Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMTKBİnMZHİZHET 1 >f SMrNNEKKhJIPTEHM / / # SMT0YH*IUNLO A 4 * Miir Ktnp dPMtb ouıiMâ ş Dıdedıgiffiz kıubın adını kredı kartmızın numarası ve son lcullanım onhı S J e tariikte bıJdırm, kıtap evtnızde olsun \dımzı soyadınızı ve telefon ımaaaaaaı da bılmrroeyı unuunavuı Oye degılsenız. dılersenız üye de o!un va da uvelı£mızı venıleyın «TER İŞLEM BİR TELEFOı\LA:0212 514 01 96 Cumhuriye. YIL SAYI: 27134 / 250.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-7945; EMgfflZfflt- NAOİR NADİ (1945-1991) H R H I K î [ Cumhuf ly»> Cumhuriyet Kitap Kulübü Salonlannda ve Temsilciliklerinde LEDİBERG SpA -hatyıTesnfenpdc ürctümnor) 4 CaddesNcr 3*41 (34334) O^Bfogkj 5festsrtulTet(212)514 0196 F*s:P12)514 01 95 21OCAK2000CUMA ILHAMI BEKIR ALTIN DESTAN-I Mustafa Kemal Atatürk Binlerce dizelik bu destan, hem ustün değerde bir sanat eseri hem de gerçek bir tarih kitabıdır. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... MAKSİM GORKİ YOL ARKADAŞIM (Öyküler) Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu Yoksullann, ezilenlerin, toplumun dışına fırlatılmış insanlann yaşamını anlatan..' Gerçekçilikle insansı bir sıcakiığın çarpıcı biçimde kaynaştığt oykuler... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... îstihbarat ve TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma raporlanna göre Hizbullahçılan Tahran destekledi Raporlar İraırigösteriyorÖrgüt şemalari benze$lyor Istihbarat birirnleri tarafindan hazırlanarak devletin üst düzey güvenlik birimlerine de sunulan Hizbullah raporunda, örgütûn şemasının Iran tstihbarat Servisi'ne bağlı Pasdar'la (Devrim Muhafizlan) büyük benzerlik gösterdiği belirtildi. Iran'da siyasi ve askeri eğitim gören Hizbullahçılarla Pasdar Komutam Resul adlı bir kişinin ilgilendiği kaydedilen raporda, "tran, teokratik rejimini Türkiye'ye ithal etme amacından vazgeçmediği sürece Hizbullah'ı destekleyecektir" saptamasına yer verildi. PKK lle Ortak hareket ettl Raporda, Hizbullah ve PKK arasındaki çatışrnalarm son aylarda yerini anlaşmaya bıraktığı kaydedilerek "Özellikle, Batman ve Diyarbakır'da her iki terör örgütünûn de Tûrkiye Cumhuriyeti'ne karşı ittifak içerisinde hareket ettiği görülmektedir" görüşü aktanldı. Örgütün amacının Kürt-Islam devleti kurmak olduğunun altı çizilen raporda, örgütün camialrı ve hücre evlerinin zeminlerinde sıgınaklar kurarak sorgulama yaptığı, kaçırdığı kişileri zincire vurduğu kaydedildi. • 4. Sayfada İran'da yetlStlrlldl 9 Şubat 1993'te kurulan TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu, Hizbullah'ı PKK'den daha tehlikeli bir örgüt olarak niteliyordu. TBMM'ye sunulan komisyon raporunda örgütün tran destekli olduğu vurgulanıyor. Hizbullahçılann îran'da yetiştirildiğinin elemanları^tarafindan ifade edildiği belirtilen raporda şöyle denildi: "Örgütlenmesi sırasında Iran'ın Istanbul'da görevli başkonsolosundan yardım aldığı düşünülürse, bu görüşün doğru olduğu ortaya çıkrriaktadır." • 8. Sayfada ttİZBULLAH'INESÎRİANLATIYOR 'Fareler bizi kemiriyordu 9 # Hizbullah sorguladığı kişilen toprak altlannda yapılan sığınaklarda briketle aynlmış birer metrekarelik hücrelerde tuttu. Bunlardan biri de Kemal Bahtiyar adlı bir inşaat işçisiydi. # Bahtiyar o gûnleri şöyle anlauyor: "Hepimiz zincire vurulmuştuk. Altı aydan beri bu sığınakta zincire vurulmuş olarak bekleyen insanlarîa konuştum. Tuvalet ihtiyacımızı da zincire vurulduğumuz yerlerde karşılıyorduk. Her taraf pislik içüıdeydi. Fareler, nemli elbiselerimizle bedenimizin çeşitli yerlerini kemiriyorlardı. Üç ay boyunca, günde bir kez verilen yanm somun ekmekle yaşayabiliyorduk..." PERDE ARKASI Hizbullah'ı itirafçılar çökertti... # Velioğlu'nun öldûrûldügû operasyonda polısın, Hizbullah'ın "yem yöntemini" kullandığı belırlendi. Alınan bılgılere göre polıs, örgütün ıtırafçdanndan Abdülaziz Tunç ile Şaban Elaltunteri'ni, örgütün Akdeniz sonımlusu Mehmet Ali Ekinci'nin yakalanmasında kullandı. MBNETFMUÇ'nl • 7. Sayfada Ynrt Haberleri Servhi - Üsküdar'da ortaya çıkan- lan ve ıçınde çoksayıda ce- set bulunan sığınaklara ılk önce Güneydoğu'da rast- landı. Aralannda kendı yandaşlannın da bulundu- gu en az 10 kişiyi kaçıran örgüt, "esjr" olarak adJan- dırdığı bu kişileri toprak altlannda yapılan sığınak- lardakı bnketle aynlmış bı- rer metrekarelik hücreleT- de tuttu. Kaçınlankışılenn el ve ayaklan zincırlerle bağlandı, uzunsüreyalnız- ca su ve ekmek verilerek yaşamalan sağlandı ve sü- reklı sorgulandılar. Batman'da geçen yıl dü- ^enlenen operasyonda, Çamüca MahaUesı'nde Fahrettin Özdemir'e aıt boş evın alt bölümünde bjr sığınak ortaya çıkanldı. Sı- ğınakta, toprağa gömülü MArkasıSa. 8,Sü. 3te gözrten AnkaraDGMSavTmNphMeteYûk- ş ğ y ş ^ğmda derinleştiriecetJni vegemşkötecepııi biklinfikr. (Fotoğraf: HASAN AYDIN)IN) ANKARA Kömürlükte 3 ceset# Ankara'da gözalüna alınan milhanlann verdiği ifade doğrultusunda Etimesgut'ta arama yapılan bir evde 3 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin naylon torbaya, ardından çuvala konularak üst üste gömüJdüklen belırlendı. Cesetlerin çıplak, ellen ve ayaklannın bağlı olduğu ve boyunlannda bir ip bulundugu bildınldı. Evın kömürlüğûnde bir askeri bot ıle birkaç bıçak bulundu. • 7. Sayfada CÜIMEYDOCU 75 gözaltı# Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'a yönelık operasvonlar Güneydogu Anadolu'da devam ediyor. Diyarbakır ve Gaaantep'te yapılan operasyonlarda toplam 75 Hızbullah mılıtanı gözalüna akndı. Diyarbakır'da akşam ve yatsı narnazlan arasında propaganda amaçlı kullanıldıgı belirlenen 150 kadar canıiye operasyon düzenlendı. I 7, Sayfada İSTAIMBUL Teşhis sürüyor # Beykoz'daki operasyonda öldürülen örgütün lideri Hüseyın Vehoglu, ağabeyı Hayrettin Durmaz tarafindan teşhis edildi. örgütün Üsküdar'dakı hücreevinden çıkanlan 10 cesedin otopsı ışlemi tamamlandı. Cesetlerden birisı yaJanlannca teşhis edildi. 10 cesedın çıkanîdığı Osküdar Hasippaşa Mahallesrndeki gecekonduda kazı çahşmalan tamamlanarak ev mühürlendi. • 7. Sayfada C-4 y kr Hizbullah kuşkusunu artünyor # Gazetemiz yazan Prof. Ahmet Taner Kışlalı'nın bombalı saldın sonucu yaşamını yitirmesinin üzerinden 3 ay geçti. Hizbullah'ın Ankara'daki hücreevinde ele geçirilen bomba düzeneği ile Tokat'taki operasyonda ele geçirilen C-4 patlayıcılan dikkatleri kanlı terör örgütûne yöneltti. # Hizbullah üyelerinin evinde bulunan dûzeneklerde, Kjşlalı suikastında kullanılan bombanuı önemli parçalanndan biri olan "geciktirme anahtarTnın da olması kuşkulan güçlendirdı. • 3. Sayfada MUMCU CİNAYETİ '7 YIL OLDU, CtNAYET KARANLDCTA' • 3. Sayfada PENDİK'TE MUMCU'YU ANMA ETKÎNLİKLERİ • 3. Sayfada YÂRGITAY'DAN GÖKTEPE DAVASIKARARI 5 polîse 7 yıl 6'şar ay hapis # Yargıtay 1. Ceza Dairesi, gazeteci Metin Göktepe'yi gözaltında döverek öldürdükleri gerekçesiyle "kastı aşan adam öldürme" suçundan 7 yıl 6'şar ay ağır hapis cezasına çarptınlan 6 sanıktan 5'inin cezasını onadı. Yüksek Mahkeme, sanıklardan emniyet amiri Seydi Battal Köse'nin cezasını ise ''öldürme fiilinde iştırak iradesi bulunmadığına" karar vererek esastan bozdu. Müdahil avukatlan Yargıtay'ın bu karannın kamu vicdanını tatmin etmekten uzak olduğunu belirterek, konuyu Avrupa hısan Haklan Mahkemesi'ne taşıyacaklannı bildirdiler. • 3. Sayfada Ege'de barış havası esiyor # Türkiye ve Yunanistan arasında depremlerin ardından gelişen ilişkiler, Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun Ankara ziyareti ile yeni bir döneme girdi. Papandreu ve Dışişleri Bakanı Ismail Cem, dün Türk-Yunan diyaloğu çerçevesinde, aralannda terörle mücadelede işbirliği anlaşmasının da bulunduğu 4 anlaşma imzaladı. Türkiye ve Yunanistan, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ortak düzenlemek için başvunıda bulunacaklar. 2004 Olimpiyat Oyunlan'nı gerçekleştirmeyi planlayan Atina, olimpiyatlar tarihine kültür boyutunu katacak. Atina, Ankara ile olimpiyat oyunlan çerçevesinde bu âlanda ortak gösteriler düzenlemeyi önerdi. • //. Sayfada TÜRBANYASAĞI ÎDMİSYONDAN GEÇTİ I 5. Sayfada ECEVİT, DEMÎRELİÇÎN NABE YOKLADI • 5. Sayfada ODA SEÇÎMLERİ BAŞLIYOR • 9. Sayfada 4JW 1 DOLAS ODür öncekı O282JO0 Oocek A1TM û5.095000 Cr.cek 5.065.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne Dost Ama! Hizbullah Cinayet Şebekesi'nin kanlı marifetleri bir bir ortaya çıkarken; Iran adı yine sık sık anılma- ya başladı. Devlet yönetıcilerinın kullandığı deyişle, "dost ve kardeş Iran", nedense kımı olaylarda kardeşlikten ve dostluktan yoksun davranışlarta anımsanıyor. Nasıl dostluk ve kardeşlik ise; Türkiye, Iran'ın PKK çetelerine kamp kurdurduğu yerteri gösteriyor. mArkasıSo.8,Sü.l'de 'Gözümüzkulağımız Davos'ta' # Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Davos toplantılanna karşı giderek yükselen muhahf seslerin ortak endişesi, basını uluslararası dev şirketlerin çektiği bir grubun, kendine özgü temalar ve çıkarlar çerçevesinde dünya gündemini behrlemek istemesi. # Davos karşıtlan, bir iletişim agı ile seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Kısa, orta ve uzun vadeh" stratejiler belirleyen karşıtlar, dünyada bağımsız kalmayı başarabilen medya kuruluşlanna da destek vermeyi amaçhyorlar. • 13. Sayfada SÖMÜRÜ ZİRVESİNE SEATTLE GÖLGESİ • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 3. Ay... 7. Yl.. Ahmet Taner Kışlalı cinayeti bugün üçüncü ayını doldurdu. önümüzdekı pazartesi günü Uğur Mum- cu'nun katlinin yedinci yılı. 31 Ocak Pazartesi de Prof. Muammer Aksoy*un öldürülüşünün onuncu yılı! En temel hak yaşama hakkı olduğuna göre; en bü- yük haksızlığa uğramış üç yurtsever aydın... Kışlalı cinayeti 57. hükümetin omuzlannda. Mum- cu cinayetinden bu yana ise önemli değişiklikler ol- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog