Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

mmmrnmmmmm / % JSMTKESlftta&HbMET ' f v f SMT JUMESE KtUIP TCHM / / f SMT OYHM lUBULO A 4 * SMT KtDlP S*ARte OUINAâ M M U K ıiKStaf Ktnp ş Dıledığınız inabm adını kredı kanımzın numaras! ve son kullanmatarihı ıle bîrlıkte bıidırın. kıtap e\ınızde olsun. Adınızı, sovadınızı \e lelefon numaraniTi da bıldırmeyı ımutnıa>in. Üye değılsenız, düersenız üye de ohm \a da üyebğınızı yenüeyuı HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye İCumhurlyt I A)«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü :rgi Salonlarında ve Temsilciliklerinde (LEDtBERG SpA -ltaly» Tesslmnde üreohmşor ) İ Caddesi No: 3*41 Ç34334) Cağ*0u B IsörtaJ TetÇ12)514 01 96 Faks:(212}514 01 95 76. YIL SAYI: 27132 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 OCAK 2000 ÇARŞAMBA u M H U R İ N K U U R M I ILHAMI BEKIR ALTIN DESTAN-I Mustafa Kemal Atatürk İlhami Bekir (1906-1984), Atatürk'le ilgili en renkli şiirleri yazmış şairlerimizden biridir. Şaire, Cumhuriyetin onuncu yılında (29 Ekim 1933), Mustafa Kemal ve devrimleri için on bir şiir yazdırılmıştır. Bu şiirler için, özel olarak Atatürk'ten eski ve yeni harflerle imzalan istenmiş, bu imzalarla kitabın kapak kompozisyonu yapılmış ve kırk sayfalık eser, Yeni Türk dergisi tarafından okurlara armağan edilmiştir. İlhami Bekir, Atatürk'ü konu edinen ilk eserini 1927 yılında yazmıştır. Üç bin dizelik bu destan, Türk şiirinde ilk devrimci eserdir. Atatürk'le ilgili ikinci kitabını şair 1933 yılında yayımlamıştır. "Altın Destan Mustafa Kemal Atatürk", şairin, Atatürk'le ilgili üçüncü şiir kitabıdır (29 Ekim 1973). Binlerce dizelik bu destan, hem üstün değerde bir sanat eseri hem de gerçek bir tarih kitabıdır. Cuma günü Cumhuriyef 'le birlikte... Şeriatçı terör örgütüne yönelik soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor HizbuHah'akıskac±ÎDER KADRO • Istanbul Valisi Erol Çakır, Beykoz'daki silahlı çatışmada şeriatçı terör örgütünün lider kadrosunnn ele geçirildiğini söyledi ve "Çok önemli bir sonuç alınmıştır. Sorgu, îstanbul Emniyeti'nde devam etmektedir. îleriki günlerde bunun sonucunu birlikte öğreneceğiz" dedi. Çakır, gazetecilerin öldürülen ve sağ ele geçirilen kişilerin Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı suikastıyla bağlantısı olup olmadığı yolundaki sorularını yanıtsız bıraktı. ŞERÎATÇI TERÖR ÖRGÜTÜ Hizbullah 'ın kanlıyolculuğu • Temelleri 1980'li yıllarda Diyarbakır ve Batman'daki iki kitabevinde atılan şeriatçı terör örgütü Hizbullah, 1987'den itibaren özelİikle Güneydoğu'da korku saçtı. Cihat aşamasına geçildiğini belirten mollalann talimatlanyla, Güneydoğu'dan batıya açılmaya başlayan örgüt, Urfa, Gaziantep, Adana ve Mersin üzerinden yeni üssünü Istanbul olarak belirledi. # Güneydoğu'da büyük darbe yiyen Hizbullah, batıya açılma sürecini Hüseyin Velioğlu ile bazı şûra üyelerinin Istanbul'a yerleşmesiyle hızlandu-dı. Örgütün bu kanlı yolculuğunda binden fazla insan öldürüldü, 100 kadar insan toprak sığınaklarda yaşamını yitirdi. NBMETFMMÇ'HyizldbM • 6. Sayfada Mffletvekfli bfle öldürdüler 1991 yılından başlayarak PKK üyeleri ve yandaşlan ile Kürt kökenli sosyalist, demokrat ve çevresinde yurtsever olarak bilinen binlerce kişiye saldınlar düzenleyen Hizbullah, cinayetlerin ardında iz bırakmamaya özen gösterdi. Hizbullah örgütünün HEP Milletvekili Mehmet Sincar'ı da öldürdügü güvenlik güçlerince açıklandı. • 6. Sayfada J\ONCA KURÎŞ'ÎNKİMLÎĞ1BULUNDlF I^N TEHLİKELÎÖRGÜT ı Operasyonda yakalanan Cemal Tutar ile Edip Gümüş'ün sorgusuna, Milli tstihbarat Teşkilatı ve Istihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğû'ne bağlı uzmanlann katıldığı öğrenildi. Sorgudan alınacak bilgilerle operasyonların sürdürüleceği bildirildi. Hizbullahçılann yakalandığı evde, Konca Kuriş'e ait kimlik ve belgeler bulunduğu belirtildi. M 7. Sayfada • Emniyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daire Başkanhğı, Türkiye'deki şeriatçı terör örgütlerini 4 ana başlık altında değerlendiriyor. En tehlikelisinin Hizbullah olduğu belirtiliyor. Diğer üç örgüt ise Iran tarafından desteklendiği öne sürülen Islami Hareket Örgütü, ÎBDA-C ve Anadolu Federe îslam Devleti olarak sıralanıyor. Önce ikiye bölünen örgüt, ardından îlim Grubu Ceyşullah, Hizbullah Vasat, Vahdet adlanyla faaliyet gösterdi. • 7. Sayfada Hizbullah İlimciler örgüt yapısı Şûra (Yürûtme Kurulu) MahmetSudi Hüseyin Velioğlu EtfpOOmüf Cemal Tutar lörgûf/ıcten; lAsken ve siyasi fAsken kanat uyes kanat scfumkjsu) Ha^mAtabrtk M a l m t M M a M * MetnUteen MwatAUa| {Asten kanatj (Asten kanat ûyesı (Askeri kanat ûyesı (Astarilanat tebkçij tetikçi) sonımkısu) ANITBEKLEYENSORULAR Örgütün beyin takıııu yara aldı # Hizbullah'ın vurucu gücü flimcilerin kurucusu Hüseyin Veüoğlu'nun öldürülmesi örgüte büyük darbe indirdi. Beykoz'da yakalanan Edip Gümüş, Hizbullah-flim terör örgütünün askeri siyasi lideri. Cernal Tutar ise Hizbullah llim örgütü Diyarbakn" askeri kanat üyesi. Kalan 5 teröristi polis her yerde anyor. • 7. Sayfada Pazarlık yapıldı mı? # Polis operasyonu gerçekleştirirken hücre evinde örgüt lideri ile şûra üyelerinin olduğunu biliyor muydu? # Çatışma sırasında teröristlerle pazarlık ya- pıldığı iddialan doğru mu? Doğnıysa ne pazar- lığı yapıldı? # Devletin Hizbullah'ı bizzat kurdurduğu ve- ya kuruluşuna sessiz kaldığına yönelik iddialar doğnı mu? # Vali Erol Çakır, teröristlerin Ahmet Taner Kışlalı suikastıyla ilgili olup olmadığı sorusunu neden yanıtsız bıraktı? # Uzun süre aynı adreste kalmaktan çekınen bir terör örgütü neye güvenerek bir ev kiralamak yerine satın almayı tercih etti? Şeriatçı basın 'ürkek' yaklaşb • Şeriatçı basın, Velioğlu'nun öldürüldüğü Hizbullah operasyonuyla ilgili haberlerinde Hizbullah için "terör örgütü" tanımını kullanmaktan kaçındı. Akit gazetesi haber için "Beykoz'a polis baskını" başlığını atarken, Yeni Asya gazetesi operasyona yer vermedi. Yeni Şafak gazetesi ise "Dehşet saatleri" başlığını kullandı. • 7. Sayfada V URAL SAVAŞ 'Fazilet rejime meydan okuyor' # FP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada Anayasa Mahkemesi'ne sözlü açıklamalarda bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, FP'nin halkı devlete karşı kışkırttığım söyledi. # FP'nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatma gerekçeleri arasnıda yer alan türban istisman eylemini RP'den daha fazla gerçekleştirdiğini vurgulayan Savaş, RP'nin devamı olan FP'nin rejime meydan okuduğunu savundu. • 5. Sayfada DEVLET BAHÇELl'DEN İDAM SÖZÜ • 5. Sayfada Kış, eğitimi durdurdu Tûm Anadohı'da binlerce köy yohı ulaşnna kapandı, kar kahnhğı yer yer 120 santimetneye kadar ulaşırken pek çok kentte okullar tatil edildL Kilis ve Soma'da 2 kişi donarak öldü. Enerji nakil hadarmda meydana gelen anzalar vüzünden pek çok yerieşim birimine elektrik verilemedi, haberieşmede aksakhklar yaşandı. • 9. Sayfada Harrazi açıkladı Kafkaslar paktına Iran1dan destek# Ankara'da temaslarda bulunan Harrazi ve Cem dün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiler. Görüşmelerin dünkü bölümünde bölgesel ve uluslararası sorunlar masaya yatınldı. # Afganistan'da yaşanan sorunun giderilmesine yönelik bir değerlendirme toplantısı konusunda görüş alışverişinde bulunan iki dışişleri bakanı, Ortadoğu banş süreci, hak'uı geleceği ve Kafkaslar konusunu da ele aldılar. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Iran yö- netimi, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve banş için pakt kurulmasuu önerdiği Kafkaslar'da güvenliğin sağlanmasına yönelik her türlü kat- kıyı yapmaya hazır olduğunu bildirdı. Iran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi, ülke- sinde PKK teröristlerinin bulunduğunu kabul etmezken, lsrail-Türkiye işbırlığınden duydu- ğu kaygıyı dile getirdi. Dışişlen Bakanı İsma- flCem, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ihşkılerin geliştirilmesini istediklerini, bu kap- samda gümrük tarifelerinin düşürülmesini gö- rüştüklerini bildirdı. İki ülke, düzenli siyasi görüşmelerde bulunmak için bir mutabakat imzaladılar. Resmi bir ziyaret için Ankara'da temaslar- da bulunan Harrazi ve Cem dün sabah saatle- rinde Dışişlen Bakanlığı'nda bir araya geldi- ler. Görüşmelerin dünkü bölümünde bölgesel ve uluslararası sorunlar masaya yatınldı. Af- ganistan'da yaşanan sorunun giderilmesine yönelik bir değerlendirme toplantısı konusun- da görüş alışverişinde bulunan iki dışişleri ba- kanı, Ortadoğu banş süreci, Irak'ın geleceği \Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Uğur Mumcu davası Çetinyine ifade # Gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayına kanştığını ileri süren Abdullah Argun Çetin, Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istemediğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Adli Tıp Kunımu, gazetemiz yazan Uğur Mum- cu'nun katledildiği bombalı suikasta kanş- tığmı iddia eden Abdullah Argun Çetin ın "cezaiefaMyetinmtamolduğu''nu bildirdi. tlk duruşmasında Pişmanhk Yasası'nm yürürlü- ğe girmesi durumunda önemli açıklamalar- da bulunacağını iddia eden Çetin, dünkü otu- rumda Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istemediğini söyleyerek >ine ifade değiştir- di. Ankara 1 No'lu DGM'de görülen dava- nm dünkü oturumuna, Çetin ile müdahil Bey- MArkasıSa,19,SH5'te UĞUR MUMCU ETKÎNLİKLERLE ANILACAK • 19. Sayfada DSP VE MHP GERÎYE DÖNÜKTAHKİME DİRENİYOR • 9. Sayfada BURSA'DA 2 KİŞİ GRİPTEN ÖLDÜ M 9. Sayfada HÜKÜMETİLK GENSORUYU ATLATTI • 9. Sayfada BOftSA û DOLAR i MARK CÛDun M7.800 Oncekı 547 000 ALTIN Dun V-cei 5 040000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tarımsal Gürültü Mesut Yılmaz'ın partisinin Başkanlık Divanı'nda hükümet icraatı, özelİikle liderler zirvesiyle bağlantılı açıklamalan, doğrusu bir lidere yaraşır içerikte. Öcalan dosyasının TBMM'ye gönderilmesinde di- renen Devtet Bahçeli'yi nasıl "ikna ettiğini" anlatır- ken kendine özel bir pay çıkarmaması, MHP liderini zorda bırakacak ifadelerden kaçınması dikkat çekiyor. Yılmaz'ın Devlet Bahçeli'ye "PKK'nin bir terör ey- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de ^Manisah gençler' polislerle ilgfli kararı bekliyor ı Yargıtay'ca bozulan 13 sarnklı Manisah gençler davasında mahkeme başkanı Galip Cengiz Dinçer, sanık avukatlannrn istemlerinin aksine Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde gençlere gözaltında işkence yaptıklan savıyla yargılanan polislerle ilgili dava karannrn beklenmesini kararlaştırdı. IZMtR (Cumhuriyet) - Kamuoyunda Manisalı gençler davası olarak biünen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce bozulan 13 sanıkü DHKP-C davasuıa Izmir DGM'de devam edildi. Mahkeme başkanı GaKp CengizDinçer, sanık avukatlanmn istem- lerinin aksine Manisa Ağır Ceza Mahke- mesi'nde gençlere gözaltında işkence yapuklan savıyla yargılanan polislerle il- gili dava kararunnbeklenmesini kararlaş- tırdı. Izmir DGM'de dün yapüan yargüama- da. gençlerin avukatlan Sema Pekdaş ile PeBn Erda, mahkeme heyetine sundukla- n dilekçede, müvekkillerine işkence ya- püdığının Yargıtay kararlanyla da tescü edildiğıni belirttiler. Avukatlar işkenceci polislerle ilgili Manisa Ağır Ceza Mah- kemesi'ndeki dava sonucu beklenmeden, Yargıtay kararlanna göre karar verümesi- niistedüer. Pekdaş ve Erda, dilekçelerinde şu gö- rüşlere yer verdiler: u CMUK'un326^.maddesindedüzen- knen 'Israr üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca verilen kararlara uymak mec- buridir' amir hükmfi uyannca Manisa Ağır Ceza Mahkemesi işkence suçunun varhğmnı kesnkşmesi sebebhie sanılda- rm cezakndınlmalanna karar vermek mecburiyeündedh*. Kısaca bu davada da, olavın hazırlık soruştunnasım yapan gö- revülerin mağdurlara yönelik eytemleri- , nin işkence nitelipıde olduğu arük kesm- kşmiştir. Hal böjle iken Manisa Ağır Ce- zaMahkemesf nin karanmn beklenmesi- nin ise sonuca hiçbir etkisi olnıav'acak. sa- dece davamızm gereksiz yere uzaması ve bundan dola\ı müvekkillerimizin mağdu- riyeti söz konusu olacakür. Bu durum ise vargılamanın makul sürede bitirilmesi mümkünken bitirümemesi sonucunu ve M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog