Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 OCAK 2000 PERŞEMBE 16 TELEVİZYON GüNÜN FtLMLERt BirDemet_ 11.00 TRTINT Duygusal /J7\ Yaşama küskün yoksul bir butikçi kızla, v i ' zengin ama mutsuz bir fabrikatörün aşk öy- küsü. Zeki Ökten'in Selim tleri'nin öykûsünden çektiği fiJm, abarnlmış aşk sahnelerinden ann- dınlmış, masa] inceliğiyle düz bir olay çizgisin- de gelışiyor. Oyuncular Kartal Tibet, Hale Soy- gazi, Lale Belkıs, Mualla Sürer (1973). Kara Çarşaflı Gelin 13.10 l.star Dram ©Iki ailedeki kan davası yüzünden 'kan be- deli' olarak verilen tabilsiz bir gelinin öy- küsü. Bekir Yıldız'ın öyküsünden Süreyya Du- ru'nun yönettiği yapımda, Aytaç Arman, Sem- ra Özdamar ve Hakan Balamir var (1975). Korkusuz- 14.10 Kanal 6 Macera -O) (All the Brothers Were Valiant) - Hayat- vi/ lan denizde geçen iki erkek kardeşin Güney Pasifık'teki hazineyı bulmak için verdikleri mü- cadelenın öyküsü. Yön: Richard Thorpe. Oyn: Ro- bertTaylor, Stewart Granger(1953 ABD, 101 dk). Yeryüzünde_ 16.45 Shovv Duygusal /^7\ Burgaz adasında faytonculuk yapan bir kız- yfs la yoksul bir manav oğlunun ve oraya tati- le gelen varlıklı bir kızın üçlü aşk öyküsü. Or- han Aksoy'ıın yönetmenliğıni üstlendiği filmin oyunculan, Hülya Koçyiğit, Tank AKan, Zer- rin Arbaş ve Hulusı Kentmen (1973). Mdek mL_ 17.30 TGRT Melodram ©Evlendiği gün öldürülen kocasımn ıntikamı- nı almak için katillerin peşine düşen bir ka- dınm öyküsü. Mehmet Dinler'in yönetiminde, Tür- kân Şoray, Tank Akan basrolde oynuyor (1971). 20.30 / Kanal 6 / Güzellik... Aynnt yanda Enayi 21.00 TRT INT Dram /^7\ Çalışüğı fabrikanın ürettiği ilaçlar yüzün- VTV den ölen çok sevdiği ev sahibesi için patro- nuyla çatışmaya gıren yoksul bir gencin öyküsü. Feyzi Tuna'nın yönetiminde Kadir Inarur, Meral Zeren, Şükriye Atav, Nilgün Atılgan var (1974). Jan Dark 21.00 Kanal E Biyografik (Joan of Arc) -15. yüzyıl Fransası'nda iş- galci tngüizlere karşı Fransızlara önderlik eden ve millı bır kahraman haline gelen genç köy- lü kızı Jan Dark'ın yaşamöyküsü. Victor Fle- ming'in filmınde, Ingnd Bergman, Jose Ferrer, Francis L. Suüivan basrolde (1948 ABD, 100 dk). Sokak Çeteferi 21.20 BRT Macera ©(I.L.O.D. Street War) - Birlikte çalışan iki polis. Pohslerden biri, uyuşturucu satıcısı- nın kurşununa hedef olunca, diğeri katılı bulup adalete teslim etmek için harekete geçer. Dick Lovvry'nin yönetiminde Ray Sharkey, Peter Boy- le ve Mario \-an Peebles rol alıyor. Öğretmeniımıi™ 21.50 l.star Duygusal /77\ (My Tcacher's Wife) - Matematik öğret- ^3/ meniyle başı dertte olan Todd, sessiz sakin bir yerde ders calısırken Vicki adb güzel bir kız- la tanışır. Bir süre sonra birbirlerine âşık olurlar. Ancak Vicki'nin Todd'dan gizlediği bir gerçek vardır. O da, Vicki, nefret ettiği matematik öğ- retmeninin kznsıdır... Yön: Bruce Leddy. Oyn: Tia Carrere, Christopher McDonald. Erkek GüzelL. 22.00 Shovv Güldürü ©Köyde 'Sefıl Bilo' diye tanınan saf delikan- lı Bilo, yanıp tutuştuğu Cano'ya, karasev- dayla bağlanmıştır, ama kız onu durmadan ters- lemektedir. Çürikü, Cano, kan davalı bir ailenin kızıdır. Ertem Eğilmez'in yönetitği filmde, îlyas Salman, Sevda Aktolga, Münir Özkul, Adile Na- şit, Şener Şen rol alıyor (1979). Av 22.20 TRT 1 Dram /7> Dci aile arasmdaki kan davası nedeniyle çok ^& sayıda ölen olmuştur. Bekir, hapisten çık- tıktan sonra kanlısından kaçmak için büyükşeh- re gider. Ancak kanlısı da peşinden gelecektir... Yön: Melıh Gülgen. Oyn: Cüneyt Arkın, Serdar Gökhan, Gülben Ergen. 22.30 / TRT 2 / Garson Aynntı yanda Sekizinci Gün 22.45 Kanal D Duygusal (77) (The Eighth Day) • vi/ Bankacı Harry, kansı tarafmdan terk edilmiştir ve bu nedenle intihar et- , 4 meyi düşünmektedir. Bu <&-<* düşüncesini gerçekleştir- L ^ ^ Z ' - x * mek üzereyken bir gece, k J£ / bakımevTndenannesinibul- Wk m» mak için kaçan Georges'la karşılasır. îkilı arasında il- Danıel Auteuıl g i n ç v e juygu yüklü bir dostluk başlar. Jaco van Dormaerın yönettiği filmde, Daniel Auteuil, Pascal Duquenne, Miou- Miou oynuyor (1996 Fransa-Belçika, 118 dk). Arayış 23.45 Shovv TV Macera (The Humted) - Jake, işlemediği bir suç yü- zünden mahkûm edilir. Birgün tanımadığı adamlar tarafindan serbest brrakılır ve kayıp kı- zı Annie'yi aramayabaşlar. Ona bu arayışında ya- kın arkadaşı Jimmy yardımcı olacaknr. Yön: Max Kleven. Oyn: Chip Mayer, Charlene Blaine. Lanetli Para 00.10 Interstar Macera ©(Fait Accompli) - Kardeşinin ölümüne ne- den olanlardan intikam afanaya karar veren Frank, ilk iş olarak voodoo prensesi Queenie 'den bir milyon dolar çalar. Amacı, lanetli parayı yem olarak kullanmaktır. Lanet işe yarar ve ölüme neden olan Merchant kaza geçirerek yaşammı yitirir. Bu kez, Merchant'ın oğlu kazanın ardın- dakileri araştmr... Yönetmen: Andrzej Sekula. Oyuncular: Mıchael Madsen, Rosanna Arquette. Bttmeyen~ 01.00 TIRT1 Macera •Oı (Adrenaline) - Bir banka soygunu sırasın- vf/ da, gangsterin ölümüne neden olan polis memuru, meslekten uzaklaştınhr. Üç yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan Stephan'ın peşine, öldürülen gangsterin sevgilisi intikam almak için düşer... Yön: Dominique Othenin Girard. Oyn: Till Schvveiger. Geno Lechenr, Ralph Herforth. Yağmurcu 01.30 Kanal D Duygusal (The Rainmaker) - 1913 yılında Kansas'a gelen ve istedıği zaman yağmur yağdırabi- leceğını iddia eden bir sahtekârla, konuk oldu- ğu ailenin ilişkilerini konu edinen filmde, Burt Lancaster, Karharine Hepburn, VVendell Corey, Lloyd Bridges rol alıyor. Yön: Joseph Anthony (1956 ABD, 121 dk). Izleyin Orta Degmez Q Yabancı NTV 14.20 Sivil toplum kuruluşlan TV Servisi - Hafta içi her gün ekrana gelen "Sivil Top- lum" programmda, çeşitli si- vil toplum kuruluşlan ve calış- malan anlatüıyor. Her hafta bir sivil toplum kuruluşuyla ilgili bügilerin yer aldığı yapımda, bu kuruluşlarda çalışanlann üret- tikleri çözümler, yaşadıklan so- runlar ve ulaşmak istedikleri hedefler konu ediliyor. Fransız yönetmen Sautet'den, melankolik ve 4 acı' bir güldürü "förulmaz âşığın düşü Discovery 19.30 Gezegenler tanıtılıyor TV Servisi - "Doğanın Şa- hitleri"nde bu aksam, gezegen- lerin öyküsü anlatılıyor. Güneş sistemindeki gezegenlerin tanı- tıldıgı yapımda, dev bir gaz to- pu olan en büyük gezegen Jü- piter'den, yanına yaklaşılması olanaksız sıcaklıktakı en küçük gezegen Merkflr'e dek geze- genlerin bilinmeyen yönleri hak- kında bilgiler veriliyor. TRT2 20.10 Anadolu'dan müzik rüzgân TV Servisi - Bercis Akgö- nenç ve Gamze Tuna'nın bir- likte sunduğu "Müzik Moza- ik" programında bu hafta, Ana- dolu mozayiğinden örneklere yer veriliyor. Yapunda, Muğla yöresinden bir türkü, Fırat Ba- lesi'nden görüntüler, Ruhi Su'nun yorumuyla semah gös- terisi ekrana geliyor. CNNTüric 21.00 Papandreu öğrencilerle TV Servisi - "CNN Tûrk Masası"nda yayrmlanan "32. Gûn" programı, Yunanistan Dışişleri Bakanı George Pa- pandreu'yu Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin öğrencileriyle tanıştınyor. Mehmet AU Bi- rand ve CNN Türk Atina Tem- silcisi Nur Batur'un birlikte su- nacağı programda Papandreu, ODTÜ'lü öğrencilerin Türk - Yunan ilişkileriyle ilgili soru- lanna yanıt veriyor. TRT 22.30 tv8 21.00 Eğitim projesi DAP üzerine TV Servisi - "Semih Baicı- oğlu'nun ÇizmediklerT'ne Er- zurum Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Oral ve Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Tolga konuk olu- yor. "Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve eğitim" üzerine bir söyleşinin gerçekleştirileceği yapunda, "Bu proje neleri kap- sıyor", "Hedefleri nelerdir", "Eğitiminıiz Avrupa Toplu- luğu'na ayak aydurabilecek mi" sorulan ele alınıyor. Garson - Garçon! / Yönetmen: Claude Sautet / Senaryo: Jean - Loup Dabadie, Cla- ude Sautet / Oyuncular: Yves Montand, Nicole Garcia, Jacques Villeret, Dominique Laffin, Rosl Varte, Marie Oubois, Ber- nard Fresson, Nicolas Vo- gel, Hubert Deschamps, Jean Amos / 1983 Fransa yapımı, 102dakika. CUMHUR C A N B A Z O Ğ L F Paris'te bir birahanede garson- luk yapan Alex (Yves Montand) günlenni baş ahçı Françis'le (Ber- nard Fresson) takışarak, mes- lektaşı ve yakın dostu Gillard'la tartışarak geçirmekte, müşteriler- le de sıcak diyalog kurmayı sev- mektedir. Yaşlandığmı reddeden, yorul- maz çapkın, eski dansçı Alex'in tek amacı, babasından miras ka- lan yerde mınık bir eğlence mer- kezi kurmakür. Yanrndan hiç aynlmayan kadın Gloria'nın (Rosl Varte) parasıy- la bu düşüne ulaşması kolaylaş- mışur. Ancak 17 yıl öncesinden tanıdığı Claire (Nicole Garcia) ye- niden karşısrna çıkmışnr ve onun gibi yetmişine merdiven dayanuş biri için çok genç sayılacaİc Cla- ire'in cazibesi başma türlü işler açacaktu-... Önce polisıyelerle ünlenen, ar- duıdan da ünlü oyuncularla anlat- tığı burjuvamn renkli tipleriyle Fransız sinemasının önemli isim- lerinden biri haline gelen yönet- menin yazdığı son senaryo olan "Garson", melankolik ve "acı" birkomedı. Claude Sautet, özel- likle iç mekânlarda sıcak atmos- feri yaratmakta çok çok başanlı. tki yıl önce, adına Uluslarara- sı tstanbul Film Festivali'nde say- gı bölümü düzenlenen Sautet'nin büyük bir keyifle ince ınce psiko- lojık analize gınştiğı filmde, Mon- tand üzerine tam uyan rolünün hakkını veriyor. Ancak rolü ba- zen fazla karikatürize etmesi bu "akıllı komedi"nin taduu yer yer bıraz kaçınyor. Monarşisonrası Kanal 6 20.30 Güzellik Çağı - Belle Epoque /Yönetmen: Femando Trueba / Se- naryo: Rafael Azcona / Görüntü: Jose Luis Aleaine / Müzik: Car- men Frias / Oyuncular: Jorge Sanz, Fernando Fernan Gomez, Penelope Cruz, Ariadna Gil, Miriam Diaz-Aroca, Maribel Ver- du / 1992 Ispanya - Portekiz-Fransa yapımı, 108 dakika. TV Servisi -Ispanya, 1931...Monar- şinin baskısı dayanılmaz hale gelince halk ayaklanır ve kral 13. Alfonso ül- keyi terk eder. Bu arada genç asker ka- çağı Femando (Sanz) mucize eserijan- darmalartarafindan kurşuna dızılmek- ten kurtulmuştur. Anarşist yaşlı ressam Manolo'nun (Gomez) kasabadaki evı- ne sığınır ve iyi karşılanır. Evde, Madrid'in kanşıklığrndan ka- çıp tatil için kasabaya gelmiş ressamın dört lazı da yaşamaktadır. Bunlar su^y- la yakışıklı Fernando'yu cezbetmek için şanslannı denerler. Çeşiüi kıskançhklar, çekişmelerden sonra Femando, ailenin en küçük kızı Luz'da (Cruz) aradığı mutluluğu bu- lur. Ikisi yeni bir yaşam kurmak için New York'a doğru yol alırken, insan- lar da cumhuriyetin mutlulugunu yaşa- maya hazırlanmaktadır. Hoş bir komedi; senarist Azcona'nın usta kaieminden çıkan senaryoyu yö- netmen iyi değerlendirip lspanyol top- lumunun temellerine eleştiri oklannı yöneltiyor; aile, drn, ordu, bankalar. lspanyol tarininin bu döneminin iyi bilinmemesi filmin daha da ilgi gör- mesini sağlamış ve Amerikan Film Akademisi, 1993 yıhnda En İyi Ya- bancı Film Oscan'nı vermişti. Ispanya'da sinema salonlanna bir milyon yedi yüz bin seyircı çekmiş "Güzellik Çağı", Trueba'nın 7. uzun- metrajusı. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Feyza Hanım Neden Durmadan Ahlayıp Ofluyor Feyza Hanım, ufak tefek, güler yüzlü, hanım ha- nımcık görünümlüdür. llk bakışta ne keskin zekâsını, ne üstün espri gü- cünü, ne de tüm bu yeteneklerinı bizlerle paylaş- masına olanak veren dilinin olağanüstü becerisini algılayabilirsiniz. Sıcak, sevecen, sıradan bir ev hanımıdır sanki kar- şınızda duran. Feyza Hanım'ın sıcak ve sevecen ol- duğu doğrudur, ama hiç de sıradan bir kişi değil- dir. Edebıyat ve Türkçe dünyası Feyza Hanım'ı Fey- za Hepçilingirler olarak tanır: Esprili ve şaşırtıcı öykülerini bir koza gibi ören, romanlan ile çağının insanını ve olaylannı acımasız- ca irdeleyen, nihayet Türkçe eleştirileri ile topluma ışık tutan bir yazardır o. Bir öğretim üyesinin YÖK'ün ilk yıllannda başına gelenleri anlattığı Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar adlı romanı beni çok sarmıştı. Ama ben aslında Feyza Hepçilingirler'in öyküle- rine hayranım. Ince esprilerie örülmüş, şaşırtıcı, harika öyküle- rin yazandır o. Feyza Hepçilingirler aslında bir edebiyat uzma- nı, bir Türkçe öğretmenidir. Bu yazıda onun iki ki- tabından, Türkçe "OfT ve Dedim "AH!" adlı ya- pıtlarından söz etmek istiyorum. Her iki kitabında da Hepçilingirler, politikacılan- mızın ve ünlülerin Türkçe yanlışlarından ve özellik- le de KlA'da gözüne çarpan hatalardan söz açıyor. Türkçe "Öff" adlı birinci kitabının önsözünde şöyle diyor Hepçilingirier: "Türkçe, yalnızca içine giren yabancı sözcük- lerden ibaret değil ki! Türkçeye özen göster- mek, yabancı sözcük kullanmamak ya da kul- lanıldığında bunlan doğru yazıp söylemeye dik- kat etmek de değil. Türkçenin özel yapısı, ken- dine özgü kurallan var mıdır? Varsa bunlar ne- lerdir? Yeni bir dilbilgisi kitabı yazıp bütûn bu düşün- düklerimi açıklayabilirdim. Oyle yapmadım. Böy- le bir kitabın hem çok kuru olacağından hem de yalnızca konuyla doğrudan ilgilenenleri 'hedef kitte' olarak alacağından çekindtğim için... 'Med- ya'ya yönelik eleştirimle dil kavrayışını birieşti- rerek keyifle okunabilecek bir krtap oluşturmak istedim. Istedim ki bu kitap bir 'medya eleştiri- si' kitabı da olsun, bir 'dil yanlışlan' kitabı da. Bu yüzden bütün ömekleri yazılı, daha çok da gör- sel basından seçtim. Yanlış kullanım örnekleri- ni aldığım kişilerin beni bağışlamalannı dilerim. En iyi yöntemin, yanlıştan kalkarak doğruya ulaşmak olduğunu, kalıcı bilginin en iyi bu yol- la edinilebileceğini düşündüğüm îçin böyie dav- randım. Gözüm en çok gençlerde. Bu kitabı en çok on- lann okumasını, okurken gülümsemelerini, ya- rarlanabileceklerse de yaraıianmalannı diliyo- rum." Bu sütunun okurları, hiç kuşkusuz, derhal benim "Konsantremi Bozma" adlı kitabımı anımsaya- caklardır yukandaki satırlan okuyunca. Çünkü ben de kitabımı, Hepçilingirler'in anlattı- ğı aynı amaçlarla yazdım. Ama ne amaçlanmı onun kadar güzel açıklaya- bildim, ne de benim kitabım onunki kadar güzel, öğ- retici ve esprili olabildi. Bir yazar, bir hoca olarak, topluma yapmayı amaç- ladığım bir katkıyı benden daha güzel ve daha ba- şanlı bir biçimde yapan bir başka yazan alkışlamak, övmek kadar güzel bir duygu yok, emin olun. Hepçilingirler'in bu yapıtı o denli başanlı oldu ki, hemen arkadan ikinci cilt olarak aynı türdeki yazı- lannı topladığı Dedim "AH!" adlı kitabım oluştur- du. İkinci kitabının "Sunuş"unda da şöyle diyor: "Bu krtapta dilde 'kirlenme' diye adlandınlan olgunun astında küttürel bir yıpranmaya, aşın- maya isaret ettiğini göstermeye çalıştım. 'Med- ya' dünyasmdan bolca yanlış kullanım ömekle- rinin yanı sıra Türkçenin bugüne gelinceye ka- dar geçirdiği serüvene dikkat çekmeye çalıştım. Içinde bulunduğumuz tehlikeyi daha iyi kavra- yabilmek için nereden geldiğimizi anımsamamız gerektiğini düşündüğümden." Feyza Hepçilingirler'e hem of! hem de ahl de- dirten Türkçe yanlışlarını gülümseyerek öğrenmek ve kullandığınız dili geliştimnek ya da sadece hoş- ça vakit geçirmek istiyorsanız bu iki kitabı mutlaka okuyun. Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberien 09.00 ÇocukSaatı 09.30 Çızgi Film: Dedektf Hart'ınMaceralan 10.05 Bız Bize (Canlı) 12.05 Dizi: Siyah Inci 13.40 Dızi: Bütün Çocuklanm 14.35 Çocuk Saati 15.05 Çizgi Film: Eski Yıldızlar 15.30 Çizgi Film: Ay Savaşçısı 16.00 Bor- sa 16.25 Inanç Dünyası 17.00 Haberler 17.10 Dizı: Pe- rihan Abla 18.00 Haberler 18.55 Dızi: Aynlsak da Bera- beriz 20.00 Haber Bulteni 21.00 Türkü Türkü Turkıyem 22^0 Yerli Film: Av 23.45 Politika Kulvan 00.30 Gece Haberleri 01.00 Yabancı Rlm: Bitmeyen Hesaplaşma 02.00 Haberler 02.10 Filmin Devamı (0 312 428 22 30). ^?\ 17.58 GAPTV'denGeciş 18.05 DördüncüDu- V 2 var 18.35 Çizgi Film: Barney Google 18.45 ^ - J Kültür ve Sanat Rehberi 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Işitme Engellilere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.10 Müzik Mozaik 20.40 Birebir 21.10 Belgesel: 2. Dün- ya Savaşı'nın Sırian 22.00 Gece Bulteni veingilizce Ha- berler 22.30 Yabancı Fîlm: Garson 00.45 Zehra Yıldı- zı Anma Konsen 01.45 Kapanış (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşivinden 09.30 Müzik Pman 09.50 Dizi: Model Akademi 10.25 Yerii Film: Seni Seviyorum 11.50 Belgesel: Radikal Sporlar 12.15 Belgesel: Geçmişin Gızlerı 13.05 Dizi: De- dektif Pairot 14.00 TBMM TV - Canlı 19.00 Belgesel: Azi- mut 19.50 Genç Haber 20.00 Polifonik Korolar 20.45 Dı- zi: Köpeklerin Dünyası 21.15 Pota (Canlı) 23.15 Güneş Sigorta - ATPTT Mulhouse Bayanlar Voleybol Karş. 0 8 ^° Çk " ö 9 e t i m Oku\u ve lletişim Rehber-l i k Okulu Ders Prog.09.50 Anadolu Ü. Açıköğ- retim Fak. Ders Prog.12.50 At Yanşlan 16.10 Bir Dilden Bir Telden 17.20 Konser 18.00 Açıkögretım Li- sesi Ders Prog.20.00 Açık llköğretim Okulu ve lletişim Rehberlik Okutu Ders Prog.21.00 Anadolu Ün. Açıköğ- retim Fak. Ders Prog.fTekrar) 24.00 Kapanış. 06.10 Dizi: Kuruntu Ailesi 07.00 Sabah Haber- leri 09.00 Masal Çiftliği 09.30 Susam Sokağı 10.00 Dizi: Ferhunde Hanım ve Kızlan 10.25 Uzaktaki Yakınlanmız 11.00 Yerti Film: Bir Demet Me- nekşe 12.30 Belgesel: Vatanımız 13.35 Uğurlugıller 14.10 Gönül Bahçemız 15.30 Şaşıfelek Çıkmazı 16.20 Inanç Dünyası 17.00 Sizin İçin (Canlı) 18.00 Haberler 18^5 Dızi: Aynlsak da Berabenz 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yerti Film: Enayi 22.30 TSM Radyo Sanatçılan Konsen 23.45 Belgesel: Sessiz Cennet Gazipaşa 00.15 Gece Haberterı 01.35 Klıpler 02.00 Haberler. . 09.00 Dört Mevsim Kadın 10.00 Bu Sabah 111.31 Çizgi Film: Dokunulmazlar 12.00 Yer- li Film: Kadın Dul Kalınca 13.30 Yorelen- mız Türküterimız 14.00 Anadolu Düşlerı 14.30 Haber- ler 14.45 Dicle'den Gelen Şifa 15.30 Ezgi Günü. 10.00 Polis Akademisi 1O30 Çizgi Rlm: Korkusuz Kahramanlar 11.00 Mas- ke 11.30 Sabah Şekerten 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şeyı Düşü- nürsün 14.10 Dizi: Yalan 16.10 Di- zi: Conan 17.10 Çizgi Film: Se- vimli Kahramanlar 17.30 Şirinler 18.10 Dizi: Çılgın Bediş 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gündemi 20.15 Yanşma: Çarkıfelek 21.30 Dizi: Yılan Hikâyesi 22.45 Ya- bancı Film: Sekizinci Gün 24.00 Bu Gece 00.10 Filmin Devamı 01.30 Yabancı Film: Yağmurcu 04.00 TSM 05.00 Sıgaranın Za- rarlan (0212 215 51 11). _ k M. _ 07.00 Kahvaftı Ha- 9 I V terieri 09.10 Tele- * * • w tubbıes 09.40 Ayşe özgün 11.00 Sabah Keyfi (Can- lı) 13.00 Gün Ortasıi 3.30 A'dan Z'ye (Canlı) 17.05 Dizi: Sabrina 17.50 Dizi: Çiçek Taksi 19.00 atv Ana Haber 20.10 Para Hattı 2O25 Hava Durumu 20.30 Dizi: İkinci Bahar 22.00 Magazin Forever 22.45 Sıyaset Meydanı (Canlı) 02.45 Klinık (Tekrar) 04.30 Dil- lerdeki Şarkılar 05.30 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). 08.45 Çizgi Film: G.l. Joe 09.15 Dizi: Yal- nızca Maria 10.15 Klip 2000 13.30 Çizgi Film Ku- şağı 15.00 Dizı: Cesur ve Güzel 15.45 Dızı Yalan Ruzgân 16.45 Yerli Rlm: Yeryüzünde Bir Me- lek 18.45 Dızi: Ayşecik 19.30 Shovv Haber 20.30 Spor Sayfa- sı 20.45 Film Gibi 22.00 Yerii Rlm: Erkek Güzeli Sefil Bilo 23.45 Yabancı Film: Arayış 01.45 Haber 02.00 Belgesel: Vah- şi Yaşam 02.30 Colpo Grosso 03.00 Show TV Haber (Tekrar) 04.00 Yabancı Film: Pullaria Yolculuk 05.45 Yerii Rlm: Istan- bul'un Kızlan (0212 286 35 35). ^ - .. 07.00 Güne Baş- ^ - larken 09.20 Li- - " festyle 09.35 Eko- nomi 10.35 Gündemdekiler 11. 00 Haberler 11.35 Yakın Plan 11.45 Lifestyle 12.35 Dünyaya Bakış 13.35 Ekonomi 14.00 Ha- berler 14.20 Sivil Toplum 14.35 Yakjn Plan 15.20 Lifestyle 16.15 Ekonomi 1 &35 Yakın Plan 17.00 Haberler 17.35 Ekonomide Bu- gün 19.05 Gündemdekiler 2a00 Haber 20 20^0 Ingilizce Haber- ler 21.05 Haftalık Ekonomi 2ZO5 Pasaport 22.30 Sinema Koltu- ğu 23.00 24 Saat 23.50 Ingiliz- ce Haberler 24.00 Haberler (0 272 286 36 36). 07.00 Günaydın Türkıye 09.00 Dizi: Kaygısızlar 10.00 Dizi: Güzel Mana 11.00 Dizi: Ferhunde Hanımlar 11.40 Çizgi Film Kuşağı 13.00 Gun Ortası 1110 Yerli Film: Aşk Fırtınası 15.00 Yıldız Savaşlan 16.30 Çizgi Fitm Kuşağı 17.50 Dizi: Bücür Cadı 18.30 Dizi: Bi- zimkiler 19.30 Star Haber 20.20 Spor Ekstra 20.30 Yasemince 21.50 Yabancı Film: Öğretme- nimin Kansı 23.30 Gece Hattı 24.00 Spor Gecesi 00.10 Yaban- cı Film: Lanetli Para 02.20 Star Haber (Tekrar) 03.40 Yerli Rlm: Aiın Teri 05.20 Dizı. Gölge Çiçe- ğifTekrar) (0 212 448 80 00). 06.30 Sabah Haberi 09. 00 Huzura Doğru 09.30 Yemek Zevkı 10.30 Gülbence 12.00 Haberler 12.30 Dizi: Cosby 13.30 Yerii Rlm: Hır- sız 15.30 Kezban'ın Günlüğü 17.00 Haber 17.30 Yerti Rlm: Melek mi Seytan mı 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizi: Aşkın Dağlarda Gezer 22.00 Mehmet- çik 00.30 Gece Bulteni 01.00 Dı- zi: Uzay Yolu (0 212 652 25 60). 09.00 Haber 09.12 Tekno-lojik 10.12 Stil 10.50 Ekonomi 11.12 Tekno-lojik 11.57 Spor 12.12 Türk Muzıği 12.50 Ekonomi 13.42 Ki- tapça 14.12 Eğilimler 15.00 Gündem 15.20 Ekonomi 16.12 Vrtrin 17.27 Spor 17.42 5 Dakika Ara 17.50 Eko- nomi 18.12 Gezgın 19.00 5N 1K 20.12 Kitapça 20.42 Yeşil Dünya 20^0 Ekonomi 21XX) CNN Türk Masası 22.12 NET 23.00 Gunün Sonu 23.42 Stil (0 212 677 10 00). 07.00 Çizgi Sinema: Noel Gecesi 08.00 Gun Başlıyor 10.00 Yerti Rlm: Kahreden Kurşun 11.30 Klip 2000 14.00 Haberler 14.10 Yaban- cı Rlm: Korkusuz Kardeşler 16.00 Haberler 16.30 Yorii Rlm: Kahreden Kurşun (Tekrar) 18.05 Dizi: Kay- gısızlar 19.00 Ana Haber Buitenı 20.30 Yabancı Fitm: Güzellik Çağı 22£0 Işte Hayat 23.25 Bahar Tunalı ve Kalemler 01.30 Kaygısızlar Tekrar) 04.00 Tropıkal Avust- ralya 05.00 Klip 2000 (Tekrar) (0 212 284 31 50). 4 M t , j 10.45 Spor Dünyası 11.00 Haber Bülteni 1 E < 3 İ 11J5KahveMolası 12.15 Yansımalar 12.35 ^ ^ Sekizinci Etap 14.20 Bır Zamanlar 14.35 Belgesel: özelTimler 15.40 Estet 16.15 Hobi 17.45 Spor Dünyası 18.10 Çuvaldız 19.15 Küçük Bir Öykü 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Semih Balcıoğlu'nun Çizme- dikleri 22.00 Haber Masası 22.40 Yansımalar 23.00 Iz- düşüm 00.35 Başkent'ten (0 212 288 51 52). mymmrm 09.30 Çızgi Filmler: Bremen Mızıkacılan, IMİMM Genç Kurt 10.30 Hayat Güzeldir 12.00 Vit- • • • • • nn 12.30 Denizin öyküsü 13.00 Damak Ta- dı 13.30 Dizi: Ikimize Bır Dünya 14.10 Sağlıkla Rande- vu 15.10 Küçük Kız 15.30 Genç Kurt 16.00 Vitrin 16.30 Bremen Mızıkacılan 17.00 Çay ve Sempatı 18.00 Dizi: Müthiş Ikızler 18.30 Sıhıriı Ayna 19.00 Ana Haber Bul- teni 20.20 Scrabble 21.20 Yabancı Film: Sokak Çe- teleri 23.00 Murat Shovv 00.30 Parametre (Canlı) 01.30 Yabancı Film: Adalet Avcılan (0 212 313 50 00). 09.30 Yabancı Film: Guffman'ı Beklerken 11.00 Yabancı Film: llk Suç 12.50 Yaban- cı Rlm. Dorothy Adında Bir Kadın 14.45 Ya- bancı Film: Dördümüze Bır Eş 16.45 Yabancı Film: Ka- mera Arkası (Şifresiz) 17.00 Ülker - Efes Basketbol Kar- şılaşmas) 18.30: Seinfeld 20.30 Yabancı Film: Insan Avı 22.15 Yabana Film: Bıçağın İki Yüzü (Altyazılı) 00.20 Ya- bancı Rlm: Erkeğım 01 ^ 5 PlayboyTV (0212336 75 15). 07.30 Güne Başlarken 09.00 Çocuk Bahçe- si 10.00 Müzik Pman 11.00 Yabancı Film: Kahramanlar Rlosu 13.15 Yabancı Film: Bravo Kalesi'nden Kaçış 15.15 Önce Sağlık 17.00 Haber 17.15 Kurdele 19.30 Flash Ana Haber 20.30 Ma- ça Doğru 22.00 Flash Takıp 23.00 23. Saat 24.00 Ya- bancı Film: Tehlikeli Yarış (0 212 256 82 82). 11 -00 Ushuaia 13.00 Dc- ğanın Şahitlen: Gezegen- ler 13.30 Eski Çağlar: ilk Kuşlar 14.00 Yalnız Gezegen- Israıl ve SinaÇölü 18.00 VahşıDoğa 19.00 Bu- günün Sığınaklan: Tanzanya 19.30 Do- ğanın Şahitten: Gezegenler 20.00 2000'ın Otesınde 20.30 Populer Bılım: Buyük Özel Efektler 21.00 Tanhte Dönüm Nok- talan: Truva Kazılan 21.30 Adalann Ef- saneleri: Azız Patnck 22.00 Discovery Profili: Kayıp Uygarlıklann Peşınde 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). Jimi Hendrix konseri (Kanal E, 23.00te. e11.05 Para Raporu 11.40 Sek- tör Sohbetlen 12.05 Para Ra- poru 13.00 Haber 13.30 Art- vizyon 13.40Seans Arası 1435 Para Raporu 16.40 Eko Fınısh 17.40 Hedef Unıversıte 18.00 Dızr Hollyoaks 19.00 Dızı: Eviı ve Çocuklu 19.30 Dizi: Çıplak Gerçek 20.30 Dızi: Tatlı Sert 21.00 Yabancı Film: Jan Dark 23.00 Konser: Rock Jımı Hendrıx 24.00 Ya- bancı Rlm: Exotica (0212 328 01 01). 07.30 Kıss TV Müzik Yayı- nı 18.00 Belgese!: Doğal Yaşam 19.00 Belgesel: 20. Yuzyıhn Büyük Olaylan 19.40 Dizi: Sa- vaş ve Banş 20.30 Genış Açı 21.00 Ya- bancı Rlm: Tonka 22.50 Dızı. Görun- meyen Adam 23.30 Muzık: Schubert 00.30 Belgesel: Salvador Dalı 01.20 Ya- şamak İçin öldür (0 212 502 98 02). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 11.00 Kısa 13.00 Sporstıne 15. 00 Ayşın 16.30 Mine 17.30 Mega 5'li 18.00 Bir Numara Seç 19.30 Klip 19.45 Haberler 20.15 Klip 20.30 Top 1021.00 Haberler 21.30 Meröe Mertçe 22^5 Ha- berler 22.35 35 MM 23.00 Jess 01.30 Turk Halk Muzıği (0 272 288 75 75;.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog