Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CÜMHURİYET 17 OCAK 2000 PAZARTES 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ lyanıklar Dünvası 10.25 TRT 3 Dram Minibüs alınak için köyden kente gelen ve bu- rada dolandınlan bir gencin başından geçen olaylann öyküsü. Yönetmenliğini Aram Gülyüz'ün üstlendiği yapımın başrollerinde îlyas Salman, Ayşen Gruda yer aiıyor (1985). Aşk Fırönas 11.00 TRT INT Melodram ©Aynı erkeğe âşık olan bir genç kızla üvey an- nesinin savaşım öyküsünü konu alan filmin başroUerinde Karta] Tibet, BaharErdeniz, Süley- man Turan yer aiıyor. Yön: Halit Refiğ (1972). AteşBöceği 11.55 GAP TV Dram v Fransızca çevirmenliği yapan Duygu, doktor olan kocası Yılmaz'la nedenini tam olarak bilemediği birtakım sorunlaryaşamaktadır. Ken- di alanında ilerleme çabası içinde olan Yılmaz, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Duygu'nun çekti- ği yalnızlığın farkına varamamaktadır. Yön: İsma- il Güneş. Oyn: Nur Sürer, Mehmet Aslantuğ, Sa- vaş Dinçel. Aydan Burhan, Kutay Köktürk (1987). Erkekler- 14.10-24.00 Kanal 6 Müzikal (Gentlemen Prefer Blondes) - tki dansçı genç kız zengin koca bulmak için Paris'e ge- lirler. Bu güzel ve gösterişli iki kızın hayali zen- gin ve lüks bir yaşama kavuşmaktır... Yön: Ho- ward Hawks. Oyn: Marilyn Monroe, Jane Russell, Charles Cobum, Elliot Reıd (1953 ABD, 91 dk). Oyun Başüyor 20.30 atv Macera /fN (Future Sport)- Yeni birsportürûolan 'Fu- ' O ' rure Sport' Şampiyonası'nın yapılacağı gün, bir terörist grubun lideri, Havvaii adasının yöneti- minin kendilerine verilmesini, aksi takdirde şam- piyonayı sabote edeeeğini söyler. Future Sport oyununun başanlı ismi Tre ve gazeteci kız arka- daşı, bu gruba karşı savaşım verir. Yön: Emest Dic- kerson. Oyn: Dean Cain. Vanessa L. Williams. 20.30/ Kanal 6 /Medcezir... Ayrıntı yanda Smoke 21.00 Kanal E Dram (Smoke) - Onlü yazar Paul Auster'ın bir öy- küsünden yola çıkarak beyazperdeye uyarla- nan fılm, Auggie VVren'in işlettiğı bir tütün dük- kânmın çevresinde gelışiyor. Iç içe birkaç öykü- den oluşan yapımda, Harvey Keitel, VVılliam Hurt, Stockard Channing. Forest VVhitakerrol aiıyor. Yön: VVayne Wang (1995 ABD. 108 dk). SelamsızBandosu 21.00 TRT 1 Güldürü . Küçük bir Anadolu kasabasında Cumhurbaş- kanı'nın geçeceği istasyonda karşılama töre- ni için oluşturulan bandonun gülünç öyküsü. Nes- !i Çölgeçen'ın fîlminde, Şener Şen, Ali Uyandı- ran, Üstün Asutay, Güzin Çorağan, Uğur Yücel, Can Kolukısa gibi oyuncular yer aiıyor (1987). Silahlara Veda 21.00 Prima Duygusal . (Farewell to Arms) - Ernest Hemıngway'in ünlü romanından uyarlanan filmde, Birinci Dünya Savaşı yıllannda, bir Amerikan askerle, Ingiliz hemşirenın aşk öyküsü anlatılıyor. Yönet- men: Frank Borzage. Oyn: Helen Hayes, Gary Cooper, Adolphe Menjou (1932 ABD, 78 dk). tpucu ^ 21.20 BRT Gerilim ac«je) - Öldürûlen kocasından büyük bir ' arazi miras kalan genç kadın. cinayet nedeni- nin bir arazi olduğunu ve katilin şimdi de kendisi- ni öldürmeye çalışacağını anJar. Yardımına başvur- duğu kocasının iş ortağı da aynı komplonun için- dedir. Yönetmen: Carl Colpaert. Oyuncular: Eric Roberts, Angus MacFadyen, Camilla Overbye. Savaş Canavan 21.30 Kanal D Macera ©(The Beast) - Bir sa\aşı ve ardındaki dramı anlatan yapım, 198l'de Afganistan'daki sa- vaş sırasında 'Savaş Canavan' adlı tankı kullanan Rus askerlerinin öyküsünü anlatıyor. Yön: Kevin Reynolds. Oyn: George Dzundza, Jason Patric, Ste- \ e Bauer, Stephen Baldwin (1988 ABD, 109 dk). Rocky 3 22.00 TGRT Macera . (Rocky 3) - Ringlerden uzak kalamayan Rocky, antrenörü Mickey'nin tüm önlemle- rine karşın, dövüşür. İki raund süren maç, Rocky "nin yenilgisiyle sonlanır. Rocky, kaybettiği kazanma hırsını ve gururunu Apollo Creed'in yaptırdığı antrenmanlarla yeniden kazanır. Sylvester Stallo- ne'nin yönetip oynadığı filmde, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl VVeathers, Hulk Hogan da var (1982 ABD, 99 dk). Şafakta Buluşalım 22.20 atv Macera /^\ Öldürûlen babasının öcünü almak için elini vtV kana bulayan bir hükümlünün, aradığı adamın kızıyla geçirdiği aşk serüveni konu ediliyor. Or- han Aksoy'un fiiminde, Cüneyt Arkın, Gülşen Bubikoğlu, Eşref Kolçak ve Kenan Pars var (1975). 22.30 / TRT 2 / Aslanların... Aynntı yanda Kanlı Hesaplaşma 23.45 Show Macera (Miller's Crossing) - 1930'lann Amerika- sı"nda. gangsterler arasındaki büyük savaşı ko- nu edinen yapımda ünlü oyuncular var. Gabriel Byrne. Albert Finney, John Turturro, Marcia Gay Harden'ın rol aldığı fılmın yönetmenliğini Joel Coen üstleniyor (1990 ABD, 115 dk). Şahane Macera 24.00 Kanal E Müzikal (Funny Face) - Amerika'nın en ünlü moda dergisı Quality Magazin'i hazırlayan bir ekip, yeni kampanyalan için değişik bir mekân arayı- şma gırer. Bir kitapevine giden ekip, rastlantı ese- ri fotoğraf karelerine giren satıcı kızı yıldız yap- maya karar verir. Yönetmen: Stanley Donen. Oyun- cular: Audrey Hepburn. Fred Astaire, Kay Thomp- son, Michel Auclair (1957 ABD, 103 dk). Unutulmaz Yaz 00.10 atv Duygusal . (Summer to Remember) - Üzerinde bilim- sel araştırma yapılan bir maymun. bulunduğu yerden kaçar. Maymunun özelliği. işaret diüni bi- liyor olmasıdır. Biri dilsiz iki çocuk rastlantı ese- ri maymunu bulur ve aralannda sıcak bir dostluk kurulur. Yönetmen: Robert Lewis. Oyn: James Fa- rentino, Tess Harper, Bridgette Andersen. 00.30 / TRT1 /Yanlış Takip Ayrıntı yanda Büyük Final 01.30 BRT Dulgusal ©(Dance) - Yerel bir bale grubu sezonun en önemli gösterisine hazırlanmaktadır. Gös- teriyi izlemeye New Yorklu yetenek avcılan da gelecektir. O gece en iyi olanlann tüm yaşamı de- ğışecektir... Yönetmen: Robin Murray. Oyuncu- lar. Johan Renvall, Ellen Troy, Carlton Vilbom, Charlene Campbell. /7> /Oı ^7\ P ) Yabancı izleyin Orta Değmez O Polisiye, melodram ve güldürü kanşımı film, gecenin isabetli seçimi Dedektifin yanlış takibi ı TRT 1 00.30 Yanlış Takip - Love at Large / Yönetmen - Senaryo: Alan Ru- dolph / Görüntü: Elliot Davis/ Müzik: Mark Isham / Oyuncu- lar: Tom Berenger, Elizabeth Perkins, Anne Archer, Annet- te O'Toole, Ted Levine, Ann Magnusson, Kevin J. O'Con- nor, Ruby Dee/1990 ABD ya- pımı, 97 dakika. CUMHUR CANBAZOĞLU Tom Berenger'ın özel dedektif rolünde ekrana geldiği' Yanlış Takip', Mark Isbam'ın müziğinden güç aiıyor. Özel dedektif Harry Dobbs'un renger) sorunlan başından aşmıştır. Kırkına merdiven dayarruş bu dedek- tifin iistüne üstlük çok kıskanç bir sev- gilisi (Perkins) vardır ve kadın müş- tenlerinin hepsiyle onun ilişkisi oldu- guna inanmaktadır... Güzel veçekici kadın Dolan'ın (Arc- her) Harry'ye iş teklif etmesi barda|ı taşıran son damla olur. Harry, Dolan'ın Rick adındaki sevgilisini takip edip neler yaptığını öğrenecektir. Ancak yanlış bir kişinin peşine takılmıştır. Bu arada kansı da Harry'niu peşine ka- dın bir dedektif katmıştır... Alan Rudolph (VVelcome to Los Angeles, Choose Me), yine en iyi bil- diği temayı ele alarak üç yönlü bir sev- gi trafiğini getiriyor beyazperdeye. Ancak polisiye, melodram, komedi derken her şeyden bir tutam alınca ve de kişjsel ilişkiler, bir türlü sonuca bağlanamayan aşk öykülerini yanm yanm bırakınca iiginç olabilecek se- naryodan orta halli bir film çıkıyor or- taya. Rudolph'un birkaç esprisi çok parlak. Yer yer sıkıcı olsa da bir kez baştan sararsa sonuna dek seyirciyi götürüyor öykü. Mark Isham'ın müziği (Leonard Conen'den Ain't.NoCure"ualmış) fil- mı iyi destekliyor. Ünlü ozan Neil Yo- ung ise bu kez oyuncu kadrosunda yer alıv or. Bu gece ekranlardaki fılm prog- rarru kısır; "Yanlış Takip" isabetli bir seçim olabilir... Hızlı okumanın tekniği anlatılıyor TV Servisi - "Akşama Doğru"nun "Kavram" bölümünde, "ejitlik" ele alınıyor. Şair - yazar Sunay Akın, "tstanbul" köşesin- de, "Kız Kulesi ve Nâzını" üzerine konuşuyor. Programın bu bölümün- den itibaren "Hızlı Oku- ma" adlı yeni bir köşe baş- hyor. GÜ lletişim Fakülte- si Dekanı Prof. Dr. Alem- dar Yalçın'ın hazırlayıp sunduğu bölümde, zaman ayıramadığımız kitaplan da- ha hızlı okumak için gere- ken teknikler anlatılıyor. • TRT 2,19.35 SSK'de yapılan yolsuzluklar masada TV Servisi - Sosyal Si- gortalar Kurumu'nda (SSK) yapılan yolsuzluklann ekra- na geleceği "Teke Tek" programını, gazeteci Fatih Altaylı hazırlayıp sunuyor. Canlı olarak yayımlanan programda, "Yaşayan kız çocuğuna, beş kez nasıl otopsi yapıldı", "Bir has- tanın 4 bin 600 kez elekt- rosu çekilir mi", "Bir er- kek nasıl hamile kalır", "Prostat tedavisi gören ka- dın hasta olur mu" sorula- nna, Türk Tabipler Birliği Başkanı Füsun Sayek yamt veriyor. • Kanal D, 00.45 Vahşi ormandaki sıradışı dostluldar TRT 2 22.30 Aslanların Yurdu - Place of the Li- ons / Yön: Audrey Cooke / Senar- yo: John Loy / Oyn: Hugh Laurie Keitel, Miriam Marcolyes, Arfred Wolina, Guy Edvvards, Patrick Shai /1996 ABD yapımı, 95 dakika. TV Servisi - Rekin Teksoy'un sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında, Eric Campbell'in romanından uyarlanan "Aslanların Yurdu" gösteriliyor. Filmden önce Teksoy, yazar Fatih Erdoğan'la bir tanıtım söyleşisi yapacak. Çocuk kahramanlara yer veren romanlanyla tarunan Eric Campbell'in eserinden sinemaya aktanlan "Aslanların Yurdu", on üç yaşında bir çocuğun, babasıyla buluşmak için gıttıği Güney Afrika'da yaşadığı serüvenleri konu ediniyor. Babasının rehberlik ederek hayatını kazandığı Güney Afrika'va gittiğinde, havaalanında, babasının kendisıni karşılamaya gelmediğini görür. tki kişilik bir uçağa binip, babasının bulunduğu yere girmesi gerekmektedir. Anzalanan uçak düşüp de pılotu ölünce, yırtıcı hayvanlann kol gezdiği Afrika ormanlannda bir ölüm kalım mücadelesi başlar. Ve bir aslan, çocuğu koruması altına alarak, ona yol gösterir. Film bir yandan bir aslanla çocuk arasındaki sıradışı ilişkiyi işlerken, bir yandan da fildişi elde etmek için fılleri öldüren kaçakçılara, doğayı yıkıma uğratarak kazanç sağlamaya çalışaniara eğiliyor. Öcalan dosyası TV Servisi - S«dat Ergjn (Hürriyet), Fikrct Bila (MiIIiyet ve Ismet Berkan'ın birlikte sunduğu "CNN Türk Masasf'nda, Ankara gündeminin naba tutuluyor. Liderler zirvesinin perde arkasının konu edılecegi bu bölümde, zirvede Öcalan'ın idam dosyasının bekJetılme karannın nasıl ahndıği ve karann etkilerinin neler olabileceği tartışılıyor. • CNN Türk, 21.00 Müzik ödülleri TV Servisi - Los Angeles'ta yapılacak "Amerikan Müzik Ödülleri" töreni canlı olarak NTV'de. Buyıl27.'si gerçekleştirilecek töreni, komedyen Nonn McDonald sunuyor. Sekiz ayn kategorinin yer aldığı ödüllerden, Başan OdûJû pop müziği sanatçısı Gloria Estefan'a verilecek. Pek çok ünlünün katılacağı törenin tekrar yayını, yann gece 23.00'te ekrana gelecek. • NTV, 03.00 Cinselbüyüye kapılmak Kanal 6 20.30 Medcezir Manzaraları - Yönet- men: MahinurErgun/ Oyun- cular: Kadir inanır, Zuhal 01- cay, Yılmaz Zafer, Bülent Bilgiç, Zerrin Doğan, Bülent Ufuk /1989 Erka Film yapımı. TV Serv isi - Seks hastası bir ban- ka yöneticisiyle. onun cinsel büyü- süne kapılan entel kadının öyküsü. Mahinur Ergun'un "Medcezir Manzaraları", yoğun ruh çözüm- lemelerine dayanan. insanlann iç ödeşmelerinı gündemegetıren, cin- sellık dozu fazla kaçmış, şaşırtıcı, so- yut bir aşk dramını anlatıyor. Günümüzde kadın - erkek ilişki- lennin, çağdaş cinselliğin ve iç gı- cıklatan şiddetli sevişme sahneleri- nin kadın gözüyle incelendiği fil- min kahramanlan, doğal sayılma- yan aykın davranışlar içindeler. 3. Ankara Film Şenliği'nde en iyi film, yönetmen, kadın oyuncu, er- kek oyuncu ödüllerini kazandı. tv8 21.00 Eserleriyle Zekai Tunca TV Servisi - Yıllannı Türk müziğine adamış isimlere yer verilen "Eski Dostlar"ın bu bölümünde, ünlü besteci Zekai Tunca tanıtılıyor. Galip Sokullu'nun hazırla- yıp sunduğu yapımda, Türk sa- nat müziğinin önemli eserlerine imza atan Zekai Tunca, müziği ve yaşamıyla ekrana geliyor. Tunca'nın eserlerinden ömekle- rin de seslendirileceği progra- mı Zeman Göl yönetiyor. TRT INT 21.00 Tokat yöresi ve türküleri TV Servisi - Türk halk mü- ziği coğrafyasını türkülerle ek- rana taşımayı amaçlayan "AUı Turnam"da bu hafta, Tokat yö- resininrürkülerineyervenliyor. Sunuculuğunu Nurcan Hon- ka'nın üstlendiği programa, "Gün Tükendi, Ben Tüken- dim" türküsüyle tanınan Kı- vırcık Ali ve Ankara Radyosu sanatçılarından Semra Bağcı katılıvor. BRT 23.00 Deprem bilinci oluşturmak TV Servisi - "Bakış" prog- ramında, yüzde 95'i deprem ku- şağı olan Türkiye'de, deprem bilinciyle yaşamak konu edini- yor. Metin Gökçe'nın hazırla- yıp sunduğu yapıma, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve DSP Izmir Milletve- kıli Atilla Kutman katılıvor. Programda. Kalifomıya'daki 5 katlı ahşap konutların anato- misi anlatılarak, "Deprem ön- cesinde doğa herhangi bir işa- ret veriyor mu", "Teknoloji, uyan cihazları geliştirebiliyor mu", "Depreme karşı neler yapılmalı" sorulanna yanıt aranıyor. Tv PROGRAMLARI 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Bız Bı- ze 12.00 Haberler 12.05 Dızı: Sıyah Inci 13.00 Haberler 13.40 Butun Çocuklarım 14.35 Bızım Yarışımız 15.00 Çocuk Haber 15.30 Çızgı Film: Ay Sa- vaşçısı 16.00 Haberler 16.25 Bu Toprağın Sesi 17.00 Haberler 17.10 Dızı: Penhan Abla 18.00 Haberler 18.55 Dızı: Ayrılsak da Beraberız 20.00 Haberler 21.00 Yerli Film: Selamsız Bandosu 22.50 Bizden Soylemesı 23.25 Beyoğlu Zaman Içınde 24.00 Gece Haberlerı 00.30 Ya- bancı Film: Yanlış Takip 02.10 Klıpler 03.10 Yabancı Film: Komplo 05.00 Haberler (0 312 428 22 30). >T\ 17.58GAPTV'denGeçiş18.05DördüncüDu- mm L var 18.35 Çızgı Film: Bamey 19.00 Akşam Bül- *—• tenı 19.30 Işrtme Engellılere Haber 19.35 Ak- şama Doğru 20.10 Pop Saatı 20.50 Bırebır 21.20 Os- manlı'da Mızah 22.00 Gece Bültenı ve Ingılızce Haber- ler 22.30 Yabancı Film: Aslanlann Yurdu 00.30 Kül- tür Sanat Rehberi 02.25 Kapanış (0 212 259 72 75). 07.58Açılış08.00 SporArşıvınden 09.30 Mü- zik Pınarı 10.00 Dizi: Model Akademı 10.25 Yerli Film: Uyanıklar Dünyası 11.50 Radı- kal Sporları 12.20 Belgesel: Geçmışın Gızleri 13.05 Dı- zi: Dedektif Poırot 13.55 Fılmleriyle Yönetmenler 16.10 Dizi: Avukat 17.00 Izdüşüm 19.15 Okudukça 19.50 Genç Haber 20.00 Ispanya Fırtbol Ugı 22.10 SporAr- şivınden 01.10 Kapanış. 08.50Açık l/köğretim Okulu ve i/etişjm Rehber-l i k Okulu Ders Prg. 10.00 Anadolu Ünıversıtesı Açıköğretım Fakültesi Ders Prg. 13.00 Bir So- lıst 13.20 ızmtr Radyosu TSM Sanatçıları Konserı 14.00 Türkü Türkü Türkiyem 15.25 TSM Radyo Sanat. Kon- seri 15.45 Yurdun Dört Köşesinden 18.00 Açıköğretim üsesi Ders Prg. 20.00 Açık llköğretım Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Prg. 21.00 Anadolu Üniversıtesı Açıköğretım Fakültesi Ders Prg. 24.00 Kapanış. 07.00 Sabah Haberleri 09.00 Masal Çıftliği 10.00 Dizi: Ferhunde Hanım ve K/z/arı 10.25 Uzaktakı Yakınlanmız 11.00 Yerli Film: Aşk Fırtınası 12.10 Müzik Kervanı 12.30 Belgesel: Mekan- lar ve Zamanlar 13.35 Dızı: Uğurlugıller 14.10 Bir Dıl- denBırTelden 15.30 Dızı: Şaşıfelek Çıkmazı 16.15 An- kara'dan 17.00 Sızın için 18.00 Haberler 18.55 Dızı: Ay- nlsakda Beraberız 20.00Haberler21.00Allı Tumam22.30 Ver Elıni Anadolu 23.05 Belgesel: Osmanlı Saray ve Kasırları 24.00 Gece Haberlerı 00.40 Spor Haberleri. 08.00 Sızın İçin Seçtiklerımız 09.00 Dört Mevsim Kadın 10.00 Bu Sabah 11.55 Yer- li Film: Ateş Böceği 13.30 Perde Arkası 14.30 Haberler 14.45 Anadolu Günlüğu 15.30 Dağlar Dağlar 16.00 GAP FM 17.00 Gıde Gıde GAP. 09.30 Çızgı Fılm: An Ma- ya 10.00 Çızgı Fılm: Polıs Akademisı 11.00 Çızgı Fılm: Maske 11.30 Sabah Şeker- leri 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şeyı Duşunursun 14.10 Dizi: Unu- tabilsem 16.10 Dızı: Conan 17.00 Haberler 17.10 Çızgı Film: Se- vımlı Kahramanlar 17.30 Çızgı Film: Şırinler 18.00 Haber 18.10 Dizi: Çılgın Bedış 19.00 Haber 20.15 Yanşma: Çarkıfelek 21.30 Yabancı Film: Savaş Canavan 23.10 High Lıfe 00.20 Bu Gece 00.45 Teke Tek 01.45 Yabancı Film: CalamityJane 04.00 Türk Sanat Müziği 05.00 Sıgaranın Za- rarlan (0212 215 51 11). ^ • . 07.00 Kahvaltı Ha- 9 T l f berlen 09.10 Tele- • • " w tubbıes 09.40Ayşe Özgün 11.00 Sabah Keyfı (Can- lı) 13.00 Gün Ortasıi 3.30 A'dan Z'ye (Canlı) 17.05 Dızı: Sabnna 17.50 Dızı: Çıçek Taksı 19.00 atv Ana Haber 20.10 Para Hat- tı 20.15 Spor Haberlerı 20.20 Otomobılcı 20.25 Hava Durumu 20.30 Yabancı Film: Oyun Baş- lıyor 22.20 Yerli Film: Şafakta Buluşalım 24.00 Gece Haberle- rı 00.10 Yabancı Film: Unurul- maz Yaz 02.15 Ayşe Özgün 03.30 Belgesel- Uzaklar 04.20 Gönulden Nağmelen 05.30 Ge- cenın Içınden (0 212 655 00 00). 08.45 Çızgı Fılm: Ha- yalet Avcılan 09.15 Dızı: Yalnızca Marıa 10.15 Klıp 200013.00 Çızgı Fılm Kuşağı 15.00 Dızı: CesurveGu- zel 15.45 Dızı: Yalan Ruzgân 16.45 Yerli Film: Taksi Şoförü 18.45 Dizi: Ayşecık 19.30 Show TV Ha- ber 20.45 Dizi: Delı Yürek 22.00 Televole 23.45 Yabancı Film: Kanlı Hesaplaşma 01.30 Haber Hattı 02.00 Dızı: Colpo Grosso 03.00 Shovv TV Haber (Tekrar) 04.00 Yabancı Film: Uçan Ayak- kabılar 05.45 Yerli Film: Fabri- kanın Gülü (0212 286 35 35). A., ., t 09.35 Ekonomı 10. Şfj§4 • V 20 Lifestyle 10.35 Gündemdekıler11. 35 Yakın Plan 11.45 Lifestyle 12. 15 Ekonomı 12.35 Dünyaya Ba- kış 13.00 Haberler 13.20 Lifesty- le 13.35 Ekonomı 14.00 Haber- ler 14.20 Lifestyle 14.35 Yakın Plan 14.45 Lifestyle 16.15 Eko- nomi 16.35Yakın Plan 17.35 Eko- nomı 18.05 Gece Gündüz 18.35 Dünyaya Baktş 19.05 Gündem- dekiler (Canlı) 20.00 Haber 20 20.50 ingılizce Haberler21.05 90 Dakika 22.30 Karalama Defteri 23.00 24 Saat 23.50 Ingılızce Ha- berler 00.05 Gece Gündüz (Tek- rar) 01.30 90 Dakika (Tekrar) 03.00 Amerikan Müzik Ödülleri Töreni (Canlı) (0 212 286 36 36). Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÛK) verdiği bir günlük yayın durdurma karan saat 24.00'te sona erecektir... 24.00 Gece Hattı 00.30 Yabancı Film: Ateş Hattı 02.00 Star Ha- ber 02.50 Yabancı Film: Katilin Pençesi 04.30 Yerli Fılm: Be- lalı Fedailer 06.20 Belkıs Hanım'ın Konağı (0 212448 80 00). 0^ 06.30 Sabah Haberi ğpKT 09.30 Yemek Zevkı 10.30 Gülbence (Can- lı) 12.00 Haberler 12.30 Dızı: Cosby 13.30 Yerli Film: intikam Alevi 15.30 Kezban'ın Gunluğu (Canh) 17.00 Haber 17.30 Yerli Film: Meçhul Kadın 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Dızı: Evimiz Olacak mı 22.00 Yabancı Film: Rocky300.30 Gece Haberi01.00 Uzay Yolu (0 212 652 25 60). 09.00 Haberler 09.12 Kitapça 10.12 Gezgın 10.50 Ekonomı 11.12 Stıl 12.12 Eğılımler1Z20 Ekonomı 12.42 5 Dakika Ara 13.20 Ekonomı 14.12 CNN Turk Müzik 15.20 Ekonomı 16.12 Stil 16.27 Ekonomı 17.00 Gündem 17.57 Spor 1ai2 Eğı- hmler 19.00 5N 1K 20.12 CNN Turk Muzık 20.50 Eko- nomı 21.00 CNN Türk Masası 22.12 NET 23.00 Günün Sonu 23.42 Kitapça 24.00 Haber (0 212 677 10 00). 08.00 Gün Başlıyor 09.50 Yerli Film: Köy Ka- badayılan 11.30 Klıp 200014.00 Haberler 14.10 Yabancı Film: ErkekferSanşın Sever 16.00 Ha- berler 16.05 Yerli Fılm: Köy Kabadayılan (Tekrar) 17.00 Haberler 17.05 Fılmın Devamı 18.00 Haberler 18.05 Di- zi. Kaygısızlar 19.00 Ana Haber Bültenı 20.30 Yerli Film: Medcezir Manzaralan 22.00 Işte Hayat 23.00 Ekono- mi Vitrinı 24.00 Yabancı Film: Erkekler Sanşın Se- ver01.30 Ana Haber (Tekrar) (0212284 31 50). 07^0 Gündem 11.35 KahveMolası 12.15 E.T. 12.35 Spor Dunyası 13.00 Haber 14.20 Bir Zamanlar 14.35 Belgesel: Özel Timler 15.40 Istanbul'u Dinliyorum 17.15 Bir Yabancı 18.10 Bizden Biri 19.15 Küçük Bir Öyku 20.00 Haber 21.00 Eskı Dost- lar 22.00 Haber Masası 22.40 Istanbul'u Dinliyorum 23.05 Sportmen 00.35 Başkent'ten (0 212 288 51 52). n ş ^ . 10.00 Çizgi Film: Sevimlı Ayıcık 10.30 Ha- IJfİMM y a t Güzeldir 12.00 Vrtrın 12.30 Denızın Öy- Imâmm ^üsû 13.00 Damak Tadı 13.30 Dizi: Ikımize Bir Dünya 14.10 Sağlıkla Randevu 15.10 Küçük Kız 15.30 Sevimli Ayıcık 16.00 Vitrin 16.30 Dizi: Bremen Mı- zıkacıları 17.00 Çay ve Sempati 18.00 Dizi: Müthış ikız- ler 18.30 Sıhırlı Ayna 19.00Ana HaberBülteni 20.00 Spor Günlüğu 20.20 Yarışma: Scrabble 21.20Yabancı Film: Ipucu 23.00 Bakış 00.30 20. Yuzyılın Kılometre Taşla- rı 01.30 Yabancı Film: Büyük Final (0212313 50 00). 06.35 Çizgı Film: Büyücüden Masallar 07.10Yabancı Film: Matilda 08.50 Yaban- cı Fılm: Aşk Hocası 10.45 Yabancı Fılm: Aşkın İki Yüzü 11.55 Yabancı Fılm: Beyaz Ofke 14.25 Yabancı Film: Gloria 16.15 Yabancı Fılm: Banlıyö 18.20 Yabancı Fılm: Batman&Robın 20.30 Dızı: Seınfeld 21.00 Yabancı Fılm: Dedektif Marlowe'ün Dönüşu 22.45 Ka- rakter 00.50 Playboy TV (0 212 336 75 15). 07.30 Güne Başlarken 11.00 Yabancı Film: Zafere Yürüyüş 13.15 Yabancı Film: İnti- kam 15.15 Once Sağlık 17.00 Haber 17.15 Kurdele 19.30 Flash Ana Haber 20.30 Düzlem Ayna 21.30 Yabancı Film: Desperado 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: En Sıcak Gün 02.00 Önce Sağlık 03.00 23. Saat (Tekrar) 04.00 Müzikname (0 212 256 82 82). 08.00 Dıscovery Profiii: Or- manın Mücevherlen 11.00 Gızlı Kamera. Gızlı Ekoloji- mız 12.00 Vahşı Doğa: Yamyam Hay- vanlar 13.00 Doğanın ŞahıtJeri: Çöl 13.30 Eskı Çağlar: Hazıne Adası 14.00 Yalnız Gezegen: La Ruta Maya 15.00 Gezgın- ler: Filıpinler 16.00 2000"ın Ötesınde 16.30 Zıplat 17.00 Dıscover Magazıne: Mumyalar 18.00 Vahşı Doğa 19.00 ES- PU: Grı Papağanlar, Kobra Operasyo- nu 19.30 Mavi Resıfler: Gemı Enkazla- n 20.00 Tıbbi Dedektıfler: Konuşan Ka- fatası 21.00 Efsane Topraklar 21.30 Uzaklardakı Afnka 22.00 Discovery Pro- fiii: Donmuş Gökyüzü 23.00 Travma: Acil Serviste Yaşam (0 212 288 75 75). e07.00 Dünya Listeleri 09.05 Ekostart 10.00 Haberler 10.05 Para Raporu 11.30 Haberler 11.40 Sektör Raporu 12.00 Ha- berier 12.35 Belgesel: 2000 K. Devlen 1aOO Haberler 1a30 Artvızyon 1İ4O Se- ans Arası 14.00 Haberler 16.05 Para Raporu 16.40 Eko Fınısh 17.05 Güne Ba- kış 17.30 Haberler 17.40 Hedef Ünıver- site 18.00 Dizi: Hollyoaks 19.00 Dizi: Evli ve Çocuklu 19.30 Dizi: Ah Yavrum 20.00 Dizi: Dawson's Creek 21.00 Ya- bancı Film: Smoke 23.00 Konser Eros Ramazzotti 24.00 Yabancı Film: Şa- hane Macera (0 212 328 01 01). PRÎ/v» 07.30 Kiss TV Müzik Ya- yın 18.00 Belgesel: Do- ğal Yaşam 19.00 Belge- sel: 20. Yuzyılın Büyük Olaylan 19.40 Dizi: Savaş ve Barış 20.30 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Silahlara Veda 23.30 Müzik: Schubert 00.30 Belge- sel: Peter Sellers 01.20 Belgesel: Ya- şamak İçin Oldür (0 212 502 98 02). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 11.00 Kısa 11.1535 mm 11.30 Klıp 14.35 Kısa 15.00 Ayşın 16.00 Mı- ne 17.00 Kısa 17.30 Mega 5'lı 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Ay- şin 21.30 Men-e-Men 22.25 Haberler 22.35 35 mm 24.00 Dance Zone 01.35 Türk Halk Müziği (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog