Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

10 OCAK 2000 PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER FP'li Batuk kaza geçirdi • GÖLCÜK(Kocaett) (AA)- Kocaeli'nin Gölcük ilçcsinde meydana gelen trafık kazasında, Fazilet Partisi (FP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk ile aynı partiden Siirt milletvekili adayı olan Abdullah Ölmez ağır, 4 kişi hafif yaralandı. Batuk ve Ûlmez'in, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Batuk'un, partisinin Karamürsel ilçe merkezindeki bayramlaşma töreninden döndüğü belirtildi. Mafya, okul kantinlerinde • ANKARA (ANKA)- Tüketici Haklan Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, özellikle öğrenci sayısı çok olan bazı okullann kantin ihalelerinde mafyanın etkilı olduğunu savundu. Çakar, "Ögretmen Dünyası" dergisindeki yazısında; kantinlerde, belirlenen fiyatlara uyulmadığını, fiyatlann işletmecinin istediği şekilde arttınldığını belirtti. Çakar, kantinlerde öğrencilerin sağhklı beslenme gereksinimlerine uygun gıda maddelerinin de satılmadığını ıfade ettı. İP'den SSK açıklaması •Istanbul Haber Servisi - Işçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı Hıdır Hokka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın SSK'deki yolsuzluklarla ilgili yaptığı açıklamalann amacının SSK'yi gözden düşürüp özel sigorta şirketlerine yol açmak olduğunu belirtti. Hokka, yaptığı yazılı açıklamada, Ecevit hükümetinin hazırlıklannı yürüttüğü özel emeklilik yasa taslağıyla da SSK'nin tasfiye edilmesinin amaçlandığını savunarak kendilerinin SSK'nin tasfiyesine karşı mücadele yürüttüğünü vurguladı. Artçı sarsmtılar • tstanbul Haber Servisi - Düzce'de 12 Kasım'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılan sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre, dün saat 17.34'te Bolu Kaynaşlı'da 3.3.21.29'daBolu Gölyaka'da 2.2. büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. 5 ölür 16 yaralı • DtYARBAKIR(AA)- Diyarbakır'da bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü. 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Lice'ye giden ve sûrücüsünûn kimliği belirlenemeyen 21 ER271 plakalı minibüs, Mermer Karakolu yakınlannda ön tekerleğinin firlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Ahmet Tarhan (35), Ayşe Tarhan (50). Aziz Kaplan (60), Hasan Kaplan (40) ve Sıddıka Kaplan öldü. Yaralanan 16 kişi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldınldı. Trenkazası • tstanbul Haber Servisi - Kadıköy Belediyesi'nin Erenköy Tren Istasyonu yakınında yaptırdığı alt geçit inşaatvnın bulunduğu demiryolunda aşın yağmur nedeniyle meydana gelen çökme sonucu, Eskişehir'den Haydarpaşa yönüne gelmekte olan bir yük treni dün saat 01.30 sıralannda raydan çıktı. Trenin bir vagonu tamamen raylardan aynlırken 2 vagonu ise yan yattı. Yan yatan vagonlann tekrar demiryoluna yerleştirilmesi çalışmalan nedeniyle yaklaşık 8 saat süreyle tren seferleri yapılamadı. Siyasi partilerin bayram ziyaretlerinde en çok konuşulan konu Abdullah Ocalan'm davası oldu ANAP'tan Ydmaz'a tam yelldANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Siyasi par- tilerin bayram ziyaretlerinde ağırlıklı olarak Abdullah Ocalan hakkında verilen ölüm ceza- sının infazına ilişkin tartışmalar gündeme gel- di. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bûlent Akarcah partisinin başkanlık divanının 12 O- cak"ta yapılacak lıderler zirvesi öncesinde top- lanarak Mesut Yümaz'a tam yetki vereceğini söyledi. Siyasi parti yöneticilerinin bayram ziyaretle- rinde ülke gündemindeki sorunlar konuşuldu. MHP heyeti koalisyon ortağı DSP'yi ziyareti sı- rasında konuşan MHP Genel Başkan Yardım- cısı Nazif Okumuş, hükümetin halkın gönlün- de haklı yerinı aldığını savundu. DSP Genel Sekreteri Zeki Sezer de hükümet döneminde Türkiye'nin tarihinin en ağır felaketlerini yaşar- ken karamsarlıklann umuda dönüştüğünü söy- ledi. Sezer, parlamentonun başanh çalışmala- nyla tarih yazdığını öne sürdü. DYP ve FP heyetlerinin DSP Genel Merke- zi'ne ziyaretleri sırasında anayasa değişiklıği tartışmalan gündeme geldi. FP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek. AB'nın baskısı olma- dan daha demokratik bir anayasa yapılması ge- rektiğini belirterek DSP Genel Sekreteri Zeki Sezer'den bu konuda destek istedi. Sezer de de- mokrasi konusunda AB'ye ginnek ıçin değil, toplum buna layık olduğu için adımlar atıfma- sı gerektiğine dikkat çekti. ANAP Genel Merkezi'ne bayramlaşmak için gelen HADEP Genel Başkan Yardımcısı Hamit Geylani 12 Ocak'ta yapılacak olan liderler zir- vesinin önemine dikkat çekerek "Karar verüir- ken Türkiye'nin geleceginin degöz önüne alına- cağına inanıyoruz. Öcalan'ın idam karanıun in- fazıyla ilgili ÂİHM'nin verdiği karara uymamız kaçırulmazdır. Türkiye'de bu kararhlığın otöu- ğuna inanıyoruz" dedı. ANAP'lı Akarcalı da bir gazetecinin sorusu üzerine ANAP Başkanlık Divanı'nın 12 Ocak'ta yapılacak zirve öncesin- de toplanarak Mesut Yılmaz'a yetki vereceği- ni söyledi. Akarcalı. "Zirveden çıkacak karara ANAP olarak saygı gösteririz. ANAP hiçbir za- man ucuz siyaset yapan bir parti olmadı" diye konuştu. DSP. MHP. CHP, FP ve DYP'liler de ANAP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiler. CHP'li- lerin ziyareti sırasında Akarcalı, "CHP için ara seçim yapalım" deyince CHP MYK üyesi tb- rahim Tez, "Biz aradeğil genel seçim isteriz" di- ye karşılık verdi. Kutan'dan Erbakan savunması FP Genel Başkanı Recai Kutan da partisinin Ankara il örgütünde partililerle bayramlaşma öncesinde yaptığı konuşmada Türkiye'de hâlâ düşünce özgürlüğünden söz edilemediğini sa- vundu. Düşünce özgürlüğünün anayasanın gü- vencesi altında olduğunu savunanlar bulundu- ğuna dikkat çeken Kutan. "Bu görüşü savunan- lara diyorum ld bu ülkeye en büyük hizmetleri vermiş, alın teri dökmüş bir siyasetçi Hasan Ce- lal Güzei.düşüncelerindenötürü damaGkılma- dı mı? İstanbuTu dünya başşehri haline getirme- ye çalışan Tayyıp Erdoğan ülkenin haynna bir şiir okuduğu için hapse atılmadı mı? L lkenin en büyük partisi kapanlıp lideri de parti yönetici- leriyle biriikte siyasetin dışuıa itümedi mi? Bun- lar anarşiye mi kanşular? Hayır. Ortaya delil olarak sunulanlar sadece düşünceleri, konuş- malanydı" diye konuştu. Düşünce özgürlüğünün yaru sıra ülkede din ve inanç özgürlüğünün de zedelendiğini savu- nan Kutan, Türkçe ibadet önerilerine tepki gös- tererek "Camiye giden benim, nanıazı kılan be- nim. tbadeti Türkçe mi, Kuran diliy le mi yapa- cağuna karar verecek olan da benim. Bunun al- nnda yatandüşünce belK:' Bunlann aklı yetmez onlann namı hesabma biz karar verelim. Mut- laka uyarlar, uymazlarsa tepelerine \ ura vura uydururuz." Bcyzadelerincanıböylcisriyormuş. Buradan uyanyorum arOk geçti, köprülerin al- öndançoksular akn.Milletimizbuzulümdöne- mini eninde sonunda sona erdirecektir" görûşunü sa\undu. 'Apo konusu ayrı değetiendirilmeB' DYP Istanbul İl Örgütü'ndekı bayramlaşma töreninde konuşan DYP Genel Başkan Yardım- cısı Hayri Kozakçıoğlu. ABı ile ıdamın, idam ile de Apo konusunun kanştırıldığını savundu. Par- ti olarak idama karşı olduklannı belırten Kozak- çıoğlu, "tdam kalkabilir, buna bir şey demiy- oruz. Ama Apo'nun idamı ayn bir olaydır" de- dı. Kozakçıoğlu. "ABistiyor" diye bazı konu- lann istismar edıldiğini de ıfade ederek "Bugün idanıın durdurulması AB'nin Apo'nun hapisten çakııiamasını, ardından millehekili >apılmasınu daha sonra da başbakan olmasını isteyeceğini kavdetti. Ecevit, AÎHM istemine uymazsak Türkiye'nin başının derde gireceğini söyledi Başbakan: Zirvede uzLaşacağız m • Başbakan Ecevit, hükümetin önündeki ivedi sorunun "Öcalan asılsın mı, asılmasın mı sorunu" değil, AİHM'nin "infazın ertelenmesi" isteminin olduğunu belirterek "Ben 12 Ocak liderler toplantısında uzlaşmaya varmakta güçlük çekilmeyeceğini umuyorum" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, 12 Ocak'ta ya- pılacak zirve öncesinde hükümet or- taklannı, Abdullah Öcalan'ın cezası- nın infazının ertelenmesi konusunda bir kez daha uyardı. Hükümet ortağı MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı DevletBahçeli ile gerginliğe yo- laçan "Öcalan karannın infazı" tartış- malanna dikkat çeken Ecevit, Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nin "infazın ertelenmesi" isteminin yerine getiril- memesi durumunda Türkiye'nin ulus- lararası alanda "başuun derde gireceği- , ni" ifade etti. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyrnâyükürn- .lülüğübulundüğunuanımsatan Ecevit, "12 Ocak liderler toplantısında uzlaş- maya varmakta güçlük çekilmeyeceği- ni umuyorum" dedi. Ecevit ve eşi DSP Genel Başkan Yar- dımcısı Rahşan Ecevit dün parti genel merkezinde partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine, kabineden sa- dece Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk katıldı. Millenekilleri ve partililerin bayramını kutlayan Ecevit çiftini, bir partilinin 3.5 vaşındaki oğlu YusufÖz- gür Kara neşelendirdi. Salonda bulu- nan DSP'nin büyük boy bir panoda y- er alan güvercinli amblemini görünce "Aa burada kuş var" diyen Kara'nın, daha sonra "Ecevit Dede de varmış" sözleri salonda bulunanlan güldürdü. Ecevit daha sonra hükümette gerginli- ğe yol açan "Öcalan tarttşması" konu- sunda açıklama yaptı. Hükümetin ive- di sorununun "Ocalan asılsın mı asüma- sın mı" olmadığmı, bu yetkinin TB- MM'de olduğunu anımsatan Ecevit, "Hükümetin önündeki ivedi sorun.üy«- si bulunduğumuz AİHM'den ihtiyati tedbir olarak gelen infazm ertelenmesi istemidir. İnfaz konusu ancak bu isteme uyulmazsa önceü'k alacaktır" dedi. AİHM'nin istemine olumlu yamt veril- mesi durumunda Öcalan hakkında ve- rilen idam cezasının "geçersiz olmaya- cağma" dikkat çeken Ecevit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece hükmün üıfazı bir süre er- teienmiş olacaktır. Bu sürede de infazın ülkemiz için getirisi götürüsü serinkan- hukla irdelenebilecekür." Ecevit, MHP Genel Başkanı \e Baş- bakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamala- nnın anımsatılması üzerine "Saym Bahçeli de benim bugün (dün) belirtti- ğim gibi 12 Ocak'ta yapılacak toplanO- da bir uzlaşmacı sonuç çıkacağı inancı- nı belirtiyor. O bakımdan kendisinin konuşmalarınu demeçlerini memnuni- yetieizledim"dedi. Sınırda bayra Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde her yil şeker ve kurban bay ramlannda Türkive ve SurneMe bulunan akrabalann sınırdaki tel örgüler arkasında yapbğı bayramlaşma. bu yil Şanhurfa V'alisi Şehabettin, Harput \e Haseki \absi Suphi Harp'ın girişimleri sonucu ev lere konuk olma şeklinde gerçekleşti. Ceylanpuıar sırur kaptsından Türkiy eye giren Suriye'nin Resulayn kasabası Mıntıka Anıiri \arbay \aser El Sufi, Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Ümit tarafından, % halk oyunlan ekipterinin.^..,,. gösterisi eşliginde karşılandı. Burada birbiıierinin bayramını kutlayan İ mit ve Sufi, N'atandaşlaria biriikte daviıl-zurna eşliginde halay çektiler. Altan Öymen, depremzedelerin sıkıntılanna çözüm bulunmasmı istedi 'Bayramlar nutuk atıııa günü değil^ Çalışan cazeteciler Bayramı Kazanılmış haklar korunmaya çalışılıyor İstanbul Haber Servisi - Basın çahşanlanna sosyal güvence sağlayan 212 sayıh yasanın çıktığı tarih olan 10 Ocak, bu yil da "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanırken, gazeteciler bu yasayı ortadan kaldırmak isteyen çevTelere karşı, kazanılmış haklannı korumaya çahşıyor. Demokrat Türkiye Partisi (DTP) Genel Başkanvekili tsmet Sezgin, Türk basmının hak ettiği itibara kavuşmasım, cezaevlerindeki yazarlann da bir an önce özgür kalmalanm temenni ettiğini bildirdi. Basm çalışanlanna sosyal güvence sağlayan 212 sayıh yasanm kabui edildiği 10 Ocak 1961 'den bugüne kadar 39 yil geçmesine karşın televizyon kuruluşlannda ve gazetelerde çalışanlann sendikası yok. Bazı çevreler de Türk Hava Yollan, Devlet Demir Yollan ve PTT'de gazeteciler için yapılan indirimlerin kaldınlmasmı istiyor. Kazanılmış sosyal haklannı kaybetmeme mücadelesi veren gazeteciler. bugün "Çalışan Gazeteciler BayTamı"m kutluyor. Gazetecilere öncelikle istifa haHnde de tazminat hakkı sağlayan ve çıktığı gün "Gazetecilerin Bayramı" olan yasa, bazı gazete işverenlerinin tepkisine yol açıyor. Söz konusu yasanın kaldmlması için aynı zamanda sermaye gruplan olan bazı gazete işverenleri tarafindan neredeyse "kampanya" yürürülüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Nazif Okumuş. CHP'nin Parlamento dışında kalmasına üzülmemesi gerektiğini belırterek u Biz de zamanında Parlamento''nun dışında kaldık. Bunu bir nadas dönemi olarak görün" dedi. CHP Genel Başkanı Altan Öymen, deprem bölgesınde yaşamlannı sürdüren yurttaşla- nn çektiği sıkmtılara işaret ederek eksiklik- lerin bir an önce giderilmesi gerektiğini vur- guladı. Öymen. bayramlann "nutuk atma" günü olmadığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Nazif Okumuş başkanlığındaki MHP'li heyet dün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Öy- men ve partililerle bayramlaştı. Okumuş, CHP'nin Parlamento dışında kalmasına üzülmemesi gerektiğini belirterek " Biz de zamanında Parlamento'nun dışında kaldık. Bunu bir nadas dönemi olarak görün. İnanıyorum ki CHP zaman içinde tabanını yenklen oluşturacak ve Pariamento'daki ye- rini alacaktır" dedi. CHP'nin Meclis'te olmamasına karşın tüm partilerin etkisi altmda kaldığını vurgu- layan Okumuş, "Şüphesiz ki birçok parti CHP'nin içinden çıkmıştır. CHP olarak bu durumdan yüksünmeyin. Bir şeviçok rahat- ukla söy leyebilirim ki benim ailemin tçerisin- de deCHP'liler vardır. MHP, CHP'nin önemli ilkelerinden olan Cumhuriyetçüikve Atatürkçülük ilkelerini öne çıkarmaktadır" diye konuştu.Oymen. bayramda deprem böl- gesinde yaptığı ziyareti anımsatarak izle- nimlerini aktardı. Burada yaşayan yurttaşla- nn sıkıntılanna dikkat çeken Oymen. "Bun- lan koalisyon ortağı bir parti olmamz nede- niy le size anlatryorum. Bölgede özellikle ame- liyai yapılabilecek donanındı bir hastaneye gereksinim var. Bu somnlara bir an önce çö- züm bulunmahdır" dedi. CHP'ye bayram ziyaretine giden ANAP heyetinden Bülent Akarcau, partisinin taba- nında bulunduğunu öne sürdüğü demokra- tik yapıyı öne çıkaramadıklan için oy oran- lanmn düşük olduğunu savunarak hukuk devletini temel alan bir demokrasinin şeffaf devlet ilkesiyle sağlamlaşabileceğinı v^ırgu- ladı. HADEP Genel Başkan Yardımcısı Hamid Geylani de CHP'mn parlamento dışında ol- masını talihsızlik olarak değerlendirirken "Biz Türidye'deld antidemokratik seçim sis- teminin mağdurianyız" dedi. Geylani, Ab- dullah Öcalan'ın idamı tartışmalan konu- sunda şunlan söyledi: Türkiye AB'ye ginnek üzerey ken ulusla- rarası hukuku göz ardı edemez. Demokratik- leşme istemeyen bazı karanük güçlar \ardır. Ancak demokrasiyi destekleyen kamuoyu, bu karanhk güçlerden daha kuvvetlidir. Ab- dullah Ocalan'm idam edilmesiyle, Türki- ye'ye yeniden kaos ortamının yerleşmesi, kimsey e bir yarar sağlamaz." ANAP heyetinin ziyareti sırasında konu köşe yazarlığına gelince, CHP Genel Başkan Yardımcısı Inal Batu. diplomathk günlerin- de yazılannı "kimse anlamasın" diye, poli- tikacı olunca ise "herkes anlasın" diye yaz- dığını söylemesi gülüşmelere yol açtı. Bergama köylüleri bayramda da eylemdeydi OZANYAYMAN BERGAJVU - Yörclerinde si- yanürlü yöntemle altın madeni işletilmesine karşı on yıldırdire- nen Bergama köylüsü, bayramın ilk günü eylemdeydi. Köylüler, mücadeleyi kırmak isteyen ço- kuluslu şirket Eurogold'un yeni taktiklerine boyun eğmedi. Şir- ketin Ispanya'ya götürmeyi planladığı muhtan ziyaret eden köylüler, kendisini gitmemesi konusunda uyararak ikna ettiler. Siyanürle işletilmek istenen altın madenine karşı hukuki mü- cadeleyi kazanan Bergama köy- lüleri, Eurogold'un son kozlan- nı oynadığını belirterek "Euro- gold bölgeji terk etmesine az bir süre kala yeni mevziler kazan- mak istiyur. Bunun için çeşitii y oi- lara başvunıyor. Şinıdi planla- nan, içierinde madene karşı muhtarlann da buhındnğır bir '- grubu kendi yanlanna çpkmefc. 11 ' ! Bunun için maden sahası çevre- '' sindeki köy lerin muhtarlannı ts- pama'nın Madrid kentinde da- ha önceki y ıllarda işletilen bir al- tın madeni sahasına götürmeyi ptanlıyor. İstedikleri muhtarlann uluslararası basının önünde; 'Burada altın madeni işletilmiş ve bir zarar görülmüyor. Biz Bergama'da yıllardır boşuna di- renmişiz' demeleri Muhtarlar- la orada görüntü vererek maıle- nin çalışünlması için zemin ha- zırlıyor" dediler. Bergama köylüleri, bayramın ilk günü sabahın erken saatlerin- den itibaren Çamköy'de toplana- rak Ispanya'ya gitmesı söz konu- su olan Süleymanh muhtan Hay- rettin Çimen'e gittiler. Jandar- manın bayram sabahı köylerde yaşanan haraketlik karşısmda geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Öğle saatlerinde Sü- leymanlı Köyü'ne doğru yola çı- kan köylüler jandarmamn kav- şak noktalannda yolu kapaması sonucu ara yollan kullandılar. Süleymanlı Köyü kahvesinde köylülerle bir araya gelen Muh- tar Hayrettin Çimen kalabalık grubun, "Bizleri hiee savıp. Eu- rogold'un misafiri olarak Ispan- ya'ya nasıl gidersin? Biz bunca yil neyin mücadelesini verdik. Geldiğimiz noktada hakhhğurnz karurJandı. Sizlerin oraya gitme- sitüm kazanımlannuzı karalar" şeklindeki yaklaşımı üzerine, "Gitmeyeceğime dair söz veriyo- rum. Ancak süfcr de köyleriniz- den maden sahasuıda çahşanla- nn orada çanşmasını engelleyin. Bana geldiğiniz gibi o insanlann da evine gidin. Ben bu mücade- leden dönmüytırum" dedi. i/^M/^/AYDINENGİN aengin a doruk.net.tr Basm Trafık Plakamı kaybettim. Hükümsüzdür. LEVENT YÜCELMAN Kırk yılın başı, gazeteleri ilanlanna ka- dar okuyup, televizyon başında kanaldan kanala zıplayıp, sakin bir tatil akşamı ge- çireyim dedim. Gazetenin sabahtan göz atılmamış say- falannda tura çıktım. Tam sayfa bir röpor- taj. Başlık: "Intihar provokatörü Ağıt Rock'çı." Meslek alışkanlığıyla ilk düşünce: Baş- lık iyi. Okutur mu? Okutur. lyi. okuyalım bakalım. MuratKekilliadlı bir delikanlı.yıllar ön- ce söylediği bir şarkısıyta birden ünleni- vermiş. O kadar ki, röportajın, meslek di- linde "logo" denen üst başlığını "Murat Kekilli Hadisesi" koymuşlar. Delikanlı soruları yanıtlıyor. Birkaç kezya- nm bMrakmak istedim. Tatsız tuzsuz sorula- ra, tatsız tuzsuz yanrtlar birbiri ardına geli- yor. Örneğin "Aşk uğrvna ölmeye değer mi? Aşk o zaman mı aşk?" diye çiğnene çiğne- ne sakız olmuş bir soru. Yanıt daha da yü- rekler acısr. "Ben aşkım uğruna ölürüm..." Ben Bu Akşam Olürüm Delikanlının ünü, müziğinden çok, onu ünlendiren şarkısının etkisiyle insanlann intihar etmesindenmiş. Baktım, şarkının sözleri insanı intihara sürüklemekten çok can sıkıyor. Ağdalı melodramlarayaraşan vıcık vıcık bir sözcükler yığını. Röportajı pekiştirmek için sayfanın ya- nına bizim Özdemir Ince'den bir yazı alıp koymuşlar. Özdemir Ince, her zamanki "ince" alayıyla yazısını noktalıyor. "...Fransız şair Tristan Cabral ilk kitabını güya intihar etmiş bir genç şairin eseri olarak yayımlamış ve birkaç hafta içinde büyük bir üne kavuşmuştu. Bu ün hâlâ idare ediyor." Güçbela da olsa röportajı ve sayfadaki öteki ek yazıları bitirip, "Bayram günleri- nin haber kıtlığında böyle yazılar da gün ışığı görür" diye hoşgörüp, başka sayfa- lara, sonra da başka gazetelere geçtim. Akşam oldu. atv'de Ibo Show. Röpor- tajdaki delikanlı orada da başköşede. Si- yah bir deri paltoya bürünmüş, paltosu- nun rengi kadar siyah kıvır kıvır saçlarını omuzlarına kadar düşürmüş, o "intihar et- tirici" şarkıyı söyiüyor. Delikanlı yanlışlık- la Beyoğlu'nun arka sokaklarına düşse, polisler, ossaat "Bir Satanist yakaladık" diye yaka paça içeri alırlar. Şarkının tamamını dinleyemeden zıpla- dım. Bir iki kanal dolandıktan sonra bir ara Kanal D'yetakıldım. Aaa, Nejat Uygur'un oğullarının sunduğu ikinci sınıf bir eğlence programında, iki konuk sanatçı var. Biri ge- ne o delikanlı, Murat Kekilli. Mimiksiz bir suratla, siyah deri paltosu, uzun kara saç- lanyla dikiliyor. Daha sonra da şarkı söyle- di. Gene o şarkı: 8u akşam ölürüm! Ne oluyor sizce? Aynı gün, Türkiye'nin en çok satan ga- zetesinde tam sayfa bir röportaj. Türki- ye'nin en çok izlenen iki kanalında konuk sanatçı ve o tatsız tuzsuz şarkı. Içimi sıkıntı bastı. Sanki birileri gazete- lerden, TV ekranlarından bize uzanıp, "Bugün bu şarkıyı dinleyecek; bu şarkı- cıyla ilgilenecek; bundan hoşlanacaksı- nız" diyorlar. Itirazlar nafile. Gazetede o şarkıcı ve o şarkı; ekranda o şarkıcı ve o şarkı. Yani yerseniz. Yani isteseniz de, istemeseniz de... Bu açık ve saldırgan manipülasyona (=yönlendirme, saptırma) öfkelenmek an- lamsız. Ama bu denli ölçüsüz saldırganlı- ğı sorgulamamak da olanaksız. Gazetelerin, ekranların "öteki" haberle- rini de bu gözle sorgulamaya başladığınız- da ise öfkeden boğulacak gibi oluyorsu- nuz. Düne kadar kimselerin tanımadığı o de- likanlının, bir günde ün kazanması, bir günde önemli bir şarkıcıya dönüşmesi gi- bi, Türkiye'nin daha düne kadar sallanan, sendeleyen, tıkanmtş ekonomisi sanki düzeliverdi. Dünyanın, şeytana pabucunu ters giy- diren fınans imparatortuklan, Türkıye'ye borç vermek için kuyruğa girdi. 30 yil va- deli (otuz gün değil, otuz ay da değil, o- tuzyıl) borç vermek üzere yabancı yatınm- cılar birbirini itip kakıyor. Türkiye ekonomisi kanatlanmış uçuyor. "Dünden bugüne ne değişti kuzum" sorusunun yanıtını düşünmeye bile vak- tiniz yok. Önünüze konanı yiyeceksiniz. Yemezseniz yutacaksınız. Işte bu yüzden ben, "bu akşam ölürüm". Ölmez sağ kalırsam da yann gene bu konuda tırmıklanm...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog