Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

/ % /SMTKESlVTtaİZHİZMETr l M SMT ADRESEKflBPTESlM / / # sjur ÜYBK MBULO A 4 * 8MT Kİ1W> SİPARte OUUMÛ am f SMT TMsnu Kîrtp smşı Dıl«dığımz btabın adını. kredi kartımzın numarasi ve son kullanma tanhı ile birlikte bıldınn. kıtap evınode olsun \d1n12j. so\aduıızı ve telefoo numaranız] da bifdırmeyı unutmayıri Û>e de^ılsenız. dılersenız üye de olun va da uvelığınızı yenılevın HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriy76. YILSAYI: 27131 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) İCuınhMrlyt ?AJ«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi SalonJannda ve Temsilciliklerinde (LEDIBERG SpA -Italya Ttîislcnmfc ûrrtılmışüf) dde33a1(K334)Cğalo» 12)514 °' 96 Fate£12)514 0195 18 OCAK 2000 SALI H H I K I EMILE ZOLA APARTMAN-III Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu İkinci İmparatorluk dönemi Fransız orta tabakası bu apartmanda yaşıyor.. Rougon-Macquart dizisinin en güzel romanlarından biri.. tamamlanıyor. Bugün Cumhuriyef 'le birlikte... MİBEKİR ALTIN DESTAN-I Mustafa Kemal Atatürk Binlerce dizelik bu destan, hem üstün değerde bir sanat eseri hem de gerçek bir tarih kitabıdır. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Şeriatçı terör örgütünün lideri Hüseyin Velioğlu öldürüldü Hizbullah'a büyük darbeVİIIada kaliyorlardl Emniyet yetkilileri, kaçınlan işadamlannın bulunması için yürütülen soruşturma çerçevesinde bir kredi kartından yola çıkarak Hizbullah örgütü üyelerine ulaştı. Şüpheli kışileri takip eden polis, teröristlerin Beykoz'da bir villada kaldıklannı tespit etti. Takip edildiklerini anlayan teröristler polise ateş açtı. Operasyonu, Istanbul Emniyet Müdürü Özdemir yönetti. tstanbul Haber Servisi - Yıllardır Güneydoğu'da ör- gütlenen yasadışı şenatçı terör örgütü Hizbullah, ilk kez metropolde güveniik güçleri ile çatıştı. Hizbul- lah'ın en kanlı kanadı olan Ilim kanadının 10 yıldır ara- nan liderlennden Hüseyin Veüoğiu, dün Beykoz'da bir villada polisle girdiği 5 saatlik çatışmanın ardından öl- dürüldü. Zehra Eğitim ve Kültür vakfi Başkanı İzzet- tin Yıkünmın da aralannda bulunduğu 7 ışadamının kaçınlması olayının ızıni süren polis, Velioğlu ile bir- likte çatışmaya giren 2 şenatçı terönstı de yakaladı. Ya- kalanan teröristlerin örgütün askeri kanat sorumlula- nndan Cemal Tütar ve askeri- siyasi sorumlusu Edip GOmüş olduğu belirtildi. Böylece Hizbullah'ın tlim- cıler kanadının 8 kişilik beyin takımından 3'ü etkisiz hale getirilmış oldu. Emniyet yetkilileri Haşim .41a- balık, Mefamet Alabalık, Murat Aktaş, Metin Ülsen ve Mehmet Sudan'ın yakalanması için çalışmalann sürdüğünü belirttiler. Operasyonda, teröristlerin kaldığı villada uzun nam- lulu çok sayıda otomatik silah, TNT kalıplan, mermı- Beyln takimi yakalandl Çıkan çatışmada Hizbullah örgütünün en kanlı kanadı olan Ilimcüerin kurucusu ve lideri Hüseyin Velioğlu öldürüldü. Velioğlu'nun sağ kolu olan Cemal Tutar ve Edip Gümüş ise polise teslim oldu. Çatışma sırasında bir polis memuru elinden yaralandı. Teslim olan 2 teröristin îstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanmalanna başlandı. lerveörgütsel dokümanlarelegeçirildi. tstanbul'da ba- zı işadamlannın kaybolmasıyla ilgili araştırmalannı sürdüren Istanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tstih- barat Şube Müdürlüğü ekıpleri, bir kredi kartından yola çıkarak yasadışı Hizbullah örgütü üyelerinin Kan- lıca'dakı Hidiv K.asn yolu üzerinde bir hücre evinde MArkasıSa. I9,Sû.3'te HÜSEYİN VELİOĞLU KİMDİR? • 19. Sayfada Moskova gelişmelere seyirci kalmayacak Rusya'run Kafkasya Paktgirişimi; Demirel Gürcis- tan'dayken açıklanmışO. # Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın liderliğini yaptığı 'Kafkasya Istikrar Paktı' girişimini kaygıyla karşılayan Rusya, "Bölgede istikrar ve banş bizsiz olmaz" mesajını verdi. Bölgeden elini çekme niyetinde olmayan Rusya'nın, paktı reddetmek yerine içine girip sulandırma politikası izlemesi güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Rusya Fe- derasyonu; Türkiye, Gürcistan ve Azerbay- can'ın başını çektiği "Kafkasya tstikrar Pak- ü"nın Rusya'sız gerçekleştirilmesinin olanak- lı olmadığı mesajtnı veriyor. Hazar havzasın- daki zengin enerji kaynaklanndan uzaklaşma- mak için bölgeden elini çekmeye yanaşmayan Rusya Federasyonu'nun, pakta karşı tutum al- mak yerine içinde yer alıp sulandırma politi- kası izlemesi güçlü bir olasılık olarak görülü- yor. Rusya'nın ekonomik ilişkilerden sorum- İu Dışışlen Bakan Yardımcısı Ivan İvanov dün Ankara'da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Sûleyman Demirel'in geçen hafta sonunda Gürcistan'a düzenledıği ziyaret sırasında dünyaya açıklanan "Kafkasya Işbir- Hği Pakü", Çeçenistan'a yönelik asken operas- yonu nedeniyle yoğun uluslararası baskı kar- şısmda bunalan Rusya'da ihtiyatla karşılandı. Türkiye'nin gırişimiyle ilgili henüzresmibir açıklama yapmayan Rusya, "Bölgede banş ve istikrar sağlanacaksa, bu bizsiz oimaz" mesa- jını veriyor. Rusya'da Vladimir Putin'in dev- let başkanvekili sıfatını almasının ardından MArkasıSa.9,SiL4İe J\LMANYA SARSILIYOR 'Seçimler iptal edilmeli'1 Ülkeyi 16 yıl yöneten Hırisriyan Demokrat Parti, her geçen gün biraz daha batıyor. Iktidardaki SDP'den yapılan açıklamada, CDU'nun Hessen'de yasadışı paralarla kampanya düzenlediği belirtilerek seçimlerin iptal edilmesi istendi. URAL SAVAŞ Tazilefi Erbakan yönetiyor' # Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, FP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada bugün Anayasa Mahkemesi'ne sözlü açıklamada bulunacak. FP'yi perde arkasından siyasi yasaklı Erbakan'ın yönettiğini kaydedecek olan Savaş, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran yasa değişikliğinin anayasaya aykın olduğunu beTirterek iptal edılmesini isteyecek. • 5. Sayfada ÜBİTAKRAPORU Telekom satılmasın' # TÜBÎTAK'ın Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA) birimince hazırlanan rapor, Telekom'un satışının ulusal güvenliği ve ekonomik yapıyı tehlikeye sokacağını ortaya koydu. # TUENA raporunda "Ülkemizin uluslararası taahhütlerine uygun şekilde olmak kaydıyla Türk Telekom'un kontrolünün kaybedilmemesi hem milli güveniik, jeoekonomik, ve jeopolitik hem de ana planın altyapı planlamasında kabul edilen bilgi toplumu hedefinin bir gereğidir" uyansını yaptı. BNW SMJUirn Mert • 13. Sayfada us karargâhı Grozni'ye taşımyor ı Ruslar, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'yi havadan ve karadan bombalamaya devam ediyor. Rus Savunma Bakanhğı, Çeçen gûçlerinden 120 kişinin öldürüldüğûnü iddia etti. Çeçen komutanlardan Isa Munayev ise Grozni'ye yönelik dünkü Rus saldınsında 18 sivilin öldüğünü öne sürdü. Kuzey Kafkasya'daki Rus güçlerinin 2. komutanı General Gennadi Troçev, Çeçen savaşçılann Rus askerlerine karşı zehirli yiyecekler kullanmayı planladıklanru belirtti. Rus kuvvetlerinin genel karargâhı, Grozni'nin doğusundaki Hankale semtine taşmacak. • //. Sayfada OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - Federal Almanya'nın 16 yıl boyunca kaderini elinde tutan Heİmut Kohl ve partisi hakkında her geçen gün yeni yolsuz- luk kanıtlan ortaya çıkıyor. Ülkenin büyük eyaletlerinden Hessen'de hafta sonunda orta- ya çıkanlan, yasalara aykın bağış ve yurtdışın- da hesaplar açıldığı yolundaki haberler, parti- yi yeniden sarstı. Hessen'deki Hıristiyan de- mokratlar özellikle geçen yıl yapılan eyalet se- çimlerinde Vatandashk Yasası'na karşı kam- mArkastSa.l9,Sü.l'de Hiiküınetten4 tahldm9 baskısı1 Geriye dönük uygulanacak tahkim ödünü getiren tasan, bugün Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. DSP grup başkanvekilleri, DSP'li komisyon üyelerine, Başbakan Ecevit'in tasannın geçirilmesi konusundaki isteğini aktardı. MHP kanadı ise eski sözleşmelerdeki risk payı dikkate almarak tahkimin geriye dönük işletilmesini istiyor. • 4. Sayfada 1 CHP Ekonomi Masası'mn raporunda, "Ülkemizde kamu yaran ilkesinin çiğnenmesine yol açması kaçınılmaz olan tahkimin, genel hukuk kuraüan zorlanarak, bir anlamda dejenere edilerek, geriye dönük olarak da işletihnesi, hukuk devleti anlayışım zedeleyecek tartışmalann yapılmasını gündeme getirecektir" denildi. Raporda bugüne kadar, tüm hükümetlerin Doğu ve Güneydoğu için birçok "destek" programı ilan ettiği, ancak bunlann hiçbirinin yaşama geçirilemediği vurgulandı. Raporda terörle mücadele için harcanan paranm yansının yaralann sanlabilmesi amacıyla bölge halkına düzenli olarak aktanlması istendi. • 4. Sayfada ANAP: ÖCALAN ÎMRALI'DAN ÇIKARILMALI M 4. Sayfada HADEP: BARIŞI KÖTÜYE KULLANMAYIZ • 5. Sayfada ŞEHtT YAKINLARI 5 ŞUBAT'TA EYLEM YAPACAK M4. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ovgülerin Altında Yatan Parlamenterler arasında cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklamalara rastlanmazken; DSP Milletvekili U- luç Gürkan, ilginç bir saptama yapıyor: "Demirel'in süresini uzatmaya dönük arayışlarne- yin olmayacağını görmek bakımından önemli" diyor. Ecevrt, tam bir yıldır bu "arayışlann" odak noktası. Gürkan'ın da vurguladığı gibi; DSP liderinin çaba- lannı önümüzdeki günlerde bir sonuca bağlaması ge- • Arkosı So, 19, Sü. l'de Akciğeıierimiz yok oluyor Geçen yıl, 237 ile en fazla orman yangını Antalya'da meydana gelirken burayı 230 yangınla Izmir, 206 yangınla Muğla ve 147 yangınla Balıkesir izledi. • 6. Sayfada Tarho'nun katiline 24 yıl hapis Malatya inönü Üniversitesi öğrencisi Ümit Cihan Tarho'yu 7 Ocak 1998 günü öldürdükleri iddiasryfa yargılanan sanıklardan ülkücü Kadri Kılıç 24 yıl hapis cezasına çarptinldl. M 9. Sayfada Kıyak emeklilik ısrarı Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine TBMM tatilinden önce askıya alınan "kıyak emeklilik" önerisi, önümüzdeki günlerde yeniden gündeme getiriiecek. • 7. Sayfada BORSA ODün 18.456 Önceki 19.H0 DOLAR ûDün 547.000 önceki 543.300 MARK Dün 282.750 önceki 283.000 ALTIN ûDün 5.040.000 Önceki 4.970.000 TCVyi Değiştirme Komisyonu Adalet Bakanı Türk, Türk Ceza Yasası (TCY) değiştirilirken, suç ve ceza politikası bütünlüğü içinde, evrensel ölçüler ve ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak ölüm cezasının değeriendirilebileceğini bildirdi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hayat Paltalı... Can Ucuz... Enflasyonu bir an önce düşürmek isteyen hükümet, hayat pazannı değil de can pazannı baz alsa, amacına öngörülenden çok daha kısa sürede ulaşır. Son bir-iki gün içinde art arda gelen garip ölüm ha- berleri ve Avrupa'y kasıp kavuran salgınlara karşı yö- neticilerimizin yaptığı açıklamalar, "Türkiye'de en ucuz şey nedir" sorusunun yanıtını veriyor: Can... MArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog