Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16OCAK2000PAZAR 16 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERİ Son Ejderfaa 11.40 BRT Çocuk /fN (Dragonworld) - Küçük bir çocuğun, yeryü- v2/ zündeki son ejderhayı kurtarmak için verdi- ği savaşımın öyküsü. Ejderha celladı Kara Şoval- ye, kalan son ejderhayı öldürûp dünyayı karânlık- lara boğmak ıçin gen gelmıştir. Küçük Johnny, tek başına Kara Şovalye ile karşılaşmak zorundadır. Yön: TedNicolaou. Oyn: Sam MacKenzıe, Britt- ney Powell, John Calvın (1994 ABD, 84 dk). AlevAlev 12.00 TRT1 Dram /^\ Teknesinde çahştığı işadamının yeğeniyle v ö ' evlenmek zorunda kalan bir kaptanın hami- le bıraktığı nışanlısının öç öyküsü. Halit Refiğ'in Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan çektiği filmde Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Arkın ve Çiğdem Tunç yer alıyor (1984). AM Baba ve- 12.00 TRT INT Macera /^7\ Yoksul bir oduncu ile kırk haramılenn öykü- \Zs sü anlatüıyor. Yönetmenliğini Nuri Ergün'ün üstlendiği yapımın başrollerinde Sadri Ahşık, Fe- ri Cansel ve Yusuf Sezgın oynuyor (1971). Aşktan da~ 15.00 TRT INT Melodram /Ç\ Trafik kazası sonucu hafizasını yitiren bir ka- \Z/ dınla, onun aşkı içın birbirleriyle çatışan iki erkeğin öyküsü. Atıf Yılmaz'ın yönetimınde Ze- ki Müren, Filiz Akın ve Salih Güney var (1970). Herhangi Bir~ 15.00 Kanal D Duygusal /^7\ Fabrikatör Murat, milyarder bir sanayıcinin ^£/ kızı olan Yıldız'a âşık olur. Murat'la duygu- sal bir ilişkiye başlayan Yıldız, babasıyla uyuşa- madığı için yalnız yaşamaya başlar. Öte yandan hamallık yaparak hayatını kazanan Cemal de Yıl- dız'a âşık olmuştur. Yön: Şerif Gören. Oyn: Hül- ya Koçyiğit, Tank Akan, Cihan Ünal (1981). Şaşkın Geön 15.30 TRT 1 Güldürü <^7N ÖÛ a u < e arasmda yaşanan kan davasını gülünç v^y bir şekilde ele alan filmin yönetmeni Sım Gültekin. Filmin başrollerini Meral Zeren, Engın Çağlar ve Öztürk Serengil paylaşıyor. Afacanlar tş Başında 16.20 atv Güldürü /fN (Boys Wili be Boys) -flciküçük kardeş, an- vü' ne ve babalannı evde yalnız kalabilecekleri ko- nusunda ıkna etmışlerdır. Bunun üzenne iş için bir partıye gitmek zorunda olan genç kan-koca, ço- cuklannı evde bırakırlar. Fakat iki küçük afacan, ebeveynler evden çıkar çıkmaz evin altını üstûne getirirler. Yön: Dom Deluise. Oyn: James Wüli- ams, Drew Winget, Julie Hagerty, Randy Travis. 20.30 / Kanal 6 / Şalvar... Aynntı yanda Sevginin Gücö 'Sevginin Gücü', BRT'de sa- at 20.30'da yayımlanıyor. 20.30 BRT Dram ©(Broken Promises) Tek çocuklan- nı kısa bir süre önce yitiren genç çift, evlat edinmeye ka- rarverirler. Bü- rokratik engel- leri aşarak bir loz çocuğu ev- lat edinirler. Ancak, bir sü- re sonra çocu- ğun gerçekan- ne ve babası or- taya çıkar ve şantaj yapma- yabaşlar. Yön: Donald Wrye. Oyuncular: Cheryl Ladd, Polly Draper. Fotoğraftaki Sır 21.00 Prima Macera /Ç\ (Fatal Eıposure) - Eşüıden yeni boşanan Ja- V3/ mıe Hurd, bu dunımun verdığı sıkıntıdan kur- tulmak içın iki oğluyla birlıkte taüle çıkar. Ancak tatil sırasında çektikleri fotoğraflann kanşması sonucu bir takım esrarengiz kişiler tarafından ta- kip edilmeye başlarlar. Yön: Alan Metzger Oyn: Mare Winnıngham, Nick Mancuso, Chnstopher McDonald, Geofrey Blake (1991 ABD, 100 dk). 21.00 / Kanal E / Tehlikeli... Aynnt yanda Yumurcak Köprü Altı_. 21.15afvDram /^\ Mutlu bu- ailesi olan Küçük Yumurcak'uı ba- y£J bası taksı şoförüdür. Babası, bir gün arabası- na bir kadın alır ve bir süre sonra da bu kadınla bırlikte yaşamaya başlar. Böylece mutlu yaşam- lan alt üst olur. Türker lnanoğlu'nun filminde, Cüneyt Arkuı, Filiz Akın, Ilker tnanoğlu ve Ka- dir Savun rol alıyor. American_ 23.45 Show TV Macera (American Cyborg) - Nükleer savaştan son- ra hayatta kaimayı başaran insanlaruı tümü cyborglar tarafından yönetilir. tnsanlığın devamı- nı sağlamak için tümüyle insan olan birceninin sağ- lıkh doğup büyüyebilmesinı sağlamak amacıyla an- nesi Mary'nin Avrupa'ya götürülmesi gerekmek- tedir. Ona Austin adlı bir adam yardımcı olacak- ttr. Ancakbu o kadar da kolay değildir. Yönetmen: Boaz Davıdson. Oyn: Joe Lara, Nicole Hansen. Amerikan Rüyası 24.00 Kanal E Macera (Arizona Dream) - Eskimo anne-babasını bir kazada yitirmiş genç Axel'ın Arizona'ya gelmesı ve burada 'Amerikan Rüyası'nın farkh bir yüzünü tamması anlatılıyor. Yugoslav yönetmen Emir Kusturica'nm ük Amerikan filmı olanyapı- mında, Johnny Depp, Jeny Lewis, Faye Duna- way, Lily Taylor oynuyor (1993 ABD. 120 dk). Kompk) 00.40 TRT 1 Macera (Exclusive) - Yönetmenliğini Alan Metz- ger'in üstlendiği filmde; özel bir televizyon kanaîında spiker olarak çahşan Marcy Howard'ın, reytingleri yükseltmek isterken kendini ihanet ve cınayet ağının içinde bulmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Oyuncular: Suzanne Sommers, Ed Begley, Michael Nouri (1992 ABD, 90 dk). Kurtuluş 01.00 BRT Macera /fN (Angel Flight Down) - Hayatı tehlikede olan vV küçük bir çocuğu kurtarmak için yola çıkan bir grup, uçaklan bozulunca bir dağın yamacma zorunlu iniş yapar. Yaklaşan kar firtınası kazaze- deleri zor duruma sokacaktır. Yönetmen: Charles Vilkinson. Oyuncular: Patricia Kalember, David Charvet, Christopher Atkins. Yabancı izleyin Orta Değmez O TKT1 09.05 Başbakan'la liderler zirvesi TV Servisi - Canlı olarak ek- rana gelen "Pazar Panora- ma" programmı Cem Kırçak sunuyor. Gazeteci - yazar Mus- tafa Balbay'ın da yorum ve değerlendirmeleriyle katıldığı programm bu bölümüne, Baş- bakan Bülent Ecevit konuk oluyor. Programda, liderler zir- vesmden çıkan sonucu değer- lendırecek olan Ecevit, aynca kamuoyunu ilgilendiren önem- li konularda da açıklamalarda bulunuyor. tnterstar 12.00 Uluç Gürkan konuk oluyor TV Servisi - Esen Ünür ve Feyzi Hepşenkal'ın birlikte sunduğu "Kırmızı Koltuk" programına, DSP Ankara Mil- letvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Başkaru Uluç Gürkan kanlıyor. Canlı yayında, Abdul- lah Ocalan'ın ıdam dosyasıy- la ılgılı gelışmeler, Türkıye - AB ve Avrupa Konseyi ilişkileri üzerine söyleşi yapıhyor. Discovery 21.00 Güneş sistemi araştınlıyor TV Servisi - "Discovery Vitrini" belgeseh "Bir Baş- ka Güneş" adlı bölümle ya- yımlanıyor. Günlerimizi ve ge- celerimizi belirleyen gök ci- simlerinin incelendiği belge- seli "Uzay Yolu" dizısinden tamdığırmz Avery Brooks su- nuyor. Ağustos aymda meydana ge- len milenyumun son güneş tu- tulmasmdan kısa görüntülere de yer verilen programda, gü- neşın bir yıldız olarak doğuşu- nun öyküsü, dünyayı etkileyen kızıl noktalar, manyenk firtına- lar anlatılıyor. Kolorado'nun Boulder ken- tınde bulunan Ulusal Uzay Me- teorolojı Merkezi ve NASA'nın diğer çauşmalanna gıdilerek, bı- lım adamlaruun güneşin faali- yetlerini nasıl izlediği ve hava raporlarmı nasıl hazırladıklan görüntülemyor.'» CNNTürk 22.12 Kalahari'deki son kabile TV Servisi - Mehmet Yaşin ve Atlas Dergisi ekibinin birlık- te hazırladığı "Atlas Belgese- li" üçüncü bölümüyle yayımla- myor. Gezi meraklılanna sesle- nen yapımın sadece Türkiye aya- ğı içın toplam 25 bin kılometre- lik yol kat edildi. Ekvator'dan Kutuplar'a, Ama- zon'dan Madagaskar'a kadar, Türkiye ve dünyanın güzellik- lerinı ekrana taşıyan yapımın bu bölümünde, Güney Afrika'daki Kalahari Çölü'nde kalan son ka- bıle "Kunk"lar tamtılıyor. Aktör-yönetmen Sean Penn'in ikinci uzunmetrajlı çalışması olan film, sıradışı yorumuyla öne çıkıyor Kızının acısını unutamayan baba Kanal E 21.00 Filmin başrol oyuncusu Jack Nicholson, 'intikam peşindeki' acılı baba karakterini başarıyla yorumluyor. Tehlikeli Bekleyiş - The Crossing Guard / Yönet- men- Senaryo: Sean Penn / Oyuncular: Jack Nic- holson, David Morse, Anjelica Huston, Robin Wright, John Savage, Piper Laurie, Richard C. Sarafian, Priscilla Bames, David Baervvald, Rob- bie Robertson /1995 ABD yapımı, 114 dakika. maktan da çekinmiyor. Penn'in oyuncu listesi çok zengin; kuyumcunun eski eşi- ni canlandıran Anjelica Hus- ton gibi, üst derecede rol ya- pan bir karnnı çok verimli kul- İanıyor ve bizce 9O'lı yıllann en iyi oyununu veren muhte- şem Jack Nicholson'ı da ba- şanyla yönetmeyı beceriyor. Herkesinzevkine göre plan- lanmış bir film değil "Tehli- keli Bekleyiş". Oyunculuk- taki gücü tartışılmayan Sean Penn'in yönetmenliği ABD sinema pazannda fazla "ka- ranlık", ahlakçı bulunuyor. Ancak, hem oyuncular hem de eleştirmenlertarafindan sı- radışı olduğu konusunda bir- çok olumlu değerlendirmeler de yayımlandı basında. Bu arada filmde Booth'un genç sevgilısinı oynayan Ro- bin VVright'ın ıse Penn'in ikinci eşi olduğunu ekleyelim. FUmi izlemek için Nichol- son, başlı başına "bir neden". CUMHUR CANBAZOĞLU Kuyumcu Freddy Gale'in (Nicholson) kızı, sarhoş ara- ba kullanan John Booth (Mor- se) tarafından öldürülmüştür. Adam yedi yılını hapıste ge- çınrken derüıbaba acısını ikin- ci sınıf striptiz yıldızlanyla dındırmeye çalışmışnr. Aıine de psıkolojık tedavı görmek- tedir. Cezasuım süresı bitme- den Booth'un serbest kaldığı- nı öğrenince baba katıli bulur ve aralannda üç günlük bu- ke- di-fare oyunu başlar... Hemen anlaşılacağı üzere, Sean Penn bu ikinci uzunmet- rajlı yönetmenliğini (buinci indıanRunner- 1991)intikam üzenne kurmuş. Ancak bura- da asıl nokta, baba Gale'in na- sıl kendıne hâkını olup adamı öldüremeyeceği sorusu. Sean Penn, büyük bir ka- rarlılıkla iki insanın tınsel du- rumunu eştikçe eşiyor ve yer yer ağır melodrama başvur- Vahşi doğada iletişimin sım TV Servisi - Hayvan davTaruşlanmn ardındaki sırlann araştınldığı belgesel yapım "Doğada tletişim", "Discovery den Vahşi Doğa" programında ekrana geliyor. Vahşi hayvanlann iletişim taktiklennin derinlemesme incelendiği belgeselde, belli bazı yüz ve beden ıfadelerimn ne anlam taşıdığı, uyan işaretlerini algılayarak kabul anlamuıa gelen ışaretlenn ne olduğu ve bütün bunlann gündelık yaşamda tehlikelere karşı konınmada ne gıbi öneme sahip olduklan araştınlıyor. • Discovery, 19.00 Kadınların boykotu ) Kanal 6 20.30 Şalvar Davası - Yönet- men: Kartal Tibet / Oyuncular: Müjde Ar, Şener Şen, Halil Er- gün, Pembe Mutlu, Ihsan Yüce, Sevinç Pekin, Sevil Üstekin, Haşmet Zeybek, Duy- gu Ankara, Gökhan Mete, Ayten Erman / 1983 Kök Film yapımı. TURHAN GÜRKAN Bir köyde dul kalmış hemcınslenrun öğıidüyle er- kek egemenlığine başkal- dıran kadınlann, kocalaruu dıze getirerek eşıtlik sağla- malannın öyküsü. Tibet'inyönettigi "Şal- var Davası", M.O. yaşa- mış Yunan tıyatro yazan Aristophanes'ın. Erol Kes- kinın kalemiyle Oraloğlu Tiyatrosu'nda "Kadınlar I-ıh Derse" adıyla oyna- nan ünlü klasik yapıtı "Lysistrata"mn başanlı bir uyaıiaması. Uzaktan göründüğü den- li feministçe yaklaşımlan olan "Şalvar Davası", köy sonmlan arasuıda ciddiye aluımayan kadın-erkek ça- tışmasuK cuısel bir eksene oturtan, kadın haklannı çağ- nşüran güldürü denemesi. Anajtiolu'nun kültür birikimi 'Bir Nefes Anadolu'yu, Ceren Abdullah ile Emre Karayel sunuyor. TV Servisi-TRT, Ana- dolu'nun binlerce yıllık kül- tür birikimini ekrandan pay- laşmaya hazırlamyor. Ceren Abdullah ve Em- re Karayel' ın bırlıkte sun- duklan "Bir Nefes Anado- lu" adlı müzik-eğlence programı, seyirlik oyunla- nn, dansların. türkülenn, koç katrmı, gün, ay, mev- sim dönümü ve kız kaçır- ma törenlerinin komik un- surlannı yansıtacak. Programm her bölümün- de belde, ilçe ve köy okul- lanna 30 adet bilgisayar verilecek. TRT l'de 35 dakıkalık bölümler halinde ekrana gelecek olan programm ilk bölümüne, sanatçı Musa Eroğlu, şair Abdurrahim Karakoc ve Milli Eğıtım Bakanlıgı Müsteşar Yar- dımcısı lbrahim Barba- ros konuk oluyor. "Bir Nefes Anado- lu"nun her bölümünde bel- de, ilçe ve köy okullanna 30 adet bilgisayar verile- cek. Aynca intemet cafe açmak üzere bir ile 10 adet bilgisayar gönderilecek. Programda, Ayrıca her haf- ta İş Bankası'ndan 40 adet sınırsız intemet paketi da- ğıtılacak. MTRT1,18.20 tv8 19.25 Bir ressamın atölyesinden TV Servisi - Şaır - yazar Su- nay Alan'ın sunduğu''Gezgin Korkuluk", bir ressamın atöl- yesinden sesleniyor. Yapunda, İstanbul'dala kahvehaneler ve Paris'tekı Dorsey Müzesi'nde yer alan tablolardan söz edıliyor. Aynca Boğaz'm iki yakasmda- ki iskeleler arasmda mekik do- kuyan dolmuş motorlannın öy- küsü anlatılıyor CNNTürk 21.00 Öyküsüyle -.»- Metin Akpırîâr TV Servisi - Rana Pirinçci- oğlu, "CNN TürkMasası"nda, Metin Akpınar'ı konuk ediyor. Akpınar'la "Gûle Gûle" fil- minde birlikte rol aldığı Zeki Alasya ile yeniden başlayan or- taklıidan, tıyatro, sanat ve siya- set üzenne sohbet ediliyor. Kanal D 00.10 Özcan çiflinin 38 yıllık aşkı TV Servisi - Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan çifbı "Bir Sev- da Masah"nda 38 yühk aşköy- külenni anlatyor. Erol Evgin'in sunduğu yaptmda, ünlü çift, ilk gençlikgünlennde başlayan sev- dalannı izleyicilerle paylaşıyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Yarınlar Bizim 09.00 Haberler 09.05 Pazar Panorama 11.00 Işitme Engellılere Ha- ber 11.10 Halit Kıvanç ve Konukları 12.00 Yerli Film: AJev Alev 14.05 Pazar Konseri 15.30 Yer- li Film: Şaşkın Gelin 17.00 Ver Elinı Anadolu 18.00 Haber 18 18.20 Bir Nefes Anadolu 19.55 Hava Duru- mu 20.00 Haberler 21.00 Polıtıkanın Nabzı 22.35 Spor Stüdyosu 23.35 Dızı: Robocob 00.25 Haberter 00.40 Yabancı Film: Komplo 02.10 Klıpler 03.00 Haberler (0 312 428 22 30). *T\ 07.35 Belgesel: Olağan ve Olağandışı Hıka- V 2 yelen 08.30 Belgesel: Vahşi YaşamdaTek Ba- *—* ştna 09.00 Pazar Sabahı 11.05 Dızı: Rüzgânn önünde 12.00 Meraklısı içın 12.50 Aydın Bolak'la Pa- zar Sohbetı 13.05 Dızı: Köpeklenn Dunyası 14.05 Ve Sinema 14.35 Dızı: DansAkademısı 15.35 Belgesel: Oka- vango Operasyonu 16.25 Dızı: Vahşi Bolge 17.10 Bel- gesel: Resim Sevıncı 18.15 Sahne Işıkları 18.45 Halıl Tnalcık'la Sözlü Tanh 19.00 Akşam Bültenı 19.20 Işit- me Engellılere Haber Bultenı 19.25 Toplum ve Medya 21.00 Sanattan Kesıtler 22.00 Gece Bültenı ve Ingılız- ce Haberler 22.30 Fasl-ı Muhabbet 24.20 Belgesel: Un Sıecle De Tango 01.10 Kapanış (0 212 259 72 75) 08.00 Spor Arşivinden 09^5 Çizgi Film: Nan- nook 10.25 Çizgi Film: Yaramaz Solucan 10.55 Çizgi Film: Futbol öykülerı 11.25 Bel- gesel: Çek özel Mülk'ıyete Geri Dönüş 12.15 Pop Sa- atı 12.50 At Yanşlan (Caniı) 16.10 Müzık Pınarı 16^0 Türkiye - Hollanda Hentbol Karşılaşması (Canlı) 18.00 Fenerbahçe - Erdemirspor Voleybol Karşılaşması 19.30 Türkıye Serbest Güreş Şampiyonası 21.30 Di- zi: Brooklyn Sokaklan 2Z20 Dünya Düşünürleri Ata- türk'ü ve Cumhuriyeti Anlatıyor 23.20 Spor Arşivinden. 07.00 Açiköğretım üsesi Ders Programı 12.00 Bir Solist 12.20 Gönül Bahçemiz 13.40 Türkü Türkü Türkiyem 15.00 Bir Dılden Bir Telden 16^0 Fasıl 16£0 İki Solist 17.20 Istanbul Radyosu TSM Sanatçılan Konseri 18.00 Anadolu Ünrversitesi Açıköğ- retim Fakültesi Ders Prog. 22.00 Bestecıler Özel 23.10 Türkülerden Bir Demet 01.10 Kapanış. 07.00 Yarınlar Bizim 09.05 Pazar Panorama 11.10 Halit Kıvanç ve Konuklan 12.00 Yerli Film: Ali Baba ve Kırk Haramiler 14.30 Ver Elını Anadolu 15.00 Yerli Film: Aşktan da Üstün 16.20Vatanımız 17.30 Spor Gündemi 18.00 Haber 18 18.20 Almanya'dan 19.55 Hava Durumu 20.00 Haber- ler 21.00 Polrtikanın Nabzı 22.35 Spor Stüdyosu 00.25 Haberler 00.40 Ingılızce Haberler 00.50 Spor Haber- lerı 01.10 Yerli Film: Kara Tren 02.30 Belgesel: Tre- nin Penceresinden Bu Diyar 03.00 Haberler. 08.30 Çızgı Film: Afacan Dennıs 09.00 Çocuk Ku- lubu 10.00 Çızgı Film: An Maya 10.30 Çızgı Film: Bir Var- mış Bir Yokmuş 11.00 Çizgi Fılrrr Şirinler 11.30 Pazar Magazın 13.00 Zirvedekı 10 14.00 Haber 15.00 Yerli Film: Herhangi Bir Kadın 17.00 Dızı: Param Yok Me- med 18.10 Dızı: Zeyna 19.00 Ana Haber Bultenı 19.50 Spor Gun- demı 20.05 Şahane Pazar (Can- lı) 22.15 Televole 24.00 Haber Saatı 00.10 Bir Sevda Masalı 01.00 Yabano Rlm: Altın Savaş- çı 2 04.00 Turk Sanat Müzığı 05.00 Sıgaranın Zaralan 06.00 Turkuler(0272 275 57 11). A _ _ 09.20 Super Dıs- 9 ¥ l f n ey'le Hafta Sonu • • " " 10.20 Dızı: Lassıe 11.00 Hanka Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Baş Tacı 14.15 Dı- zı. VVıshbone 14.40 Dızı: Vıper II 15.30 Belgesel. Yıldızlar Polıs 16.20 Yabancı Film: Afacanlar İş Başında 18.10 Bir Bılmecem Var 19.00 Haber Bültenı 20.00 Dızı: Tath Kaçıklar 21.15 Yerli Film: Yumurcak Köprü Attı Ço- cuğu 23.00 Bızım Stadyum 00.50 Gece Haberien 01.00 Gerçek Po- lıs Operasyonlan 01.30 Interlmk 01.45 Yabancı Film: Süt ve Pa- ra 04.20 Ayşe Özgun 05.20 Ge- cenin Içınden (0 212 655 00 00). 10.00 Belgesel: Vah- şi Yaşam 10.30 Yer- li Film: Oğulcan 12.15 İlk On 13.00 Lezzet Turu 13.30 Bız Bıze 14.00 Dızı: Av Pe- şınde 14.45 Yerli Rlm: Gülüm Benim 16.45 PazarSurpnzı 17.45 ShovvZamanı 19.30 Show Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Dizı: Bızımkıler 21.45 Pazar Keyfi 22.45 Maraton 23.45 Yabancı Film: Amerikan Cyborg 01.45 Son Haber 02.00 Kapıtal 03.00 Show TV Haber (Tekrar) 04.00 Yaban- cı Film: Zafer Yolu 05.45 Yerli Film: Esir Kuş (0 212 286 35 35). 09.20 Basın Özetı 09.30 Belgesel. Al- tın Sıvının Öykusu 10.05 Ateş Çemberi 10.30 Imleç 11.15 Işte Anadolu (Canlı) 12.05 Ekodryalog 13.10 Italya Ugı'nden özetler 14.10 Basketbol Panora- ma 15.10 Motor Spor 16.10 Vo- leybol Panorama 16.35 Futbol Mundıal 17.10 Bolton - Tranme- re Rovers Ingıltere Lıg Kupası 19.05 Dunyada Bugun 19.30 Sporda Bugun 20.00 Haber 20 21.05 Belgesel: Remember 22.05 Kntık 23.30 Spor Suare 24.00 Haberler (0 212 286 36 36). ı ^ 07.45 StarTop 20 09.00 * ) Yerli Film: Mahşere Ka- sss dar 10.40 Yerii Film: Hic- ran 12.00 Kırmızı Koltuk 13.20 Yerii Film: Çapkın Kızlar 15.00 Çat Kapı 15.50 Pazar Ekspres 16.50 Dizi Çarii 17.50 Yerii Film: Mercan Kolye 19.30 Star Haber 20.40 Super Telegol 22.40 Spor Ekstra 23.30 Gece hattı 24.00 Kapanış (0 212 448 80 00). Interştar, Radyo ve Televiz- yon Ust Kurulu'nun karany- layann gece saat 24.00 J e ka- dar kapalı kalacakiır... 06.30 Belgesel 07.00 Azerbaycan 08.00 Sa- bah Haberien 09.00 Huzura Doğru 09.30 Muzık Mar- ket 10.X Çızgı Film 11.00 Baş Ba- şa 12.00 Haberler 12.30 Surpnz 13.30 Sınevızyon 14.30 Hey Gı- di Günler 15.30 Oto Magazin 16.00 Yeni Vatan 17.00 Haber- ler 17.05 Pazar Show 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Izzetı Ikram 22.00 Telekntık 23.30 Dızı: Yıldız Geçıdı 0OJ3D Haberter 01.00 Meh- tapiı Geceler (0 212 652 25 60). 09.00Haber09.12Gezgin10.12Tekno-lo- jık 11.12 Vrtrın 11.50 Ekonomı 13.42 Eğılım- ler 14.12 Stıl 15.50 Ekonomı 16.12 Tekno- |O jjk 18.12 CNN Türk Müzik 18.50 Ekono- mi 20.12 Yeşil Dünya 21.00 CNN Türk Masası 21.50 Spor 22.12 Atlas Belgeseh 23.00 Günün Sonu 23.42 CNN Türk Müzık (0 212 677 10 00). 07.00 Yabancı Film: Son Av 09.00 Çocuk Si- neması: Çalınan Taç 09.50 Yerii Rlm: Çılgın Aşıklar 11.30 Dennlikler 13.00 Haberter 13.25 Sanat Saatı 14.25 Yerii Film: Şahane İntikam 15.40 Çocuk Sıneması: Çalınan Taç 17.45 Dedıkodu Pazarı 19.00 Ana Haber Bültenı 20.30 Yerii Film: Şalvar Da- vası 22.05 Objektıf 00.30 Gece Haben 01.30 Yabancı Rlm: Solaris 03.45 Ana Haber (Tekrar) 05.00 Yaban- cı Film: Son Av (Tekrar) (0 212 284 31 50). 10.10 Kahve Molası 10.35 Oda Sineması 11.10 Spor Manşet 12.10 Bızden Bın 13.45 Moda14.10AhmetOktay'ınDeften15.10Ga- la16.10Seyahatname 17.10 Melıh Kıbar ile Muzık 18.10 Sekızıncı Etap 19.10 Bir Yabancı 19.25 Gezgin Korku- luk 20.00 Haber 20.30 Kulturel Gundem 21.20 Oda Si- neması Kuşağı 21.45 Spor Analız 23.00 Soru - Yorum 00.15 Pruva 00.40 Gezgin Korkuluk (0 212 288 51 52). n n 09.20 Çizgi Sinema: Parmak Çocuk 10.20 f f j j f • Pışire Taşıra 11.00 Haber 11.10 Dizı: Ayna MümMıM Ayna 11.40 Yabancı Film: Son Ejderha 13.30 Remıks 14.10 Zırve 15.10 Çızgı Film: Bıtmeyen öyku 15.30 Çizgi Film' Tommy ve Oskar 17.10 Karız- ma 18.00 Otolojı 18.30 Dızı. Hastane 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Yabancı Rlm: Sevginin Gücü 22.10 Spor Ekspres 23.00 Selım lleri'nın Not Defterinden 24.00 Ge- cenet 01.00 Yabancı Film: Kurtuluş (0212313 50 00). 08.15 Çizgi Film: Gözükara Clıff 08.45 Ya- •''•-»* bancı Film: Kuğu Prenses 10.15 Yabancı Film: Şu Lanet Kedı 11.45 Belgesel: Yer- yüzünün Sahiplen 12.50 Yabancı Film: Çöl Kaplanlan 14.30 Çine Sinema (Şıfresız) 15.00 Yabancı Film: 187 17.00 Ülker-TürkTelekom Basketbol Karşılaşması (Nak- len) 18.30 Yabancı Film: Yol Arkadaşlan (Attyazılı) 21.00 Yabancı Film: Bıçağın Ikı Yuzu 23.05 Yabancı Film: Aşıklar Parkı (Altyazılı) 00.45 Playboy (0212 33615 15). 10.00 Müzık Yelpazesı 11.00 Sıne - Top 12.00 Flash Takıp 13.30 Sevılen Melodiler 14.30 Polıtıka Günlüğu 16.00 Rumelı Rüz- gân 17.00 Belgesel 18.00 Yabancı Film: Polis Arşiv- leri 19.30 Flash Haber 20.30 Yabancı Film: Ölüm Rin- gi 22.00 Flash Gundem 24.00 Yabancı Film: Titanik 02.00 Sizın İçın Seçtıklerımız (0 212 256 82 82). 07.00 Fırtına Alarmı 08.00 Yeni Dedektıfler. En Ku- çük Kanrtlar 09.00 Timsah Avcısı 10.00 Keşıf Güncesı 11.00 Ushu- aia 12.00 Discovery Profili: Buz Adam- lar 18.00 Gizlı Kamera: Gizli Ekolojimiz 19.00 Discovery'den Vahşi Doğa: Doğa- da lletışım 20.00 Sonsuz Bılım: Klon Ça- ğı 21.00 Discovery Vrtnnı: Bir Başka Gü- neş 22.00 Discovery Profili: Porselenin Büyusü 23.00 Kanatlar (0212 288 75 75). Johnny Depp 'Arizona Rüyası'nda başrolde (Kanal E, 24.00). e09.00 Klasik Muzık 10.00 Ya- bancı Rlm: Vahşi Koşu 12.00 Dızı: Dawson's Creek 13.00 Konser: Back Street Boys 14.00 Yabancı Film: Viking Erik 16.00 Neydı O Gunier 17.00 Yabana Rlm: Da- nielleSteerden 'Baba' 19.00 Dızı. Avu- kat Shannon 20.00 Belgesel. Yuzyıl 21.00 Yabancı Film: Tehlikeli Bekle- yiş 23.00 Dızı: Iz Surenler 24.00 Ya- bancı Film: Arizona Rüyası 02.00 Di- zi: Hafiye 03.00 Klıp (0 212 328 01 01). 07.30 KissTV Müzik Yayı- nıiaOODoğal Yaşam 19.00 20. Yuzyıhn Büyuk Olayla- n 19.40 Belgesel. Dızı. Savaş ve Banş 20.30 Genış Açı 21.00 Yabana Rlm: Fo- toğraftaki Sır 22.50 Belgesel. Haberci 23^0 Müzık: Gershwın Years 00.30 Bel- gesel: Zortu Yol 01.20 Belgesel. Yaşa- mak İçin öldür (0 212 502 98 02). 07.30 Uyanma Zamanı 09.00 Klıp 11.00 Top 20 12.00 Yığri 14.35 Spors- tine 17.00 Top 10 17.30 35 MM 19.00 Yunus 21.00 Number One Classıcs 22.00 Deep Space 23.00 Geyık Parkı 00.30 Dance Zone 01.35 Türk Halk Muzıği 05.00 Trafik (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog