Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 OCAK 2000 CUMA 16 TELEVİZYON GüNÜN FîLMLERİ Bak Yeşfl Yeşfli 0.00 Interstar Duygusal /7^\ Çapkın bir şarkıcıyla, güzel birmankenin aşk ^İy öyküsü. Adını Mustafa Seyran'ın besteledi- ği şarkıdan alanfilmde,Ahmet Özhan, Hale Soy- gazi, Sevda Aydan, Şener Şen oynuyor. Yön: Hul- kiSaner(1975). OBirMetekti 10.25 TRT 3 Dram Geçırdiği kaza sonucu bir daha çocuğunun olmayacağını anlayan bir adamla, kendisi- ne ihanet ettiğini dûşündüğü kansının öykûsün- de, Fikret Hakan, Necla Nazır ve Nuri Alço rol alıyor. Yön: Orhan Elmas. Kmk Plak 13.30 TGRT Melodram /^7\ Ünlü bir ses sanatçısı, sevdıği güzel bir kız ^Z/ ve onJann mutluluğunu çekemeyen kötû bir kadının öykûsünde, Zeki Müren'le Belgin Do- ruk başrolde. Yön: Osman F. Seden. Çıplak Ayaklı... 14.10 Kanal 6 DuygusaJ <7v (Salome) - Wüliam Dieteqrle'nin yönetti- vî/ ği, başrollerini Rita Hayworth ve Stewart Granger'ın paylaştığı filmde; Galıle kraliçesi Sa- lome nın, bir Hıristiyan'a âşık olmasıyla gelişen olaylaranlatılıyor(1953 ABD, 103 dk). Vahşi Sevgfli 16.45 Show TV Duygusal z^7\ Vahşi bir kızı bulup şebre getiren adamlar, v ö ' onu şov amaçlı kullanmak isterler. Gazino sahibi bir adam kötû davranınca genç kız, ken- disine öğretilen her şeyi kavrayıp ondan intikam almaya karar verir. Tolga Zıyal'ın yönetıminde, Müjde Ar ve Selçuk Özer oynuyor (1977). A$k Aynı- 20.30 TGRT Duygusal ^7\ Evlenmeye kararverdikleri gece sevgilisiy- '<5s le trafik kazası geçiren Emine'nin yüzü ta- nınmaz hale gelir. Oğlunun Emine'yle evlenme- sini ıstemeyen anne, ona estetik yaptırması için para verir ve oğlıına da genç kızın kazada öldü- ğünü söyler. Aydan Şener, Burak Hakkı, Ege Aydan ve Fatoş Sezer'in oynadığı fılmin yönet- meni Rabahat Baltacı. Üç Küçük_ 20.45 Show TV Macera /7T\ (Three Ninja Kids) - FBI ajanının üç oğ- ' O ' lu, bir Japon'un yanında, Ninja olarak eği- tilir. Babalannın peşinde olduğu tehlikeli kaçak- Çı Snider, köşeye sıkışınca üç çocuğu da kaçınr. Ancak başına ne büyük birbela aldığının farkın- da değildir. John Turteltaub'un fUminde, Victor Wong ve Michael Treanar ral alıyor. İhanet 21.00 Prima Dram |O> (Father's Betrayel) - Kendisi gibi avukat v£/ olan Katherine'le evliük hazırlıklan yapan Eddie, yakın arkadaşlan Rebecca'yı da yanlan- na alarak babasına yemeğe gıderler. Yemekten sonra bahçeye çıkan Kathehne ve Eddie, Rebec- ca'nın çığlığıyla ırkilirler... Brian Dennehy'nin yönetip oynaidığı filmde sanatçıya Lynn Redg- rave eşlik ediyor. 21.00/Kanal E/Şehir... Aynntıyanda Atiar ve- 21.20 BRT Macera (Horses and Champions) - Fakir bir aıle- nin çocuğu olan Katherine, atlarla ilgili her jeyi çok sevmektedir ve en büyük dileği şampi- yon olmaktır. Bu arada yıllann şampiyonu Lisa, erkek arkadaşı Joe'ya kapris yapmakta ve yan- şa geri dönmesi için yalvannasını beklemekte- dir. Yön. Jonathan Tydor. Oyn: Quincy Davis, Christopher Pertiet, Wendy Rhoads. Teyzem 21.30 Kanal 6 Dram Aile baskısıyla şizofreniye sürüklenip eri- yerektükenen acılı, kınk bir kadının arular ve geriye dönüşlerle öyküsü. Halit Refiğ'in Ümit Ünal'ın ödüllü senaryosundan çektiği filmde, Müjde Ar, Yaşar Alptekin, Mehmet Akan, Tom- ris Oğuzalp ve Necati Bilgiç yer alıyor (1986). 22.00 / I.Star / Tehjikeli^^ Tarzan~ 22.05 TRT 1 Macera /f>ı (Tarzan in Manhattan) - Tarzan'ın orman- *O' daki huzurlu yaşamı, avcılann onu büyüten Kala'yı öldürmesi ve yakın dostu Cheetah'ı esir alıp Manhattan'a götürmesiyle birlikte alt üst olur. Tarzan, avcılann peşinden sehre gider... Yön: Michael Schultz. Oyn: Joe Lara, Kim Crosby, Jimmy Medina Taggert, Tony Curtis (1989 ABD, 100 dk). Zaman Bekçisi 22.45 atv Fantastik (Lancelot Guardian of Time) - Ortaçağ tngilteresi'ndengünümüz Amerikası'nauza- nan fantastik serüvende, tarihi değiştirebüecek iyi ve kötü kahramanlann öyküsü anlatılıyor. Rubiano Cruz'un yönetiminde, Marc Singer, Claudia Christian ve John Saxon var. Korfcu 00.30 Kanal 6 Gerilim (Fear) - Genç bir medyum olan Cayse, se- ri cinayetler işleyen katillerin bulunmasına yardımcı olur. Bu konuda kitaplar da yazan Cay- se, yine seri cinayetler işleyen bir katilin bulun- masına n yardımcı olmaya karar verir. Yön: Rockne S. O'Bannon. Oyn: Ally Sheedy, Laurcn Hutton, Michael O'Keefe (1990 ABD, 90 dk). 00.40 / atv / Zandalee Aynnt yanda Teksas Pbösi 00.40 Kanal D Macera ©(Tesas Ranger: Road to Black Bayou) - Büyük bir uyuşturucu baskını sırasında ba- şmdan yaralanan Walker, izne çıkmaya zorlanır. Walker, eski arkadaşı C.D. ve partneri Trivette ile balık avına çıkar. Ancak üçlü, yine beladan uzak kalamayacak ve uyuşturucu üreten bir çe- teyle karşı karşıya gelecektir. Tony Morden- te'nin yönettiğifiîminbaşrollerinde, Chuck Nor- ris, Clarence Gilyard, Sheree J. Wilson ve Mike Norris rol aüyor. İp Üzerinde Dans 00.50 TRT 1 Polistye (Tattort: The Dance On) - Büyük bir sir- kin ip cambazı, gösteri sırasındadüşerve boy- nu kınlarak ölür. Bunun bir kaza değil cinayet olduğunu düşünen dedektif Ehricher, araştırma- lara başlar... Yön: Peter Vogel. Oyn: Peter So- dann, Bernd Micheal Lade, Peter Bongartz. Seriiven- 01.00 Interstar Macera (Karate Rider) - Uyuşturucu mafyasınm sal- dınsına uğrayan hastanede, genç birkız re- hin ahrur. Olayı haber alan Digger, eski asker ar- kadaşının kızmı teröristlenn elinden kurtarma- ya karar verir. Ron Marchini'ninfilminde,Joe Estevez, Shelly Gault ve Mike Bristow var. STS /O» r7>\ O Yabancı Iztoyin Orta Değıma O KanalD 16.10 'Bir Kadın Bir Hayat' TV Servisi - "El E k " prog- ramında bu hafta, "Bir Kadın Bir Hayat" konu başügı al- tında "Kadının toplnmdaki konumu ve rolleri" konusu tartışılıyor. Fatunan Yficel'in hazırla- yıp sunduğu programa konuk olarak katılan sinema oyuncu- su Hülya Avşar sanatçı ve an- ne olarak hatalannı ve doğru- lannı, karşılaşüğı zorluklan an- latıyor. Programın diğerkonu- gu Ali Bayramoğla da bir med- ya mensubu olarak Avşar'ın yaşamnıı degerlendıriyor. îki erkeğe de tutkuyla bağlanmak TRT2 îllüzy 19.35J onve tiyatro üzerine TV Servisi -" Akşama Doğ- nı", illüzyonist ve tiyatro oyun- cusu Knbilay Tuncer'i konuk ediyor. Seynan Levent'in ha- zniayıp sunduğu yapımda, Tun- cer'in yazıp oynadığı "Dikkat Kanduılıyorsunnz" adlı tek kişilik oyundan görüntüler yer alıyor. Kubilay Tuncer'in illüzyon gösterisine de yer verilen prog- ram, Mahmat Tall öngö- ren'in anısına, yeni kitap öne- rileriyle son buluyor. atv 00.40 Zandatee/Yönetmen.Sam PMsbuıy/Oyuncular Nic- holas Cage, Judge ReinhokJ, Erica Anderson, Joe Pantoliano, Vrveca ünfords, Aaron Nevil- le, lan Abercrombie, Marisa Tomei, Zach Gal- ligan /1991 ABD yapımı, 100 dakika. Erica Anderson 'ın füm güzelliğini sergilediği yapunın öyküsü, üçlü bir aşk üçgeni etrafında gelisiyor. CUMHUR CANBAZOĞLU Yinebir aşküçgeniylekar- şı karşıyayız; New Orle- ans'da yaşayan Zandalee (Anderson), başansız, silik bir yazar (Judge Reihhold) olan kocasını çok sevmekte; ama onun iktidarsızlığı sonu- cu cinseüiği, seksi kocası- nın arkadaşı, "ateşii bir res- sam", kural tanımaz, vahşi Johnny'nin (Cage) kollann- da anyor. Tabii her şeyi kontrolün- de tutması ve iki tarafi idare etmesi o kadar kolay değil; iki erkeğinden vazgeçeme- yen Zandalee'nin çızdığı bu üçlü serüvenin sonu hiç iyi gözükmemekte... Kötü sonu beklerken, yağ- la masaj sahneleri, kokain seanslan gibi "günahlar"la gelişen ilginç bir soft pomo çanşması ve tutkulu bir dram olarak nitelenebilir "Zan- dalee". Emile Zola'nın "There- se Raquin" adlı yapıtından esinlenerek Yeni Zelandalı Sam PUIsbury'nin çektiği filmin tek kartı Erica Ander- son'ın güzelliği. Bunun dı- şındauzun sach, bryıklı npiy- le Cage fazla iddiaiı bir ma- ço tipi çizmeye çalışıyor. Anımsadığımız kadanyla filmin çekildiği dönemde, hiçbir sevişme sahnesinin kesilmemesi için yönetmene ısrareden Anderson'ın güzel- liğinin tümünün bu gece ek- rana yansıtılacağım söyle- mekzor. [Discovery 20.00 Geleceğin robotlan TV Servisi - tnsanlığm smır- lan zorlama verekortomatut- kusunun tarih akışını nasıl de- ğişördığı fikrinden hareket eden "Sıradısı Maldneler" progra- mmda, teknoiojik gelişmelere yer veriliyor. "RoboÖar" baş- lıklı bu bölümde, insandan 10 milyon kez daha hızlı evrim gösteren makineler tarutüıyor. Belgeselde, ev işlerini yapıp, araçlan kullanacak, caddeler- de devreye gezecek, insan be- deni üzerinde çalışacak ve sa- vaşlara kanlabilecek robot tek- nolojisi anlatılıyor. TV Servisi - Tartışma programı "Ceviz Kabuğn" bu hafta da "Hizbullah" dosyasıyla ekrana geliyor. Hulki Cevizoğln'nun sunduğu yapımda, din adına işlendiği ileri sürülen cinayetler, toplu mezarlar, faili meçhuller, yurtdışı bağlantılan. hedefleri ve örgüt yapılanyla Türkiye Hızbuİlab'ı konu edıliyor. ~ V, 00.30 'Kahrarnan' itfaiyeci j İnterstar 22.00 Tehlikeli Komşu - Under Pressure / Yönetmen: Craig R. Baxter/Oyun- cular: Charlie Sheen, Mare Winningham, Da- vid Andrevvs, John Rat- zenberger, Noah Fle- iss/1997 ABD, 85 dk. TV Servisi - Lyle WUder, ka- sabada gözünü budaktan sakın- mayan, kahrarnan ve başanlı bir itfaiye memuru olarak tanınmak- tadır ama işindeki istıkran özel yaşamında sürdürememektedir. Kansı ve çocuğu tarafından terk edüınce birbaşına kalmıştır. Psikolojik açıdan çektiği acı- lan etrafindakılerden çıkarmak- tadır; bir gün komşulan Braver- ton Ailesi'ni tehdit etmeye baş- lar, onların özel yaşamlanna ka- nşu- ve evlerine girip onlara ya- şam dersi vermeye kalkışır. Craig R. Baıter, Hollyvvo- od'un her zaman kutsal saydığı orta smıf Amenkan ailesinin içi- ne gerüimi, hem de ömek bir va- tandaş aracılığıyla sokarak se- yirciyi hiç beklemedıği yönden vurmaya, etkilemeye çalışıyor. NTV 22.05 'Hizbullah operasyonu' TV Servisi -"Ates Çembe- ri" bu hafta, tslami terör örgüt- lerinin baglantılannı araştın- yor. Ahu Ozyurt ve Mehmet Binay'ın hazırlayıp sunduğu programda, "Ortadoğu'nnn terör örgntleri nereden güç alıp, nasıl siyasileştiler", "ts- lamla terör neden biraraya geldi" ve "Hizbullah operas- yonu nereye varacak" soru- lanna Faik Bulut yanıt veriyor. Programın ıkıncı bölümünde, Radikal tslamın kalesi olan Af- ganistan ve Taliban rejimiyle il- gili, Yeni Şafak gazetesinden ıbrahim Karagül, Pnnceton Onıversitesi'nden Michael Reynolds ve Çeçen gazeteci Taramov'un göruşlerine yer veriliyor. Dirilen babanın kanlı intikamı Kanal £21.00 Şehir Melekleri - The Crow: City of Angels / Yönetmen: Tim Pope / Oyımcular: Vin- cent Perez, Mia Kirshner, Richard Brooks, Vincent Castellanos, lan Dury.Tra- cey Ellis, Thomas Jane, IggyPop/1996 ABD-In- giitere, 86 dakika. TV Servisi - Bruce Lee'nin oğ- lu Brandon Lee'nin setinde öl- düğü ve kalan bölümleri bilgisa- yar manfetiyle çekilen James O'Barr'm çizgi romanındanuyar- lanan "The Crow: Ölümsüz Sev- gi"nin 1994'te kazandığı başan- nın ardından çekilen "Şehir Me- Iekleri"nde, Lee'nin yerini Fran- sızlann yakışıklı aktörü Vincent Perez aİmış... Karanhk birgelecek atmosferin- de umudun yitip gittiği bir kent... Oğluyla birlikte öldürülüp nehrin dibine atüan Ashe, bir kargamn ruhuyla yeniden can kazanır ve oğlunuöldürenlerdenbirerbirer in- tikam almaya başlar. Pitoresk görüntülerin ardında karamsaruk yüklü bir atmosferle birlikte etkih bir "action" gele- neğini takip eden yapım,postmo- dernizmin derinden hissedildiği bir yapıyı da beraberinde getiriyor. Pastel renkli görüntüler, Gary Diamond ve Charles Breen'den oluşan sanat yönetımi kadrosunun başanlı çalışinasıyla birleşince or- taya seyir zevki yüksek biryapıt çıkmış. Gerçeküstü ımgeler, "hard" müzığin in'ci gücü, aşkm ölümden daha güçlü olduğu ger- çeğiyle izlenmeye değer bir fihtı. CNNTürk 21.00 Talay ile söyleşi TV Servisi - Gazeteci-yazar Taha Akyol, "CNN Türk Ma- sası"nda bu hafta Kültür Baka- nı Istemihan Talay ı konuk edi- yor. Canlı yayımlanan prog- ramda, Avrupa Biriiği'ne aday Türkiye'nin bu süreçte kültürel anlamda nasıl etkileneceğı tar- nşdıyor. Yapımda,"Devlet kûl- rör anlayışında Alevi-Bektaşi knlrnrünün yerinin ne oUuğu" ve "Kültür Bakanhğı'nın Na- zun Hikmetiçin neden U1VES- CO'ya başvurduğu" sorulan- na da yanıt aranıyor. NTV 21.05 Türk ve dünya ekonomisi TV Servisi - Eski Hazine Müsteşan Mahfi Eğihnez, Bil- gi Üniversitesi tktisadi ve Ida- ri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Asaf Savas Akat ve Bo- ğaziçi Üniversitesi öğretim üye- si Doç. DT. Deniz Gökçe'nin birlikte sunduğu "Ekodiya- log" programına Türkiye Dün- ya Bankası Başkan Yardımcı- sı Kemal Derviş konuk olu- yor. Yapımda, "Türkiye ve dünya ekonomisi" üzerine de- ğerlendirmeler yapıhyor. Misak-ı Milli 'nin anlamı TV Servisi - TRT 2'de, 28 Ocak 1920'de imzalanan Misak-ı Milli anlaşmasımn yıldönümü nedeniyle özel bir program ekrana geliyor. Ülkenin bolûnmez bütünlügüne ilişkin bu anlaşmanm, Türkiye Cumhuriyeti için ne anlam taşıdığının konu edileceği yapımda, Prof. Dr. Süheyl Baram, Prof. Dr. TokUmış Ateş, Prof. Dr. Famk Sönmezoğhı ve araştnmacı - yazar Orban Koloğla'nun göruşlerine yer veriliyor. • TRT2,18.35 Tv PROGRAMLARI 07.00 SabahHaberteri (Canlı) 09.00 ÇocukSa- ati 09.30 Çizgi Film: Dedektif Hart'ın Macera- lan 10.05 Biz Bize 12.00 Haberier 12.05 Dizi: Styah Inci 13.00 Haberier 13.40 Dizi: Bütün Çocukla- nm 14.35 Zirveye Doğru 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çiz- gi Film: Eski Yıldızlar 15.30 Çizgi Rlm: Ay Savaşçıa 16XK) Haberier ve Borsa 16.30 Osmanlı Türk Mutfağı 17.10 Dızi: Penhan Abla 18.00 Haberier 18.55 Dizi: Ay- nlsak da Beraberiz 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Haber Bütteni 21.00 Tatil Gecesi 22.05 Ya- banct Rhn: Tarzan Manhattan'da 23.40 Belgesel: Ne- get Ertaş 00J0 Gece Haberieri 00.50 Yabana Rlm: İp UzMİnde Dans 02J» Ktipler (0312 428 22 30). <£\ 18.05 Dördüncü Duvar 18^5 Misak-ı Milli'nin WJL Kabulü 19.00 Akşam Bütteni 19.30 Işrtme En- *—• gedilere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.10 Inanç ve Bilim 20J3STürkuler Bizi Söyler 21.05 Tanrı Ko- nuşmalan 21JO Belgesel: 2000'e Doğru Asmalımescit 22.00 Gece Bütteni ve Ingiiizce Haberier 22.30 Kaçış Planı 23.00 Dizi: Gece Kuşu 23J0 Kuttur Sanat Reh- beri 00.05 Belgesel: Zamanda Yolculuk 01.05 Dizi: iyi- ler ve Kötüler 01^0 Kapanış (0212259 72 75). 08.00 Avustralya Açtk Tenis Tumuvası 10.00 Dizi: M o d e l Akademi 10^5 Yerii Rlm: O Bir Metekti 12.00 BeJgesel: Radikal Sporian 12^5 Müzik Pınan 1İ50 At Yanşlan (Izmir - Canlı) 16.10 Bel- gesel: Jean Giono 17.00 Albüm 17.35 Yabancı Film 19.00 Avustralya Açık Tenis Tumuvası 01.00 Kapanış. 09.00 Açık llkögretim Okulu ve lletişim Rehber- lik Okulu Ders Prg. 10.00 Anadolu Ün. Açıkög- retim Fakültesi Ders Prog. 13w00BirSolist 13^0 Kültür Bakanhğı Devlet Kiasık Türk Müziği Korosu 15.15 Allı Tumam 16.45 Gönül Bahçemiz 20.00 Açık llkög- retim Okulu ve lletişim Rehberiik Okulu Ders Prg. 07.00 Sabah Haberieri 09.00 Masal Çiftliği 09.30 Susam Sokağı 10.00 Dızı: Ferhunde Ha- nım ve Kızlan 10^5 Uzaktaki Yakınlanmız 11.00 Yerti FHm: Kadın Bir Defa Sever 12.30 Vatanımız 1^00 Haberier 13.35 Dizi: Uğuriugiller 14.10 Türkü Türkü Tür- kiyem 15.30 Dizi: Şaşıfelek Çıkmazı 16.15 Izmir'den 17.00 Stzin İçin 18.55 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 20.00 Ana Haber 20.50 Ingiiizce ve Almanca Haberier 21.00 Dizi: Parmak Damgası 22.00 Gece Kahvesi 23.20 Biz- den Söytemesi 24.00 Gece Haberteri. 06.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 09.00 Dört »Mevsim Kadın 10.00 Bu Sabah 11.30 Çizgi Film: Dokunulmazlar 12.00 Yerli Film: Sığıntı 13.30 Gezelim Görelım 14.00 TSK Sa- ati 14J0 Haberter 14^45 Günes Ctetümüzde 15.45 Ga- ziantep Havaalanı 16.00 GAP FM 17.00 Gide Gide Gap 17.58 TRT 2'ye Geçiş. 07.00 Bu Sabah 09.00 Kasırgalar 09.30 Çizgi Film: An Maya 10.00 Po- lis Akademisı 10.30 Korkusuz Kahramanlar 11.00 Çızgı Film: Maske 11.30 Sabah Şekerleri 13.10 Sen Her Şeyi Düşüniirsün 14.10 Dizi: Yalan 15.10 Dizi: Co- nan 16.10 El Ele 17.10 Sevimli Kahramanlar 17.30 Şirinler 1&00 Haber 18.10 Dizi: Çılgın Bediş 19.00 Ana Haber Bütteni 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gün- demi 20.15Çarkıfelek21 JOOIa- cak O Kadar 23.00 Zaga 00.30 Haber Saati 00.40 Yabancı Rlm: Teksas Polisi 02.30 NBA Actı- on 03.00 Mıamı - Atlanta NBA Maçı 06.00 Duygulu Türkuler (0212 215 51 11). 09.10 Teletubbies 09.40 Ayşe Özgün 11.00 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.40 Lassie 17.05 Sabri- na 17.50 Dizi: Çiçek Taksı 19.00 atv Ana Haber 20.10 Para Hattı 20.15 Spor Haberieri 20.25 Ha- va Durumu 20.30 Dizi: Baba Evi 22.00 Şakarazzi 22.45 Yabana Rlm: Zaman Bekçisi 00.30 Ge- ceyansı Haberieri 00.40 Yaban- cı Film: Zandalee 02.45 Belge- sel: Uzaklar 03.05 Interiink 04.30 Gönül Nağmelen 05.30 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). 07.00 Güne Merha- ba 08.45 Çizgi Film: G.l. Joe 09.15 Dızi: Yalnızca Maria 10.15 Klıp 2CX)0 13.00 Çizgi Rlm Kuşağı 15.00 Dizi: Cesur ve Güzel 15.45 Dızi: Yalan Rüzgân 16.45 Yerli Rlm: Vahşi Sevgili 18.45 Dizi: Ayşe- cık 19.30 Show TV Haber 20.30 SporSayfası 20.45 Yabana Rlm: Üç Küçûk Ninja 22.45 Huysuz Shovv 00.30 Ceviz Kabuğu 04.00 Yabana FHm: Yaratk 05.45 Yer- li Rlm: Suçlu (0 212 286 35 35). 07.00 Güne Baş- larken 09.35 Eko- nomi 10.35 Gun- demdekiler 1Z35 Dünyaya Bakış 13.00 Haberier 13.35 Ekonomi 14.35 Yakın Plan 15.20 Lrfesty- le 16.00 Haberier 16.15 Ekono- mi 16.35 Yakın Plan 17.20 Lı- festyte 19.00 Haberier 19.05 Gun- demdekıler 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haber 20 20.50 Ingiiizce Haberier 21.00 Haberier 21.05 Ekodıalog 22.05 Ateş Çemberi 22.30 Castrol Voyager 23.00 24 Saat 23.50 Ingiiizce Haberier 24.00 Haberier (0212 286 36 36). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Kaygısızlar 10.00Yerli Film: Bak Ye- şil Yeşil 11.40 Çizgi Film Kuşa- ğı 13.00 Gün Ortası 13.10 Yerii Rlm: Yarın Geç Olmayacak 15.00 Yıldız Savaşlan 16.30 Çiz- gi Film Kuşağı 17.50 Dızı: Bucür üadı 18.30 Dızi: Bizimkiler 19.30 Star Haber 20JÎ0 Spor Ekstra 20.30 Dizi: Aynalı Tahir 22.00 Ya- bancı Film: Tehlikeli Komşu 00.10 Telegol 00.30 Gece Hattı 00.50 Spor 01.00 Yabanct Rlm: Serüven Peşinde 02£0 Star Ha- ber 03.40 Yerli Film: Maceracı- lar Kralı 06.20 Dızı. Belkıs Hanı- mın Konağı (0 212 448 80 00). —-T 06.30 Sabah Haber- ğOKT leri 09.00 HuzuraDoğ- w 09.30 Yemek Zev- ki 10.30 Gülbence (Canlı) 12.00 Haberier 12.30 Dizi: Cosby 13.30 Yerli Film: Kınk Plak 1&30 Kezban'ın Günlüğü 17^0 Yerli Rlm: Mazi Kalfoimde Ya- radır 19.00 Ana Haber Bürteni 20.30 Yerli Film: Aşk Aynı Ad- reste 22.30 Klas Magazin 23^0 Dizi: Gizli Dosyalar 00.30 Gece Haberi 01.00 Dizi: Uzay Yolu (0 212 652 25 60). 08.00 Haberier 09.12 Kitapça 09.57 Spor 10.12 Muzık 10.50 Ekonomi 11.12 Yeşil Dün- ya 11.47 Hava Raporu 12.00 Haber 1Z42 5 Dakika Ara 13.00 Gündem 13.42 Vitrin 15.42 Kitapça 1&00 Haber 16^7 Ekonomi 17.00Gündem 19.00 5N 1K 19.42 Spor 20.00 Haber 20.50 Ekonomi 21.00 CNN Türk Masası 22.00 Haber 22.12 NET 23.00 Gü- nün Sonu 00.12 Gokkubbemiz (0 212 677 10 00). 07.00 Çizgi Sinema: Parmak Çocuk ve Parmak Kız 08.00 Gün Başlıyor 09.50 Yerli Film: Öfke- nin Bedeli 11.30 Klip Cümbüşü 14.10 Yaban- cı Rlm: Çıplak Ayaklı Rakkase 16.00 Haberier 16.25 Yerli Rlm: Öfkenin Bedeli (Tekrar) 18.05 Dizi: Kaygı- sızlar 19.00 Ana Haber Bültenı 20.30 Dizi: Gerçek Bir Masal 21.30 Yerli Rlm: Teyzem 23£5 Işte Hayat 00.30 Yabancı Film: Korku 02.05 Ana Haber (Tekrar) 04.00 Dizi: Kaygısızlar (Tekrar) (0 212 284 31 50). 0835 Başkentteni 1.35 Avrupa Golferi1Z15 Biletler Lütfen 12.35 Spor Hayatım 14^0 Bir Zamanlar 14.35 Özel Timler 15.40 Hayatm Müzik 16.50 Bir Zamanlar 17.15 Bıletter Lütfen 18.10 Futbol Analiz 19.15 Küçük Bir öykü 20.00 Ana Haber 21.00 Yorumsuz 22.00 Haber Masası 22.40 Hayatım Mü- zik 23.00 Sekizincı Gün (0 212 288 51 52). • j M i • 09.10 Küçük Kız 09.30 Sihirii Şövalyeler IMİMM 1 9-30 Hayat Güzeldır 12.30 Denizin öykü- " • * • ' " sü 13.00 DamakTadı 13^0 Ikimıze Bir Dün- ya 14.10 Sağhkla Randevu 16.30 Müthiş Ikizter 17.00 Çay ve Sempati 18.00 Sihirii Ayna 18.30 Dizi: Emret Ba- kanım 19.00 Haberier 20.20 Scrabble 21.20 Yabancı Film: Atlar ve Şampiyonlar 23.00 Gelenekten Gelece- ğe Yansımalar 24.00 Gece Haber 00.30 Mım Noktası 01.30 Milli Mücadele Yıllan (0 212 313 50 00). 07.05 Çizgi Film: Heriuflar 07.35 Çizgi Film: Büyücüden Masallar 08.05 Çizgi Film: Gözükara Cliff 08.35 Yabancı Rlm: Oliver Twist 10.10 Yabancı Film: Güneş Sirki 11.45 Ya- bancı Film: Ay'a Seyahat 13.25 Yabancı Film: İnsan Avı 15.10 Yabancı Rlm: Teksas'da Bir Cenaze Töreni 16^5 Yabancı Rlm: Beyaz Öfke 20.00 Cine Sinema (Şifresiz) 20.30 Dizi: Seinfeld 21.00 Yabancı Film: Ateş Ustünde 22.50 Belgesel: 20. Yüzyılın Devteri 2050 Yabana Rlm: Suçlular (Altyazılı) 01.35 Playboy TV (0 212 336 15 15). 07.00 Cümbüş 07.30 Güne Başlarken 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Müzik 11.00 Yaban- cı Rlm: Deneme Pilotu 13.00 Gün Ortası 13.15 Yabancı Rlm: Ateşle Tepeler 15.15 Önce Sağ- hk 17.15 Kurdele 19.30 Flash Haber 20.30 Kâmuran Ak- kor Şov 21.30 Yabancı Rlm: Sınırsız öfke 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Rlm: Vur Kaç (0 212 256 82 82). 08.00 Gezginler 09.00 2000in Ötesinde 10.00 Dersımiz Discovery: Buyü- teç Artındaki Bakteriler 11.00 Ushuaia 12.00 Vahşi Doğa: VVolverıne 13.00 Doğanın Şahitleri: Canavar 13.30 Es- ki Çağlar Dinozoriann Yokoluşu 14.00 Yaina Gezeoen: Güney Hindtstan 1&00 Gezginler: Highland Oyunları 16.00 2000'in ötesinde 17.00 Discover Ma- gazine: flk Adımlar 18.00 Vahşi Doğa 19.00 Vahşi Amazon: Tapirierin Gece- si 20.00 Sıradısı Makineler: Robotlar 21.00 Gezegenin Ofkesı: Kar Fırtınası 22.00 Discovery Profili: MotosikletÇıl- gınlığı 23.00 Ekinoks: Çığ $ 212 288 75 75). e09.00 Haberier 09.05 Ekostart 10.35 Para Raporu 11.30 Ha- berier 11.40 Sektör Sohbetle- ri 12.05 Para Raporu 1Z3S Bel- gesel: 2000 K. Devleri 13.30 Artvizyon 14.05 Ekonomi 16.40 Eko Finish 17.05 Güne Bakış 17.40 HedefÜniversfte 18XM Dizi: Hollyoaks 19.00 Dizi: Evlt ve Ço- cuklu 19.30 Dızı: Hadı Vur Beni 20.00 Dizi: Hafiye 21.00 Yabancı Rlm: Şehir Melekleri 23.00 Dünya üstelerinden 24.00 Yabancı Film: Robot Jox 02.00 Dizi: Hadi Vur Beni (Tekrar) 02.30 Dizi: Evli ve Çocuklu (Tekrar) 03.00 Yaban- cı Rlm: Siesta (Tekrar) 05.00 Yaban- cı Rlm: Dakota Olayı (Tekrar) (0 212 328 0101). • ^ 07^0 Kiss TV Müzik Yayı- ?KİM3 nı 18.00 Belgesel: Doğal Yaşam 19.00 Belgesel: 20. Yüzyılın Büyük Olaylan 19.40 Dizi: Sa- vaş veBanş 20^0Vahşi Doğa 21J»Ya- bancı Rlm: İhanet 22£0 Belgesel: 20. Yüzyılın Büyük Yazarian 23.30 Müzik: Dire Straıts 00^0 Belgesel: Yurttaş Kay 01-20 Belgesel: Bitkilerin Gizemli Dün- yası (212 502 98 02). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 11.00 Kısa 15.00 Ayşin 17.30 Mega 5'li 18.00 Bir Numara Seç 19^0 Klip 19.45 Haberier 20.00 Klip 20.4518 21.00 Haberier ve Hava Durumu 21.30 Men-E-Men 22.35 35 MM 23.00 Dan- ce Zone 01.45 Türk Halk Müziği (0212288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog