Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

2 * EYLUL 1999 SALI CUMHURİYET SAYFA 17 Mucize Lösemi hastasıydı Oktar Babuna. flik nakli yapılmazsa 15 gun ıçınde ölecekti. Babası, uygun ılığı olana para verecekti. Genç ve yakışıklı bır doktordu; hastalığı ile kamuoyunun gündemme oturdu. Ulke çapında kampanyalar başlatıldı. Yüzbınlerce kan orneğı toplandı. Toplanan paranın hesabı ıse tam yapılamadı. Bir yanında Adnan Hocacıların, oteki yanında Istanbul Universıtesi Çapa Tıp Fakultesı Dekanı'nın olduğu anlaşıldı. Kampanya ıçın soruşturma başlatıfdı. Bu arada ılık nakli yapılmadı ve öleceğı sanılırken sağlık kontrolu ıçın gıttiği Amenka'dan turp gibi dönüverdı. Bır anda kan kanserinden kurtulup sağlığına kavuşmasını, halkın dualannm kabul edilmesıne bağladı. Amenka'dakı doktorlannın da bunun bır mucize olduğunu soyledığinı bıldirdı. Mılletine olan borcunu ödemek ıçın politikaya atılacağını açıkladı. Geçmışine bakınca, sıyaset sahnesmde de mucızeler yaratacağından kuşkumuz yok! Bektronik posta: som@posta.cumhimyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Vergi kaçağı büyûyormuş... "Ne güzel... Bövvük Türkh/e oluvoruz!" O n yıl kadar onceydı Alıağa'dakı çevre ey- lemını ızlemış, Izmır'e geçmıştım Ecevit- ler de Izmır'deymış Demokratık Sol Partı Genel Başkanı Bülent Ecevıt, basın top- lantısı duzenleyecekmış Sohbet olanağı bulurum dıye basın toplantısına gıtmıştım Rahşan Ecevit'le bırlıkte masanın başına oturdu- ğunda elındekı metne bakarak konuşmaya başla- mıştı Bulent Ecevıt, gazetecılerın rahatça not alma- sına olanak sağlayan bır hızla konuşuyordu Ancak Bulent Ecevıt'ın konuşmasında bır garıp- lık vardı Çunku, ağzından çıkan kelımelerın arası- na noktalama ışaretlerını de katıyor, "vırguP, "nok- ta", "soru ışaretı", "noktalı vırgul" dıyor, nerede pa- ragraf açılacağını bıle soyluyordu Ben de basın toplantısında anlattıklannı değıl soy- ledığı noktalama ışaretlerını yazmıştım Meğer bır suredır aynı yontemı uyguluyor, ancak bu tavrını eleştıren olmuyormuş Hazin Ecevıt'ın yazdıklanma gucendığı haben Ismet So- lak'tan gelmıştı Ismet Solak, o sıralarda Ecevıt'ın en yakınındakı gazetecılerdendı Sozlennın yanlış anlaşılmaması ıçin boylesıne bır tıtızlık gosterdığını anlatmıştı Ismet Solak'a Haklı olabılırdı, ama eskı meslektaşlannı yazım kurallarını bılmeyen bırer kör cahıl yenne koyacak şekılde bır tıtızlığe de gerek yoktu Ismet Solak'ın "arabuluculuğu" ışe yaramış, Bu- lent Ecevıt, basın toplantılarında noktalama ışaret- lerını soylemekten vazgeçmıştı Aradan 10 yıl geçtı Ecevıt, noktalama ışaretlerını artık soylemese de hele başbakan olduktan sonra basın toplantılarına tıtız bır şekılde hazırlanmayı surduruyor 26 Eylul'de Amerıka gezısıne çıkmadan once Esenboğa Havaalanı'nda duzenledığı basın toplan- tısında da, konutunda ıkı gun çalıştıktan sonra ha- zırladığı metne bakarak konuşmuş "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yurtdışında ola- cağım ıçın Turk Sılahlı Kuvvetlerımızın ve azız mıl- letımızın Zafer Bayramı'nı şımdıden kutluyorum " Ismet Solak, dunku yazısında "Içım bırden cız et- tı" dıyor Ve geçenlerde bır sıyasetçıden dınledık- lennı yazıyor "ABD Savunma Bakanı ıle goruşmesınde Ecevıt, 'Istanbul'a gıdecek mısınız' dıye soruyor Konuk ba- kan, 'Istanbul'a gıtmıyorum' dıyor Bır sure sonra 'Buradan Istanbul'a mı geçeceksınız' dıye yenıden soruyor Konuk bakan, gıtmeyeceğını yınelıyor Go- ruşmenın sonunda bır kez daha soruyor Adam çok şaşınyor Çevresıne şoyle bır bakıyor ve susuyor" Turkıye, hazın bır donemden geçıyor SESSIZ SEDASIZ (!) NURÎKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Affa gerek kalmadı, hapıshanelen boşaltma ışını mahkûmlan oldürerek halledıyoruz Demokrasi ve Patronlar Demoknasisi Istanbul Universıtesi Iktısat Fakultesı oğretım uyelerınden Prof Dr Erol Manisalı, "Raylar yanlış yone doşenmışse lokomotıf ve vagonlarınız ne kadar lyı olursa olsun sızı gıtmek ıstedığınlz ıstasyona goturemez" dıyor Gıtmek ıstedığınız ıstasyon, "Demokrasi Istasyonu" olunca ıstedığınız yere nıye gıdemedığınızın sorusu daha bır onem kazanıyor Prof Dr Erol Manisalı, bu sorunun yanıtını da "Patronlar Demokrasısı" ıle venyor Patronlar Demokrasısı? Nedır Patronlar Demokrasısı, sorusunun yanıtına gelınce Prof Dr Manisalı anlatıyor 1) Medya tekelı ıle kamuoyunu ve sıyasılen yonlendırmek 2) Unıversıtelerı, vakıf universıtesi yolu ıle buyuk sermayenın tekelıne almak 3) Burokrasıyı "baskı ve denetım altında" tutmak 4) Entelecensıyanın yeşermesını önlemek, onu da buyuk sermayeye bağımlı kılmak 5) Uluslararası buyuk sermaye ıle "kader bırlığı" oluştuımak 6) Kureselleşme adı altında Turkıye'yı guçlu uluslararası ekonomık ve polıtık odaklara bağımlı yapmak 7) Devletın olçeğını ve etkınlığını kuçulterek buyuk sermayenın her şeye (devlete de) hâkım olmasının onunu açmak DepremFelaketi Sonrası Yeniden Yapılanma Aşamasmda Birkaç Öneri ve Hatırlatma YAHYA ARJKAN tSMMMO Başkanı Yıllardan ben, sadece belle- ğımızın bır yennde duran an- cak bıze herhangı bır zarannın olmayacağını duşunduğumuz 'Türkıye'nın yuzde 99'u dep- rem kuşağındadır' gerçeklığı ıle yaşadık 17 Ağustos takı mut- hışsarsıntı uzak belleğımızde- kı bu gerçeğı, yakın bır tehlıke olarak onumuze koydu Anla- dık kı 'bız korkunç bır deprem tehlıkesının tam ustunde yaşı- yoruz ' Aslında, sadece depremın kendısı çok da korkutucu ya da okJurucu değıl Depremden hıçbır kaçışı olmayan kocaman btr ulkenın depreme hıç hazır ol- maması, olum, yıkım ve kor- kuları beraberınde getınyor Kaçınamadığımız bu buyuk felakette yaşadığımız ınsan ka- yıpları ve maddı kayıplar ıçtn yapılacak bır şey olmasa da, ha- ta ve yanlışlardan alınacak ders ıle yaralann sanlması ve yenı yı- kımlara her yonuyle hazır olun- ması, Turkıye'de yaşayan mıl- yonlarca kışıyı, en azından bun- dan sonrası ıçın huzurlu kılacak Deprem kurtarma çalışmala- nnda tam bır becenksızlık or- neğı veren resmı otorıtelerın, yenılenme donemı ıçın de ay- nı basıretsızlığı gosterdığını go- ruyoruz Bu nedenle Istanbul Serbest Muhasebecı ve Malı Muşavırler Odası Başkanı ola- rak, ozellıkle bızı yakından ılgı- lendıren konularda, doğru bıl- dıklenmı, Türkıye'nın yaranna ot- ması ve resmı otontelenn fay- dalanması amacıyla kaleme al- mayı bır borç bılıyorum öncelıkle, 3 Eyful tarıhınde yayımlanan teblığ uzennde bır- kaç şey soylemek ıstıyorum Teblığe gore gelır ve kurum- larvergısı mukelleflen, deprem- le ılgılı yapacaklan herturlu nak- dı ve aynı yardımlann ve bağış- lann tamamını, 1999 yılı vergı matrahlarından ındırım konu- su yapabıleceklerdır Yayımlanan teblığ yerınde- dır, ama geç yayımlanmıştır ozellıkle Plan ve Butçe Komıs- yonu'nda kabul edılen, uygu- lamaya konulması ertelenen ek vergıler nedenıyle bu teblığ amacına ulaşmamıştır Bınncısı, vergı mukelleflen tedırgındır Hem bağış yapın dıyorsunuz, hem de ek vergı alacağım dıyorsunuz Ikıncısı, depremzedelerın kı- sa surede uygulanacak bır fo- na ıhtıyacı vardır Sız ek vergı- lerı zamana yayarak toplaya- caksınız. Bu nedenle toplana- cak ek vergıler yaraları hızla sarmayacaktır Olsa olsa but- çe açıklarını kapatmaya yara- yacaktır Ulkemızde, onumuzdekı do- nemde yaşanma olasılığı çok yuksek olan bır depremde kul- lanabılmek ve yaralan hızla lyı- leştırmek ıçın sadece bu alan- da kullanılmak uzere bır dep- rem fonu oluşturulmalıdır Ver- gı mukelleflen, bu oluşturulan fona olağan donemlerde de ba- ğış yapabılmelı ve yapılan ba- ğışlann tumu vergı matrahın- dan ındırılebılmelıdır Çok onemlı bır başka nokta, kendı orgutlenmesı her bakım- dan yetersız olan devletın, her alanda var olan meslek kuru- luşları vle dığer sıvıl toplum ku- ruluşlan ıle ortak çozumler ara- mamasıdır Bızler, ılk olarak hukuken ve sıyaseten sorumlu olanlann yar- gı onune çıkartılmasını Deprem bolgesınde yenıden yapılanma surecının yenı rant kapılanna donuşmemesı ıçın, devletın sıvıl toplum kurutuş- lan, ünıversrtelerve meslek oda- lan ıle ortak çalışmasını, Bolgedekı tum depremzede- lenn sosyal guvenlık kapsamı- na alınmasını ıstıyoruz Bağış ve yardımlann bi- lançosunu hazıriayabiliriz Yurttaşlanmızın, toplanan ver- gılenn doğru harcanıp harcan- madığı konusunda devlete kar- şı genelde bır guvensızlığı var- dır Şu anda aynı tereddutler deprem bağışları ıçın de soz konusudur Toplanan aynı ve nakdı bağışların tutarı nedır? Bu toplanan bağışlar doğru da- ğıtılıyor mu, amacına ulaşıyor mu' Hep bu sorulann yanrtla- rı beklenmektedır Şu ana ka- dar hıçbır valı veya kaymakam tarafından, toplanan nakdı ve aynı bağışların tutar ve mıktar- lan açıklanmamıştır Bu nedenle, acılen meslek yasamıza gore yetkı almış mes- lek mensuplan devreye soku- larak denetım yapılmalıdır Oda- lanmız aracılıgı ı\e yapılan ba- ğışlar denetlenmelı, raporlar hazırlanmalıdır Hazırlanan ra- porlar medya yoluyla, Intemet yoluyla tum toplumun bılgısıne sunulmaiıdır Bız İSMMMO ola- rak bu denetımlen ucretsız yap- maya hazırız Yaşanabilecek vergi sorunları Yaralarsanldıktan sonra ver- gı hukuku açısından bolgede sorunlar yaşanacaktır Bu ne- denle bır ıkı hatırlatma ve one- nde bulunmak ıstıyorum * Defter ve belgelennın kay- bolduğunu oğrenen vergı mu- kellıflennın, oğrendıklen andan ıtıbaren 2 ay ıçensınde bokje- lenndekı tıcaret mahkemelerı- ne başvurarak zayı belgelen al- maları gerekmektedır * Aldıklan bu zayı belgelen defter ve belge ıbraz etme zo- runluluğunu kaldıracaktır Bu belge ıle takdır komısyonlanna başvurarak tıcan ozvarlıklann- da bır azalma varsa, bu azal- manın tespıtını yaptırarak gı- der yazdırabıleceklerdır En onemlısı, odeme guçluğu- ne gırenler ıçın bazı yasal du- zenlemeler yapılmalıdır * Deprem oncesı kesınleşen vergı borçlannı malı ıdare erte- leyebılmektedır Pekı deprem sonrası, vergı odeme guçluğu ıçensınde olanlar nasıl odeye- ceklerdır? Bu konuda bır kolay- lık sağlanmalıdır * Depremzedelerın kanunı mırasçılan mırası kabul ederse, gerek tıcan kazançlanndan do- layı, gerekse dığer servetler- den dolayı orneğın veraset ve ıntıkal vergılen odeme zorunlu- luğu ortaya çıkacaktır Hıçbır şeyı kalmayanlar bu vergılen nasıl odeyeceklerdır^1 Bu ko- nuda da bır yasal duzenleme yapılmalıdır HAYVANLAR İSMAIL GÜLGEÇ ' 3 Alı / — "Bi ÇİZGtLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMİH POROY BULUT BEBEK MRAYÇİFTÇI deprem ve hilurnum afete testIşte Tam aşapda TARİHTE BUGÜN MVMTAZARIKAN 28Eylül ZORLA BBSLEMEKf. 19O3 'OA SCfGüU, CEZ/3£riH&£ BULUNAH KAOIN LA& SAVUStUCUL/HZtNtH 2O/Z LEND/ĞI, IMGIUZ Pı4&L/IMeNrV£UNOA MlÇTI 6£A/ec OLAKAK KAPtNlABA OY NAKKI oe enue AMAC/NA OAYANAM " &££- ( S/Cf ETKILl MUCA&ELELE*.! ZO YUZY'L MllÇTU. t9fS 'D£y 3O tSE#/L£lV OY MK*Uy 1O £Çır >»f7?t*yt.£G£ ûe HAPSE SIS.S.N, AÇCtK YtLUIG 6ÜREN OOLU OLSA DA SONUÇ f£ie#f£r£ KOYUL- TVM MERSİN ASLÎYE 4. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı I998'l 117-1999-566 Davacı K H tarafından davalı îlhan Atılay ve Nüfus Müdürlugu aleyhıne açılan kayıt ıptalı davasının yapılan açık > argılamasında da- valı Ilhan Atılay'm adresı tespıt edılemedığınden, bu kez davalıya mahkememızın 14 7 1999 tanhlı kararının teblığınm ılanen yapılma- sına karar venlmış olmakla Karar geregınce, 1, Davanın kabulü ıle Içel Merkez Bahce Mahallesı C 002 13, H 618, S 30 olan Mecit Nasra ve Saadet'ten olma, Mersm I 7 1968 doğum tanhlı olup, 5 8 1974 tanhınde nüfiısa tescıl edılen llhan Kızgut a aıt mükerrer olduğu anlaşılan nüfus kaydının ıptalıne ılışkm ışbu karar teblığden ıtıbaren 15 gün ıçensınde temyız edılmedıgi takdırde kesmleştınleceğı hususu ılanen teblığ olunur 5 8 1999 Basın 38483 GÖRÜŞ H. BESİM ÇEÇENER Mımar Deprem ve Sorumluları Bır ulke kı, topraklannın yuzde doksanı deprem nskı altındadır ve bu ulkede ortalama her 10-15 yıl- da bır yıkıcı felaketler yaşanmaktadır Bır ulke kı, nufusu 10 mılyonu geçen en buyuk ken- tınde her 100 yılda bır buyuk depremler olduğu bı- lınır Bır ulke kı, bır başka kenti son 50 yıl ıçınde 3 de- fa yerle bır olur 0 ulkede olenlenn, yıkılanlann sorumluluğu uç beş ınsana yuklenmeye çalışılır Işte asıl deprem o ulkenın ınsanlannın beynınde ve vıcdanlanndadır Yanlış anlamayın, kımsenın bıreysel suçunu ört- meye çalışmıyorum Onlan aklamak bana duşmez Ben sadece bu buyuk felaketın, buyuk başlı suçlu- larını hepımızın bılmesıne karşın, toplumsal bır ıs- ten ıçınde, zıncınn son halkalanna saldırmanın yan- lışlığına ısyan edıyorum Bırtakım çıkar çevrelennın, son felaketi kendılenne paravan yapıp, ulkemız eko- nomısının lokomotrfi olan ınşaat sektorunde yenı çıkar kapılan açmalarından korkuyorum Asıl suç- lanması gerekenlenn kendılenne yargıç rolu verme- lenne şaşınyorum Koylunun kendı urettığı 5-10 kılo sebzeyı ve mey- veyı pazarda satmasını onlemek ıçın yasa çıkaran- lar, başka ış bulamadığı ıçın kendı çektığı arabası ıle mahalle arasında ışportacıhk yapanlardan vergı almaya çalışanlar, anayasamızın amır hukmune kar- şın, yurttaşlann konut sorununu çözumlemeyı akıl- lanndan geçırmeyenler ve bunu tıcan meta hahne getırenler, malı portesı her yıl katnlyonlarca lıra olan ınşaat sektorunu dısıplınsız, denetımsız bırakırken, yaşanan buyuk felakette payı olan sadece son hal- kalann cezalandırılmasında buyuk bır yetersızlık ol- duğu kanısını taşıyorum Ve soruyorum, Kentleşme olgusu ıle bırlıkte koyden kente baş- layan akışın, kentlerde ve boşalan koylerde yarata- cağı sorunlar bılımsel olarak bılınmesıne karşın, yak- laşık 50 yıldan berı Kent Bılımı kurallannı çığneyen, gıderek planlama olayını çıkarcılığın aracı hahne ge- ' tırenler kımlerdır'? Tuzuğunde ulke konut sorunu ve polrtıkası ıle ıl- gılı tek bır çozum bulunmayan partılerie ulkemızı 50 yildır yoneten partı başkanlan ve partılıler kımlerdır? Vatandaşın konut sorununu, kentlerde yık-yap-sat- çılara, kent varoşlannda gecekondu mafyasına tes- lım edenler kımlerdır'' Berberden, eczacı kalfasından ehlıyet soran, ama bınlerce ınsanın can ve mal guvenlığı ıle oynayan mu- teahhıde karışmayan zıhnıyet kıme aıttır'? Kamu yaran ıçın kurulan vakıflara dahı malvarlığı zorunluluğu getınrken, bırtakım maceraperestlenn beş parasız muteahhıtlığe soyunmasına göz yum- mak kımlerın menfaatı ıçındır'' Bu denetımsızlığın asıl nedenı, akıl almaz boyut- takı kentleşme rantını paylaşmak, yapı malzemesı sanayısını pompalamak değıl mı? Geçmışte Erenkoy cıvannın ınşaat hakkını ıkı mıs- lıne çıkarmanın, sınırsız kat çıkma hakkı vermenın nedenlennden bınnın de, o tanhte ıflasın eşığıne ge- len asansor firmalarını ve vınç ureten fabnkaları kur- tarmak olduğunu unuttuk mu? A < > •< >< Yapı malzemesı sanayısı kâr etsın dıye, teknık hızmetJenn daha ucuz olmasını sağlamak ıçın ozel okullar açıp eğıtımı kazanç kapısı halıne getırenler, yuz bınlerce gence bılgı yenne sadece dıploma ve- np sokağa bırakanlar polıtıkacılar değıl mı"? Demokrasıyı ozgurluğu yağma ve vurgun ozgur- lüğu olarak gorenler kımlerdır? Kımler bılıme ve bılım adamına düşman? Kımler plan yenne pılavdan yana? Kımler ımar planlannı spekulatıf amaçlanna alet edıyor'' Kımler ımar planı yetkısını yurutme erkının dışına çıkanp ehlıyetsız ve hırslı yandaşlanna bıraktı? Heyelan bolgelerıne fay hattı uzenne sel yatak- lanna, aluvyonlu tanm arazılenne, denız dolgulan uze- nne çok katlı yoğun ınşaatlara kımler ızın verdı? Af yasalan çıkanp kaçak ınşaatlan kımler teşvık edıyor^ Amaçlan sadece oy toplayıp yonetımı ele geçıımek değıl mft Mımar ve muhendıslenn, kamusal nıtelığı olan kendı meslek odalarına kayd olma zorunluluğunu kımler kaldırdı9 Nıçın? Meslek odalarının, meslektaşlannın eylemlennı denetlemesını kımler engellemektedır^ Bundan kım- lenn çıkan vardır? Koftuğunda oturan namuslu duz vatandaş, butun bunları bıle bıle, bır avuç ınsanı suçlamakla yetıne- rek kendını gorevını yapmış mı sayıyorsun? Parmağını neden dığer suçlulara da uzatmıyor- sun? B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN SOLDANSAĞA 1 2 3 4 5 1/ Taştan yapıl- mış, kemerlı büyûkkoprü 2/ "—çıkınca or- taya mazı sıhn- meir (Tevfık Fıkret) Suyun herhangı bır noktadakı de- nniıgını ölç- mek, dıp taba- kalann yapısı- nı ıncelemek ıçın kullanılan araç 3/Yumur- ta venmı yuksek bır ta- vuk cınsı Konut 4/ Mahkeme sonucunu gosteren resmı belge Kapağırlığı 5/!çınden 3 çıkılması gûç, sıkıntılı 4 dunna 6/Parola. ozel- lıkle mehter müzığınde kullanılmış vurmalı bır çalgı 7/ Hu>suz atlan yola getırmek ıçın du- 8 daklanna takılan tahta g kıskaç Duman lekesı S/ Vücuttakı AIDS vırüsunü saptamakta kullanılan test Ince dantel 9/ Kalın bükulmuş sıcım Bır sövgü sozü YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Bır şeyı yapabılme nıtelıgını ve ustalığını kazanmış olan V Kınk kemıklen bır arada tutmak amacıyla kul- lanılan tahta gıbı düz nesne Afhka'da bır ülke 3/"Od ıle korkutma vaız bızı kım lal-ı — / Canımız bızım oda yanmaga mutad eyledı" (Hoca Dehhanı) "Çok önem- İı kışı" anlamında kullanılan uluslararası kısaltma 4/ Ke- mıklenn yuvarlak ucu Hoşa giden duygulanım 5/K.u- ran'da bır sure Önemı, etkısı açısından başta gelen 6/ Cı\ atalann altına yerleştmlen ortası delık yuvarlak par- ça II Zıhın Dort Halıfe'nın sonuncusu Mustahkem yer 8/ Istanbul'un eskı adlanndan bın 9/ "Ben gelme- dım — ıçm / Benım ışım sevı ıçın ' (Yunus Emre) Bır şeyın ozünü oluşturan ana öğe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog