Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

/% > SJUT KESKTtefc HİZMET 1 ^ SMT MKESE KtUIP TESÜNti / / f SMT ÜYH* KABULÜ /; M * SAÜT NhU> SftlRİŞ OLMUâ <*» I SMrnKstiuıdnPMnşı Düedığınız kıtabın adını kredı kartınızın munarası ve son kullanma tanhı ıl« bırhkte bıldınn. kıtap e\ ınızde olsun Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı da bıldırmevı unuanaym. Ü>e degılsenız, dılersenız üve de olun \a da ü\ehğmızı yenüe>m HER İŞLEM BİR TELEFO\LA:0212 514 01 96 Cumhu f% f t Cumhurlyt jijfi|Al«nd..ı Cumhu^yet Kitap Kulübü Salonlan'ida ve Temsilciliklerinde IERG Sr v -Italya Tesıslennde ureütmışOr) Tı*oc<9 CaJdes No: 3*41 (34334) Cag*^u |sö -OUITd.(212)514 01 96F*x(212)51401 95 76. YIL SAYI: 27126 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADt (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13OCAK 2000 PERŞEMBE u M H U R î N K Ü U R H î M I ARNOLD J. TOYNBEE TURKIYE-III (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Ünlü İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee, Türk Devriminin geleceği konusundaki düşüncelerini Türkiye III -Bir Devletin Yeniden Doğuşu- adlı bilimsel çalışmasında şöyle dile getirmiştir: "Büyük olaylar, büyük adamlar ortaya çıkarır. Fakat barış içinde geçen sosyal hayatın ağır akışı içinde bir ulusun iç çekişmelere ve rekabetlere düştüğü ve bu yüzden ilerlemenin durduğu çok görülmüştür. İleride Tiirkiye'yi bekleyen en büyük tehlike de budur. Bugünkü önderler; eserlermi kendileri kadar heyecanla ve etkiyle yeni önderler yetiştirmedikleri takdirde, reformlar, hareketsızl'k yüzünden reformcularla beraber ölmek tehlikesinde bulunmaktadırlar. Modern Türkiye'de harekette olan tarihsel güçler bu soruya bir 'istisna' tanımayacaklardır. Bu sorunun cevabını da yalnız z.>m a n verecektir. Aynı zamanda Türkiye'de bilinçli ve hesaplı bir gericilik tehlikesi kalmamıştır. Ulus az'm 'e Batının ilerleme yoluna koyulmuştur. Bu yoldan geri dönmesi için pek az ihtimal vardır." Ünlü İngiliz tarihçi, bu değerlendirmesini 1926 yılında yapmıştır. Bugün için Türkiye'de tarihçinin bu sozlerine katılmak ve onu haklı bulmak biraz olanaksızdır. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Hükümet ortaklan uzlaştı; Öcalan dosyası AİHM karanna kadar Başbakanlık'ta Koşiıllu bekletmeEcevît v e Yllmaz'in çabaSI Başbakan Bülent Ecevit, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, hükümetin geleceği açısından büyük önem taşıyan Öcalan dosyasının geleceğini tartıştılar. 7 saat süren görüşmenin ardından Başbakan Ecevit, dosyanın uluslararası taahhütlerden kaynaklanan sürecin sonuna dek Başbakanlık'ta tutulacağını açıkladı. MHP tabanını rahatlatma isteğl Ecevit'inyaptığı açıklamaya, MHP tabanının rahatlatılması için "bekletmenin Türkiye'nin yüksek menfaatlan aleyhine kullanılmak istendiğinin değerlendirilmesi halinde erteleme süreci kesilerek derhal infaz sürecine geçileceği" ifadeleri konuldu. Başbakan Ecevit, dosyanın Meclis'e gönderilme karannı yine liderlerin vereceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Hükümet ortaklannın 7 saat 10 daki- ka süren toplantısında, Abdullah Oca- lan hakkında venlen ölüm cezasına ibşkin dosyanın Başbakanlık'ta bek- letilmesi karan almdı. MHP'nın tat- mın edilmesi için "bekletmenin Tür- ldye'nin yüksek menfaatlan aleyhine kullanılmak istendiğinin değeriendi- rifanesi halinde erteleme süred kesile- rek derhal infaz sürecine geçileceği'' ıfadelen açıklama metnıne konuldu. Bu ifadelerle, dosyanın ıvedilikle TB- MM'ye gönderilmesinden yana tavır koyan Bahçeli'nın parti tabanına kar- şı rahatlaması sağlanmaya çalışıldı. Başbakan BülentEcevit, liderler zirve- sınden sonra yaptığı açıklamada, "uluslararası taahhütlerden kaynakla- nan sürecin beklenmesi" için dosya- nın Başbakanlık'ta tutulacağını bildir- di. Ankara'nın dünkü gündemı, gerek Öcalan'ın, gerekse hükümetin gele- ceği açısından önem taşıyan liderler zırvesuıe endekslendi. Başbakanlık'ta saat 14.00'te başlayan zirveye Başba- kan Ecevit'in yanı sıra Başbakan yar- dımcılan Devlet Bahçeli Hüsamettin Özkan, ANAP lideri Mesut Yılmaz, Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Dışışleri Bakanı Ismafl Cem, ınsan haklanndan sorum- lu Devlet Bakanı Mehmet AH trtem- çeük, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ah- Zirvede neler konusuldu? 7saatsüren ikna # Hükümet ortaklannın 7 saat 10 dakika süren zor zirvesinden uzlaşma çıktı. Başbakan Ecevit ile ANAP lideri Yılmaz, "İnfaz AB'den kopuş anlamına gelir. Aynca. ölüm cezasının infazı terörün artmasına da neden olur" diyerek MHP lideri Bahçeli'yi Öcalan dosyasını koşullu bekletmeye ikna ettiler • 8. Sayfada Karar dus kırıklığı yarattı MHP'dehxgmhk # Zirveden çıkan karar MHP'de düş kınklığı yarattı. Partililer telefonlarla tepkilerini dile getirirken zirve sonrasında Devlet Bahçeli başkanlık divanını topladı. Nazif Okumuş, kararda çok önemli bir argüman olduğunu belırterek "Devlet, terör örgütünün ortaya koyacağı anlayışı dikkate alacaktır" dedi. • 8. Sayfada MHP U dönusu yaptı' Muhalefetten tepH # DYP yönetimi, MHP'nin "U dönüşü" yaptığını savunurken, FP dosyarun Başbakanlık'ta bekletılmesınin "suç olduğu" görüşünü savundu. FP'nin söylemı Güneydoğulu milletvekillerinin tepkisine neden olurken, kulislerde, Diyarbakır Milletvekili Haşimi'nin istifa edeceği söylentisi yayıldı. B 8. Sayfada met Kenan Tannkulu katıldı. Zirve sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersümer, Istanbul'a gitmek için toplanndan erken aynldı. Adalet Bakanı Türk, hukukı durumla ılgilı bilgi verirken Dışişleri Bakanı Cem de AİHM karannın uluslararası hu- kuk açısından önemi ve Türkiye açı- sından bağlayıcılığını anlattı. Ecevit, toplantının bitiminden 1.5 saat önce makamına geçerek basına açıklanacak metni hazırladı. Hükümet ortaklan ve bakanlarla metin üzerinde yapılan değerlendirmenin ardından Ecevit; Bahçeli ve Yılmaz'la birlikte basının önüne çıkarak yazüı açıklama- yı okudu. Ecevit, hükümet ortağı parti liderle- rinin Avrupa Insan Haklan Mahkeme- si'nin (AİHM) "Öcalan hakkındaki kesinleşnıiş ölüm cezasının infayımn bir süre erteienmesine iltşkin ihtiyati tedbir karannı,aynntrianfledeğerieo- dintüderini'' söyledi. Türkiye'nin de • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'yeniden yapılanma' çalışması Kıdem tazminatına tırpanDoğalgaz santralı yapılacak Yunanistan ile enerji anlaşması # Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde iki ülke dışişleri bakanlannın bireysel girişimleriyle başlatılan dostluk, Helsinki zirvesi sonrasında en önemli meyvesini verdi. Akit gazetesi Çetinkaya hedef gösterildi # Şeriatçı Akit gazetesi, binasuıa yapılan silahlı saldınnın sorumluluğunu gazetemiz yazan ve Genel Yayın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya'ya yüklemeye çalıştı. Akit Ankara Temsilcisi Serdar Arseven. Çetinkaya hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. H 4. Sayfada DEPREMZEDE AVUKATLARA BÜRO • 9. Sayfada AYVAZ KORKMAZ TÜRKİYE'YE GETİRİLDI M 7. Sayfada AKARYAKITTA GÜNLÜK VURGUN • 13. Sayfada BORSA DOLAR MABK AUTN ûOûûDun Dun CXjn 1U34 ' 540-800 ' 2S6.2OO Oncekı Ûnca*c 0nc«Q 1U47 540.800 , 284^00 Dui 4.935.000 Ûnceto MURATtLEM ATİNA - Türkiye'den Gama, Yunanistan'dan ENELCO ve American Exxon Mobil şirketleri Yu- nanistan'a yapılacak do- ğalgaz santralı konusunda Atina'da bir anlaşma imza- ladılar. İki ülke arasındaki 700 mılyon dolar civann- daki ticarethacmi göz önü- ne alındığında, 300 miryon dolara mal olması bekle- nen 400-600 MW kapasite- li enerji santralı için atüan imzanın son yülann en bü- yük ticari anlaşması oldu- ğuna dikkat çekih'yor. Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde iki ülke dışişleri bakanlannın • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de Tfirfciy»Tıt»> hfiyük ragkn ÜP karyhnan Kpwrhahyf'nin ttalyıın yahpınraa gnrpvinrtpn wyriA. Zetnan da istifaettiFenerbahçe'nin Italyan teknik direktörû Zdenek Zeman görevinden istifa etti. Rıdvan Dilmen'in takımdan i aynlmasından sonra büyük umutlarla göreve gelen Italyan antrenör, sadece 93 gün San-Lacivertli kulübün başında kaldı. "Yararlı olamıyorum" gerekçesiyle istifa eden Zeman'ın Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'yi bırakması takımı zor durumda bırakırken, kongre heyecanı yaşayan Aziz Yıldınm yönetimi, teknik direktör arayışını da göreve gelecek yeni yönetime bıraktı. • Spor'da # Işçilerin iş güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatının işsizlik sigortası ile bağdaştrnlarak işlevsizleştirilmesi düşünülüyor. # Hükümetin 2000 programı: Kıdem ve ihbar tazminatı işsizlik sigortası ile birlikte değerlendirilerek fona dönüştürülecek. SALMAIflltafeMH • 5. Sayfada 'Hukuk Kurultayı 2000' başladı # Ankara Barosu'nun düzenledigi kurultayda konuşan Cumhurbaşkanı Demirel, Avnıpa'ya uyum saglamak için ulusal hukukun evrensel normlara uyması gerektiğini söyledi. Bülent Ecevit ise adaletin devletin temeli olduğunu belirtti. M 5. Sayfada GU1VCEL CUNEYT ARCAYUREK Sonuç Gözler ekranlarda. Başbakanlık'taki zirveyi iziiyor. Benim gözüm Anayasa Profesörü Mürntaz Soysal'ın son günlerde yayımladığı yazılarda. "Ayağa dolanan ip" yazısında şöyle diyor Mümtaz Hoca: "Usule ilişkin olmakla birlikte siyasal anlamı büyük birbaşka hata da yapılmak üzere: Avrvpa Insan Hak- • Arkası Sa. 8, Sü. l'de Öykücülüğümüzde derinden akan bir ırmak J J J J JJ sJ tJ J ^. - -/ ****J wi «^ -*^»r +**rJ ^ ^"V.; -,' İlk öyküleri dergilerde yayımlanan Kavukçu'nun ilk kitabı 'Pazar Güneşi' 1983 yılında yayımlandı. 1987 yılırrda Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü'nü kazanan Kavukçu, 1996 yılının Sait Faik Öykü Ödülü'nü 'Uzak Noktalara Doğru' adlı kitabıyla aldı. Ardından dört öykü kitabı ve bir de romanı yayımlandı. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Cemesi Türk infaz sisteminin sorunları Türkiye'de cezaevi gerçeğine bakmadan önce, "cezaevi"nin tarihsel süreç içindeki yapısını ve rolünü incelemek gerekir... Türkiye'de infaz uygulamalannın gelişimi. Hücre sistemi... 647 Sayılı Yasa ne getirdi?.. Suçlu içeride suç dışanda kalır ilkesi ihlal edildi... Ölümler ve açlık grevleri... Hukuksal yollara başvurulmuyor... Danıştay karan ile iptal edilen 1 Ağustos Genelgesi yasa ile diriltildi... Siyasi tutuklulara hükümlü statüsü... Tutuklu ve hükümlü haklan... TMY, 647 sayıh yasayı yok sayıyor... Şartlı salıverilmede doğan hukuksuzluk... Cezaevi adil yargılanma hakkının güvencesi olmalıdır... Cezaevlerindeki çift başlılık sonmu çözülmelidir... Yeni bir infaz sistemi için ilkeler... ŞENAL S A R I R A R ' ı n y i z ı d l z i s l 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Seyyar Bekletme! Hükümet ortaklan 7 saat 10 dakika süren zirvenin ardından, Öcalan dosyasının Başbakanlık'ta bek- letilmesi karannı aldı. Ortak açıklama dört tümceden oluşuyor. Zirve süresi dikkate alındığında birtümceye 107 dakika düşüyor. Zor bir karar alındı. Gelinen nok- tada hukuksal süreç kazandı. Türkiye'nin de kazan- masını dileyelim. m Arkası Sa. 8, Sü.8J de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog