Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EYLUL 1999 PAZAR 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Bitmeyen Öykû 3 10.30 BRT Çocuk n (Never Ending Story 3) - Okuduğu kitapta- Vc/ ki Fantasia ülkesine gelen küçük Bastian, yok olma tehlikesiyle yüz yüze olan bu gızemli ülke- yikurtarmaçabasınagirer... Yön: Peter McDonald. Oyn: Melody Kay, Freddie Jones, Jack Black. Yalnız Müzisyen 17.50 ctv Dram /7Î\ (Liberance Behind the Music) - KJasik mü- vV zik tutkunu olan Walter, babası evi terk edin- ce aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla ge- ce kulüplerinde çalışmaya başlar. Bütün hayali ileride iyi bir müzisyen olmaktadır. Yeni menaje- ri bir televizyon kanalına girmesine yardımcı olur. Yönetmen: Murray Shostaİc Oyuncular: ViktorGar- ber, Saul Rubinek, Maureen Stapleton. Yalana 18.00 Show TV Duygusal •/J7\ Evlilik vaadiyle kandınlan bir genç kız. er- \z) keklerden intikam almak ıçin bir plan yapar. Zengin bir kadın kimliğınde lüks bir otele yerle- şen genç kadın. burada zengin olduğunu sandiğı erkeklerle tanışır. Yönetmen: Mehmet Dinler Oyuncular: Türkân Şoray, Aytaç Arman (1973). Gladyatör 20.40 Kanal D Macera /fN (Gladiator) - Babasıyla Şikago'ya taşınan K^y Tommy, eski bir dövüşçü tarafından keşfedi- :iir. Tommy beyaz olduğundan zenci dövüşçüle- rin tepkisiy le karşılaşır, ancak ayakta kalmaya ka- rarlıdır. Yön: Rowdy Herrington. Oyn: CubaGo- oding Jr.. James Marshall (1992 ABD. 98 dk). Arka Pencere 21.00 Bravo! Gerilim (Rear Window) - Ayağı kınldığı için eve mahkûm olan fotoğrafçı, elindeki dürbünle komşulannı gözetlemektedir. Ve dairesınin arka penceresinden yaptığı bu röntgencilik, onu gide- rek karmaşık bir cinayetin içine çeker. Yön: Alf- red Hitchcock. Oyn: James Stewart, Grace Kelly. Thelma Ritter (1954 ABD, 112 dk). Hayatın Çıkışlan 21.00 Prima Biyografik /fN (Selected Exist)- Oyun ve roman yazan Gwyn ' O ' Thomas'ın yaşamı anlatılıyor. Yön: Tristham Towell. Oyn: Anthony Hopkins, Sue Roderick. Ötûm Kavşağı 21.00 atv Macera O | (Southern Cross) - Colato'da maden sahip- ' O ' lerinden biri olan Felipe Solana, ocakta mey- dana gelen büyük bir patlama sonucunda ölür. Amerika'da yaşayan oğlu, babasının ölüm habe- rini alınca doğduğu kasabaya geri döner. Yönet- men: James Becket. Oyuncular: Esai Morales, Michael Ironside, Valentine Vargas. 21.30 / CINE5 / Buzuldan... Aynnta yanda İhtiras Rüzgâıian 21.50 Interstar Dram /7>i (Legends of the Fall) - Acımasız dünyadan v i ' ailesini korumayacahşan Ludlov», üçoğluy- la birlikte düzenli bir yaşam sürerken, güzel bir ka- dın aralanna katılır. Evin erkekleri aynı kadına aşık oluncatrajikolaylarmeydana gelir. Yön: Edward Zwick. Oyn: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond (1994 ABD, 134 dk). Bayıhnm Belaya 22.00 TGRT Macera ©(I Love Trouble) - Iki rakip gazetenin mu- habin olan Sabrina Peterson ve Peter Brac- ket'in arasmda geçen olaylann anlatıldığı filmin yönetmenliğini Charles Shyer üstlenmiş. Oyn: Ju- lia Roberts, Nick Nolte (1994 ABD, 123 dk). 23.00 / Kanal Aynnt yanda Ölûmsüz Aşk 24.00 ctv Duygusal /77s (1 Love You to Death) - Richard ve Marion'un VÖ' evlilikleri, Richard'ın çocuk istemesi ve buko- nuda eşine baskı yapmasıyla tehlikeye girer. Evi terk ederek bir arkadaşının yanında kalmaya baş- layan Marion"un, intihara teşebbüs etmesiyle olay- lar gelişir. Yönetmen: Pierre Joassin. Oyuncular: Robin Renucci, Florence Pernel. Ucuz Roman 00.20 TRT 1 Macera <O> (P"İP Fiction) - tki garip kişi bir restoranda ^İ2' soygun hazırlıgında, iki acımasız katil Vincent Vega ile Jules gizemli bir valizi geri alıyorlar ve kanlı otomobillerini Wolfun yardımıyla temizli- yorlar: bu arada yollan iki garip kişinin soygun ya- pacağı restorana düşüyor. Yön: Quentin Taranti- no. Oyn: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman. Bruce Willis (1994 ABD. 154 dk) 00.30 / l.star / Beyoğiu... Ayrıntı yanda Çıplak Ayaklu. 02.00 Kanal D Dram (The Barefoot Contessa) - Yönetmen Harry Davves, bir gece kulübünde dans eden güzel Maria'dan çok etkilenerek onu Roma'ya götürüp ünlü bir yıldız yapmaya karar verir. Şöhretin ba- samaklannı hızla tırmanarakyıldız olan Maria, bu- na karşm mutluluğu yakalayamaz. Yön: Joseph L. Mankiewicz. Oyn: Humphrey Bogart, Ava Gard- ner, Edmond O'Brien (1954 ABD. 128 dk). Izleyin Orta Değmez Q Yabancı O Yerli RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN ziğin Öyküsü (Arzu Haksun) 15.30 Pop Klasik 16.00 KırkAm- bar (Selim lleri) 18.00 Noktürn (Erhan Tıra- şın) 19.30 Damdaki Kemancı - Tekrar (Ci- han Demirci) 21.30 in- sana Yolculuk - Tek- rar (Nebil Özgentürk) 22.30 Müzik Pazarı. Tel: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719 G \ HADVO |J Cumhuriyet /1O7.4 07.00 Sabahın Rengi 09.00 Alaturka Sevda- lar - Tekrar (Aylin Şen- ğün) 10.00 SanBisik- let (Özgür Özbakır) H.OOHekimGözüyle (Rrfat Yücel-OkanFa- lay) 12.00 Yönetimve Degerterimiz (Ferudua Kandemır) 13.30 Mü- •k Saaf 13.OO'te ve 18.00'de ana haber bül- teni yayına girecektir... • 11.00 Hekim Gözüyle: Programın bu hafta- ki bölümüne konuk olarak psıkıyatrist Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu katılıyor. Yapımda, deprem panığının nedenleri, korunma yollan ve sonuç- ları değerlendırilıyor. • 12.00 Yönetim ve Değerlerimiz: Sismolog Nusret Sancaklı'nın konuk olduğu program- da, deprem ve korunma bilınci işleniyor. • 13.30 Müziğin Öyküsü: Yapımda, Rus, Ma- car ve Bulgar geleneksel şarkılarına yer veriliyor. • 18.00 Noktürn: Yapımda, Yalçın Tura'nın keman ve piyano için "Üç Valsi", Ludvving Van Beethoven ın Op.37 C minör 3 numaralı Piya- no Konçertosu ve Sultan Hacıbeyov un "Ker- van" senfonik eseri yer alıyor. NTV 11.30 Gelişmeleriyle Kuzey Irak TV Servisi - " Ateş Çembe- ri"nin bu bölümünde. Kuzey Irak'taki gelişmelermasaya ya- tınlıyor. Ahu Özyurt ve Meh- met Binay'ın birlikte sunduk- lan programda, Mesut Barza- ni ve Celai Talabani'nin Tür- kiye'ye yaklaşımı ve Bağdat'a bakışlan ele alınacak. Yapıma konuk olarak Suri- yeli gazeteci, MBC Türkiye Temsilcisi Hüsnü Vlahallu Mi- mar Sinan Üniversitesi Mimar- lık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr Suphi Saatçi ve Irak Türk- menlerinden Dr. Nafi Demirci katılıyor. Programda "Barza- ni ve Talabani PKK'nin son durumu hakkında ne düşünü- yor", "Kuzey Irak'ta bağım- sız bir Kfirt devleti kurulacak mı" gibi sorulara yanıt aranıyor. tv8 19.05 Şair gözüyle Titanic gemisi TV Servisi - Şair- yazar Su- nay Akın'ın hazırlayıp sundu- ğu "Gezgin Korkuhık"ta, Ti- tanic gemisiyle ilgili bilgiler veriliyor. Sunay Akın'ın bu haftaki programı Bizans surla- nnda dolaşarak sunduğu yapı- mın konuğu ise yönetmen Mu- zafier Hiçdurmaz. Programın yapım ve yönetimini Seyhan Çifti üstleniyor TRT2 20.55 'Komedi' başlığıyla TV Servisi - Murat Gök- su'nun sunduğu "Sanattan Ke- sitler" programının bu bölü- münde "komedi" konusu işle- niyor. "Komik Kız" fılmin- den ve komedi yapımlanndan görüntülerin yer aldığı prog- ramda. Özlem Ersönmez ken- di sesi ve yorumuyla Cahit Ku- lebi'den şiirler seslendıriyor. Ünlü yazar Aziz Nesin'in öy- külerindenYücel Erten'in uyar- layıp yönettiği ''Azizname" ve Yilmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Sen Hiç Ateşböce- ği Gördfin mü" adlı oyunlar- dan göriintülerprogramın diğer bölümlerini oluşturuyor. Sh(mTV 24.00 'Sigortave sigortacılık' TV Servisi - Ekonomi-ma- gazın programı "KapitaK'in bu haftaki bölümünde "sigor- ta ve sigortacılık" konusu ış- lenıyor Emmanuel Chain'in sunduğu programda, sigorta ta- rifelerini belirleme kriterleri. geri ödeme biçimleri olumlu ve olumsuz yönleriyle incele- nerek, "Acaba sigortacılar müşteri bulabilmek için han- gi özel yöntemleri uyguluyor- lar", "Sigortacılar prim av- cıları mı" gibi sorulara yanıt aranıyor. Dünyayı tehdit eden silahlar TV Servisi - Üç ay önce sine- malarda gösterime giren "Buzul- dan Gelen Adam" bu akşam şif- reli kanalda ekrana geliyor. Av- rupa standartlanna göre hayli yük- sek birbütçeyle 60 günde çekilen fılm, Norveç asıllı yönetmen Ha- rald Znart'ın imzasını taşıyor. Özel efektleri tsveç film en- düstrisi tarafından gerçekleştirilen yapımın ilk seti Stockholm'de ku- ruldu. Rusya'ya ilişkîn bazı özel görüntükr de burada hazırlanan setlerde çekildi. Daha sonra Mos- CINE5 21.30 Buzuldan Gelen Adam - Commander Hamilton / Yönetmen: Harald Zvvarf Oyuncular: Peter Stor- mare, Lena Olin, Mark Hamill /1998 İsveç yapı- mı, 100 dakika. kova ve Fas'a giden ekip, bazı sahneler ıçin de Tunus ve Lib- ya"ya gitmek zorunda kaldı. Jan Guillou nun iki ayn kitabından uyarlanan filmin başrolünde, "Fargo" ve "Armageddon" gibi yapımlardan tanıdığımız Pe- ter Stormare oynuyor. "V'arolmanın Dayanılmaz Hanfliği" filmiyle hafizalara ka- zınan ve 1989'dan beri Isveç'te herhangi bir fılm çalışması gerçek- leştirmeyen Lena Olin ise bu ma- cerada Tessie rolünü üstleniyor. Filmin öyküsüne gelince... Rus- lar, Paris'i yerle bir edebilecek, Vv'ashington ya da New York'u ha- ritadan silebilecek kapasitede olan nükleer bir silahla dünyayı tehdit etmektedir. Komutan Carl Hamilton ve meslektaşı Anke, büyük kayıplar verilmeden önce silahı durdur- maya çalışırlar. Carl, silahın pe- şine düşerek Rusya, İsveç hatta Libya'ya kadar gider. En önemli görevi ise hayatta kalmak ve her şeyden daha çok değer verdiği sevgilisi Tessie'yi yaşananlardan uzak rutmaktır. Macera türünde- ki fılmlerden hoşlananlar için iyi seçim olabilır. Senaryosunu, Hollywood'un en fazla kazanan kalemlerinden Joe Eszterhasy'nin 'Temel tçgiidü'yle ünlenmeden önce yazdığı 'Bıçak Sırtı'nda, Jeff Bridges ve Glenn Close ikilisi rol alıyor. Avukatla katilzanlısının aşfa CUMHUR CANBAZOĞLU Kadın avukat Teddy Barnes (Close) iki cinayetle suçlanan Jack"i (Bridges) savunma görevi- ni üzerine almıştır. Sahildeki bir evde bulunan kurbanlar yayıncı- nın zengin kansı ile hizmetçisidir. Cinayetten geriye kalan ıpuçlan işin içınde bir psikopatın olduğu- nu göstermektedir. Evde hıçbir parmak izine de rastlanmamıştır. Politikaya girmeye hazırlanan bölge savcısı Tom Krasny (Log- gia) acele davranıp Jack'i suçlu Kanal D 23.00 Bıçak Sırti - Jagged Edge / Yönetmen: Richard Marquand / Senaryo: Joe Eszterhaz / Görüntü: Matthew F. Leonetti/ Müzik: John Barry / Oyn: Glenn Close, Jeff Bridges, Pe- ter Coyote, Robert Loggia, John Denher, Leigh Tylor- Young, Lance Henriksen /1985 ABD yapımı, 108 dakika. ilan ederek kamuoyunda puan top- lamayı düşünmüştür. Bu arada avukat Jack'e âşık olmuştur ve onun suçsuzluğuna inanmaktadır. Ancak arastırmayı derinleştir- dikçe kaTşısında beklemediği so- nuçlar belirmektedir... Holl^ood'un en fazla kaza- nan kalemlerinden Eszter- hasy'nin "Temel İçgüdü"yk ünlenmeden yazdığı senaryo, ölü- münden önce çektigi son fılmde Marquand a. gerilimle adalet dramının kesiştiği, Hitchcockva- ri bir konu sunmuş. Ancak Mar- quand, anlatımı ve gerilimi iyi tuttursa da, Hitchcock olmadığı için.birbaşyapıtyerine seyri he- yecan orta halli bir yapım çıkar- mış sonuçta. Adaletle ilgili bölümlerin çok klasik sahnelerle yorumlandığı fılmde yalnız Glenn Close ve Ro- bert Loggia (Filmle en iyi yar- dımcı erkek oyuncu Oscan'na aday gösterilmişti), "üç boyut- lu" bir oyunculuk yakalayabil- miş. Gecenin en isabetli seçim- lerinden biri... Beyoğiu kaçamağı tnterstar 00.30 TLRHAN GÜRK\N Geçimsiz kansından bıkıp ken- dıni Beyoğiu batakhanelenne atan bir memurun bir gecelik kaçanıak se- rüveninin öyküsü. "Beyoğlu'nun Arka Yakası". Şerif Gören'in yorumuyla Beyoğ- lu'nun gece yaşantısını alacakaran- lık bir fonda aşınlığa kaçan bir ger- çekçilik çabasıyla anlatan belgesel nitetikli "gece filmi** denemesi. Beyoğiu yaşantısı, meyhaneleri, fuhuş yuvalan, randevuevleri. sar- hoşlan, kaldınm yosmalan, muhab- bet tellallan, eşcinselleriyle denge- li ama soğuk ve sevgisiz verilmiş. Kansının huysuzluğundan bıkan memur Haydar (Tank Akan), ma- aşım aldığı gün kendini attiğı Beyoğ- Beyoğlu'nun Arka Yakası - Yön: Şerif Gören / Oyn: Tank Akan, Oya Aydoğan, Erdal Özyağ- cılar, Nalan Türkoğlu, Gökhan Mete, Yavuzer Çetînkaya / 1986 Uzman Film yapımı. lu'nda inanılmaz bir gece serüveni yaşar. Gençliğinde tarudığı Beyoğlu'nun arka yüzünü keşfeden Haydar, ya- n belgesel bir filmin çekimine de ta- nıkolur... İnterstar 12.00 Kıbns sorunu TV Servisi - Tartışma prog- ramı "KırmızıKoltuk'^a, Kıb- ns sorunu ele alınıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş'm konuk olduğu yapımı. Esen Ünür ve Feyzi Hepşen- kal birlikte sunuyor. NTV 12.05 Diyabetle ilgili bilgiler TV Servisi - Sağlık progra- mı "Çok Yaşa"yı Dr Dilek Salihoğlu sunuyor. Tıpta yaşa- nan son gelişmelerin ve sağlık sorunlannın konu edildiği prog- ramın bu haftaki bölümünde "Diyabet" konusu işleniyor. Prof. Dr. Hasan İlkova konuk olarak katıldığı programda, di- yabetle ilgili bilgiler veriyor. Ergenlik sivilceleri ve elektrik çarpması durumunda yapılma- sı gerekenler programın diger konulannı oluşturuyor. BRT 13.00 Kemal Demir 'Zirve'de TV Servisi - Canlı olarak yayımlanan "Zirve" progra- mına bu hafta Kızılay Genel Başkanı Kemal Demir konuk oluyor. Nazmi Bilgin'in sun- duğu programda, Marmara dep- reminde Kızılay'ın yetersiz kal- ması nedeniyle kamuoyunun hedefi olan Demir, kendisi ve başkanı olduğu kuruluşa yöne- lik eleştirilere yanıt verecek. Discoverv 20.00İ 'SonsuzBilim' TV Servisi - Belgesel prog- ram "Sonsuz Bilim"in bu haf- taki bölüm başlığı "Lzaydan Gelen Hayat". Programda, "dünyada hayatın nasıl baş- ladıgı" sorusuna yanıt aranıyor. TRT 2 21.25 'Suretteki Sır' TV Servisi - TRT 2 d e bu haftadan itibaren, onlarla birlik- te yaşarken farkına varmadığı- mız nesnelerin tanıtıldığı bel- gesel bir program başlıyor. Ya- pım ve yönetmenliğini İsmet Yaacı Emir'in üstlendiği "Su- retteki Sır" adlı belgeseli Ce- ren Soylu sunuyor. Her bölü- münde farklı bir nesnenin ele alınacağı yapımda ilk olarak "maske" tanıtılıyor. Can Yücel anılıyor TV Servisi - Kitap prog- ramı "Okudukça", yeni yayın döneminin ilk bölü- müyle ekranda. Turgay Kantürk'ün sunduğu ya- pımda ünlü şair Can Yücel anılıyor. Programın bu bö- lümünde Hulki Aktunç, Haydar Ergülen, Başar Sabuncu, Tomris Uyar ve Derya Köroğlu'nun, ünlü şairle ilgili anılanna yer ve- riliyor. Can Yücel'in kendi ağzindan "Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim" ad- lı şiirinin de yer alacağı programda, Fethi Naci'nin kitap eleştirileri, Cevat Ça- pan'ın şıir, yazmak ve oku- mak üzennehazırladığı bir bölüm ekrana geliyor. • TRT 2,15.00 Tv PROGRAMLARI ™uT"| 10.10 Dizi: Aıle Dostu Felix 11.05 Pazar Pano- I I r a m a (Canlı) 13.15 Halit Kıvanç ve Konuklan » J 14.05 Pazar Konsen 15.00 Magazin Bültenı 15.30 Yerti Film: Sezercik Aslan Parçası 17.00 Tur- kıye2. ügı Futbol Karşılaşması: Karşıyaka - Aydın (Can- lı) 18.55 Türk Sılahlı Kuvvetler Saatı 19.50 Spor Gün- demi 20.00 Haberter 21.00 Yabancı Film: İntikam Uğ- rurva 22.35 Spor Stüdyosu (Canlı) 23.35 Belgesel Gı- zemlı Okyanuslar 00.05 Haberler 00.20 Yabancı Film: Ucuz Roman 02.40 Klıpler 03.10 Yabancı Film: Küs- kün Babanın Eşsizleri 05.10 Felix (0 312 428 22 30). 10.35 Kardelen 11.05 Meraklısı Için 12.00 Di- zı: Rüzgânn Önürtde 13.05 Dizı: Ayna İçınde Ayna 13.35 Ege Denizı'nin İki Yakasından in- san Manzaraları 15.00 Okudukça 15.30 Belgesel-. Vah- şi Yaşam Özel 16.20 Dızi: Kırmızı Alarm 17.10 Belge- sel: Resım Sevinci 18^0 Belgesel: Bir Mekân BinbirTaş 18.45 Halil Inalcık'la Sözlü Tanh 19.45 Müzik Korido- ru 20.55 Sanattan Kesitler 21^5 Belgesel: Surettekı Sır 22.30 Fasl-ı Muhabbet (0 212 259 72 75) 10.30 Pimpa 11.25 Yabancı Film 13.00 Sırk Yaşamı 13.45 Müzik: Integral 14.20 Yaban- cı Film: Hayatın Renkleri 15.40 Müzik 16.00 Dünya Grekoromen Gureş Şampıyonası (Canlı) 18.00 Fenerbahçe - Galatasaray Cumhurbaşkanlığı Kupası Bayanlar Basketbol Karşılaşması (Canlı) 20.00 Pla) Vo- leytx>lu 20.30 Gezelim Görelım 21.15 Dünya Grekoro- men Güreş Şamp. (Tekrar) 23.10 Brooklyn Sokakları. 08.30 Devlet Klasik Türk MDziği Korolan 09.10 Beraber ve Solo Türküler 09.40 Amator Koro- lar 10.10 Konser 11.25 Bir Solist 12.10 Dağar- cık 13.10 Bir Solist 13.25 Konser 14.20 At Yarışları 18.05 Bir Dılden Bir Telden 19.25 Fasıl 20.25 Turkü Turkü Türkiyem 21.40 Besteci Özel Prograrrn. 10.15 Dizi: Tersıne Akan Nerıir 11.05 Pazar Pa- norama 13.00 Haberler 13.15 Halit Kıvanç ve Konukları 14.10 Gezelim Gorelım 15.00 Yerli Film: Ne Umduk Ne Bulduk 16.30 Belgesel. Kelebek- ler Vadisi 17.00 Turkıye 2. Lıgi Futbol Karşılaşması: Karşıyaka- Aydın (Canlı) 18.50 Almanya'dan 20.00Ha- berler 21.00 Yerli Film: Hepsi Bir Düştü 22.35 Spor Stüdyosu 23.35 Belgesel: Anadolu Manastırları 00.50 Yerli Film: SeherVakti 02.10 Belgesel: Fırat'ın Türkü- su 02.40 Yerli Film: Bütün Kuşlar Vefasız. 10.30Yabancı Fılm: Trampet Sesteri 12.45 GenişAçı 14.00Belgesei. PeterSellers 15.10 Yabancı Film: Don Santos'un Kayıp Ha- zinesi 17.10 Gorünmeyen Adam 18.00 Yaşanmış Öy- küler 18.30 20. Yüzyılın Büyük Olayları 20.35 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Hayatın Çıkışlan 23.30 Yaban- cı Film: 8. Henry'nin Özel Yaşamı (0 212 502 98 02). 09.00 Çocuk Kulubu 10X10 Çızgı Fılm: Casper 10.30 Çızgi Fılm: Richie Rich 11.00Çızgı Fılm: Polıs Akademi- si 11.30 Taş Devrı 12.00 Bir Sev- da Masalı ffekrar) 12.50 Tatil Yo- lu 13.00 Zırvedekı On 14.10 Tar- zan 15.00 Dızı. Akasya Pasajı 16.00 Dızı: Yalan 17.00 Pazar Magazin 18.30 Çocuktan Al Ha- ben 19.30 Haber Bülteni 20.40 Yabancı Film: Gladyatör 22.30 Ve Gool 23.00 Yabancı Film: Bı- çak Sırtı 01 .00 Haber Saatı 01.10 Dızı. Kara Şarnn 02.00 Yabancı Fılm: Çıplak Ayaklı Korrtes 04.00 Türk Sanat Müzığı 05.00 Sıga- ranınZarariarı (02722155) 11). — i _ _ 08.10CizgiFilm.su- 3 ¥ V per Fare 09.00 Tele- * * * w tubbıes 09.30 Dıs- ney's Magic Englısh 10.20 Dızı: Lassıe 11.00 Harıka Pazar 13.00 Gün Ortası 13.35 Baş Tacı 14.20 Dızr Sabnna 14.50 Yerli Film: Başa Gelen Çekilir 16.30 Belge- sel: Yıldızlar 17.10 Yerii Film: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Maç Saatı 21.00 Yabancı Film: Ölüm Kavşağı 22.50 Bızim Stadyum 00.20 Gece Haberleri 00.40 Bir Yudum insan 01.40 Ha- bercı 02.30 Sabah Adventure Club 03.10 Bam Telı 04.00 Ge- cenin içinden (0212 655 00 00). 07.30 Show Başlıyor: Herkül, Hayal Dünya- sına Yolculuk, Kral Midas, Küçük Midılli, X - Men 10. 00 Yerli Film: Hmç 12.00 İlk On 12.45 Bız Bıze 13.30 Ekomaga- zın 14.15Yabancı Film: Biyonik Asker 16.15 Yerii Film: Hama- ma GirenTerter 18.00Yerii Film: Yalancı 20.00 Show Haber 21. 00 Maraton 23.00 Dizı: Gizlı Gö- rev 24.00 Kapital 01.00 Haber Hattı 01Jw Yabancı Fılm: Glad- yatör Polis 03.00 Show Haber (Tekrar) 05.00Yabancı Film: Şey- tan Gezegeni (0 212 286 35 35). ^ . ,„ ^ 08.30 Dünya Gö- Şs~ " züyle Anadolu 09. ~ 20 Basın Özeti 09. 30 Sevgı İle 10.05 Imleç 10.30 Dünyada Ekonomı 11.30 Ateş Çemben 12.05 Çok Yaşa 12.40 Lifestyle 13.10 Italya Lıgı'nden Özetler 14.00 Haberler 14.10 Bas- ketbol Panorama 14.50 Formu- la 1: Avrupa Grand Prix'i (Canlı) 17.10 Motorspor 18.00 Haber- leriaiOAvrupa'dan Futbol19.05 Dünyada Bugün 19.30 Belgesel: Buluşlar 20.00 Haber 20 20.40 Spor 21.05 Belgesel Leonardo 22.05 Krıtik (Tekrar) 23.00 24 Sa- at 23.40 Spor 00.05 Belgesel: Büyük Macera (0272 286 36 36/ 09.30 Yerli Film: Posta- cı Kapıyı Arasıra Çalar 11.00 Pazar Ekspres 12. 00 Kırmızı Koltuk 13.10 Motor Sporlan Dünyası 14.00 Yerii Fılm: Fakir ve Zengin 15.30 Çat Kapı 16.20 Yerii Film: Unutulmayan- lar 18.00 Yerii Film: Gittiğin O Gün 19.30StarHaber2a30 Spor Ekstra 20.40 Bir Demet Tıyatro 21.50 Yabancı Fılm: İhtiras Rüz- gârtan 23.50 Gece Hattı 00.20 Spor 00.30 Yerli Film: Beyoğ- lu'nun Arka Yakası 03.00 Şaha- ne Nağmeler04.00 Müzik 05.00 Dızı: Evdekıler (0 212448 8000). 0*-» 06.30 Haberler 09.30 ICta oto Magazin 10.00 Başbaşa 12.00 Haber- ler 13.00 Yeni Vatan 14.00 8 Gün 15.00 Dızi: Uzay Yolu 16.00 Dizı: Acil Servis 17.00 Haberter 18.00 Dizi Eltiler 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 21.00 Öykunün Öy- külerı 22.00 Yabancı Film: Ba- yılırım Belaya 24.00.Haberler 01.00 Yabancı Film: Öldürûcü Güç (0 212 652 25 60). p 07.00 Yabancı Film: Sirk 08.15 Yabancı Fılm: JT\ Sabah Zaferi 09.45Yerii Fılm: Çopçatan 11.35 * ^ * Pazar Keyfi 13.00 Haberler 13.30 Kadınlar Ku- lübü 14^0 Dizı: Hollı ve Mack 15.15 Yerii Film: Can Dostlar 17.00 Haberler 17.30 Pazar Sokağı 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Haydı Maça 21.30 Yabancı Film: Son Güneyli Dulun Anılan 00.45 Gece Haben 01.15 Dızı: Hollı ve Mack (Tekrar) 02.00 Ana Haber 03.30 Ya- bancı Film: Sabah Zaferi fTekrar) (0 212 284 37 50). 08.05 Belgesel: lllüzyon Ustalan 09.05 Mu- citler 10.05 Yüz Yüze 11.05 Kahve Molası 11.35Spor Manşet 12.15Bızden Biri 13.05 Belgesel: Sadık Dostlarımız 14.05 Ahmet Oktay'ın Def- teri 15.05 E.T 15.30 Borsada Geçen Hafta 16.05 Se- yahatname 17.05 Hobi 17.20 Yolculuk 18.05 Melıh Ki- bar'la Müzik 19.05 Gezgin Korkuluk 19.30 Yeşıl Pasa- port 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Süreç 22.05 Spor- yum 23.05 Süha Arın Belgesellerı 00.30 Gezgin Korku- luk 01.05 Hobı 01.20 Yeşıl Pasaport (0 212 288 51 52). 08.20 Çizgi Film: Cici Kız 08.40 Çizgi Film: Sihirli Şövatyeler 09.10 Çizgi Film: Lady Lynn. 09.30 Pışıre Taşıra 10.30 Yabancı Film: Bitmeyen Öykü 312.30 Dizı: Küçük Orman 13.00 Nazmı Bılgın'le Zırve 14.10 Remiks 15.10 Çizgi Film: Cıcı Kız 15.30 Çizgi Film. Sıhırlı Şövalyeler 16.10Teber ile Muteber 17.00 Kanzma 18.10 Otoloji 18.40 Dizı: Hollyvvood'da Safari 19.30 Haber 20.30 Nazmi Bilgin'le Zirve 21.30 Yabancı Film: Büyük Hesaplaşma 23.20 Spor Expres 00.10 Haberter (0 212 313 50 00). 06.50 Çizgi Film: Dennıs & Gnasher 07.25 Çizgi Film: Yeşil Dev 07.50 Yabancı Film: Maymun Aklı 09.20 Cine Sinema (Şrtres- ziz) 09.50 Yabancı Film: Kınk Kalpler Lokantası 11.45 Yabancı Film: Beyaz Öfke (Altyazılı) 13.15 Yabancı Film: Ölüler 14.50 Belgesel: Orlando - Florida 15.40Kame- ra Arkası: Space Jam (Şifresiz) 16.00 Basketbol: Tür- kiye 1. Basketbol ügı Efes Pılsen - Tofaş Karşılaşması (Canlı-Şifresız) 17.30 Yabancı Film. Rakıp Dostlar19.15 Yabancı Fılm: KomploTeorisi 21.30 Yabancı Film: Bu- zuldan Gelen Adam 23.15 CİNE 5'te Bu Hafta (Şifre- siz) 23.25 Yabancı Film: Çıplak Tango (Altyazılı) 01.00 Yabancı Fılm: Srfır Noktası 02.35 Bir Oda Hızmetçisi- nin Sırları 04.20 Yılın Playmate'ı (0212 225 55 55f 08.00 Klıpler 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Cümbüş 11.00 Sine - Top 12.00 Söz Esna- fın 13.30 Müzik Hattı 14.30 Polrtika Günlü- ğü 16.00 Rumeli Rüzgân 17.30 Betgesel 18.30 Dızi: Bir Kadın Bir Yaşam 19.30 Flash Haber 20.00 Top 10 20.30 Yabancı Film: Şantaj 22.00 Flash Gündem 23.30 Ya- bancı Film: Kötü Alışkanlıklar 01.00 Sizın Için Seçtik- lerımız 02.00 Belgesel (0 272 256 82 82). °S-00 Gezgınler 09.00 Us- huaia 10.00 Yalnız Geze- gen 11.00 Gızemli Okya- nuslar 12.00 Zıplat 12.30 Bılım Ötesi 13.00 Macera Peşınde 14.00 Kanatlar 15.00 Ekınoks 16.00 Gezgınler 17.00 Ushuaıa 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vahşi Doğa 20.00 Sonsuz Bılım 21.00 Dıscovery Vıtnnı 22.00 Dıscovery Pro- filı 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). Uctv 08.30 Aerobik 09.50 Dizi: Sokak Çocuk- lan 10.30 Dizi: Sokak Kanunu 11.30 Yabancı Film: Sevgili Sekreterim 13.15 Çıkar Yol 13.25 Us- taca Yaşamak 14.50 Klasik Müzik 15.10 Çızgi Film 16.00 Dızı: Ünıversıte Hasta- nesi 17.00 Rock Statıon 17.50 Yaban- cı Film: Yalnız Müzisyen 19.30Ana Ha- ber Bülteni 20.10 Dizı: Sokak Kanunu 21.10 Hollywood Yıldızlan 21.40 Ya- bancı Fılm: Vtfilly Nerede 23.00 Dızi: Ask Tutsaklan 24.00 Yabancı Film: Ölüm- süz Aşk (0 212 282 36 00). 08.00 Belgesel: Su Dünyası 09.00 Yabancı Film: David'in Annesi 11.00 Belgesel: Zoriu Yaşam 15.00 Yabancı Film: Altı Hafta 17.00 Yabancı Film: Storm and Sorrow 19.00 Ingılız Demıryolları 20.00 Yabancı Film: Rosvvell 22.00 Yabancı Film: Chains of Gold 24.00 Dünya Usteleri 00.30 Yabancı Fılm: Son Hasat (0 212 282 57 00). 09.15 Müzik Rüzgân 10.15 Dünyanın Sporu 11.15 Paranın Nabzı 1İ15 Stüdyoda Buluşa- lım 14.15Yeşil Bir Dünya 15.15 Dünya Dönüyor 16.15 Golf 18.00 Dün- ya Haberten 18.15 Hayatın içinden ia30 Sinema 19.00 Rota 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Renkli Hayatlar 22.15 Stüdyoda Buluşalım (0 212 285 43 00). 08.30 Gülşah 11.00 Top 20 14.00 Gülşah 15.00 Sanem 16.00 Number One News 16.15 Klıp 17.00 Top 1018. 00 Specıal VVeekend 19.00 Yunus 21.00 Number One Classıcs 23.00 Geyık Par- kı 01.00 Dance Zone 01.45 Türk Halk Muzığı 05.00 Trafık (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog