 EyMü 2000: Türkiye- Moldova, 7 Eldm 2000: Isveç-Türkiye, 11 Eknn 2000: Azerbaycan-Türkıye, 24 Mart 2001: Tür- Jriye-Slovakya, 28 Mart2001: Makedonya-Tür- kiye, 2 Hariran 2001: Türkiye-Azerbaycan, 6 Hanran 2001: Türkiye-Makedonya, 1 Eylfil 2001: Slovakya-Türkiye, 5Eylül 2001: Türkiye- İsveç, 6 Eldm 2001: Moldova- Turkiye. Millilerle aynı grupta FIFA'dan Azerbaycan 'a sert uyarı Spor Servisi - 2002 Dünya Kupası Ele- meleri'nde A Milli Futbol Takımımızla aynı grupta yer alanAzerbaycan, FIFA'dan ihraç edilmek üzere. Azerbaycan Ligi'nde yer alan 8 kulübün isyan bayrağı açıp Azerbaycan Futbol Federasyonu'nu tanı- madığuıı açıklamasırun ardından gelişme- Ieri takıbe alan FIFA, "Ya anlaşırsmız, ya da uluslararası müsabakalardan el çekti- ritirsiniz'' uyansında bulundu. iki ayn bir- liğe izinv eremeyeceğini açıklayan FIFA yetkilileri, Azerbaycan'daki futbol bunalı- munn sona erdinlmesini istediler. ' ~" ;H '' Neolur? (A) Milli Takımımızla aynı grupta yera- lan Azerbaycan'a eğer uluslararası müsa- bakalardan men cezası verilirse 6'lı grup 5'li olarak devam edecek. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Futbol Federasyonu MıJli Takım Sorumlusu Selami Özdemir, konunun çözümlenmesini beklediklerini söyledi. Özdemir, "Büyuk ölasıhkla orta nokta bulunur. Bizim içüı farkeden birsey obnaz" diye konuştu. Naklenyayınlar, hayatpahalılığı, hooligan tehdidi statlann boş kalmasınayolaçtıSeyîrci tribiinden soğuduSpor Servisi - Futbol, seyircisini yirirme tefalikesiyle başbaşa kaldı. Bir dönemler önlerinde uzun kuyruklar oluşan statlann son yıllarda boş kalması s- por özellilde de futbol dünyasınca, "tehH- ke smyaH" olarak yorumlanırken, nakJen yayın, hayat pahalılığı ve holigan tehtidi- nın seyircinin tribünden soğumasında rol oynadığı vurgulandı. Ligde ilk yannın en başanlı takımı ola- rak dikkat çeken Galatasaray, seyircisini yitiren kulüplerin başında yeralıyor. Bu se- zon tribünde 25 binden fazla seyirci bula- mayan Cim-Bom, Altay, Samsunspor, Er- zurumsporgibi ligmaçlannı da 7-8 bin se- yirciye oynadı. îndirimli bilet işe yaramadı Birinci Lig'in ilk yansuun sona erdiği 17 maç sonrasında maçlara gelen seyirci sa- yısında geçen yıllara oranla büyük bir aza- lısın olması, kulüpleri, taraftarlannı yeni- den sahalara çekmenin yollannı aramaya yöneltti. Anadolu takımlan, seyirci azlığını gi- dermek ıçin bilet fiyatlannı geçen yılın f i- yatlannın bile altına indirmelerine rağmen taraftar toplamakta yıne zorlandılar. Beşiktaş, en çok seyirci kaybeden ku- Bir zamanlar önlerinde uzun kuyruklar oluşan stattar son yilarda boş kalıyor. lüplerin başında geliyor. 1997-98 futbol se- zonunun ilk yansında, Beşiktaş'm maçla- nnj, toplam 200 bın 956 biletli seyirci iz- lerken, bu sayı geçen yıl 121 bin 312 kişi- ye, bu sezonun ilk yansında ise 118 bin 655 'e düştü. Geçen sezonda 81 bin 407 se- yirciyle 25 milyar 682 miryon lira hasılat elde eden Erzurumspor, bu sezonun ilk ya- nsında ise 83 bin 560 seyirciye oynaması- na rağmen, kasasma geçen sezonun hası- latmdan daha az, 23 milyar 798 müyon li- ra girdi. Dört büyüklerden bin olarak de- ğerlendirilen Trabzonspor ise geçen sezo- nun ilk yansında 85 bin 342 seyirciye oy- namıştı Bordo-Mavililerde bu rakam, bu sezon 65 bine düştü. G.Saray'da 4. şampiyonluğu yaşamaya hazırlanıyor Hagi rekora doğru ARtF KIZILVALIN Gheorghe Hagi, rekorlara hazır- lanıyor. Transfer olduğu 1996 yı- lından bu yana Galatasaray'da al- tin dönemini yaşayan Rumen yıJ- dız, ligde 270 dakika daha forma giyer ve San-Kırmızui ekiple 4. şampiyon- luğu yakalarsa Türkiye liglerüıin gelmiş geçmiş en başanlı yabancı futbolcusu unva- nını elde edecek. 3 şampiyonluk gördfi Galatasaray ın son 3 yıldır kazandığı ba- şanlarda atöğı goller ve verdiği paslarla bü- yük rol oynayan Hagı, şu an en fazla şampi- yonluk yaşayan yabancı olarak ön plana çık- (n.. Sayısız yabancımn geldiği 4 büyüklerin enistikrarlı ismı olan Hagi, Beşiktaş'm 2'şer şampiyonluk yaşayan lngilizleri VVabh ve VVflson'la takım arkadaşı Popescu'yu geri- de bıraknnş durumda. Dalya'ya 3 maç var 35 yaşına gelmesıne karşrn Romanya Mil- li Takımı'nın da vazgeçemediği isim olan Hagi, 3 lig maçında daha forma giyerse Tür- kiye Birinci Ligi'nde 'dalya'diyecek. Bugü- ne kadar lig maçlannda 97 kez G.Saray for- ması giyen Hagi, attığı 50'ye yakın golle de başanlı futbolunu süslemesini bildi. Gbeorgbe Hagi, Galatasaray'da 97 kez forma grydi BASKET YORUM / AHMET KURT Ben Halil H'Üner! Kih, kih, kih! Ne cin adamım ben be! Işler kötü gider- ken bir Ibrahim kavgası patlattım, atılmaktan kurruldum şimdilik. Eğer şu sıralar işime son verirterse, yine bal- kondayım: "TamFenertoahçe'yişampiyonyapacaktım, Ibrahim yüzünden engellediler beni'der, çıkanm tşin içerisinden. En azından gelecekte başka bır yerde, ye- ni bir tezgâh kurabilirim. Bu ülkenin deniziyle kerizi tü- kenmez derler. Doğrudur. Kandınnm ben herkesi... Aynıyöntemi yıllardır uygulanm. Uyanan olmadı duru- ma... Once takımdaki sh/ri oyunculan ternizlerim. Onlar beladırherzaman. Konuşurlar... DüşünsenizeiTakımınız- da Levent Topsakal veya Ibrahim KutJuay gibi oyun- cular varken, kandırabilir misiniz basketboldan anlama- yan yöneticileri? "Pat"diye söyter bunlar doğrulan... Neyse! Bu oyunculan pasifıze etmek, tezgâhın en kolay yanıdır. Oynatmazsjn, ceza verirsin, yöneticileri dolduruşa getirir uzaklaştınrsın bunlan takım- dan."Gençleştiriyonım kadroyu'anahtar tümcedir bu aşamada...lkinci sihirti tümce ise parayı verenin duy- mak istediği " ben bunun beşte biri bûtçeyle aynı işi yapan takımı kuranm"d\r. Işte! Işimin en zor yanı bu- dur Buformülü başkanın kulağınafısıldayabilmekiçin, her takımda bulunan Necdet Ersoy ve AJiço gibi yö- neticileri aradan çıkartmak gerekir. Bunun için de her zaman ayn bir yöntem uygulanm. Hah, hah, hayt! Ben bir dâhiyim!.. Fenerbahçe' de amacıma ulaşmak için Ahmet Kurt' u bile kullandım geçen yıl. Biliyordum ki.bu adam pro- fesyonel emekçilerin önüne geçip hava atan kaymak- çılara karşıdır; Yapıştım kurdun kuyruğuna... Herif yaz- dığı "Leopann kuyruğu" başlıklı yazısıyla az kalsın benim de başımı yakıyordu ama ben Afrikalılann dene- yimlerine inanınm."Leopann kuyruğunu tutma, tutar- san da sakm bırakma"demişler. Ben de öyie yaptım: Riski göze alıp, birkaç leopann kuyruğuna aynı anda yapışıp sonuna kadar direndim... Neyse! Sonuçta ben ağır yaralar aldım ama AJiço ve Necdet' in de kafalan koptu... Sonrası kolay oldu. Küçük bütçeli takımla büyük ve uzun vadeli hedefleri koydum Başkan' ın önüne. Sapor- .ta kupasının bir anlamı olmadıgını, hatta boşa masraf sayılacağını, hedefin Türkiye şampiyonluğu olması ge- rektiğini anlattım yalnızca başkana Onemli olan amigo- lan da inandırmaktı bu tşe. Onlan da deplasmanlara gö- türüp tava gefrdim: Sabıria(!) bekliyoriar lig finalini... Ibo olayı mı? Elbette önceden tasarianmış bir oyun- du o. Benim gibi bir adam dört hamle sonrasını hesap- lamadan taş oynatırmı yerinden? Ibrahim' e Fenerbah- çe' den aynldığı için kızanlan etrafımda birieştirdim. Başkan'j kendi yanımdaymış gibi gösterdim. Fener- bahçe için kavga eden antrenör görüntüsünü verip, Faruk Süren in yanında Galatasaray için ağladığımı belgeleyen fotoğrafımı elden ele dolaştıranlara yanrt verdim... Daha ne olsun? Ibo gelecek sezon Fener- bahçe' ye donerse nasıl olsa antrenör kalamayacak- tım. Oynadım yine kumanmı. Şu sıralar hakemlere, bas- ketbol yazarianna, Federasyona ve aklınıza kim geliyor- sa onlara aynı anda saldınyorum. Son şanslanm bun- lar... Atılırsam şan ve söhretle atılmış olacağım. Çakal- lanmın kuyruğu bana yeter. Bu havayla ve onlann yar- dımıyla yeni bir iş bulurum seneye... Tek engel kar yağışı Van-EBahçe Trabzon-Adana • Ligin 18. haftası bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Fenerbahçe, Vanspor'a konuk olurken Trabzonspor Adanaspor'u saat 20.00'de ağırlayacak. SporServisi-Türkiyel. Futbol Lıgi'nia 18. hafta- sı bugün oynanacak Vans- por-Fenerbahçe ve Trab- zonspor-Adanspor karşı- laşmalanyla başlayacak. Geçen hafta Denizlis- por deplasmanınıda 1 pu- an alan Fenerbahçe, Vans- por'a konuk oluyor. Van Vali Mahmut Yübaş Sta- dı'nda saat 20.00'de başla- yacak bu zorlu mücade- leyi Ünsal Çimen yönete- cek. San-Lacivertli ekipte sankartcezausıolanMol- dovan, Kemakain ve Ab- duBab üe Afrıka Kupası maçlan için ülkelerine gi- den Moshoeu, Preko ve Johosoo forma giyemeye- cek. Fenerbahçe'nin Vans- por karşısına şu muhtemel onbirle çıkması bekleni- yor: Rüştâ, Alpay, Uche, Saffct, Mustafa Doğan, Ogün, MebmetAyaz, Tay- fun,SerkMi,Boliç,Tufan Vanspor'da ise Couü- baly dısında eksik futbol- cu bulunmuyor. Günün diğer maçında ise Trabzonspor, son haf- talarda aldıgı başanlı so- nuçlarla dikkati çeken Adanaspor'u Hüseyin Av- ni Aker Stadı'nda konuk edecek. Kupada Kocaelis- por'u eledikten sonra, lig- de de üst üste galibiyetler alan Trabzonspor, Ada- naspor engelini de aşarak çıkışını sürdürmek istiyor. Adanaspor'da ise tek he- def geçen hafta Gazian- tepspor deplasmanından alînan 1 puanın ardından, bu haftayı da en azından bir puanla kapatmak. Trabzonspor-Adana karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve SerdarTaÜı yönetecek. çalışmalara Aıitaiya'da devam Galatasaray soğuktan kaçtıSporServisi- Schalke 04'ü Saat ve Bûlent'ın golleriyle 2-0 yenerek Ga- zi Kupası 'nı kazanan Galatasaray, Türkiye'yi etkisine alan kötü hava koşullanndan etkilenmemek için Antarya kampuıı devam ettirme ka- ranaldı. özellikle tstanbul'daki yo- ğun kar yağışı nedeniyle pazar gün- kü Gaziantepspor karşılaşmasına ka- dar Antalya'da kalacak olan San- Kırrmzılı ekip, 18. hafta maçuun ar- başlayacak"dedi. Sldboe'den övgü Türkiye Kupası çeyrek fioali için Ankara'da kampa girecek. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı için geldıkleri Antalya'da 2. bir devre arası kampı yapma firsatı bulduklaruu beürtti. Fizik ve düşünce olarak yorulan fut- bolcularuun Antalya'da kendilerini yenileme firsaö bulduklanm söyle- yen Terim, "Bu tip kamplar takunın birfikte olması,eksflderin görüMp gi- derilmesi açısından çok önemn. Ga- latasaray yenflenmiş olarak 2. yany» G.Saray'm Schalke'yi 2-0 yendi- ği maçı San-Kırmızılı ekibin UEFA Kupası'ndaki rakibi Dortmund'un teknik direktörü Micahel Sldbbe, 2- 9 mart tarihlerinde kendilerini iki zor maçın beklediğini söyledi. Skibbe, "Galatasaray 'm gücfi ortada.Sergen ise çok seri dûşünen bir oyuncu. lyi- ki bizc karşı oynanuyor" dedi. Dürüst'ten tepki G.Saray Asbaşkam AJi Dürüst Türkiye Kupası'ndaki rakipleri Trabzonspor'un lig maçmı cuma gü- nüne(bugün) alan Futbol Federasyo- nu'nu kınadı. Dürüst, "Biz deplas- manda maça çıkacağız ama pazar gûnü lig maçı oynuyoruz. Trabzons- por ise bizden 2 gûn daha fazla din- ienecek üsteKk maçlan kendi sahala- rmdaJFederasyon çifte standart ya- rahnamah" dedi. Avrupa kupalanndaki temsilcilerimiz Eczacıbaşı, Enka ve Galatasaray rakiplerini yendi Voleybolda yüzümüz güldü ALEV ANAKÖK Avrupa Kupalan'nda ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı, Enka ve Galatasaray rakiplerini yenerek yüzümüzü bir kez daha güldürdüler. Takımlanmızın Avrupa serüveni salı günü Enka ile başladı. Avrupa Kupa Gah'pleri'ndeki temsilcimız grubundaki 3. maçını deplasmanda Slovenya ekıbi Komiplas Koper ile oynadı. Çok başanlı bir oyun ortaya koyan ekıbımız 3-0'uk gahbiyetle sahadan aynidı. Grubunda oynadığı 3 maçı da kazanan (ikisini deplasmanda) Enka, fînal yolunda önemli avantaj yakalanuş oldu. Büyük başanlara imza atan ve bu yılda mücadele etn'ği Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Eczacıbaşı Bayan Takımı, Çarşamba günü grubundaki 3. maçmda Çek Cumhuriyeti'nde Orymp Praha'yı 3-1 yendi. Aynı kupada gençlerden kurulu kadrosuyla mücadele eden Netaş, Çek takımı Fatra Zlina'ya 3-1 yenilerek 3. maçıru kaybetti. Kupa Galipleri Ligi'nde Galatasaray Erkek Takımı, mükemmel bir oyun sonunda Cannes'i 3-1 yenerek fınal grubu yolunda önemli bir adım attı. Geçen sezon bu kupada hem de Istanbul da Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı başaran Cannes, G.Saray önünde tutunamadı. 3 maçtan 2 galibiyet çıkaran Galatasaray yavaş yavaş hedeflediği fınal grubuna doğru yol alıyor. Abdi İpekçî'deki ısınma sorunu sporcuiarı zor durumda bıraktı Soğukscılotıda bcısketbolmaçı Spor Servisi -Türkiye'nin en büyük spor salonu olan îstan- bul Abdi tpekçi Spor Salo- nu'nda yaşanan ısınma sorunu gideriliyor. Bu salonda oyna- nan maçlarda başta sporcular olmak üzere berkesin soğuktan şikayet etmesi üzerine onanm çalışmalan başlatüdı. Abdi Ipekçi Spor Salonu Müdürü Kaan Otçu, bakımsız- lık ve yanlış kullammdan dola- yı sistemin bozulduğunu belir- terek, " Isınma sistemleri bu- narh.Zaman içindebuhanver- diğinizde m i m ahyorsunuz. Ancak buhan kestiğmizde ma- kinalann icinde bubar kalıyor ve aktler çürüyor. Bunlann ta- miri için de 100 bin mark gere- kryor. Kulüpler de biraraya ge- krek bu ödeneği yaratabuırier" diye konuştu. Otçu, sözlerini şöyle sürdür- dü: "Geçen hafta çalışmalara başlayacaknk ama soğuk hava buna engel oldu. Çahşmalarm bir bölümü bu hafta sonu yapı- lacak maçlarayetiştirilecek. Sa- lon içindeki ısı 20 dereceye ka- dar çıkacak. Salona yeni kol- tuklar da koymayı düşünüyo- ruz.Ama salona gelenler kortu- ğun nstüne çıkro tepiniyor." Antrenörler maçlan paltofleizüyor. Ünlü: Yasadaki değişüdiğe itiraz yok ANKARA (Cumhumet Bûrosu) - Devlet Bakanı Fik- ret Ünlü, Futbol Federasyonu'nun 3813 sayılı yasasında yapmayı düşündükieri değışikliğe hiç kımsenin itirazı ol- madığûu belirterek, "Zaten yapmavı dfisündüğfimüz bu MfbfMSk maddderi, spor kamuoyunun gönlünde yasal- " di k k k Ü f p y g y bşmıştır" diye konuştu.Bakan Fıkret Ünlü. şu ana kadar hiç kımsenin. "Bu değişfldiğe ihtiyaç voktur" gıbı bır gö- rüş beyan etmedığını belirterek, "Uerkes yasanın değç- tirîhnesi konusurjda hemfikir'' ifadesini kııllandı. Ünlü, şuolan söyledi. "Futbol Federasyonu Kanunu'nda yap- mayı düşöndüğümüz değj^kiOder için federasyon yöne- tidaininisteğidoğnıltusundabirsûretanıdıın.Onbrda çahsmahınnı yaparak, bana getecekler. Son bir kez daha görüş ahşveri^ütde buhmacağız. Ancak, biziın yapmayı düşÜDdn^ümüzdeği;fldik,$porkamuqyıındajıde$tekgör- mfişrür. Herkesm gönhlnde ynsajasnuşür. Biz sadece \ay- nuyu TBMM'ye götörerek, resmiyet kazaDdıracagE." Ünlü, federasyon bünyesinde kurulan konusyonun, pa- zartesi günü kendisiyle görûşeceğini de sözlerine ekledi. Cünün icinden • Ibrahim Ckioğhı, Uhıslararası Güreş Federas- yonlan Birliğı (FILA)'nın hakemlikte beürledi- ği en üst kategori olan E'ye yükseldi. Türk güreş hakemliğüüıı bu kategorideki hakem sayısı da böylece 6'ya yükseldi. I Istanbubpor'un Galatasaray'dankıraiadığı Ve- dat, yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çık- tı. Bu arada tstanbulspor, Avusturya lkinci Li- gi'nde oynayan 21 yaşındaki Muhammed Aka- gündüz'ü deniyor. • B GençMiffi Futbol Takımı, Belçika ile yap- öfiı ikinci özel maçı 2-1 kazandı. • 2000 yıtann ilk atlıspor müsabakası, bu hafta sonu Kemer Golf ve Country Kulübü tesislerin- de gerçekleşecek. • banir Şirioyer Hipodromu'nda dün yapılması gereken at yanşlannın, olumsuz pist koşullan ne- deniyle 31 Ocak Pazartesi gününe ertelendi. TENlS-KULtS/ ZÎYA IŞIKÜSTÜN Milenyum, yeni yüz yıl filan derken 2000'li yıllann ılk ayını da ge- ride bırakıyoruz. Insanoğlu çağdaşlaştk- ça, zamanın sürati de müthiş artıyor. Etiknlikler hızlandınlmış sinema şeridi gi- bi birbirinı izliyor. Dünya tenisinde bir hay- li tumuva oynandı. Ilk Grand Slam, Avus- turalya Açık da bitmek üzere. Bizim ye- ni sezon etkinliklerimiz ise 31 Ocak'- ta başlayacakAynı gün Yeşilyurtta 12 Yaş Kapalı Kort Tumuvası, Taçspor'da 16 Yaş Kapalı Kort Tumuvası ve TED'de 10 bin dolar ödüllü Uluslararası TED Ga- ranti Bayanlar Tumuvası başlayacak. Bu üç tumuvada hafta boyu devam ederek pazargünü yapılacak final maçlanyla so- na erecek.Bu vesileyle çok önemli say- dığımız bir noktaya temas etmek istiyo- Etkinlikler ve Kapalı Kort Özlemi ruz. Zaman zaman bir soruya yanrt ara- nır. Türk Tenisi neden yeteri kadar geliş- mıyor?" Buna pek çok neden gösterilir. Ancak hep gözardı edilen, pek önem- senmeyen bir engel vardır. "Yeteri kadar kapalı kort olmayışı". Avrupa'rnn pek çok ülkesinde kapalı kortlann sayısı onbirierle belirlenir. Yanlış yazmadık. Yüzlerle, binteriedegil, onbin- lerle... Bir de üJkemize bakaiım. Kapalı kort sayımız "onlaria" bile ifade edilemi- yor. Çünkü toplam kapalı kortlanmız yir- miyi ya bulur ya bulmaz. Bunlann bir kıs- mı da çadırtipidir.Tenisten bir şeyler bek- lemek için on iki ay tam kapasite ile oy- nanması gerekir. Kapalı kortumuz yok denecek kadar az olduğu için bizde bu süre aftı aya kadar düşmektedir. Bu ka- dar yetersiz kortta tumuva mı düzenle- yebilirsiniz, performanstenisçilerine ant- renman mı yaptırabilırsiniz, aslannıza te- nis mi oynatabilirsiniz? Mümkünü yok... Türkiye bu sorunu çözmedikçe tenisi- mizde normal bir gelişme bektemenıni olasılığı var mı? Aslında kapalı kortlar darphane gibi. tam bir gelir kaynağı. Oy- nama ücretlerine yapılan fahiş zamlara karşın talep karsılanmıyor. bu dururnda bir kapalı kort bır kaç yıl içinde kendisini amorti edip, kulübe önemli bir bir gelir kaynağı oluyor. Tenis kulüplerinin yöneticileri bu nok- tadan hareket ederlerse, kapalı kort sa- yımızda belirli bir arbş olur. Bayan hakemlerimiZB görev • Spor Servisi-UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı Türk bayan hakemlerden Lale Orta ve Tuba Tosun'a, uluslararası 2 maçta görev verdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tuba Tosun, 2001 Avrupa Bayanlar Şampiyonası elemelennde, 17Haziran 2000 tarihinde yapılacak hürvatistan-Çek Cumhuriyeti maçında görev alacak. LaJe Orta da, 24 Haziran 2000 tarihinde Isviçre ile Norveç arasında yapılacak maçta düdük çalacak. Her 2 maçın yarduncı ve 4. hakemlerinin ise, Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nca daha sonra belirleneceği bildirildi. Şap ve Tekin Hong Kong'da • Spor Servisi - Uluslararası spor ve banş elçileri Yavuz Şap ile Osman Atakan Tekin, 2000 yılının ilk maratonunu Hong Kong'ta koşacak. Şimdiye dek 5 kıtada, toplam 19 ülkede maraton koşan Şap ve Tekin, yeni binyılın ilk maratonuna 20 Şubat'ta Hong Kong'ta katılacak. Mutaömepovfç kadrodifi • Spor Servisi -Efes Pilsen'de Mulaömerovic kadro dışı. Lacivert-Beyazu ekipte bugün yapılan toplantı sonrasında Hırvat oyun kurucu'nun kadro dışı bırakıldığını ve 10 bin dolar para ceza verildigini açıklandı. Basketbolde hakenriepe ceza • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde geçen hafta A klasmanı hakemlerinin kokartsız rnaç yönetmeleri ve yönetmeliğe uygun olmayan giysiyle sahaya çıkmalan, federasyonun gündemine geldi.Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesı Atakan Karakaplan, kokartsız maç yönetmenin kurallara aykın olduğunu ve hakemier hakkında gereğinin mutlaka yapılacagını beürtti. Erkenfinal Agassfnin " • Spor Servisi - Agassi, Sampras'ı eledi. Avusturalya Açık Tenis Tumuvası 'nın yan finalinde yurttaşı Pete Sampras'ı 3-2 yenen ABD'li Andre Agassi, finale çıku. Tenis dünyasının ezeli rakipleri olarak gösterilen ikilinin mücadelesı nefesleri keserken, ilk setı 6-4 kazanan Agassi, ikinci seti 6-3, üçüncü seti de 7-6 kaybetmesine karşuı sonraki iki seti 7-6 ve 6-1 kazanarak finale çıktı. Agassi'nın rakibi Rus Yevgeny Kafelnikov ve Isveçü Magnus Norman arasında bugün oynanacak diğer yan final maçından sonra bellı olacak. Toronto fapkı • Spor Servisi-ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA)'de, 13. hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle: ; Toronto Raptors: 120 - WWizards: 105, Phoenix Suns: 93 - Philadelphia 76'ers:87,O.Magic:lll- B.Celtics: 89, Mihvakuee Bucks: 112 - S. Kings: 104, Seattle Supersonics: 95 - New Jersey Nets: 92. 1. KOŞU: F: Orfe (4), P: Kol- lejli (2), PP:S Albatros (5), S:Ükhan(l). 2. KOŞU: F: Benkar (5), P: Cancanun (7), PP: Sevim Abla (6), S: Doğanhan (4). 3. KOŞU: F: Çupçik (5), P: Rubin (3), PP: Gülpembe (2),S:SantaFe(4). 4KOŞU: F: Gazikentli (5), P: Senyaşa (2), PP: Paşazade (6), S: Merve Gül (9). 5.KOŞU:F:BinVaad(2),P: GoodWıll(3),PP:IceCre- am (4), S: Mistay (7). 6. KOŞU: F: Best Boy (2), P: Cantekin (11), PP: Mıss Ekinoks (17), S: Karadan- tel(12),SS:Perfimi(4). 7.KOŞU:F:Zennube(4), P: Tarsus (2), PP: Ayayra (9), S:GeorgyGırl(10). Cfinnn tkiüsi 5 Koşu: 2/3. Çifte Bahis: 6/7. Koşu: 2/4. TabeiaBaUs: 2.11.17.12.4 ALTILI GANYAN S 5 5 Z 2 4 7 S l 11 1 2 17 4 M 7/1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog