Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

2 C OCAK 2000 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Radnicki'yi yenerek Saporta Kupası'nda üçüncü tura yükseldi Daçka yola devam İZLENİM / LEVENT YÜCELMAN BaskıyaKarşın... Saporta Kupası'nda Darüşşafaka maçı izleyen her- kest öldü öldü diriltti. Aslında Darüşşafaka'ya ilk maçı 11 sayı ile kaybedip dün bütün herkesı boyte heyecan içinde maç ızlettirdiği ıçın kızmak gerekır. Çünkü gör- düğümüz kadanyla D.Şafaka Radnıckı'den en az 3 gömlek üstün. Aynca kağrt üzerinde favon olduğu bir maçta böyle bırtakjma elense çok yazık dacaktı. D.Şa- faka hem uzun süren aynı rrtmdekı sıkıcı grup karşılaş- malannın ardından elemelı bır maça çıktğı ıçin hem 11 sayı farkj yoketmeye şartlandığından hem de Avrupa kupalanndakı Türk takımı sayısına etkı etme mısyonu- nu yükJendığınden büyük baskı ıçensındeydı. Bu bas- kı da oyunun büyuk bölümünde kendını olumsuzluk- larbetliett. Da/üşşafaka'nın maçı kazanmasındakı en önemli et- ken galibiyete olan inancıydı. Bu da sert ve agrestf sa- vunma yapmalannı gerektırdi. Aksi takdirde iyi savun- ma yaptkjı anlarda hakemlenn ucuz faul düdüklenyle etkrli müdafayı cezalandırmalan ve bu sebeple pek çok oyuncudan tam olarak venm alamamalan karşısında demoralize olabılJrierdı. Ancak hakemlenn yanlış faul düdükleri karşısında "komplo teonienyle zihinlerini meşgul etmeyıp, galibiyete olan ınançlannı sahaya dök- meleri bizce Darüşşafaka'nın en önemlı artı yönüydü. Çok oyuncuyta oynama stratejısı faul sooınlan artın- ca ısabetlı oldu. Çünkü oyuna gıren çıkanı aratmadı. İlk devrenın sonlannda 1 -3-1 alan savunmasına karşı sa- btrlı top çevirip hücumda aksamamalan skor üretmın- de önemliydi. Ancak btzce D.Şafaka'nın en önemli ek- siği pota attını yeterince kullanamamasjydı. Çünkü ra- kibin tek pivotu Obradovic 2.devrenın başında faul sayısını 4'e çıkarmıştı. İlk devrenın sonlannda Nos- sov'u kenarda unutan coach Markovski, 2.yan pota atönda Rus pıvottan venm alabılecek bır hücum setı uy- gulatamadı. D.Şafaka topu içen geçirebilse hiç strese girmeden maçı 25-30 ile dahı gdtürebılırdı. Ancak belki de turu getirecek farkın eri<en gerçekleşmemesı oyunculann gevşeyip galıbtyet havasına gırmemesı açısından (Bkz geçtiğimiz yıl Barcelona maçı) daha faydalı oldu dıye- btltriz. Ancak uzunlan etkılı olmayan ve dış oyunculara endeksti oynayan Radnıckı'ye karşı savunmayı tenlıke- nin olduğu yöne yogunlaştırmalan ve kotay sayı yeme- meteri hücumdakı eksıklıklennı kapadı. Maçın 2.devresınde hakemlenn ilk devredekı kadar aleyhımıze basrt fauller çalmaması ıse sevındıncıydı. Darüşşafaka: 75 Radnicki: 60 SALON-.Ayhan Şahenk HAKEMLER: Virgimjus Dovidavicius (5) (Litvanya), Bruno GasperinJS) (Fransa) D.ŞAFAKA: Orhan (7)14, Omer (7)11, Gre- en (7)10, Ansley (5)8, Nossov (6)5, Güray (7)10, Murat (6)5, Mehmet (7)12, Recep (6) RANDICKL-fofoı/HOTic (6)8, Nadfeji (7)17, Campıc (4)3, Stojkovic (7)15, Obradovic (6)14, Stefanmıc (4)3, Vujcıc (4), Dasic (4), Macura (4) İLKYARI: 42-33 (Darüşşafaka) 5FAULLER:574/ Güray, 38.31 Ansley 2SAYI: Daçka (17/27), Radnıch (10/17) 3SXn:Daçka (9/27), Radinch (7/19) S.ÂTIŞ: Daçka (14/22), Radnıch (19/32) RİBAUNT: Daçka (8'i hücum 25), Radnicb (5'i hücum 2S) ASİST: Daçka (14), Radnıch (9) T. ÇALMA: Daçka (11), Radmçh (1) T.KAYBI:£taçfcı (4), Radnıch (15) RLOK:Daçka (4), Radnıch (1) Telekom sevindirdi SporServia -Basketbol Av- rupa Radivoj Koraç Kupa- sı'ndakı temsilcimiz Türk Te- lekom, ilk maçta 23 sayı faık- la yendığı Yunanistan'ın Ans takımını deplasmandakı 2. maçta da 73-62 yenerek çey- rek flnale yûkseldı Tele- kom'un çeyrek fınaldekı ra- kıbi Fransa'nın Lımoges takı- mı G.Saray ise Unıcaja Ma- laga'ya 86-^68 yenılerek elen- dı. Bayanlar Ronchetti kupa- sında ıse Botaş, Macanstan'ın Mıskloc takımını, 76-48 ye- nerek çeyrek finahst olda ThıyPflsnergalip TürkiyeKupası'nda oyna- nan erteleme maçmda Troy Pılsner, Oyak Renault'u 89- 71 yendı. SERKANOZAN Darüşşafaka zoru başardı. Basketbol Avru- pa Saporta Kupası'ndakı temsilcimiz, ilk maç- ta 11 sayı farkla yenildıği Yugoslavya'nın Radnicki Jugopetrol takımını Istanbul'dakı ıkınci maçta 75-60 yenerek üçüncü tura yük- seldı.Maça tutuk başlayan Darüşşafaka, 5. da- kikayı 13-7 gende kapadı Ancak sonrakı bö- lümlerde Orhan veAnsJey ile etkılı olan tem- silcimiz, oyundakı dengeyı bozdu 14. dakıkayı 32-20 önde geçen temsilci- miz, soyımmaodasınada 9 sayı önde gırdi'42- 33. Maçın ikınci yansına kendısme gerekli olan 12 sayıük farkı yakalamak ıçın çıkan Da- rüşşafaka, zaman zaman zorlanmasına karşın skonı sürekli önde götürdü. 30. dakıkayı 52-44 önde lcanayan Yeşıl-Sı- yahlılar, sonrakı bölümlerde Omer ile etküi oldu ve 36. dakikayı 67-51 önde geçtı lyı oyu- nunu karşılaşmanın son dakıkalanna da taşı- yan temsilcimiz, salondan 75-60 galıp aynla- rak 3. tura yükseldi. Darüşşafaka 3. turdaPor- to ile mücadele edecek. Ikinci macını da kazandı Eczacıbaşı hedefe doğrıı Eczacıbaşı: 3 - Vrilissia: 1 SALOH-.BurhanFelek EAKEMLERıM.MeTnnın (hrail) (7), YMjım (tsrail) (7) ECZACIBAŞI: Arzu (7), Artamanova (8), özlem (7), Elena (8), Inna (8), Çığdem (6), Dılek (Lıberv) (6), Aycan (6), Be- rat(6) VRHJSSIA:6-Afemfei (7), 2- Gkaragkmtni (8), 13-Muzaku- koja (6), 10- Medvedey\a (7), 9-Dumitrescu (7), 4- Gkarag- kouniN. (7), 3-Lichoktova (Lıberv) (7), 5- Ckounta (5) SETLER: 21/25, 25/15, 25/22, 25/22 ALEVANAKÖK Eczacıbaşı ikinci eogeli de geçti. (KEREM KAÇARLAR) Avrupa Şampiyonlar Lı- gı'ndekı 2 maçında Eczacı- başı,Yunan takımı Fılathletıc Club Vrilissia'yı 3-1 yendı. NETAŞyenfldi B grubunda mücadele e- den NETAŞ grubundakı ikinci maçında Istaflbul'da Portekiz'i SC Espınho takı- mına 3,2 yenilerek ikinci ye- nılgisin aldı Arçelik elendi " CEV Kupası'ndaki tem- silcimiz Arçelik ise 3. tur rövanş maçında ltalya'nın Roma takırruna deplasman- da 3-1 yenilerek elendi. Bayanlar A I Lıgi'ndeva- pılan tek maçta ıse Göztepe, GENTAŞ'ı 3-0 yendı. Efes Pllsen'ln Avrupa Llgl istatistiklerl Or«a Itmunı Hktayet Mıbömerovıc Drobnjk Hûseyin bcfaon , Aıdı Reid Nedim Wmslow Bon Toptan 12 11 12 12 12 6, tf^ A 1 3 2 4 12 2ı»rt%) 54.5 68.9 507 505 3 ny<%) S. Atq(%) 38 9 391 4Î.4 m47 8 0.0 39J 0.« h-^Rf' " f 25.0 0.O L_580 8.0 1 MK.i fifi. ).b f oo 528 1 375 t 84.6 67 7 75 0 63 6 53 8 733 240 - 500 100 500 250 00 685 Rib. 21 43 16 82 135 29 6 2 0 5 1 0 340 Kast 29 28 45 13 2 3 - 0 0 0 1 0 131 T.Çıimı 26 15 19 22 14 4 13 • 0 0 1 0 0 114 T.KayİN 20 17 26 9 31 13 7 0 1 2 0 2 128 Styi 179 159 170 144 131 33 46 14 2 3 1 0 882 Ort 149 14 5 14.2 12.0 10.9 5.5 42 20 2.0 1.0 0.5 0.0 735 Olkerspor'un Avrupa Llgl İstatistiklerl Oyocı Pope Hanm AJkn Ufck Rukm KODBOVK Haluk Levot Teoma Votan Kercm Rnbmsoo Toptan Maf 2 12 12 11 8 11 10 12 12 11 8 4 12 692 57.5 59 7 61.3 53 8 46.8 61.9 52.9 46.7 0.0 57.1 75.0 549 3nyK%) 37 5 47 8 314 370 308 33.3 486 400 200 550 00 00 402 S.Aü|(%) 100 88.2 77 5 72i 7 7 8 75.» 500 643 684 100 667 00 75 8 Rib. 13 16 49 16 41 61 17 10 3? : 4 290 Ajjfl 0 20 33 lî a 6 T.Çalmı 0 15 23 12 3 8 ' * 16 \6 14 4 7 9 1 126 V 5 1 92 T.Kıybı 3 23 18 18 16 18 11 5 5 6 5 6 134 S«yı 37 188 144 126 68 91 81 63 50 35 24 6 Ort 18.5 157 12.0 11.5 8.5 8.3 8.1 5.3 42 3İ 30 1.5 913 760 EfesPilsen ile Ulker bu kezAvrupa içinSpor Servia - Basketbol Avrupa Lı- gi, H Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan Efes Pilsen ve Ülkerspor bugün kozla- nru paylaşacak. Türkiye Lıgı'nde de zirveyı hedefleyen ıb takun bu kez Av- rupa Lıgi'nde karşılaşacak. Aynı kupadakı diğer temsılcnniz Tofaş ıse güçhî ttaryan ta- kımı Benetton Treviso'yu Bursa'da konuk edecek. Sezon ıçmde yaşadığı antrenör değışiklı- ğimnardından özellıkle Avrupa Lıgı'nde son derece başanh sonuçlar alan Ülkerspor, aym gnıpta mücadele eden dığer temsılcrmız E- fes Pılsen'ı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda konuk edecek Avrupa Ligi 'nde oynadığı son 6 maçı da kazanarak büyük bır çıkış yakala- yanye H Gnıbü'nda 2. sıraya kadar yükse- lea Olkerspor ile aym grupta lıder durumda bulunan Efes Pilsen'i karşı karşıya ge- tirecek karşılaşma saat 17.00'de başla- yacak. Bu zorlu mûcadeleyı Itaryan Gennaro Cohıcci ve Yugoslav MiKvoje Javck yönetecek. Ülkerspor-Efes Pil- sen karşılaşması, CENE 5 tarafından naklen yayımlanacak. Tofaş - Benetton Avrupa Lıgı'ndekı dığer temsılcrmız Tofaş ıse ilk dörtte yer alabılmesı açısından büyük önem taşıyan maçta güçlü Italyan takımı Be- netton Treviso'yu Atatürk Spor Salonu'nda konuk edecek. Saat 19.00'dabaşlayacakkar- şılaşmayı Lıtvanyalı VTrgmijus Dovidavidas ve Fransız Bmao Gasperin yönetecek. Tofaş- Benetton Trevıso karşılaşması CINE 5 ta- rafmdan naklen yayımlanacak. Bulls, Heat'i nzatmada yendi Spor Servfri - ABD Profesyonel îasketbol Ligi'nde (NBA) Miami leat, evinde Oıicago Bulls'a uzat- aada 92-85 yenildi. Doğu Bölümü Atlantik Grubu lideri Heat'in Mer- kz Grubu sonuncusu Chicago Balls'a 7 sayı farkla yenihnesı gü- min büyük sürprizi oldu. Bu sonuç- kMiami Heat, 37. maçmda 13. ye- nlgisine uğrarken, Bulls 35. maçın- a. 6. galibiyetini aldı. Bulls 'u gali- avete taşıyan isimler ise 23 sayı üe ,-ynayan Töni Knkoc ve 24 sayı ve 3 ribaunt gerçekleştiren Elton ITUKI oldular. Dün oynan maçlar- BŞU sonuçlar almdj Houston Roc- ets-Portland Trail Blazers: 90-89, sattle Supersonıcs-Cleveland Ca- 1 aüets: 99-80, Sacramento Kmgs- - joi Angeles Clrppers: 104-98 Tenis Avustralya'da favoriler eleniyor MELBOURNE (Cumhurryet) - Sezonun ilk l gnmd slam" mücade- lesi olan,AvustraryaAçık Tenis Tur- nuvası 2. tur maçlanna Melboume Park Kortlan'ndadevamedildi.Tek crkeklerde dünya sıralamasında I. durumda bulunan ABD'li Andre A^ssi,Hollandalı SjengScfaaBcen'i 3-0 yenerken. 3 numarah seribaşı ABD'li Pfcte Sampras da Isveç'ten MOoei THstrom'u aynı skorla ye- nerek 3. tura çıktı. Günün sürpTİzleri ABD'ü Todd Martin üe Hollandalı Richard Kra- jkck'in elenmesi olda. Tekbayanlarda ise ABD'li Ltod- sxy Davenport, Fransız Mary Pier- ce ve Rus Anna Kournıkova rakip- Ierini yenerek 3. tura yükseldi. KULTUR • 5ANAT 393 89 78 (3 HAT) Yilik Zanıanın İz.inde İSTANBVL İbrahim Ertn Rehbe'riiğinde; 23 Ocak Pazar günü KADIKÖY ve çevresi (Otobus ile) Haydarpaşa Tren Istasyonu, Haydarpaşa Lısesı, Osman Hamdı Bey Evı, Eskı Hısar, Annıbal'ın Mezan Kıilümuk iMeyeııleruiıı: 0212.252 65 7fi-79-SO •JOT EJ aezı BPT - BIRSEY TURIZM oraanızasyonu il» yjpılma»tadif I lan la r ı n ı z i n (O 212) 293 89 78 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ} Şehir Tiyatroları; SUBAT 2 0 0 0 OYUN DIİZENİ HARBIYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ O.212 240 7 7 2 0 LÛKÛSHAYAI Yöneten HoldunDORMM 16-17-18-19-20SUUI PEMBEgONAGIN GEUNLfRl Yöneten Engın GVMBi 12-34-5MAKI BATIRIMTIMI j-Kces. Yiğif B£M£R - e - Nitolos KIOTZ 15 SUBAT AŞKHASTASI "o'~ Y.Kenan IŞIK 2-3-4S-6-23-24 25-26-27 SUBAT 1 KUYRUKLU YILD1Z AİÜNDA Yöneten Sova}MNÇE 9-10-11-12-13ŞUBAT SİHİRLİFLÜT(Ç.OJ Uyoriayan SedenEDCHJ Yönelen Con DOĞAN W-IM3-lf20-26-J7JUWM-îMtfl NilûferÇİLE Gûlden KUT NerimanOYMAN Fatih SARMANLI ÖzkânSUN Karma Resım Sergısi 20 Ocak - 5 Şubat 2000 İSTANBUL KULTJJR UNİVERSİTESİ HALIL AKINGUÇ KONFERANS SALONU FUAYESİ £5 Karıyolu Ûzen No 22 Ş evler-IST " (0212) 639 30 24-45140 90 pbx Fax:(0212)5511189 • CANNES OFFICIAL SELECTION "UNCERT GARAGE 0LIMP0DUNVADAKI TUF4 CUMARTESI ANNNELERINE" *p~ • M«(HI« tttfHÎK KHS (18IİIİİ İ BEYOCLU/ALKAZAR (2»3 24 (t) I2.I5U.30I4.45-II.45-2I.I5İ |MUIHLMı»tT^ŞÇJI «MMjısr 'T 'ı ııinnııııinriım' m* nmiıı» I HOBJ Mehlika BAŞ'ın CAMALTINDAN ÇOCUKLUĞAYOLaiüK Vılıkonıiı Co. rasaj 73 NıjjnUjı Tel: (212| 22S 23 37 KEINT OYUNCULARI 246 35 89 I 247 36 34 FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ O.212 526 5 3 8 0 AŞK-IMEMNU •c-e'r- HakonAlTINER 1-2-3-4-5 MART ATATÜRK VEÇOCUK Deneyp-Yazpi-Tönetefv BARIŞ ".••:e; Aıra ERHAT t c c : KemolK0CA11JRK 2-3-4-S-6 SUBAT KADIN İLE MEMUR ". -ct, Muhıttın YILMAZ Vs'-r Mozbm KIPER 16-I71819-20SUBA1 PEMBE KONAGIN ' GEUNLERI Yooeteı Engm GÛRMEN 9-10-U-12-13SUIAT GUNEBAKANCAM KIR1K1ARI Yönden YılmaıONAY 23-2^-25-26-27 5UM7M.k4i*- \W7-n-m0-26-27Smi-5i USKÜDAR MÜSAHİPZADE CELAL SAHNESİ 0.216 333 03 97 HIJn GU»MIİ/GSÛMS KUYRUKLU Y1D12 ALTTNDA Yöneten SovojDNÇR 2U-MSMAÎ BARIŞ Türfcçesı AsaStHAT YönetoiKeiMİKOCAIÛRK 16-17-1İ-19-20SMAJ Ovo.CNOVA SOKAĞApKMAYASAĞ Yönelen ArifAKKAYA 9-10-1112-13 SUSM AJdcNKOAİ KADIN İLE MEMUR TurJtçe» Muhdhn Y1A4AZ Yooeten Mozlum KİPH 23-24-25-26-27SVBAT OYUNCAKTAKİSIRÇ YoneterSevletAVŞAİî ' 5-Ö-12-13- J9-20-26-27 SUBAT 4-5-UAKT bin tatlı huzur ozgul ozbılen vokal dıdem başar kanun bınnaz b. çelık kemençe 20 Ocak Perş. 22.30 CABARET CİNE Aniiniıtköv 257 ->4 38 KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ 0.216 349 04 63 H Ziyo UŞAKLIGIL/Tonk GUNERSEL AŞK-I MEMNU Yöneten Hakan ALT1NER 2-3-4-5-6 9-1O-11-12-13 SUBAT F0TCX5RAFÇI (ORTAOYUNU) Yöneten: Y.Kenan IŞiK-Haynet Zeybek 16-17-18-19-20 ŞUBAT Holdun TANER SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yöneten Orhan ALKAYA 23-23-24-25-2A-27 5U8AI1-2-M-5 MAKT Şırvası EKİNJCJOOLÜ HOŞU'NUN UTANCI (Ç.O) Yöneten Zuhal ERGEN 5-6-12-13-26-27 $UtATl-4-5MA!IT i Her Perşembe EZGİNİN GÜNLÜĞÜ "Eski ve Yeni Şarkılarıyla" GAZİOSMANPASA SAHNESİ 0.212 578 60 67 AŞK-I MEMNU Yöneteı HokmAlTf® 23-24-25-26-27SUBAT AHUDUDU VX ZO«U Yönelen AUoNCCHAI KADIN İLE MEMUR TöHcçeı MuhilNn YUMAI Yöneten MariumKFB 9-10-1112-13 SUBAT 50KAĞAÇ1KMAYASAGI Yöneten AriJAKKAYA 1-2-3*4-5 MAKT HÜRREMSUUAN Yöneten foginUlUOAĞ 1&17-1S-19-20SUBAT Mb >^-V M2ACAĞ TEMBaMEMİŞ(Ç.O) Yonelen Mustafa ARSIAN 5-6-12-13-19-20-26-27SUBA1 4SMAXI HARBIYE CEP TIYATROSU 0.21 2 240 77 20 EVLILIK PaveJ MUN/Belgi PAKSOY LAhmet Nun SEKIZINC! İLK EVLİLİK MÜNEVVER'İN HASBIHALİ Yöneten. Ergun IŞILDAR Yöneten Engin ULUDAĞ 1-3-4 ŞU&M AIASOT KENDİGÖKKUBBEMİZ Yönelen Engın UIUDAĞ 8-10-11 ŞUBAT KnnKİHOHSK KAPIY1AÇ Turtçes. ZiKnı KÜÇÜMEN Yöneten TanerBARlAS 22-24-25-29 ŞUBAT-2-3 MAKT Istiklaî Cd. Bekar Sk. . No.l4BeyoğIu-IST. Rez: 245 06 68 - 69 OTÜNÜK O M I D İ 3 P . r d . 20-21-22 OCAK SAAT: 21.00 23 OCAK SAAT: 15.00 NUKTEYlattan: Yıldız Karrter . 29 Ocak SaM: 21.00 Süt:1 CFES Pilsen'inkultuı ve sâiuta katkıları aılarak sürecek. nrîı VASTER ve VfS* Kai r EBRU " FÜSUN ARlKAN'm Bahariye'deki atölyesinde geleneksel "Ebru" dersleri ^ (0216)338 28 34-414 17 55 A SES-1885 ORTAOYUNCULAR ISTtKLAlCAD N0140 TR: (0 212)2511865-66 FAX. (0 212)24443 27 www oftaoyuncular cocn rerhan ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Çarşamba / 20.00 Ferfıan Şensoy'un PARASIZ YAŞAMAK PAHALI Perşembe-Cuma/20.00 Derya Baykal Şü AN MÜTFAKTAYIM Yazan/Yöneten Ferhan Şensoy Möak Rkret Kıalok Cumartesı 15.00/Salı20.00 l c l Ferfıan Şensoy FELEK BİR 6ÜN SALAKKEN Cumartesi/20.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Pazar 15.00 ve 18.00 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 251 18 65 VAKKORAMALAR-Taksim. Suadiye. Akmerke; CEP TIYATROSU OYUN GUN ve SAATLIRI: SAU: 15.00-20.30/ PERŞEMBE-CUMA: 15.00 O V U N GUIM VE SAATLERI: ÇARŞAMBA: I5.00-2O.30 / PERŞEMBE: 20.30/ CUMA 2O 3O/C.TESİ: 1 l.OO(ÇO) 15 OO 2O.3O / PAZAR: 1 1 ,OO (Ç.O.)-I 5.OO-19.O0 ŞUBAT2000 AYI BİLETLERİ 20 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 10.00'DAN ITİBAREN BÜTÜN GİŞEIERİMİZDE SATIŞA SUNUUCAKT1R. İlanlarınız için: 0212. 293 89 78 KONSER "Sema ve Grubu' e a ^ y i L l l OCAK 2p0pŞaot:2p.0p_ _ Î~Yazon. Anton CEHOV Cevıren Yıimaz GRUOA Yönefen- l;ıl KASAPOCLU 22 OCAK 2000 Saot20 00 23 OCAK 2000 Soal 15.00 •"SEVDÂLİ BULÜf" Yazon. Nazım HİKMET Yöneten Jean Pierre CORNOUAILU 26 OCAK 2000 Soof11 00 y 26 OCAK 2000 SoaM 8.30-21.00 KONSER (Türk Halk MttzTğT) Üniyerşiteşi "MİSAFİR" Yazan Bılgesu ERENUS Yöneten Nurtıan KARADAG 29 OaK 2000 Soat 20 00 30 0 « K 2000 Saot:l 5.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog