Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 EYLUL 1999 CUMA 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ ŞerefSözü 10.35 TRT 3 Melodram /£>, Sevdiği yoksul kızla. ölümcül hasta varlıklı ö kız arasında seçime zorlanan üniversiteli bir gencin öyküsü. Osman F. Seden'in Safa Önal'ın senaryosundan çektiği filmde, Tank Akan, Peri- han Savaş ve Eşref Kolçak yer alıyor (1977). Ne Olacak Şimdii 1.30 Interstar Güldürü /7J\ Boşanmak isteyen bir çiftin savunmalannı ^£s üstlenen biri erkek. diğeri kadın iki avukatın aşk. evlilik ve boşanma öyküsü. Yön: Atıf Yılmaz. Oyuncular: Levent Kırca, Nevra Serezli. Adile Naşit, Şener Şen. Perran Kutman (1979). Sevgili Sekreterim 13.20 ctv Güldürü ©(My Dear Secretary) - Owen, ünlü bir yazar- dır. Ders vermek için geldıgı okulda güzel bir kadınla tanışır. Derste bir sekretere ihtiyacı oldu- ğunu söyleyince, Stelly adındaki genç kadın hemen yönetime başvurur. Yön: Charles Martin. Oyn: La- raine Day, Kirk Douglas (1948 ABD, 94 dk). Sevdahlar 16.20 TRT 1 Duygusal ©Genç bir kızla, kabadayı bir adamın duygu- sal ilişkisinı konu alan fılmin yönetmenliği- ni Ülkü Erakalın üstlenmiş. Başrollerinde Serdar Gökhan ve Perihan Savaş yer alıyor (l 976). Seven Ne Yapmaz 17.00 l.star Duygusal /J">ı Yoksul bir mûzisyenle âşık olduğu nişanh * O ' zengin kadının engellerle süren ilişkilerinin öyküsü. Yön: Orhan Aksoy. Oyn: Hülya Koçyi- ğit. Kartal Tibet, Metin Serezli'(1970). Savaş Canavan 20.40 Kanal D Macera O | (The Beast) - Yönetmenliğıni Kevin Rey- \zJ nolds'un üstlendiği, başrollerinde George Dzundza, Jason Patric. Steven Bauer ve Stephen Baldwin'in yer aldığı filmde; 1981'de Afganis- tan'daki savaş sırasında "Savaş Canavan' diye ad- landırılan bir tankı kullanan Rus askerlerinin mü- cadelesi anlatılıyor (1988 ABD, 109 dk). Bir Çocuk tstiyonım 20.45 BRT Güldürü STS (Frozen Assets) - Küçük bir kasabanın sperm v i ' bankasının yöneticisi Shepard, kasabının er- keklerinin hoşuna gidecek, ilginç bir yanşma dü- zenlemeye karar verir. Bu yanşma, kadınlann ho- şuna gitmez. Yön: George Miller. Oyn: Shelly Long. Corbin Bernsen (1992 ABD, 96 dk). Cennet Kulübü 21.00 Bravo! Güldürü (Club Paradise) - Polislikten sıkılıp ıstıfa eden Moniker, güneşle kumun iç içe geçtigi Kuzey Hint Adası olan St. Nicholas'a gider ve bar- da çalışmayabaşlar. Yön: Harold Ramis. Oyn: Ro- binVVilliams,PeterO"Toole( 1986 ABD, 104 dk). Çıplak Ateş 21.00 TGRT Macera (Live Vire) - Suikaste hazır bir intıhar timi- ' nin. şehir suyunu zehirieme çabası ve onlara savaş açan federal ajan Danny'nin zamana karşı mücadelesi. Christian Duguay'ın yönettigi yapı- mın oyunculan, Ron Silver, Suzanne Todd. Kış Masah 21.00 TRT 1 Dram ©(All the Winters That Have Been) - Sevdi- ği kadtnın kardeşini tutuklamak zorunda ka- lan Dane'le, sevgilisinin arası bozulur. Bunu af- fetmeyen Hannah, Dane'i bir daha görmeyeceği- ne yemin eder. Aradan yirmi yıl geçtikten sonra olaylann yönü defişir... Yön: Larnont Johnson. Oyn: Richard Chamberlain, Karen Allen. Ateş Hattinda 21.00 Prima Macera /fN (Taking the Heat) - Korkunç bir cinayete ta- \Ü' nık olan Michael, cinayeti işleyen adamın, tehlikeli bir mafya lideri olduğunu anlar. Bu ne- denle de. polise yanıltıcı bilgiler verir... Yön: Tom Mankiewitz. Oyn: Tony Goldwyn, Lynn Whitfı- eld. George Segal. 21.30/atv/Ev... Ayrıntı yanda İnsan... 22.00 Kanal E Duygusal /fN (Map of the Human Heart) - Uçağı. Kuzey \~s Kutbu'na düşen pilot Walter. kendisine yar- dım eden on biryaşındaki küçük yerli Avik'i ve- rem tedavisi için Montreardeki hastaneye yatınr. Yön: Vincent Ward. Oyn: Jason Scott Lee, Anne Parillaud, Patrick Bergin (1992 Yeni Zelanda - In- giltere - Kanada - Fransa. 109 dk). 22.30/TRT2/Kanh... Aynrrtı yanda Üçüncü Tür 23.10 atv Macera /fN (A Breed a Part) - Bir grup teröristin bazı üst *O' düzey hükümetgörevliîerine yaptığı korkunç saldınnın benzerine daha önce hiç rastlamayan psikolog Ben, polisle çıkan çatışmada yakalanan teröristin kim olduğunu bir türlü çözemez. Yönet- men: H. Gordon Boos. Oyn: Andrew McCarthy. Robert Patrick. Nick Mansuco. Tehlikeli Kokteyl 23.30 Kanal D Macera (Tequi!a Sunrise) - Dale ve Nick'in dost- luklan bozulmak üzeredir. Çünkü Nick'in patronu, Dale'i uyuşturucu kaçakçısı olan Latin Amerikalı Carlos'a ulaşmak için kullanmak ister. Yön: Robert Towne. Oyn: Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell (1988 ABD, 116 dk). Yabancı Izleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN O \ RADYO |ı Cumrturiyet İ/1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 SesliGa- zete (Mustafa Balbay, ÜmitZileli,AltanAşar) 10.00 Müziğin Öykü- sü (Arzu Haksun) 12. 05 Anadolu'nun Se- si (Mehmet Faraç) 13.30 Pop Klasik 14.05AlgılarveYan- kılar (B. Hakan Tuncel) 15.00 Albümlerden Seçmeler 16.00 En- gin Evin'le Unutulma- yanlar 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çe- tinkaya) 18.35 Yalçın Bayer'le Sözün Özü 19.30 Özlem Rıhtımı (RehaAltıntaş)21.00 Alaturka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00 YıldızTozu(B. Hakan Tuncel) 00.15 Dünya Müziği Coğrafyası - Tekrar (Feza Tansuğ, Ayhan Sürek) 02.00 Gecenin Yolcusu (Re- ha Altıntaş). Te/: 0 212 513 80 06 Faks:0 212 513 7719 • 10.00 Müziğin Öyküsü: Programda, Ka- radenız bölgesınin yerel şarkılarından örnek- ler, Rumlann 'Rembetika' ve 'Pontus' ezgile- ri ile günümüz Yunanistan popüler müziğinden örnekler yer alıyor. • 22.00 Yıldız Tozu: Barbaros Hakan Tun- cel'in hazırlayıp sunduğu yapıma Ayten Alp- man konuk oluyor. Programda, sanatçıyla kı- sa bir süre önce piyasaya çıkan nostalji albü- mü üzerine sohbet ediliyor. tv8 19.40 Türk-Yunan dostluğu TV Servisi - Sosyal ve ak- tüel konulann ironik bir tarzda ele ahndığı şov programı "Ve Leyla Tekül"de "Türk-Yu- nan dostluğu" konusu ele alı- nıyor. Gazeteci Leyla Tav- şanoğlu ve Prof. Mithat Me- len'in konuk olduğu yapımın yönetmenı Özgür Öztürk.. Discovery 20.00 'Sıradışı Makineler' TV Servisi - Insanoğlunun sınırlan zorlama tutkusunun sonucu olarak ortaya çıkan tek- nolojik ürünlerin tanıtıldığı bel- gesel program "Sıradışı Ma- klneler"'de bu akşam günü- müzün modern tanklan tanıtı- lıyor. Birinci Dünya Sava- şı'ndan Çöl Fırtınası'na katı- lanlara kadar Amerika ordusu- nun kullanacağı geleceğin sa- vaş sistemleri ekrana geliyor. TRT2 20.50 'Anadolu Düşleri' TV Servisi - Yerli belgesel yapım "Anadolu Düşleri" bu hafta 3. bölümüyle ekrana ge- liyor. Yapımda, Muş'un Kara- kütük Köyü halkının sert kış koşullannakarşı verdikleri ya- şam mücadelesi anlatılıyor. Programı Gül Muyan ve Yıl- maz Yıldırım hazırlıyor. BKT 22.10 Çocuklar ve felaket TV Servisi - Türkiye'nin gündemindeki konulann ele alınarak tartışıldığı "Satır Ara- sı" programında bu hafta, "deprem çocuklan" konuşu- luyor. Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin katıldığı yapımı Gürkan Zengin hazırlayıp su- nuyor. Gemici programda, "Depremden kaç çocuk et- kilendi ", "Devlet, yakınları- nı yitiren çocuklara yeterip- ce sahip çıkıyor rau" sorula- nna yanıt veriyor. Yapımda aynca. depremle birlikte öne çıkan sivil hareket- ler de konu ediliyor. AK.UT un kuruculan ve An Hareketi Ge- nel Koordinatörü Kemal Köp- rülü, sivil toplum örgütlerinın gelişimini anlatıyor. tv8 23.05 'Soru-Yorum' TV Servisi - Cihat Şener'in sunduğu "Soru-Yorum"da. "Deprem ve bu konuda bele- diyelerin yapması gereken iş- ler" ele alınıyor. Yönetmenliği- ni Bora Algının üstlendiği prog- rama konuk olarak eski lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet İsvan katılıvor. Büyükbabayla yaşamakTV Servisi - Ünlü aktör Peter Falk'un başrolünü üstlendiği "Ev Arkadaşlan", gerçekbirhikâyeden sinemaya uyarlandı. Yetmiş beş yaşındaki bir adam ve torunu arasındaki ilişkiyi konu edinen yapım. "Şüphe" (1987) ve "Com- met'in Yılı" (1992) adlı başanlı film- lerle tanıdığımız Peter Yates'in im- zasını taşıyor. Torununun yaşamında hayli belir- leyici olan, işçi sınıfından Polonyalı göçmeni canlandıran Peter Falk. ilginç bir karakter olarak karşımızaçıkıyor. Eğlenceli bir öykü olan yapımın ko- nusuna gelince; Pittsburgh'un en es- ki ve bilinen fınncısı Rocky Holec- zek (Falk), hayata bağlı, enerjik bir I atv 21.30 Ev Arkadaşlan- Yönetmen: Peter Yates/Oyuncular: Peter Falk, D. B. Sweeney, Julianne Moore, Ellen Burstyn, Jan Rubes, Frankie Faison, Noah Fleiss, Joyce Reehling, Emie Sabella/ 1995 ABD yapımı, 108 dakika. ihtiyardelikanlıdır. Torunu Michael'ı tek başına büyütüp bugünlere getir- miştir. Michael, 35 yaşlannda başanlı ve çalışkan bir genç adamdır. Çocuklu- ğundan beri hayalini kurduğu dok- torluk mesleğinde başanyla ilerle- mektedir. Yıllar sonra evinden çıkmak zo- runda kalan Rocky, torunundan ge- len teklifî kabul ederek onunla yaşa- maya karar verir. Artık ev arkadaşı ol- muşlardır. Michael'ın yaşamında bir eş, çocuk- lar ve zorlu bir kaynana vardır. Bü- yükbabanın bu düzene dahil olma- sıyla birlikte aralanndaki görüş ayn- lıklan, komik ve karmaşık olaylann ortaya çıkmasına neden olacaktır. An- cak Rocky için torunu çok önemlidir ve kendisine ihtiyacı olduğu sürece yanında kalacaktır... ıio Gades ile Juan Antonio'nun başrolünü oynadığı 'Kanlı Düğün'. gerçek bir flsnıenko ziyafeti niteliğinde... Dansla anlatılan trajediTV Servisi - Federico Garda Lor- ca'nın aynı adlı oyunundan uyarlanan "Kanlı Düğün" TRT 2'nin "Sinema Büyüsü" kuşağında gösteriliyor. Ispanya İç Savaşı sırasında faşistler- ce öldürülen Lorca (1898 -1936) çağ- daş tspanyol edebiyatının en önemli şa- irleri ve oyun yazarlanarâsinda yer alır. lzlenimci etkiler ve Endülüs ge- leneğinden esinlenmeler içeren ilk şı- irlerinin ardından Lorca. 1928'de ya- yınladığı \e özgürlüğün simgesı ola- rak ele aldığı Çingeneler'in yaşamını destanlaştırdığı "Romancero Gita- no" ile ünlendi. Tiyatroda da yerel temalara eğilen Lorca. "Kanlı Düğün", "Yerma" v e "Bernarda Alba'nın Evi" üçleme- sinde, Yunan tragedyasını çağnştıran dramatik ve lirik bir vurgulamayla şeh- vet, ölüm, analık gibi duygulan işle- di. Ülkemiz sahnelerinde de oynanan bu oyunlarda şiir ve tiyatro değerleri kusutsuz bir denge içindedir. - Günümüz sinemasının cn önemli yaratıcı yönetmenlerinden Carlos Sa- ura "Kanlı Düğün"ü. özgün metın- den yola çıkarak bir dans, müzik ve sı- nema şölenine dönüştürüyor. Bir tı- yatronun kulisine giren kamera, bir dans topluiuğunun üyelerinin hazır- lanması ve provalannı gösterir. Sonra temsil başlar ve bir köy dü- ğününde nikâh kıyılacakken, gelin da- Ggr TRT 2 22.30 Dinsel yönüyle deprem TV Servisi - "Ceviz Kabu- ğu"nda, depremin yarattığı ruhsal sorunlar ve çöküntüler ele alınıyor. Uzmanların deprem felaketini dinsel ve psikolojik boyutuyla tar- üşacağı yapımda, "Beyindeki dep- rem nasıl önlenebilir", "Mane- vi depremin toplumsal boyutu ve sonuçlan nedir", "Deprem engellenemez bir kader mi'% "Kuran'daki deprem ayetleriin- sanlar için bir "önlem al' uyarısı mı, yoksa "ilahi birceza' mı" so- rulanna yanıt aranıyor. Programı Hulki Cevizoğlu hazırlayıp sunu- yor • Show TV, 23.30 Kanlı Düğün - Bodas de Sang- re / Yönetmen: Carlos Saura/ Senaryo: Alfredo Manas (Fe- derico Garcia Lorca nın oyu- nundan) /Oyuncular: Antonio Gades, Christina Hoyos, Ju- an Antonio/1981 ispanya ya- pımı, 72 dakika. ha önceki sevgilisıyle kaçar. Damat kaçaklann peşine düşer. Onlan yakalar ve genç kadının göz- leri önünde bıçaklarla düello eden iki erkek de ölür. Ünlü dansçı Antonio Ga- des'le arkadaşlannın gerçek bir fla- menko ziyafeti çektikleri "Kanlı Dü- ğün". lspanyol kültürünün mitoslan üzerine eğilirken, özgün bir sinema dili yaratıyor. Kamera adeta balenin aynlmaz bir bölümü haline dönüşüyor. Carlos Sa- ura daha sonra yöneteceği "Carmen" ve "Büyüiü Aşk" adlı filmlerinde de aynı anlayışı sürdürdü ve son olarak "Tango"da. yıllarca sonra bir kez da- ha sinemayı müzik ve dansla iç içe ge- çirdi."Kanlı Düğün". sinemanın sey- rine doyum olmayan başyapıtlanndan. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN 'Unutulmayanlarf Siz ey sayın bakan (hangisi olduğunu anla- mışsınızdır), yeter artık baktığınız. Size yönelti- len tepkiler dinmek bilmiyor. Bırakın da bundan sonra bir başkası baksın. Nasıl olsa bakanlann "bakma" görevi sıraya konmuş, her bakan hü- kümete gelince sırayla bakıyor. Kimi gözlerini kısarak, kimi uykudaymış gibi, kimi görmeden... Ama siz sayın bakan çok "sağlıklı" bir bakış açısına sahipsiniz. Ne de güzel denıze etmele- rini tavsiye ediyorsunuz. Sizin insanınız böyle yapıyormuş, buyurduğunuza göre. Engin bakış- lannız gibi, tavsiyeleriniz de tüm dünyanın içine işleyen derin örnekleri oluşturuyor. Karanlık ırk- çılığınız şaha kalkıyor. Unutulmayacaksınız, sa- yın bakan. Bundan emin olun. Ya siz ey büyük gazeteci (bakalım kim oldu- ğunu kestirebilecek misiniz), ekrandaki görün- tülerde başımızı yıkıntının içine sokup enkaz al- tındaki çaresiz insana o unutulmayacak soruyu nasıl sordunuz? Eminim, bu sorunuz yayıncılık tarihindeki "inanılmaz olaylar" arasındaki eşsiz yerini çoktan almıştır. "Ben şuyum, tanıdın mı be- ni?" Yıllarca önce ekranda spor haberlerini verir- ken geğiren TRT konuşucusu ve yine yıllarca önce meydana gelmiş çok büyük bir tren kaza- sında vagonlar arasına sıkıştığı ıçın kıvranan bir yolcunun yanına yaklaşarak, "Kendinizinasılhis- sediyorsunuz?" diye soran bir başta TRT ha- bercisi gibi, "Ben şuyum, tanıdın mı beni" soru- su da unutulmayacaktır. Yaklaşık tüm TV kanalları çoğunlukla genç muhabirieri sayesinde verdikleri deprem haber- leriyle bu büyük felaketin içyüzünü yansıttıklan ve bir yandan da devletin ve hükümetin zavallı- lığını gözler önüne serdiler. Aralarında olayları abartanlar, depremzedele- ri ve çocuklan sömürenler, acıları uzun süre ser- gileyerek zaten bozulmuş moralleri daha da hır- palayanlar yok muydu? Vardı, ne yazık ki. Dep- remden sonraki yayınlan bu gibi yanlışlan yapan- lan baskı yoluyla yola getirmeyi düşünenlerin or- taya çıkması pek şaşırtıçı olmadı. Ama hükü- metin buyruğundaki RTÜK'ün Kanal 6'yı ka- pattıktan sonra "kamu otoritesini zaaf içinde gösteren yayın yapılamayacağı" gerekçesi ise Ab- dülhamit dönemi sansür uygulamasını anım- sattığı için "unufu/mayan/ar" listesinde yerini al- makta gecikmedi. Radyolar, televizyonlar ve gazeteler en kötü, en acı ve en küçük bir felaketin de haberını ver- mekle yükümlüdürler. Bu kaçınılmaz görevi ye- rine getirirk'en çeşitli yanlışlar yapabilirler ve çok sayıda sorumsuzluk örnekleri sergileyebilirîer. Ama bu yanlışlan ve yetersizlikleri kitle iletişim araçlan dışındaki güçler baskı yaparak düzelte- mezler. Saçma sapan soru soranlan, densiz dav- rananları ve hatta bile bile meslek kurallannın dı- şına çıkanlan doğru yola yöneltmek görevi tüm- den bu araçlann yöneticilerinın omuzları üzerin- dedir. Hele "kamu otoritesini zaaf içinde gösteren yayınlar" nedeniyle kitle iletişim araçlarına ceza vermeye kalkmak, devletlerin ve hükümetlerin işi hiç değildir. Onu da radyoların, televizyonların ve gazetelerin yöneticileri düşünmek ve gerçekleş- tirmek zorundadır. Deprem sonrası TV yayınlannda hangi olayı yan- sıtırsanız yansıtın ve kiminle söyleşi yaparsanız yapın, devletin ve hükümetin aczi TV görevlile- rinin çabasıyla değil olayın içindeki gerçeklerden ötürü kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Eğer "Kamu otoritesini zaaf içinde gösterme- mek" gibi bir görevi kitle iletişim araçlarına yük- lemeye kalkarsanız, onların haber verme jşlevi- ni tümden ortadan kaldırmış olursunuz. RTÜK'ün ve RTÜK'e buyruk verenlerin artık bunu unutma- mış olmaları ve olumsuzlukları ile bir kez daha "unutulmayanlarlistesi"ne geçmemiş olmalan ge- rekirdi. Medyanın hem yapısını ve hem de Türkçesini tanrtan yeni bir kitap: Emre Kongar, "Konsant- remi Bozma! - Medya ve Medyatik Türkçe Not- lan", Remzi Kitapevi, istanbul, 1999. Tv PROGRAMLARI 06.00 Haberler 06.10 Bu Toprağın Sesı 07.00 Sabah Haberlerı 10.10 Senı Bekleyeceğim 11.15 Yardım Kampanyası 12.15 Dızi: Parmak Damgası 13.00 Haber 13 14.00 Belgesel: Köprülü Kanyon 14.30 Yanşma: Sihirii Harfler 15.15 Belgesel: Büyük Nehırler 16.35 Yerli Film: Sevdalılar 18.00 Haberler 21.00 Yabancı Film: Kış Masalı 23.00 Ha- berler 23.10 Halıt Kıvançla Gülmece 24.00 Haberler 01.00 Yabancı Film: Sunset Ban 02.35 Köprulu Kan- yon 03.00 Haberler (0 372 428 22 30). 07.05 Çocuklarımız İçin 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Inanç ve Bilim 20.05 Kültür Bakanlığı Dev- let Klasik Turk Muzığı Korosu 20.50 Belgesel: Anadolu Duşlerı 21.20 Bırebır 22.00 Gece Bultenı 22.30 Yabancı Film: Kanlı Düğün 00.30 Bale: Uçan At - Dans Etmek Istiyorum (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşıvinden 09.30 Belgesel 10.00 Mmik Elvıs'in Maceraları 10.35 Yerli Film: ŞerefSözü 12.00 Yabancı Film: 13.30 Bel- gesel 14.00 Müzik Pınarı 14.20 At Yarışları 17.40 Dans Akademısi 18.10 Müzik Pınarı 18.25 Merhaba Yaşam 18.50 Jazz Rock 19^0 Işıtdak 19^0 Genç Haber 20.00 Genç Pop 21.15 Çıçeğı Büyütmek 21.50 Spor Arşı- vinden 23.20 Gece Kahvesi (Tekrar). 3 B i r S o l i s t 0S -50 D e v l e t K l a s i k T ü r k M u - zığı Korosu 07.30 Dağarcık 08.30 Açık Lıse lle- tışım Rehberlik ve Açık llköğretim Okulu Ders Programı 10.00 Radyo Sanatçıları Konseri 11.15 Da- ğarcık (Tekrar) 12.15 Bir Solist 12.45 Gönül Bahçemız 14.00TürküTürküTürkiyem 15.25TSM Radyo Sanat- çıları Konseri 16.45 Allı Tumam 18.00 Radyo Sanatçı- ları Konsen 19.15 Bir Solist 19.30 Gönül Bahçemiz 20.45 Allı Tumam 22.00 Radyo Sanatçılan Konsen. 09.00 Büyükbabam ve Ben 09.30 Susam So- kağı 10.05 Parmak Damgası 11.05 Osmanlı Türk Mutfağı 11.30 Uğurlugıller 1Z05 Dort Mev- sim Kadın 13.00 Haber 1313.30 Yerli Film: Zehirli Ha- yat 15.00 Izmır'den 16.05 Sahte Dünyalar 16.40 Mek- tup Köşesı 17.05 Sizın İçin 18.00 Haberler 19.00 Sihir- ii Harfler 19.35 Ingilızce ve Almanca Haberler 19.40 Spor 20.00 Haber 21.00 Yaz Konserleri 22.05 Belgesel 22.45 Halıt Kıvanç'la Gülmece 23.30 Bızim Mahalle. 09.40 Yaşamak Içın Öldür 10.30 Yaban-c ı F i l m : l k i n c i Koro 12.35 GenışAçı 12.50 Pnma Sanat Günlüğü 13.30 Doğanın Duş- manları 14.10 Opera 15.10 Yabancı Film: Katil Kim 17.00 Walter Soctt 18.00 Doğal Yaşam 19.40 Dızı: Sa- vaş Yılları 20.35 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Ateş Hattinda 22.50 Beyazperde 23.30 Yabancı Film: Mavi Çocuğun Laneti 01.10 Opera (0 212 502 98 02). 07.00 Haberler 09.00 Po- lıs Akademısi 09.30 Taş Devri 10.00 Jetgıller 10.30 Richie Rich 11.00 Sevimli Kahra- manlar 12.10 Her Sey Sevgı İçin 13.00 Haberler 14.10 Luz Clan- ta 15.20 Ateş Dansı 16.30 Se- vimlı Kahramanlar 17.00 Taş Dev- n 17.30 Jetgiller 18.00 Polis Aka- demısi 18.30 Ayn Dünyalar 19.30 Haber 20.25 Günun Yorumu 20.30 Spor Gündemı 20.40 Ya- bancı Film: Savaş Canavan 22.30 Dızı: Yuzleşme 23.30 Ya- bancı Film: Tehlikeli Kokteyl 01.10 Haber Saatı 01.40 Yaban- cı Film: Gece Kuşu 04.00 Türk Sanat Müzığı (0 212 215 51 11). _ , * „ . 07.00 Kahvaltı Ha- 9 Y l f berleri 08.55 Tele- • • • w tubbies 09.15 Şü- per Fare 09.35 Dantela'nın Gün- lüğü 10.30 Sabah Keyfi 13.00 Gun Ortası 13.30 Turizm Prog- ramı 13.40 Sen Söyle 14.30Kı- zıl Sakal 14.50 Sabrina 15.30 Yerli Fıtm: Yaşamak Haram 01- du 17.20 Mutlu Günler 18.00 Reytıng Hamdi 19.00 llişkiler 20.00 Haber 21.05 Para Hartı 21.10 Spor 21.30 Yabancı Film: Ev Arkadaşlan 23.10 Yabancı Film: Üçüncü Tur 01.00 Gece Haberlerı 0120 Bir Yudum İnsan 02.40 Bam Telı 03.30 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). 09.00Yerli Film: Can Yoldaşım 10.45 Yer- li Film: Misafir 12.30 Çizgı Film Kuşağı: X-Men, Kü- çük Midıllı, Süper Köpek. Gulı- ver'in Seyahatleri, Sevimli Kasa- ba, Küçük Deniz Kızı, Nuh'un Adası, Hayalet Avalan 16.45 Yer- li Film: Dağ Çiceği 18.30 Cesur ve Güzel 19.00 Yalan Ruzgârı 19.30 Haşlama Taşlama 20.00 Haber 21.15 Önimcek 23.00 Ha- ber Hattı 23.30 Cevız Kabuğu 04.00 Yabancı Film: Uçak Kor- kusu 05.45 Yabancı Film: New York Polislleri (0 212 286 35 35). 09.20 üfestyle 09. 35 Ekonomi 10.25 ~ Spor 10.35 Gün- demdekiler 1130 Lifestyle 1Z15 Ekonomi 14.20 Lifestyle 14.35 Ekonomi 15.00 Haberler 15.30 Haber Özetı 15.35 üfestyle 16.00 Haberler 16.35 Ekonomi 17.35 Sinema Koltuğu 18.05 Gece Gün- düz 18.30 Dünyada Bugün 19.05 Spor Gündemı 19.30 Gündem- dekıler 20.00 Haber 20 20.30 Ekonomi 20.35 Sporda Bugün 20.40 Golden League Atletizm Yanşlan 23.00 24 Saat 24.00 Ha- berler (0 212 286 36 36). 07.00 Günaydın Türi<iye 09.00 Fertiunde Hanımlar 10.00Yerli Film: SeniSe- viyorum 11.30 Yerli Film: Ne Olacak Şimdi 13.00 Gun Ortası 13.20 Gölge Çıçeğı 15.20 Yerli Film: Seven Ne Yapmaz 17.00 Yerli Film: Çok Özel llişkiler 18.30 Fırtınalar 19.30 Haber 20.50 Spor 21.00 Yerli Film: Ben Bir Garip Keloğlanım 22.50 Papa- razzı 23.50 Gece Hattı 00.20 Spor Gecesı 00.30 Yabancı Film: Di- namit Kardeşler 0Z20 Tatıl Baş- lıyor 02.40 Şahane Nağmeler 04.00 Muzık... (02124488000). 06.30 Haberler 09.00 Huzura Doğru 09.30 UzayYolu 10.30 Zeh- ra Ana 11.30 Sevginın Bıttığı Yerde 12.00 Haberler 13.00 Be- yaz Savaş 14.00 Hayatın Içinden 15.00 Yerli Film: Git Gidebilir- sen 17.00 Haberler 18.00 Yetiş Bacım 19.00 Ana Haber Bulte- nı 21.00 Yabancı Film: Çıplak Ateş 22.30 Dızı Gızlı Dosyalar 23.30 Belgesel 24.00 Gece Bül- teni 01.00 Yabancı Film: Dağ- lann Çığlığı (0 212 652 25 60). A 07.00 Sabaha Merhaba 09.05 Yabancı Fılm: Mı- sıriı 11.00 Haberler 11.30 Yerli Film: Parmak- hklar Arkasında 13.00 Haberler 13.30 Kadına Özel 15.00 Haberler 15.30 Yerli Fılm: Şaşkın Gelin 17.00 Haberler 17.30 Yerli Film: Oyun Bitti 19.00 Haber 20.30 Spor Merkezı 20.45 Yabancı Film: Arka Sokak 22.30 Spor Fiskos 23.00 Işte Hayat 24.00 Dızi: Hollı ve Mack 00.50 Ana Haber (Tekrar) (0 212 284 31 50). „ 08.30 ErkanTan ile Başkent'ten 10.15 Ya- İ bancı Spor 11.20 Yolculuk 11.35 Gezgin Korkuluk 12.35 Ateş Gücü 14.15 Belgesel: Büyük Uluslar 15.35 Belgesel: Seriıven Peşınde 17.15 Belgesel: Tıp Dünyası 17.35 Istanbul'u Dinliyorum 18.15 Yabancı Spor 18.35 Belgesel: İnanılmaz Öyküler 19.35 Bir Zamanlar 19.40 Ve Leyla Tekül 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yorumsuz 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 Sonj-Yorum (0 212 288 51 52). 07.00 Murat Atıl ile Bu Sabah 09.10 Dizi: Patraşe 09.30 Müthış Ikızler 10.10 Hayat Guzeldir 11.30 Damak Tadı 12.00 Vıtrin 13.00 Belgesel 13.20 Sağlıkla Randevu 14.10 Ya- bancı Film: Bir Pazar Günü 16.00 Vıtrin 17.00 Çay ve Sempati 18.10 Sıhırlı Ayna 18.40 Dızı. Haber Pe- şinde 19.30 Haberler 20.45Yabancı Film: Bir Çocuk fetryorum 22.10 Satır Arası (0 212 313 50 00). i 07.50 Dennis & Gnasher 08.20 Yeşil Dev kCiîl O8 -5 5 Yabancı Film: Aşk Böcegı 10.25 Yabancı Fılm: Korsanlar Kralı 12.10 Ya- bancı Fılm: ThatThing You Do! 13.55 Yabancı Fılm: Ka- ya 16.10 Yabancı Film. Yeşıl Papayanın Kokusu 17.55 Yabancı Film: lyi Günde Kötü Günde 19.25 Yabancı Rlrrr Ölüm Noktası 21.00 Seinfeld 21.30 Kuzey Irlanda - Türkiye Karşılaşması (Canlı) 23.30 Spavvn 10 24.00 Ya- bancı Fılm: Bayan Munck (0 212 225 55 55/ 07.00 Cümbüş 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Gerçek Kesıt 11.00 Yabancı Film: Majes- te O'Kefee 13.00 Gun Ortası 13.15 Yaban- cı Film: Silahını Sat Tabutunu Al 15.15 Kurdela 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko Bugun 19.30 Flash Haber 20.00 Ankara Gündemi 20.30 Kamuran Akkor Şov 22.00 Dızı: Sıcak Takıp 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Fılm: Karanlık Hayat (0 212 256 82 82). 09.00 Dünyamızı Koruyalım 10.00 2. Dünya Savaşı 11.00 Vaziyet 12.15 Buyük Olaylar 13.15 YüksekTeknolojı 14.15 90'lıYıl- lar&Değişirn 15.15 Çıkmaz Sokak 16.15 Bumerang 17.15 Büyük Uluslar 19.15 isımsız Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Safan 22.05 Vizyon 23.00 Ayıp- tır Söylemesı (0 272 222 76 00). 09.00 Ushuaıa 10.00 Yal- nız Gezegen 11.00 Doğa- nın Ayak Izlen 12.00 Geze- genin Öfkesi 13.00 Portreler 14.00 Dis- covery Profili 15.00 Ekmoks 16.00 Gez- gınler 17.00 Ushuaıa 18.00 Yalnız Ge- zegen 19.00 Vahşi Amazon 20.00 Sı- radışı Makineler 21.00 Fırtına Alarmı 22.00 Travma: Acil Serviste Yaşam 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). M r\4-w r ° 8 - 30 Sabah Enerjı- V l , V si 09.00 Çizgi Kuşa- ğı 10.00 Sokak Ço- cuklan 10.30 Sokak Kanunu 11.30 Bel- gesel 12.10 Dedektıf Lea Sommer 13J20 Yabancı Film: Sevgili Sekreterim 14.50 Belgesel 15.20 Çızgı Fılm Kuşağı 16.10 Flıpper 17.00 Pop Muzık 18.30 Klasik Fılm Koleksıyonu 19.00 Bir Numaralı Kapılar 19.30 Haber 20.10 Sokak Ka- nunu 21.00HollywoodYıldızları21.30 Yabancı Film: Sarah 23.00 Aşkın Gü- cü 00.10 Belgesel (0 212 282 36 00). 11.10 Para Raporu 11.40 Sek- tör Sohbetleri 12.35 Belgesel 13.30 Artvizyon 13.40 Seans Arası 14.40 Para Raporu 15.00 Haberier 16.40 Eko Fınısh 17.10 Güne Bakış 17.35 Hedef Unıversite 18.35 Dünya Modası 19.00 Haber 20.10 Art- vizyon 20.30 7. Kulvar 22.00 Yabancı Film: İnsan Yüreğinin Haritası 24.00 Dünya Lıstelerı 00.30 Yabancı Film: Kayıp Beşik (0 212 282 57 00). 09.15 Ekonomi Raporu 10.00 Para ve Sermaye Piyasalan 12.00 Ekonomi Raporu 12.45 3 KANAL Haberler 14.00 Para ve Ser- maye Piyasalan 18.15 Ingilızce Haber- ler 18.30 Spor Günlüğü 19.00 Ekono- mi Çağı 20.00 Haber 21.00 Finansal Analız 22.00 Paranın Nabzı 23.15 Ha- ber Panorama (0 212 285 43 00). 09.00 Çalar Saat 10.30 35 MM 10.45 Gülşah 13.00Sanem 15.00Tuğ- ba 17.30 Mega 5'li 18.00 Bir Numara Seç 20.00 Klip 20.15 NumberOne Nevvs 20.30 Top 10 21.15 Geveze Show 22.45 35 MM 23.00 Fashıon Gafe 23.30 Dan- ce Zone 01.45 THM (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog