Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 OCAK 2000 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Evüdir Ne... 11.30 Kanal D Güldürü ©Apartman komşusu üç evli çiftin çekişme- li yaşantısıyla, aile kavgalannın ülke çapın- da herkesi ilgilendiren büyük olaylara dönüş- mesinin öykûsü. Şerif Gören'in fılminde, Hül- ya Koçyiğrt. Kadir Inanır, Şemsi Inkaya, Perran Kutman, Halit Akçatepe oynuyor (1978). Kanh Aşk 14.10 Kanal 6 VVestern iOv (Duel in the Sun) - Beyaz bir baba ve KJ- v i ' zılderili bir annenin kızı olan Porl, babası- nın ölümü üzerine kuzeninin sahibi olduğu çift- lığe gider. Ancak Porl'ün gittiği bu çiftlik ona daha fazla acılar tattıracaktır. Yön: King Vidor. Oyn: Jenifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cot- ten (1946 ABD, 130 dk). Süpermen 3 15.00 Kanal D Macera (Superman 3) - Bilgisayar uzmanı bihm ada- mı Gorman, VVebsteradındaki milyonere yar- dım etmek zorunda bırakılır. Bu olay Gorman'ın canını sıkar. Çünkü VVebster'ın amacı dünyanın tûm kaynaklannı ele geçirmektir. Yön: Richard Les- ter. Oyn: Christopher Reeve, Richard Pryor, An- nette Ö'Toole (1983 ABD, 123 dk). Sürtük 16.45 Show TV Duygusal /Ç^\ Bir pavyon şarkıcısıyla, acımasız gazino Vİ' patronu ve yoksul müzisyen arasındaki üç- lü aşk öyküsü. Yönetmen: Ertem Eğilmez. Oyun- cular: Hiilya Koçyiğit, Göksel Arsoy, Ekrem B o ra, SuzanAvcı(1970). Enayi 17.30 TGRT Dram ©Çalıştığı fabrikanın ürettiği ilaçlar yüzünden ölen çok sevdiği ev sahibesi için patronuyla çatışmayn giren yoksul bir gencin öyküsü. Feyzi Tuna'nın yönetiminde Kadir tnanır, Meral Zeren, Şükriye Atav, Nilgün Atılgan oynuyor (1974). Aman Ne Gırgır 18.15 TRT 1 Güldürü /^7\ Istanbul'a okumak için gelen ve babası pas- vİV tırmacılıkla uğraşan bir gencin aşk ve serü- ven öyküsünde, Müjdat Gezen, Bahar Erdeniz, Arzu Okay oynuyor. Yönetmen: Aram Gülyüz. Kıskanç Babam 20.30 atv Güldürü ©(My Father, The Hero) - 14 yaşındaki kı- zıyla Bahama adasında güzel birtatil geçir- meyi planlayan Andre, kızı Nicole'ün adada ta- nıştığı kendinden büyük bir gence âşık olmasıy- la sarsılır. Onun gözünde hep küçük bir kız olan Nicole'ün artık büyüyüp genç bir kadın olduğu fikri Andre'yi çileden çıkartır. Yön: Steve Mi- ner. Oyn: Gerard Depardieu, Katherine Heigi, Dal- ton James (1994 ABD, 90 dk). 21.00 / Kanal E / Acı... Aynntı yanda Önsezi 21.20 BRT Polisiye (Hardtime to Premonition) - tşlemediği bir cinayet nedeniyle hüküm giymiş bir dedek- tifle, yıllardır arkadaşı ve ortağına ihanet edip onu suçsuz yere mahkûm ettiren başka bir dedekti- fin mücadelesinde, Burt Reynolds. Charles Dur- ning, Bruce Dem oynuyor. Yön: Dawid Cass. NeşeH Günler 21.40 Interstar Güldürü /JJh Turşu yüzünden tartışıp aynlan bir kan-ko vÜ' Cayla, onlan birleştirmeye çalışan çocukla- rının öyküsü. Orhan Aksoy'un yönetiminde Şe- ner Şen. Adile Naşit, Münir Özkul. Ayşen Gru- da oynuyor (1978). Sel 21.45 Kanal D Felaket (Hard Rain) - Şiddetli yağmurlar nedeniyle taşan Ohio nehri, Indiana'daki küçük Hunting- burg kasabasını tehdit eder. lCababadaki bankada bulunan yüklü miktardaki paranın daha güvenli bir yere taşınması gerekmektedir.Yön: Mikael Solo- mon. O\n: Morgan Freeman, Christian Slater. Randy Quaıd, Minnie Driver (1998 ABD, 96 dk). Rocky 2 22.00 TGRT Macera (Rocky 2) - Ağır sıklet boks şampiyonu Apol- lo'yla yaptığı son maçtaki performansı tüm dünyanın gözünü Rocky'ye çevirir. Ama Rocky'nin unvan kazanma hayalleri. doktorunun bokstan uzak kalması gerektiğinı söylediğinde yıkılır. Sylvester Stallone"nin yönetip oynadığı filmde, Ta- lia Shire. Burt Young var (1979 ABD, 119 dk). Hırner ve Hooch 22.20 atv Güldürü (Turner & Hooch) - Son derece düzenli bir dedektif olan Turner'a. birlikte çalışması için Hooch adında bir köpeğin verilmesi onu çi- leden çıkartır. Yön: Roger Spottisvvoode. Oyn: Tom Hanks. Mare VV'inningham, Craig T. Nel- son (1989 ABD, 97 dk). 22.30 / TRT 2 / Shadrach Aynntı yanda Bir Demet.. 22.45 TRT INT Duygusal /Ç\ Yaşama küskün yoksul bir butikçi kızla, ( O'zengin fakat mutsuz bir fabrikatörün aşk öyküsü. Zeki Ökten'in Selim lleri'nin öyküsün- den çektiği fılm, abartılmış aşk sahnelerinden anndınlrmş, masal inceliğiyle düz bir olay çiz- gisinde gelişiyor. Filmin başrollerini Kartal Ti- bet, Hale Soygazi, Lale Belkıs paylaşıyor(1973). Olmak ya... 23.30 Show TV Dram ©(To Be or Not To Be) -1939 yılının Ağus- tosu'ndan, 1941 'in Aıalık ayına kadar ge- çen sürede, Nazi istilası öncesi ve sırasında Var- şova'da olup bitenler 1 . bir tiyatro topluluğunun penceresinden anlatılıyor. Mel Brooks. Anne Bancroft. Charles Durning'in oynadığı filmin yönetmeni Alan Johnson (1983 ABD, 108 dk). Çılgm Aşk 00.20 atv Macera /?s (Mad Love) - Matt'in durağan yaşamı, Ca- v i ' sey adındaki korkusuz ve çılgın bir genç kızla taruşınca değişir. Matt, sorunlar yaşayan Ca- sey'yi tedavi gördüğü hastaneden kaçınr ve böy- lece çılgın yolculuk da başlar. Yön: Antonia Bird. Oyn: Chris O'Donnell. Drew Barrymore, Joan Allen (1995 ABD. 95 dk). Beklenmedik.» 01.15 Show TV Macera /fN (Compelling Evidence) - Popüler bir film vcv yıldızının kansı olan Michele Stone, koca- sının kendisini aldattığını öğrenir ve onu boşan- makla tehdit eder. Yön: Donald Farmer. Oyn: Bri- gitte Nielsen, Danny Fendley. Ölüme Karşı 01.30 BRT Macera /Ç~\ (Taken A\\ay) - Fidye karşılığı kaçınlan kalp vbv hastası Jan Hale'in bir an önce kurtanlma- sı zorunludur. Çünkü, Jan'm yanında sadece iki tane ilacı kalmışnr. Yön: Jerry Jameson. Oyn: Mic- hael Tucker. Jill Eikenberry, Robert Widsen. /Ok / C \ /C7\ D Yabancı izleyin Orta Değmez O Filmin çoğu tiyatrodan gelme oyunculan, dengeli, birbirinden rol çalmayan bir ekip oyunu veriyor ^femeklerle altı çizilen bir direniş Kanal E 21.00 Acı Çikolata - Like Water For Chocolate / Yönetmen: Al- fonso Arau / Oyuncular: Lumi Cavazos, Marco Le- onardi, Regina Tome, Ma- rio Ivan Martinez, Claudet- te Maille, Yareli Arizemdi, Ada Carrasco /1992 Mek- sika yapımı, 113 dakika. TV Servisi - "Acı Çikolata". fokurdama halindeki şeyleri anla- tıyor: Yüzyılın başmın devrimcı kıpırdanış içındeki Meksikası. zen- gin Garza çiftliğindeki dört kadın- lı bir ailenin oluşturduğu küçük çekirdek ve Tıta'nın (Cavazos) kendi içindeki çalkanışlan. Alfonso Arau, filmine bıranla- tıcıyla başlıyor. Soğan soyan genç bir hanım. Büyük teyzesi Tita gi- bi kendisinin de soğana karşı has- sas olduğunu söylüyor. Tita'nın yangından çıkmışa benzeyen ye- mek tariflen defteri de yanında. Tita, ailenin üçüncü kızı. Aniden. mutfak masasının üstünde doğmuş ve kaden belirlenmış. Hayatı mut- fakta geçecek. O doğduğunda çok sevınen babası tebrikleri kabul ederken münasebetsizin biri. "Hep kızın oluyor" dıyor. "Oğlan ya- pamıyor musun". daha da mü- nasebetsiz bir başkası. "Belki de senin kabahatin değikiir" diye te- sellı ediyor, "Karının bir melez- le ilişkisi varmış. Gertrudis on- danmış diyorlar". Adamcağız bu dostane açıklamanın şokuna daya- namayıp, birmasa başında, ani bir kalp kriziyle can veriyor. Anne- nin üzüntüden sütü kesiliyor. Kü- çük kız da, mutfak ürünleriyle bes- lenmek üzere aşçı Nancha'ya (Car- rasco) teslim ediliyor. Ve böyle- ce üç kız, fevkalade muhafazakâr Yüzyılın başının devrimci kıpırdanış içindeki Meksikası'nda bir çiftlikte geçen öykü, dört kadınlı bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Dona Elena'nın (Tome) eline ka- lıyor. Tita, gelenekler uyannca as- la evlenmeyecek ve annesı ölene kadar ona bakacak. Saçmasapan şeylerle sarsılmaya- cak kadar sağlam bir gelenek bu. Örneğin, Tita ile Pedro'nun (Le- onardi) aşkı gibı saçmasapan şey- ler. Bir yemek masası başında ilk tohumları atılan aşka, Elena kesin birnokta koyuyor: "Hayır" diyor oğlanın babasına, "Tita evlene- mez. Ama Pedro en biivük kı- zım Rosaura'vı alabilir." Pedro da, sevdıği kızdan uzak kalmamak için. bu teklifi kabu! ediyor.Öte yandan. Meksıka'nın kuzeyindeki bölgeierde devrim hazırlıklan ya- pılmaktadır. Çiftliğe bazen dev- rimciler uğrar. bazen federaller. Tita da, ruhunu yemeklerine döker. Aktörlükten gelme Arau sıcak, sevimli filmiyle bir çok ödül kazan- dı. Laura Esquivil, "Acı Çikola- ta")'!, kendi best-seller romanın- dan bizzat uyarladı. "Acı Çikola- ta", ikide bir ordan burdan patlak veren alevler \ e yemeklerle altı çi- zilen bir baskı ve direnişin filmi. Uysal ama sağlam, bencillikten uzak bir direniş bu. "Acı Çikolata"nın çoğu tiyat- rodan gelme oyunculan, dengeli ve ölçülü, birbirini ezip rol çalma- yan bir ekip oyunu veriyorlar. Ke- yifli ve kaliteli bir yapım. Susanna Styron ilk filminde, babasının öyküsünü uyarladı Ölüm için istenen izin TV Servisi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Si- TRT 2 22.30 Yaşamla ölüm arasındaki ilişki üzerine düşünmeye davet eden filmin başrol oyuncularından Andie MacDoweil başarılı bir oyun çıkarıyor. \Villiamr^\ronun bir öykü- sünden sınema>a uyarlanan "Shadrach" göstenliyor. Film- den önce Teksoy, Prof. Dr. Ha- run Mutluay la bir tanıtım söy- leşısi yapacak. Bir çocuğun ağzından anlatı- lan filmde. 1935 yılının yaz ay- larında, Virginia'nın Tidewater kasabasına yaşlı bir zenci gelir. Neredeyse yüz yaşına yaklaşan adamın Alabama'dan Virgi- nia'ya dek yürüye yürüye geldi- ği anlaşılır. Shadrach adındaki bu zenci, doğup büyüdüğü top- raklarda ölmek, burada gömül- mek için yüz miilik yolu yürü- müştür. Gerçekten de Shadrach, Virginia'da köle bir ana babadan dünyaya gelrraş, daha sonra doğ- duğu topraklan terk etmek zo- runda kalmıştır. Doğduğu çift- liğın şimdiki sahipleri bol ço- cuklu bir ailedir. Çocuklann en Shadrach - Yönetmen: Susanna Styron / Senaeyo: Susamı. na Styron, Bright Jerry / Oyuncular: Harvey Keitel, An- ' die MacDovvell, Scott Terra, John Franklin Sawyer, Daniet Treat, Monica Bugajski / 1998 ABD, 88 dakika. küçüğü Paul, yaşlı adamla dost- luk kurar. Ailede ikılik çıkar. Bir bölümü yaşlı zencinin ata toprağında gömülmeye hakkı olduğunu savunur. Bir bölümü ise olayı umursamaz. Bu arada olaya polis de kan- şır. Çünkü Virginıa yasalan. bir zencinin ancak belirli biryere gö- mülebilmesini öngörmektedir. Susanna Styron, babası Wil- liam Styron'un özyaşam öykü- sünden izler taşıyan ve Pulitzer ödülünü de kazanan öyküsünü sinemaya uyarladığı bu ilk yö- netmenlik denemesinden başa- rıyla çıkıyor. Yine ilk kez beyazperdede görünen John Franklin Saw- yer, yaşlı zenci Shadrach'ı bü- yük bir inandıncılıkla canlan- dınyor. Yaşlı adamın iç dünya- sını, duygulanru. özlemlerini us- taca yansıtıyor. Andie MacDowell ise, elin- den bira şişesi düşmey en, bez- gin bir ev kadını rolünü üstlene- rek, şimdiye dek oynadığı rol- lerden aynlan bir rol üstlenıyor. "Shadrach" bir yandan, bir dönem Amerikası' nın yaşam bi- çiminden bir kesit getirirken, bir yandan da ırk aynmı sorununa değiniyor ve bunu yaparken de bu konuya eğilen fılmlerden ay- nlarak şiddet öğesine yer vermi- yor. "Shadrach" aynca, ya- şamla ölüm arasındaki ilişki üze- rine düşünmeye de davet edi- yor izleyenleri. NTV 09.10 Milenyum kutlamalan TV Servisi - NTV'nin 31 Aralık günü 26 saat kesintisiz olarak yayımladığı "Bugün 2000 Milenyum Ozel" prog- ramı, izleyicilerden gelen yo- ğun istek nedeniyle geniş bir özetle ekrana geliyor. Saat 18.05 'e dek sürecek bu özetler- de, dünyadaki milenyum kut- lamalan, konserler ve doğa olaylanna yer veriliyor. BRT 10.30 Erdoğan'ın .- yaşamöyküsü TV Servisi - Stand up sanat- çısı Yılmaz Erdoğan, yaşam- öyküsü, bilinmeyen özellikle- ri ve gerçekleştirmek istediği projeleriyle "Hayat Güzel- dir"in konuğu oluyor. lclal Aydın'ın sunduğu yapımda ay- nca. dansöz Nesrin Topka- pı'nın klibi de yayımlanıyor. Discovery 19.00 Kızıldeniz'deki batık gemiler TV Servisi - Güney Afri- ka'nın mavi sulan ve denizal- tı güzellikleriyle zıtlık oluşru- ran tehlikeleri anlatan "Mavi Resifler" belgeselinin bölüm başhğı "Kızıideniz'deki Ge- mi Enkazlan" adını taşıyor. Yapımda, mercan resiflerine dönüşen Kızıldeniz'deki batık gemilerin öyküsü anlatılıyor. TRT 2 19.35 'Bir Zamanlar Türkiye' TV Servisi - Bayram özel programıyla ekrana gelen "Ak- şama Doğru", "Bir Zaman- lar Türkiye" başlıklı yeni bir bölümle yayımlanıyor.lstan- bul'u bu hafta şair - yazar Su- nay Akın'ın tanıtacağı progra- mın "Kamuoyu" köşesinin konusu ise "Çalışan Gazete- ciler Günü". CNNTURK 21.00 ..Aîikara'dan " haberler TV Servisi - Sedat Ergin, Fikret Bila ve tsmet Berkan "CNN Türk Masası"nda. "Abdullah Öcalan'ın idamı konusunda hükümet ne karar alacak'%, "Laikler Zirve- si'nden neler bekleniyor" so- rulanna yanıt aranıyor. Kanal E 23.00 McCartney konseri TV Servisi - Paul McCart- ney'in 13 şarkılık yeni albü- münü tanıtmak amacıyla verdi- ği konser Kanal E'de. Konse- rin birözelliği ise 47 milyon ki- şinin bu konseri internetten de takip edebılmesiydi. Tv PROGRAMLARI 07.00 Oyun Havalan 08.00 Masal Çiftlığı 10.00 Haberler 10.10 Yabancı Film: Büyük Şehir- deki Ayı 12.00 Halıt Kıvanç ve Konuklan 12.45 Yerli Film: Yumurcağın Tatlı Rüyalan 14.15 Meh- metçıkle bayram 15.20 7 Hcx;alı Hürmuz 16.15 Turku Türkü Türkiyem 17.10 Dizı: Perihan Abla 18.00 Haber- ler 18.15 Yerli Film: Aman Ne Gırgır 20.00 Haberler 20.35 Yerli Film: Bitirimler Sınıfı 22.05 Muazzez Er- soy Konseri 23.10 Yabancı Film: Kardeşimin Göl- gesinde 00.40 Gece Haberlerı 01.10 Klıpler 03.10 Yabanct Film: Uçaktaki Soygun 05.00 Haberler (0 312 428 22 30). 17.58 GAP TV'den Geçiş 18.05 Dorduncu Duvar 18.35 Bınncı inönü Zaferı 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Işıtme Engellılere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.05 Konser 20.50 Dızı: Vanılya Çift- lığı 22.00 Gece Bultenı ve Ingılızce Haberler 22.30 Ya- bancı Film: Shadrach 00.30 Rıver Dance 01.20 Kapa- nış (0 212 259 72 75). 07.58 Açıhş 08.00 Spor 24.00 Kapanış. 06.00 Açıköğretım Lisesi Ders Programı 09.00 Açık llköğretim Okulu ve lletişim Rehbertık Okulu Ders Prg. 10^)0Anadolu Ünıversrtesı Açı- köğretım Fakültesı Ders Prg. 13.00 Türkü Türkü Tür- kiyem 14.15 Gonül Bahçemız 15.30 Bir Dilten Bir Tel- den 16.45 TSM-THM Radyo Sanatçıları Konseri 18.00 Açıköğretım Lisesi Ders Prg. 20.00 Açık llköğretim Okulu ve lletişim Rehberiik Okulu Ders Programı 21.00 Anadolu Ünıversrtesı Açıkögretim Fakültesi Ders Prog- ramı. 24.00 Kapanış. 07.00 Oyun Havalan 08.00 Masal Çiftliği 10.00 Haberler 10.10 Yabancı Film: Büyük Şehirde- ki Ayı 12.00 Halıt Kıvanç ve Konuklan 12.45 Yer- li Film: Yumurcağın Tatlı Rüyalan 14.15 Mehmetçik- le bayram 15.20 7 Hocalı Hürmüz 16.15 Türkü Türkü Türkiyem 17.10 Dizı: Perihan Abla 18.00 Haberler 18.15 Yerli Film: Aman Ne Gırgır 20.00 Haberler 22.45 Yer- li Film: Bir Demet Menekşe 24.00 Belgesel: Sen Ey Yeşılın Nazlı Kızı 00.40 Gece Haberierı 01.10 ingılizce Haberler 01.20 Spor Haberieri 01.40 Klıpler. 08.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 09.00 Dört ) Mevsim Kadın 10.00 Bu Sabah 11.30 Yer- li Film: Uyanıklar Dünyast 13.00 Çızgı Fılm. Kıvırcığın Denız Fenerı 13.30 THM. TSM'den Seçme- ler 14.30 Haberler 14.45 Anadolu Günlüğu 15.30 Dağ- lar Dağlar 16.00 GAP FM 17.00 Gide Gide GAP 17.58 TRT 2'ye Geçiş. 07.00 Bayram Sabahı 09.00 Kasırgalar 09.30 An Mayai0.00 TaşDevn Ozel 11.30 Yerli Film: Eviidir Ne Yap- sa Yeridir 13.10 Aıleler Yarışı- yor 14.10 Çızgı Demetı 15.00 Ya- bancı Film: Süpermen 3 17.00 Param Yok Memed 18.10 Dızı: Çılgın Bediş 19.00 Ana Haber 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor 20.15 Çarkıfelek 21.45 Yabancı Film: Sel 23.45 R. Madnd - Ca- sablanca FIFA Dünya Kulüpler Şampıyonası 2000 01.30 Haber 01.40 Yabancı Film: Paris'te Bir Amerikalı 04.00 Türk Sanat Mü- zığı 05.00 Sıgaranın Zararları 05.30 Trafik (0 212 215 51 11). A _ _ 07.00 Çizgı Fılm: 9 ¥ l # VVallace ve Gromrt * • • w 08.00 Çizgı Fılm: Se- vımlı Dünya 09.10 Teletubbıes 09.40 Ayşe Özgün 11.00 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 A'dan Z'ye 17X15 Dızı. Sabrına 17.50 Dızı: ÇıçekTaksı 19.00 atv Ana Haber 20.10 Para Hattı 20.15 Spor 20.20 Otomobilcı 20.25 Ha- va Durumu 20.30 Yabancı Film: Kıskanç Babam 22.20 Yaban- cı Film: Turner ve Hooch 00.10 Gece Haberlerı 00.20 Yabancı Film: Çılgın Aşk 02.10 Ayşe Öz- gün 03.00 Uzaklar 03.40 Gonül- den Nağmeler 05.00 Gecenın içinden (0 212 655 00 00). 07.00 Gune Merha- baO8.45HayaletAv- cıları 09.15 Dizi: Yal- nızca Maria 10.15 Klıp 200013.00 Çızgi Fılm Kuşağı 15.00 Dizı: Ce- sur ve Güze! 15.45 Dizı: Yalan Rüzgân 16.45 Yerli Film: Sür- tük 18.45 Dizi: Ayşecık 19.30 Show TV Haber 20.30 Spor 20.45 Cıbali Karakolu-2 21.45 Televo- le 23.30 Yabancı Film: Olmak Ya da Olmamak 01.00 Son Haber 01.15 Yabancı Film: Beklenme- dik Kiraf 03.00 Haber 04.00 Ya- bancı Film: Uzaydan Gelen Ya- ratık (0 212 286 35 35). 07.00 Gune Baş- larken 09.00 Ha- berler09.10 Milen- yum Yayını Özetı (Tekrar) 18.05 Gece Gündüz 18.35 Dünyaya Bakış 19.05 Gündemdekiler (Can- lı) 20.00 Haber 20 20.50 Ingılız- ce Haberler 21.05 Spor Progra- mı: 90 Dakika 22.30 Karalama Defteri 23.00 24 Saat 23.50 İn- gılizce Haberler 24.00 Haberler 00.05 Gece Gündüz (Tekrar) 00.30 Avrupa'dan Futbol 01.15 Ekonomı - Sporda Bugün 01.30 90 Dakika (Tekrar) 03.00 Haber (0 212 28636 36). » _> 07.00 Yerli Fılm: istanbul s ) Bura mı 10.00 Dızı: Kay- .-.«» gısızlar 10.50 Dizi' Güzel Marıa 11.20 Dızı: Ferhunde Ha- nımlar 12.00 Çızgı Fılmler 13.10 Yerli Film: Babamın Günahı 15.00 Yıldız Savaşları 16.30 Çız- gı Fılmler 17.40 Dızı: Bucur Ca- dı 18.30 Çızgi Film 19.30 Star Haber 20.20 Spor 20.30 Dizi: Üvey Baba 21.40Yerli Film: Ne- şeli Günler 23.20 Televole 00.30 Gece Hattı 01.00 Zamsalak 1 02.00 Haber 03.00 Yabancı FBm: Ateş Oyunu 04.40 Yerli Film: Kanh Deniz (0 212 448 80 00). 06.30 Sabah Haberı 09.00 Huzura Doğru 09.30 Yemek Zevkı 10.30 Guldür Guldür Gülbence (Canh) 12.00 Haberler 12.30 Di- zı: Cosby 13.30 Yerli Film: Ay- şecik Yavru Melek 15.30 Kez- ban'ın Günlüğu (Canlı) 17.00 Ha- ber 17.30 Yerli Film: Enayi 19.00 TGRT Ana Haber Bultenı 20.30 Dızı: Bayram Şeken 22.00 Ya- bancı Film: Rocky 2 00.30 Ge- ce Haberlerı 01.00 Dızı: Uzay Yo- lu (0 212 652 25 60). 09.00 Haberler 09.12 Kıtapça 10.12 Gezgın 10.50 Ekonomı 11.12 Stıl 12.12 Eğilimler 12.20 Ekonomı 12.42 5 Dakika Ara 13.20 Ekonomi 14.12 CNN Türk Müzik 15.20 Eko- nomi 16.12 Stıl 16.27 Ekonomi 17.00 Gündem 17.57 Spor 18.12 Eğilimler 19.00 5N1K20.12 CNN Türk Mü- zık 20.50 Ekonomi 21.00 CNN Türk Masası 22.12 NET 23.00 Günün Sonu 23.42 Kıtapça (0 212 677 10 00). 07.00 Çizgı Sinema: Alıs Pans'te 08.00 Gün Başlıyor 10.00 Yerli Film: Kanh Takip 11.30 Klıp Cümbüşü 14.00 Haberler 14.10 Yabancı Film: Kanh Aşk 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 16.50 Yerli Film: Kanh Takip (Tekrar) 17.00 Haberler 17.05 Filmin Devamı 18.00 Haberier 18.05 Dızı: Kaygsızlar 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Bayram Özel Eğlence Prog- ramı 23.00 Yerli Film: Deliye Hergün Bayram 00.40 Işte Hayat 01.30 Dizi: Kaygısızlar (0 212 284 31 50). 07.30 Gazete Haberieri 08.05 Gündem 11.35 Kahve Molası 12.15 E.T. 13.00 Haber 14.20 Bir Zamanlar 14.35 Ateş Gücü 15.40 Istan- bul'u Dinlıyorum 17.05 Ikı Nehır Arası 18.10 Bızden Bı- rı 19.15 Küçük Bir Öykü 20.00 Ana Haber 21.00 Eskı Dostlar 22.00 Haber Masası 22.40 Istanbul'u Dınliyo- rum 23.05 Sportmen (0 212 288 51 52). , , — - 07.00 Film: Aladdin'in Sihirli Lambası 10.00 1.9İMM Sevimli Ayıcık 10.30 Hayat Güzeldir 12.00 tttmmm Spunky'nin Kamp Macerası 12.30 Denızin Öyküsü 13.30 Dizklkimize Bir Dünya 14.10 Sağlıkla Ran- devu 15.30 Sevimli Ayıcık 17.00Çay ve Sempatı 18.00 Dızı: Müthiş Ikizler 18.30 Sihirli Ayna 19.00 Ana Haber 20.20 Sçrabble 21.20 Yabancı Film: Önsezi 23.00 Bayram Özel 00.30 20. Yüzyılın Kılometre Taşları 01.30 Yabancı Film: Ölüme Karşı (0 212 313 50 00). 0 7 - 1 ° 9'^.9 ' Film: Hertuflar o7 -4 0 C İ Z 9' F''m: Büyücüden Masallar 08.10 Çizgı Film: Gözükara Cılff 08.40 Yabancı Fılm: Asteriks Sezar'a Karşı 10.00 Yabancı Fılm: Boz Ayı 11.40 Yabancı Film: Kalbimdesin 13.25 Yabancı Film: Iftıranın Bedeli 15.00 Yabancı Fılm: Bayan Munck 16.40 Yabancı Fılm: Tatlı Kaçamaklar 18.30 Yabancı Film: Palmetto 20.30 Dizi: Seinfeld 21.00 Yabancı Film: 187 23.00 Yabancı Fılm. Gerçekle Yuz Yuze (Altyazılı) 00.55 Playboy TV (0 212 336 15 15). 07.00 Cümbüş 07.30 Gune Başlarken 11.00 Yabancı Film: Santa Fe 13.15 Yabancı Film: Haydut Avcısı 15.15 Önce Sağlık 17.00 Haber 17.15 Kurdele 19.30 Flash Ana Haber 20.30 Düz- lem Ayna 21.30 Ramazan Bayramı Özel Eğlence Prog- ramı 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Cesur Bir- likler 02.00 Önce Sağlık (0 212 256 82 82). Q|SÇ0U6ry O8 -00 Discovery Profili: Ti- ^jlKjjjgja tanık, DennlerdeYatanCe- ^ vap 11.00 Gızlı Kamera 12.00 Vahşi Doğa: Buzul Çağdan Kur- tulanlar 13.00 Doğanın Şahıtlen: Göller ve Nehırier 13.30 Eskı Çağlar 14.00 Yal- nız Gezegen: Avuştralya 15.00 Gezgın- ler 16.00 2000'in Ötesinde 16.30 Zıplat 17.00 Dıscover Magazıne: Zamanda Yolculuk 18.00 Vahşı Doğa 19.00 ES- PU 19.30 Mavi Resifler: Gemi Enkazla- rı 20.00 Tıbbı Dedektıfler: Konuşan Ka- fatası 21.00 Efsane Topraklar 21.30 Uzaklardakı Afrika 22.00 Discovery Pro- fılı: Donmuş Gökyüzü 23.00 Travma: Acil Servıste Yaşam (0 212 288 75 75). e07.00 Dünya Lıstelerı 09.00 Yabancı Film: Apaçi 11.00 Yabancı Film: Rüzgâr 13.00 Konser 14.00 Yabancı Film: Ölümsüz Sevgi 16.00 Hav Plenty 18.00 Dizı: Hollyoaks 19.00 Dizi: Evli ve Ço- cuklu 19.30 Dizi: Ah Yavrum 20.00 Di- zi: Davvson's Creek 21.00 Yabancı Fılm: Acı Çikolata 23.00 Konser Paul McCart- ney 24.00 Yabancı Film: Şeytanın Kı- zı Gilda (0 212 328 01 01). 08.30 Belgesel: Vahşı Do- ğa 09.00 Belgesel: Kuş Dünyası 09.40 Belgesel: Yaşamak İçin Öldür 10.30 Yabancı Film: Daniel Boone 12.30 Geniş Açı 12.50 Evrenın Dilı 13.30 Belgesel: Do- ğanın Düşmanları 14.10 Müzık 15.10 Yabancı Film: Gemide İsyan 17.00 Belgesel: Peter Sellers 17.50 Belgesel: 20. Yüzyılın Büyük Yazartarı 18.30 Bel- gesel: 20. Yüzyılın Büyük Olayları 19.00 Belgesel: Doğal Yaşam 19.50 Dızı: Sen- seAnd Sensıbilıty 20.35 Geniş Açı 21.00 Yabancı Film: İhanet 22.50 Sanatçıy- la Randevu 23.30 Yabancı Film: Em- ma'nın Savaşı (0 212 502 98 02). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 11.00 Kısa 11.1535 mm 11.30 Klip 14.35 Kısa 15.00 Ayşın 16.00 Mı- ne 17.00 Kısa 17.30 Mega 5'lı 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Ay- şın 21.30 Men-e-Men 22.25 Haberler 22.35 35 mm 00.00 Dance Zone 01.35 Türk Halk Müziği (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog