Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

26 EYLÜL1999 PA2AR CUMHURİYET SAYFA EKONOM / YATIRIMCIREHBERI 13 Cumhuriyet Altını (tnn TL) »4.60024.600 24.600 27 Ağ. 3Eyl lOEyl 17Eyf Z4Eyl Doiar (serbest pıyasa satış) 459.200 461300 452.700, 445.700 439.400 _J I 1 l_ 16 Ağ 27 Ağ 3 Eyl 10Eyl 17£yl 24Eyt Mark (serbest pıyasa satış) 242.400 238.400 S~^ 238.400 242.800 — ^ " ^ ^ 246.600 M.OOO^^D ı 27AÖ- 3Ey) 10Ey( »?Ey! 24Eyl 74 ru74 16 Ağ Gecelrk faizler{%) •fj*tntertank «O»r?epo 27 Ağ 3Eyl 74 66 lOEyf 17Eyl 73 70 24Eyl 5787 * Borsanın 6178 seyn ^ 6ie 6179 16Ağ 27Ağ. 3Ey< 10Ey1 17Eyl 24Eyl BORSADA CEÇEN HAFTA Mtntal Kıynat Adana Çım A Adana çım 8 Adana Çım C AdetKaternc AlyonÇam AkYat O t AkalTakstıl Akbanfc Akçansa Akın Tekstn Aksa Aksıgotta Aksulplıfc Aktıf Fınans Alarko Carne Alarko 3MVO Alarko Hcrid A.Te4etas Alfa Menkul O Altematıf YO Altematıf B AMnyıkte AnadduBıra AnadoluCam AnadokjGıda Anadl tsuzu A.DOİU SİQ ApefcsOısT Arat Tekstıl ArçeMı Ar5an Tekstıl A«Msan AtaYabnm AttantBYO ABasYato AvnsyaYO Aygaz Bagta» BafcAtnbalaj Banvrt BabÇmerrto BayraMıB BefcoElefct BeraanTeks Bırfık M»ıs 6oftj Çırnento Bcfova Yapı Bofusan Borusan Yat Boscn Fnen S Bossa Brisa eSHProfilo Bumarang GurovMc BurttÇim. Ceylan Gryim CUSıgorta Çarsı ÇBS Boya S ÇSS Pnnt*ş ÇttUht H S ÇslHc Haiat Çarötaf Çebk ÇimtTeton Çımsntaş Çımsa Oemısas Oökürr DBrrnrYo Demrtjanfc Cfemzlı Cam Denmod Oeva Mokfang DışGank Otas Dogan DoganHotd Doğan YaymH Ecz Bası llaç Ecz Başı Yap EczBası Y O EczBapYat EfesHokSng Ege&rac*. EgeEndustn EpeGubre Ego Profil Ege Seramik |geptaM EOSGMenkul Emek Elektnk Emınış A/nb Enka HokJıng Erbosan Ercryas Btra Ereöh D Ç Esbank Esem Spor G Evren Yat O Factofmans Fenrs AlOmı FkiansF K Fftwn>Y O Finansbank FM \irrm Ptst Ford Otosan Fngo Pak Garantı Bank Ganıntı Y O OedjkYaLOrt Osdtzlpfifc Oentas OtobâlMenD GlobalYatO GOHasÇim aobmFabr Gümüasuyu H Ounojsigor GuneyBıra Naznedar Tu Hektas Humyet Isıkl-Afnbalaj kteş IhtesEvAI IhlasFrans IhtasHokt Ifct F Ktr Irttema işBankas, A IşBankssı B I9 Btflfcası C IşSank KU Is Yatınm krr.rO Ç Izocam Kaplamin Kar<Jemr(A» Kartem» (B) Kardemır(D) KarsuTakstD Kartonsan Kav Kelebek Mob KantOıda Karevıtas KHmssan Konfrut&cS KonttBk» Konya Çım KordH KrtstalKola KOtanyaPv UMaKâdHa MafcinaTakvn MardmÇim MarM Mannans A.Y M UartıOtal Mantfıall MeOya HoM Meges Boys Mensa Mensu Mertco Gıda Meterrteks Mıgros MıfTıyat G Mılpa Mudumu Tavuk M Yılmaz Yat Mutlu At<u Net Hoklıng ^4etTuriIm Netas Okan TekstM Olmuksa Osmant GMYO Otokar OysaNığde 02 Fınans F ParkTeksJıl Parsan Pastav-jlla Penguen Gıda Petkım Petrol Ofısı Pmar et PnarSu PravSOt PlnarUn Pimas Pıre«ı Kablo Rant Fın Kîr Ray Sıgorta SabahPazar SabahYayn SabancıHoU 3arfc&jysan Sasa «slçuk Gıda )«rve Kırtası ><3ktaş »onmez Flam Pamuklu ^kert)anfc şe C a m Kalk nma 6 aç Yat Ort ans3$ MKonserve skstıtoank îzsan re Kutsan )/aş Oto T >faş Oto F >prak Factor prak Fm K tpraKbank KyaCam •nstOrHH K B borg kaş 'cas Pctr oraş ( Y 1 Konfeks 3Ş UçaKS ık Serannık x Makma 11 Tanm re Çımento 1) PınK rf C3M Y O ı> Yat O ko Tekstü et rk Yat tei 19 Kagıt BCJıKoray BdıYO Kredı B Irbank ş (Jıttn >İU>n(«M) 29982 89826 294934 10710 12S8 34075 23800 2O5322O 179616 26361 161609 238295 123373 668 96120 5S2O89 28O531 235659 18381 8014 637325 77088 96847 871734 26C971 55446 127258 2146S 12987 154498 100711 109283 266 6730 6389 1321 41663 81086 626398 44O33 13163 49583 1012282 414486 1169 177675 30323 6790 67895 2346 1761198 105176 2810 21633 8154 2579 3S894 10347 49742 54611 14656 6529 366O34 767946 15O86 4936 208466 1743378 72593 71571 287886 21177 15535 606224 311175 170362 2167788 S9766O3 299797 5O93O1 4O2297 16934 2368672 1133526 11466 25157 93O9S 5538 239204 46514 481674 659500 831429 656544 4083 42333 34647 456517 1568391 7862 6O226 16485 49373 5314 2S588 • 129236 2270748 2415 358069 597214 3994270 60591 971 30670 6214S 1050957 5490 25651 8O562 133328 233100 35547 4O03 83610 320346 2454259 56745 17773 45167 728767 732323 246373 223544 0 100 244 17458O9 0004 343104 820492 438357 5653 709954 836875 1710558 16348 2291 58674O 15539 3267 112679 104088 41536 250523 71480 16417 11139 337937 124331 31223 17183 2488590 232038 20940 6388 87779 3615 2473262 3725 43910 27476 36653 20482 585081 1988644 267037 5634 117140 5246914 1106872 20973O 173848 7793 3107008 62900 74781 15217 1949S9 483079 26894 155374 112OO57 39643 12O463 109146 101133 7755 136088 6125 753O6 23883 33556 1835222 724749 188588 145895 36165 1S54O6 15864 1470 2027 12047 306528 7656 6517 164168 274987 3335O0 31210 432109 2170 51O4S 6125665 143391 85401 68026 66131 244O774 78074 4976 84984 97649 540624 308804 3311 1265 15877 46368 694O9O 126812 598509 211692 1O4142 259802 30140 74801 194084 269795 523862 93583 1573244 15127O 66O46O 5234O 118547 Kjpaıtll Fryatı 9500 4350 1125 16O00 67O00 1275 4100 7000 6400 435O 9700 13500 1675 425O 27000 6900 115O0 315OO 1850 1425 11O0 59O0 5200 2950 4150 120O0 2375 63OO 16500 16OO0 7900 155OO 1950 1000 103O 1525 410OO 13750 20250 40000 11750 9100 4ZS0 3750 2225 3450 1S5O0 16250 5100 610000 1725 125OO 20S00 780 425O 19500 4200 3250 18O00 3200 18SO0 435O0 83O0 1725 5400 14000 5900 810 2900 1150 1950 115O0 4150 230O 1925 200O0 6700 1975 4850 6100 8400 860 285O 4450 15250 15500 4250 12250 1100 69OO 1475 3050 2750 3900 6900 91000 6700 1O5O0 10500 7 7 0 7700 990 89O 11750 1225 1125 1575 17500 6600 3350 3400 1175 1825 39000 7100 6 3 0 1020 5700 64O0 66O0 870 1375 17500 2550 1275 36O0 14500 34OO0 62O0 1450 12750 8 4 0 11750 10710 920000 8600 370000 1175 1375 4550 1900 870 600 1225 29SO 17000 3100 3900 8100 3500 25000 440O0 45000 1850 17750 7100 7500 9300 6100 2150 6 4 0 59O0 13250 4200 670 16750 1600 2960 2700 5200 2400 20SOO0 2000 4250 13750 720 S400 1050 1475 16250 830 7100 1050 190O0 7900 970 89O 4200 89O0 3850 7000 167500 3500 5700 8000 23750 4800 22000 720 4450 1175 12750 5300 9700 4250 2325 1675 5800 76O0 2700 4900 33000 1025 41000 5200 2475 17S0 3900 7500 23250 1900 1150 1625 1400 56O0 640 1275 49O0 4200 9000 3OO00 16750 18500 375000 6700 285O0 2175 2550 890 3200 3550 2450 15750 660 57000 4550 2100 800 63OO 5200 850 4400 11500 Hatlalık r«u« 0 0 0 2 3 5 0 0 0 8 47 0 0 0 8 51 1 23 2 78 3 0 3 1 14 1548 0 O 0 9 8 4 1 19 5 8 8 1 47 2 13 0 0 0 1385 3 6 4 0 0 0 1 72 1O34 1 72 2 3 5 0 0 0 5 5 6 3.28 40 43 0 0 0 3 9 5 3 3 3 1 27 0 0 0 3 0 0 -4 69 2 3 8 1 79 26 56 5 26 7 87 25 96 1 19 11 94 3 49 1 43 1 50 6 5 6 3 7 7 17 31 6 15 6 38 2 3 8 11 43 6 25 -3 70 1 18 1 52 1 37 8 47 7 25 0 0 0 5 0 6 1554 1 82 3 70 1 67 6 58 8 41 2 13 2 5 0 2 22 3 75 -4 17 1 32 1011 1 47 S33 1 04 3 17 000 7 50 7 55 -4 30 3 17 12 73 1 19 16 67 2 3 3 15 00 1 67 1 61 000 1304 18 97 1 09 1754 0O0 0 0 0 1.28 2 67 -1 00 14 10 2 0 8 2 0 0 2 27 , 7,35 12 90 1 49 20 24 1 49 4 4 4 1 39 4 0 0 7 5 8 0 0 0 2 0 0 1 72 1 54 1 49 11 54 0 0 0 7 89 0 0 0 4 0 8 -6 49 3 57 3 0 3 6 9 0 7 41 1591 1 20 21 13 0 0 9 3 37 6 17 10 45 0 0 0 1 79 7 0 6 3 8 0 10 13 5 26 6 52 1 72 0 0 0 1 59 18 18 0OO 0 0 0 1 01 1 12 1 10 2 78 4 41 0 O 0 2 74 3 13 1091 1 15 6 67 1 67 0 0 0 0 0 0 A 69 -4 29 0 0 0 5 3 6 0 0 0 3 7 0 5 4 9 1 J 0 -5 88 -5 56 5 77 O 0 0 25 49 19 32 5 3 6 3 1 7 10 67 7 58 11 70 2 5 6 1 25 102 1 11 0 0 0 -220 4 0 5 1 45 1 52 0 0 0 9 62 2 5 6 6 74 -6 80 7 32 4 3S 909 3 26 9 30 1 92 3 92 1 02 1 16 5 10 9 8 4 5 45 2 70 BOO 2 0 0 5 71 3 5 4 0 0 0 1 89 000 294 1 30 3 8 5 6 9 0 2 70 6 9 8 1 56 1 75 3 45 16 36 0 0 0 2 97 3 4 5 2 17 1 69 3 0 8 1 33 2 74 6 35 0 0 0 7 41 0OO 8 5 4 1 59 10 94 2 0 0 3 0 8 7 0 4 1 72 -4 21 2 3 3 3 9 O 3 08 5 05 2 3 0 3 3 0 26 37 rıiı* YfaH 207 03 109 66 84 07 97 70 11791 23 88 74 47 121 09 150 00 145 07 155 26 187.24 60 22 169 84 94 67 133 11 260 47 143 02 15 63 103 57 47 11 60 76 81 82 198 50 58 71 39 56 32 87 30 77 77 42 216 48 128 99 259 23 1 3 0 96 08 74 58 17 57 99 05 14 00 261 61 100 82 93 60 343 82 53 61 92 31 21 92 239 73 229 90 100 58 70 00 93 65 130 15 87 04 202 54 59 18 21 25 21059 1053 47 73 3S85 0 0 0 37 04 19 44 83 66 55 90 57 14 133 33 228 00 2 5 3 27 45 -49 45 98 91 50 63 62 76 53 33 109 24 143 14 2O4 55 11602 76 36 77 45 102 41 -20 00 11621 89 67 87 96 25 22 20 13 130 15 26 44 58 62 -45 19 5 16 62 12 74 60 46 81 200 00 109 38 100O0 450 00 -4 94 81 18 47 76 13 17 102 59 68 00 58 45 57 50 1435 120 00 280 68 126 67 23 68 46 00 97 53 100 00 8 6 2 17 24 44 57 54 77 71 50 31 82 50 68 43 84 8 2 6 23 41 52 92 109 53 20 00 34 O4 18 37 99 22 4 91 144 79 76 67 203 89 130 79 107 38 58 33 175 00 161 77 1 8 9 42 62 1765 34 62 56 41 66 36 165 00 41 96 355 86 1 41 81 93 60 71 228 00 10 84 33 02 52 85 116 29 1772 1509 45 76 12.28 137 77 107 03 1063 7 59 86 89 76 00 11 94 22 73 30 00 -45 81 96 19 63 22 426 76 88 36 41 18 66 75 2 9 4 -40 40 182 50 45 61 75 31 16 66 137 11 135 74 24 55 25 35 37 70 20.27 40 00 91 58 1021 66 92 21 58 33 242 17 32 00 141 67 91 67 39 81 26 32 20 97 14 37 163 92 5O55 417 33 332 68 106 99 61 39 28 89 49 02 94 11 126 91 59 04 1536 290 48 23 36 41 43 118 74 59 18 137 50 152 72 75 09 37 66 3O 20 65 54 156 51 43 75 43 75 11758 25 01 105 75 11745 100 60 85 00 8 5 0 2O 24 50 33 6 10 1S8 53 3 6 6 64 92 196 81 45 95 57 50 50 00 119 23 21 33 150 75 40 35 21068 52 67 8 6 0 a 10 187 07 Spekülatörlerin ellerinde yüklü miktarda hisse olması borsada düşüşü engelledi Umııllar ABD gezisınde TAR1KYILMAZ Sıkışık bırseyırızleyen Is- tanbu) Menkul Kıymetler Borsasf nda umutlar Baş- bakan Bülent Ecevit'ın ge- zısine baglandı Ellennde yüklü mıktar- da hısse senedı olması ne- denıyle endeksın gevşeme- sıne ızm vermeyen spekû- latorler, ABD gezısınden maddı destek bulunrnası beklentısını kullanıyorlar Hafta boyunca 6000-6200 puan arasında sıkışan en- deks haftayı yuzde 0 22 ora- runda değer artışıyla tamam- larken, en ıyı getınyı yüz- de 5 51 'hk pnmle tamam- ladı Yatırım araçlarımn haftalık getirisi (%) Faızter, net ve donem sonu darak hesaplanmıştır Repo faızlen, İMKB venlendır Dövız ve a/tın, serbest pıyasa fıyatıdır Hafta boyunca 6000-6200 puan bandında dalgalanan bıieşık en- deks, rekorunu 6252 puana taşıma- sına karşın bu duzeyde tutunama- dı 6200 puanın uzenne çıktığında satışlar gelen borsada spekulator- lerendeksın 6000 puanın altına duş- mesınıde engelledi "MaMayaka- lanan" spekulatorier pıyasada az miktarda bulunan hısse senetlenn- de yaptıklan ışlemlerle kontrolu el- de tutarken yabancılann ışlem yap- maması önemh bırdezavantaj ola- rak yorumlanıvor Butun umutlannı Başbakan Ece- vit ve Ekonomıden Sorumlu Dev- let Bakanı RecepÖnal'ın ABD te- maslanna bağlayan büyuk oyuncu- Jann, bu temaslarsonunda IMF ıle bırstand-by anjaşmasının ımzalan- masına, ardından yurtdışından ta- ze para gınşı yaşanacagına ılışkın bekJentılen kullanması bekJenıyor Bu arada yabancı yatınmcılann 2000 yılı sorununu halletmekte ya- vaş davranması nedenıyle Türkı- ye'ye gelmekte tereddûtlu oldukJa- n, bu nedenle Jasa vadede yurtdı- şından taze para gınşmın zor oldu- gu yorumlan da pıyasada yapıh- yor Teknık olarak ıse 6200 puanı a§- makta zorlanan endeksın bu hafta gelecek haberlerle hacım destek- ledığı takdırde 6500 puana (1 4 cent) kadar yukselebıleceğı, ancak dolarbazında bu dûzeyın gûçlu bır dırenç noktası olduğu befırtılıyor 6000 puanın altına ınıldıgı takdır- de de 5900 puan duzeyının satış ıçrn ıyı nokta olduğu konuşuluyor Para piyasası sakin Ikı haftadır sakın ve sıkışıkbır se- yır ızleyen para pıvasalannda ıse re- po faızlen yüzde 70-75, bono bıle- şıklen ıse yuzde 90-95 aralığında gıttı geldı Bu hafta pıyasanın sey- nnı Başbakan Ecevıt'ın ABD gezısı, KDV ve ozel sektör maaş ödemelen ıle açıkJanması beklenen ekım ayı para programı belırle- yecek Pıyasada bono bıleşıkle- nnın budüzeyde devam ede- ceğı konuşulurken, repo fa- ızlennın gev şemesıne Mer- kez Bankası'nın ızın ver- meyeceğı ıfade edıiıyor Mark prim yapti Bankalann açık pozıs- yonlannı kapama amaçlı alımlanyla satıcılı başlayan, ancak TL ıhtıyacının art- masıyla alım mudahalelen- nın yaşandığı dövız pıya- sasmda ıse onemlı bır artış yaşan- madı MerkezBankası'nınkontro- lündekı pıyasada dolar yüzde 0 46 oranında değer kazanırken mark yüzde 1 07 pnm yaptı Yüzde 5 51 oranındakı yükselış- le haftanın en ıyı getınsını sağlayan altrn ıse yurtdışı pıyasalara bağlı olarak harekee ettı IMF'nın altın rezervlennden bır kısmını satacağı konusundakı bek- lentının netlıkkazanmasının ardın- dan altın fiyatlannın duşebıleceğı beklentısı ıse pıyasaian şekıllen- dıren konulann başında gelmeye devam edıyor Harvard Üniversitesi ögretim üyesi Jeffrey Sachs fonu ağır eleştirdi kötülük saçan, budala kuruluş 9 VVASHINGTON (AA) - Dunya Bankası ve Ulusla- rarası Para Fonu'nun (IMF) Wiı$hıngton'da yapılacak yi) sonu olağan ortak top- lantılan yakJaşırken, IMF'nın ozellıkle yoksul ulkelere karşı uyguladığı polıtıkalanna olan eleştın- İer de artıyor 0xfam raporu Dunyanın onde gelen ekonomı profesörlennden, Harvard Unıversıtesı öğre- tım uyesı Jeffrey Sachs, Washmgton 'da düzenlenen ve az gelı^mış ulkelenn ıçın- de bulundugu malı duru- mun ele alındıgı Jubılee 2000 ısımlı toplantıdayap- üğı konuşmada, FMF'yı 'kö- tülûk saçan, budala bir ku- rulu$' olmakla suçladı IMF Başkanı Michel Camdessusun 'ka&uının bulutlarda' dolaştığını ıfa- de eden Sachs, yoksul ülke- lenn ıçınde bulundugu ma- lı durumdan IMF ve Dun- ya Bankası 'nı sorumlu tu- tarak "Bu borçlann süin- tnesindebir mafl sorun yok. Çünkü bu borçiargeri öde- nemez" dedı Bono: Borçiar sifinsüi Dunyaca ünlü frlandalı rock gruplanndan U2'nın solıstı Bono Voı da yaptığı konuşmada, IMF ve Dunya 'IMF, yoksulluğu azaltamadı' • 0xfam tarafindan hazırlanan raporda, "Hasta ulusal ekonomıler" ıçin güçlu ılaçlar öneren IMF ıçin "Ne yazık kı IMF, öldürücü dozda yanlış ilaç salık veriyor" yorumunu yaptı. WASHBVGTON(AA)- Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), az gelışrruş ülkelerde yoksullu|un azaltılrnası çalışmalannda basansızlığa uğradığı belırtılerek, Fon'un pohtıkalannda radıkal değışıkhk vapümasına ıhtıyaç duyuiduğu bıldınldı. Küresel düzeyde yardım kuruluşu Oxfam tarafindan hazırlanan raporda, gelışmekte olan ülkelerde uygulanan IMF programlan değerlendınlerek. ekonomık büyümenın saglanamadığı, sağlık ve egıtim harcamalannda önemlı kestntılere gıdıldığı belırtıldı Raporda, IMF'nın "hasta ulusal ekooomfler"' ıçm güçlü ılaçlar önerdığı ıfade edılerek, "Ne yazık ki JDVIF, öldürürii dozda yanhş flaç salık vemor*' yorumundd bulunuldu Oxfam raporunda, IMF'yı kontrol eden sanayıleşmış ülkeler, gelışmekte olan ülkelerın yabancı yardım ve borçtan kurtulması ıçm IMF programlanna uymaya zorlamakla suçlandı Dunvanın en yoksul bölgesı olarak kabûl edılen Afhka'da Sahra guneyı ulkelennde IMF programlannın uygulanmasının ardından büyume hızının onemlı ölçüde duştuğu belırtılen raporda, malı krız ıçındekı Endonezya'da Fon programınm yururluğe konulmasının ardından, ekonomık durgunluğun derınleştığı, 20 mılyon ınsanın, yoksulluk sınınnın altına ındığı kaydedıldı Kuresel düzeyde 11 sıvıl toplum kuruluşunu bunyesınde banndıran Oxfam, ülkeler ve malı kuruluşlar bazında yoksulluğun azaltılması ve yoksullukla savaş ıçin aynlan para mıktanmn arttırılması amacıyla lobı çalışmalannda bulunuyor Bankası'dan yoksul ulkele- nn borçlannı sılmesını ıs- tedı Dünya Bankası ve IMF'nın gelecek hafta baş- layacak olagan yıllık ortak toplantılannda, 274 rrulyar dolara ulasan yoksul ülke- lenn borcunun kaden de ele alınacak Yoksul ülkelerbor- cun yuzde 90'ının sılınme- sını ıstıyorlar Bu arada IMF, bılgısayar- larda 2000 yılı sorununun, ulkelenn odemeler denge- sınde yaratacağı olası bır sorunu çözmek ıçm özel kredı sağlayacağı bıldınl- dı IMF Başkanı Michel Camdessustarafindan yapı- lan açıklamada, ış dunyası, malı kuruluşlar ve hükü- metlenn, bılgısayarlarda olası 2000 yılı sorununun çözümunde önemlı gelış- meler yaşanması nedenıy- le, Fon'a ıhtıyaç da duyul- mayabıleceğını soyledı Bu amaç dahılınde, IMF tarafindan saglanacak ma- lı yardımlann hızlı, kısa va- delı, en geç 6 ay ıçınde ge- n odenmesı gerektığını be- hrten Camdessus, ulkele- nn bu fondan 15 Ekım ıle 31 Mart 2000 tanhlen ara- sında yararlanabıleceğını kaydettı Yüzde 10'unu Korfezbank afdı Tansaş İstanbul'da EkonomiServisi- Egclıle- re yıllardır perakendecılık sektörunde hjzmet veren Tan- saş, fstanbullularla buluştu Çogunluk hıssesı Doguş Gru- bu'na aıtolan mafazalarzın- cın Istanbul'a dogru genış- lerken dün tzmır Beledıye- sı'ne aıt yüzde lO'Iuk (A) gnıbu hısse, I2,6 tnlyon lı- ra bedelleBırleşık Türk Kör- fezbank tarafindan alındı Doguş Holdmg bunyesın- de faalıyet gosteren Tansaş, istanbuİ'dakı ılk mağazası- nı oncekı gün Levent ve Ar- navutkoy'de acarken, dun de Kartal'da bır hıpermarketı tüketıcılenn hızmetıne sun- du Istanbul 'dakı çok sayıda yerlı ve yabancı süpermar- ket zıncınyle 'tzmir fivaüa- rryta' rekabet etmeyı planla- dıklannı behrten Tansaş yet- kılılen, Ege Bölgesı "nın ya- nı sıra rüm Turkıye'ye yayıl- mayı amaçladıklannı açıkla- dılar Tansaş Yatınm, Gelış- me ve Buyume Grup Başka- nı Yekta GeraJi, Levent ma- gazasının, Tansaş'ın 100 mağazası olduğunu, 19 ekımde de Beşıktaş'ta hıper- market açmayı duşündükle- nnı ıfade ettı Geralı, kalıte- lı ürünlen hesaplı fîyatlarla sunmak ıçm geldıklennı be- hrterek "Diğer hipermar- ketlerie karşılaştırridığında müşterilerin ayda20-30 mfl- yontasamıfyapması müm- kün" dedı I2.6trihonluktekljf Bu arada Izmır Buyukşe- hır Beledıye Başkanı Atamet Piriştina, Tansaş'a aıt yuzde lO'Iuk (A) gnıbu hıssesının, 12,6 tnlyon lıra bedelle Bır- leşıkTürk Korfezbank'a sa- (ıldığını açıkladı Pınştma, yaptığı açıkla- mada, öncekj gün sabah sa- atlennde başlayan ve 25 sa- at suren ıhalede, tek teklıf veren Bırleşık Turk Korfez- bank'ınılkteklıfınıntoplam 11,1 tnlyon lıra olduğunu, ancak ıhale komısyonunun yaptıgı pazarlık sonucu be- delın 12,6 tnlyon Jıraya çı- kanldığinı soyledı Off-shore faizleri vergflendirflecekANKARA (ANK\)-Off-shore (kıyı ban- kacılığı) hesaplanndan elde edılen faızge- lırlen, mıktannabakılmaksızm gelır vergı- sı beyannamesı ıle beyan edılecek ve gelır vergısıne tabı tutulacak MalıyeBakanhğf nm, vergı yasalannda agustos ayında yapılan değışıkhklen açık- lamak amacıyla hazırladığı 227 sen no'lu Gelır Vergısı Genel Teblı|ı, Resmı Gaze- tedeyayımlandı Teblıgde, 1 Ocak 1999 ıle 31 Aralık 2002 tanhlen arasında elde edı- len ve gelır vergısı stopajı yoluyla vergılen- dınlen mevduat faızı, faızsız olarak kredı verenlere odenen kâr paylan, repo gelırle- n \e menkul kıymet yatınm fonu katılma belgesı gelırlen ıçin tutan ne olursa olsun gelır vergısı beyannamesı venlmeyeceğı, sto- paj yoluyla alınan vergıyleyetınıleceğı ha- tırlatıldı Teblıgde, bu kazançlann ofT-shore hesap- lanndaneldeedılmışolması durumunda ıse, bu gelırler "yurtdışından elde ediJen gelir niteüğinde olduğu \eTürk vergı \asalanna göre herhangi bır vergi tevkifaüna tabi tu- tulmadıklan içın" mıktanna bakılmaksı- zın yıllık beyanname ılebeyan edıleceğı ıfa- de edıldı Buna gore, Turkıye'de elde edı- len mevduat faızJen sadece yuzde 13 ora- nında bır stopaja tabı tuhılurken, off-sho- re hesaplanndan elde edılen gelırler yüzde 2O'den başlayan gelır vergısı tanfesıne gö- re vergılendınlecek DolayısıyJa off-shore hesaplardan sağlanan faız gelırlen ıçin, Türkıye'dekı bankalardan sağlanan gelırle- re gore daha yüksek oranda bır vergı ode- necek Basit usule yazar kasa Teblığegore, odeme kaydedıcı cıhazkul- lananlann basıt usulden yararlanamayaca- ğına ılışkın huküm vergı yasalanndan kal- dmldığı ıçin, basıt usulde vergılendınlen mü- kellefler 14 Ağustos'tan ıtıbaren yazar ka- sa kullanabılecekler 1999\esonrakıyıl- larda bırden fazla ışverenden ucretalanlar- dan, elde etnklen ucretlerstopaj yoluyla ver- gılendınlenler bu gelırlen nedenıyle yıllık beyanname vermeyecekler Geçıcı vergıde beyan dönetnı 2000 yılı başından ıtıbaren dortten ıkıye ındınlecegı ıçin, gelır ve ku- rumlar vergısı mükelleflerı gelecek yıldan ıtjbaren ocak-hazıran aylannı kapsayan bı- nncı donemın geçıcı vergı beyannamesını 15 Ağustos'ta, temmuz-aralık aylannı kap- sayan ıkıncı donemın geçıcı vergı beyan- namesını ıse 15 Şubat'a kadar verecekler YORUM ÖZTİN AKGÜÇ TÜPkiye'nin Dış Kredi Gereksinimi Turkıye gıbı yıllık ulusal gelın 200 mılyon USD dola- yında, dış borç stoku 100 mılyar USD'yı aşmış, başka bır deyışte Dış Borç Stoku / GSMH (Gayn Safi Mıllı Ha- sıla) oranı yüzde50'nm ustundeolan bırulkede, dış kre- dı gereksınımınden soz etmek, bıryerde al/nan dış kre- dılenn savurganca kullanıldığını gosterır Gerçekten 198O'lı yıllar oncesındeTurkıye daha çok uzun surelı pro- ie ve program kredısı bulmaya ve kullanmaya çalışır- ken, bu polıtıka 1980 sonrası değışmış, Turkıye daha çok kısa surelı borçlanmaya başlamıştır Buyuk bö/u- mu tuketım mallan ya da tuketım malı hammadesı dı- şalımından kaynaklartan can ışlemler açığını kapatmak, vadesı gelen dış borç anapara ve faızlennı ödemek, kamu kesımı finansman açıklannı kapatmak, hatta yurt- dışınaserrnayeaktarrnakıç»nbofçlanıldı Dolayıs/ylaTur- kıye'nın dış borç stoku tehlıkelı bıçımde kabanrken, borçlanmanın ekonomık buyumeye katkısı olmadı Turtoye artık 1980'lenn cıddıyetten uzak, belırlı kışı- lere rant, çıkar sağlayan, ıç ve dış baskı gruplannın da- yattıklan, alınan sonuçlar ıle başansızlığı somut bıçım- de kanıtlanmış duzensızlığını bır yana ıtıp, cıddı bır kal- k/nma stratejısı benımseyıp, polrtıkalar uretmek zorun- dadır Kulaktan dolma bılgılı yan carııllenn, karabılecente- nn, etık kurallara uymayan kışılenn, lıderlenn Turkıye'ye sardıklan ya da dennleştırdıklen sorunlar ortadadır Tür- k/ye, kalkrnrna surecıne gırecekse, bu tur polrtıkalardan, lıderlerden, sözde burokrat kadrolardan kurtulmalıdır Soruna bu açıdan bakıldığında Turkıye'nın IMF ye başvurusu, IMF ıle ılışkılen pek anlamlı gorulmemekte- dır IMR ufkenın dış odemelerdengesınde can ışlem açık- lannın gıdenlmesı ıçin onerıler getıren kredı veren bır kurumdur Gerçı IMF 198O'lı yıllardan sonra bır tur de- recelendırme (Ratıng) kurumu ışlevını de usttenmıştır IMF ıle yapılan anlaşma ulkenın uluslararası finans pa- zariarından kredı bulmasını kolaylaştırmaktır Ancak Turkıye'nın şu andakı sorunu can ışlemler açığı degıl- dır Turkıye dışahmm dramatık aza/ışı nedenıyle can ış- lemlerde açık vermemektedır Turkıye de temel amaç ekonomık kalkınma olarak belırlendığınde Turkjye'nın kısa surelı dış kredılere yonelmesı, tutarsız, anlamsız ha- te gelmektedır Kısa surelı dış kredıler, kısa surelı yaban- cı kaynak gınşı Turkıye'nın sorunlannı çozmemekte, tersıne ekonomımtzdekı kararsızlrğı, dalgalanmalann şıddetını arttırmaktadır Turkıye'nın esas gereksınımı uzun surelı yatınm, pro- je kredısıdır Bu bağlamda IMF ıle değıl Dunya Banka- sı ıle ılışkıleronem taş;r Işlevını haten yrtınnedıyse, uzun surelı yatınm, proje, ozellıkle altyapı yatınmlan ıçin kre- dı vermek Dunya Bankası'nın temel gorevı, oluşum ne- denıdır Dunya Bankası bır yandan kamu altyapı proje- len ıçin kredı vererek, ote yandan Turkıye Sınaı Kalkın- ma Bankası (TSKB), Sınaı Yatınm Bankası, Turkıye Kal- kınma Bankası, hatta T Halk Bankası, ozel kesımın uretken yatınmlannı fonlamak ıçm kredılendırerek kat- kı sağlayabılır Gunu kurtarmak, goz boyamak, belırlı ke- sımlere kaynak sağlamak, sağlanan kredılerden komıs- yon almak ıçin borçlanı/maz Borçlanmanın bır amacı olmalıdır 0 amaç da ulkenın ekonomık kalkınması, za- manla dış ödeme gucünun artması, dış borçlarını oder duruma gelmesıdır Her ulkenın kuramsaf olarak bır dış borç devn vardır Ulke oncelen borçlanır, ıkıncı aşama borçlanma durur, dış borç duzeyt sabıtleşır, uçuncu aşamada dadış borç- iar azalmaya başlar 9 Boyle bır surecın 30-40 yılda ta- mamlanması gerekır Turkıye bu surecı ne yazık kı ta- mamlayamamış, en azından 40 yıldır, hâlâ ılk aşama- da, dış borçlann artış, aşamasında kalmıştır Izlenen polıtıkalar, lıderlenn, kamu yonetıcılerının, polıtıkacıla- nn bılgı yetersızlığı, becerı noksanı hatta bazen etık de- ğerien buna olanak vermemıştır Turkıye hâlâ dış borçlanmayı surdurecekse, kalkın- ma amacına donük olarak kullanılmak uzere uzun su- relı borçlanmalıdır Turkıye'nın amacı ıletutariı bırdış borç- lanma polrtıkası ve ılkelen olmalıdır YATIRIM FONLARI NE GETİROİ? Yatıın) ronuMı Hattalık % Defışım % Degışım % iltiaKanri MerYstAKannıF inte Vjl Hısse Fon ' ! " VKTATipi 6ATI BTtPtTONUfi HSıti LıkıtFm 6665 Fonu Adı h'aftalı* % ttçı G*aı*B GarafllıBTeıüM GarMbBTipıKan] Garaab tLJCD^âen HtemUBU Altenuhiral a«ösiri LİUS3İ BanK B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog