Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28EYLÜL1999SALI 18 SPOR Sampîyon toparlan' Hamza'ya FILA uyarısı ARİFKIZILVALIN Atına'da gerçekleşen 45. Dünya Grekoromen Güreş Şampıvonası'mtekgalibi- yetle22.sıradabıtiren'As- nn Güreşçisi' unvanlı Hamza \erlikaya tüm spor dünyasını şaşırtmıştı. 199O'lı yıllann başından bu \ana dünya, Olımpıyat ve Av- rupa şampiyonluklanna ambargo koyan, 'minder herkülü'nun bu ani performans kay- bı başta antrenör Salih Bora olmak üzere, tüm takım arkadaşlan ve Güreş Federasyo- nu Başkanı AhmetAyıktarafindan. "Güreş kazası"olarak değerlendinlirken. dünya gü- reşinin patronu FILA Başkanı Milan Erce- gan da. Hamza'nın kürsüye çıkamamasını - En büyük sürpriz'olarakyonımlandı. Ham- za'nın ısimsiz Amenkalı rakıbıne yenılme- si üzerine Güreş Federasyonu Başkanı Ah- met Ayık aracılığı ıle Hamzaya haber yol- layan Milan Ercegan. "Biz sana "Asnn Gü- reşçısi' unvanmı verdik. Çünkü sen tüm dün- ya güreşinin altın çocuğusun. Şampiyon ol- mak. FILA'nın en büyük onunınu kazan- mak sporculara bazı sorumluluklar yükler. Bu sorumluluk da sakatlık dönemi hariç her şampiyonada kürsüye çıkmaktır. Bir an ön- cetoparlan ve 2000 Sydnev OümpiyatOyun- lan'nda altın madakayı buvnuna tak"ıfade- sını kullandı Ayık: Biz de şaşırdık Milan Ercegan'la Hamza Yerlikaya ara- sındaki ıletişımı sağlayan Güreş Federasyo- nu Başkanı Ahmet Ayık da Hamza Yerlika- ya'nın 22. olmasını hayretle karşıladıklannı belirtirken. "Biz ondan çok şeyler bekliyonız, bekleyeceğiz. Milan Ercegan da Ankara'da- ki şampiyonaya gelip Hamza ile görüşeceği- ni sövledi. Sanıvorum Hamza'ya bazı öneri- leri olacak. Ama ben Ham/a'nın eski gün- lerine döneceğine inanıvorum" dedı. Ayık. Hamza Yerlikaya gıbi bır sporcunun olim- pıyat barajı gibı bır endişe si olamayacağını da vurgularken. "Hamza 2000'de güreşir. Çünkü o çok çok farklı bir güreşçi" dedi Cüresciler döndü Avluca krallar gibi karşılandı Spor Servisi - Yunan istan'ın başkenti Ati- na'da önceki gün sona eren 45. Dünya Gre- koromen Güreş Şampiyonasf nda 1 altın 1 de gümüş madarya kazanan millı takım, Tûr- kiye'ye döndü. Atatürk Havaalanı'nda da- vul-zurna eşliğinde karşılanan Grekoromen Güreş Milli Takımf nda. özellikle ahın ma- dalya kazanan Nazmi Avhıca'ya se\'gi gös- terileri yapıldı.Avluca. Türk Bayrağını gön- dere çekmeye aracı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek. "Şampiyonaya beni en iyi şekilde hazırlayan hocalanma,ku- lübüm Emlak Bankası'na çok teşekkür ede- rinı. Bundan sonra hedefim ülimpiyaüarda altın madalya almak" dı ve konuştu. Avluca'yı annesi Mfirivet Avluca ve ba- bası ŞabanAvluca. Emlak Bankası yönetıci- leri ve Çorum'dan gelen hemşehrileri karşı- ladı. Avluca. hemşehnleri tarafindan hava- alanı'nda omuzlara alındı. San-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yle Londra'da karşı karşıya geliyorlar G.Saray'm en zor ıııaçıCHELSEA DeGoe> Petresoj Desaılly Leboeuf Wise Deschamps LeSaux Dı Matteo Moms (Poyet) Flo Zola Fatıh Ûmt GALATASARAY Taffarö Capone Popescu K.Hakan _ _ Frnrp U l a n ^ (Tugay) Hagı 3. Hakan STAT- STANFORD BRIDGE • HAKEM: DICK JOL (Hollanda) • SAAT: 21.45 İNTERSTAfl • Stanford Bridge Stadı'nda TSl 21.45'te başlayacak H Grubu 3. maçını Hollandalı hakem Dick Jol yönetecek. LONDRA (Cumhuriyet) - kikadan sadece 1 puan çıka- Galatasaray, Şampiyonlar Li- gi'ndeki dönüm maçına çıkı- vor. H Grubu'ndaki ilk90da- Son dakika Terim'den îngilizleretepki LO.NDRA (Cumhuriyet)- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Chelsea kulübü yöneticılerinm kendilerine iyi davTanmadığını açıkladı. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Terim, Ingiliz kulübünün cen- tilmenlık kurallanna uygun davranmadığını öne sürerken. "Biz Türkler konuklanmıza en iyi şekilde dav ranırız. Ama onlar bizi karşılamadı, an- trenman yapacağımız saha- dan bile para istedi. Chelsea kulübü kadrosuna çok sayı- da yapbancı oyuncu almış ve ingiliz konukseveriiğini unut- muş. Biz de İstanbul'da onla- ra aynı şekilde davrnacağız " dedi". lngılızlenn bu hareketı Ga- latasaraylı utbolculan hayli hırslandırdı. ran San-Kırmızılı ekip. bu ak- şam Londra'da oynayacağı maçı yitirirse ilk 2 şansını azaltacak. Stanford Brid- ge Stadfndaki maç TSl 21.45'te başlayacak ve In- terstar'dan naklen yayınla- nacak Karşılaşmayı Hol- landalı hakem DickJol yö- netecek. Galatasaray.Chel- sea ile oynayacağı Şampi- yonlar Lıgi maçı ile Avru- pa kupalanndaki 126'ncı maçına çıkacak. San-Kır- mızılılar şimdiye dek 3 ku- pada yaptığı toplam 125 maçta, 43 galibiyet ve 53 yenilgi alırken, 29 maç da berabere sonuçlandı. 'Cim- Bonı'Avrupa Kupası maç- lannda kalelerinde gördük- leri 202 gole, 154 golle kar- şılık verdi. Emrezor Şampiyonlar Ligi'nde sa- kat ovuncular nedeniyle ıdeal 11 sıkıntısı çeken Ga- latasaray'da Emre'nin du- rumu belirsizliğini koru- yor. Bu oyuncunun forma giymemesı halınde hafif sakatlığı bulunan Tugay oynayacak. C.Saray maçına önem veriyor Chelsea için dönüm noktası Ümit yine joker Galatasaray 'ın başanlı futbolcusu İ mit'e bugünkü Chelsea maçında da çok iş düşecek.Yaptığı ataklarla gol bölgelerinde etkili olan Ümit,geçen hafta oynanan Şampiyonlar LJgi maçında Milan"a gol de atmışo. Fatih Terim'in en güvendiği isimlerin başında gelen genç ftıtbolcu, Chelsea'yi yeneceklerini söyledL CUMHUR CANBAZOĞLU Grubun favorisi olması- na rağmen Avrupa Şampi- yonlar Ligı'ne Galatasaray gibi kötü başlayan Chelsea için bu geceki maç dönüm noktası. Bunu takımın îtal- yan teknik direktörü VîalB söylüyor. Geçen yıl Kupa Galipİen'ni ve Avrupa Sü- per Kupası'nı kazanmış ekibe sezon basında Juven- tus'dan Deschampsı ve Blackburn'den Sutton'ı ka- tıp hücum gücünü arthran. savunmaya da Fenerbah- çe'den Högh'ü alan \r ialli; deneyımı bol, fızık gücü orta hallı bir kadroyu tercih ettiğini açık açık belırtmiş- ti. 36 yaşındakı Italyan ho- caya göre yaşlı ama teknik kapasıtesi çok güçlü kadro, bu uzun maratonda, ilk maçlarda bol puan toplayıp takvim ilerledikçe ışı rölan- tiye almayı hedefleyecektı. Vialli'ye göre böyle uzun turnuvalarda diri takımdan çok, deneyımli onbirlerba- şanlı oluyordu. Ancak deneyim Milan ve Hertha maçlannı kazan- maya yetmeyince kısa sü- rede herşeyi gözden geçir- mek zorunda kaldı Chel- sea. Öncelıkle takımın her- şeyi olan Zob'nın yanına ıkınci lider olarak Urugu- Zola,Chelseanin silabj. ay'lı POyet'yi hazırlamaya başladılar. Sakatlığı süren Casiraghi'nın yerine gelen Sutton'ı da Flo'yu forma sokarak sıkıştırmayı deni- yorlar. Hafta sonu verdigi de- meçte bu gece 35 bin kişi- lik Stamford Bridge'de Fransız milli takımının yü- künü çeken Desailly ve Deschamps'dan patlama beklediğini söyledi Vialli. Farklı bir skorun ltalyan teknik adam için büyük moral ve vitrin olacağı or- tada; çünkü geçen yıl Süper Kupa'yı almış Vialli'nin, tngiltere'de kısa sürede ka- riyer yaptıktan sonra bir ltalyan takımının başına geçmeye hazırlandıgını herkes biliyor. Fenerbahçe Basın Sözcüsü Abdullah Kiğılı 'G.Antev'e•S A: - (Pr * * J B . --»• •- yenilebilirdik' GÖRÜŞ / HALİT DERtNGÖR Övülme Hak, Yerilme Haksızlık Zaman zaman yakınıyoruz. Falanca başkan, filanca baş- kan diktatör diye... Bundan daha doğal ne olabilir ki... Pa- rasal gücü ve kuvvetli dayanağı olan çoğu kımse diktatör olur. Bu genlerimizden gelir. Babalanmız, dedelerimiz de az çok diktatördür. Baskıcı ve totaliter kafalar vardı. Onla- rın sözlerinden ve emırlerınden dışan çıkmak olanaksız- dı. En ufak bir saygısızlığa tahammülleri olamazdı. Aıle bü- yüklen arasında görüş açıklamak son derece zor- du. Her şey aıle reislerinin ıkı dudağı arasındaydı. Okul- da, öğretmene rağmen fikır belırtmek-şikâyette bulun- mak haylı zordu. Bu nedenle içine kapanık bir toplum hali- ne geldik. Bir türiü bu zincirı kıramıyoruz. Çoğumuz "küçük- lûk" duygusu içinde çırpınıyonjz. 45 ytl kadar evvel mesle- ki ögrenimimı yapıyordum. Arkadaşlanmtn arzulannı yerine getirmek için o zamanın bakanı ile konuşmak istedım. Ya- kınmalanmızı anlatırken, Bakan Bey "Banabak, sen çokko- nuşuyorsun. Vakitsiz öten horozun başını keseher" deyi- verdi. Okula geldik. Bır de müdürden zılgrt yedik! "Sen ek- meğimle mi oynuyorsun." Işte o kafa. bugüne dek degışmiş değil. Hakkınızı aradı- ğınız zaman "tu, /caAa"oluyorsunuz... Birçok insanlann ben- cil olmasının nedeninde de bu düşünceler yatıypr. Herkes, ben, ben dıyor! Benim takımım, benim kulübüm, benim oyuncum sözcüklerını çok sık duyuyoruz. Ben oisaydım şöyte yapardım, böyte yapardım demekten de çok hoşla- nıyoruz. "Biz" kelimesıni nedense kullanmayı sevmiyoruz!. Böyle insanlar, pohpohlamadan, çok mutlu oluyorlar ama bir eleştıri karşısında dünyalan kararıyor. Övülmeyı hak, ye- rilmeyi haksızlık olarak düşünüyorlar. F.Bahçe takımım, za- manzaman eleştiriyoruz. Çünkü, ne kadar iyi oynartarsa oy- nasınlar, daha da iyi oynamalannı istiyoruz. Halkın özledıği bir F.Bahçe olması çogumuzun rüyası... F.Bahçeli yazariar içinde samımı olanları da olmayanları da elbette vardır Bu- nu ölçmek çok zor. Ama ne olursa olsun, eleştiri, demokra- sinin "olmazsa- olmaz" koşulundan biridır. Bunlara ne ka- dar tahammül edersek demokrasimiz de o kadar yol alır. Geçen günlerde F.Bahçe yönetimine yakın olan birtakım totaliter kafalı insanlar F.Bahçe'li spor yazarlannın kafalan- nı kopartmak için bir tezgâh kurmuşlardır. Kraldan ziyade kral taraftan idiler. Ne var ki Dıvan Kurulu, böyle bır ayak oyu- nuna gelmedi. Kurulması gereken Tahkikat Komisyonu'nu, elinın tersıyle ıtti. Müzakere konusu bile yapmadı. Fenerbah- çe Başkanı Aziz Yıldınm da eleştinden hiç hoşlanmıyor, ser- zenişte bulunmayı bile kabullenmiyor.. Sinirleri bozuluyor. Her ejeştiriyi kendine yapılmış olarak düşünüyor. O da yine kendinden öncekıler gibi bıraz da olsa diktatör Yönetim Ku- rulu olsa bile egemen odur. Bu nedenle sadece onun ismi vardır, diğerlerinın yoktur... Yönetim Kurulu'na rağmen Rıd- yan'ı getirmek kendi düşüncesinin ürünüdür. Rıdvan'ı eleş- tirenlerin ise sanırım çoğu Rıdvan'ın başanlı olmasını istı- yorlar. Tann Başkan'ın da Rıdvan'ın da yardımcısı olsun... Rıdvan eğer başanr ise hem başkan hem biz, mutlu olaca- ğız. Tabıi Türk futbolu da öyle... Mustafa Denizli. Fatih Terim'den sonra bir de Rıdvan Dilmen neden olmasın? Ama eleştırilere tahammül göster- mek, kendini eğitmek kendısı hakkında oto-krıtiği iyi yap- mak koşulu ıle... HİLMİTÜRKAY Lıgde 5 haftayı gende bıraktık, F.Bahçe 3 haftada aldığı liderligi 2 hafta sonra G Saray'a verdi. F.Bahçe 5 maçını dalstanbul'daoynadı, buSa- n-Lacivertli takım için kuşkusuz büyük avantaj- dı ancak bu avantajı kullanamadılar. Önce Koca- elispor ardından da G.Antep maçlan berabere sonuçlanırken tam dört puan yitirdiler. Bu Fener iyi bir tablo değil. Şu günlerde kimsenin ağzını bıçak açmıvor. Herkesde sessız bir bekleyiş var, çünkü F.Bahçe perşembe gece- si UEFA Kupası ilk turunda MTK Budapeşte ıle İstanbul'da 0-0' ın röv'anşını oynayacak. Bu 90 dakika gerçekten çok önem- li. Tur geçilirse sular bır süre için durulabilir. aksi sonuçta kulüp kanşma noktasına gelır Dilmen: Memnunum Teknik Sorumlu Rıdvan Dü- men. takımda bugünlerde en çok eleştırilen isim. Dilmen ise gidışten memnun. Dün basın toplantısı düzenleyen Dilmen. maç sonrası özellikle Moldo- van'a teşekkür ettiğini söyler- ken. "Herkes tüm iyi niyetiyle mücadele ediyor. Yeni bir taîu- nuz veyavaşyavaş kendimizi bu- lacagız.ÖnemH olangidisaLBen ise gidişattan memnunum" de- di. Takımın •sorunlu" futbolcu- su Murat Yakın'a da değinen Rıdv'an Dilmen, dünkü idman öncesi kendisiyle görüşrüğünü hatırlatarak, "Murat iyi bir fut- bolcu ve ben onu kazanmak isti- yx>rum'" açıklamasını yaptı. Gaziantep güçlü takım F.Bahçe Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Abdullah Kiğju, Gazi- antep maçı ile ilgili görüşlerini açıklarken, rakiplennin yabana atılacak bir takım olmadığmı beraberlige sevinmeleri gerekti- ğıni söyledi. Yorumunda artık sadece MTK karşılaşmasını dü- şündüğünü kaydeden Kiğılı. "Turu gecersek rahatlar, düzlfi- ğe çıkanz.Aksi takdirde bepimi- zizorgünlerbekler" dedı. Kiğı- lı yönetıcı olarak şu günlerde yapacak çok şeyleri olmadığmı, ancak gidişin kötüye gitmesi du- rumunda gerekli tedbirleri al- makta çekinmeyeceklerini de belirtti. Sonuçta F.Bahçe cephe- sinde MTK sınavına kadar ses- sizlık var. Çalışmalar Dereağzı Tesısleri'nde sürüyor. Ancak ne Dılmen, ne de fiıtbolcular böy- le önemli bir maç için yeterli morale sahip değiller. Öte yandan Preko'dan sonra Ogün de sakatlara eklendı. Ayak bıleğinde şışme olduğu açıİcla- nan futbolcunun MTK'ya karşı oynayıp oynamayacağı henüz belli'değil.' Fenerbahçe'de tüm gözler perşembe gecesi oynanacak MTK Budapeşte maçına çevrilirken, Basın Sözcüsü Abdullah Kiğılı, "Turu gecersek rahatlar, düzlüğe çıkanz. Aksi takdirde hepimizi zor günler bekler" diye konuştu. Fenerbahçe, MTK Budapeşte'yi düşünüyor. (KEREM KAÇARLAR) F.Bahçe'nin golcüleri suskun DENİZ DERtNSU Ligde lıderlik el değıştirdi. G.Saray yenı lider, ilk 5 haftayı İstanbul'da geçiren Fenerbahçe ise 2. sıraya düştü. Oysa San - Lacıvertliler sezona 5'te 5 yapıp 15 puanla gırmeyi hedeflemiş- lerdi. Önce Kocaelispor, sonra Ga- zıantepspor beraberliğı planla- n bozdu. Nedir F.Bahçe'nin problemi? Sezona hem defans- ta, hem de forvette sıkıntüı ola- rak başlayan takım. ilerleyen haftalarla birlikte savunmada daha düzenli oynamaya başladı. Artık daha az gol yeniyor. An- cak yine de bazı defans boşluk- Colcülerin karnesi • Oulare (255 dk. 1 go)) • Preko(120dk.2gol) • Moldovan{60dk.1goO • Boliç (258 dk. 2 gcrf) lan futbolu yakından bılenleri endişelendiriyor. Görüşler, "Ciddi bir rakiple oynanacak bir maçta bu du savunma çok golyer" şeklmde... Ya ileri uç... Gaziantepspor maçı bir kez daha gösterdi ki F.Bahçe kolay gol atamıyor. Lıgde 5 maçta 11 golü var San - Lacivertlilerin. Ancak bu gol- lerin. trilyonluk bir takımın ken- dısinden daha zayıf ekıplere karşı geldiğını düşünürsek 2.2Tik ortalamanın yüksek ol- madığmı söyleyebilinz. Teknik Sorumlu Rıdvan Dil- men. sezon başında golcü için ısrar erti, Oulare transfer edildi. Artık MokJovan'ın da cezası so- na erdi. Preko, Boliç forvetteki dığer oyuncular. Aygün son da- kıkalarda şans bulan isım. An- cak tüm bu F.Bahçeliler gol so- nınunu çözemiyorlar. Preko ve Boliç 2. Oulare ve Moldovan 1 'er.gol atmayı ba- şardılar. Diğer goller ise savun- madaki Alpay, Serkan, orta sa- hadakı Sergen ve Johnson'dan (2)geldi. Saporta Kupası F.Bahçe ve Daçka'nın ^ ikinci smavı Spor Servisi - BasketbolAvrupa Raimondo Saporta Kupası'nda F Grubu'nda yer alan ve ilk maçını deplasmanda Letonya'nın BK Ventspils takımına karşı 66-58 yi- tiren Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçını, bugün İstanbul'da Polon- ya'nın Zepter Slask Wroclaw takı- mıyla yapacak. Abdi lpekçi Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.30'da başlayacak ve TRT-3'den naklen yaymlanacak. G Grubu'nda, Istanbul'dakı ilk maçını Belçika'nın BBC Okapi Aalst takımı önünde 85-74 kaza- nan Darüşşafaka, ikinci maçında bugün deplasmanda Hırvatistan' ın BC Crotia Split takımıyla karşı karşıya gelecek. Split kentindekı maç, TSl 21.30'da başlayacak. Basketbol Fenerbahçe koltuğu kaptırmadı Spor Servisi - Erkekler 1. Basket- bol Ligi'nde F.Bahçe, deplasmanda K.Konyaspor'u yenerek 2. hafta maçlan sonunda, averajla liderliği- ni sürdürdü. Haftanın önemli ma- çındaTofaş'ı uzatmada 84-80 yenen Efes, hem geçen yılın rövanşını al- dı hem bozulan moralini düzeltti. Pınar Karşıyaka, Izmir'de geçen hafta 2. sırada'bulunan Beşiktaş kar- Şisında farklı galip (72-49) gelerek ikinci sıraya çıkarken, Siyah-Beyaz- lılar bu yenilgıyle 7 basamak aşağı indi. Deplasmanda M. Kolejliler'i 88-80 yenen Galatasaray, 3. sırada y- er aldı. Darüşşafaka ise Türk Tele- kom'a 57-55 üstünlük sağladı. H A F T A N I N Y O R U M U / A D N A N D Î N Ç E R Son 1 yıldır en iyi takımımız Galatasaray başta olmak üze- re futbolumuz ağır oynama, ayağa oynama uğnjna tempo düşüklüğü içine girmekte. Ta- bii buna bağlı olarak temel taktiksel ilkelerden olan ve fut- bolun içeriği olarak 2000'li yıl- lara damgasını vuran çağ- daş futbolun gerektirdiği bas- kı 'pres' de gerçek niteliğin- den uzaklaşıyor. Ben geçen sezondan bu yana çeşitli ya- zılanmda Galatasaray'da gör- düğüm bu düşüşü ulusal bo- yutlarda ırdelemek istemiştirn. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir tanesi ülkemize gelen her çe- şit futbolcu tipi... Boşnak, Ru- men, Afrikalı, Brezilyalı, Alman aklınıza ne gelirse! Çünkü se- çim ilkeli değil, menajer deni- len tüccara kalmış ekolü ol- Futbolumuz Yavaşlıyor. mayan yapımız da buna izin vermekte. Oyuna hızlı başlayan rakip- lerini dağıtan Terim'in takımı yok artık. Hagi'ye dayalı dü- zen taktik oldu. Olü toplarda- ki üstünlük puan kazandırıyor. Hatta çok koşan Okan, Fatih, Suat, Ümit dahı neredeyse vi- tes kuçülttüler. Bu nedenle ilk kırkbeş dakikalarda Hertha Berlin ve Milan karşısında 'to- pa koşan değil, topu bekle- yen' anlayışın orta alanlannı iz- ledık Cim Bom'da. Bruno'lu, ağır Capone'lı Brezilyalıların ayağa pas oynama stilleri Ga- latasaray'da sırıttı. Neticede geçen yıldan bu yana tempo yıtıren Galatasaray futbolcu- • •• larının yaratıcılıklanna kaldı. Takım oyununun yerini kişisel futbol almaya başladı. Bunun sorumlusu teknik adamdır. O nasıl isterse öyle oynanır. Sa- dece tekniğe dayalı başan mümkün değildir. Zaten bizde teknik futbolcu denince med- yada kargaşa da çıkar. Topu ayağına yakıştıran, alan, dö- nen, topa aşkını ılan eden, onu kendine esir eden, sonra da becerebildiği kadar oynayıp göze hoş geleni yapan futbol- cuya biz 'Çok teknik adam' deriz. Bu tribün futbolcusu her transferde geçerlidir. Oysa gerçek bu değildir. Teknik fut- bolcu da topu en zor şartlar- da baskı altında en iyi ve doğ- ru kullanmak gerçeği yatmak- tadır. Brezilya'nın oynadığı fut- bol ile Ispanya'nın veya Ital- ya'nın, Almanya'nın futbolu aynı değildir. Biz kendi ekolü- müzü seçerken, daha doğru- su seçemezken teknik adam- lann grup çalışması veya fan- tezisine bırakmışız. Oralarda yönetimi kafaya alıp uzun sü- re kalabilirse belki sonuç ala- biliyoıiar. Her hafta teknik adamın ba- şını isteyen yönetici ve taraftar dünyada başka bir ülkede yoktur. O zaman Terim'in, Şamsunspor karşılaşmasın- dan sonra dediği gibı önemli olan iyi futbol değil puandır korkusu futbolumuzu geber- tir. Tabii Galatasaray veya baş- ka takımlan da... Şampiyonlar Ligi AC Milan H. Berlin SporServisi-Galatasaray'ın da mücadele ettıği Şampiyon- lar Ligi'ne bugün oynanacak sekiz karşılaşma ile devam edılecek. G. Saray'ınyeraldı- ğı (H) Grubu'nda liderAJman ekibi Hertha Berlin, deplas- manda ltalyanAC Milan ile üç puan mücadelesi yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu- gün oyanancak diğer karşılaş- malar ise şövle: E Grubu: Re- al Madrid (fspanya) - FC Por- to (Portekiz), Pire Olympiakos (Yunanistan) - FK Molde (NoT\eç). F Grubu: PSV Eindhoven (Hollanda) - Glas- govv Rangers (Iskoçya), Ba- yern Münih (Almanya) - Va- lencia (lspanya). G Grubu: Bordeaux (Fransa) - Spartak Moskova (Rusya), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Willem 11 (Hollanda). Futbol görünüm G. Saray ligin yeni lideri Spor Servisi - Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında, G.Saray, lıderliğe yükseldı. Haftanın Takımlan: Ga- la- tasaray - Bursaspor Haftanın Futbolcusu: Ömer (G.Antep) Haftanın Hakemi: Oğuz Sarvan (Erzurum-lstanbul) Haflanmll'i:Ömer (G. Antep), Ümit (Denizli), Silva (G. Antep), Erkan (Bursas- por), Münch (Beşiktaş), Oğuz (Adana), Hagi (G. Saray), Remzi (Göztepe), Tolunay (Bursa), Murat (Bursaspor), Erruğrul (Beşiktaş). Cünün icinden • TürkEkonomi Bankası ta- rafindan düzenlenen 7. Açık TenisTurnuvası'nda büyük ku- payı bayanlarda Gül Güzelbey ve erkelderde Vlyademır Nu- rolsky kazanırken turnu\'anm tüm katılım gelırlen deprem- zedelere bırakıldı. • Şahintepe'de düzenlenen 1999 Türkiye Tırmanma Şam- piyonası'nda kategori 3'te Cem Acar şampiyon olurken, Le\ - ent Erkmen ikinci, Metin Durmaz da üçüncülüğü elde et- ti. Kategori l'de ise Ibrahım Okyay şampiyon oldu. Yılmaz Köprücü'nün ikinci olduğu ya- nşta Gürcan Ürkmez üçüncü sırayı aldı. • Buna at yanşlannda altüı ganyan; 2-1'8-2- 5-3-7 kombi- nesini bilenler 748 miryon 955 bınerlıra kazandılar. SPOR-TOTOTHHMN Hatay-K?ofiya Bakırköy-ZeytıODumu Mersın I.Y.-Bş. Bld. Aydın-Kuşadası Eskışerıır-Marmans Kartal-BAıkara Kaysen-Çortu Bduspor-Pendık MKEKınkkale-Amasya Gresun-Ordu KDÇKarabük-Y.Yozgat Malatya BLD-B.PetroJ ArJıyaman-Maiatya Srvas-Ş.Urfa X-2 1 X-1-2 1 1-X X-1 1 1 1-X 2-X 1-X 2 1 1-X LOTOTHMlM 9-10-12-13-17-24 4-6-7-1-19-34 18-20-26-31-33 14-24-27-28-30-33 10-14-16-27-34 TVde spor lnterstar21.45Chelsea-Gala- tasaray / Şampiyonlar Lıgi (canlı)2330Milan-H.Berlin / Şampiyonlar Ligi (bant). TRT3 18J0 Fenerbahçe - Wroclaw 1. KOŞU: F: Baroque (1), P: Monti (3), PP: Pnnce Tuluy (4),S:Ishnye[2). 2. KOŞU: F: Umit Var (2), P: Centaur (1), PP: Asalet Mü- messilı(3), S:Strong(4). 3. KOŞU: F: Küçüktına (8), P: Albatros (1), PP: Mircan (2), S:Ceylanyıldız(5). 4.KOŞU:F:Jülidehan(3), P: Mohi (1), PP: Onuralp (4), S: Nevalce (6). 5. KOŞU: F: Grand Child (4), P: tce Berg (5), PP: Cherokee (2),S:TopSacret(7). 6.KOSU:F:Buğrahan(5), P: Turgutreis (8). PP: Niyazi (9>, S: Göktuluy (2), SS: Cansülo (3). 7. KOŞU: F: Twilight (9), P: Yarsuvat (10). PP:Zırve 1 (3), S: Giuliano (4). Günün Ikilisi: 6. Koşu: 5'8 Çifte Bahis: 6/7. Koşu: 5/9 Tabela Bahis: 5. 8. 9. 2. 3. ALTILI GANYAN 2 8 3 4 5 1 1 1 5 2 4 2 6 7 1-1 9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog