Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18OCAK2000SAU 16 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERİ Emanet 11.00 TRTINT Macera /^7N Buyukkente goç eden ıkı aılenın yeraltı dun- yfy yasıyla ılışkılen Yonetmenlığuu Orhan El- mas'ınyapnğı filmde Kadır tnanır, Tanya Arslan, Salıh Kırmızı ve Efgan Efekan oynuyor (1988) Yah 12.00 GAP7V Dram fâ\ Babadan kalma yalıda yaşayan, geleneklen- 'O' ne bağh orta yaşlı bır kadınla, farklı kültür- lere sahıp oğlu ve kızının öykusu SafaOnal'ınyo- nettığı yapımın başrollenm Meral Konrad, Ned- ret Güvenç ve Sezer tnanoğlu paylaşıyor (1990) Bir Kadın Tuzağı 13.10 l.star Macera Otostop yapangenç kıa arabasına aldıktan son- ra başına getmedık kalmayan bır ışadamının öykusü konu edıhyor Yonetmenhğını Şahın Gok'un ustlendığı yapımda Kenan Kalav, Arzu Ay- dın ve Selma Poyraz oynuyor (1987) Bufalo Avcılan 13.15 Flash TV VVestern ©(Pony Soldier) - Wall Kalesı'ne atanan McDo- nald, kalenın gûneyınde bufalo avlayarak ya- şamlannı surduren Kızıldenlı kabılesının tutsak al- dığı askerlen kurtarmakla gorevlendınlır Tyrone Power, Cameron Mıtchell, Robert Horton'ın oy- nadığı filmın yonetmenhgtnı Joseph M Newman ûstlenıyor (1952 ABD, 82 dk) Namus Uğnma 13.30 TGRT Dram Durust bır delıkanlı, kıra parasını sus eşyala- nna yatıran bır kadın ve onu ele geçırmek ıs- teyen zengın bır adama aracılık yapan başka bır kadının üçlü oykûsu Eşref Kolçak, Pen Han, Ser- pıl Gül \e Memduh Ün'ün rol aldığıfilmınyonet- menı Osman F Seden (1960) Hayaûm Sana_ 16.45 Show Melodram /^\ Gozlen görmeyen bır krzla, âşık olduğu bes- vS" tecınuı acıklı oykusu Muzaffer Aslan'ın fil- mınde, Türkân Şoray, Cuneyt Arkın, Munır Oz- kul, Gulgün Erdem, KayhanYıldızoğluvar(1970) Satm Alman Koca 17.30 TGRT Güldürü /^\ Para uğruna zengın bır adarrun şımank luzıy- v İ ' la formalıte evhlığı yapan genç bır adarrun oy- küsü Özdemır Hazar'ın romanından esınlenen film, hoşça vakıt geçırten brr gulduru Yön Duy- guSagıroğlu Oyn Cuneyt Arkın, FatmaGınk,Hu- lusı Kentmen, Sadettın Erbıl (1971) Notre Dame'ın... 20.30 Kanal 6 Dram /TT\ (The Hunchback of Notre Dame) - Pans'ın vs/ en görkemlı katedrallennden Notre Dame'da küısenın başrahıbı, koruması altuıaaldığı karnbur zavallı bır msanla, guzeller guzelı bır Çıngene arasında gelışen olaylann oykusu Yon Jean De- lannoy Oyn Gına Lollobngıda, Anthony Quınn, Jean Danet, Alaın Cuny (1957 Fransa, 104 dk) Sefcunsız-. 20.55 TRT INT Gütdürü Küçûk bır Anadolu kasabasında Cumhurbaş- kanı'nın geçeceğı ıstasyondakarşılamatöre- nı ıçın oluşturulan bandonun gulunç öykusu Nes- h Çölgeçen'ın fılrrunde, Şener Şen, Alı Uyandı- ran, Üstûn Asutay, Gûzın Çorağan, Uğur Yucel, Can Kolukısa gıbı oyuncular yer alıyor (1987) Anna Karenina 21.00 Prima Duygusal /7N (Anna Karenina) - Tolstoy'un ünlu esenn- vî' den Jubeo Duvıvıer tarafındaH sınemaya uyar- -. lanan yapımda, evlı bır kadının yaşadığı yasak aşk anlatıhyor Filmde, Vıvıen Leıgh ve Ralph Rıchardson oynuyor (1948 lngıltere, 123 dk) 21.00 / Kanal E / Blue ın... Aynntı yanda Canikom 22.00 atv Gütdürü Telefon hatlannın kanşması sonucu tanışan \e bırbırlenne âşık olan ıkı gencın oykusu an- latıhyor Orhan Aksoy'un yonetmenhğını ustlen- dığı yapımın basrollennı Cuneyt Arkın, Gulşen Bu- bıkoğlu ve Hulya Yığıtalp paylaşıyor (1979) Sevginin Girdaplan 22.30 TRT 2 Dram /fN (Love is Strange) - Kathryn ve Tom, evlıhk- vi' lennı kanyerlen uğruna bıtınrler Yıllar son- ra Kathryn'ın yaşamı değışmeye başlar, çûnku kanserdır Bunun ûzerıne dağılan aılesını bır ara- yatoplamayaçahşır Yönetmen Annette Haywo- od-Carter Oyuncular Kate Nelhgan, Ron Sılver Önyargı 24.00 Kanal E Macera /J7v (Eıtreme Prejudice) - Fılm, Teksas - Mek- vü' sıka sınınnda geçıyor Çocuklukarkadaşıolan Jack Benteen ve Cash şımdı kanunun zıt tarafla- nndayeralmaktadırlar Bınsı Teksas Ranger'ı ol- muştur.dığeTiseuyuşturucukaçakçısı Öaeskıarka- daşın savaşımı, bol şıddet ve heyecana sahne ola- caktır Yon WalterHıll Oyn NıckNolte,Powers Boothe, Mıchael Ironsıde (1987 ABD, 104 dk) Katil ve Çocuğu 00.30 TRT 1 Genlım /TS (Murderer and His Child) - Özel bır reklam v i ' ajansında çalışan Martın, yurume engelh er- kek kardeşıyle yaşar Görunuşteduzenkbıryaşam suren Martın'm bazı dengesız davranışlan vardır Bu sında, şehırde çocuk cınayetlen ışlenmeye de- vam etmektedır Yön Mattı Geschonneck Oyn Ulnch Tukvır, Ulnch Matthes, Bıbıana Beglau YanmPansiyon 01.15 atv Duygusal /TN (Red & Breakfast) - Claıre, 16 yaşındakı kı- v£/ zı Cassıe ve kayınvalıdesı Ruth'la bırhkte de- nız kıyısında bır pansıyon ışletmektedır Bu uçlü- nun tekduze yaşamı,bır gunpansıyonayakışıklı bır adarrun gelmesıyle bırlıkte değışır Üçü de bu esrarengız adamdan etkılenmıştır Yönetmen Ro- bert Ellıs Oyuncular Roger Moore, Talıa Shıre Tıflfam 'de~ 01.20 Kanal D Güldürü /fN (Breakfast at Tiffany's) - Yazar Truman Ca- \zs pote'nın oykûsunden uyarlanan yapımda, genç ve guzel bır kadınm büyük kentte başmdan geçen komıkolaylar anlatıhyor BlakeEdwards'ınıkıOs- carhfilmınde,Audrey Hepburn, George Peppard ve Patnca Neal var (1961 ABD, 115 dk) Adakt tstiyonım 01.30 BRT Dram /7N (Presumed Guilty) - New York'ta bır uyuş- KZs turucu satıcısı öldûrulur Polıs, ısım benzer- hğı nedenıyle yanhş laşıyı tutuklar Genç adam, ışlemedığı bır suç yüzünden ömur boyu hapıs ya- tacaktır Ve devreye, uvey babası gırer Yönetmen Paul Wendkos Oyuncular Martın Sheen, Caro- lıne Kava, James Handy, Rebecca Schull Korkusuz ... 01.30 Show TV Macera /7>> (Fearless Tiger) - Kardeşı, Nırvana adlı bır \Zs uyuşturucu yuzunden olen Lyle, acısını unut- mak ıçm kendını Kung-Fu sporuna venr Hong Kong' dayken, gızh bır dovuş turnuvası olduğunu ve Nırvana'yı satan çetenrn de orada bulunduğu- nuoğrenır Lyle ıçın artık mtıkam zamanıdır Yön Ron Hulme Oyn Jalal Merhı, Bolo Yeung Izleyin Orta Değmez Q Yabancı O Yeriı Filmin adı, oyunculann kamera önünde morarana dek, on dakika aralıksız konuşması esprisinden doğdu ABD sinemasının 'garip ürünü' Kanal E 21 00 Blue in the Face - Yönetmen. VVayne Wang, Paul Auster/ Senaryo. VVayne Wang, Pa- ul Auster (oyuncularla bırlık- te) / Goruntu: Adam Ho- lender / Muzık. John Lurie, Calvin VVeston, Billy Mar- tin / Oyuncular HarveyKe- itel, Madonna, Lou Reed, Mıchael J. Fox, Roseanne Barr, Gıancario Esposito, Jim Jarmush, Mel Gor- ham, Mira Sorvino, John Lurie, Ru Paul /1995 ABD yapımı, 84 dakika CUMHUR CANBAZOĞLU "Smoke"u (1995) ızleyenler bufilmle,bırtutun dukkânında ne- ler olup bıttığını oğrenmeye de- vamedecekler tzlemey enler ıse, Brooklyn'de- kı bu dukkâmn ılgınç tezgâhtan Augıe Wren (Keitel) ıle muşterı- lennın ılışkılenne, onun çevre- sınde gehşenlere ga>etmınımal dı- yaloglarla, yönetmen, muzısyen, artıst bır çok unlunun kısa kısa rol aldığı yan doğaçlama çekılmış mmı skeçlerle şahıt olacaklar Evet, "Blue in the Face", "Smoke"un (Kanal E dûn ya- yımladı) devamı Dukkânadost- lannı toplayıp sıgara, puro, sıgar uzenne sohbet etmeyı seven, duy- gusal ılışkıler, geçmıştekı spor etkınhklennı yad eden Augıe 'nın başı uç kışıyle dertte Aşın kıskanç sevgılısı (Gor- ham), başının etını yerken duk- kânın sahıbı (Victor Argo) ekmek teknesını kapatmaya çahşıyor Bu arada patronun kansı da duk- Pek çok ünlünün kısa kısa rol aldığı filmde, Harvey Keitel, riitün dükkânının ilginç tezgâbtarı rolünde ekrana geliyor. kânın kapanmaması ıçm hareke- te geçıyor ama "Smoke"u çektıkten sonra al- tı gunlük bır arayı fırsat bılen VVayne Wang ve Paul Auster, genye kalan bazı sahnelen, do- ğaçlama yonımla bırleştırerek son derece basıt > apıyla bu fîlmı çıkarmışlar Amenkan smeması ıçm "ga- rip ürün'Merden bın olarak nı- telendırebıleceğımız yapıtta an- latılanlar çok zengın malzeme uzenne kurulu, kulturler arası ça- tışmalar, metropolde yaşamanm el kıtabmdan notlar, tahammu- lun sınırlan, dostlar arasındakı eğlence, ınce espnler, takıhna- lar Fıhnın adı, oyunculann mora- rana kadar, on dakika durmadan kamera karşısında konuşmalan espnsmden doğmuş Bu arada Wang'ın bronşıt ol- masından sonra kameranın arka- sma geçmek zorunda kalan Aus- teT de ılk yonetmenlık denemesı- m boylelıkle gerçekJeştırmış Heyecanlı spor türleri TV Servisi - Show TV'de sunuculuğunu AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nm ustlendığı "A X N" adh yem bır program başlıyor Kaya tırmanışmdan paraşute, su kayağından dağ bısıkletıne kadar sporun değışık tûrlenm ve buna tutkuyla bağlananlan ekrana getırmeyı atnaçlayan yapunda, gozunu kırpmadan tehlıkeye atlayan bu sporun tutkunlartna yer venhyor • Show TV, 23.45 Dergâhtan goruntuler TV Servisi - Uğur Dıindar ve ekıbının hazırladığı "Are- na"da, Anadolu'dakı bu- tan- kat dergâhma muntlenn yaptı- ğı bayram zıyaretınden ılgınç goruntüler var Kaymakam, as- ken savcı adayı ve emnıyet men- subu gıbı kamu görevlılennın debulunduğu muntlenn, yaşlı ta- nkat şeyhıne bağhlıklannı gös- termek ıçın neler yaptıklannın yeraldığı bu goruntulen Prof Dr Yaşar Nuri Öztürk değerlen- dırecek M Kanal D, 21.45 'Otonomlar' tanıtılıyor TV Servisi - "Pusula"da, Danımarka'nın başkenü Kopenhag'da kendılenne "Otonomlar" dıven, anarşızmı savunan gençlenn oykusu anlatıhyor Mithat Bereket ve ekıbırun hazırladığı programda, Avrupa'da Neo Nazıler'ın korkulu ruyası hahne gelea, duzene karşı olan ve faşızmı yerden yere vuran bu gençlenn amaçlan uzenne bılgıler venhyor Yapımda, "Neden şiddete başvuruyorlar", "Başta Türkler olmak üzere, Danimarka'da yaşayan diğer yabancılar neden bu gençlere destek veriyor", "'Otonomlar, neden durdurulamıvor", "Medyayı ve özellikle T\ \i amaçlanna bizmet için nasıl kullanıyorlar", "Polis, bu gruba karşı neden çaresiz kabyor" sorulanna yanıt aramyor MNTV, 22.05 Tanju Okan belgeseli Tûrk pop mûziği sanatçısı Tanju Okan'ın yaşamöyküsu 'Bir Yudum tnsan'da. TV Servisi - Belgesel yapım "Bir Yudum Insan"da, Türk pop müziği sanatçısı Tanju Okan'ın ilginç yaşamı, duygu yûklü şarluları, klipleri ve hayartayken •yapılan röportajları ekrana geliyor. Gazeteci Nebil Ozgentürk'ün hazırlayıp sunduğu programda, 1960'larda Ankara Orduevi'nde askerlik yaparken müzik yaşamına başlayan Tanju Okan'ın şöhreti nasıl \akaladığı anlatılı\or. Belgeselde a\rıca, 1980li yülarda Istanbul'dan ayrılıp Drla'ya yerleşen Okan'ın, içki ve sigara nedeniyle yine burada >aşama veda ettiği \urgulanarak, dostlarının Tanju Okan hakkında anlattıklan y ayımlanıyor. • atv, 23.45 CNNTürk 21.00 Heryönüyle küreselleşme TV Servisi - "Küreselleş- menin Iki Yüzû" başhklı bo- lumle ekrana gelecek "CNN Türk Masası"nı Şahin Alpay sunuyor Gazeteci Osman Üla- gay ve Prof Dr Ziya Öniş'ın katılacağı yapımda, kureselleş- menın dunya ekonomısını ne- reye göturduğu, tehlıkelen, ku- reselleşmeden kırrun kazanıp kı- mın kaybedeceğı ve Turkıye ekonomısının ne kadar kuresel- leştığı konulan ele almıyor NTV 21.05 Liderlerzirvesi ve sonuçlan TV Servisi - Emin Çolaşan (Humyet). Yavuz Donat (Sa- bah) ve Mustafa Balbav ın (Cumhunyet) brrlıkte sunduğu "Kapalı Kapılar Ardında" programında, Turkıye gunde- mındekı konular değerlendınl- meye devam edıyor Lıderler Zırvesı'nde alınan Abdullah Öcalan dosyasımn Başbakanlık'ta bekletıhnesı ka- rarı ve ardından yaşananlann ele alınacağı yapımda uç gaze- teci, bu karann perde arkasını, tepkılen \ e bundan sonra olabı- leceklen tartışıyor TKT2 21.10 tstanburun Roma dönemi TV Servisi - TRT l'de ge- çen yıl yayımlanan "Gizli Kal- mış Bir tstanbul Tarihi" ad- lı belgesel ızleyıcılerden gelen ıstek uzenne, tekrar bolumle- nyle TRT 2'de daha erken bır saatte ve zengmleştınlmış gor- sel malzemey le ekrana gehyor Metın yazarlığını ve anlatımı- nı Çelik Gulersoy un ustlen- dığı belgesehn uçuncu bolu- munde, tstanburun Roma dö- nerru anlatıhyor tv8 22.00 Kira artışında düzenlemeler TV Servisi - Sunuculuğunu Dr Erkan Oyal'ın ustlendığı "Haber Masası"na bu akşam, avukat Aydın Aybay ve yazar Donatelli Piartikatilıyor Ay- bay'la kuacı-evsahıbı sorunla- n, kıra artışındakı yenı dûzen- lemelenn tartışılacağı yapunda, Pıattı ıse, son çahşmalan uzen- ne bılgıler venyor 00.30 Fenerbahçe tartışılıyor TV Servisi - Aziz Üstel'ın sunduğu "Ne Olacak Bu Mem- lekerin Hali"nde "Fenerbah- çe" konuşuluyor ProgramaAli Şen, Ömer Çavuşoğlu, \bdul- lah KJğılı, Necmi Tanyolaç, Selim Soydan, Inal Batu, Yal- çın Menteş katıhyor Tv PROGRAMLARI w/~\ 09.00 Çocuk Saatı 09.30 Dedektıf Hart'ın Maİ W \ I ceralan 10.05 Bız Bıze (Canlı) 12.05 Dizı Sıyah U Incı 13.00 Haberter 13.40 Dızı Butun Çocuk lanm 14.35 Çocuk Saatı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çız- gı Fılm Eskı Yıldızlar 15 30 Çızgı Fılm Ay Savaşçısı 16.00 Haberier 16.25 Yorelenmız Turkulenmız 17.10 Dızı PenhanAbla 18.55 Dtzı AynsakdaBerabenz 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Gezelım Gorehm 21.40 Dızı Adem ıle Havva 22.25 Gece Kahvesı 23.25 Belgesel Guzelyurt 24.00 Haberter 00.30 Yabancı Fılnv Katıl ve Çocuğu 02.10 Khpler 03.00 Haberier (0312 428 22 30) 17.58 GAPTV'denGeçış 18.05 DorduncuDu- var 18^Î5 Çızgı Fılm Bamey Google 18.45 Kultur Sanat Rehberı 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Işrtme Engellılere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.10 Anılaria Muzık 20.35 Bırebır 21 10 Gızlı Kalmış Bır Istanbul Tarıhı 21.40 Bır Zamanlar 22.00 Gece Bultenı ve Ingılızce Haberier 22.30 Yabancı Fılm: Sevginin Gırdaplan 24.00 Kultur Sanat Rehben 00.15 Bale Kor- kunç ivan 01.35 Kapanış (0 212 259 72 75) 08.00 Spor Arşıvmden 09.30 Muzık Pınarı 09.50 Dızı Model Akademı 10.15 Yerlı Filnv. Zifaf 11 40 Belgesel Radıkal Sporiar 12.15 Bel- gesel Gecmışın Gızlen 13.05 Dızı Dedektıf Poırot 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Cafe Magazın 19.50 Genç Ha- ber 20.00 Kazakıstan Özel 21.15 Spor Panorama 22.15 Spor Arşıvmden 23.45 Yabancı Fılm 01.15 Kapanış •mfj 08.50Açık llkoğretım Okulu ve lletışım Rehber- 1*"'% lık Okulu Ders Prg 09.50 Anadolu Un Açıkog- ^ - ^ retım Fakultesı Ders Prg 12.50 AtYanşlan (Can- lı - Adana) 16.10 Turku Turku Turkıyem 17.20 Kultur Ba- kanlığı Ankara Devlet KlasıkTurk Muzıgı Korosu 18.00 Açıkoğretım üsesı Ders Programı 20.00 Açık llkoğre- tım Okulu ve lletışım Rehberlık Okulu Ders Prg 21.00 Anadolu Un Açıkoğretım Fakultesı Ders Programı 09.30 Susam Sokağı 10.00 Dızı Fertıunde Ha- nım ve Kızlan 10.25 Uzaktakı Yakınlanmız 11.00 Yerlı Fılrrr Emanet 12.30 Belgesel Mekânlar ve Zamanlar 13.35 Dızı Ugurlugıller 14.10 Bestecıler Özel Programı 15.30Dızı ŞaşrfelekÇıkmazı 16.15An- kara'dan 17.00 Sızın Içın 19.00 Dızı Bızım Mahalle 20.00 Ana Haber Bultenı 20.55 Yerti Film: Selamsız Bandosu 22.40Mehmetçık Konsen 23.20 Avrupa Hat- tı 00.40 Spor 01.00 Dızı Aynlsak da Berabenz 08.00 Sızın Içın Seçtıklenmız 09.00 Dort > Mevsım Kadın 10.00 Bu Sabah 11.30 Çız- gı Fılm Dokunulmazlar 12.00 Yerlı Fılm: Ya- lı 13.30 Anadolu'dan Gorunum 14.30 Haberier 14.45 Şans Yıldızı 15.30 Turku Şolenı 17.00 Cahıt Srtkı Taran cı Belgeseli 17.58 TRT 2 \,e Geçış 09.30 Çızgı Fılm An Ma- ya 10.00 Çızgı Fılm Polıs Akademısı 10.30 Çızgı Fılm Korkusuz Kahramanlar 11.00 Çızgı Fılm Maske 11.30 Sabah Şekerlen 13.10 Sen Her Şeyı Duşunursun 14.10 Dızı Unu- tabılsem 16.10 Dızı Conan 17.10 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar 17.30 Çızgı Fılm Şınnler 18.00 Haber 18.10 Dızı Çılgın Bedış 19.00 Haber Bultenı 20.15 Yanş- ma Çarkrfelek21.45Arena23.00 Bu Gece 23.20 Futbol Mahke mesı 01.20 Yabancı Fılnv T"rf- fany'de Kahvaltı 04.00 TSM 05.00 Sıgaranın Zararları 05.30 Trafik (0 2)2 275 57 11) ^ m 07.00 Kahvaltı Ha- 2% T\ğ berlerı 09.10 Tele- * " • " tubbıes 09.40 Ayşe Özgun 11.00 Sabah Keyfi (Can lı) 13.00 Gun Ortası 13.30 A dan Zye (Canlı) 17.05 Dızı Sabrına 17.50 Dızı Çıçek Takst 19.00 Ana Haber Bultenı 20.10 Para Hattı 20.15 Spor Haberlen 20.20 Oto- moblcı 20^5 Hava Durumu 2030 Dızı Gurbetçıler 22.00 YeriıRlm: Canikom 23.45 Belgesel Bır Yu- dum Insan 00.45 Geceyarısı Ha- berlen 01.15 Yabancı Fılm: Ya- rım Pansıyon 03.00 Interlınk 03.15 Ayşe Özgun 04.10 Dıller- dekı Şarkılar05.20 Gecenın Içın- den (0 212 655 00 00) 08.45 Çızgı Fılm Ha yalet Avcıları 09.15 Dızı Yalnızca Marıa 10.15 Klıp 200013.00 Çızgı Fılm Kuşağı 15.00 Dızı Cesur ve Gu zel 15.45 Dızı Yalan Ruzgân 1&45 Yerlı Fılm: Hayatım Sana Feda 18.45 Dızı Ayşecık 19.30 Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Dızı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1 22.00 Yabancı Film: Sessız Te- tık 23.45 Belgesel A X N 00.30 Ekomagazın 01.00 Haber Hattı 01.30 Yabancı Fılm: Korkusuz Kaplan 03.00 Show Haber (Tek- rar) 04.00 Yabancı Fılm: Polıs Teşkılatı 05.45 Yerlı Fılm: Ga- latah Mustafa (02122863535) ^g± 09.00 Haberier ş _ r 09.35 Ekonomı 10.35 Gundem- dekıler (Tekrar) 11.35 Yakın Plan 12.15 Ekonomı 12.35 Dunyaya Bakış 13.35 Ekonomı 14.20 Lı- festyle 15.35 Yakın Plan 16.00 Haberier 16.15 Ekonomı 17.20U- fesi 18. ;tyle 17.35 Ekonomıde Bugun ı.O5 Gece Gunduz 18.35 Dun- yaya Bakış 19.05 Gundemdekı- ler 20.00 Haber 20 20.50 Ingılız- ce Haberier 21.05 Kapalı Kapı- lar Ardında 22.05 Pusula 23.00 Amerıkan Muzık Odullen Torenı (Tekrar) (0 212 286 36 36) 09.00 Dızı KaygısıziariO. OODızı GuzelMana 11.00 Dızı Fertıunde Hanımlar 11.40 Çızgı Fılm Kuşagı 13.00 Gun Ortası 13.10 Yerlı Film: Bır Kadın Tuzağı 15.00 Yıldız Sa- vaşları 16.30 Çızgı Fılm Kuşağı 17.50 Dızı Bucur Cadı 18.30 Dı- zı Bızımkıler 19.30 Star Haber 20.20 Spor Ekstra 20.30 Bır De met Tıyatro 21.30 Dızı Bızım So- kak 22.40 Star üfe 23.50 Gece Hattı 24.00 Soz Hakkı 01 00 Ya- semın ın Penceresı 02.00 Star Ha ber fTekrar) 02.50 Yabancı Fılm: Öldüren Mıras (0212448 80 00) 06.30 Haberier 09 30 Pınar'ın Yemek Zevkı 10.30 Gulbence 12.00 Haberier 12.30 Dızı Cosby 13.30 Yerlı Fılrrv Namus Uğruna 15.30 Kezban ın Gunlugu 17.00 Haoer- ler 17.30 Yerlı Film: Satın Alınan Koca 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Dızı Bıze Ne Oldu 22.00 Babacan 23.00 Bu Gecenın Ha- tınna 00.30 Haberier 01.00 Dızı Uzay Yolu (0 272 652 25 60) I 09.00Haberier09.12YesılDunya10.50Eko- nomı 11.12 Eğılımler 12.12 Stıl 13.42 Muzık 14.12 Tekno-lojık 15.42 Yeşıl Dunya 15.27 Spor 16.12 Kıtapça 17.42 5 Dakika Ara 18.12 Gezgın 19.00 5N 1K 20.00 Haberier 21.00 CNN Turk Masası 21.42 NET 22.00 Haberier 22.12 Kıtapça 22.42 Spor 23.00 Gunun Sonu 23.42 Muzık 24.00 Haberier 00.12 Hava Raporu 00.15 5N 1K (0 272 677 70 00) 10.00 Yerlı Fılm: Beş Kaf adar 11.30 Klıp 2000 14.10 Yabancı Fılm: Buyük Soygun 16.00 Ha- berier 16.05 Guvenlı Hayat 16.30 Yerlı Fılm- Beş Kafadar (Tekrar) 18.00 Haberier 18.05 Dızı Kaygısız- lar 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yabancı Fılm: Not- re Dame'ın Kamburu 22.15 Randevu 23.20 Işte Ha yat 00.20 Yabancı Fılm: Buyuk Soygun (Tekrar) 02.00 Dızı Kaygısızlar 03.00 Haber (Tekrar) (02122843150) 08.35 Başkent ten 10.50 Spor Dunyası 11.35 "^» Kahve Molası 12.15 Yansımalar 12.35 Steps 13.00 Haberier 14.20 Bır Zamanlar 14.35 Belgesel Özel Tımler 15.40 Yolculuk 16.15 Hobı 17.15 Pruva 17.45 Spor Dunyası 18.10 Gala 19.15 Kuçuk Bır Öyku 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Melıh Kıbar'la Mu- zık 22.00 Haber Masası 22.40Yansımalar 23.00 Yuz Yu- ze 00.35 Başkent ten (Tekrar) (0 272 288 57 52) rmmrm 10.00 Sevımlı Ayıcık 10.30 Hayat Guzeldır lüCjrjB 12.30 Denızın Oykusu 13.00 Damak Tadı vbtmm 13.30 D,z , Ikımıze Bır Dunya 14.10 Sağlık- la Randevu 15.10 Kuçuk Kız 15.30 Sevımlı Ayıcık 16.30 Bremen Mızıkacılan 17.00 Çay ve Sempatı 18.00 Dızı Muthış tkızler 18.30 Sıhıriı Ayna 20.20 Scrabble 21.20 Dızı Gerçeğe Çagrı 22.10 Damlalar 23.10 Sporsonıc 00.30 Ne Olacak Bu Memleketın Halı 01.30 Yabancı Fılm: Adalet istıyorum (0 212 313 50 00) 0620 Çızgı Dızı Heriuflar06.50Çızgı Fılm Buyucuden Masallar 07.20 Çızgı Fılm Go- zukara Clıff 07.50Yabancı Fılm Jack 09.40 Yabancı Fılm Vatan Kurtaran Aslan 11.30 Yabancı Fılm Kundun 13.45 Yabancı Fılm Baş Belası 15.25 Yaban- cı Fılm Talıh Uzumlen 17.00 Yabancı Fılm Çayır Ko- peklen 18.45 Yabanc Fılm Bıtınm Ikılı 20.30 Dızı Se- ınfeld 21.00 Yabancı Fılm Kure 23.15 Belgesel Evre nın Gızemlen (Reenkarnasyon) 00.15 Yabancı Fılm Çıl- gınRomantık(Altyazılı)02,15Playboy(0272336 75 75) 07.30 Gune Başlarken 09 00 Çocuk Bahçe- « ^ Ş Ç sı 10 00 Muzık Pınan 11.00 Yabancı Fılm: Fıl- lenn intıkamı 13.00 Haberier 13.15 Yaban- « Film: Bufalo Avcılan 15.15 Once Saglık 17.15 Kur- dele 19.30 Haber Buttenı 20.30 Yakın Markaj 22.00 Ger- çek Kesıt 23.00 23 Saat 24.00 Yabancı Fılm: Capone 02.00 Once Saglık 03.00 23 Saat (0 272 256 82 82, 08.00 Gezgınler Fılıpınler 09.00 2000 ın Ötesınde 09.30 Zıplat 10.00 Dısco- ver Magazıne Mumyalar 11.00 Ushu- aıa 12.00 Vahşı Doğa Yamyam Hay- vanlar 13.00 Doğanın Şahrtlen Uçuş 13.30 Eskı Çağlar Dınozoriann Bes- lenrne Alışkanlan 14.00Yalnız Gezegen Kuzey Hındıstan 15.00 Gezgınler Es- kı Batı Gunlen 16.00 2000'ın Ötesınde 16.30 Zıplat 17.00 Dıscover Magazıne SaklıDunyalariaOO Vahşı Doğa Yam- yam Hayvanlar 19.00 Tımsah Avcısı Dıngo Barıyenne Yolculuk 20.00 Fırtı- na Alarmı 2 21.00 Portreler Reagan 22.00 Dıscovery Profilı Sanatın Izdu- şumlen 23.00 Ekmoks Mamutlann Uya- nışı 24.00 Tımsah Avcısı Dıngo Ban- yenne Yolculuk (0 212 288 75 75) e07.00 Dunya Lıstelerı 09.05 Eko Start 10.05 Para Raporu 11.40 Sektor Sohbetlerı 13.30 Artvızyon 13.40 Seans Arası 14.05 Para Raporu 16.40 Eko Fınıstı 17.05 Gune Bakış 17.40 Hedef Unıver- sıte 18.00 Dızı Hollyoaks 19.00 Dızr Evlı ve Çocuklu 19.30 Dızı Ned and Stacy 20.00 Dızı Lucky Changes 21.00 Yabancı Fılm: Blue ın the Face 23.00 Konser Avrupa Konsen 1993 24.00 Ya- bancı Fılm: Onyargı (0 2 72 328 01 01). • 07.30 Kıss TV Muzık Ya- PKİ/vJH ymı 18.00 Belgesel Do- ğalYaşam 19.00 20 Yuz- yılın Buyuk Olaylan 19.40 Dızı Savaş ve Barış 20.30 Genış Açı 21.00 Ya- bancı Fılm: Anna Karenina 22.50 Be- yazperde 23.30 Muzık Schubert 00.30 Beglesel PeterSelters01.20 Belgesel: Yaşamaklçınöldur (02125029802) 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 11.00 Kısa11 1535 MM 11.30 Klıp 13.00 NumberOne 13.30 Klıp 14.35 Kısa 15.00 Ayşın 15.45 Sportstıne 16.00 Burçm 17.00 Kısa 17 30 Mega 5 lı 18.00 Bır Numara Seç 19.301819.45 Haber- ier 20.00 Klıp 22.25 Haberter ve Hava Durumu 22.35 35 MM 23.00 Choock Moda Yunus 01.00 Dance Zone 01.35 Turk Halk Muzıgı (0 212 283 75 75)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog