Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18OCAK2000SALI 12 EKONOMÎ / ekonomi(a cumhuriyet.com.tr Cumhuriyet Aranı (bm TL) 7Ocak 11Ocak12Ocak13Ocak14Ocak17Ocak D o l a r (serbest piyasa satış) 547.000 539.300 543.300 539.500 540.800 541.000 7Ocak 11 Ocak12Ocak13Ocak14Ocai<17Ocak M a r k (serbest piyasa satış) 284500 285.200 284.300 284.500 ^ ^ 2 8 3 . 0 0 0 282.750 7Ocak 11Ocak12Ocak13Ocak14OcaK17Ocak Gecelik faizler <%> R ep° « O » Interbank 7Ocak 11Ocai(12Ocak13Ocak14Ocak17Ocak Borsa 7Ocak 11 Ocak12Ocak13Ocak14Ocak17Ocak BORSA (1. SEANS) 17 om aoo taSaıe* Ancekı fn u»«j bsik «*>*»•; Iskn U M feâı Ft»» .. _ . . . _ 27500 T2tantrtrüH '5250 — •• ' --"• 32.500 4450 155X0 K250 X6 ica-ı. CCSta 1""50 36000 20.-50 95» 25» 25,500 29000 26551,000 3,773 15300 '6 OOC 16300 '83800» '164! 33İO0 34500 33500 5.714B0O 31855 4550 4 850 4J5C '61699.193 4313 •65.000 175a» '70000 "OOOO 171727 •4500 '5500 '5250 27266300 15,166 2"250 22.500 21500 170*-6300 21367 18300 '9250 '175111.535,602.000 11550 18.750 19750 19750 13''48,060 S56I 3.950 4400 4250 233670» 4279 44JIS 460K) 46.000 19,4811» 45,73' 1300 1,700 8500 35210,000 8532 38300 39500 39000 48.401 OOC 3930* T300 107300 10700C -24030C 107000 33S.O0O 355300 345300 1142000 34İ599 4950 4J50 495C «386300 4,350 425» 46300 455» 97'9*J29 4 5 M 0 0 0 0 0 90300 S7JB0 970FJO 414&00C 95SK 1525» '£500 157500 32,752,000 154743 779) 85» 8,500 5 2 * 3 0 0 1372 25500 28000 26.500 363391X0 26,794 S.700 7400 6300 153,982383 6.962 28300 30,000 28300 '23S5S0G 29751 *'OO0 115» 115B 553035» 1 1 * •5JBI 15,750 15300 82464/100 15328 1C50 '5.000 14750 320,152100 15546 165» 17O0O 1 6 5 » 438)300 16.733 540D İ900 5400 22J51JHI 5385 405» 44300 42500 252.45131 422C 7900 7300 7JO0 6432,000 7«O 16.T0 17750 17750 2H331JXD 17413 S3L00O 69000 67000 46.132,000 56.42 56JJI 6COO0 57000 4O53I» 57J97 7SO0 1400 1000 13240» 1315 H30O 155» 145» İHLOGO 14,700 6200 65» 65» 4,9180» 1410 4200 4300 4250 y & m 435 S60D 7000 7300 11000 6İ6S 73JH» TO» 7MM 31,494360 76J15 445» 47300 455» (Sfttjno 46356 1200 8,700 85» 100736000 85» 370» 40000 40,000 12,649011 39,194 210» 2*750 2*500 183J76.4B 21411 3Ü» 10300 10,2» 24773000 H'3 • 77O000 i•raooo iw,ooo 1300300 '44001 «a,*» 9 5 » 9600 10.300 9900 81682007 J797 '400 "300 "800 59.309000 7,63ı 44500 47000 465» 19,852,000 462*31 4 1 «JOO 580X0 "SOOO 32.000 94 OOC 370CO 500 000 6J0O 9J52,0X 48213 4200 1800 140C 1002000 4473 57JJD 80,OX 5SİH! 4İ100M 5BS3 32JKD £ 3 X S J C S99JC 86573 35000 J45a» 3flO0 057 BuıeiVatOn. KBafanBma »5fel K1C6SB<MSan. ««ffi ... 067 OTOIManı D 7 i D * 0 D m d O g 075 Msr* KS KsDoJ* 0 ~ D W O t B/EteVaiP »Egefao* geEnosm Gü 2İO0 44JXC CS7 399 Era »iovSm 104E& iD5ES «6t»amC». .... 107 FttFmre 1950 0(Fm*«w 37500 1QS Fnans Firansa«- 6.000 110 frsttM* İ'X 111 «MMooRsl 66.000 112 RrareYslnr İ'OO 113 FngoPakGıSHaa. 6.BO0 1H Ftffl Cta-cı;. 39X0 <<S TQra«8ankas 0500 "6Gn»Vat!>t '•' 3 e 4 < * 105» 3500 172.500 18250 6'00 4300 2390D 23250 23300 4,950 30.00C Î4.00C 3.400 255» 1000 4250 '5750 5J00 25500 20250 5.450 0 4450 55300 5.150 34300 17500 35.300 35.000 35.000 4J45Ö» 36100 94Ö0C '03.000 '00000 * '39JIO0 *00386 38300 (0500 385» 23330000 38531 2550 2. 1 50 2.750 13373JZD 2388 '35» 13.750 11750 '.481000 11733 5350 5,350 5,350 7 765jnD 5J50 63300 91000 89.000 5370300 89,107 ' " 5 0 17750 17,750 815300 17,750 22250 2,000 22.750 143223C0 22,741 10OO 8300 1300 '61226X00 8270 1600 8.800 1700 131.000 1731 205» 21750 21750 74.1Z3JD0 21633 2754)00 290103 29OJBO 576300 282 "43 17000 '8250 '7500 74ZJOD 17H6 X5t Î'5OO 3-500 •Stm 31482 16250 ' " 5 B '"500 5 r'SJBO 172» •m» 4250 4150 266,75-J)m 4.141 1600 7'00 6900 481721000 6J64 385» 40000 3SJ00 11640» 39,433 '2300 13250 12750 3J2S3C0 12*1 141» 85» 1600 21000301 8378 6.000 6400 630011C6296300 6225 49000 52JB0 495» 16585300 5070* 42O0 4 6 X 4500 -2576300 4523 8500 9400 S400 '9309300 9244 205» 2250C 2J500130I12SJ» 21,382 1i''S '25» "7501218471000 1237S S7» 51» 5700 12.831 "300 5,700 195» 2*250 20,750 54J64JUI 206)4 29500 3' 000 30000 14591300 30,452 11500 14500 13750 1946620» 11900 9400 10400 13300 2248000 1573 •2.750 11750 13X0 531,090.000 '3214 46300 41800 46.000 14311000 47330 •2250 13300 11300 5436230C 12,904 €7000 82000 74,000 6.4F300 71322 12.750 U250 1425C 1964300 11884 6,600 7.100 6.700 573680» 6365 365» 390» 38300 12733» 37373 5400 55» 55» 24404300 5,497 14750 16300 15.500 329.6'8J66 15.405 3250 1400 3400 108,49*300 3369 115» 11750 12250 55,757300 12,132 9500 10.700 10000 63İJO» 10025 1425)0 152300 150300 633942BD '48278 ;6250 17250 16750 10JB7303 16.754 iftOOO 20300 195» 7172JBÖ 19586 315» 34500 315» 123379300 32J43 313B0 325» 3250C 636,62828! 32306 O O C 00 170OO 11500 1825C 45620» 18306- 6,000 6.300 6200 14 71»S» 6253 3.950 4.400 4400 5O5B30O 4.346 3? 500 40.000 39300 5J9M» 38,15' £.000 6400 6.100 125(80» 1189 6200 6.600 6,400 661.94(300 141] 68,000 74,00) 70300 7684)00 70139 5600 SJUO 5.5CO 15233300 £.588 "100 7400 7400 27,4870» 7385 365» 405» Î7000 139,8750» 385» 10,750 '1750 112501590*300 11261 3500 1650 1650 4529300 1573 1725» 1S25» H.500 13690» 171370 11750 20000 2C0OO 41134300 195*1 6100 6.600 6600 '042300 5489 5,300 5J00 5.300 106*90» 5300 22.750 23,750 23D30 1233S300 23269 S750 25300 25.OII 127.587000 24797 230» 24750 24750 9325125 2«H 4,750 5350 5360 9375300 5319 293» 32300 30,000 28327300 3U11 245» 26300 26300 38398300 25339 3,400 S.600 3,600 393540» 1573 26500 2830G 2'000 4765300 27143 (200 1*00 8S0O 50281000 1466 4150 4700 4550 212371016 4320 •6250 17250 165» 244 507200 '6366 6.000 6500 6200 47320O0 626' 255» 27HC 25500 '1'«8l»0 26.414 20.750 21000 22250 11333300 22JM3 6.3» 6300 6300 2 T 309300 60» «550 4950 4950 209594300 4308 573O0 301X0 59300 324364 500 59,137 5.400 5.EO0 5T0 *IT2!2XC 5327 34000 36500 3S30C 5"38XC 34339 11230 1İT0 '930C 3i»43tt 190*9 4ffiC 1«7££»-'KınÛ6!»OOai30C 146 k ftPB\ 0&&M 4 OUG 147 M ™ Ç * 5300 148 bocrffi '6300 HSKapBımıVıta? 6 5 » 150 Kslcnsar 36300 151 toOrara* <2250 152 KcçHadra 132300 •5<fere*BGoaSar. 9303 75» 27360300 30,?GQLOOOQQ,76C 0GD3Û ""60 DOC '0Ğ3Û 75Ö30C usajoao 23003002,120000 ÜTCLOOC -auoc 2J664-5 28300 28.500 30.500 2930C • 36O.499300 294-3 49CO 5.100 5.1001,736.16(0» 5370 O O O 00 48O0 5250 5250 265590» 5.197 1300 5,500 55» 7'?3s73U 5378 •65» 17750 '6750 43341300 17373 1500 7,500 7200 11870» 6373 4'300 435» 4Î50C *-a*15fl» 43329 12250 13300 *Z5X E950SOOO 125)! 135303 1453(0 '.4aDX S7626JH1 140,197 '4250 15250 -4500 459654300 15306 1700 1030C '3400 21354300 1028) 3-5» 330OC 32.000 1t6.'263B) 32» 29300 M30O 295» '704300 29368 7500 1200 1200 9,711300 7501 BiSra'aniaraSırai'1625» 167300 1 T 53CC 1675» 4*30300 171304 5SKcnrJÜ2 6,400 UOO 6900 6.600 19074300 5İ58 '60 taaÇnento 20250 2C3CC 22.50C 21500 18520000 21179 61 fanİB 25,750 26XC 2aat 2E3X «ITSS 27062 62Kcn«s 36300 34000 36300 35300 4252300 35.432 £• Kanw»>Griu 4300 4400 4800 4700 190.494300 1592 16» KaranrBGnjbli 4CO3 4*00 430C «300 185353300 4 2 8 1 •«,taampQW 4300 4450 4300 46501340359300 4J55 IKKrsarf '8250 20300 21250 21750 13323303 2O810 T KasjTettsd 1600 8.3OC 9SO0 S300 28,121301 9J24 •56K-atva"trae- '1250 18.300 2O250 19250 2.793300 19.184 16£ LuısKaafe 6JO0 7 "00 7300 7200 4359300 72S3 1)0 UarareAftnyıns 16500 16.750 1 7 750 17300 «85JB3 '7.4IB - "~" "' " 2344 72 M*nı 7 3 I M '8250 6JO0 16500 2325 57jX» S 11750 8200 9EO0 7800 16250 485.0OC 7300 14000 4J00 15500 5-300 1600 9300 2.450 I 6J2O0 1700 7 '00 7JO0 _ 16.750 1'750 17S3Ö 1S5300 2.400 2İ25 2575 992,416300 2.15C ÎÎ25 59300 613O0 2544 3B65530C 2273 5437JB0 58560 «2 Smrt 183 VMnÇımlD 19! KğdeÇmrt 192NÜnüîrç 193telTıran *N«*GayTO 1£ OonTelsti 196*üsa 1 9 0 r t G y 0 199 OıRransFaaong 3550 S>atT 201 Pasa* 2S2P 27OO0 34000 tasoo •5750 24 OOO r"50 11750 65000 540 T4300 4500 tooooc S4 ftiraOfs' '55000 • "" " 700C 7300 373O0 15.750 24500 24 OX 7100 4000 680 2330B 4700 ^ , 5JOC â S m ü P a n u U ı 21000 •»SonırezF8anwrt *6500 i i îîltoıse» " -1500 - - - -ıo» 520C 25» 5630C Teks»s »Tesr 235TVH . ÎÎ 3B65530C 2273 59300 613O0 59İS 5437JB0 58560 14250 '5250 15030 3?>'O0O '4915 1600 9300 93001055132300 9"14 9300 11100 10,-00 U1OO0 9J71 7 800 8500 1400 16,707000 1'91 15.TD 18250 17250 20200300 '7261 500300 535300 525D0O 9308000 515,7^1 7400 '900 7500 362.423.000 7308 H750 14T0 14X0 31*111000 14335 4400 4750 4,750 51364300 4716 1950C 2-500 20250 51288300 20256 56300 57000 57300 911300 56.905 9300 9.400 9,400 26554JB) 9365 9700 11103 10,'X JÜ634300 10389 2500 1575 2,650 5100300 2321 6500 İ900 İS30 35İ13300 6.766 0 0 0 0 0 760» t-303 71X0 253334900 78527 20250 22500 22,000 11B7J0O 21345 7300 8500 8,300 2M5603'9 8272 12.750 -2.750 12.750 40520,000 12,750 5,300 5.700 5,500 82235X0 5506 1500 Vm 3,700 5233300 1 5 » 21000 30300 29000 1527000 28,7(4 1600 4100 3950 235352,300 1940 SOOOC 85000 82.000 25387300 8255S 3300 4300 «050 17325300 4,103 11250 14750 14250 7118300 H503 27300 29500 27,500 9,112300 27386 1900 =500 9 300 8971İ300 9247 3350C 36300 34X0 20033E30C 34370 1225C "2250 12250 1736300 12250 16,000 '7500 17500 14344300 17389 24300 2'5O0 25.X0 145360 24206 12300 '3300 11750 24323300 12332 11750 19500 19X0 38252300 19122 67300 72300 71,000 254300 69303 0 0 0 0 0 76300 81300 80,000 2374300 79580 4700 4J0O 4800 17300X0 4778 100300 -'0300 109000 1399300 105,682 15"50C 165300 157500 2735500C 160332 1550 1950 3700 15316000 3328 7,300 T 5J0 '405 -itFOOB '315 7300 8100 "500 372Ü730C 7599 37500 3S500 383001,38515500 38293 16500 17500 17,000 4439300 173)8 25300 26300 26,000 35790300 25756 24,500 26300 25250 70326310 25,124 "300 7 7 0Q 7400 84297300 7541 4050 4250 4250 44.709300 4223 O O C 00 13,000 -1250 13250 "2İ79OX 11243 4550 5.100 5,100 '1926300 5367 5400 5600 5500 1753300 5495 25300 30300 29300 135300 27281 1"000 -8250 11250 1517300 17506 4,030 4050 4,050 '166300 4342 19250 20300 19,750 79.191300 19544 10.750 12250 11250 11542258 11240 5500 5300 5,600 2)331300 5388 0 0 0 3 0 60X0 64000 61300 •.32.498302 62328 BORSA (2. SEANS) hcek EI En litn M.)rt 25300 KAto-jrımcB 16300 t&IMI&dk 335» 004 AaraÇreıcfC: 4J50 005 HnıOntn *7Q3C0 rffiVİaluûda '5250 307 AttMotj 21300 OOS/Mant 18,750 009Atora — OIOAUFJm 27500 17597300 '4X0 20257320 32,500 -,3'300C ((50 -4613160C 150300 noM 1100C «3700C 20250 "3230)0 rOBl 1177830» 11300 '09939300 4350 '25452303 445Û0 21'825800 '300 46E26000 37500 59S800C •2MB0 '3393,103 3-dOOO 21250OO 5,100 17110300 41000 84714354 0 0 5519300 O 026«radokıan* 027 AnUıSonta !28*ûrr 28300 11500 15300 14,750 165O0 5,400 42500 7300 17,750 67300 57300 8300 14JO0 6500 4250 7300 76300 45500 1500 40300 21500 t«8«»T«a 10200 046 BosdıFnnSs. 1300000 047 Bo*ıÇ5™» 9300 MlEOB7cS>l 7S00 949 B n 46500 050 BMıtkasucal 4400 051BOMY«IM 39.001! 052Soûai 86000 053Em»Vann 35300 OSiBSHPı* 100X00 0S5BaQmt) 31500 05Ebgaja* 057 BumıigYlG 03*raİY*rc 032/oanI*Si 033M» 034 JutfcSIJZU SBtormc DSMıTMİ 037MBYann {BBHkfeVlOt 039*ıi3)tY*Oft 040 <MB 041 0QWM 041 S M OMSttaBftnı* 8 T a 3 7'0O 6000 52300 8300 11250 5.700 1900 05Ebgaja* 057 BumıigYlGn OdÇ 062 OtSİ 1750 11750 İ35C 89303 '7750 22.750 U» İ 0O 4JB130C 18250 29351000 61000 21649524 52300 "36300 371300 1722300 5.700 457(300 1900 1548*000 6.400 37300 1300 3E653.OO0 44300 80443000 7JO0 1353910» 36500 20392300 19250 '51301.000 -:s 4625500c j:30C "5X0 ' JJİOC 71"330C 5300 5735İUDC 42300 '8300300 4300 Z"3300 54300 l'76300 78300 '350300 3500 31 '71300 90 000 6O00 390» 12,750 «2E_._ -03 ErâğiDı •04 Esbar» •35 EsrSjwGw 18250 106 rmr •jrr Ot 6200 107 FadoFns 4,400 108 F«ws AhmnjMn 39300 lOB RnansftvttlC HOFrarab»» 6.100 6.400 111FMMlMolorW 70300 112 FnreYanr i£tc • - - - - 7,400 9300 . „ . 31760300 2140Q300214( 14)&ön 2370300 1390300 2 j W m 293X 26503 29500 . 0 i'-OC 4500 5200 KBUÖJ6O»300300 0 3 İİİİjfaimOttty 5250 4,7X 5400 •17£trCw¥Ç* 5500 5101 5400 14)&ö '1750 — •—" 7200 43500 12500 140000 14500 11400 32300 8200 W 215» 2İ3X 3S300 4703 4300 4İ5D 20750 167 ÖJhyî^FtrMr 19250 168 UİBKadfe 7200 169 *mntl*mn& 175» ITOHftnTaln 2575 171 IUraT*m(Yen| 2300 5S300 U •72 Mnl 73 U 'Meıteût 9300 10.100 1400 17250 525300 7300 . _ . _ 14300 ıtfl toımrefatCKI 4.750 i g l M t p m n o 70250 183 UrshaT 57300 K4 HMffeTtoi 9,«0 186 IMıAtü 10.1S) '86 mtakJttnzYıt 2 * 0 1700 78300 223(0 1300 12J3D192 helTunznı 93 Hri193 Hrioîf 194 OtarTatsoi 195Ctaıoa 1700 2S3O0 3350 199 Patsan 200 F M l * 201 Pengjıeı&oa 20 raSa 208PnrUn 210 TSBIKİ 211 PMTdsl 212 (SSFtaB 213 214 197 • - - - ( M 14250 27300 9300 340» 122S3 175» 205 M o M T m n 2S3O0 206 PrarB 12.750 " " '" 190» 71 OOO 540 80 OOO 4jm 109,000 1573X 1700 740) 75» 38300 17300 26000 25250 7400 _ 4250 223 Söş ' S8C 22' TMoVŞışeCaıı 1325C 225SekeS»ir 5100 2265ÖŞ 5300 2T ScmKVüfJı 29303 2>f Scnreiamn 18250 229 TacYîöTT'Ort. 4350 230 TafKosne 19,750 231 TMTutog 11250 — ••-"*—•' 5ja) 25» 61300 MSİrYaıra* 217SabxaHoktn; "-=i»B»ar 220SASA. 233TSSK 34 r t H 15250 '7500 6.70C ".200 465» 48300 11250 '2500 125300 '42300 1175C '4500 9300 "500 30300 31300 7300 1400 1550)0 '6"5» 6.100 asoo 20250 22300 24305 27C0) 32300 35300 4200 4850 3J5C «750 4.150 «700 19300 21000 1700 3600 11300 19500 6500 75» tdOOO 18,000 2250 2300 2325 2303 54300 6000C 13500 1125C 85» 9300 10.000 11300 75» 8 5 » 160» 17250 470,000 5X300 6300 7300 12.750 14fl» 4200 5100 18,750 20500 57300 63300 95» -040C 9300 10İ» 2,450 231» 6100 7100 0 3 72300 79300 2130C 23250 7400 1400 11250 14250 4300 5500 3300 4100 255» 30300 335C 4O00 74300 82300 1650 4150 13300 •«T 50 25300 28300 S20G 94O0 31300 34530 12250 '1500 17300 -1750 21,750 225» 11250 -2750 17300 tSIOO 66300 7*300 0 0 78300 81300 4300 5.300 100300 MO0O0 142300 '60300 1500 3300 7300 7500 6300 7{00 34500 385» '5250 '7750 27300 29000 25300 25750 1700 7500 3750 «50 0 : •10» 14 750 «300 5,400 4300 5600 275» 28 OOO 16500 11250 17$ 137S (0300 115» 5293 5300 2.860 2350 55300 62300 29395 16307 1330 6312 37790 12,708 9*31 5JM3 46,611 4664 91SB 20,479 14369 11316 6.193 19386 21852 12J46 9415 '2472 44701 1 1 » 69693 13742 (30B 36.865 5317 14.738 3217 115'9 9S1 14936 V-T 3 I M"' '338 40 1 434 3O."8S 0 0 0 '7300 5J77JI» '7768 5300 17610» 5J53 4100 '134UOI 4322 16300 5352300 3/346 55» V&m 53*7 5300 962.143300 i'42 63300 635300 65469 5300 2211*300 5505 6.600 21240000 ?3O2 34500 Ü9453CO 35180 •0.500- «33*5 £74 10,734 '650 ' 582000 3352 1875» 3344 OOO 188,674 175» 21£883CC 18367 "OOO 2"20,000 " 0 0 * 5,'OC 537435000 5366 20.750 113S63CC' 22144 22250 8163400C 24459 2'50C '07S330C 23378 5200 6J5830C 5322 283X 2023030C 27314 25 5X '37273300 26J7S 115C 66.765300 3309 2t3t -2,450600 26114 "6X 3*336000 8280 435C 14İ33T0E 4J57 15300 171685308 15530 530C 4351300 6208 25300 '1875300 24521 20250 164490» 21315 6100 52*J<7300 6366 4550 237J45O» 4343 51300 178.4925» 55369 5300 70,6*1174 5457 31300 5278300 3232E 17300 203(6300 (8303 1J5S» '233(0 2321292 265» 1195.613326 »147 4S00230039SOOO 4398 0 0 0 «300 236*401 509S 52X 1399.105 000 5542 15300 33350300 '53T 6700 i"4i OOC 5.927 48.000 15368300 47J82 1-233 716«UO) »M IX X0 74105,000 134355 14300 294279300 14198 95» 24JŞ0300 «.190 305» 348575,000 31378 "600 5J8030G 7344 15530C 255930C 16036* 61K 9729000 6434 20250 43373(C 21385 «500 56383300 25366 32300 2332,000 2350 4200 196359300 44SE 1350 264203300 4157 41501395(740» 4446 193O0 7(710» 20184 1300 2C770O» 9221 11000 23S8300 18341 65» ' '96300 £305 16300 '302300 17143 1350 688.CT7B50 2469 2350 356*45259 2184 54300 2683300 56332 •1500 26305300 '4463 83031375248300 9JH) 10300 965300 "0.133 7330 17342300 1010 16300 9^7*300 16322 480300 11737300 497172 6300 2363125» 7'72 'Z750 149588500 '3.418 (210 37596300 (351 'S250 583860» '55B 58j»o raooo acTss 9700 225)60» 3348 9100 763*90» 9608 2.450 5,429300 2387 6,100 263343CO 6320 0 0 73300 333110OO 75331 Pm 6,441000 22364 7400 213475250 7» 11250 165,725300 12352 4300 64260300 5202 16M C/7M00 3,803 255J3 13S3.0CO 27263 3550 *3539830O 1762 '4300 22.141300 77,717 1*00 29351303 1858 11000 n-ffljB 13380 26300 «370300 27113 B2Ö0 6533930C 83'0 3'000 165.1580» 3235' 12500 55346300 13252 T500 3932,300 1832" 225» 2248C 22465 1'5X 2H9«7ıO0G 12355 17000 33.1180» 18286 6630C 200300 57370 0 0 0 79,000 1368300 (0351 440C 26345300 «756 100300 •712300 1O5.«77 1«233C '2240300 -49798 330C 22(33300 3391 "OOC "22851(0 " n 6300 366101300 7106 35300 960271329 36J13 163O0 1778000 16385 28330 429518300 28.453 250» M246J90 23334 6,700 65,981300 7224 4350 96391300 4125 0 3 0 11250 672,680996 14312 4300 16166300 5309 5300 6378000 5.197 21000 80300 27925 '7250 5563CO i?485 3300 5487300 4104 17750 66540167 11327 10300 109*4300 10831 5200 21 '(2300 3467 2350 13286000 2360 55300 82902300 57372 İlk seansta rekor kıran endeks günü 18 bin 458 puanla kapadı Borsa 20 binden döndüEkonomi Servisi - Liderler zirvesinin ardından oluşan iyimser hava de dün ilk seans- ta tanhi bır rekor kırarak 20 bın seviyesıne yükselen borsa bı- leşik endeksı kâr satışlanna yenildi. 20 bın psıkolojik sını- nnda tutunamayan endeks, gü- nü yüzde 3.41'lık kayıpla 18 bin 458 puandan kapattı. Yatınm araçlan arasında liderliğı kimseye bırakmayan borsa, ilk seans- ta iki rekora bırden ımza attı. Seans sı- rasında 20 bın 617 puana kadar çıkan ve ilk seansı 20 bin puandan kapatan borsada tek seansa 647.7 trilyon lira ile ışlem hacmine ulaşılarak farklı bır re- kor daha kınldı. Ancak bu soluksuz çıkış ikinci seansta devam etmedi. Kâr satışlannın etkısi ile endeks 18 bın 458 puan seviyelerine geriledı. Borsacılar ilk seanstakı çıkışın ana nedenı olarak küçük yatınmcılann ahmlannı göste- seansta yüzde 4'lük yÜkselİŞİe yeni bir ae 'tun bugünkü ihalesinin de rekor kıran borsa bileşik endeksi ikinci seansta kâr satışlanna yenildi. 20 bin psikolojik sınınnda tutunamayan endeks, günü yüzde 3.41 'lik kayıpla 18 bin 458 puandan kapattı. rirken, ıkıncı seansta profesyonel ya- tınmcılann kâr satışlannın etkili oldu- ğunu ifade edıyorlar. Gün ıçinde yüz- de 10'luk bir aralıkta dalgalanma ya- şandığını kaydeden borsacılar, "Kısa vadederiskinviiksekolduğuunutulına- maü. Eğer yaünma uzun vadeii düşü- nürse tatmin edici bir geiir eide edebi- Kr" uyansında bulunuyorlar. Bu ara- da küçük yatınmcılann dünkü düşüş ne- denı ile panığe kapılmaması gerektığı- nı kaydedıliyor. Hızlı çıkışlann ardından kâr satışla- nnın borsada normal bır davranış ol- duğunu da anımsatan uzmanlar, Hazi- endeksin yönünü belirlemede etkılı olacağını anımsatıyorlar. Dün 3.5 cente kadar çıkan ve bu noktadan geri dönen endek- sin önündeki hedefin 4 cent olduğunu anımsatan piyasa çevrelen, borsanın uzun bir sü- re daha piyasada tek alternatıf olarak görüleceğını dile getıriyorlar. Borsa tanhi rekorlann ardından ge- len düşüşle çalkalanırken para pıyasa- lannın ıse oldukça sakın bır gün geçir- diği gözlendı. Tahvil ve bono piyasasında cuma günü yoğunlaşan alım dalgasının hız kestiğini belirten uzmanlar, 21 Şubat 2001 ve 23 Ağustos 2000 vadelı kâğıt- lann yüzde 35-38 sevıyelennde ışlem gördüğünü belırtıyorlar. Bugünkü Ha- zine ihalelerinin, borsanın yanı sıra bo- no faızlerinin de yönünü belırlemesin- de etkili olacağı kaydediliyor. Toplam 2.2 katrilyon liralık borçlanma hedefl Hazine'den iki ihaleEkonomi Servisi - Yeni bınyılın ilk ihalesınde başanlı bir performans gös- teren Hazine, bugün iki ihale birden dü- zenliyor. lkı ihalede toplam 1 katrilyon 872 trilyon ile 2 katrilyon 22 trilyon li- ra arasında borçlanmayı öngören Hazi- ne'nin 19 Ocak'ta 2 katnl- yon 109.1 trilyon hralık ge- ri ödemesi bulunuyor. Geçen hafta yurtdışı pi- yasalarda 30 yıl vadeii tah- vil satışı ile moral bulan Hazine, bugün iç piyasada da şansını deneyecek. Uzmanlar, ıhalelerde oluşacak faiz oranlannın piyasanın yönünü belirle- mesinde etkili olacağını belirtirken Ha- zine'nin bugünkü üç ay vadelı bono ıha- lesinde 572 trilyon liralık satış yapma- sı bekleniyor. Bu ihalede oluşacak faiz, ihalesi 25 Ocak, 15 Şubat ve 14 Mart günlennde yapılacak iki yıl vadeii tah- villerin birinci kupon ödemelennın baz faizı ile 26 Nısan'daki üç yıl vadeii dev- Iet tahvili kupon ödemelerinin baz fa- izini oluşturacak. Hazine, 16 ay vadeii tahvil ihalesin- de ıse 1.3 katrilyon lira ile 1 katrilyon 450 trilyon lira arasmda satış yapacak. Toplam 1 katrilyon 872 trilyon lira ile 2 katrilyon 22 trilyon h- ra arasmda net satış öngö- rülen ıhalelerde tahsilat 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Hazine de bu tahsılatı ya- pacağı gün pıyasaya 2.1 katrilyon lira- lık iç borç gen ödemesınde bulunacak. Bu ödemenin 1.4 katrilyonu anapara, 689 trilyonu da faizden oluşacak. Bu arada geçen hafta yurtdışı pıyasalara yaptlan 30 yıl vadeii tahvillerden gelen 1.5 milyar dölar da bugün Hazine'nin kasasına girecek. MERKEZBANKASIKURLARI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 panımama Kronu 1 mgılız Steriını 1 svıçre Frangı 11sveç Kronu 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 1 Sud. Arb. Rıyalı 1 Euro 1 AJman Markı 1 Belçıka Frangı 1 LuksemburgTrangı 1 fspanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 11rlanda ürası 100 italyan Lıretı 1 Hollanda Flonnı 1 Avusturya Şılını 1 Portekız Eskudosu 1 Fin Markkası 1 Bulgar Levası 11ran Riyalı 1 Rumen Leyı 1 Sunye Urası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Şekeli 1 Yunan Dranmisı DÖVİZ ALIS 546,235 362,189 73,953 890,277 340,316 63,992 5,195 376,334 1,777,925 67,798 146,094 551,205 281,827 13,664 13,664 3,313 84,031 699,886 28,468 250,127 40,058 2,750 92,706 SATIŞ 548,869 364,559 74,317 894,931 342,508 64,658 5,230 378,035 1,801.342 68,255 146,357 553,864 283,186 13,730 13,730 3,329 84,436 703,262 28,605 251,333 40,251 2,763 93,153 18 OCAK 2000 EFEKTİF ALIS 545,853 360,523 73,901 889,654 339,806 63,947 5,176 374,942 1,751,256 67,751 144,998 281,630 13,644 13.562 3,306 83,905 695,687 28.383 249,752 39,998 2,729 92,641 123,992 96 17 4,757 670,777 106,019 1,547 SATIŞ 549,692 366,746 74,488 896,273 343,022 64,807 5,250 379,472 1,828,362 68,412 147,455 283,526 13,751 13,833 3,337 84,563 707,482 28,714 251,710 40,311 2,784 93,367 187,152 146 26 7,136 756,408 111,456 1,696 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan 15056 73855 16025 84888 104 95 14519 8.0415 37502 11ng.S. IKmytD: 1S0R: 1SOR: 1ün Avustratya Dolan Danınraıta K/onu İsvıçre Frangı Isveç Kronu iifm Yenı Kanıda Dolan Horveç Kronu S ArabistM Rryati 15305 ABD Dolan 3.2819 ABD Dolan 13676 ABD Dolan 750.633 Tl. 1.0091 ABD Dolan Euro döniisüm oranları 195583 40.3399 40.3399 166.386 6.55957 0.787564 193627 2.20371 13.7603 200.482 5.94573 AJman Markı Belçib Fraıtıı Lüls6nıbunj Ffanoj kpanyol Peatajı Fransız Frangı Irtanda Lırası halyan ürstı Hollanda Florıni Avustnrya Şılıni PMMDzEiMoa HaHartteı BORSA (1. SEANS) 17 OCM HWO *•«• 236 T re Kusan 10.700 237T KatoeBanıas 390)0 2 c 4 > a İ 242 Jccntaf 243 kF 2WT 4C3C0 6200 55» 5.100 Jetrrfl1 ^, 246TSKB 6300 247 Tiıi fenr DâojRi 14300 248TJBS 2*9% .. . 9'00 2S3UnyeQmE« 8500 254U;akSraü* 20750 255 İWB*raSans|i 16,750 256V*(Fraia(Kr 4200 ~ "300 58000 2425 260VesU 1975» 7400 3300 4100 1350 170» 170» to»&YO7700 270 YapKRdYatCTL 4600 271 YÎmFraBYO 3300 272 Yynsa 22750 263 264 26 11000 «JOO 165JO0 10250 39.000 1300 5300 5210 11750 23) 6200 •ıso 5J00 T000 1ETJ000- •9JJJ0 SJOO !JD3 2*5)0 İ700D <3CC '700 51000 2,500 157S» 7^0 12J50 40OC 4'00 0 17flB 1720 17250 U0G 4.900 3400 23250 •23C0 1*5» 13-70000 42000 «500 1B57300 •?53X '7İOO0 2BJ66300 11500 10,7501404385.400 44,000 40300 29597 000 6500 6.400 '8*50» S.-OD 6300 2TJ1-303 5,400 5300 21140» 1230C 125» 66326000 2,700 1700 371766'COD 55» 6400 «1ST300 14,750 1750 166.404000 97X 9200 750* OOO 8430O 80O» (39S9900C SOOJOO 158CD0C 309=50 20750 '9250 12JB1ÛCC 9JX J500 6"J41XC «400 9400 31486,449 230» 230» 2352000 18330 17500 61475200 4750 4*50 9553630C 3200 8 OOC 36S4fl 300 61300 58000 9381JK 2375 2375 '8953300 207500 200,000 ;(0"230C 8.100 78CC ="UJ0C 135» 13,01 2«65« 000 """ 4200 *m(905» 4.1ffi 25300 4J5O (150 0 0 18300 1730C 3*606000 11250 1'75C :'S5730D """" 1"50C337405*OI0 8400 325(33300 5,100 34444300 3400 6*66.000 B.-00 5.100 3.600 "4S1 4'0*5 •7-.*2 10956 4GSS9 6370 •570 S2S1 1240B 2.6B4 S4-£ 13.94C 9 2 1 31626 "90*29 19 303 m 939" 22552 r,6J4 !529 "998 59122 1566 202412 "335 •3.105 4191 4126 a 17259 17770 '7792 8.473 24750 2"5Ü -"SoflOO İ455Î BÖLGESEL PAZAR (1. SEANS) 17 0CA» 2MC D02MrwusÇeşTie 22.000 '7500 12250 "JOO 44300 326000 335OB 35500c 35OID 295000 3«5'86 0C7TırasPsW 22750 23755 21750 "13000 23643 •7750 190» '1503 36(364300 1838* •2300 13250 12750 9101300 12388 1100 3600 İ400 37300900 3138 0 ! 0 0 C (5000 47000 46300 31413300 46333 12500 13300 130CC 2.147 30C 1239* GOZALTI PAZARI 17 OCAK 2000 BORSA (2, SEANS) u oc* 2OM HıîseS(«<iı Ihcekı i •»**•! 235TıeKjsan "300 236 T J(*tnıaBî>as «300 23" " T 5JB) Fat 240'-or*firKjr 24' "coatam 242TomkFaanig 2«TaraCan 244 TrasâM NcMnç 2J5TSKB '*^3Ö0 «300 6.400 6300 5300 •23J3 Z700 6.400 24c rırtDen¥0*Jn '3,750 24" TJus 9200 2481»;; 80000 249LSÂ? 1580.00: 25C ÜKlfcrtftsrjon '925C 25' l*slTsnrLSen 930C 252 ÜPyeÇno* !,40C 253 UşaSorâ™ 2330C 254liotoraSanw 17300 4*5C 83ÖC 257 Varet 5830C 258Var*Yî.0rt 2575 259 vestö 20C30C 250<ak/Yî7r "SOC 251 lakı 1 Sa/irnmoJ 1C '3300 262 tm\2Qt «200 253flmı(aatYen« «1X 264 Ysrnn 1350 265 »assj "OOC 266Y» 1-750 a! TO N&l D3TK& \ IJU1 268Y0KniKon!<G.YOi4!» 269 Yap K«i YaL Ört. 5100 270 YaîınfransYO 1400 ""' H.nsa 2«"50 10250 " T 0 38X00 4*000 165^)00 18C0O0 9750 '-000 36300 4 000 5,700 6,400 5.400 -:oı 4,700 5X0 11250 13300 1400 2300 5.700 S.60C 12300 1400C 8JOC 9J0C 71000 91000 '350J1001700 OOC 17250 1325C 8300 Î70C 9.400 1040C 22250 25250 15,750 17500 4150 5ÎBC 7200 8000 51000 SM 2500 2«ü SOJM 20000C 7100 "JOO -300 1150C 1750 4300 4300 4100 4000 10250 7'»aO 3800c aefloo 171000 447941)00 9T0 «2*291 '60 37.000 nSW 5J00 '02İİOO 5400 i'izrooo 4700 22367000 •130) 218.1 fflJH) Z450 415339300 5,700 53JJ72300 •2500 97J67İO) 8300 46,455.473 74300 262643300 64OJ00 *TX5O0 -JOO 11196300 1600 55.366000 •0.000 3"JTİ170 22250 5162.000 15.750 44587000 4150 292 "0300 7200 24544300 510O1 "158,000 2.550 16369000 •82.500 13363 000 "00 "246X0 •75C 32ü"000 3300 J43510OO 174000 15300 rooo 15750 11000 5750 " 7 5 0 8300 5250 550 15,750 7600 43004300 2 0 3300 3300 23750 24750 15300 40.172.000 15,750 3139200 16,000 285172024- 7,700 282.746300 24,500 11363 39474 17«305 10312 37305 6377 5749 4373 12430 2366 6399 11012 vs "7370 •6T382 •1362 E20B '0JJ52 23203 •6463 «447 "662 55369 2731 190 439 7(96 12306 4'1( 4042 0 15995 16375 16726 8,117 4372 1591 24109 BÖLGESEL PAZAR (2. SEANS) 17 KAI « I OO-ASarÇimr» 350.000 002 »&T)ijsÇ«şne 21750 003 Gra '85B 004 Sotottşl '2750 006 hterneOfa '070 "07TırcasPeW 46300 006 Yar»ı<reoFn«-5iK.i3l»0 315000 350000 3*5300 21300 26250 21000 17300 18500 -7.000 11300 12750 '1300 8300 8,600 8300 0 0 0 41300 «300 41500 •2250 HOOC '2250 222300 32775 1/J1ÎÛ00 24376 302397.000 6.098300 353:4300 0 12724100 482300 17785 '1JB2 8J54 0 »4494 -2816 İMKB REPO PİYASASI Hatank. 22.00 1 gûnlukr-epo 3600 3 gûNuık repo 296^ UrwılıArecc3200 ALTIN n 50C6ÜOO 5.040000 32.900000 33.900.000 3425000C 38.25C0OO Hanıt 3230C0OC 5420COOO ?2Agaea> 4.515000 4 950JOO 14Ararattr 2K265O 2948400 5 banka Hükümete gensoru Ekonomi Servisi - Fazılet Partisı'nin 5 bankanın Ta- sarnıf Mevduat Sigorta Fo- nu'na devredilraesıyle ilgi- Iı olarak hükümet hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşmeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda yapıla- cak. Gensoru önergesınde 57. hükümetın izlediğı yan- lış polıtıkaların mali sektö- rün lokomotifı durumunda- ki bankacılığı olumsuz et- kıledığı iddıa ediliyor. 22 Aralık gûnü 5 banka- nın Tasarruf Mevduatı Sı- gorta Fonu'na alınmasına karar veren hükümet, gerek- lı önlemleri vaktınde alma- makla suçlanıyor. Bu neden- le Yaşarbank, Yurtbank, Ege- bank, Esbank ve Sümer- bank'ın rehabilitasyonu için Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredildiği kay- dedilen önergede, bu iş için de 1 milyar dolann yetme- yeceği belirtildi. FP'nin bu- gün Genel Kurul'da ele alı- nacak gensoru önergesi, 28 Mayıs 1999'da göreve baş- layan Bülent Ecevıt Hükü- metı hakkındaki "ilk genso- ru" olması açısından farklı bır önem taşıyor. SERBEST DÖVİZ CİNSİ AnerwıDc*r FfarszFraria HobndsRonn AvusüıyaŞin 100 b Lns S J M . M JacoiYen AUŞ 546000 282000 340500 83750 249500 888000 39900 2830C 14475C 5170 SATIŞ 547000 282750 342500 84350 251000 895000 40175 28550 146150 5240 BENCE ÎZZETTİN ÖNDER Universîtelerimiz Nereye hJliyor? Son yıllann genel gelişmelerine baktığımızda konsoli- de biitçelerden yaklaşık sadece yüzde 3'ler dolayında pa- yı üniversitetere ayıran siyasal erk, aynı bütçelerin yan- sına yakın bölümünü faiz ödemelerine ayırmaktadır. Bu olguyu, düz mantıkla, faiz ödemeleri böyle diye üniver- sitelere ve başka kalemlere kaynak aynlamamaktadır demek, düşünce kısırtığı ve çaresizlıkten öte, devletın ge- rek vergi yasalan, gerek vergı idaresi açılanndan güçlü kesimlere teslimiyetini kabul etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. • • • Üniversrteleredevletin bakışınagelince, "devlet" söz- cügüyerine "sermaye" sözcüğünün kullanılmasının da- ha anlamlı ve açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Güçlü sermaye devletı kendine kaynak aktanmı yapan ve sis- temı koruyan °hardware" niteliğinde, ünrver^telen ise ken- di ıdeolojısinı yenıden ureten ve yayan "softvvare" nite- liğinde bırer araç olarak görmektedır. Bu bağlamda ser- maye açısından devlet; genış anlamda sermayenin çı- kariannı koruyan ve bu yönü ile maddi ve maddi olma- yan unsurlar yanında ünıversıteleri de kapsayan bır ay- grttır. Zaten, hiçbir ünıversrter anlayışla açıklanamayacak olan, üniversiteJerin unvanlannın başına TC'nin ilave edilmesi tam da bunu göstermektedır. Böyle olunca, "devletin olanaklan sınırtıdır" aldatma- cası ile vakrf üniversitelerine yönelmek; buralara kamu kaynaklanndan büyük destekler sağlamak; bütün bun- lara rağmen "devletin yapamadığını bızyapıyoruz" gös- terişi altında, yargı kararianna rağmen yağmaladıklan araziler ve onnanlar üzerinde görkemli binalannı açariar- ken, devlet sorumlulannı davet etmek ve bu zevatın da, toplumun yüzüne şamar gibi indinlen böylesi bir davete icabet etmeleri, bu yapının hazin göstergeleridir. Bunun da ötesınde, bıryandan oğretm üyelerine sağladıklan ola- naklaria sistem genetığını koruyan bu kurumlar, diğer yandan da yüksek harçlarla, sadece korunan bu sistem genetoği ile uyumlu bireylere olanaklannı sunmaktadırlar. • • • Bu çarpk sisteme ve uygulamaya üniversitelerin ba- kışına gelince, maalesef o alanda da ciddi bır erpzyonla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Öğretim elemanlannın özlük haklan üzenndekı "malıengızisyon" YÖK'ün "idari engızisyon "undan da çok daha uzun-dö- nemli etkili bir işlev görmektedir. Inanıyorum kı söz ko- nusu "malı engızisyon" ıradi ve kasıtlı olarak yaratılmak- tadır. Zira, bu yolla "ünıversiter etık" "piyasa yaklaşı- m/"nadönüştürülebılmektedir. Yaygın yan zamanlı uygu- laması, oğretım uyelerinın erken emeklı olarak ya da ol- madan vakrf üniversitelerine geçmelen veya ünıversite- ler içınde kurulan vakıflarda dersler veya kurslar vererek yaşamlannı sürdürmeye çalışıyor olmalan, onlan müca- deleden koparan ve bu dönüşüme hizmet eden bireysel çıkış yollandır. Ote yandan, üniversrtelenn genel harcamalannda kar- şılaşılan zortuklar ve kısıtlann aşılmasında da ıdare tara- fından, "Benım akıllı memunjm işini bilir" incısinın mu- cidi, 1980'lerin dâhi politikacısının uygulamalannı hatır- latan demek, vakrf ya da fon vb. gibi, bütçe ilkeleri ve şeffaf uygulama kurallan kadar, demokratik ve katılımcı ünrversite anlayışı ile de hiçbir bıçimde bağdaşmayan yön- temlenn oluşturulduğuna üzülerek tanık olmaktayız. Belki yönetimin ıçindekıler çok zorlandıklan için ve bu- na bağlı olarak pek de fark edemediklen böylesi yan ve çarpık mekanızmaJann kurumlarve hatta bıreyler üzerin- de oluşturabileceği olumsuzluklan atlıyor olabıNrier. işte bu noktada, üniversrterelemanlann hiçbir gayri meşru çı- kar elde ettiğinin asla düşünülemeyeceğı ve bir yönü ile samimi olarak gelıştınlmış bu yan mekanizmalann olum- suzluklannı, yine hiçbir çıkar gözetmeden bunlan iç ka- muoyu önüride tartışmaya açmak bir görev gibi görül- melidir. Sendikalar, demekler vb. örgütlerin tek amacı üyele- rinin çıkariannı gözetmek olmayıp bunun yanında işyer- lerinin niteliğini korumak ve yükseltmek de hedefler ara- sındadır. Üniversite bağlamında ışyerinin niteliğı: toplu- ma alternatıfler sunabilen, bunun için de öğretim eleman- lan ve yönetim açısından sermayeden bağımsız olan, demokratik ve katılımcı bir kurum olarak tanımlanır. Böy- lesi amaçlaria donatılmış olan ve bağlı olduklan kurum- lara ve kişılere zarar gelmemesi için azamı gayreti gös- teren Öğretim Elemanlan Sendikası ve sendika üyeleri söz konusu demek, vakrf vb. gibi bütçe dışı uygulama- lann her açıdan sakıncalannı tartışmaya açarken bu ko- nunun bugün sadece birkaç üniversitemizde açığa çıkan olumsuzluklar olarak değil, çok yaygın vedokusal birpa- toloji olduğunun farkındadır. Patlak vererek açığa çıkan birkaç yerdeki olumsuzluklann gündeme getınlmesi, bun- lann genel dokunun bırer ömeğı olmasından kaynaklan- maktadır. Bu noktada, olaylara ve oluşumlara bigâne kalmak yerine, bunlan açığa çıkarak, örgütleri ve bireyteri zede- lemeden, devleti göreve çağırmanın kutsal bir görev ol- duğu bilinci ile üniversitelerimiz ve örgütlerimizin anlayış ve işbirliği içınde davranış içinde olacaklan inancı ile tüm kuruluşlan kamu ünfversitelerini kurtarmaya, bunayöne- lik olarak da kamu bütçesindeki tahsislerin sadece adil ve insancıl değil, aynı zamanda etkinlıği sağlayacak bi- çimde yapılması yönünde ağHİıklannı koymaya çağınyorum. YATIRIM FONLARI 17 OCAK 2000 0 4 * EtamtefA Jtal AT rXYA(«KanıaFm fKY * rr^. Tetati Se*. f TKY ATıpı Malı KımmU. F •KrAT-ülfctalS • K Y A r C M «BAFSfaraafm rt3*Sımtj&IFt«ı Vaiııtf&Fon Vaâjf A Gıda Setttt Fomı VakifAMahSeUürFonu VamfAMeüiSeöDtF™ Dtşbank A T^a Karma Ft» D^kArDftdF AUHrılıATİğrifeeFai Tekst!İATıp,HısseFM AlaAIıpıfannaFon Ata A Tlpı Hısse Senedı F 6896918 4948629 840208 171103 122053 118065 66715 2810444 2(02528 5495383 1070865 80849 52894 25552 80852 49766 48630 29920 46394 122829 6075394 58908 79284 70011 18551126 4955979 1724166 8651678 1638509 8482857 4609416 51759 12456? 524796 485061 27287 4453184 105710 27269 973229 26164 211823 524038 2235548 135515 2730296 812622 134512 49306 •SATİpıKdTOfon •.JS Yat A Tıa Karma Fon 719 EGŞ Stcorta AbdJ^en Fan 441 EKY3tİO»rl«3iBGr AMAmrobnnaF TNBVaUOttekenAF401 3J2 HSBCATıpıHıSîFoo 560 EcacıtasıAjaayatSu^ 139 Dcmıiant*rnıHıseFaı II KÎVk ûcAtaSÖTMR» âobal A Tî«ı Oejtıskn Fon rEBAlDejıimF» B A Tıpı b n » Fon BratMiıA IsBMkJalmlrtSoncFon interbank B Dettşien Fwı 32 totankBüKFon 214 Bittsat B Tahvıl-Bonc 650 İıs-ıtBDeiıskaF 142 taranDBlfcBono 5.24 GaraabBIıpıükılFon 12) GnabBTıpıKanıuF»! 484 Garantı M K. Detıskcn Fon 157 Esta*6'ı»KSıra 349 Esban* B Tç< L*it Ton 342 fflBBTipıljUFı» M n u U HatATm SeteAÎn» öyakATjpı Eczacıbaşı A SffAFıpıDeİtşKFm GatıJAfıpıiSSıaFon G«tı««T.pı Hısse Soıedı jf*^ u laıvn uulO rOfpU nBBYaULKrnıFaı mB.rıSûŞro».334 rKYBTıpıütJtTan 2 66 mBTaM-8a»Fı-ı«ı 445 V t o l T t l B f mBTaM-8a»Fıı«ı VatolTjtmlKBonofonu VaMlKlhııUFanı VahfükltFlM VatofBImıKaraıaFon fthkBFteftta Ya^MkübTFoo 3.20 FınSsBTıpıFatrfll-BoB 236 Fmaes B Tıpı Dciıdteıı Foı 4 68 FınansBTıplUIPoM 27102 114910 68395 128475 53495 112117 28061 103363 102362 122539 108411 201485 54485 22613 27678 94261 76561 51005 30626 28595 78347 44717 15060 21834 127329 44556 39426 27535 33400 25591 41432 19984 51378 58382 55296 13024780 2501378 940635 4554423 6112448 1240401 5176948 3406174 15489194 5951083 3333875 401513 13896680 8855387 4435143 2514054 80676 72068 24129671 4757036 2819725 2205872 57218 12665721 2051331 243242 7395532 5404026 4255187 332 Zf3JtBrıpıDej5kmfKi 628 ZraalBrıpıügTai 236 ZnatBluT-MBono 217 209 HalkBlıpjIi PanrjkBTıpVCİSTaı PamkBrnDeMnFoı EntaktonkTaiSSııcıForıu ' nFoa 019 062 138 031 033 022 050 027 047 020 . _ 1.(9 """ 028 038 016 022 028 09? 018 111 013 172 024 029 *3 0.76 021 TEBBOt^âSTFan totbankYS*şkaı Fon MtanatıfBMıpBi »»eTOtrtYrtMFocu ŞekaBTtpıDejışkfflfoo üyakbantBO. Eczacıbaşı BD B»noVBr«< k fat B TıpıD OsauolıTal»*,. Osnanli B Tıpı U*ıt Fon Osmanlı B Tıpı O^ı-jten F SMurtBFıpı Utosal Baniı BTrpı 6436197 6004023 5558512 23103 6606956 3450864 5115734 4014461 7912650 2697222 7759550 3096645 57656 70470 3079165 4331956 2707036 57136 28520 4283320 1506420 145327 4610383 21175 693267 154172 1361996 701820 783010 726113 102807 44007 18865 1006293 183035 25002 447942 236845 67979 204091 88020 66864 67287 419728 109915 301685 105504 172839 212358 50374 50897 89840 33776 78235 15369 56736 30335 24739 58394 23632 48509 43022 45332 11808 41477 33377 30833 27118 27078 1781? 035 019 045 0 73 229 053 020 054 D38 060 022 135 021 0 72 022 170 124 073 033 025 027 060 044 139 050 13? 025 029 021 0J7 031 023 021 042 062 023 181 Qs4 043 070 044 021 052 024 15S 127 023 050 0.91 127 § 1 069 04? 02! 021 U9 034 084 082 023 028 030 023 090 129 068 026
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog