Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

/% J8MTKESfcfrMZHİZMET I M SMT MRESE KtDIP TESlM / / f SJUT ÜYOJK KABULÜ A • » 8Axr Ktnp s**rtş ouuiAâ J v f SMT lUStTU KtiM> SimSJ Dıledığımz btabın aduıı kredı kartuuzın numarası ve aon kullamna tanhı ıle bırlıkte bıldınn. Lıtap etınızde olsun \dınızı, soyadınızı \e telefon numaranızı da bıldırme)i unutmayın Uye de^ılsenız, dılersemz ü>e de olun \a da üvelığınızı yenıleyın HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye Bütün Dünya CAHIT ARfTAN. BARIŞ MANÇOYA LAROUSSE'DAN. ANTHONY OyiNN'E HALIT K1VANÇTAN, SHACKLETONA... 76. YIL SAYI: 27114 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 OCAK 2000 CUMARTESİ U M H U R î 1 N K Ü Ü R H I M î EMILE ZOLA APARTMAN-I Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Emile Zola... Yazında doğalcılık akımının oncüsu olan ünlü Fransız romancısı. "Nana", "Germinal" gibi romanlarıyla ülkemizde de tanınıp sevilen Zola, zamanının cumhurbaşkanına yazdığı, Alfred Dreyfus'ü savunan "Suçluyorum!" başlıklı açık mektubuyla da ünlüdür. Balzac'tan sonra, çağının buyük sorunlarıylâ-ilgilenen tek yazar olan Zola, onun "İnsanlık Komedisi"nden esinlenerek, İkinci İmparatorluk Dönemi Fransası'nı anlatan bir roman dizisi yazmayı tasarladı. 20 oylumlu romandan oluşan ve 24 yılda (1871-1894) tamamladığı dizi "Rougon-Macquartlar: İkinci İmparatorluk Döneminde Bir Ailenin Doğal ve Toplumsal Tarihi" adını taşıyor. İki ailenin 20 yıllık tarihi çevresinde gelişen "Rougon-Macquart" dizisi, bir bakıma Fransa'nın, Louis- Napoleon darbesi (2 Aralık 1851) ile Sedan yenilgisi (1 Eylül 1870) arasındaki dönemi kapsayan belgesel bir öyküsüdür. Zola'nın, o donemin Fransız orta tabakasını anlattığı "Apartman" dizinin en önemli romanlarından biri... Tiirkçede ilk kez! Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... 1900'lüyıllar geride kaldı... İnsanlık yeni yılda daha barışçıl bir dünya beklentisinde HOŞ GELDİN 2OO O>YENİ YIL MESAJLARI Herşeye karşın umut> 2000 yılına girerken liderler umutlu ve kararlı mesajlar yayımladılar. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "Laik Cumhuriyet, sadece dinle devlet işlerini ayırmamış, tûm vatandaşlarunızın temel baklan olan din ve vicdan hürriyetini en iyi şekilde kullanmalan ve ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmeleri için çok önemli bir ortam yaratmıştır. Türkiye çağdaşlık yolunda kararhhkla yürüyecektir" dedi. • 5. Sayfada EKONOMİ Türkiye 'yi zorbiryıl bekliyor# IMF'nin rotasına giren Türkiye, Merkez Bankası'nın açıkladığı para ve kur politikalan ile 2000'li yıllann ekonomisine yön vermeye çalışacak. Açıklanan para ve kur politikasının gelir dağılımını daha da bozacağı, işsizliği arttıracağı belirtiliyor. # Öngörülen yüzde 25'lik enflasyon, yüzde 20'lik döviz kuru artış hedefleri de çok gerçekçi görünmüyor. Hükümet, halkın beklentileri yenne IMF ile aralık ayında imzalanan stand-by anlaşması ile bütçeden özel kesime dolaysız olarak daha çok kaynak aktaracağı bir politika izliyor. • 4. Sayfada INSANLICI NELER BEKLİYOR Gelecek yüzyılın ütopyaları # Insanlar hangi özelliklere sahip olacaklar? Gelecek yüzyıl kadınlann yüzyılı mı olacak? Yoksa dünyada çift cinsiyetli bir tür 'hermaphrodit' mi gelişecek? • 78 yaşındaki Kanadalı "gelecek araştırmacısı" Frank Okden, bu ve diğer sorulara eğlenceli bir üslupla "Die Zeit" için yazdığı makalede yanıt anyor ve gelecek için bir "ütopya" kuruyor. HtLMtTOZAN Herûlkedefarkhgösterilerieaıı- ^ g ö r k e m l e kunanan 2000 yıhnı QkYeni Zelanda karşılatk Sabaha kadar süren dev bir yeniyü batosu veren ABD Başkanı Cnnton yeni yü mesajında, ' 4 ABD dünyada banşı sagjamada ve insan haklannıtterietmedeliderliğini kanrtladı. Bunun için gunır duy malıyız" dedL A\ustraha ise dünyanın en pahalı kuüamasını gerçekleştirdi. Avııs- tralva hükümeti bir saatten fada süren havai fışek gösterisi için S milyon dolar harcarken, 3 buçuk mil- yon niifusa sahip Sydney'deki nefes kesen gösteriyi izlemek için turistier de datail 1 miryon kişi toplandL FRANKFURT - Kadınlar iletişim çağı ve sonrasına daha hazırlıklı görünüyorlar. Çünkü bedensel güç önemını gıderekyıtirdi. Güç, kol adalelerinden beyne geçtı. Erkekler herhangi bir konuda karar alırken, gördûklen eğıtime ve konumlanna dayanıyor- lar. Buna karşın kadınlar, duygulannı kullanı- yor, yaşadıklan çevreyi dikkate alıyor, güncel değışımlerden etkileniyor ve sezgılerinden ya- rarlaıuyorlar. Bu özellıkler ış yaşanunda gide- rek daha çok aranır hale geliyor. Kadının bu yeru konumu, erkeklen de ken,- dılenni değiştırmeye zorlayacak. Kadınlar na- sıl yüzyülarboyunca, kendilerini erkeklere gö- re biçimlendırdiler... Şimdi sıra erkeklerde. Dolayısıyla önümüzdekı dönem, erkekler için "moda" değişecek. Renkli aksesuvarlar, farklı renkte saçlar erkeklere yabancı otmaya- cak. Modacılar şımdiden bazı kıyafetlere mik- roçıp yerleştırdıler Bunlar sayesınde ısı üreti- lıyor. Dolayısıyla, üşümeyecek ya da terleme- yeceğiz. Dokünun ıçine yerleştirilmiş mıkro- elektronik cihazlarla faks çekme, elekronik posta gönderme olanaklan da doğacak. Yakın gelecekte bu cihazlann çalışması için vücudun enerjisi bile yeterli gelebilir. Dünya devamlı değışım içerisinde. Değişim o kadar hızlı gerçekleşmeye ba§ladı kı yakın gelecek konusunda bile varsayımda bulunmak güçleşecek. tnsanlar asıl büyûk değışimi "hermaphro- difler" gelişirse yaşayacak. Hermaphroditler İSTANBUL'DA YENİ YIL MEYDANLARDA KUTLANDI m6.Sayfada mArkasıSa.i9,Sû.4te IJjJSYA DEVLETBAŞKANI'NDANSÜRPRİZ Yeltsin istifa etti # Yeltsin, 2000'e 1 gün kala televizyonda yaptığı konuşmada istifa ettiğini ve Başbakan Vladimir Putin'in devlet başkanvekilliği görevine atandığını söyledi. Boris Yeltsin, Rus halkmın umutlannı boşa çıkardığı için özür dıledi. Yeltsin'in görev süresi 6 ay sonra, haziran ayında doluyordu. • 10. Sayfada GÜNLÜKEYLEMBİTTÎ Bu kez korsanlar kazandı # Hindistan uçağını kaçıran hava korsanlanyla Yeni Delhi yönetimi, hapiste bulunan 3 militanın serbest bırakılması karşılığında uçakta bulunan 160 rehinenin salıverilmesi yolunda anlaşmaya vardılar. Hintli yetkililer, hava korsanlanyla şeriatçı Taleban yönetiminin kendi belirleyeceği şekilde ilgileneceğini belirttiler. • ıı. Sayfada Okurlanmızın YeniYılını İ Piyango çekildi. Tam liste 7. Sayfada ÖZEL EK Yüzyıl süren öykü! 1900'lerden 2000'e insanlık tarihinin kilometre taşlan... Imparatorluklardan Cumhuriyet'e... Sosyalizmden küreselleşmeye... Dünyayı sarsan savaşlardan banşa... Etnık çatışmalardan evrenselliğe... Uzayda yürüyüşten Ay'a ayak basmaya... Kanserden AIDS'e, hücrelerle oyundan klonlamaya... Bir yüzyıla sığan öykünûn iyi kötû yanlan; Pazartesi Cumhuriyet le. NÜKLEER SAJMTRALİHALESÎ YAPILACAK' • 13. Sayfada HEMEN AS\LIM'CILAR R\STIRIYOR • 5. Sayfada DEVLET FEIAKETLERDEN )EIS ALMIYOR' \Arka. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Milenyum Yeni yıl, yeni yüzyıl, yeni binyıl umutlaria karşılandı. 365 gün önce 1999'un ilk günü aynı iklımi soluduk. 365 gün sonra 1999'dan kurtulmanın sevincini ya- şıyoruz. Medya, 1999'u umutla umutsuzluğu dengeleyerek anıyor. Geçen 365 günün olumlu yanlanna ağırlık veriyor. Gidici havası vermeyen bir hükümetle siyasal kri- MArkasıSa.l9,Sü.l'de GdeceLie tıeler alacaL Uykuda öğrenip anımsıyoruz. Yapay kalple sağhklı yaşama merhaba. 20. yüzyılda iletişim teknolojisinde gelişmeler. Urla'da çok özel bir okul. Trafikte kötü hava şartları ile mücadele. Üniversitelerde neden Türkçe eğitim yapılmıyor? GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. İstanbul'u IzUyorum GözJerimde Kahr AhhOrhanVeli, Istanbul artık şiirlerde kaldı. önce bir lodos esiyor. Köhne bir Rus gemisi sallanıyor önünde, Irmakta zor gidecek cinsten. MArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog