Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

/% JgMTKESfcnMZHİZMET 1 y f SMT/UMESEKtnPTEStM / / # SMT OYBJK KABULO A M * SAAT Ktıv dnutfş ouutuâ âm f SMT nKtfru KTIRP sxn$ı Düesdigmız knabın adını. krcdı kartnıaıı numarası ve x>n kullanma tantu ile fciıHkte bıldınn. kıtap e\inızde olsun Adımzı soyadınızı ve tclefon nınmannra da bıldmueyı unutmayın üye degılsenız. dilersenız ûye de ûlun ya da üydığmızı yenıleyın H E R İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye76. YILSAYI: 27128/ 250.000 JL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZMk NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet Kitap Kulübü 'gi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDIBERG SpA -hafya Tesıslenode ürcnlmıstır) TûrkDcad Caddsa Ntr 3£W1 (34334) Cağatofllu "112)514 01 96 Fate:(212)614 01 95fetanbU 15 OCAK 2000 CUMARTESİ U M H U R I I N K Ü Ü R H 1—zr* M 1 EMILE ZOLA APARTMAN-III Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Zola, doğalcı akımın öncüsü ve en önde gelen uygulayıcısıdır. 1880'de yayımladığı "Deneysel Rornan" adlı yapıtı, akımın yazınsal bildirgesi sayılır. Zola'ya göre romancı, olanları anlatmakla yetinen bir izleyici değil, roman kişilerini, duygusal ve toplumsal olguları I 1 APARTMA-J 111 i • i ~ bir dizi deneyden geçiren, bir kimyacının maddeyi işlediği gibi işleyen bir deneycidir. Zola, akımın öngördüğü bu yönteme, özellikle "Rougon-Macquart" dizisinde bilinçli ve titiz bir biçimde uymuş; diziyi oluşturan romanların her birinde İkinci İmparatorluk dönemi Fransız toplumunun ayrı bir kesimini ele alıp bu yontemle didik didik etmiştir. Dizinin belli başlı romanlarından olan, dönemin Fransız orta tabakasının sergilendiğr "Apartman", bu bakımdan çok iyi bir örnektir. Bu romanın ilginç bir özelliğiyse, yazarın kendisinin de apartmanın -öteki kiracıların nefret ettiği- bir kiracısı olarak, zaman zaman görünmesi... Dilimize ilk kez çevrilen "Apartman" bu hafta tamamlanıyor. Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Örgütteki aynlıklar nedeniyle çok sayıda cinayet işlendi Hizluülalı'ta iç hesaplaşmal Diyarbakır'da geçen yıl 45'i Hizbullah bağlantılı toplam 74 faili meçhul olay aydınlatıldı. Terör bağlantılı 34 öldürme olayından 14'ünün ise Hizbullah'ın iç hesaplaşması olduğu belirlendi. Örgütün ölüm karan aldığı 17 kişiyi devlet korumaya alacak. Bölgede son iki yılda 1350 Hizbullahçı gözaltına alınırken, bir süre önce kaçınlan Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Ibrahim San'nın da Hizbullah'ın 'Ilim Kanadı' mensubu olduğu ortaya çıktı. ı Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, PKK ile bazı çevrelerin, cinayetleri devletin işlediğine yönelik oyunlannın bozulduğunu söyledi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Kanada'dan satın alınan Bilgisayarlı Balistik Incelemeler Sistemi (IBIS), Hizbullah cinayetlerinin çözümünü kolaylaştıracak. 500 milyar liraya Kanada'dan satın alınan cihaza, geçmiş dönemlerde çeşitli olaylarda kullanılan silahlara ait 300 bin merminin yüklemesi yapılıyor. MAHMUTORAL DİYARBAKIR- DıyarbakırEmniyet Müdûıü Gaffar Okan, 45'i Hizbullah bağlantılı toplam 74 faıli meçhul olayuı aydınlatıldığına, terör bağlantılı 34 öl- dürme olayından 14'ünün Hizbullah'ın ıç hesaplaşması olduğuna dıkkat çektı. Okan."Cinayetieri devlet kştiyor şektin- deki iddia saniplerinin oynadiklan oyıın bozubnuştur" dedı. Bir süre önce kaçı- nlan DicJe Üniversitesi Genel Sekrete- ri Ibrahim San'nın Hizbullah'ın "İtim Kanadı" mensubu olduğunun belirlen- diğıni anlatan Okan, son iki yılda bin 350 Hızbullahçının gözaltına alındığı- nı ifade ettı. Dıyarbakır'da 1999 yılında meydana gelen asayiş ve terör olaylannı değer- lendiren Gaffar Okan, Diyarbakır'da ge- çen yıl içınde toplam 34 terör bağlantı- lı öldürme olayı meydana geldiğını söy- ledi. 14 cinayetın Hizbullah ın ıç hesap- laşması olduğunu belirten Okan, cina- yetleri işleyen firari Hızbullahçılann kimliklerinin belirlendiğini söyledi. Okan bu olaylarla ilgili olarak Haşun Alabahk, Mehmet Ali Alabahk, Metin Ülsen ve Murat Aktaş adlı Hizbullah tetikçilerinin arandığını ıfade etti. Hizbullah için 1993 ve 1994 yıünda tetikçilik yapan "Ayhan-Avni" kod ad- lı Mehmet Çiğdem'in geçen yılın son gününde yakalandığını açıklayan Okan, bu şenatçı teröristın işlediği cinayetle- ri şöyle açıkladı: "1993 yıhnda Diyarbakır Seyrantepe semtinde Mehmet Kaynak, Savaş Ma- hallesi'nde Yalçın Yaşa, 1994 yıhnda Bağlar semtinde Ahmet Aydın, Mefi- kahmet CaddesFnde Bayraro Demır ve Seyrantepe semtinde de Ömer Güneş." PKK ıle bazı çevrelerin işlenen çok sayıda cinayetin faillennin devlet oldu- ğu konusunda propaganda yaptığım, bu oyunun bozulduğunu belirten Gaffar Okan, "Faili meçhul cinayetlerin Hiz- bullah tarafindan işlendiği ortaya çıkn" dedı. Orgütün ölüm karan çıkarttığı 16 Hizbullah milıtanı ya da sempatizanının M Arkası Sa. 19, Sü. 3te Çalışanlara maaş ödeyemedi Jet-Pa çatırdıyorAlmanya yasalan Almanya'da Jet-Pa'ya para yatuanlardan bir tek kişinin bile tasarrufiınu geri alamaması durumunda şiricetin iflası söz konusu. Alman yasalanna göre parası ödenmeyen bir kişi savcılığa başvurursa Jet-Pa en geç 2 hafta içinde iflasmı istemek zorunda. Yurtdışında toplanan paralann türnü Türkiye'ye gönderildigi için kimsenin parasını alamayacağı iddia ediliyor. IMK rVHtm İHfeiri • 3. Sayfada Para aklŞl kesildi Para toplamakta zorlanan Jet-Pa'da geçen ay başlayan işten çıkarmalar, üst düzey yöneticileri de kapsayarak sürüyor. Almanya 'daki işlemleri Frankfurt Savcılığı'nca "vergi kaçırma" ve "kara para aklama" suçlan çerçevesinde soruşturulan holdinge, Türk Maliyesi'nin de 40 trilyonluk ihtiyati haciz koyrnası, para akışının tamamen kesilmesine neden oldu. JKİ BTk Htari• 3. Sayfada TİL ZANLISIYAKALANDI Eski SHP'li Cumhur Keskin öldürüldü • Eski SHP Hakkari Milletvekili Cumhur Keskin, Van'daki avukatlık bürosuna gelen Şükrü Işık adlı bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Keskin'i kafasından vurarak olay yerinden kaçan Işık, güvenlik kuvvetleri tarafindan yakalandı Yurt Haberleri Servisi - Feshedilen SHP'nin eski Hakkâri milletvekili avukat Cnmhor Keskin. Van'daki yazıhanesinde Şûkrû Işık ad- lı bir hemşensi tarafindan ta- banca ile vurularak öldürül- dü. Dün saat 17.00 sıralarında Cumhur Keskin'in avukatlık TUSIAD Çörtük ihraç edildi # Türkbank ihalesinin ardından patlayan skandala adı kanşan Bayındır Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Çörtük, "TÜSlAD'ı küçük düşürücü ifadeler kûllandığı" gerekçesiyle üyelikten çıkanldı. # Kamuran Çörtük kendisine "yargısız infaz'" yapıldığıru söyledi. • 13. Sayfada bürosuna gelen 38 yaşındaki Şükrü Işık, henüz bilinmeyen birnedenle Keskin'le tarOştı. Işık daha sonra tabancasıyla Keskin'in kafasına ateş ede- rek kaçtı. Cumhur Keskin o- lay yerinde ölürken Şükrü Işık kısa bir süre sonra polıs tarafindan yakalandı. Evli ve 6 çocuk babası Cumhur Kes- kin'in üstlendiği bir dava nedeniyle öldürülmüş olabileceği bıldırilıyor. Van Valisı Durmuş Koç olayla ilgili şunları söyldi: •'Cumhur Keskin le katilarasındaldüışkaerin niteUği, niceligi araşürma safhasında. Uzücti bir o- lay, ancak si\ asi bir yönü olmadjğmj tespit ettik. Konu yargı aşamasmda, soruşturma sürüyor." 1987'deSHP'den Hak- kâri milletvekili seçilen Cumhur Keskin o dö- nemde sık sık köy boşalt- malanyla ilgili verdiği sert demeçlerle gündeme gehnıştı. Keskın'in kar- deşi Abdurrahman Kes- kin ise iki dönem Hakkâ- ri'de beledıye başkanlığı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Şevardnadze'ye Bakû-Ceyhan boru hattıyla ilgili dosya verildi DemJreFm Gürcistan çıkarması• Cumhurbaşkam Demirel'in götürdüğü raporda Bakû-Ceyhan'ın gecikmesinin Gürcistan'a gelebilecek yabancı yatınmlan olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Süleyman Demirel, üç ülke arasındaki çalışmalarm bir an önce tamamlanarak Istanbul'da imzalanan anlaşmalann parlamentolarda onaylanmasını istedi. DEMİREL'E 'ALTEV POST' NİŞANI - Gûreistan Cumhurtaşkam Şevardnadze, Demirel'e Gûrastan'ın en yüksek madalyası olan "alün post" nişaıunı takü. Törende Demirel'i soğuk savaşın sona ermesinde emeği geçen liderier arasında sayan Şevardnadze "Demirel ile Türkiye, AB'nin laik üyesi olacakür. Türkiye de bizim AB'ye açüan kapumz olacakür" dedL Demirel de Şevardnadze'ye teşekkür ederken, "Türkhe'nin Kafkasya'da aradığı banşür. dayanışmadır, işbirtiğjdir" dedL (AA) SERKANDEMtRTAŞ TİFLİS - Cumhurbaşkam Süleyman Demirel, Rusya Fe- derasyonu'nun Çeçenistan'a yönelik asken operasyonu nedeniyle tansiyonun artnğı Kafkaslar'da bulunan Gürcis- tan'a kalabalık bir heyetle çı- karma yaptı "Kafkaslar'da banş muüaka sağlana- cak" mesajı veren Demi- rel, boru hatlan konusun- da pürüz çıkaran Gürcıs- tan'ın Cumhurbaşkam Eduard Şevardnadze'ye kapsamlı bir Bakû-Cey- han raporu sıındu. Demi- rel, boruhattmın gecikme- sinin yabancı yatınmlar açısından Gürcistan'da olumsuzluklaryaratacağı- m, Istanbul'da imzalanan anlaşmalann şubat ayında parlamentolardan geçiril- mesı gerektiğini belirtir- ken, Azeri ve Ermenilerin Yukan Karabağ konusun- da anlaşmalan durumun- da Türkiye'nin de Erme- nistan'a olan sınır kapıla- nnı açabileceğini bildirdi. Süleyman Demirel, Kaf- kaslar'da önemli gelişmelenn yaşandığı bir dönemde üç ba- kan, birçok bürokrat, işadamı ve basın mensubundan olu- şan kalabalık bir heyetle gel- diği Gürcistan'dan Rusya'ya "Kafkaslar'da biz de vanz" mesajını verdi. Akşam saatle- rinde Tiflis'e inen Demirel, Şevardnadze ile baş başa uzun bir görüşme yaptı. Se- vardnadze'ye Kafkaslar'dakı istikrann sağlanmasına yöne- lik olarak Türkiye, Azerbay- can ve Gürcistan'ın ortak ha- reket etmelen gereğını ileten Demirel, Çeçenistan olayla- • Arkası Sa. 19, Sü. 5'te ÇANKAYA TARTIŞMASI • 7. Sayfada tZLENEN POLİTİKALARA TEPKİ FP ve MHP'de Ocalan sıkıntısı MHP'de kargaşa sürüyor MHPnin öcaian konusundaki tavnna parti tabanuıdan tepkiler geliyor. Bazı MHP'li bakanlar karan olumlu karşılarken bazılan da sessiz kalmayı yeğledi. MHP Genel Merkezı'ne siyah çelenk bırakan şehit yakınlan, alınan karann Türk halkının "yarasına tuz bastığını" belirttiler. Ayduılık Türkiye Partisı lideri Tuğrul Türkeş, MHP'lileri partisine çağırdı. • 7. Sayfada FP'de çatlak derinleşlyor FP'mn öcaianm idam dosyasına ilişkin ta\Ti Doğu ve Güneydoğu milletvekıllerinin tq)kilerini çekri. Recai Kııtan ve Başkanlık Divanı üyeleriyle görüşen milletvekilleri FP'nin MHP'den bile keskin bir politika izlediğini belirterek şikâyetçi oldular. Milletvekilleri, Öcaian'la ilgili politikanın değişmesini istediler. B 5. Sayfada İHRACATA DESTEK ÖNLEMLERİ M 7. Sayfada IRAN DOĞALGAZI 2001'DEGELECEK • 19. Sayfada ENERJÎ PA2ARLIKLARI • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUHEK BOBSA DOLAR MARK [ ALTIN ÛÛUÛDür Dûn Dün Dön 19. VO t 543J00 283.000 4,970.000 ûncat J öncefci önce*.ı ûnceKi «8.1tO i S43J00 283-000 Ûncat J 0nc«*cı Öncefcı 1B.1M . 5<1.QO0 284^00 KendiDüşen Ne Zaman Ağlar? Öcaian dosyasının Başbakanlık'ta bekletilmesinin hangi koşullara bağlandığı yavaş yavaş aydınlığa çı- kıyor. Başbakan Ecevit, "bekleme sürecini kesecek ko- şullan" Fikret Bila'ya açıkladı. m Arkası Sa. 19, SiLVde bilîm Mİamt: EINSTB L Mutfak kapları ne kadar sağlıklı? C Deprem: Zemin etütlerinin önemi ve yapılışı. C 2000lere girerken bilgi çağında bilgisizlik. L Göreliliğin kısa tarihi: Nedir ? Her şeyi nasıl değiştirdi? C Bitmemiş senfoni. C Yeni ürünler. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. GUTVDEM MUSTAFA BALBAY Kafkaslarda Rusya- Türkiye Çekişmesi... TİFLİS - Dünyanın "sancılı bötgeleri" deyince akla ilk, üç coğrafya geliyor: Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar... Bu üçgenin ortasında da biz vanz. Türkiye'de kaba rakamlaria 10 milyona yakın Balkan kökenli, 6 milyon dolayında da Kafkas kökenli yurtta- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog