Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

1ECuıt—tft / % JSMTKBtnttZlMZNET ' f /§SMTMHEKRtDVmM / / f SMT OYHk MBULÛ A 4 * sur KHHP sfc*riş ouuuö M I SMiraumıtfrtfMnşi Ddcdığmız btabm »dını. kredı lcartmızın numarası ve son kullsnma tanhı ak bniıkte bıldtrm, lotap evınızde olsun Adının, soyadmızı ve telefoo •nnunnızı da bıldırme\] unutmayın. Üye değılsenız, dılersenız üye de ohm va da üyelığmızı venıleyın. BER ÎŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet ımhuriyet Kitap Kulübü onlannda ve Temsilciliklerinde .G SpA -tulyt Tesısiennde ütolnujor) Caddes Na »4104334) C^sfcAı 2)514 0196 Fata:(212)514 01 95 7 6 . YIL SAYI: 27136 / 250.000 TL (KDVtçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1X1) 23 OCAK 2000 PAZAR U M H U R I Y MAKSİM GORKİ I N K U Ü R H 1 M î YOL ARKADAŞIM (Öyküler) Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu 1868'de doğdu. Çok yoksul bir çocukluk ve gençlik yaşadı. 1892'de yayınladığı ilk yazısmı -sunduğumuz kitaptaki ilk öykü olan "Makar Çudra"- Rusçada "acı" anlamına gelen "Gorki" adıyla imzaladı. 1936'da öldüğünde öyküleri, romanları ve oyunlarıyla Rus yazınının en buyukleri arasındaki yerini almıştı. Öykülerinin belki de en güzeli olan "Çelkaş"ın -kitaptaki üçüncu oykü- yanı sıra, kendi yaşamını anlattığı "Çocukluğum", "Ekmeğimi Kazanırken" ve "Benim Üniversitelerim" adlı roman üçlüsü; "Ayaktakımı Arasında" ve "Yoksullar Oteli" adlı oyunlan; "Çehov" ve Tolstoy" yaşamöyküleri önemli yapıtlarmın başında gelir. Gorki, yoksullar ve ezilenler çevresini ele aldığı, kendisinin de bir parçası olduğu bu dünyayı büyük bir sevgiyle anlattığı oyküleriyle yeni bir çığır açmış, kuşaklar boyunca pek çok dünya edebiyatçısını etkileyegelmiştir. Serserilerin, toplumun dışına fırlatılmış insanların "acı" yaşamını konu alan.. gerçekçilikle insansı bir sıcaklığın çarpıcı biçimde kaynaştığı öyküler... • •* • Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Abdulaziz Tunç, Mardin Bilgi îşlem Merkezi kadrosunu itiraf etti _t Asker layafetiyle sorgıılacblar> Hizbullah'ın sorgulama yöntemine ilişkin bilgiler veren itirafçı Abdulaziz Tunç, askeri elbiseler giyerek sorgulama yaptıklannı söyledi. Tunç, bizzat katılcü&ı Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki sorgulamayı şöyle anlatıyor: "îçeride, örgütün 'MTT şüphelisi' olarak adlandırdığı üç kişi vardı. Biz sığınağa asker elbisesi ve oyuncak telsizlerle girdik. Bundaki amacımız, MÎT olarak adlanchnlmış ve esir alınmış bulunan şahıslara asker süsü verip tepkilerini ölçmekti. Bu şekilde şahıslann samimiyetlerini ve ajan olup olmadıklannı anlayacaktık. Bize tepki vermediler, kanaatimce şüpheli değillerdi. Biz o gece evde kaldıktan sonra aynldık, tutuklulann akıbetini bilmiyorum." KONYA'DA YİNE TOPLU MEZAR BULUNDU Sekiz ceset daha> Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'ın önde gefcn isimlerinden olan Mehmet Emin Ekinci'nin ifadeleri doğrultusunda Konya'da bir mezar ev daha ortaya çıkanldı. Konya'nın merkez Sel- çuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Yahşi Sokak'taki iki katlı bahçeii evin bodrum katında, aynı yere gömülü 8 erkek cesedi bulundu. Emniyet yetkilileri, maktullerin boğularak öldürüldükten sonra toplu halde evin bodrum katına gömüldöiğünü kaydetti. Örgütün gözaltında bulunan as- keri kanat sorumlusu Mahmut Demir'in, 9 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. MAHMUTORAL DtVARBAKK - Geçen yı- lın mart ayında Hizbullah'tan aynlarak ıtiıafçı olan ve verdi- ği bilgilerle bölgedeki çok sa- yıda sığınağı ortaya çıkaran Abdulaziz Tunç, pohse verdı- ğı ek ıfadede, "MİT ajuu »*- duğnndanşûphefendflderikişi- leri asker kıyafetieri giyerek sorguladıklannı" söyledi. Tunç, ifadesinde, Mardin'de örgütünüs olarakkullandığı üç katlı binayı Hûseyin VeHoğ- hı'nun satın aldığını ve 6 yıl ıkamet yen olarak kullandığı- nı açıkladı. Tunç, 1.5 yıl hıç terk etmedıkleri bilgi ışlem merkezuun korunması için ör- güt ve merkezın sorumlusu EdipGömûş tarafindan kendı- lenne silah verildiğinı ve polıs baskınlannda çatışmaya grril- mesi emrinı aldıklannı açıkla- dı. örgütün Mardin'deki mer- kez üssü üe bırçok sığınak ve sorgu evinin ortaya çıkanlma- • Arkası Sa. 8,Sü.3te Konca Knriş 2 yfthr tnmyardu. <ESET TEŞHİS EDÎLDİ Kuriş'e 38gün işkence # Hizbullah'a yönelik operasyonda, Konya'nın merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndekı tnpleks bir vıüanın bodrum katında gömülü halde bulunan 4 cesetten binnin 1998'de Mersin'den kaçınlan Konca Kuriş'e ait olduğu kesinlik kazandı. Erkek cesetlerinden binnin de Van'da Akaryakıt ticaretiyle ugraşan Şaban Uyar'a ait olduğu anlaşılch. • & Sayfada JVDALET VE DEMOKRASI HAFTASI Mumcu'joı anıyoruz # Gazetemiz yazan, aydınlanma savaşçısı Uğur Mumcu'yu yaşamını yitirişinin 7. yıldönümünde yann yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek tören ve etkinliklerle anacağız. Yann başlayacak olan "7. Adalet ve Demokrasi Haftası"nda, Mumcu ile birlikte, düşüncesi uğruna öldürülen tûm aydınlann anısına açıkotunraı, söyleşi, sergi ve dınletiler gerçekleştirilecek. Uğur Mumcu'nun anısına gazetemizin Cağaloğlu'ndaki merkez binasında düzenlenecek olan tören de yann saat 13.00'te başlayacak. • 3. Sayfada İVİL HAVACILIK Rüşvetçi genel müdüre suçüstü # Ulaştmna Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdûrû Serment Ümel, "uçaklanna uçuş izni" vermek için Air Rose (Gül Havacılık) Havayollan Genel Müdürü Alaattin Özdemir'den 50 bin dolar rûşvet alnken polis tarafindan suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Serment Ümel, Gasp Bürosu ekiplerince sorgulandıktan sonra Adli Tıp'a götürülerek kontrolden geçirildi. • 8. Sayfada Sarsan gÖrÜlttÜler REFAH\DL'unBaşbakMiNecme«rnErt»kM'ııı ifbu-yemeğinegidentarikatlkterteri büyük tepkryeyolaç^^ sakalh VP rnppfB *|şHk«*p>»nn gphn<4»Tİ TS. Snlmt'a giriwı q~ınH-in hrHanmaona neAen nhrmştn. O gfın- lerde "haDon gerçektemflcfleri'' olarak savunulan bu kişflerin arkasmda duranlar bugûn jine gerçeği görmezıden gefaneye çahşrytHİar. Hizbullah operasyonu ve ban tarflot Bderierinin gfcdi ninn^deri ortjya çıknkça Türkiye naal bir uçurumun eşiğmden döndüğu daha iyi aniaşılnn: 6 Her yere sızmışlardır' • Başbakan Bülent Ecevit, teröristlerin büyük bir olasılıkla başka devlet kuruluşlanna da sızmış olabileceklerini belirterek, "Soruştunna ilerledikçe tabü bunlar ortaya çıkacakör" dedi. Terör örgütünün cinayetlerinin birbiri ardrna gözler önüne serildığini vurgulayan Başbakan Bülent Ecevit, "Bu soruşturma sürdükçe eminim kı başka çirkinlikler de ortaya çıkacaknr" dedi. 1 Kaçırdıklan kişileri kimi zaman satırla kimi zaman da başlanna çivi cakarak öldüren Hizbullah'ın son 5 yılda 3 bin 771 teröristi yakalandı. Örgütün "Menzilciler" ve "îbmciler" diye ikiye aynlmasınm ardından yaşanan örgüt içi çatışmada 50'yi aşknı terörist öldü. Hizbullah operasyonunun Başbakanlığa uzanması, haberlerin gazete ve televızyonlara yansımasının ardından gazetecilerin bazı bölümlere çıkmalan yasaklandı. • 4. Sayfada FAPANDREU ÜLKESÎNE DÖNDÜ 'Daha yolun başındayız'# Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu, iki ülkenin ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini belirterek 'Yaşadığımız sûreç bir başlangıç. Daha yapüacak çok iş var' dedi. Dışişleri Bakanı Cem, Papandreu'nun Türk-Yunan yakınlaşmasında büyük rol oynadığını söyledi. Papandreu da Cem'in çalışmalannı övdü. • 7. Sayfada Papandreu'nun mlsyonu ve tercumesl Papandreu Kıbns'ta şunu istiyor: Aslında, 1963'te anayasayı ortadan kaldıran ve yıkılmış olan Kıbns (Rum) Cumhuriyeti'ne, Türkler cemaat olarak katılsınlar veya Rum çoğunluğu altında federasyona girsinler, bu Kıbns Cumhuriyeti de AB'ye katılsııı. Merak etmeyin, "AB Kıbnsb Türkleri korur" diyor. İ 7. Sayfada IVLMO GENEL KURULUBAŞLADI 'Uyelerimiz oy kullanmalı' # TMMOB Makina Mühendisleri Odası lstanbul Şubesi'nin 24. Dönem Genel Kurulu'nda divan başkanlığını, 26 yıldır ilk kez FP ve MHP'lilerin desteklediği 'Meslekte Birliğe Çağn' grubu kazandı. 'Demokrat Makina Mühendisleri' grubunun başkan adayı Üzeyir Uludağ, tüm demokrat makine mühendislerini bugün oy kullanmaya çağırdı. • 8. Sayfada SAYISALLOTO ÇEKİLDİ 1-3-13-15-2645 CUMHURBAŞKANI DEMİREL'IN GELECEĞ1 MHP'DE • 5. Sayfada CHP ÖRGÜT YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR • 5. Sayfada GUNCEL CUIVEYT ARCAYUREK YolAynıra Bana, cumhurbaşkanlığı sorunundaki açmazlar karşısında gönlü ve ufku rahat kışinin kim olduğunu soracak olursanız; duraksamaksızın "Cumhurbaşka- nı Demirel'' yanrtını veririm. Yargımın kaynağı Cumhurbaşkanımızın bugüne de- ğin verdiği demeçter. "Demirel muhibbi" kimi gazetecilere Cumhurbaş- kanı'nın verdiği son demeç, üstelik bu yargıyı pekiş- m Arkası Sa. 8, SiLl'de Îİ Bizonu çoksevmiştik Tarzan bir dönemin en çok sevilen kurgu kahramanıydı. Dişi maymunun büyüttüğü bir bebekti o aslında. İnsanın doğal yaşama duyduğu bağlılığın bir simgesiydi. Tüketim toplumuna yenik düşse de Tarzan yine sinemalarda... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Beyaz Kar-anhkl Ülkede her şey diz boyu... Şimdi de kar diz boyu. Başkent hep "kârdan adam" üretir, bugünlerde her taraf kardan adam! "Beyaz" rengın çağnştırdıklan genellikle açık, temiz şeylerdir. Ama kar hem yollan hem yaşamı kesince her şey bir anda beyaza bürünüyor, ortalığı beyaz bir karanlık sanyor. M Arkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog