Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

/ % JtUO REHVTİStZ HÖVET ' f / # SAATADRESftfTAPTKUH / / f SMTÜYHJKIUHILÜ A fa* SMT KfolP St>ArtŞ OUUMâ J v f SAAT uuumftftfpsmşj Düedığmız kıtabm M'P' kredı kartınızın numarası \ r e son kullanma tanhı ıle bırlıkte bıldınn, kıtap evınızde olsun Adınızı. soyadmızı ve telefon numaranızı da bıldınneyı unutmavın Cye değılsenız. dılerseruz ûye de olun \a da uyehgınızı vem]e\ın B E R İŞLEM BÎR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet7©. YIL SAYI: 27139 / 250.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) u M H U R I N K U U R H İC«mhufİT«t J umhuriyet Kitap Kulübü donlannda ve Temsilciliklerinde DIBERC SpA -tulyı Tesslennde ürcntanştır) {TûrtocaJ Cartdes No: » 4 1 {34334) Cgafcğlu 1 Istertni Tet(212)514 01 96 Fate#12)514 0195 ; 26 OCAK 2000 ÇARŞAMBA I î ILHAMI BEKIR ALTIN DESTAN-II Mustafa Kemal Atatürk İlhami Bekir, Atatürk'le ilgili yazdığı bu şiir kitabını şöyle değerlendirmiştir: "Altın Destan, Atatürk hakkında yazdığım dört kitaptan biridir. Türkçe ve yabancı dilde düzineyle gazete ve dergide adım sevgiyle anıldı. Düzinenin üstünde ünlü yazar, beni önemseyen yazılar yazdılar. Halit Ziya Uşaklıgil'den Rıza Serhatoğlu'na, Halide Edip AdıvaKdan Janset Hanım'a kadar nice değerli insan bana takdir mesajları yolladılar. Bazı yazarlarca göğe çıkarıldım. Ama ben, hiçbir vakit böbürlenmedim. Ne var ki, şair Hasan Hüseyin'in bir dergide beni pek övmüş olan yazısını duygulanarak, Vasfi Mahir Kocatürk'ün bir kitabında, Nurullah Ataç'ın Milliyet gazetesinde benim için yazdıklarını okumamış değilim." İlhami BekVin "Altın Destan Mustafa Kemal Atatürk II" adlı bu ilgi çekici şiir kitabını okurlarımıza tarihsel bir belge olarak sunuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... îtirafçı Hizbullah militanı: Yaşasın Türk Cumhuriyeti Çok mezar var1 Diyarbakır 3 No'lu DGM'de yargılanan Hizbullah militanı Abdulaziz Tunç, örgütün adam kaçırmaya 1995'te başladığını belirtti. Tunç şunlan söyledi: "Örgüt bu tarihte devlet tarafından içerisine ajan sokulduğunu tespit etti ve kendi elemanlannı kaçırarak öldürdükten sonra gömdü. Bunu tabanına söylemesi mümkün değildi ve onun için gizli tutuldu." Hizbullah'ın ilk itirafçısı olan Tunç, Iran'da nasıl eğitildiğini ve Türkiye'ye eylem yapmak için gönderilme sürecini de anlatmıştı. MAHMUTORAL DtYARBAKIR- Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'ın çökertılmesı sürecini itiraflanyla başlatan Ab- dulaziz Tunç. örgütün kendı ele- manlannı kaçınp öldürdüğünü ve bunu gızlı tuttuğunu belirterek "Bu cinayetJerin bazılan menfa- at, bazdan örgütten aynlma, ba- zılan da örgütk çelişkiye düşme sonucu yapılmıstır. Güneydo- ğu'da bu tür mezarlar çoktur, a- ma ben bunlann verini bümrvo- rum" dedi. Tunç, güçlü ve orga- nize bir yapılanmanın devlete karşı örgütlendığinın ortaya çık- tığını belirterek "Ben bu durumu mahkeme heyetine ve güvenlik güçlerine verdiğiın bilgj ve dilek- çelerle de anlattını. Yaşasın Tür- kiye Cumhuriyeti" dedı. Diyarbakır"3 No'lu DGM'de dün yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Abdulaziz Tunç ve arka- daşı Gazi Kavan hazır bulundu. Tunç'un avukatı thsan Biçki, mü- vekkilinin, son günlerde yapılan operasyonlarda dehşet verici ey- lemleri ortaya çıkanlan örgütün çökertilmesinde, polis ve adalete verdiği ıfadeler doğrultusunda büyük yararlan oldugunu belir- terek "Kendisi hiçbir öktürme ey- lemine kaülmamıştır. Müvekkili- min, örgütün suç işlemesinin ön- lenmesL, dağıtüması ve çökertil- mesi bağlamında >apüğı çauşma- lar göz önüne alınarak Pişmanlık Yasası'ndan >arariandırılmasını MArkosıSo. 19,SH3'te METRİS CEZAEVt'NDE İSYAN ÎBDA-C'nin 'çiftliği' # Şeriatçı terör örgütü IBDA-C üyelerinin kaldığı 2 koğuşta yine isyan çıktı. Şeriatçı terör örgütü üyeleri, elebaşılan Mirzabeyoğlu'nu bugünkü duruşmaya götürmek isteyen jandarmaya saldırarak j koğuşlan ateşe verdi. Jandarmanın koğuşlara müdahalesi sırasında IBDA-C davasından tutuklu bulunan Sancak Kartal vurularak öldü. 1Fazilet Partisi Orduya suçlama • Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, partisinin gnıp toplantısında TSK'yi eleştirdi. Kutan, Hizbullah operasyonunu değerlendirirken "Sincan'da 7 kişiyi suçlu gören demokrasinin balans ayarlayıcılan. tanklan Sincan yerine Hizbullah katillerinin üzerine neden sürmediler" diye konuştu. U 5. Sayfada 1 tstanbul Haber Servisi- Met- ris Cezaevi'nde şeriatçı terör örgütü IBDA/C yine isyan çı- kardı. Elebaşılan Salih Mirza- beyoğlu kod adlı Salih tzzettin Erdiş'in DGM'de bugün yapı- lacak duruşmaya çıkanlması ıçın hazırlık yapan jandarma- ya şaldıran, şeriatçı terör örgü- tune üye yaklaşık 64 kişı, ce- zaevinde yangın çıkardı. IB- DA-C'lilerin 12 saatten fazla süren isyanı, jandarmanın göz yaşartıcı bombalarla müdaha- lesi sonucu bastındı. Müdaha- le sırasında omuriliğınden vu- rulan Sancak Kartal Haseki hastanesi'ne kaldınldı. Kartal tüm müdahalelere karşın kur- tanlamadı. Salih Mirzabeyoğ- lu da cezaevinden çıkanlarak Istanbul Emniyet Müdürlü- ğü'ne götürüldü. 600'den fazla radikal Islam- cının bulunduğu Metris Ceza- evi'nde, DGM'de görülen da- valanna katılmayan İB- DA/C'nin elebaşısı Salih Mir- MArkosıSa.l9,Sü. 3'te Dünya Ekonomik Forumu başlıyor Ecevit Davos'ta kredi arayacak # îsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak olan Başbakan Ecevit, Ingiltere Başbakanı Tony Blair ve Israil Başbakanı Ehud Barak'la görüşecek. Başbakan Ecevit 29 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de yatınm yapmayı öngören yatınmcılarla da bir toplantı yapacak. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in vereceği akşam yemeğinde konuşacak olan Bülent Ecevit, yabancı işadamlannı Türkiye'ye yatınm yapmalan için ikna etmeye çalışacak. • 10. Sayfada Türklye bölgede oyun kurucu # Başbakan Ecevit'in Davos'ta tanıtacağı yatınm firsatlan ve projeler kitapçığında Türkiye'nin bölgede oyun kurucu olduğu belirtiliyor. Kitapta 1Ü REKTÖRÜ KEMAL ALEMDAROĞLU 'Hayvanlık ötesi yaratıklar, serserîler' # Uğur Mumcu'yu anma toplantısında konuşan tstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, şeriatçı terör örgütü üyelerini 'yaratıklar' olarak niteledi.'YoUara tuz dökmek günah' diyerek belediyelerin tuzlama yapmadığını belirten Alemdaroğlu, "Cumhuriyet, tarihi boyunca karanlık güç saldınsına uğradı. Mumcu, savaş verdiği kişiler tarafindan katledildi. Bugün de bu savaşı kaybedenleri toprak altından çıkanyoruz" dedi. • 19. Sayfada wl J Tetnnfnıl ılrî n n r n i i i L Irnfa t^sliın Yoğun kar yağışı İstanbul'da ulaşımı durdurdu. İETT baa oto- i^ ^^ w^-v^' hııs scıcrlcrıııı IDUU cıtı IstâHDiıldâ ılk vc ortn Q£t^cclı OKUIIST" fet— tU edilirken Yıldız Teknik Üniversitesi, yanyıl sınavlannı ileri bir tarihe erteledL (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) Kışın soğukyüzü: 4ölü• Van'ın Erciş ilçesinde ava giden 2 kişi çığ düşmesi sonucu hayatmı kaybederken istanbul'da bir kişi donarak öldü. Bitlis'te bir öğrencj, okulun çatısından kayan kar yığını altında kalarak yaşamını kaybetti. Tüm bölgelerde yann yağış görüleceği ve sıcaklığm azalacağı bildirildi. k a r a v a O t l i r r l l i Burgazadaf'- Bostancı seferini yapan, TDİŞe- K c U a V c i U l l i r U U hirHaÜanİşleönesi'nebagh''MehmetAldfEr- soy" vapuru, ftrtma nedeniyle önceki akşam Kaşık Adası'nda karma orurdu. 2230 Adalar - Bostancı seferini yapan gemiye Burgaz Adası'ndan binen ve tahliye edilerek adaya geri gö- türülen 10 yolcunun başka bir vapura bindirilerek Bostancı'ya getirildikleri bildirildL Vapu- ru n kaptaıu Femıh Ortak'ın, geçirdiği kalp spazmı nedeniyle kaldınldığı Büyükada Devlet HastanesTnde tedavi altma alındığı, sağhk durumunun i>i olduğu ka> dedildi. Haber Merkezi - Türki- ye'nin büyük bölümünde et- kisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı yasamı olumsuz etkiliyor. Van'ın Erciş ilçe- sinde ava giden 2 kişi, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybederken İstanbul'da bir kişi donarak öldü. Bitlis'te bir öğrenci, okulun çatısın- dan kayan kar yığını altında kalarak yaşamını kaybetti. Deprem bölgesinde 254 ça- dır karyüzündefı çöktü. Yüz- lerce köyle bağlantı kurula- mazken yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda trafık kazası meydana geldi. Birçok ilde okullar bugün tatil edil- di. Yozgat ve Bitlis'te yanyıl MArkasıSa. 7'de Türkiye'nin yabancı sermaye için ne kadar cazip olduğu da anlatıhyor. • 10. Sayfada 53proje görücuye çıkıyor # Davos'ta Türkiye 53 proje için yabancı kaynak arayacak. Projeler arasında enerji ve ulaşımla ilgili yatınmlar ön sıralarda yer alıyor. Türkiye doğal afetlerden korunma projeleri içinde yabancı sermaye istiyor. • 10. Sayfada Yolsuzlıığa karşı girişim # Temiz toplum için bireysel mücadelenin sonuç vermeyeceğini söyleyen müteahhit Mehmet Öztürk ve Doç. Dr. Kemal Yeşilçimen, yolsuzluğun önlenmesi için "bilimsel hareket" başlattı. # Bu hareket içinde yer almak isteyenler 0216 360 1134-369 20 81 No'lu telefonlan arayabilirler. KEREMILGAZ Yolsuzlukla mücadelede yal- nız kalan halk harekete geçti. Bireysel mücadelenin sonuç vermeyeceğini belirten müte- ahhit Mehmet Öztürk ve Doç. DT. Kemal Yeşilçimen, yolsuz- luğun önlenmesi için "bünnsel hareket" başlattı. Öztürk, tt Ye- ni binyıla temiz eller operasyo- nu fle ginnek istiyonız" dedı. MArkasıSa.l9,Sü.6'da İSMAİL NACAR: VAHŞETtN KAYNAĞI SAPIK DtN YORUMU • Sayfa Ste OPERASYONLARDA 600'0 AŞKIN GÖZALTI • Sayfa 4te SADETTİN TANTAN'DAN LtDERLERE BRİFÎNG M Sayfa 6'aa BAŞBAKANLIK'TA İRTİCA KIRILAMJYOR • Sayfa 6'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Müşkilaf Cumhurbaşkanrnın son Kocaeli gezisine çağırdığı iki gazeteci arkadaşımızın dikkatini çekmiş olmalı ki, sormadan söylediler "Demirel çq/c rahat" Neden olmasın? Iki-üç yıldır koza örer gibi uzatma- lı cumhurbaşkanlığına hem kendini hem de ülkemi- zin medar-ı iftihan siyaset adamlanmızı hazıriadı. mArkasıSa.l9,Sü.rde •- / Denıfrel'inyeğenine dava # Egebank'ın aralannda Cumhurbaşkanı Demirel'in yeğeni Yahya Murat Demirel'in de bulunduğu 8 yöneticisi hakkında bankayı zarara uğratmak ve emniyeti suiistimal etmek suçundan iki ayn dava açıldı. Şişli Cumhuriyet Başsavcıhğı'nca açılan davada sanıklar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcıhk, sanıklann Şevket Demirel grubuna 6 trilyon lira, Era Holding'e de 9.6 trilyon lira usulsüz kredi sağladığını bildirdi. Hükümet bir ay önce yaptığı operasyonla Egebank'a el koymuştu. • 7. Sayfada BORSA Dün 17.219 önceki 17.664 DOLAR ODun 551.750 Onceki 551.200 ALTIN Dun 5.135.000 Önceki 5.105.000 MARK -ûDün 283.3O0 Önceki 283.OOO Doğalgaza da vergi # Kamuoyuna " Yerel Yönetim Reformu" diye sunulan ve şubat ayında TBMM'de görüşülmesi beklenen yasa tasansnıa Doğalgaz Tüketim Vergisi'nin eklendiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin istekleri doğrultusunda tasanya eklenen maddeyle daha önce elektrik ve havagazmdan alınan yüzde 5 oranındaki tûketim vergisinin doğalgazdan da ahnması öngörülüyor. Tasanyla, belediye çalışanlannın iş güvencesi de tehlikeye girecek. HUAL mŞ ÇMOR-n lltarl • 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog