Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

J% ^SAAT KESftVTİStZ IİZMET ' f M SMT MRBE KtlU» TEHM / / # SMT ÜYHJK KABULO A A * SMT Mnp Sfrflftfe OUNAÖ Mm f sMrnKsmfKfnpsffn^ gtız taıabın adtnı, kredı k.aranızın numarası \e son itullarma tanhj ılebırhkte bıklınn kitapevımzde oİsun ^dmızı sovadınm ve telefon umaranız] da bıldınDeyı unutmaym Uye değılsemz, dılersenız ûyc de oiun ya da üyehğmızı yenılevm tŞLEM BtRTELEFQN'L\:0212 514 01 96 Cumhuriye7 6 . YIL SAYI: 27133 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) U M H U R I N K Ü Ü R Cumhunyet Kitap Kulübü jŞalbnlannda ve Temsilcilıklerinde EDlbERG SpA -ltahva Trasknnde ûrctıtmıştır) .12)514 01 96 F*s#12)S14 01 95 20 OCAK 2000 PERŞEMBE M I ILHAMI BEKIR ALTIN DESTAN-I Mustafa Kemal Atatürk İlhami Bekir (1906-1984), Atatürk'le ilgili en renkli şiirleri yazmış şairlerimizden biridir. Şaire, Cumhuriyetin onuncu yılında (29 Ekim 1933), Mustafa Kemal ve devrimleri için on bir şiir yazdırılmıştır. Bu şiirler için, özel olarak Atatürk'ten eski ve yeni harflerle imzaları istenmiş, bu imzalarla kitabın kapak kompozisyonu yapılmış ve kırk sayfalık eser, Yeni Türk dergisi tarafından okurlara armağan edilmiştir. İlhami Bekir, Atatürk'ü konu edinen ilk eserini 1927 yılında yazmıştır. Üç bin dizelik bu destan, Türk şiirinde ilk devrimci eserdir. Atatürk'le ilgili ikinci kitabını şair 1933 yılında yayımlamıştır. "Altın Destan Mustafa Kemal Atatürk", şairin, Atatürk'le ilgili üçüncü şiir kitabıdır (29 Ekim 1973). Binlerce dizelik bu destan, hem üstün değerde bir sanat eseri hem de gerçek bir tarih kitabıdır. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Ankara'da yapılan operasyonda, suikastta kullanılan bomba düzeneğinin aynısı ele geçirildi KışlahVla Hjzbuflah izi> Ankara Emniyeti, bir süredir izlediği Hİ2bullah'ın Etimesgut'taki hücre evine, örgüt yönetiminden yapılan " Yerlerinizi terk edip kayıplara kanşın" emri üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 5 terörist, ön sorgulannda, Tarsus'ta geçen yıl öldürülen iki öğretmene ilişkin eylemin kendileri tarafindan yapıldığını söyledi. SKUDAR'DA 10 CESETBULUNDU Boğarak öldürdüler• Hizbullah'ın Üsküdar'daki hücre evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Hücre evinin bahçesine gömülmüş ve kaçınlan işadamlanna ait olduğu sanılan cesetler bulundu. Cesetlerin boğularak öldürülen insanlara ait olduğu belirtildi. îstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, Hizbullah operasyonuna ilişkin "Bu ciddi bir konudur. Operasyonla ilgili bizi biraz rahat bırakın" dedi. to > Çevre illerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 terörist de Ankara'ya getirildi. Gözaltına alınanlar, gazetemiz yazarlan Uğur Mumcu, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok suikastlan konusunda da sorgulanıyor. Emniyet yetkilileri, Tahran bağlantısı konusunda "tran, Hizbullah'a her aşamada destek veriyor" açıklamasını yaptılar. AŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT 'Hizbullah'ı kurutacağız' # "Nasıl PKK'nin kaynağını Türkiye'de ve dünyada kurutmaya başlamışsak Hizbullah'ın da kaynağını kısa sürede kurutacağımıza inanıyorum" diyen Bülent Ecevit kararlılıklannı vurguladı. Ecevit, Hizbullah operasyonu için "Bir yandan din sömürüsü yapar, bir yandan bölücülük yapar, bir yandan tehditle, adam kaçırma ile parasal vurgun peşinde koşar. Gizlilik içinde ve hücre sistemi ile çalıştığı için de izlenmesi bir hayli zordur. Ona rağrnen bu zorluğu, Emniyet Teşkilatımız yenmeyi başarabihniştir" dedi. • 8. Sayfada Üsküdar'da düzenlenen operasyon sonunda Hizbullah'ın hücre evinin bahçesine gömülmüş cesetler bulundu. ) Laboratuvar incelemesi sonunda, Etimesgut'taki evde ele geçirilen bomba düzeneklerinin, Kışlalı suikastuıda kullanılan bombayla aynı düzenekte olduğu kesinleşti. Üst düzey bir istihbarat yetkilisi Kışlalı suikastıyla ilgili umut verici konuşmak için erken olduğunu belirterek "bu sürecin sonunu beklemek gerekiyor" dedi. ANKARA (CumhuriyetBfirosu) - Hiz- bullah'a yönelik operasyonlar sırasında gazetemiz yazan Prof Ahmet TanerKış- lab suıkastının aydınlatılması yolunda ümıt ışığı olarak görüJen bulgulara ulaşü- dı. Ankara emniyeti, bir süredir izlediği Hizbullah'ın Eumesgut'takı hücre evine; Beykoz operasyonunun ardından örgütün milıtanlanna "Yerlerinizi terk ederek ka- yıpJanı kanşuT uyansı üzenne operas- yon duzenledı Operasyonda 2'sıkâdın 5 kışı gözaltına alınırken yapılan aramalar- da Kışlalı suikastında kullanılan bomba düzeneğinin aynısı da ele geçınldı Fark- lı kentlerde gözaltına alınan 4 örgüt mili- tanı Ankara'ya getınldı. Gözaitma alınan- lar, katledılen gazetemiz yazarlan Uğur Mumcu, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok suikastlan konusunda da sorgulanı- yor. 21 Ekım 1999'da evınin önünde oto- mobüine yerleştuilen bombanın patlama- MArkasıSa.8,Sü.3te Hizbullah'ın yolculuğu Orgütün yeni üssü îstanbul # Hizbullah'ın Tûrkiye'nin en kalabalık kentini üs olarak seçmesinin kökeninde, "hem şeriatçı ÎBDA-C örgütü ile diğer Islamcı örgütlerin yapılanmasını bozmak, hem ekonomik açıdan güçlenmek hem de bu kanatta 'tek hâkim' ohna düşü" yatıyor. Operasyonda öldürülen örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun amacı "Şeriat devleti kavgasını 2000 yılında Istanbul'dan sürdürmek"ti. NBDETFMUÇ'al • 7. Sayfada Çunıhııriyet yıdartbr uyanyorduCumhmiyet gazetesi uzun süredir Hizbullah tehükesi- nedikkatçekmiştLKanhdindterörörgütünûnrantpay- laşunı için işkdiği dnayedere, adam kaçırma ve fidye olaylanna yer veren Cumhuriyet, HizfouOah'ın PKK ka- dar tehükeb' bir örgöt olduğunu betirtmiştL Örgûtûn si- yasi bağtanülanna da yer veren gazetemiz, s k ak Hiz- baDah'm tran ve RP ile de ilişkileri bulunduğunuyazmış- ü. Humeyni devriminin ihracı amacrvla tran'm Türki- ye'de faaöyet gösteren Hizbullah'a destek verdiğini beJ- gekre dayanank yazan Cumhuriyet, Tahran'm bu ör- gütü PKK've alternatifolarak beskdiğmi de beürtmişti. Harrazi 'nin sohbet toplantısı <PKK terör odağı' # tran Dışışlen Bakam Kemal Harrazi, "Bizim dış pohtıkamızı bılıyorsunuz. PKK'yı reddedıyoruz ve onun yaptıklannı kesinlikle benimsemiyoruz" dedi. # tran ile Türkıye arasında güvenlık alanında işbirligi olduğunu söyleyen Harrazi "Ortak güvenlik komisyonlan ve komitelen halinde her yıl görüşmeler yapılıyor. Orada bu konular da görüşülüyor. Her ıkı ülke de toprağının böyle bır terör odağından temizlenmesını ısuyor. tki ülke arasında uzun sınır boylan vardrr, bunu yanlış kullananlar olabilir" dedi. • 4. Sayfada Okullar tatil ulaşımfelç # Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkısini sürdürüyor. Şehirlerarası yollarda ulaşım güçlükle sağlanırken 10 karayolu ulaşıma kapandı. Pek çok kentte şehirlerarası otobüsler sefere çıkamadı. Ankara'da okullar pazartesı gününe kadar tatil edildi. Şanlıurfa'ya 61 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı Yağış nedenıyle meydana gelen trafık kazalannda çok sayıda yurttaş yaşammı yitirdi. • 3. Sayfada Ecevit'ten Cumhuriyet övgüsü # Gazetemizin kültür hizmeti olan 'Cuma Kitaplan' arasnıda yayunlanan Ingiüz tarihçi Arnold Toynbee'nin "Türkiye; Bir Devletin Yeniden Doğuşu" adlı kıtabmdan almfılar yapan Başbakan, Cumhuriyet'in ilk yıllanndakı tanmı anlattı. # Ecevit, önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalarla tanm sektöründeki eğitim, istihdam ve üretim kalitesi sorunlanna çözüm arayışlannı hızlandıracaklannı söyledi. H 5. Sayfada MÎLLÎ PİYANGO ÇEKİLDİ . M 17. Sayfada TBMM'YE TAHKİM DAYATMASI U 5. Sayfada BENZÎNE YÜZDE 3 ZAM YAPELDI • 9. Sayfada BfflSA [ DOLAR 1 MARK ] AUTN Xn 1:414 547 500 .Tceto . öncekj 1577 547^00 Oun 283J00 5-065.000 Onc«kı GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sağduyu Şehit yakınlannı kabulünde dikkat etrjm; Cumhur- başkanı Demirel, karşısındakilerle konuşurken sık sık "kardeşım" diye söze başlıyor. Bu türden konuşmalannı ya da özel söyleşilennde- ki üslubunu yakından ızleyenler, Demırel'in söze "kar- deşim" diye başlamasını hayra alamet saymazlar. Zira; karşjsındakine öfkelendiği, dinlediklerine si- nirlendiği zaman ya "kardeşim" diyor ya da "şekerkar- mArkosıSa.8,Sü.l'de Aşka ve müziğe âşık bir yazar Nevra Bucak Nevra Bucak öyküyle başladı yazm yaşamma. Sonra kadm dünyasını irdeleyen romanlarıyla çıktı okur karşısına. Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü de kazanan Bucak'ı tanıtmaya çalıştrk sizlere... Bugün Cumhuriyet le birlikte... GÜNDEM MUSTAFA BALBAY THE(0M Hması! Başlık iki anlamda okunabilir: Tetekom "elma"sı... Telekom "elmas"\... Bu kurumun özelleştirilmesiyle ilgili yasa Mecltste. Bakalım, yüce Meclis nasıl okuyor... TELEKOM'un 75 bin çalışanı var. Yıllık drosu 3.3 mil- yar dolar. Yıllık kân 1.2 mılyar dolar. En çok kurumsal vergi ödeyenler listesinın en üst sıralannda. MArkasıSa.8,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog