Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 OCAK 2000 ÇARŞAMBA 12 CJJvUil U İ T J J . / ekonomifacumhunyetcom.tr Cumhuriyet Altını (bm TL) 110cak12 0cak 13 0cak 1 4Ocak17Ocak 180cak D o l a r (sertoest pıyasa satış) 547 000 547.800 540.800 543.300 539.300 541.000 110cak12 0cak 130cak 14Ocak17OcaK 180caK M a r k (serbest pıyasa satış) 285.200 284.300 »»500 > , 283.000 283.300 282.750 110cak12 0caK 13 0cak 14 0cak 17 0cak 180cak Gecelik faizler {%) 36 36 35 " ^ > 28 ı « O * Interbank 38 27 I 1 I 34 \r22 30 20 H0cak12 0cak 13 0cak 14Ocak17Ocalc 18ûcak Borsa mO* Btleşıkendeks 19110 [ I Işlemhacm H0cak 13 0calc 14Ocak17Ocak 180cak BORSA (1. SEANS) 18om moo İKtkı U Eı ü bpa; 3Üİ0O 33.000 «00 4 700 •ffüDJ 16.5SJ '«00 1430 1130 2100C 16Î5D T T 5C 1121 a «m 4S0 36.000 İ8H0 14 7» 32,000 «450 160 30C «00 20000 DOO 01Z*BMaD*ra OBAtaa 37500 0, TJtK M 177M3 3330CC 3T345 utnm 5» mm mm 351000 a* «• 034 AraauSUZU SZOOO 1?1.«M 910 «»641)05 °7S5 6.700 ÛUŞ.DI İ621 em Istfm ea "77JK 1993M U m u * İ1 BongVoEn 054 BSHPıofio 95,000 -6J0C 20250 Ö EczcbsftK 1500 «âüîiV nm 5?095 EGSYıOrt 14250 IKBmkSmia 3JKO «7&T*a&ı OOC » B m s t e » jOO 103 B t p B n Ç * 2930 4.M mFmMmw 3tJX !09firansFrasal. 5İO0 iiOHnMM 5İ00 '11HİW)tt»B*. 63JJ0O .'finans'Jır JOG ;3Fn9oP»GO!teı 6600 114 f « » n * 3430 117 M * O7JM 118 Gertas aOO maMMirt m 2B.T «UOC u a SKF» IF1S HÜBIT.) jıin 4200 164 KanBvpfoiu 1B50 «teafci yoo 171 I t t m T İ B 2J5C 172IMnTt«ı((n| 2J£0 '74 ifatroTatfptft ÂflJ 181 Iflpı 1t2M Î7 Osrotû* r.O 3550 96 0taarOİoSusKaıA.'4JO 99Qzfransfömç 3./S0 aEParsr 0 1 'OB P9IÖ13"» S I P B 2B ÜOP 8 179 94Ü00 K J T 36JD0 38.550 3650) 3SO0C İM 1.1» R» K.M SM İ M 1Ö0C t ü K 16J00 JOG S.M a 171* EM 340O0 TS3.D0D 8567* TjCO 349JBJ 3J TO 1.H lİİM r 2$» 87» I7DM 1SJ51 )M 14<?4M İ.5E 8(10Ou 4ixOX S3 14 £.003 5^000 6333 MM U.M S1E4 3430 37500 1 50G 2250 IM 1M 4 500 46,003 S i a 2t fjOO . ^ 0 0 0 6,^9 3650 25-3K000 iTt t« auna t«i 35JOO Üljffl 36JSI aO 'i1«00 1fl9 171 112.K» 171 5500 F54ttOO0 3İ76 «300 34rOB9 «4JJ95 \ ^2 \S m iM XM S M im MM na na G M 4S.M I1M I1M 63,000 »0000 2253 13,000 "~" taoc \m 1 * "" o"35C OJ23 ta fna ta UB 83TE0O0 l*U aa tsı 27«1 12J« 131O^İ B.IÎ3 58,000 ^26JO0 S8İ66 1250Û 1O525D00 ıi& 6,000 3SIK1J10C _EJ84 ta MI £İ la MM7M iî 'JOS 96 3J0C J00 30^X 0 0 m 4M 3İ500 37^1)0 5,400 &OX 5LHX) 6,100 59JTO S3X 5,300 5jOO 6300 53OC 3-JOO 34 f~ K7M 1T! 000 uDO iM r * 4JC0 im TSSJ ?J500 1151 X M Î430C 3.300 nm Z2J9 jijoc •sst, zmax s ' . 29003 572.31J94 25ü» 0 0 0" 1S"*5C İ3ÛEO0C 6,706 4M 2 H M m 36000 İ1630C 36408 ıHO 8.132JB) 5 ıJOO 376011154 5J83 62000 461J00 ffl7 ^ 5300 V%2£ 6,400 1942SJX0 aa İ1I <a m SM S7M M IM 29J3OD 33JB0 m joc 8250 p ıa ıaİD U250 13 13 ıa Iffl 00 ita ıa 5.412 6.*71 32.473 1IUM IH1 ..... 111İM 1SM 25C 4: *4J0C 586 !M IM.M 7K 5100 42İ34İCO0 ı252 2U0O " !« SSIM 5.50 2S.D00 22JB5JX)C 21,648 nm njua sm m u«m la? 4M t» !.5HM IS 24 T0 ,49 500 24,785 21M " — - - "73 4 1 C 0 5.M «.471M 5.117 IM H J M İ 1(71 525S STBJJİi 5245 6JX I^İJBO İS52 4 000 2<90J)X 477» 15M m7SM 14K İ75I I1MM İB5 ta aOC IS ^<050 TS8J3CJJDD 3850 2S53KCO0 4100 İ74TİS0 19JD0 mm ım ıa,mT 75C JE000 m 112ta 2,325 42S 5 531 1060 251,532250 5*JBD 1459flO i5«j » a 7742 551 OOC n 2 « 4 67 3J8E 412S 19J69 m I7J1 1366 J62 55T ii5«j tı«jr w l a ICT5M l * aOOC 22C.30G 0X89 =0C tJâJCC J86 £O0C 499a00C 16231 mm İS,*» 4M244 57C0 IJJKIOO 6,16 11000 4İ846JM) 2340 4050 49J430CO 4228 9250 &5&O0C 19,154 0 0 C 0C 2 3 4 * M 7JS 11.5a «uaı itjg 161 25235 180 a440C J5,O0C ^ J 3 3 25235 3,4aO İ3JBİİJ00 1=80 7.000 6460JOO ' 403 3650 5.368J3O1 16S0 11)00 îsrıBJ 2 4<: i M M117» S.I6* !!« nm ıüça i7Jn 63,000 4,48 ,.Wİ .... 9 ao ^ r a ...... 135000 16*11 93 1364*5 1400 -388 M 3.(34 6^)0 4228O00 6J95 B.'OC 23OÜ21OO0 TJ1» J5.5H 1B71UN S« Tu 4C6JM «BSB 21500 1a4İ44JM 28Ü2 r» *5İ4.4« ÎS.Ta 64» 5®B! «5o <JB 4U2400C U 1 b 0 0 34T6 3IÛ 5000 2im 3 2M) 56^000 54000 71JÜ5J34 541«1 BORSA (2. SEANS) 18 ocw zm Eı % S7.M I 8 «MD £ 029 !K, S r ! !S NHIık (H/"BO;>Bic MtaTcSan w u BT" 1 * !S 80,000 StEsnsVtaa «I»ısıss 3 n>P*â*M W Mta* 115 Itrthi» 3**Cft «Yatat 123 G 124 £ 125 S tSOUnFatriol» ' Smaqıı 5'00 153ÜatGd8 «79 3,000 Igşb aa»-tCIKmtts 21 A» 2E.CD) 31500 S£ SE?" ı H sstt-r75UegBİo? JSSTA W 4e MfeMınt u SlWq 3S0 74Ü00 HSBB 186 C ifltaı IS, 207PmrSK atoik 209POMBI FMTnsii •S aa aa I7M I M nm VU» I42.M 14ÎM 285 ûGÜ 30SJ0O 2SSİ3GC 5 I 5.400 5,300 i» 2UR İ8 â6TX »29 İS niaieta O.757Ö 981 2i ma ıma ıita r472,75 1?S Î-3CC IS.MM IOIM 14 4J0C 23.574400 İ01 003 ÜS2-M ama aıca 47!7ia ««aıc S8JJB0 14 tS 21141 1 7 * an 47JI3 7SB 37JK H1JS7 295J4 525! 28 ..an«!«. ÎSCO 3J0C 9.130 TODC \m ^2 1:Sna 25& sao 3» Ü3 250C 6500 m SM 15,151!7M 26JO0 6J0O UI 0 SM 1I.M n54«n) 4,4243» »1Sıma O)C O7H1B İÎS 4ta «7İ 5SÜCC 12,'S o. 30 «M V» 61000 2J00 £000 *$ i4ja 1H «154J0C «tnaı ciTia KISTK urm fM »144I.M 6M 7HM ım Iİ5TM SM tHMM -.m ı*:z.m 'BOC İÛOC 1SC0OC Oİ30C 1IM ÜMM 1555DOO 2ED0D "0C JX 3.M rm »m 25J6 J91 2SJS ;.» 4111 1US KJt m 4.7H 57M 5U45M 1 7 » 0 0 4JO02,J¥«8l)0O 4 3 SM rn.« îriC 445654. tijl &T IİR fOT 17 3.4S3 fijft 14500 Î250 11S BJTia H M 72.1S1K 5,000 srscaoo 21v 50 3J91JI0O ADOO * 44(iO0 23(0 «.000 (.M * H W İH 17U33M 4« 1«fHM »m ' » * 3200 4J62J0C 4«SC r-n 741171 S U B 73,000 22JMC 3KM ZH7M 2U11J0 22M00 m,«ll M1M 25i4sarı 1& nıoo 3İİ .-• .. &M D 2 , « 7 * S.B'OOO S4ia I1İ7! 25°90 ÎITI 11* 1.T8 (4331 4003 !JHM I11KJB 6OT 63Ü0C 4 «1000 wm TSfl 1.27ZM 14Z.M m* S.30C 54000 16 aylık tahvilin yıllık bileşik faizi yüzde 35.3 olarak gerçekleşti Hazine maliyet düşürüyor • Hazıne ıhalesı öncesı pıyasanın Turk Lırası açısından rahat olması, bankalann bono ve tahvıle yoğun ılgı gostermesıne neden oldu Ihaleye bankalardan 4 3 katnlyon lıranın üzennde rekor teklıf geldı Ekonomi Servisi - Hazı- ne yılın ılk çıfte ıhalesınde malıyetını yuzde 4O'ın al- tına «Juşurdü 16 ay vadelı ıhalede yıllık bıleşık faız yuzde 35 3 olurken 3 aylık bono ıhalesınde ortalama faız yuzde 38 67 olarak ger- çekleştı Hazıne ıkı ıhalede 2 katnlyon lıraya yakın sa- tış yaptı Hazıne dun 16 ve 3 ay- lık vadelerde ıkı ıhale dü- zenledı Dıale öncesı pıya- sanın Turk Lırası açısın- dan rahat olması, ıhaleye bankalann yoğun ılgısmı sağladı Bankalar 3 ay va- delı bonoya toplam 1 3 kat- nlyon, 16 ay vadelı tahvı- le de 3 katnlyon lıralık re- kor duzeyde teklıf venr- ken, Hazıne gelen teklıf- lerden 3 aylık bonoda 620 7 tnlyon, 16 aylık tahvılde de 1 4 katnlyon lıralık kıs- mını karşıladı 3 aylık bono ıhalesmde or- talama bıleşık faız yüzde 38 67, basıt faız yuzde 34 07 olurkennet sahş 572 tnlyon Iıra oldu Bu arada bono ıhalesınde oluşan faız 25 Ocak, 15 Şubat ve 14 Mart tanhlennde yapılacak ıha- lelenn bınncı kuponodeme- sınde baz alınacak 16 ay vadelı ıhalede ıse ortalama bıleşık faız yuzde 35 30, basıt faız ıse yuzde 37 31 olarak gerçekleşti Banka ve aracı kurumlara 1 katnlyon 390 tnlyon lıra- lık satış yapan Hazıne, bu- nun yanında kamuya orta- lama faız ûzennden 14 tnl- yon lıralık satış yaptı Ha- zıne'nın satış fıyatlan 3 ay- lık bonolar ıçın ortalama 92 1521ıravel6aylıktah- vıller ıçın ıse 66 566 hra ol- du Başanh bulundu Öte yandan uzmanlar, Hazıne açısından başanlı olarak yorumlanması ge- rektığıru belırtıklen ıhale- nın Turk Lırası boUuğunun oldugu bır donemde yapü- masının başannın onemlı bır nedenı olduğunu kay- dettıler Para bolluğunun ^ I M M M H • M M K ^ K H " •*. .f VT^İMMK ' JLmmmmi Offshore mağdurlan gözlem altında £ mağdunı bir grup \atandas. gozlem alttna alındı. Sabah saarierinde Gençiik Parfa'nda toplanan off-shone (kı\i bankacüığı) mağdurlan burada bir basın toplantısı yapüktan sonn, gruplar halınde Merkez Bdrıkası'na mrudıüec Merkez Bankası'nda vctfcüüerte gönişmek iste\en mağduriar taleplennın ohımsuz karşılanması uzenne. gruplar haiinde yûrûverek Başbakankğa grtroek uzereGuvtnparii'a geldiler. Burada,gu\enlikgüçlerince Başbakanlığa gırmeleri engellendi. Guv en Park'ta bulunan bir grup off-shore mağduru Ba.şbakanlığa\urumekistedı.Gu\cnlikguçlerıu\andabuJundular. Ofl^shoremağdurJan Başbakanlığa gıtnıek içu ısrar etmelen ıızenne gozkm alüna ahndılar. MERKEZ BANKASIKURURI CİNSİ 1 ABDDolan 1 Avustralva Dolan 1 1 1 1 Danımama Kronu ngılız Steriıtiı svıçre Frangı svec Kronu 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sud Arb Rıyalı 1Euro 1 Alman Markı 1 Beiçıka Frangı 1 Luksemburg Frangı 1 Tspanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 11rianda brası lOOltalyan üreö IHofandaFbnnı 1 Avusturya Şılıra 1 Portekız Eskudosu 1 Fm Markkası 1 Bulgar Levasr 11ran Rıyalı 1 Rumen Leyı 1 Sunye ürası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Vunan Oranmısı OÖVİZ ALIŞ 546 401 361590 73126 893 388 341528 63 993 5171 377436 1 778 525 1 67 904 146126 550 990 281 717 13 659 13 659 3 311 83 998 699614 28457 250 029 40 042 2 749 92 670 SATIŞ 549 036 363 956 74 491 895 058 343 728 64 659 5 205 379 142 801 950 68 362 146 390 553 648 283 076 13 725 13 725 3327 84 403 702,988 28 594 251 235 40235 2 762 93,117 19 OCAK 2000 EFEKTİF ALIŞ 546 019 359 927 74 074 892 763 341016 63 948 5152 376 039 1 751 847 67 856 145 030 281 520 13639 13 557 3304 83 872 695 416 28 372 249 654 39982 2 728 92 605 124,424 97 17 4 774 673166 106 397 1553 SATIŞ 549 860 366 140 74 662 899 405 344,244 64 808 5 225 380 583 1 828 979 68 519 147 488 283 416 13 746 13 828 3 335 84 530 707,206 28 703 251 612 40 295 2 783 93 331 187,212 146 26 7161 759102 111853 1697 ÇAPRA2 KURLAR 1 ABD Dolan 15085 73705 15973 &4913 10549 14481 80313 37505 1 İD| S IKmylD tSOR 1SDR 1Esro Amstraly] Dolan DMmnrtabMi Bnçn Fnnçı tmçKrony Japon YMI KJiadaDslan Ntıvet Kroto S Arabutan Rıyalı 1 63 57 ABD Dolan 3 2820 ABD Dolan 13665 ABD Dolan 75025811 ? 0084 ASD Dolan Euro dönüsüm oranlan 1 95oö3 403399 403399 166386 655957 0787564 1936.27 2.20371 137603 200482 594573 Alman Marfcı Belçrka Frangı LJbartırgFnggı Bşııyıfl Puibiı FnnzFtingı IrMaüısı ttaty» Lıretı Hollanda Rwm Anıstuıya Şıtim HrteknttUou FınMaıttas BORSA (1. SEANS) ntcurm maitm* İKItl Ea «i* 236 tfüsr S I T İ * M aaaı \n 239TaasOtoıaıiF* 3 T 0 2«TğS0kTcaa 37.000 »1 TmliftıJi J KİSöökat. 38.000 5JO3 5)0 13JM 2JSI 5900 8jOC •^ooo 36 OOC 5J0C 5J0C 11Î3 sc2JH0 S2O0 ~000 2->^30C £366.005 55Ü3OJOO ^S5~ÛOÜ S3S45I 33JBJ67 5 584000 r3?xc »ssao 3o38 aJi! 11M !52 5İ4 tO4£ J386 1 36 BOLGESEL PAZAR (1. SEANS) IIVM «100 003 3 ™ 23JHJ lljSO OOBYıpKndFnrsalK. 12250 '5J3Û3 3DO3OC 32500C 310000 11000 ' 6İ23 23O00 25000 24fl)0 4JB0 ' 96 1 JDOO 8000 T ü 0 228JC3İO0 444 «OJOO 2J0C C53 aSOCOOC X im İSK 8400 26O300C 8231 0 3 C C 0 40JK) <i»r -1İ0C 2183281 4 VI 11500 2J5O 12-500 <SM 21 3- GOZALTI PAZARI 180CAR2000 01î BORSA (2. SEANS) 18OCM ksseSeıedı Eı 271 ftn I.IS'fl» Lmm 4» Ü99 2TBİ BOLGESEL PAZAR (2. SEANS) 18 « * ?OT KGfe IMtl 005 Hak39crta 00 T MM 11751 8400 OT İ1İ00 2500 1E.M 1(1 «I İ17E7 nm »751 HJI I«M a * 1"M (7751 1779 »1J5U» 1741 «a 1123 1121 İ.17U5 «17 8,00 1500 8,00 30.33(1000 1332 5 0 0 0 0 4O500 42.000 41J0O 11571105 4 I'S 11 »50 12250 12J00 SOJIIO '2JJ78 İMKB REPO PİYASASI Emısyo'i 2 406 katrtyon T l Irteftank 2996 tgunJukfeoo 1999 7 guntuK repo 2159 15gunlukrepo 2500 21 gunluk repo 26 00 ALTIN Qmhrw m* ftamt 22A»3ttoj 5.035000 33.ooaooc 34JOC300 33Ü0CÜ0C 454S00C 5.066000 ^4000000 38.5ÛC 00C 34J0CJJ» 50KÜOO UAyraitr 2.868550 2963025 nedenını ıse uzmanlar şöy- le açıkJadi "Haziıı* once- ki hafta yapüğı 30 yıl vade- li ihaJede 1^ mflyar dolar- hk tahvil satü. Bu para bu- gün (dün) Turkije'njn ka- sasma girdi Buna karşüık MerkezBankası daha önce vaateOiğigibidövTzgirtşika- dar TL'yi ph-asaya açık pı- yasa ışlemleriyk surdü. Bu da 950 trüyon lira olarak gerçekleşti." Uzmanlar TL fazlasının gecelik faızlen yuzde 18-20 duzeyıne çektıgını, bu ne- denle ıhale öncesı ve son- rası dolaratalepgeldığını dı- legetırdıler Pıyasadadaha oncedenbelırtıldığı gıbı TL fazlası oluşmayacağını kay- deden uzmanlar, 3 ay va- dehbononunbırmiktarpnm yapmasım bekledıkleruu ıfade ettıler Bankalar Faiz indirimi sürüyorEkonomı Servisi- Banka- lann mevduat ve kredı faız- lenndekı ındınmı surüyor 1 ay ıle 1 yıl arasında değışen vadelı mevduat ıçın Demır- bank faızmı yuzde 31-35, Turkbankyuzde 35-37, Yurt- bank yuzde 42-48, Yaşar- bank yuzde 35-38, Ban- kekspres de yüzde 38-40 araügına çeknklennı açıkla- dılar MNG Bank, 1 ay üe 1 yıl arasındaJa tum vadelen- nı yuzde 35 olarak belırler- ken Denızbank 6 ve 12 ay va- delı mevduatı yûzde 38'e ındırdığuıı bıldırdı Akbank ıhtiyac kredısı fe- ız oranını yuzde 4 5'e, taşıt kredısını yuzde 3 4'e, ko- nut kredısını ıse yuzde yûz- de 4'e çektıgını açıkladı Denızbank tükeücı kredısı faızını yuzde 5'e, taşıt kre- dısını yuzde 3 5'e, konut kredısını de yuzde 3 5-4 5 aralığına, EGS bank da ta- şıt ve konut kredılennde ın- dırune gıttığını bıldırdı SERBEST DÖVİZ CİNSİ taflorDaar AlnanMarlo Sn^Fıarfc FrarscRanto HoiafKtiRom InpizSlatn AvustuyaŞin j«rVen AUŞ im 282500 341300 93X0 250000 39O00C 39950 28300 145000 51«S SATIŞ 547X0 233305 343350 mo 251500 896500 «25C 286CD H6000 5210 SOYLEŞILER KOBKÜT BORATAV Medyatik İktisatçılara Soralar Heıtıalde farkındasınız Medyatik ıktısatçılar IMF'ye venlen nıyet mektubunun ardından bır lyımseriık coşku- suna kapıldılar Bu tur coşkulan, geçmışte neolıberal dal- ganın heryukselışınde, omeğjn Ozal'lı yıllarda hep goz- ledık Kendılenneuç-beşaykınsoruyoneltseKacabana- sıt yanrt verecekler^ Kulaklan tıkalıdın ama yıne de de- neyetım • • • Korumaalığın ve devlet mudahalelennın Turkıye eko- nomısınde rant ve hakaz kazançlar yarattığını, ıktıdara yakın ış çevretennıntehıne,ucnetlılenn ve emek yoğun sek- torienn, ozellıkle tanmın aleyhıne sonuçlar verdığını ılen surdunuz ve ıktısadı-sosyal ışlevlen bakımından devieü kuçuttmenın, dışaaçılmanın bayraktariığını yaptınız Son yırmı yıl ıçınde hemen hemen tum ıktıdariann benımse- dığı 'serbestpıyasa ekonomısı'rnn (ne demekse'7 ) bu çar- pıklıklara son vereceğını ıddıa ettınız O halde soyleymız. Nasıl oluyor da, rant, avanta ve vurgun oluşumu açısın- dan ve kaynak tahsısının gıderek artan aianlannın ışadam- lan-sıyası ıktıdar-mafya uçgenı tarafından kapatılması bakımından son yırmı yılın bır benzenne cumhunyet ta- nhı boyunca rastlanmamıştır? Ve nasıl oluyor da onerdı- ğınız polıtıkalann en odunsuz uygulandığı yıllarda reel uc- retler ve çrftçının elıne geçen gorelıfiyatlargoçmuş, sa- nayı sektoaınun kâr marjlan, rtrıal ıkamecı doneme go- re çarpıa boyutlarda açılmıştır^ • • • Uzun yıllar boyunca ozelleştırmeyı, ulusal ekonomının etkınlığını artörmak, KtT zararlanndan kaynaklanan ka- mu açıklannı ortadan kaldınnak ve sermayeyı tabana yaymak gıbı gerekçelerle savundunuz Aynı sektordekı KlTlerle ozel kuruluşlan etkınlık/venm bakımından ve ozelleştırme oncesınde/sonrasında karşılaştıran, KİT açıklannın anatomısını çıkaran nıcel ıncelemelen nıçın gormezlıkten geldınız? Kamu (veya devlet) ışletmelennı blok satışlaria sıctlı bozuk ışadamlanna devretmenın ser- mayeyı tabana yayma sloganıyla taban tabana zıt oldu- ğunu nasıl goz ardı ettınız'' Bu gostermelık amaçlan ta- mamen terk eden, ozelleştırmeyı sadece borç servısını karşılayarak butçe açıklannı kapatmanın bır aracı olarak goren nıyet mektubunun açık yaklasımı karşısında nıçın sesınız çıkmıyor'' Leke taşımayan, şaıbesız kaç ozelleş- tırme uygulaması gosterebılırsınız'' Mafya-ışadamı-sı- yasetçı bağlantılannın en çok açığa çıktğı uygulama ban- ka ozelleştırmelennde gerçekleştığı halde ve bır cumhu- nyet anıtı olan Sumerbank ın kaden ortada ıken, "devlet bankalan ozelleştınlmelı" sloganında hâlâ ısrar ederken yuzunuz hıç kızarmıyor mu? • • • Dış durtyayla can ışlemlennde (yanı mal ve hızmet tı- caretnde, faız-kâr-ucret gelır ve gıderlennde) son on yıl boyunca Turkıye'nın açıklannın toplamı 12 mılyar dola- nn altında olduğu halde dış borçlanmız nasıl olup da 60 mılyar dolar artmıştır'? Son yırmı bır ay boyunca dış dun- yaya karşı can ışlem fazlası veren bır ekonomıyı yone- tenler, anlı-şanlı bırnıyet mektubunu ımzalayarak IMF'den ve uluslararası finans çevrelennden nıçın dış kaynak ıs- fiyorlar' Tanmsal destekleme, sosyal guvenlık sıstemı- nın geleceğı, ozeHeştırme/tahkım konulannda hangı hak- la IMF'ye guvence venlmektedır? Devlet destekiı bır "hor- tumlama" mekanızmasına donuştuğu ortaya çıkan se- kız öze) bankanın kullanacağı kamu kaynaklan ıle ozel sektöre venlen subvansıyon ve teşvıklen toplayinız, bun- lara ıç borç faıztennı de ekledıkten sonra elde edeceğı- nız tutan tanmsal destekleme ve sosyal guvenl/k kurum- lanna yapılan transferlerle karşılaştınnız "Kara delık" sı- fatına hangısı lâyıktır^ Ve borç stokunu geçmış veya ge- lecek borçlanmaya art faızlen etkılı bır bıçımde vergıle- yerek bu kara delığı kapatmaya donuk heronen veyagı- nşımı nıçın battaladınız 7 ••• YıllareJır Turkıye ekonomısının ıstıkrara ulaşamaması- nın ardındakı ana neden olarak "popülızmı" gosterdınız Yanı, sıze gore, ışçıye, memura, emeklıye, koyluye, ge- cekonduluya seçımden seçıme, kartvızîtte, geçıcı veya (o kahrolası "sosyal devlet" safsatası nedentyle) sureklı olarak venlen her "ödun", Turkıye nın felâketı olmakta- dır "Ekonomıde durum"öan sadece borsa ındeksını re- po faızlennıvedovızfiyatlannıanladığınızıçin sanayıure- tımının bır oncekı yıla gore yuzde 3 1 dustuğunun belır- lendığı geçen hafta ıçınde borsanın rekor ustune rekor kırmış olması elbette sızce onem taşımayacaktır Eme- ğıyte yaşayan (ve -farkında değılsınız ama- sızı de yaşa- tan) ınsanlar hıç olmasaydı ekonomı ne guzel yonettle- cektı' Hatta, ekonomı sadece IMF'ye karşı sorumlu tek- nokratlar tarafından yonetılseydı ne guzel olurdu, değıl mı' Populızmın, Turkıye'de yanm-yamafak ışleyen tem- sılı demokrasının toplumsal tabanını oluşturduğunu, onu ortadan kaldırmanın ağır polrtık ve ıdeolo/ık sonuçlannı nıçın goremıyorsunuz'7 "Almadan verme" anlamındakı popülızmı, demokrasıyı gelıştırerek aşmak ısteseydınız, bunun tek yontemının "alarak vermek", yanı sermayeyı ve zengınlen vefgıleyerek sosyal devietı gelıştırmek ol- duğunu görmenız gerekmez mıydı9 • • • Boşuna yanrt beklemeyelım "Küreselleşen Dünya" klışesı, eleştırel duşuncenın yennı alınca bu turden soru- lara yer yoktur (a, yanrtlan aransın YATIRIM FONLARI 18 OCAK 2000 İEESt? SünerTalıvılBMFnıı i S T O p f BM@ü OenfııeiatF Tartş Fon-1 L*< TvBFah2DcM Etha Ebttank B r»BBT rSKBBr TeksMB TMlB p a f l m r«ıaiâaıFw T^TÎJuiFoiı DrtteF *bBTalmrBa»F ' » « Si! îatml-tac AüBrıpıühtFm KoçbantBOeMNF teMentulBüUFn Sffi DejtşkHi FOM Gedık FTfjp D^ı^ıen Fon EkınalerDetıdeıFai HSBCB3a»BIÖ)5*H!fo HS8CBantBTa£>ilB<npFo YmtatBDcMİnFm Dadnıılı8De<SûiFaı fari BJaüttmfm DoıdmlıBIüMFoB SJtetenk B Tın Oetı^en F Ulusal B M k 8 T i » J l 545İW tÛûMH 5573172 23147 ((70917 3471918 5119110 4022625 7920203 2702388 7767017 3125767 57699 71079 5O815M 4355912 2735071 57714 2S57B 4286556 i3075*6 İ4M30 4647011 21226 695967 153754 783547 727024 103O75 44063 18877 1008430 183636 25022 455412 23763i 6823' 2045S8 88202 66921 67320 420010 110529 304096 105548 173728 214054 126682 50790 909/3 33829 78417 15439 56898 30358 24753 58660 23711 49171 43095 45350 11809 41519 33405 30925 27559 27268 17834 Ut 007 026 0.19 197 061 007 0-20 0 0 019 010 094 007 086 ÛCS 055 104 101 018 008 0JH 035 071 0.24 039 -027 0.07 013 0İS 013 OOC 0.21 033 008 167 033 038 024 021 009 005 007 055 080 004 051 080 034 -021 126 016 023 046 029 008 006 046 0.33 136 017 904 001 010 008 030 163 070 0İ0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog