Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 2000 ÇARŞAMBA CUMHURtYET SAYFA HABERLER Yurtsever'in öldürülmesi • İstanbul Haber Servisi -HADEPKocaeliIl Binası'na Kasım 1998'de yapılan polis baskım sırasında dövüldükten sonra gözaltında gördüğü işkence sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen emekli öğretmen Metin Yurtsever olayıyla ügili 16 polisin yargılanacağı davanın ilk duruşması tzmıt Ağır Ceza Mahkemesi'nde yann başlıyor. IHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Eren Keskin, davanın iddianamesinde "Kastın aşılması terimi kuüanılarak Yurtsever'in ölümünden sorumlu polislerin adeta aklanmaya çalışıldığı, kaburganın kınlmasına, vücudun her bölgesinde; kanama, ödem ve ekimozların varlığına karşın, 'kastın aşılması' gibi bir gerekçeyi kabul ermiyoruz" dedı. EKektrik kesintisi • tstanbol Haber Servisi - Kumburgaz'daki trafo merkezlerinde yapılacak bakun çalışmalan nedeniyle cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 09 00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak yerler şöyle: Babanakkaş, Izzettin, Örcûnlü, Kızılcaali, Kestanelik, Çanakça, Dağyenice, Yalıköy ve Yazlık köyleri ile Şişecam Fabrikası, Setaş Boya Fabrikası, Primateks Fabrikası ve Botaş. Tanker attklam SOPIHI oldu • İstanbul Haber Servisi - lzmit Atık ve Artıklan Antma, Yakma ve Değerlendirme AŞ (İZAYDAŞ) Genel Müdürii Kenan Evin, karaya oturan Rus Bandırah 'Volganefl 248' adlı tankerin atıklannın yakılmak üzere tesislerine grtmKHğini ve tehlikeli ahklann yakılarak bertaraf edilmesinin her ülkede uygulanan bir yöntem olduğunu belirtti. Greenpeace yetkilileri ise toksik zehirlenmeye sebep olabileceği gerekçesiyle atıklann yaktfmasına karşı tutumlannı sürdürüyor. TBVlA'dan açddama •İstanbul Haber Servisi - Tûrkıye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varüklan Koruma Vakfı (TEMA), Orman Bakanlığı personelinin maaşlannın Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden ödenmesini eleştirdi. TEMA'dan yapılan yazüı açıklamada, "Ormanlann biyolojik çeşitlilik taşıması, erozyonu engelleyici özelliği olması gibi özellikleri göz önüne alındığında ağaç keserek maaş ödemenin kabul edilemez bir hata olduğu ortadadır" denildi. TutukJularııt başvunusu • İstanbul Haber Servisi- Ümraniye E Tipi Cezaevfnde bulunan bir grup tutuklu, bazı tutuklulann fotoğraflannın altına "azılı terönst" yazılarak nizamiye kapısına asıldığı ve katliam ortamı hazırlandığı iddiasıyla Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Hükümlüler başvurulannda, uygulamanın ailelerini tedirgin ettiğini belirterek, "Bize yönelik her türlü saldın ve ortaya çıkacak sonuçtan cezaevi idaresi, jandarma subaylan ve Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı sorumlu olacaktır" dediler. Yurtta depremler • İstanbul Haber Servisi - Kütahya-Tavşanh ve Karadeniz'de hafıf şiddette deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi KandiUi Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, dün merkez üssü Kütahya- Tavşanlı'da saat 11.57'de 2.7 ve Karadeniz'de saat 16.19'da3.2 büyüklügünde deprem meydana geldi. Kilis ve Soma'da iki kişi donarak öldü, birçok yerle ulaşım sağlanamıyor Soğuk hava eğLtmıi durdurduHaberMerkezi -Soğuk hava ve kar yağı- şı yurdun büyük bölümünü etkisi altına al- dı. Kilis ve Soma'da iki kişi donarak öldü. Orta Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar ya- ğışı yuzünden 750 köy yolu ulaşıma kapan- dı. Bazı ilçe merkezlerinde kar kalınhğı 50, yûksekkesimler de ise 120 santimetreye ula- şırken pek çokokulda eğitim ve öğretime ara verildi. Başkentte gece boyunca etkisıni sür- düren kar yağışı, belediye ekiplerinin yeter- li mücadele yapmaması sonucunda Ankara- lılarrn zor ve sıkıntıh bir sabah yaşamalan- na neden oldu. Devlet Meteoroloji lşleri Ge- nel Müdür Yardımcısı Halfl Kütahya, kötü hava şartlannın ve kar yağışının bugün ve yann da etkisini sürdüreceğini bildirdi. Ge- nel müdürlük olarak, kurumlara ve beledi- yelere önceki gün bir "uyan vazBi" gönder- diklerini belirten Kütahya,"Yağçlar kar,y- eryer tipişekfinde devam edecek.Tüm yurt- taşbr, kurumlar ve belediyeler öniemierini buna göre ahnaular'' dıye konuştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar Niğ- de, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın Elbis- tan ilcesinde üç, Denizli'nin Kale üçesi, Kır- şehir, Hakkâri-Yüksekova, Yozgat, Sıvas- Yıldızeü, Gaziantep, Kilis, Kahramanma- raş. Çorum, Yozgat, Afyon-Dinar, Amas ya, Kınkkale ile Karaman'ın Ermenek ilçesin- de ve Samsun'un Havza ilcesinde iki gün, Elazığ, Burdur'da, Konya'aın Hüyükve Yu- nak, Denizli'nin Çameli ve Bozkurt, Ispar- ta ve ilçelerinde, Kayseri'nin Yahyalı ilce- sinde ise bir gün tatil edildi. Ankara Valili- ği de Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölba- §ı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahal- le ilçelerinde okullann bugün tatil edilme- sini kararlaştırdı. Köy yoBan ulaşıma kapandı Orta Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'da 165, Ordu'da 150, Sinop'ta 135, Amasya'da ise 300 köy yolu ulaşıma kapandı. Samsun- Ankara ve Samsun-/ İstanbul karayolunda denetimlerini arttıran bölge trafik ekipleri, araçlannda zincir bulundurmayan sürücüle- rin yola devam etmesine izin vermiyor. Kah- ramanmaraş'ta 300, Adıyaman'da da 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Çorum'da ise 500 köy yolu ulaşıma kapanırken Eskişehir son yıl- lann en soğuk günlerini yaşıyor. Kentte ön- ceki gece hava sıcaklığinın eksi 10 derece- ye düşmesi sonucuPorsukÇayı dondu. Kon- ya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 65 köy yo- lu ulaşıma kapanırken Konya bağlanhlı 7 ana karayolunda da ulaşun güçlükle sağla- nıyor. Türk Hava Yollan'nın Konya-/ istan- bul uçak seferi de dün gerçekleştirilemedi. Yetkililer, 3. Ana Jet Üssü'ndeki pistin kar nedeniyle kapah olduğunu, çahşmalann sür- düriildüğünü bildirdiler. Donarak öldüler Kilis Belediye Pasajı'nda tuvalet bekçili- ği yapan Şevkettin Kutiugün (55) ile Mani- sa'nın Soma ilcesinde lise öğrencisi Hûse- yin Yıtanaz donarak öldü. Muğia'ya kar yağdı Kent merkezinde, önceki akşam saatle- rinde başlayan kar, "kar görmeye ahşık ol- mayan" Muğlalılan sokağa döktü. Sabah bembeyaz kar örtüsüyle karşılaşma umu- duyla yatan Muğlalılar, kar kahıüığının 1 santimetreyi geçmediğıni görünce üzüldü- ler. Muğla'nın yüksek kesimleri olan Yılan- lıdağ ve Göktepe mevkilerinde ise kar ka- Unlığuun 10 santimetreyi geçtiği belirtildi. Öte yandan, Şanhurfa kent merkezine 7 yıl- dan bu yana ilk kez kar yağdı. tl merkezin- de, kar yağışı sonucu çok sayıda maddi ha- sarlı trafik kazası meydana geldi. Yoğunkar yağışı nedeniyle Şanhurfa-Diyarbakır, Şan- lıurfa-Mardin karayoUannda zaman zaman ulaşım kesildi. THY'nin Ankara bağlanöh Sanhurfa-îstanbul seferi, yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamadı. Hatay'ın Reyhanh il- çesine de 1994 yılından bu yana ilk kez kar yağdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınhğının 3 santimetreye ulaştığı öğrenildi. 7 kişi mahsur Erzurum'un Ispir ilçesinden yola çıkan 2 araçta bulunan 7 kişi, îkizdere-/ Erzurum karayolunun Ovit Dagı Şeytandere mevki- inde tipi yuzünden mahsur kaldı. tkizdere Kaymakamı Morat Dikbaş'tan alınan bılgı- ye göre, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Şey- tandere mevkiinde mahsur kalanlan kurtar- mak üzere jandarma ve karayollan ekipleri harekete geçti. VaiiyoMakaKh Bingöl Valisi Tamer Ersoy, koruması ve şoförü, makam otomobili ile Sıvas-Malatya karayolunun 175. kilometresindeki Halep köpriisü mevkiinde, yoğun kar yağışı ve ti- pi nedeniyle yolda kaldılar. Kara saplanan makam aracı, Kangal İlçe Emniyet Müdür- lüğü'ne bağh ekiplenn yaklaşık 1 saatlik ça- lışmalan sonucu kurtarüdı. DISK: Ekonomikkriz ücretdüşürmeyleçözülmezTürkhe Devrimci tşçi Sendika- _ lan Konfederasyonu'na (DtSK) bağh tüm işyerkrinde yönetim kurulu tarafindan hazırlanan bildiride, httkümetin ücretieri dûşürerek ekonomik krizi çözemeyece- ği vurgulanm. "2000'li Yıllarda Örgütlü Emek, Demokratik Türkjye" kampanyası çerçevesinde hazırlanan bildiride işçiler de hak kayiplanna karşı güç birliğine çağnldı. "ÖrgütJü Emek- Demokratik Türkrye" kampanyası çerçevesinde bugün Kartal'da DİSK Genel Başkanı Vahdeöin Karabay'm da kaülacağı kitiesel bir basın açıklaması yapılacak. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Öymen, zaman kaybedilmeden harekete geçilmesi gerektiğini söyledi 4 Tanm kesimi gözden çıkarddı' ANKARA (Cumhuri- yet Bûrosu)- CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Türkiye'nin Avrupa Bir- liği (AB) üyeleriyle re- kabet edecek duruma gelebilmesi için, hiç za- man kaybetmeden bazı adımlar atılması gerekti- ğini söyledi. Hükümeti tanm kesimini gözden çıkarmakla suçlayan Öymen, 1999 yüuun ta- nm kesimi için "peri- şanhk yıta" olduğunu söyledi. Öymen, dün Türkiye Ziraat Mühendisliği 5. Teknik Kongresi'ne ka- üldı. Öymen, burada yaptığıkonuşmada 1999 yüınm tanm kesimi için tam anlamıyla perişanlık yüı olduğunu söyledi. Yurt gezileri sırasmda tanm kesiminin sıkınO- lanna yakmdan tanık ol- duklanm anlatan Öy- men, Trakya'da ayçiçeği ve buğday, Karadeniz'de findık ve Ege'de pamuk üreticüerinin, tarlalannı, traktörlerini satacak du- ruma geldiklerine dikkat çekti. Hükümetin destekleme konusundaki poli- tikasmın belirsiz olduğunu kaydeden Altan Öymen, tanmsal ürün fıyatlannm çok geç i- lan edüdiğini ve aylar sonra ödendiğini, bu arada enflasyonun da sürdüğünü söyledi. Öy- men, "Tanm sanki bir kenara bırakümış gi- bLBaşka işkrie uğraşümyor. Arada bir yasak savma kabuinden 'yumurta kapıya geldi ğın- Gazetemize MMOyöneticilennden ziyaret S) İstanbul Şube Başkanı Ümit Ülgen ile 22-23 Ocak tariblerinde gerçekleştirilecek genel kunılda İstan- bul şubesi başkan adayı Üzeyir Uludağ, Münür Aydm ve Zafer Zoriu dün gazetemizi ziyaret ederek GenelYayuı Yönetmenimiz Örhan Erinç'le bir süre görüştüler. Seçimlere "Demokrat Makina Mühen- disleri" grubu olarak katüacaklannı beBrten Uludağ, seçimlerde MHP ve FP'lilerin oluşturduğu "Mes- lekteBfaüğeÇağn" grubunakaı^vanşacaklanmbehYttitJzevirlJmdağ,NDIP'lflermbüküme^ lerin de yerel yönetimlerde olması nedeniyle bu grubun bulunduklan kunımlann olanaklannı kulla- narak seçimlere hazıriandıklanna dikkat çekerek, demokrat mühendislerin seçimlere tam kadro ka- ühnalarun istediler. TMMOB'ye bağh MMO İstanbul Şubesi'nin olağan genel kurulu, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Oditoryumu'nda 22- 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek. de' bir iki tedbirie, bir iki fıyat Uanıyla, para buldukça para vererek yürûtülen bir düzen olustu. Sanki hükümet tanmı gözden çıkar- mış" dedi. Türkiye'de tanmuı kendi ayaklan üzerinde dunnası bir yana var olanın korun- masmı sağlayacak yönde bile çalışma yapıl- madığma kaydeden Öymen, "Eğer AB'ye gi- receksek, daha önce bizim ne yapıp v apıp on- larla rekabet edebüecek hak gelmek için en aTinrian birtakun adunlan atmamız la/ım. Bu da birdenbire radikal şeküde tanm destekk- rini kısmakla 010132" dıye konuştu. Öymen, tannnn ülke ekonomisinin temel unsuru olduğunun akıldan çıkardmaması ge- rektiğine işaret ederken, hükümetinbunu za- man zaman unuttuğunu söyledi. Oymen ay- nca, CHP'nin tanma verdiği önemi anlattı ve bu konuda çalışma yapmak amacıyla Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Sehi başkanlığın- da bir komisyon oluşturulduğunu da aktardı. Kira artışınafrentasansı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi \ akıf kiralarıııa da suıırlatna geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bûro- su) - Kira arnşlannın 2000 yıhnda yüzde 25, 2001'de yüzde 10 oran- lannda sabitlenmesini öngören ta- san, TBMM Plan ve Bütçe Komis- yonu'nda kabul edildi. Tasan yann da asü komisyon olan Adalet Ko- misyonu'nda görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet sözcülen "LJberalekoaomiıkkira- yamüdahaleohnaz" gerekçesiyle tasanya karşı çıktılar. FP ve DYP'lilerin düzenlemenin anaya- saya aykın olacağı yönündeki gö- rüşlerine ANAP'h Aydm Ayaydm da destek verdi. Vakıflara ait gay- rimenkullerin kiralannın 2000 yı- lında yüzde 25 arttınlmasına yö- neük tasan da Plan ve Bütçe Ko- misyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komis- yonu'nda dün öncelikle vakıflara ait gayrimenkullerin kiralannın toptan eşya fıyat endeksinden az olmamak kaydıyla rayice göre be- lirlenmesi koşulundan 2000 yıh için vazgeçihnesinı ve artış oranı- nın yüzde 25 olarak behrlenmesi- ni öngören yasa tasansı görüşüle- rek kabul edildi. Devlet Bakanı Yûksel Yalova. 23 Ocak 1998'de vakıflara ait gayrimenkullerin kira- lannın rayice göre beürlenmesini öngören bir yasa çıkanldığını, an- cakbunun sorunlara neden olduğu- nu savundu. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle kiralann çok >ükseldi- ğini ve bu nedenle bazı kiracılarla sözleşmelerin yenilenemediğini belirten Yalova, itirazlar nedeniyle davalar açıldıgını vurguladı. Mu- halefet sözcülen her iki tasanyla ilgili eleşnrilerde bulunurken böy- le bir düzenlemenin "Kberalekono- bfleceğmi" savundular. Eleştirilerin ardından gayrimen- kul kiralannın 2000 yüında yüzde 25,2001'de ise yüzde 10 oranında arttınlmasını öngören tasan da ka- bul edildi. Asıl komisyon olan Adalet Komisyonu'ndayann görü- şülecek olantasan, dövize endeks- li kiralar için aynca yıllık artış ya- pılamayacağı hükmünü de getın- yor. ihmal iddiası Bursa'da 2 kişi , gripten öldü BURSAyORHANELİ (Cumhuriyet) - Bursa'nm Orhaneli ıİçesuıe bağh Sığıl Köyü'nde oturan 80 yaşındaki Behiye Göğüs ile torununun eşi, 20 yaşındaki Havva Aydemir, griple birlikte azgelişmişliğin de kurbanı oldular. Önceki gün hastaneye kalduılan 80 yaşındaki Behiye Göğüs'ün, gribin zatürreeye dönüşmesi sonucu yaşammı yitirdiği açıklandı. Gögüs'ten birkaç saat sonra ise torununun eşi Havva Aydemir yaşammı yitirdi. Orhaneli Devlet Hastanesi Başhekuni Hakkı Doğan, yaptıklan ıncelemede 200 haneli köyün neîedeyse tûmününgribe yakalandığını belirlendiği bildirdi. Durumu ağır 4 kişinin hastaneye kaldınldığım açıklayan Doğan, köy koşullanna cehaleün de eklenmesiyle gribin öldürdüğünü söyledi. Bu arada 20 yaşmda yaşammı yitiren ve 7 aylüc hamile olduğu bilidirilen Havva Aydemir'in anne ve babası, kızlannın ihmal sonucu öldüğünü öne sürdüler. Kızlannın kanaması olduğunu ve hastaneye kocasının yakmlan taranndan kaldınhnadığuu savundular. Orhaneli Devlet Hastanesi doktorlan, yöredeki ekonomik ve sosyal yapının geleneksel ve babadan kalma yöntemlerle hastahklarla mücadele etmeye çahştıklannı, bunun da ölümleri getırdığım savunuyorlar. Petrol Ofisi Benzine zam bilmecesi Haber Merkezi - Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, benzin fiyatlarma bugünden geçerli olmak üzere yapacağuu duyurduğu yüzde 10'luk zammı uygulamadan durdurdu. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ilk önce dün akşam saatlerinde yapuğı ilk açıklamayla bugünden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarma yüzde 10-10.1 oranında zam yapüdığını açıkladı. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, yüzde 10'luk 7am açıklamasının ardmdan kısa bir süre sonra yaptığı ikinci bir yazılı açıklamayla benzin zammını durdurduğunu bildirdi. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü tarafindan yapılan yazıh açıklamada, "19.01.2000 tarihinden itibaren uygulanacağı biklirüen aikaryakıt fıyat arnşlan durdurulmuştur" denildi. Geçtiğüniz günlerde tüm akaryakıt ürünlerinin fıyaüan yüzde 5 oranmda düşürülmüştü. Bankalar operasyonu Hükümet ilk gensoruyu mhatadattı • FP'lilerin bankalar operasyonu nedeniyle verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması 148'e karşı 307 oyla reddedildi. FP'li Şener, 10'a yakın bankanın zor durvımda olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuri- bu gidişle devletı Dünya yet Bürosu) - FP'lılenn bankalar operasyonu ne- deniyle hükümet hakkın- da verdiği gensoru öner- gesinin gündeme ahnması 148'e karşı 307 oyla red- dedildi. Görüşmeler sıra- suıda söz alan FP'li Ab- düHatif Şener. 10'a yakın bankanın daha zor durum- da olduğunu öne sürerken; Devlet Bakanı Recep Ö- naL "Operasjon taınam- bnmışnr, yenisi ya dayine- lenmesi söz konusu değil- dir. Bu tür spekülasy onlar ekonomhi sıkınü>a soka- bflir. Sistemde disiplin sağ- lanmışar.djsipündenödün verüemez" dedı. TBMM tatılinden son- raki ilk birleşimde, hükü- met hakkında verilen gen- soru önergesi göruşüldü. FP'ü ABCoşkun. hüküme- tin gece yanlanna kadar çalışarak Bankalar Yasa- sı'nı çıkarmasına karşın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nu oluşturmadığına dikkat çekerek, böyleukle "Ban- kabn so%-acaksınız so\un. biz de LMF'den sian hor- mnılayaeağıııızparayıkre- di olarak abhnıveûa kur- tarakm" mesajı verildiği- ni ileri sürdü. Zor durum- da olan 9 banka daha oldu- ğunu kaydeden Coşkun, bankalar yeminli murakıp- lannın raporlannın zama- nında dikkate alınmadıği- nı söyledi. 5 bankanın fo- na devredilmesiyle halkın soyulduğunu savıınan Coşkun, "HaDan ahı var- *r. Saym Yılmaz'u» sessiz kinesi, sos>al demokraüa- nn rantkesimi için fedaet- tiği uhıs, mflln'etçi kardeş- lerim miie* sizi affetmeye- cek. Şimdi kurtukanız bi- le vebahnden kurtulama- yacaksnuz" dedı. FP grubu adına konusan AbdullaüfŞener de. hükü- metin özelleştirme yapma- sı gerekirken 8 bankayı da- ha portföyüne ekledığini. Bankası'nın bile kurtara- mayacağını söyledi. Şener, şu sorulan yöneltti: "Yaşarbank'tan Ca\it Çağlar'uı şirketkrine 60 mihon marklık kredi kul- landmhmşnudır? Ali Bal- kaner'in şirket gruplanna kuflandınlan 60mihon do- larhk kredinin akıbeti ne olmuştur? Bu kredilerde kimin imzalan \anfar. Fo- na dn redilnıesi banka yö- netimitaranndanmı isten- miştir? Yurtbank'uı fona devTedilme nedenisahiple- rinin bankanın içiniboşah- ması mıdır? Kendi şirket- krme \erüen kredUeringe- ri dönmemesi Ue bu ope- rasyonunbirflinüsivar mı- dır? Egebank'ın Murat Demırel taranndan 1998 yıhnda ahndığı ve tek ku- ruş ödemediği doğnı mu- dur? Sûmerbank'ın kay- naklan sahibi taranndan istismar edihniş midir? Muhıttin Fısunoğlu'nun bunda payı nedir?" MHP "lı Hayrettin Öz- demir. banka operasyonu- nun bazı çevrelere çıkar sağlamak amacıyla yapıl- madığını, bunun radikal ve cesur bır karar olduğunu savundu. Türkiye'de bir gecelik faızlerin yüzde buılere ulaştığı ve TYT Bank ve lmpexbank gibi bankalann ıflas ettiği dö- nemlerin yaşandığını anımsatan Özdemir, tüm ıddialann araştınlacağını söyledi. DSP'li Ertuğrul Kumcuoğhı da, Türk eko- nomisinin yıllardır ıçınde bulunduğu açmazdan çı- kanhnası için gereken her türlüönlemlerin ahndığını belirtirken, gensoru öner- gesini "tahnsiz bir giri- şjm" olarak nitelendirdi. Kumcuoğlu, faızlerin enf- lasyonun altına düştüğüne dikkat çekerek. "Hayalini kurduğunuz bir ütopyayı gerçekkstirdi dhe bu hü- kümeti düşürmeye mi kal- z?" dedı. Adalet Komisyonu DSPveMHP tahkim ödününe âimûyor • Geriye dönük tahkimle ilgili tasan, DSP ve MHP'lilerin direnişi nedeniyle dün çıkanlamadı. Adalet Komisyonu bugün yeniden toplanıyor. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Başbakan Büfent Ecevit'in Davos ge- zisi öncesınde çıkanhnası konusundaki ısranna kar- şm; DSP ve MHP'lilenn direnişi nedeniyle, geriye dönük tahkimle ilgili tasa- n dün komisyondan geçi- rilemedi. TBMM Adalet Komis- yonu'nda, ait komisyon kurulmasına Uişkin öneri MHP'lilerin desteği ve DSP'li AKArabaa'nınçe- kimser kahnası nedeniyle kabul edildi. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçe- i'nin devreye gırmesinden sonra aitkomisyon toplan- tısında geri adım atan MHP'liler tasanya sahip çıkti, ancak bu kez de D- SP'h üyenin çekimser kal- ması nedeniyle geriye dö- nük tahkimle ilgili madde konusunda uzlaşma sağla- namadı. Adalet Komisyonu bu- gün yeniden toplanarak, aitkomisyon raporunugö- rüşecek. Tasannın bugün komisyondan geçirilrnesi durumunda hükümet or- taklan yasanın bir an önce çıkanhnası için genel ku- rulu gece de çalıştmnayı planhyor.Kamu Hizmetle- ri ileİlgili lmtiyaz Şartlaş- ma ve Sözleşmelerinde, Bunlardan Doğan Uyuş- mazhklarda Tahkim Yolu- na Gidilmesi Halınde Uyuhnası Gereken llkele- re Dair Kanun Tasansı dün Adalet Komisyonu'nda göruşüldü. Görüşmeler öncesınde iktidar partilerine mensup üyelerin uyanlmasına kar- şın tasan dün hemen ko- misyondan geçirilemedi. TBMM Adalet Komis- yonu'ndaki görüşmelerin başlangıcuıda hükümet adına Devlet Bakanı Edip Safter Gaydah söz aldı. Gaydah, Enerji Bakanı Cumhur Ersömer'in res- mi bir görüşmede bulun- ması nedeniyle toplantıya katılamadığinı söyledi. Görüşmelerin tamam- lanmasından sonra FP'li- lerin verdiği anayasaya ay- kınlık önergesi reddedildi. Tasannın ait komisyona gitmesi önerisi ise, 10 *ha- yır" oyuna karşılık 11 oy- la kabul edildi. Komisyon Baskaru Emin Karaa "ha- yır" oyu kullanırken, D- SPli AH Arabaa'nın çe- kimser kahnası dikkati çekti. Komisyonun MHP'li üyeleri de ait komisyon kiırulması yönünde oy kullandı. Ait komisyonun hemen çalışmalannı ta- mamlayarak komisyonun bugün yeniden toplanma- sı kararlaştınldı. Ait ko- misyon toplantısındatasa- nnın geriye dönüktahkim- le ügili maddesi dışındaki maddeleri aynen geçirüir- ken, bu madde üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Oy- lamada DSP'li ait komis- yon üyesi İsmail Ayduı- h'nın çekimser kaldı ve bu maddenin aynen geçiril- mesi sağlanamadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog